Alte raspunsuri pentru @Adrian

Sper că nu te-ai simţit constrâns, dragă prietene, să abandonezi principiul clasic primum vivere doar spre a-mi flata poeticeasca vanitate ; fii sigur că io, care ştiu din propria-mi experienţă ce-nseamnă să faci poesie or filosofie mai fistichie – iar nu cum scrie la cartea agreată de popa, papa, de akademie sau de împărăţie – apăsat fiind de grija zilei de mâine, fatalmente kknie, te-aş fi înţeles chiar şi dacă n-ai mai fi trecut pe aici cu săptămânile sau lunile. Aşa fiind, de-acum se naşte riscul  ca la un moment dat (când vei fi simţind că prezenţa ta aci într-un ritm impus, iar nu pur şi simplu pentru c-ai fi fost sedus de my blog, impietează asupra bunului mers al treburilor tale sine qua non, din real) s-ajungi a dezagrea cumva nu doar persoana ce-ţi pricinuieşte acest blocaj enervant, dar şi concepţia-i însăşi, helas… oops

Aş fi vrut, totodată, să formulez răspunsurile la grelele-ţi întrebări într-un mod mai elaborat, prin deja anunţatele  „Epistole către Adrian Merfu„, însă din nefericire nici io n-am timp să le detaliez & finisez aşa cum ar merita, nici dta să le citeşti aşa cum ai vrea, probabil, şi să le replici, eventual, asemenea. De aceea, până când voi găsi – dacă voi găsi – timpul şi liniştea spre a didili răspunsurile ca pentru un filosofic five o’clook, o să le formulez – mai jos – ad hoc  (dar să sperăm că nu chiar hodoronc-tronc :)) :

I. Zici d-ta :

„Problema transcendentei este mai complicata decat am crezut si pentru asta consider ca trebuie lamurite alte cateva chestiuni. Una dintre ele este legata de divinitate. Spuneti asa: “Primu’ ce-ar big-banga, îndepărtându-se de sinea-i originară odată cu timpu ce s-ar umfla spre shiru hashirimu infinit, ar fi chiar fiu-ţi preaiubit, deci omega, care pe măsură ce s-ar înălţa spre cerurile sau hypostazele ce vor urma, va semăna în trena-i germinativă virtualitatea a tot ceea ce se va actualiza din el cândva, când vor sosi orele alea astrale, n-aşa?, fiul întrupându-se biensur în entităţi succesivo-suitoare de la inferior la superioru mai tare şi de la mai mic la mai mare, hypostaze ce s-ar încăleca una preste alta şi s-ar stratifica pe Hypersferă ca foile de ceapă sau ca cercurile unui trunchi de coniferă, ca undele provocate de-o piatră aruncată-n apă, care se contopesc cu contraundele ce se-adapă din marginea mării sau din malu’ ce valu-l sapă, sapă, dar nu-l crapă, n-aşa…?” // Ce inteleg eu de aici este ca Fiul lui Dumnezeu metamorfozeaza in varii ipostaze pana la punctul omega trasand astfel de la inceput tot ceea ce noi percepem in timp profan.”

