Eu sunt mărturia mea (și vițăvercea)

Înainte de a vă arăta personal și cât mai sunt pe wallu’ actual, cum ar veni, următorul Cânt anual din Planeta-Ou, reiau pur și simplu la întâmplare un topic de pe blogul meu, însoțindu-l însă de un lucru now (sau, dacă preferaţi: nou) : respectiv de comentariile ce s-au făcut ab ovo la acest topic (ulterior devenit el însuși cânt), vrând astfel să atrag atenția asupra unui fenomen apărut în stadiul New Media al singurului loc – deocamdată – din Ego-ul germinând unde se rostește „Eu sunt”, respectiv pe-al nostrum Pământ, stadiu în care martorii sau mărturia unui cluster creator oarecare participă alături de el la creația mică sau mare ce tocmai apare atunci și acolo, într-un timp și într-un loc punctual de sub Soarele-clocitoare. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iată ce scriam la moartea mamei (a fiinţei direct-ascendente de care orice om e legat printr-un vârtos libido, fireşte, şi despre care speră că s-a dus în rai, iar nu în iad, Doamne fereşte şi păzeşte …) așa :

„Mă tem, iată, că făptura sa, ca şi a lui tăticu, marele, maica-mare, a frăţiorului adorat, a martorilor vieţii mele din leatu copilăriei cel mai minunat ce-a existat vreodat (chit că fu plasat în lagărul activiştilor şi securiştilor de altădat…), sau a prietenilor, cunoscuţilor,  neamurilor şi vecinilor ce alaltăieri în cimitir păreau pe mama s-o fi înconjurat cu crucile lor de piatră ieftină sau de lemn cariat, ca nişte braţe ieşite din pământul uscat ca s-o întâmpine pe draga lor Paulina-Lenuţa, ca semn că n-o vor fi uitat şi ca s-o conducă spre gaura de vierme ce-o aştepta căscată în groapa aia strămoşească, n-aşa…? :( , mă tem că toţi aceştia s-au desfiinţat irevocabil, helas, şi mă-ntreb dacă scumpii mei au existat cu-adevarat sau n-au existat şi simt, şi rog să fiu iertat că vă spun, că de acum încolo, şi cel puţin în timpu real ce şi pentru mine se va face scrum, ai mei din Gura Padinei nu vor mai vieţui decât în memoria-mi şi-n clusterele poemului shogun pe care li-l voi fi dedicat şi care, chiar după ce şi io voi fi somat să merg în ţara tinereţii fără bătrâneţe şi-a vieţii fără de moarte,  îmi va supravieţui din carte în carte, mai departe, mai departe…, pomenindu-i pre ei din neam în neam, n-așa?, până când toată hârtia lumii va putrezi şi ea sau Googlele Măreţ, unde-mi voi ridica în virtual & imortal neamu meu cel rumânesc şi opera, va da faliment fatal cândva, căzând şi el de pe val, ca orice potentat în final…”

Unde a fost adsorbit sufletul genitoarei mele, aşadar : într-un univers paralel, metafizic or ireal… ? Păi, în ireal sau virtual nu poate exista niciun nomen individual, căci altfel irealul ar fi natural şi raţional şi deci ne-am afla în acelaşi areal spaţio-temporal ca şi cel actual. O spune de altfel cu protocronic elan chiar titanul metafizician : “Tot ce este real este raţional“, iar eu precizez, hic et nunc, avepian : este actual (în sens aristotelian), este o virtualitate devenită indicativ prezent, deci actualitate, cu-o rădăcină în fosa trecutului din spate și cu vârful în „următoarea” virtualitate.

