Hawking, extraterestrii, sageata timpului si Planeta-Ou

Ţinând cont de ştiricica apărută recent aici, din care rezultă – în esenţă – că e aproape zadarnic a mai căuta altă formă de viaţă cât de cât evoluată în Univers, în afară de planeta albastră, asta a noastră, voi relua ca lectură de 1 Mai muncitoresc un topic lansat acum doi ani şi în care io, un simplu poesel rumânesc cilibiu, iar după unii cam papugio-candriu (oops), făceam fix afirmaţiile savanţilor ălora din luminatele State, fără a avea la dispoziţie nici telescoape sofisticate, nici mape cu documentaţii gonflate, nici laboratoare superdotate şi nici măcar mălai, vai, pentru nişte bomboane mai fondante, ci doar un creieraş de milioane de karate, cu care am făcut arşice cosmogoniile, cosmologiile, teologiile, ştiinţele, filosofiile i astrologiile toante, pardon!, toate 🙂 Sper că maestro Devis Grebu nu se va supala dacă, odată cu textu cu pricina, cum ar venea, voi prelua şi mumosu desemn ce deschide pagina… oops. De asemenea, cine doreşte poate să-şi aducă aici şi comentariile brici pe care le-a făcut ab ovo, acolo, făcându-se că nu le vede pe cele de arici pogonici voinici  🙂

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pe Discovery Channel va începe în curând un serial conceput de Stephen Hawking, în care cunoscutul cosmolog îşi expune, între altele, viziunea sa despre extratereştri, o chestie de real interes intelectual, având în vedere că e vorba nu doar de un savant extrem de popular prin modul în care a reuşit să-şi învingă un handicap infernal, dovedind că spiritul creator poate rezista în condiţii extreme, însă vorbim efectiv despre unul dintre redutabili gânditori ai ultimelor decenii, autor al unor valoroase studii despre black holes, aceşti monştri kosmici relativ recent descoperiţi.

Hawking e convins că nu suntem singuri în Universul în care există nenumărate alte civilizaţii sau măcar nenumărate alte fiinţe vii, majoritatea în stadii elementare de evoluţie, dar că n-ar fi deloc exclus să existe şi civilizaţii mult prea superioare civilizaţiei terestre, ca să riscăm a da nas în nas cu ele acum, fiind mai mult ca sigur că alienii ultrasuperiori ne-ar trata cu agresivitate şi-n orice caz ne-ar periclita henorm, aşa cum europenii care au descoperit Lumea Nouă au distrus în final civilizaţia aborigenă.

A admite că extratereştrii ne sunt muult superiori înseamnă a marşa pe străvechea concepţie că Universul e un hambar plin de materie şi de întâmplări fenomenale accidentale şi-atât de gigantic faţă de firişorul de nisip numit “Calea Lactee” (care la rându-i e inimaginabil de mare faţă de firişorul de praf “Terra”), încât a presupune că Planeta-Ou, cum îi zic eu, e chiar buricu’ Metagalaxiei înseamnă a ne întoarce la anticul geocetrism ptolomeic. Or, io n-am spus niciodată că Universul e sferic, iar Pământul ar fi centrul acestui balon homeric, aloou, ci hai să zicem că numitu’ Kosmos e ca un Cilindru sau precum un Cui dat dreakului, cum ar veni, iar Terra e Vârfu’ lui…:)