Da, chiar asta vreau  să spun acolo: că Tatăl – „Eu Sunt”, cum este numit în Vechiul Testament, aceasta fiind după părerea mea definiţia cea mai intuitivă, din câte cunosc, a Fiinţei – nu poate exista spaţio-temporal şi deci în real, unde să ne fie accesibil şi nouă, celor din actualitatea care este, cum ar veni, decât prin Filius or, cu acribie canonică spus, prin et Filius, prin Logosul care se naşte din El în secunda hyperlină a exploziei primare, iar apoi se umflă şi se metamorfozează prin calităţi or salturi dialectice succesive, din ce în ce mai complexe – pornind de la supa neutronică primordială a momentului zero şi până la Biosfera „Planetei Ou”, din cea mai strictă actualitate a kosmosului germinativ, spre a-şi continua evoluţia ascendentă – într-un viitor pe care nu putem, deocamdată, decât să-l predictăm în linii foarte vagi – până la Omega, stadiul final al germinaţiei universale şi totodată al spaţiu-timpului, adică al realităţii aşa cum o înţelegem actualmente, stadiu în care după toate probabilităţile kosmosul întreg, şi nu doar Planeta Ou cu fenomenul său uman – ce se va fi stratificat între timp, hăt demult, ca un vestigiu al trecutului Creaţiei –, va redeveni un singur Tot, o singură Fiinţă, reculegându-se într-o Singularitate Germinativă şi pregătindu-se pentru big-bangul Vieţii următoare. Când spun „după toate probabilităţile” mă bazez pe un binecunoscut postulat evanghelic, pe care mi-am permis să-l întorc pe dos ca pe o mănuşă – în asta constând chiar noutatea concepţiei mele, atenţie… -, şi anume: „Precum pe Pământ, aşa şi-n Cer!” (inversul lui: „Precum în Cer, aşa şi pe Pământ!”, n-aşa?) După umila mea părere, n-avem nicio dovadă, aloo, că Viaţa şi Metamorfozele Kosmosului în ansamblu (şi cer scuze pentru folosirea majusculelor cam redundante, însă vreau să fiu cât mai intuitiv) s-ar desfăşura în alt mod, chip sau asemănare decât se desfăşoară viaţa pe Planeta Ou, care Planetă – tot după umila mea părere – e vârful săgeţii timpului întregii deveniri universale, reprezentând un stadiu evolutiv deja suficient de avansat, de complex şi de determinat încât să ne putem da seama atât despre ceea ce a fost până acuma, despre ce este vorba – în definitiv – în propoziţia cea mai elementară a Fiinţei („Eu Sunt!”), cu verbul Logosului gestând – iacătă-L! – în Pântecu-i kosmic destul de umflăţel şi de aceea vizibil cât de cât chiar pentru minţile şi inimile „puicusorilor poeţi”, voila, dar şi despre ce va fi să fie, n-aşa…?

II. Mai zici:

„Problema ce se naste de aici consta in faptul ca avem o divinitate ce metamorfozeaza. Intrebarea este: Ramane Tatal etern si acelasi? Bineinteles, ca exista o alta intrebare care complica si mai mult lucrurile: De ce neaparat o divinitate care este aceeasi, care nu se schimba? Stim de ce anticii au vazut lucrurile in felul acesta. Pentru ei tot ce se schimba, adica urmareste un ciclu (nastere, crestere, moarte) reprezinta lumea imperfecta. Divinitatea trebuie sa fie perfecta altminteri nu ar fi creat lumea. Perfectiunea consta in eternitate si neschimbare. // Ca sa concluzionez, propun sa discutam problemele acestea si sa va aflu parerea pentru ca nu pot sa gasesc inca o explicatie la problema transcendentei.”