Nu, io nu exclud ab initio potenţa raiului virtual şi învierea morţilor, ci doar spun că aceste virtualităţi nu sum, în acest moment, probabile şi în niciun caz nu sunt actuale, aloo, iar mama, tata, tica, muma, marele, maica-mare, frăţiorul adorat, socrul respectat şi toţi ceilalţi care au fost şi pe care nu i-am uitat nu mai există şi nu sunt regăsibili într-o entitate de pe tărâmul celălalt,  pe care io s-o pot accesa imediat, la rigoare, ci vor exista din nou numai dacă generaţiile creatoare de pe planeta a 3-a de lângă Soarele-i clocitoare vor fi în stare – în virtual, alou – să făurească un “rai” now, nu doar pentru viii şi copiii lor, ci şi pentru toţi morţii lor, şi nu doar pomenindu-i pre ei din neam în neam, c-un colăcel şi-o colivă sfinţită de popa cu angajament la Dynam, ci chiar înviindu-i, aloo, resuscitându-i din cenuşa crematoriilor or ţărâna mormintelor, din slovele cărţilor sau pur şi simplu din amintirile strănepoţilor, doar ei, viii din viitor, putând decide – când va sosi ceasul – cât de folositoare sau de mângîietoare ar fi învierea tuturor morţilor, pe o planetă de unde oricum va trebui să dispară între timp sămânţa hoţilor, hulpavilor, risipitorilor şi netoţilor, spre a spera că învietorii vor avea să le dea de mâncare revenanţilor baremi aer curat, dacă nu o crăpelniţă ca pentru un rai mai dotat… oops

Dar – la urma urmei – de ce s-aştept până atuncea, mey…? :roll: Cine mă-mpiedică să-i înviez hic et nunc pre toţi morţii mei, într-o ipoteză de pixeli şi de hârtie şi să vedem cum ar fi să fie…? :roll: Să presupunem astfel că Ziua Învierii ar sosi chiar diseară,  iar la uşa apartamentului nostru m-aş pomeni că sună mămica, moarta mea de ultima oară, pe care m-aş repezi s-o îmbrăţişez f.f. fericit, chit că mi-ar fi şi-un pic de frică, shiiit… oops. Fericirea mea ar fi şi mai mare văzând că-n urma mamei se-nşiruiesc celelalte fiinţe direct memoriale, ca să zic aşa, începând cu cei care s-au topit cel mai recent în pământ, tale quale, şi până la strămoşii ce se pierd în zare: tica, frăţiorul, socrul, maica-mare, tăticul, marele, muma, bunicul-aurel, bunica-alexandrina, muica-bâzdroacă, tica-bâzdroacă, muica-mare, tica-mare, aceştia fiind chiar conexiunile directe sau afinităţile mele carnale, primare or colaterale, alături de care m-am născut, am copilărit şi-am crescut şi pe care i-am pipăit, i-am gustat, i-am mirosit, i-am auzit şi i-am văzut… Bun, însă de la tica-mare încolşa io personal n-aş mai recunoaşte pe nimerea din şirul ăla de strămoși ce s-ar călca în picioare la uşa mea, înghesuindu-se lângă şirurile de revenanţi ale celorlalte apartamente de pe scară şi-aşteptând să le strâng şi lor milioanele de mâini, bunăoară, deşi nici ei n-ar avea habar cine sunt, chit că mi-ar zâmbi zmecherește-strămoşeşte, n-aşa?, cam într-o doară, dacă nu chiar cam strâmb… oops. Şi oricum, nu mi-ar ajunge nu doar o seară, fie ea şi hyperpolară, ci chiar o-ntreagă viaţă specială, ca să-i îmbrăţişez pe toţi genitorii mei din negura istoriei şi să le urez bun revenit, darmite să reuşesc să-i cazez, în sfârşit, ori să-mpart cu ei averea cu care mă vor fi pricopsit (un costum sare şi piper de atâta călcat lustruit şi-un talent de poet afurisit, care mi-a făcut numai dujmani, în loc să-mi aducă bani, ca la scribăieţii babani… ), care avere or phootere chiar de-ar fi la fel de mare cu-a lu bill gates cel vestit şi tot n-ar ajunge şirului de ascendeţi revenanţi – practic infinit – baremi pe-un dinte, subt forma unui micron de linte, acoloșa, dreaa… oops. Ce să mai vbim că dac-aş vrea să-i înţolesc – căci doar n-o să stea în cooru gol la ceasu învierii lor… ? – ar trebui să jupuiesc toată Animal Planet doar pentru linia-mi de neam rumânesc, necum să-mi mai fac pomană, de-un paregzamplu, cu neamu bulgăresc, nemţesc, ţigănesc or chinezesc, a…? Şi uite-aşa, precum altădată ivan turbincă, aş realiza că nemurirea nu e decât o zmecheroasă caterincă şi m-aş ruga de Domnu Vieţii să-mi ia viaţa măcar mie, ca să nu mai port grija pe vecie, io personal, în viitor, l-al meu bobor devenit in integrum nemuritor, al drakkula, de parcă nu i-ar ajunge că nici măcar viii săi de-acumaşa nu prea mai au ce mânca, ce fura etcetera, dar sunt cu coada prin norii Resurecţiei, păi cum drea… oops.