Dacă acceptăm existenţa Big-Bang-ului (o chestie de domeniul evidenţei, pe care nimeni n-o mai poate nega), a curgerii (pantha rei) dinspre un început spre un sfârşit sau măcar spre infinit / indefinit şi-n consecinţă suntem siliţi a observa săgeata timpului, lansată din arcul Marelui Alpha, prin triada mişcării săgeţii în zbor (trecut-prezent-viitor), atunci suntem riguros obligaţi să recunoaştem că Universul big-bangator n-o avea el un centru, cam ca un supermoll, însa are un vârf săgetător, normal, cu care sparge Zidul Virtual, asemenea conului unui supersonic ce sparge zidul sonic c-un bubuit colosal, iar acest vârf poate fi în ultimă analiză un punct, respectiv chiar firul de praf cosmic numit Pământ… ! Da, mey, care-i problema…?? :roll: , de ce n-ar fi Terra vârful kosmic absolut, din moment ce – cel puţin deocamdată – n-avem nicio dovadă că n-ar fi aşa, Omul şi Planeta sa, Planeta-Ou, aloou, fiind – în mod cert, după părerea mea – singura entitate vie & creatoare din înconjurătorul Hău, pe care o ştim, o simţim şi-o trăim, şi tu, şi eu, şi Hawking ista, savantu’ supershow…?

Când anume – în istoria Kosmosului, adicătelea – s-ar fi putut naşte civilizaţia aia extraterestră muult superioară celei de pe Terra ? :roll: Ştim că după încolţirea Pomului Vieţii (Tree of Life), prin explozia Sămânţei Germinatoare (Atomu’ Primar) au urmat stadii kosmice de-o violenţă înspăimântătoare, în care n-ar fi putut s-apară nici măcar un atom de hidrogen, cea mai simplicisimă alcătuire din lumeea minerală fără simţire, darmite viaţa cea cu ştiinţă de sine, cu liber arbitru şi cu iubire… ? Iar pentru că io n-am, aici şi acum, alte cuvinte mai potrivite prin care să vă descriu ce şi cum a fost, dar nu ca la nişte elite nisfirite, pierdute-n consideratii scolastice, hyperestetice ori fandosite, ci cu vorbuliţe sprinţare, pe cât se poate pline de haz & candoare, vă voi prezenta conceptele ori formulele fundamentale imbricate tale-quale în a iambilor şi-a troheilor boare înviorătoare, într-un text pe care să-l priceapă orişicare, frăţioare, dar care să nu-i pară o lecţie pleectisitoare, ci mai mult ca o-ntrebare pe care să şi-o pună şi rezolve fiecare:

“Primu’ ce-ar big-banga, îndepărtându-se de sinea-i originară odată cu timpu ce s-ar umfla spre shiru hashirimu’ infinit ar fi chiar fiu-ţi preaiubit, deci omega, care pe măsură ce s-ar înălţa spre cerurile sau hypostazele ce vor urma, va semăna în trena-i germinativă virtualitatea a tot ceea ce se va actualiza din el cândva, când vor sosi orele alea astrale, n-aşa?, fiul întrupându-se biensur în entităţi succesivo-suitoare de la inferior la superioru mai tare şi de la mai mic la mai mare, hypostaze ce s-ar încăleca una preste alta şi s-ar stratifica pe Hypersferă ca foile de ceapă sau ca cercurile unui trunchi de coniferă, ca undele provocate de-o piatră aruncată-n apă, care se contopesc cu contraundele ce se-adapă din marginea mării sau din malu’ ce valu-l sapă, sapă, dar nu-l crapă, n-aşa…?, ori ca sunetele/ unduirile ce-ar radia din strongurile de la o cozmică harphă sau baiaderă, începând cu lumina neagră sau nimicu ce-i primordiala secundă sau eră (aşa-zicând), ce-ar vibra la început nespus de blând sau de plăpând, în undişoare tot atât de finissime şi de imateriale ca orişice îndrăgostit gând, n-aşa…?, apoi treptat-treptat s-ar îngroşa, imediat după hypersecunda d-anta’, încreţindu-se în fante din ce în ce mai substanţiale, în spin-urile nucleelor de hydrogen şi alte microangarale, iar mai încolo, în iepocile următoare, ar forma norii de radiaţii primare, pe urmă norii de gaze şi prafu de pe tobele nebuloaselor prestelare, închegate sau brânzate prin sfortza black-holelor secundare (aiastea scăpate ca nişte pâlnii turbate din bulboana care le va fi înghiţit la început pre toate), după care vor aparea galaxiile feeric luminate, spiralate sau globulare, apoi roiurile constelare, înlănţuite sau înrudite prin synapsele atracţiei universale din neamu’ black-holelor parentale sau al metagalaxiei actuale, pe care-o vedem privind în fontana trecutului circumscrisă subt ale noastre picioare (iar nu ‘sus în cer’, cum i se pare orişicărei babe chioare, căci mai sus de zgaidele tele, privitorule în logostele, nu mai e nemic, very vere, aloo, decât ceru’ înstelat din glava ta şi virtualitate cu putere, voila…)” (Planeta-Ou, Cântul II)