Sincer să fiu, sunt eu însumi departe de a-mi fi clarificat această chestiune, dragă prietene. La prima vedere, plecând de la observaţia reală că sămânţa unei forme individuale biosferice, e.g. – biosferă ce mi-a prilejuit postulatul „Precum pe Pământ, aşa şi-n Cer!„, a nu se uita – este identică, la sfârşitul unui ciclu germinativ, cu aceea din care a pornit ciclul, am fi tentaţi să credem că Tatăl ceresc este riguros egal şi identic cu Fiul, aşa cum de altfel ne spune chiar Cartea într-o proporziţie celebră: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul!„. Însă tot din realitatea Planetei Ou putem extrage şi o altă concluzie, observând, de exemplu, că Alfa cu care începe o Specie nu este totuna, şi nu doar formal, ci şi calitativ, cu Omega prin care specia sfârşete, aşa cum de altfel nici Cartea – la care facem mereu referinţă, fiind o Carte de căpătâi a Bibliotecii, n-aşa…? – nu stabileşte egalitate şi cu atât mai puţin identitate între Întâiul Adam al Legământului lui Moise şi Al Doilea Adam sau Fiul Omului al Noului Testament, acesta din urmă fiind primul addam („om”) care a îndrăznit să-şi zică Fiul lui Dzeu, într-un mod cu muult mai propriu decât regii sau caesarii ce nu cutezaseră să se considere decât unşii Domnului pre pământ ori semizei, la rigoare (El a zis chiar mai apăsat decât atât: „Eu şi Tatăl una suntem!„). Iată deci că e posibil ca Atomul ce se va recoagula în Final (Lemaître şi ucenicii matematicieni au cutezat să schiţeze chiar şi dimensiunile în metrică actuală, ca să zicem aşa, ale Atomului lor Primar : o Singularitate cu diametrul cât distanţa de la pământ la soare, în care se înghesuia toată materia din întregul univers, aşa cum o socotim astăzi, şi împrejurul căreia nu exista nici spaţiu şi nici timp, care nu sunt decât atributele intrinseci ale Singularităţii ăleia, evident) să fie cu totul şi cu totul Altceva, calitativ vorbind, decât Atomul Primitiv din care va fi pornit Totul, cândva, iar Softul „Cartea Vieţii” or Duhul Sfânt la comanda căruia presupunem că va exploda şi se va desfăşura următoarea viaţă – cum ar veni, căci în fapt spaţiul se va reînnoi total, ca şi cum nici n-ar fi fost, iar din arcul big-bang-ului va zbughi o nouă săgeată a timpului, fără ca cineva din lumeea or Viaţa aia să poată spune că mai înainte ar fi fost ceva, n-aşa…? 😯 – să se fi îmbogăţit, de ce nu, cu valenţele dobândite prin metamorfozele din Viaţa-i precedentă (despre care nimeni, nici măcar El însuşi, nu va putea spune decât că a fost odată ca niciodată, iată… 😳 ), dar asta e altă mâncare de pesce, fireşte…

III. In fine, ma-ntrebi:

„O alta problema se iveste in momentul in care spuneti ca noul nascut isi creaza propria memorie excluzand orice posibilitate de anamneza in sensul Platonic. Considerati ca noul nascut vine pe lume “gol”, tabula rasa? Nu “mosteneste” din trecut nimic? Textul referitor la ce am spus este: “…individul nu e decât o hypostază temporară şi strict locală din specia sa, având o ‘memorie’ specială, păi cum drea’, compusă mai întâi din instinctele ce-l fac să funcţioneze riguros ca o navetă spaţială, apoi din scoarţa cerebrală, ce-i umflă fruntea ca o gingaşă piatră tombală, din ce în ce mai densă şi mai circumvoluţională, aşezată preste veriga dispre specia înrudită anterioară, însă individu human mai e alcătuit şi dintr-o memorie strict personală, tradusă prin impresiile din prima secunda de trezie şi până la moartea pe care fiecare o doreşte cât mai târzie, a amintirilor şi-a celorlalte senzaţii de fundamentală bucurie, care fac din infinita copilărie, e.g., o divină feerie, iar din viaţa omului o nemaipomenit de gustoasă felie, n-aşa…?” Si aici “În primul rând, noul-născut nu e deloc nou-făcut, nu-i apărut din spuma mării sau din natalu aşternut, ci e tot atât de bătrân ca şi lumea, din care fu plămădit pe baza genomului meşteşugit în ere cozmice de cioplit, ciobit, reglat şi făurit, pruncul irumpând în lumea d-acilea nu din nemica sau doar din mămica-i cu burtica plină (unde de altfel i se poate urmări live filogeneza deplină), el urcând voiniceşte hăt din secunda hyperlină, de fapt, a big-bangului d’anta’, fiind teleportat în locul şi-n timpul de la naşterea sa prin gaura de vierme deschisă brusc în maika sa, după care-şi începe secvenţa actuală, încărcându-şi memoria cu viaţa-i strict personală, iar înainte ca secvenţa asta să se fi finit, omul nostru fie că s-a şi înmulţit, croindu-şi “carne din carnea sa”, asigurându-se astfel pentru posteritatea ce va urma, fie va crea altceva care va augmenta specia or cultura umană cumva, dar asta e deja altă poveste, voila…” „