Rămâne, într-o primă concluzie, cum am stabilit :

Şi deci iată că s-ar putea ca moartea să nu fie decât o iluzie naşparlie, a…? Atâta timp cât există specia, din care tu nu eşti decât o părticea, o hologramă minusculă, ce reflectă întreaga umanitate în conştiinţa sa, conştiinţă substituibilă oricând cu oricare alta din altă rasă, neam, sex, look or loc, dar în esenţă tot din soiul oamenilor, cu mai mult sau mai puţin destin sau noroc, moartea nu e decât jmekeria prin care corpul speciei omeneşti integral evoluează pe-al viitorului deal, punctat cu aur şi busuioc virtual, n-aşa? spre omega din amontele aval şi-n acelaşi fatal limitat areal. Moartea e înscrisă în codul genetic al omului precum softul somnului, al amorului, al vorbitorului, al băutorului de apă sau al încheieturii pumnului agricultorului mânuitor de sapă, să zicem, fiind mecanizmu’ absolut normal prin care specia îşi scoate din funcţiune un individ uzat de timpul ce-a trecut preste el ca un taifun tropical peste o frunzuliţă de arţar sau ca un furnal turnat brusc preste cubuleţul de gheaţă dintr-un pahar, spre a face loc unuia quasi-identic, însă proaspăt ca un ou dintr-un novissim cuibar, căci în caz contrar – adicătelea presupunând o fiinţă născută într-un mediu ideal -, a muri ar fi şi absurd, şi trist, şi-n zadar. De-un paregzamplu, dacă resursele din care subzistă specia noastră ar fi fost nelimitate, iar planeta albastră s-ar fi extins de la Gura Padinii până la Marte, compusă fiind din magmă grasă, cu toate elementele din tabela lu’ Mendeleev pe masă, giganţii ce-ar fi existat pe ea n-ar mai fi avut decât hăt târziu parte de moarte, locuind în miriade de oraşe & sate, ca cucuruzul codrilor de numeroşi, şi-n viaţă toţi : cu moşi, strămoşi, căţei, purcei, nepoţi, netoţi ; dar fiindcă suntem aciuaţi care la poalele munţilor Balkano-Carpaţi, care în Alpi, în Hymalaia, Urali sau Anzi, iar ăştia, oricât ar fi ei de munţi înalţi, picior de plai, gură de rai etc., sunt fatal limitaţi, vai, nu puteam rămâne veşnic în ţara tinereţii fără bătrâneţe şi-a vieţii fără de moarte decât dacă Terra s-ar lărgi, cum spuneam, peste poate, iar chestia cu trestia s-ar fi întâmplat începând nu de ieri-alaltărea, ci baremi de la maika eukaryota încoa’. Că moartea nu e decât jmekeria prin care specia se perpetuează pre pământ până îşi epuizează softu’ or duhu’ sfânt, se-arată şi prin naşterea & evoluţia puiului de om, aşa-zicând. În primul rând, noul-născut nu e deloc nou-făcut, nu-i apărut din spuma mării sau din natalu’ aşternut, ci e tot atât de bătrân ca şi lumea, din care fu plămădit pe baza genomului meşteşugit în ere cosmice de cioplit, ciobit, reglat şi făurit, pruncul irumpând în lumea d-acilea nu din nemica sau doar din mămica-i cu burtica plină (unde de altfel i se poate urmări live filogeneza deplină), el urcând voiniceşte hăt din secunda hiperlină, de fapt, a big-bangului d’anta’, fiind teleportat în locul şi-n timpul de la naşterea sa prin gaura de vierme deschisă brusc în maika sa, după care-şi începe secvenţa actuală, încărcându-şi memoria cu viaţa-i strict personală, iar înainte ca secvenţa asta să se fi finit, omul nostru fie că s-a şi înmulţit, croindu-şi “carne din carnea sa”, asigurându-se astfel pentru posteritatea ce va urma, fie va crea altceva care va augmenta specia or cultura umană cumva, dar asta e deja altă poveste, voila… Şi deci când va fi să-nchid ochii, cum ar veni, care-i problema, din moment ce voi reînvia instantaneu prin fiul or fiica mea, prin nepoţi şi strănepoţi, prin neamul meu cel rumânesc or patria de heroi & hoţi, prin omenirea din care ne tragem toţi, prin opera-mi de cuvinte potrivito-nestemate, carne din carnea ingeniului meu, care se va adăuga la templatele din empireu, iar dacă şi astea ar dispărea, doamne fereşte, în hău, aş învia prin tatăl, fiul şi semenul meu, Dl Zeu, aloo, n-aşa?