Abia relativ recent, aloo, în dezvoltarea Pomului Vieţii (3-4 miliarde de ani ago) au putut apărea planetele unde vor ecloza (subt Clocitoarea amenajată dintr-o stea nici prea-prea, nici foarte-foarte, voila…) fiinţele care fac diferenţa între viaţă şi moarte, care planete deci să nu fie nici piatră seacă, moale, arsă, îngheţată ori acră, dar nici pur şi simplu carne de bou sau de vacă, bestie indolentă, rea ori tolomacă şi care doar ele, abia, fiinţele astea foaarte evoluate, ar fi putut avea curiozitatea sau interesul de a contacta suratele de pe Planeta Albastră, asta a noastră, în caz că le-ar fi dat prin minte s-o caute unde şi-a înţărcat dracu’ iapa, respectiv la Muma Dracului de pe planeta a 3-a a unei oarecare steluţe dintr-o galaxie aşijderea, şi cu condiţia să aibă şi cu ce să se deplaseze încoa’, păi cum naiba. Or, din moment ce semenii de vârsta nostră din Hyperspatz (din Noua Spanie stelară, cum ar veni) n-au apărut nici până acuma şi după cum ne-a spus Comisia Condor – parcă aşa îi zicea – nici nu vor apărea mai devreme de 15.000 de anişori, înseamnă, logic, că extratereştii sau nu există, sau nu ne pot fi superiori. Aşa după cum io însumi v-am spus :

“Ultimele ce-ar apărea în cosmicele-ţi inele, ivindu-se pe vârfurile coroanei metagalagtice ca mugurii într-o livadă de moşmoni sau de mere, ar fi planetele pe moment reci şi mititele, care, aşa cum se-ntâmplă cu fiinţele din orice grădină, au nevoie de foc şi lumină să le ţină de sobă & feştilă, lumina şi căldura trebuindu-le planetelor astea nu doar aşa, ca să se afle şi ele-n treaba cerurilor unde ar adăsta, ci spre a creşte, a-nmuguri, a plesni şi-a-nflori la rându lor, ca s-ajungă în final a rodi, normal, asta presupunând că – precum pre pământu plin de mister, aşa şi-n banalu’ cer, n-aşa…? – nu vor pieri de-al eterului ger, nu se vor usca ori atrofia precum fructişoarele ce nu mai apucă a lega, din pricina viermilor, vremurilor sau altor boli ce le-ar strica, astfel că până una alta singura planeţică scăpată de vipia cosmică şi pe care o ştim bine, adică, este planeta albastra, asta a noastră , sugând galeş din primordiala colastră…

