Din nou despre „dialogul” meu cu Nichita Stanescu

Însemnările unui cenaclist iepocal

Pe urmele lui Nichita

Agop bate câmpii despre Nichita

Transformarea în perlă

Din nou despre prima epistola catre Nichita

Tablou cu orbi