Din contra, chiar din ceea ce citezi domnia ta rezultă că eu consider că omul moşteneşte la naştere Totul… 😯 Noul născut – care de fapt e bătrân de când lumea, zic – are imbricat în 99% din creierul său întreg trecutul kosmic din care emerge în locul-timpul propriu, strict personal-individual, iar acest lucru poate fi vizualizat în mod direct, de altfel, aloo, prin observarea filogenezei, în care vedem cum zigotul rezultat prin contopirea a două coduri genetice transmise din păriţi în părinţi se metamorfozează succesiv pănă la bebeluşul human ce isbucneşte deodată prin „gaura de vierme” a mamei sale direct în braţele noastre înfiorate de aşteptare, astfel că putem spune că orice homuleţ poartă în cârca-i strămoşească atât maimuţica, bestia, pasărea, şarpele, peştele sau planula din el, precum şi toate elementele chimice provenite din starea minerală a kosmosului-părinte (hypostazele ancestrale ale omului fiind regăsibile în principal în zona instinctelor, a reflexelor,  simţurilor or simţămintelor înnăscute), iar preste toate acestea apare ceva cu adevărat nou, la homuleţul nost, şi anume zona materiei cenuşii, ultima achiziţie pe linie evolutivă, care este într-adevăr o tabula rasa la început, dar pe care vor putea fi apoi inscripţionate toate datele personale care fac din orice om o entitate unică, strict locală şi strict temporală – dar şi temporară, din păcate… -, date pe care omuleţul le va încărca în memoria sa fie din experienţa-i de viaţă directă, limitată la arealul şi la timpul relativ redus, totuşi, al vieţişoarei sale, fie le va descărca, pe măsură ce societatea omenească va fi avansând prin istorie, dintr-o instituţie specială, şcoala, unde într-o perioadă nu chiar neglijabilă de timp – raportată la viaţa sa – copilului şi apoi adolescentului i se transmite experienţa anterioară a Umanităţii, prin ceea ce numim învăţământ. Omul devine astfel prima fiinţă care poate asimila ori transcende trecutul din care emerge nu doar prin instinctele direct încastrate în corpul său fizic, aşa cum se întâmplă cu toate fiinţele ce-i sunt inferioare, ci şi descărcând în memoria sa acel trecut, dintr-un recipient exterior, ca să zicem aşa, care  premerge individului uman şi care îi va urma, iar acest recipient sui-generis este Biblioteca Lumii sau Cultura, unde sunt prezervate toate achiziţiile, descoperirile sau creaţiile mai importante ale speciei umane în ansamblul său, deci ale umanităţii, fenomenologie pe care io o mai numesc şi Al Treilea Testament (după cum probabil ştii). Cât priveşte transcendenţa individuală propriu-zisă ori supravieţuirea pe care o râvneşte tot omu’ de când lumea, recte învierea morţilor (oops), io cred că chestiuţa asta va fi perfect posibilă în momentul în care corpul uman individual, dimpreună cu zona instinctelor înnăscute şi cu cortexul (faimoasa tabula rasa), se va putea clona (iar asta s-a realizat deja, aloo…) şi i se va putea descărca clonei, precum unui banal computer, nu doar informaţia din Al Treilea Testament, ca la şcoală, dar şi memoria sa personal-emoţională, creată pe durata vieţişoarei sale naturale, strict locale şi temporare, însă te asigur că nu asta va fi problema cea mai mare a generaţiilor următoare, frăţioare, ci pe cine anume să înviezi la rigoare, tale quale… oops. De-un paregzamplu, crezi matale că next generations vor mai fi interesate să-l învieze pe ipochimenul @”radu humor”, o simplă putoare şi-o obrăznicătură din născare… ? 🙄 Ca ce chestie, bre…? 🙄 Io cred că nu vor putea spera a învia decât cei de la care umanitatea va fi beneficiat cu ceva, undeva-cândva, a mon avis, şi care astfel vor benemerita să guste din nou din al Planetei Ou  paradis…