terra noastră nu e nicidecum o oarecare piatră ponce or proastă şi că-ntâmplarea ori scrisa, n-aşa? i-a rezervat rolu primadonnei sortite să-ncepă cântarea cântărilor (pars secunda, aloo…) într-o operă hypervastă, se poate vedea chiar şi cu ochiu liber, mey, privind în împrejurimile dumneaei… Astfel, oriunde pe cer te-ai uita şi chiar dacă prin okeanu Hubble te-ai holba, nu vei zări decât aceleaşi corpuri cereşti care oricât de galbine, de aurii ori de strălucitoare ar fi, rămân în fond tot nişte pietroaie sau balegi de plasmă mai mult sau mai puţin căcănii, nedeosebindu-se unele de altele decât prin lucşii lămpii, cum ar veni, iar dacă te gândeşti şi la cât sunt de pustii, de reci, iar unele îngheţate pe veci, sau din contră, pârjolite şi seci ori infernal de periculoase şi de fierbinţi, precum sorii cu dinţi, care te-ar volatiliza ca pe-o surcea în caz că nu te-ai afla la o depărtare ce-i face cât de cât cuminţi, atunci realizăm ce henormă tristeţe sau decreptitudine, în definitiv, helas, ascund în clipitorii parseci drăgălaşele luminiţe de pe-ale nebuloaselor crengi… Or, din contra, planeţica pe care vieţişoara-ţi de molcom terran, de tihnit cetăţean, de momârlan sau de planturos bogătan, de poet indolent sau de tyran demento-clement îţi petreci, e-atât de deosebită de suratele-i fierte sau refrigerate pe veci – începând de la horbota de culori sidefii, albăstrii, azurii, vineţii, mierii, portocalii ale aurorei, până la apele de-un albastru imperial ale oceanului planetar şi la verdele crud, viu sau cald al pădurii de argint & smarald… -, încât orb să fii, surd să fii, fără nas, fără piele şi fără limbă să fii, şi mai ales fără minte să fii, ca să nu-nţelegi că ai de a face cu minunea minunilor lumii întregi, mey copii…” (Planeta-Ou, Cântul II).

Concluzia ar suna cam aşa, întărită şi de desemnele maestrului Devis Grebu, care a avut viziuni asemănătoare cu ale lui mandea cu mult înainte să fi auzit de AVP, iar io de DG (căci doar trăiam în Românica, iar dumnealui în America, deci tocmai la capătu ălălalt al Universului, bre… : ) ) :arrow:

“Savanţii au calculat şi probabilitatea ca din puzderia de planete apărute precum generaţia spontanee a drosofilelor irumpte parcă din must pur, unele s-ajungă a fi asemenea geoidului din terestra natur şi deci propice pentru viaţa ce ne-nconjur, pe când altele nevermur, însă pentru hypoteza asta io, poieselu, n-aş putea să jur, aloo… Din contră, postulez că din viaţă face parte şi ultimu electron din cea mai neospitalieră black-hole, fraţioare, şi că viaţa pe care o ştim – doar o etapă din viaţa mare – n-ar fi putut s-apară mai întâi decât în terestra splendoare (dovada fiind chiar cogito ergo sum…), şi asta o spun pur şi simplu pentru că poamele dintr-un Tree of Life lăudat nu se coc toate deodat, n-aşa?, ci se pârguiesc treptat-treptat, începând cu una pe care mai întâi grădinaru‘ o va fi gustat, normal… Se ştie, de altfel, cum a evoluat pământu‘ rupt din Soare şi-apoi încet-încet zvântat subt natala-i clocitoare, mai precis ce-ntâmplare s-a-ntâmplat în oceanu primordial ce va fi existat, în supa aia de neimaginat, plină de bulionu şi de aburii vulcanilor de început de veac şi înţepată de fulgere şi trăsnete ca-n iadul cel mai blestemat, când deci s-au sintetizat primii aminoacizi de pe nat şi pe urmă au pornit-o la autodivizat, reunindu-se în complexe organice din ce în ce mai vii şi mai în stare şi aburcându-se pe-a viitorului f. f. întortochiată cărare, în timp ce logosu‘ scris în Cartea Vieţii încă din sămânţa big-bangatoare şi imbricat – cum am văzut – în Hypostazele filialo-temporale îl selecta mereu (prin lupta şi unitatea celor contrare şi pe baza principiului încercarea moarte n-are, biensur… ) pe “cel mai tare şi mai dur” din natur (şi nu neapărat mai pur, aloo…), pe care-l va sălta tâââââââta mare în cerurile sau calităţileurmătoare, n-aşa…? : de la simplicissimile protozoare până la primatele actuale şi la INRI ce-l ştii, cu-ale sale materii cenuşii hypervii…” (Planeta-Ou, Cântul III)