 *****************************************

 1. Stely Says:
  Hopaaaa! Cred ca sunt prima care-l voi citi . Dar pe care nu-l voi comenta . Voi fi prudenta …
 • florentina borgovan Says:
  Extra-ordinar !!! Mai nasc si la Oltenia , oameni !!!

 • florentina borgovan Says:
  Avp , esti pe muchia ereziei. Dar ce conteaza ? Toti marii mistici au fost pe muchia ereziei .

 • florentina borgovan Says:
  Uite , mi-am adus aminte in momentul asta : “Opusul pacatului nu e virtutea , opusul pacatului e libertatea .” KIERKEGAARD. (sper ca e vorba despre el, nu imi aduc aminte bine aminte )

 • florentina borgovan Says:
  Erata ; dupa primul “aminte”, trebuia sa pun virgula !!! “A nu se supala !”

 • AVP Says:
  Florentina, sper că n-ai omis să-l prenumeri printre “marii mistici” pe Christ însuşi, care se socotea pre sine Fiul lui Dzeu, deşi tont boboru-i contimporan, iudeu or neiudeu, şi mai ales ale @goe din Sinedrinul ce l-au crucificat ca pe ultimul tâlhar ateu, ştiau clar că El e doar “fiul de teslar şi de neam prost”, halal…oops, fecioru Mariei din Nazaret, ce-l născuse într-un grajd pleen de bălegar, şi-al unui tată “Natural”…Ca Ăsta eretic mai rar, n-aşa…? 😯ps. Ceea ce au uitat să ne spună hagiografii şi habotnicii – şi ceea ce vă spun în fond eu – este că Iisus ne-a învăţat că nu doar El e fiul lui Dzeu, dar şi Tu, aloou, şi orice fiinţişoară de pe Planeta Ou, într-o măsură mai mare or mai mică, după cum e mai aproape sau mai departe de planula, la capătul celălalt al crengii suitoare din “supa primordială” sau din ale omului izvoare, ori de surioara maimuţică, de la capătul penultimei trepte ascendente, adică… 💡 Şi-atunci, moartea Sa, a ta sau a mea e ca şi cum n-ar egzista, n-aşa…?

 • Stely Says:
  La Multi Ani ,pentru cei care” sunt” cu numele de Elena si Constantin ,numele a doi Sfinti Imparati care , desi nu mai sunt ,iata ei exista prin faptele lor vrednice .
  La Multi Ani ,
  Constantin Constans (@CC sau @pP ) ,cel mai bun si credincios prieten ,dar si primul “liubitor” al poemului “Planeta Ou ” .. Al doilea sunt eu … 🙂
  La Multi Ani domn’ Costel ,conjudeteanul meu ,dar si un bun si “liubitor ” de “poesel ” ! 😉
  La Multi Ani domnului Constantin Dobre, un român vrednic -miner erou , dar si prieten bun al acestui blog!
  La Multi Ani , pentru toti cei apropiati care au numele de Elena si Constatin. Bunaoara pe sora,cumnata si verisoara mea primara le cheama Elena .
  Iar pentru cei care nu mai sunt printre noi si au avut numele celor doi Sfinti ,O amintire Vesnica in sufletul si memoria celor care i-au iubit . Sa ramana nemuritori in Raiul din sufletul lor .Dumnezeu sa-i odihneasca !

 • florentina borgovan Says:
  Pai, nu l-am prenumerat , ca SE INTELEGE DE LA SINE !!!

 • Stely Says:
  Florentina,
  Dar si cei care suntem aici si care intr-un fel sau altul împartasim” Crezul “lui AVP ,am putea fi la fel declarati ,intrucit luam in “desert”numele Domnului. Bunaoara stiai ca un deputat liberal are ca initiativa legislativa , pedepsirea celor care ar putea “incita la violenta ” prin luarea in derîdere a credintei in Dumnezeu ? Pe cuvint !

 • florentina borgovan Says:
  Ca “Asta , eretic mai rar “!!!……..