Aşa cum am scris, de altfel, aicea… :

„Păi dacă dintr-un om nu rămâne în urma sa, spre a da mărturie c-a existat cândva, după ce şi veşnica pomenire a mea sau a ta despre homu’ cu pricina va dispărea, n-aşa?, decât numai ceea ce defunctu’ va fi înfăptuit cândva sub speciae aeternitatis, şi nimic altceva, aloo, înseamnă că omu’ nost’, fie el regele-soare ori burghezul cutare, papa de la Roma sau popa din Trivale, e totuna cu faptele sale cardinale, n-aşa?, aşa cum scrie şi-n cărţile imortale, unde se vbeste despre judecata de apoi a faptelor oricărui didiloi… Viaţa ta nefiind, de fapt, a ta, ci a Aceluia ce trăieşte local & temporar şi moare – cică – în făptura-ţi mitiutică, însă-n realitate doar spre a re-nvia prin next generation ce mereu şi mereu va urma, înseamnă că doar faptele din timpul vieţii tale, pe care tu ai fost liber să le faci or ba, sunt aporturi strict personale, n-aşa? la conturarea fiinţei trăitoare între Alfa şi Omega… O creaţie duhoasă, un fiu sau o fiică duioasă, un destin de ingeniu or de cenuşăreasă, o poesie sau o conceptie novissimă & aleasă, o invenţie superdrăcoasă, o biserică a neamului mai mult sau mai puţin măroasă, dar caldă şi omenoasă, o fire nobilă şi generoasă, o vorbă sau o mână prietenoasă spusă / întinsă unui semen cu inima grea sau păcătoasă (căci inimă vie, aloo…), o construcţie politică sau o ideologie mişto, un cod de legi maibaro, iată faptele ce fac dintr-un simplu poolică frânar, altfel muritor ca orişice kknar, un homo dei exemplar, care supravieţuieşte şi după ce membrii cooperativei “Munca şi Viaţa-n Zadar” dau colţu spre Bellu iar, şi iar…”

Reclame

48 răspunsuri to “Alte raspunsuri pentru @Adrian”

 1. AVP Says:

  Am readus in prima pagina acest topic spre a da prilejul si altor pretini virtuali (care data trecuta nu existau ori ma ignorau) sa-l ceteasca, dar si fiindca nu prea sunt sigur ca pretinii care l-au parcurs deja – si chiar si my friend @Adrian, helas – au inteles cu acuratetea necesara despre ce vbesc pe-aci… oops.

  Vba aia: incercarea moarte n-are… 🙂

  Pe maine.

 2. Dl.Goe Says:

  Alo aoleu… asta este drama teleportarii gratuite a ridicolului de anul trecut catre anul viitor… Ridicola intoarcerea la merfologie, ridicola invocarea altor prieteni virtuali inexistenti, ridicola incercarea fara moarte de a livra aceleasi si aceleasi naive confuzii personale pe post de poemo-filosofie original-neortodoxa doar in baza la motivul fundamental ca vizeaza omu si universu si sensu existentei si devenirii lor chipurile convergente… AVP incercarea moarte n-are si nici rusine… dar nici nu aduce nimica… bun. Iti mai irosesti si tu timpul umplandul cu asemenea rumegus de limba de lemn, pentru a-ti amagi spaimele si, ca bonus, ti l-ar putea intoarce pe Merfulica fara frica… spre bucuria proasta a lui tanti Stely… Incolo nu…