Anunțuri

12 răspunsuri to “Hawking, extraterestrii, sageata timpului si Planeta-Ou”

 1. stely Says:

  AVP,
  Of,of,of … Poate crezi ca am facut altceva pina acum pentru ca iata au trecut mai mult de doua-trei ore si nu mi-am facut resimtita prezenta ,desi cred ai stiut ca nu voi face altceva decit sa recitesc (a cita oara ?!) topicul acesta vechi ,dar si nou , despre extraterestri ,cu cele peste 100 de comentarii cu tot.
  De fapt m-am dus sa caut explicatia acestei fraze de aici ,de la sfirsitul topicului,adica :

  „Io chiar mă mir (ca baiezadea Cantemir când a văzut primu emir călare pe-un trandafir de fată îmbujorată, ca să zic aşa…oops) cum intelighentissimu’ Hawking n-a perceput, în singurătatea-i iluminată – şi de aceea sforţată să treacă dincolo de gândirea de gloată – cum că, oriunde s-ar afla şi oricum ar arăta, toate fiinţişoarele din lumeea ce stă subt picioarele noastre în Marele Hău, precum şi deasupra, în Virtualitatea ce-ncepe în creştetul tău sau al meu, fac parte din acelaşi unic Zeu, aloou, din aceeaşi unică Hyperfiinţă, aşa cum o spun chiar eu – văleleu, simt ca chiar acum a plesnit un dreaq pe forumu meu… – în Planeta-Ou…”

  Ei bine ,am dibuit explicatia ,iata ,aici :

  AVP Says:
  2 mai 2010 la 16:03
  Stely, mă tem că @nt nu mai e-n porcii lui, înnebunit de cisternele de alcool pe care le-a tot băgat la burdihan şi cu-o cultură de mitocan (ori fiind mult prea avan mărginit de misia-i de a-i distruge imaginea “trădătorului” Băse, alături de kohortele în care el nu e decât un pion pipernicit, probabil, şi nainte de a se găsi şi pentru “iuda” ista f-un avion rătăcit…), iar@ sc m-a pierdut de client atunci când a trecut pe lângă “Planeta-Ou” ca orient expresu prin halta “Satu Nou”, jud. Buzău sau Bacău, cine dreq mai stă să caute pe hartă pentru un obtuz herou…? Asa ca stiu io ce fac, aloou…

  Stely Says:
  2 mai 2010 la 18:03
  AVP,

  “Satu Nou ” este aci linga Slobozia S-a numit “Nou” pentru ca asa l-au numit cei care l-au format – deportatii din Banat ,basarabeni si aromani -adusi cu trenurile in plin Baragan .Cind am venit eu in Slobozia se numea Fundata ..Acum nu mai este ,intrucit a fost dezafectat de citiva ani ,prilej de deznadejdie ptru localnici, care reusisera sa-si faca gospodarii frumoase si care (a cita oara?)au fost nevoiti sa plece …
  Si ,da ,am incredere ca stii ce faci, cind vine vorba de Sorin Cucerai ,aloou .. Asa ca am sa-mi inving „romantismul „precum ca ceea ce a spus el despre “Planeta Ou ” a fost o simpla si trecatoare rabufnire , menita sa te raneasca ptru” umilinta” la care l-ai supus, demonstrindu-i ca nu are dreptate in ceea ce priveste IICCMER -ul …
  Spun asta ptru ca nu cred ca sunt singura “planetica ” ce a vazut adevarata valoare a operei tale de suflet .. Dar poate n-oi mai fi singura ,acum ?! Si totusi imi revendic, fie ce-o fi ,statutul de prima” comentatoare protocronica „a “Planetei -Ou ” .Am o multime de dovezi culese de pe Mount Thor ,pe care am de gind sa le adun si sa le pastrez in agenda mea din “hyperspaa”..