 • florentina borgovan Says:
  Nu stiam, Stely, da’ asta nu conteaza !

 • AVP Says:
  Frumoase urări şi glorioase pomeniri, Stely… Da, mey, asta înseamnă pomenirea or judecarea morţilor: pomenindu-i or judecându-i pre ei din neam în neam, după faptele lor bune sau rele, în măsura în care next generations vor avea ce să facă (ori să-nveţe să nu mai facă) din ele… Alta e să fii viu în generaţia ta şi să te mândreşti că eşti fiul / fiica sau compatriotul unui martir, al unui herou, al unui om drept sau al unui creator nou, şi alta e să fii urmaşul unui mbou, al unui zgârâie brânză, al unui criminal sau al unui şarpe de dudău…Şi pe mămica mea o chema Paulina-Lenuţa, iar pe mama soacră o cheama Ileana Prioteasa… oops. Veşnica pomenire şi Doamne Ajută !ps. Păi cine ia, aci, în deşert Numele Domnului, Stely ? 🙄 Faptul că io cred că Domnul este şi El, şi tu, şi io, şi Planeta Ou, şi-ntreg Kosmosul Germinativ, care-i cuibuşorul Său, iar nu cum crede o băbuţă fără nicio clasă primară or senatoru Plătică Ciocâlteu, înseamnă că luăm în deşert Numele Domnului, zău…? 🙄 Poate al trandafirului, mey… oops

 • florentina borgovan Says:
  Ca el ia in deridere credinta in Dumnezeu cu asemenea prostii ! Mai bine zis, cu o asemenea prostie !

 • florentina borgovan Says:
  Prostia e un pacat ! Ca doar suntem facuti dupa chipul si asemanarea Lui !

 • Stely Says:
  AVP,
  Sigur ca nici tu si nici eu nu luam “in desert Numele Domnului” ,intrucit noi credem in “Lucrarea” Sa ,dar mai credem ca El este Altceva decit ceea ce cred altii si ca noi suntem Fii lui -dupa chipul si asemanarea Sa .
  P.S. Platica ? asa il cheama pe initiator ? Culmea ca este un tinerel liberal .

 • florentina borgovan Says:
  Pacat de trandafir ! ca si el poate sa aiba semnificatie mistica ! Da’ la noi, are niste conotatii de te iau fiorii !!!

 • florentina borgovan Says:
  ( vreau sa zic pe splaiul mioritic )

 • AVP Says:
  “Tinerel liberal”, zici, Stely… ? Păi, o stii plăticuţa asta crapuloasă (apropo, habar n-am cum îl cheamă…oops) ce înseamnă “liberal”…? Mai degrabă aş zice că individul face parte din generaţia de decreţei născută cu crucea şi ceaslovul de prins muşte al lu Popa Dreaqu – profu de religie pe stil nou – în mână… Înlocuieşte Biblia cu Sharia din ipoteza noa si te vei transborda, 3000 de km la est de fraţii turkmenizaţi, în Afganistanu taliban din Carpaţi…Iar pe urmă ne mirăm că suntem socotiţi nu doar hoţi, proşti şi înapoiaţi, dar şi sonaţi… oops.@Florentina, io unul aş prefera ca trandafirul să nu aibe decât semnificaţia unei superbe flori de pe Planeta Ou, care cu mirosu-i divin te face să uiţi de urât… Şi-atât.

 • florentina borgovan Says:
  Teoretic , ai dreptate !

 • florentina borgovan Says:
  Da, ce bine ar fi daca fiecare lucrusor ar fi ceea ce este….si atat !

 • florentina borgovan Says:
  Da’ io ma gandesc de multa vreme la un Apel (nu stiu cum se face ,tehnic vorbind )
  Incep deci cu esente tari :
  1 ” Daca ati fi din lume , lumea ar iubi ce este al sau :dar pentru ca nu sunteti din lume , ci Eu v-am ales pe voi din lume , de aceea lumea va uraste ”
  2 “Mai mare dragoste decat aceasta nimeni nu are, ca viata lui sa si-o puna pentru prietenii sai .”
  ( am copiat amandoua citatele din cap. 15 , Ev. dupa Ioan, editia Sf. Sinod din 1968 )
  Deci noi , astia , prietenii tai , ar trebui sa te ajutam , care cum poate ! ( eu am un venit de prapad, ca de abia il vad ;deci a nu se crede ca am, da’ trebuie sa dai si din ceea ce n-ai !…. n-asa ? ) Daca nu din iubire , macar dintr-un calcul simplu :de un pareczamplu , pentru libertini, pariul lui Pascal ! Sau “Daruind vei dobandi ” unde fericitul iudeu, Parintele Nicolae, relateaza o intamplare adevarata , o intamplare extraordinara , preluata de la Henri Michaux.