  ++++++++++++++++++++++++
  avp reply : Hai sa-i dam si rumânului istuia dreptu sacrosanct, pai cum drea, de a se esprima… oops. Nu de alta, insa preste mode si timp, cand ma va intreba, mai mult ca sigur, careva prin Olymp, de unde stiu io, adicatelea, ca natia mea s-a uitat ca pisica-n calindar la Ipoteza kosmosului germinativ a mai pleena de har de la originile gandirii rumanesti si pana la Steaua Bucuresti, a oierului mintii filosoficesti din ovinu balegar (iar la Planeta-Ou s-a uitat chiar ca un mbow, halal…), din moment ce n-am lasat boboru meu sa se esprime pe my blog si m-am purtat ca un hom rau ca un buldog, fie el si semizeu in viitoru empireu naltarog…? Mai ales ca homuletzu cu pricina, @Goe ista, e pooliticos ca drea si nonconfruntational sadea, aloo, el nu te-njura si nici nu te pute-n gura la tine-n batatura, el nu-ti zice decat… Dar mai bine va las sa observati si singuri ca Goe nu vbeste deloc urat, ca sa nu-mi reprosati iar ca vreau sa-l strang de gat… oops. Si-asa sunt frant 😦 Paa

 3. rongo Says:

  Viorele,
  preponderența analogică a judecăților tale exclude logicienii din sfera înțelegătorilor tăi. Intuițiile tale țin de ”logica” terțiului inclus, nu de cea a celui exclus. Dac-ar elabora o cosmogonie, Basarab Nicolesco n-ar fi pe altă ipotenuză, viziunea plutind deja în văzduhul (transdisciplinar), trans-sistemico-globalist. Personal, îți doresc să găsești forța și seninătatea – inspiratoare – necesare desăvârșirii proiectului.

 4. AVP Says:

  @rongo, te excluzi singur dintre logicieni, tu, care totusi mai percepi cate ceva din operaia mea, n-asa ? 🙄 Caci daca ar fi fost vba doar de intuitie, ai fi intuit chestia cu trestia si domnia ta, mult mai naintea mea, mai ales ca ideea plutea deja in aerul globalist al iepocii, pai cum drea…

  Dupa ce Columb a demonstrat cum poate tontusi sa stea un ou in tumba, toti flacaii din jur au descoperit ca ideea era simplicissima ca un pas de rumba…oops. Si culmea e ca chiar asa era, cum e de altfel si Planeta mea, dar de ce dreq lumeea asta muult mai dasteapta si mai invatata ca mine sau ca Columb (oops) o face chiar si acum pe moarta-n porumb, asta cand nu se pisa in propriu-i si unicu-i caramb al unei gandirii de hom funciarmente stramb, precum Goe ista cel natang…? 🙄

 5. rongo Says:

  De trei ani, îmi răcesc gura despre astea, în revista Argeș. De șase, în site-ul http://www.ikonartstudio.com/udigma_home.html , din 1984 pritocesc ceea ce am numit UDIGMA. Suntem vechi, domle.

 6. AVP Says:

  Pai, io ce spuneam… ? „Astea”, ce ? 🙄

 7. rongo Says:

  Până unde-ai ajuns cu meditațiile tale, nu știu; realizând efectele unei asemenea gnoze – ca să nu zic utopocronii -, mi-am temperat entuziasmul, desfășurându-mă cât mai discret, ba chiar ocult cu putință, Nicio iluzie, că masa maniheistă va priza globalismul: impulsivitatea și conflictualitatea ei genetice – în condițiile majoritarismului poreclit democrație – sub comanda pornirilor ei auto-distructive girează perspectiva unui Infern nu a unui Paradis, accesând inimaginabila mega-energie descătușată. Și cei de la CERN știu, dar altfel, ce știm noi.