  AVP Says:
  2 mai 2010 la 18:12
  Stely… Postare noua ! 🙂

  Ei bine ,in timp ce eu scriam despre preferinta mea -Planeta Ou- tu tocmai postasesi topicul care l-ai readus aici .. Adica „acum a plesnit un dreaq pe forumu meu… – în Planeta-Ou” 🙂 ”

  Parerile mele nu s-au schimbat ,desi au trecut doi ani de atunci. Sunt aceleasi ,cu atit mai mult cu cit ,iata ,apar dovezi venite de la cercetatori , poate cu nimic mai prejos de Stephen Hawking . Dovezi care il contrazic pe el si care vin in sprijinul celor exprimate de tine aici, si poate ceva mai mult in intreg poemul -Planeta Ou .
  Ai tot dreptul sa readuci topicul acesta in prima pagina ,ori de cite ori va aparea ceva nou (verificat de cercetatori)care sa confirme ca tu ai aflat mai de mult cu „masuratorile „tale,ale unui „poesel ” ,ceea ce au aflat ei acum .
  Desigur ca este normal sa -ti faci griji ,ca este posibil ca altcineva ,fie sa-ti fure ideea”mirobolanta” ,fie sa aiba aceeasi idee ,undeva in alta parte si independent de tine ,dar cu mai mult spor si trecere la edituri, s-o faca cunoscuta inaintea ta . Eu cred ca ,desi se poate, ca ideea sa-ti fie copiata , insa stilul tau de poezie nu ti-l poate copia nimeni. Va ramane „batut in piatra ” pentru ca est unic ,la fel ca si „Planeta Albastra „-asta a noastra -cu Univers cu tot. 🙂

  p.s. Am vrut sa fiu mai sobra si nu am putut ..oops

 2. AVP Says:

  Ar fi trebuit să mă bucur că tu ai rămas unul dintre rarissimii fani ai Planetei-Ou, însă faptul că-l aperi pe Băse mult mai mult decât ar merita-o, hic et nunc, mă face să fiu oarecum circumspect… oops. Asta e situaţia.

 3. stely Says:

  AVP ,
  Il apar pe Traian Basescu ,intrucit cred ca merita . Imi pare rau ca nu pot sa fiu de acord cu tine; cu vinovatile pe care i le aduci . Desi recunosc ca are unele din vinovatiile vazute de tine ,nu le vad a fi atit de grave incit sa-l dezavuez ca si tine . Si tu ai spus ca deocamdata ramine „raul cel mic” si ca nu vezi pe nimeni altul mai bun decit el. Eu ii vad faptele ,asa cum si tu ai spus de multe ori ,si nu micile defecte de caracter. Te-am intrebat si nu mi-ai raspuns : ce fapte grave a facut incit sa ajungi ,iata,sa-l urasti si tu ? Atita vreme cit nu stiu ,nici de la tine si nici de la Sorin Iliesiu ,am dreptul sa-mi mentin sustinerea ,chiar daca vei fi „oarecum circumspect „.
  p.s. acum chiar nu stiu cum sa procedez .Sa ma retrag ? De fapt ,in ce consta circumpectia ta ? Nu mai am credibilitate sau cum ?

 4. AVP Says:

  Circumspectia vine din aceea ca tu nu poti sa-ntelegi in ce consta vinovatia lui Base. Si-atunci, cum de ai putea percepe, in toate nuantele ei, „Planeta-Ou” ? 🙄 Cand eu spun ca TB este aproape singurul vinovat pentru ca si-a pierdut imaginea publica, prin fudulia si spiritu-i confruntational si cazon, iar asta inseamna, in conditiile societatii medializate, ca si-a pierdut pur si simplu puterea, charisma de om politic, cu consecinta – in ultima analiza – ca nu va mai putea, iata, sa-si puna in practica programul politic de modernizare, tu (ca si Skorpion) ma mai intrebi de ce e vinovat Basescu…? Si deci n-am dreptate sa fiu circumspect ?