 • Stely Says:
  AVP,
  Cine s-ar mai putea îndoi ,dintre cei care ar citi ceea ce scrii aici ,într-un mod atît de simplu ,realist si practic …
  ” Să presupunem astfel că ziua învierii ar sosi chiar diseară, iar la uşa apartamentului nostru m-aş pomeni că sună mămica, moarta mea de ultima oară, pe care m-aş repezi s-o îmbrăţişez f.f. fericit, chit că mi-ar fi şi-un pic de frică, shiiit… oops. Fericirea mea ar fi şi mai mare văzând că-n urma mamei se-nşiruiesc celelalte fiinţe direct memoriale, ca să zic aşa, începând cu cei care s-au topit cel mai recent în pământ, tale quale, şi până la strămoşii ce se pierd în zare : tica, frăţiorul, socrul, maica-mare, tăticu, marele, muma, bunicul-aurel, bunica-alexandrina, muica-bâzdroacă, tica-bâzdroacă, muica-mare, tica-mare, aceştia fiind chiar conexiunile sau afinităţile mele directe, primare or colaterale, alături de care m-am născut, am copilărit şi-am crescut şi pe care i-am pipăit, i-am gustat, i-am mirosit, i-am auzit şi i-am văzut…”
  … ca “Invierea” aşa cum şi-o inchipuie ei ar fi posibilă ?
  De fapt pentru mine noutatea constă in stilul ingenios si frumos ,cît si curajul si tăria pe care le ai in susţinerea Ideii . Frica de “mânia dumnezeiască” ,dar şi instinctul de conservare îi fac pe multi să nu gîndească . Să ştii că ,aşa cum faci tu demostratia aici ,precum că dacă am Învia ,asa cum prevede Biblia ,ar fi practic imposibil din lipsă de spaţiu si alte chestiuni vitale, o faceam si eu faţă de mama mea 😦 ,care ca si a ta ,a fost atît de credincioasă încît dacă încercam să-i zdruncin credinţa ce i- a fost inoculată în fiinţa sa din moşi strămoşi , se supăra pe mine .
  As fi de acord cu religia în şcoli ,dar nu aşa cum se face acum … Mi se pare că este un compromis care va dăuna în loc sa ajute în educaţie .

 • AVP Says:
  Sigur că socoteala asta simplă au făcut-o mulţi, însă prea puţini au spus de ce nu e posibil raiul ireal, format din suflete nominale, ba încă adoratoare ale Binelui Ideal, precum şi să tragă ultissima concluzie în ce priveşte raiul şi învierea în real… Unii vor să escamoteze această socoteală vorbind despre cei doar 144 de mii de aleşi care cică ar fi salvgardaţi în raiul de 1000 de ani de pe planeta natală, însă io cred că şi asta e, scussi mey, o vrăjeală…Din păcate tre să mă retrag, fiindcă am un început de febră, însă să sperăm că nu e de la julitura mea de ieri (iau Oxacilin din 6 în 6 ore).Pe mâine.

 • AVP Says:
  A, să nu uit: Florentina, hai să fim realişti… Pe mine nu mă poate sponsoriza decât un hom bogat şi-atât de luminat la cap încât să-nţeleagă că sunt un Poet, nu un poiat (cum m-a făcut @neamtu tiganu dupa ce mi-a lipit o suta de mărci pe frunte, fiind beat, iar la prima ocazie a-ceput sa mă faca albie de porci, ca ţâganu după ce s-a culturalizat… 😦 Zău, sunt câţiva anişori şi ceva de când mi-a ieşit pe nas pomana istuia… 😦 De altfel, aproape orice rumân, hey, după ce m-a sponsorizat cu câţiva lei sau eurei, s-a aşteptat să-l pup în cur or cel puţin să-i zic săru mâna pour toujours şi să nu cumva să-ndrăznesc a-l contrazice faţă de boierii minţii din jur…oops.Aşa că mai bine sărac, dar futac, vba aia… oops. Cât o ţine, mey, rumâne… 👿

 • florentina borgovan Says:
  Darul adevarat e fara rest .