 8. Stely Says:

  Off topic ,numai de data asta :
  @ nea Goe ,dupa” succesele lamentabile” pe care le-a avut cu Arca si( b)Arca , pe care de necaz le-a abandonat ,apoi si le-a scufundat fara sa-i pese de cei citiva Vizitatori care au crezut ca prostii in scopul conceperii lor ,ca fiind unul viabil ,umbla (acum ) teleleu pe blogurile de valoare ca sa-si verse furiile neputintei si infingerii sale rusinoase .
  Umbla desigur in virtutea inertiei cit si a lipsei de idei ,dar si a altor proiecte de valoare, tot ca un anonim lamentabil ,desi el singur a gasit cauza a esecului” marelui „sau proiect – salvarea a unor specimene „valoroase” de la Potop .
  .Iata cit a fost de …
  …” Simplu. Din cauza d-lui Goe. Dl.Goe, un anonim, nu e marcant, prin urmare Arca sa nu ofera anvergura necesara pentru a repera onoarea lui d.Mitica, ofilita in alte părţi mai inalte. Ce satisfactie ar fi aceea sa te plangi intr-un loc in care nu-s prezenti aceeasi martori, aceeasi lume, aceleasi nume? Pai cam niciuna. Ce alternative ar avea dl.Goe in aceasta trista situatie de blocaj. Una ar fi sa fie marcant, cunoscut, notoriu, sa aiba faima si priza la public, cat Mircea Badea (de ex) sau cât bebeluşa Oana macar. Sa iasa din anonimat si sa se dovedeasca a fi (a fi sau a nu fi, aceasta-i intrebarea) o asemenea figura populara sau,… macar, sa-si gasesca un sponzor mare care să agreeze ţelul şi să-l stipendieze cu faima necesara.”
  Prin urmare a umblat ca un nauc anonim , un an si-o vara ,dupa cai verzi pe pereti ,cu un nick hilar si neserios ca sa…ce ? Sa-i infurie , sa-i discrediteze,sa-i hartuiasca si mistocareasca – pe AVP,Dorin Tudoran ,Andrei Plesu ,Mircea Vasilescu etc.-in schimbul simplei sale distractii. Da,s-o fi distrat ,dar ce a cistigat ? A cistigat marturisirile de iubire si admiratie a singurului sau animal salvat (rh) care se perpetueaza ,iata , vertiginos si victorios ocupind blogurile unde el ,anonimul@ goe ,este considerat o periculoasa „filoxera „. Asadar se pune intrebarea: ce-i de facut cu @ filoxera ( daunator periculos al vitei de vie nobila ? ) . Va trebui sa fie stirpita din radacini ,tinuta sub observatie sau tratata cu Flit ? Eu m-am hotarit . O tratez cu Flit-ul ,dar ,daca @D-l Goe (hmm) se va hotari sa iasa din anonimat ,atunci am sa -l tratez simplu : dupa fapta si rasplata
  P.S. Trebuie sa stie ca n-am sa mai cred nici un cuvint ,din parascoveniile lui , la adresa mea . A fost un moment,da,cind @ filoxera m-a afectat ,dar acum cind stiu ce tratament pot sa-i aplic ,nu va mai avea spor. Punct

 9. AVP Says:

  Stely, rongo, entitatea cu gură mare şi fudulii mici (altfel, daca deci fuduliile aratarii ar fi cat de cat rasarite, ar avea si elcoraj sa-si decline identitatea reala, n-asa?) tocmai a sosit la gaura din gard si va latra furioss… oops. Vreti sa va dau cateva secvente ? 🙄 Sa nu ziceti ca nu v-am atentionat, dreaq. // ps. Intrucat animalutzu sporovoieste despre voi doi in acelasi corpus de injurii civilizate („harjoane lipsite de violenta”, cum le considera, mai precis, priculiciu sociopat cu S mare), am nevoie de acordul dvs comun, my friend & surioare. / Yours