  Acum il aud pe Voiculescu vbind de apropierea de China, de Rusia si despre suspendarea lui Basescu pana la Revelion, chestii ce par foarte posibile, daca nu probabile, de-acum incolo, si-n acelasi timp stiu ca asta nu s-ar fi intamplat niciodata, chiar si in conditii de criza, daca Basescu si-ar fi pastrat credibilitatea si deci imaginea publica. Si-atunci, cum sa nu fiu supalat pe cel pentru care mi-am pus obrazul si numele meu in joc, desi e clar – acum – ca n-a meritat ? Dezamagirea fata de el e tot atat de mare ca si deceptia unora fata de Emil Constantinescu (in care eu n-am crezut din start si n-am votat cu el).

 5. stely Says:

  AVP ,
  Nu te inteleg .. 🙄 Esti circumspect si suparat fata de mine ,un simplu” fan si sustinator al tau si a lui Traian Basescu (doi skorpioni -ghinion ) care nu are cum sa influienteze pe nimeni , si nu esti circumspect si suparat pe Sorin Iliesiu care ar putea sa-l influienteze pe Dan Voiculescu -sa nu mai vorbeasca de „apropierea de China si de Rusia „-care apropiere ar trebui sa-i produca si lui frisoane ? Tu de ce nu-i reprosezi domnului Sorin Iliesiu ,ca a pus umarul alaturi de Antena 3, a lui Dan Voiculescu ,intru diabolizarea lui Traian Basescu , o manipulare groteasca careia i-ai cazut si tu prada ? De ce i-ai crezut ? Pentru ca ,da, Antena3si RTV cu „tunul lor catodic”au lucrat intens la toate aceste vini pe care i le aduci, iata . Mai poti sustine (acum )ca Sorin Iliesiu nu ar fi facut asta, chiar daca era presdintele TVR ? Adica nu s-ar fi asociat intru diabolizare a lui Traian Basescu cu Voiculescu si SOV ? Tu nu vezi ca la baza caderii guvernului MRU si chiar a lui Traian Basescu au stat tradarile acelora pe care tu ii consideri victimele lui ? Tradatori care au fost cumparati sa sustina interesele lui Dan Voiculescu ? Cum iti explici caderea lui MRU ? Ca el era exact asa cum trebuia : echilibrat ,cult ,inteligent ,diplomat etc … Nu datorita unor tradatori ? A facut MRU vreo gresala , pentru ca .daca nu erau tradatorii ,MRU raminea la guvernare si de aici ar fi putut sa dovedeasca pina la alegeri ca merita sa fie succesorul lui Traian Basescu ,poate mai bun decit el?
  Zau ,AVP,mai gindeste-te ! Poate ai sa-ti inlaturi circumspectiile fata de mine . Pot fi un fan al „Planetei Ou” si al scrierilor tale ,dar nu pot sa fiu un sustinator al tau in diabolizarea lui Traian Basescu,de fapt aceasta fiind o simpla divergenta de opinie.
  p.s. Si, daca crezi ca toate astea te fac sa fii circumspect fata modul cum percep „Planeta Ou”in toate „nuantele ei „,ai doua variante : fie sa traiesti cu dilema asta ,fie sa ma pui la incercare ca sa te lamuresti Punct

 6. carmenmecu Says:

  Suntem diferiți, gândim și simțim diferit și asta face sa crească fiabilitatea sistemului din care facem parte. Oricare din noi poate greși, din perspectiva celuilalt, dar orice greșeală poate fi productivă, din perspectiva întregului.

 7. carmenmecu Says:

  Stely, nimeni nu-i perfect, nimeni nu-i atotputernic. Oameni sunt TB, MRU… AVP, SI…etc….
  Cu unii ne intersectăm mai mult, cu alții mai puțin…

  Vă doresc să vă bucurați de ziua de azi!