 • Stely Says:
  AVP,
  “Din păcate tre să mă retrag, fiindcă am un început de febră, însă să sperăm că nu e de la julitura mea de ieri (iau Oxacilin din 6 în 6 ore). ”
  Sper ca ti-au făcut vaccinul antitenaos cind ai fost ieri la urgente . Daca nu ,fugi degraba …

 • Stely Says:
  AVP,
  “Din păcate tre să mă retrag, fiindcă am un început de febră, însă să sperăm că nu e de la julitura mea de ieri (iau Oxacilin din 6 în 6 ore). ”
  Sper ca ti-au făcut vaccinul antitetanos, cind ai fost ieri la urgente . Daca nu ,fugi degraba …
  p.s. daca tot n-a plecat il mai pun odata ,dar corectat . De la o vreme am si eu ca si D-l Goe ,omisiuni de litere sau mici greseli ,din aceleasi motive 😉 bineinteles .

 • ager p. Says:
  d.na Stely,imi pare rau dar n-am putut sa-ti dau replica la tema cu aparitia lui d.zeu!
  dai acolo un citat din care rezulta ca a intreba cum a aparut d.zeu e cea absurd,presupunindu-se ca el exista din totdeauna!
  pai cele doua teorii,creationista si materialista tocmai asta au in comun, ca ambele au la baza o intrebare capitala la care au un raspuns gen”crede si nu intreba”! unii zic ca d.zeu egzista dintotdeauna,ceilalti ca materia e vesnica!
  cind,de ce si cum au aparut ,nu pot explica!
  numai ca , teoriile materialiste,de aici in colo,au mai putine intrebari capitale la care nu pot da raspuns!
  una de bun simt,omenesc ,e aia: dupa atiti eoni de stat singur, ce dreaq l-a determinat pe domnu zeu sa faca lumea materiala???se plictisise???? pai deci e f.uman, deci din carne si singe! atunci,daca e material,basca ca are chipu si infatisarea lui,cum zice la sf,scriptura,cum dreaq pluteste in neant! auz????
  sper ca nu treci peste,cu comentarii care duc in derizoriu subiectul!mai ales ca esti o fana a planetei ou,un melange de biblie,materia,ism si s.f!

 • Stely Says:
  @ager.p,
  Comentariul la care faci referire nu-mi apartine .Acel comentariu il gasesti in linkul de aici .http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7753710-stephen-hawking-comis-eroare-elementara-logica-excluzand-divinitatea-din-procesul-nastere-universului-sustine-respectat-rabin-britanic.htmPrin urmare poti sa mergi acolo sa-i pui aceluia intrebarile tale. Mai mult ca sigur ca iti va raspunde . Dar ,daca raspunsurile nu te va multumi sau nu le vei gasi in alte comentarii ,poti sa te intorci aici si sa citesti cu atentie “O replica pentru Calugarul “,apoi tema de aici ,si daca totusi nu te-ai lamurit va trebui sa citesti neintirziat poemul “Planeta Ou “si “Ipoteza Kosmosului Germinativ”. ..

 • AVP Says:
  @agerp, dacă ai binevoi să-ţi sistematizezi întrebările şi să fii mai puţin caustic, poate ai primi un răspuns chiar aparte. Dacă nu, nu, vba aia, iar în acest ultim caz – aşa cum îţi recomandă şi Stely – va trebui să te pui cu burta pe carte (inclusiv – sau mai ales – pe hypertextele indicate de prietena noastră). Hai că nu e greu, pentru un p ager ca tine 🙂

 • Stely Says:
  Da,cu @ager press ne cunoastem mai de mult 😉 Ma bucur totusi ca-l “trage ata ” p’aci . Semn bun ,zic eu . Inseamna ca” tema “il intereseaza si ne urmareste indeaproape .

 • Sorin ILIESIU Says:
  Regret că nu am reuşit să comentez până acum.Superbissime şi ultimele texte:Despre învierea morţilor şi judecata de apoi (1)Mici lămuriri pt Arcturus

 • AVP Says:
  Mulţumesc pentru încurajări. Săptămâna asta sper să finalizăm un nou episod din Povestea lui Ave, ţinând cont că rana de la mână mă va ţine vrând-nevrând departe de munca de jos. Tare mi-e teamă însă că mă vor năpădi ierburile şi coropişniţele şi se-alege puradicu de toată munculiţa mea… 👿

 • Sorin ILIESIU Says:
  Însănătoşire grabnică!Cam pe unde suntem acum cu reconstituirea Poveştii lui Ave?
  Câte episoade credeţi că va avea?

 • AVP Says:
  Îmi cer scuze, am lipsit de lângă pc.Pe o scală de 1 la 10 ne aflăm la 3, hai să zicem 4. Povestea lui Ave (prima pars) durează până în 22.12.89.

 • Sorin ILIESIU Says:
  Vă mulţumesc.
  E extrem de interesant. Eram sigur că Povestea lui Ave va continua şi după dec. 89. Păcat că nu puteţi beneficia pentru Povestea postcomunistă a lui Ave de dosarul dvs întocmit de SRI. Sper că ediţia de peste vreo zece de ani – când sper că România va fi decomunizată – va include dosarul dvs întocmit de SRI.

 • AVP Says:
  Dar cine, dacă nu sunt indiscret, credeţi că va decomuniza Românica ? 🙄 Numai dvs, cu mine şi cu our friends ? 🙄 Om fi 20…? Noi nu suntem nici măcar 300 de inşi, precum marii paşoptişi ai Primei Românii, pe care au smuls-o din marasmu’ orientului fanariotizat şi-au adus-o în nici 50 de ani în sânul Europei moderne (ceea ce nu s-a mai întâmplat cu nicio altă ţară din jur), iar în afară de asta, a smulge România din bolgia Lagărului Colectivist şi când de fapt biata noastră tzărişoară e pe cale de a deveni ireversibil Românica, e o muncă şi-o luptă şi mai titanică… N-ai cu cine, mey, rumâne, aş fi tentat să zic, însă, pe bune, îmi place optimismul dvs viguros, aloo… Plaudite, cives ! oops

 • AVP Says:
  Apropo de “n-ai cu cine mey, rumane”… : postare noua, veche…Pe maine.

 • Sorin ILIESIU Says:
  Bunul Dumnezeu va decomuniza/desataniza toată lumea, nu doar ţara noastră.

 • AVP Says:
  Bunul Dumnezeu suntem noi. Sau ar trebui să fim şi noi, românii, într-un nr suficient de mare încât să fim o forţă creatoare măcar silitoare, dacă nu strălucitoare, a Bunului Dzeu…Noapte bună, my friend.

 • Sorin ILIESIU Says:
  Aşa e: Bunul Dumnezeu suntem noi. Şi încă un milion ca noi.

 • AVP Says:

  Sper că n-aţi numărat din două în doo şi repetir, ca poliţaiu din Guardia Civilă, Pristanda… ? 🙂 Căci mie nu-mi ies, hai să zicem, nici o sută… 😳

  Doamne Ajută !

Publicat în Planeta-Ou. 4 Comments »

4 răspunsuri to “Eu sunt mărturia mea (și vițăvercea)”

 1. Marginalia non turpia Says:

  Da, am citit comentariile și iată ce mi-a atras atenția în zicerile tale despre Planeta-Ou:
  „[…] a planetei ou, un melange de biblie, materia,ism si s.f!”.

  Puseși punctul pe i mare! Eu nu aș zice „melange” ci „complexio”.
  Am și zis, cum bine știm.

  Tina are dreptate. Ești „pe marginea ereziei”. Dar, în opinia mea, pe acolo e locul firesc al Poeziei.

 2. Observator Says:

  Dar nu lui AVP ii apartine zicerea, ci lui „ager p”. Nu cred ca e acelasi lucru.

 3. Marginalia non turpia Says:

  OK. Habar n-am cine-i ăla.

  DAR
  Nu-i rău să aduni aste lucruri într-un complexio. E dovada unei minți complexe.
  E Poezie autentică.

  Poezia nu e știință, nu e filozofie, nu e teologie, nu e sf.

  În opinia mea, e mai mult decât ele, e undeva deasupra, le poate reuni, așadar e o complexitate.

  Hai să prețuim poeții, zic eu.

  Pentru modul în care combină „realul” și „ficționalul” îmbogățind lumea.

  Cei ce au mințile setate doar pentru disocieri, au infirmitatea de a nu pricepe poezia. Păcat de ei!

 4. AVP Says:

  Postare nouă.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s