 8. stely Says:

  carmenmecu,
  Nici nu stiti cit de mult imi doresc sa nu mai fiti atit de evaziva. Mai ales acum cind am nevoie sa -mi inteleg greselile , din perspectiva dumneavoastra bineinteles.Eu gasesc ca greselile mele de intelegere nu au cum sa influienteze pe cineva sau ceva.In schimb ale celor pe care i-am considerat repere ,atit in ce priveste integritatea morala cit si in ce priveste capacitatea intelectuala cred insa ca influienteaza ,chiar si intregul ,si nu productiv.
  M-am invatat sa fiu cit mai eficienta in ceea ce fac, atit in viata reala cit si in cea virtuala. Poate aici gresesc ,ca ma expun prea mult si nu am grija sa -mi protejez imaginea si chiar sanatatea .Adica sa fiu ceva mai egoista , mai precauta …

 9. carmenmecu Says:

  Stely, n-avem cum sa nu „gresim”. Important e să învățăm ceva din „greseli”, adică din încercare și eroare.
  Greșești când îți faci idoli din oameni. Vrei un reper absolut? Cel mai la îndemână: Isus Cristos.
  Compară-i cu El și o să vezi unde ai „greșit”. Un exemplu: El nu era trufaș, a acceptat moartea cea mai umilitoare pentru binele tuturor „ciumpalacilor” prezenți, trecuți și viitori.
  Dacă oamenii politici își dezvaluie trufia e bine, din această greșeală de evaluare noi învățăm să căutăm soluții ale societății civile, să nu ne predăm în mîinile lor cu arme și bagaje.

  Dacă prietenii noștri devin trufași, învățăm din asta fie să ni-i alegem cu mai multă grijă, fie să ne prețuim pe noi tot atât cât pe ei și să exprimăm clar asta.

  Ne protejăm imaginea fiind autentici și neînfricați. Așa a fost și El. Spune ce crezi, argumentează dacă poți, fără a te strădui să fii pe placul cuiva și fă asta fără a-l jigni pe celălalt. Frica de pierderea imaginii te poate face s-o pierzi ușor..
  A propos, imaginea politicienilor e construită mai degrabă artificial, ca cea a unui săpun de lux.

  Eu te prețuiesc pentru generozitatea ta, pentru onestitatea ta, pentru sufletul tău tânăr, pentru dorința de a învăța, pentru că ești imperfectă, deci VIE. Perfecțiunea nu e obsesia mea, măcar atâta m-am învrednicit și eu să învăț…

 10. AVP Says:

  Buna ziua, doamnelor, sper ca inca va mai simtiti bine merci pe-aci, desi se-aude parca o rumaneasca si-n acelasi timp cam feminista rumoare, dear surioare… 🙂

  Postare noua.

 11. carmenmecu Says:

  AVP, dacă asta vezi, asta e…
  Suntem creatori de realitate.

 12. stelianaionescu Says:

  carmenmecu ,
  Multumesc pentru aprecierile tale ,care sunt cu mult mai generoase decit merit. Dar as minti daca nu as spune ca sunt bucuroasa .

  Deasemenea ,ce spui aici …

  „Ne protejăm imaginea fiind autentici și neînfricați. Așa a fost și El. Spune ce crezi, argumentează dacă poți, fără a te strădui să fii pe placul cuiva și fă asta fără a-l jigni pe celălalt. Frica de pierderea imaginii te poate face s-o pierzi ușor..”

  Imi intareste convingerea ca sunt pe drumul bun ,intrucit asa am crezut ca fac ,dar poate nu a fost indeajuns de bine ? Voi reciti acest pasaj ,ori de cite ori voi avea indoieli si temeri . Multumesc (de data asta )pentru sfaturi !
  p.s. „rumaneasca” ? si ce daca …


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s