 10. AVP Says:

  Aparte: si uite asa se-alege iar puradicu de „Planeta-Ou”… 👿 In loc sa ne ocupam de sensu lumeei, de la iesirea din hau pana la intrarea in Omega-Nou, ne pierdem timpu cu un mbow… oops. // ps. Precis ipochimenu o sa faca iar bale cum ca io sunt cel care jicneste, desi daca o sa-l invit sa-mi traduca ce-nseamna „mbow” per rumaneste va da din colt in clont boagiceste. (Minte de ruman ramas cu sorcova la tzara ca lelitza, chiar si dupa ce s-a mutat in Craiovita).

 11. Stely Says:

  AVP ,
  Daca si @rongo este de acord ,desigur … Stiu deja la ce ma pot astepta de la anonimul@nea Goe . Daca el nu s-a saturat sa tot cinte aria clomniei si se scrie opere bufa si de trei parale ,lasa-l sa cinte .
  Asadar ,daca vei da secventele ,eu am sa-i raspund asa :
  „Cu vorbe de-alea (de-astea)goale ,goale ,goale te rog s-o lasi mai moale ,te rog s-o lasi mai moale !…
  He ,astea-s dintr-o opera ,bre … 🙂

 12. Stely Says:

  p.s. M-am intrebat de ce folosesti (destul de des ) expresia aceea , care incepe cu „boa …” Acum stiu : de la sarpele Boa nu-i asa ? 😉 🙂

 13. Stely Says:

  Ah,acum am vazut … 😦

 14. rongo Says:

  Dacă-i dai drumul, acum, lui Neagoe, trebuie să nu-l mai banezi niciodată; dacă nu, lasă-l pe unde și cum e.

 15. AVP Says:

  Sa-l asteptam si pe dl rongo…

  Dar ce zici ca ai vazut, bre ?

 16. Stely Says:

  Am vazut ,mai bine zis am uitat ce a urmat :”(Minte de ruman ramas cu sorcova la tzara ca lelitza, chiar si dupa ce s-a mutat in Craiovita)” . Este vreo legatura cu „boa”.. ?

 17. Stely Says:

  @rongo ,
  „Dacă-i dai drumul, acum, lui Neagoe, trebuie să nu-l mai banezi niciodată;”
  Si daca da ,promiti ca-i vei raspunde cu aceeasi masura ?

 18. rongo Says:

  Eu am măsurile mele.

 19. Stely Says:

  A ,da … Si le vom vedea ,daca va fi cazzul ? 🙂

 20. AVP Says:

  Scussi, am lipsit de langa aparat.

  Deocamdata n-am timp sa ma ocup de animalutz (care musca rau al dreq). Sunt efectiv extrem de ocupat cu-o chestie f.folositoare si n-am timp sa ma ocup de clantanelile ipochimenului. Evident ca lighioana isi va calca pe printipuri – vba vine – si va satisface, revenind cu coada intre picere pe his blog, si bestia care bantuieste pe-acolo, scapata din butoi, dandu-i ceva material de hapait (si atunci veti putea vedea si voi ce-i bese mintea neispravitului ; io n-o sa pot sa-l mai cetesc pana maine seara, insa voi puteti sa numarati hurletele turbatului dupa spamurile inregistrate de Akismet).

  Mai vbim.

 21. Stely Says:

  O alta ? viziune despre relatia omului cu Universul si credintele sale :

  „Fiecare dintre noi se afla in armonie-dinamica cu restul universului, intr-un soi de echilbru curgator cu cosmosul intreg
  De altfel dintr-o perspectiva mai profunda acest echilibru dinamic provine din aceea ca suntem in fapt una cu universul, cå fiinta nu se sfârseste acolo unde pielea ne separa de aer, si nici acolo unde ni se sfarsesc gandurile, cunostintele, sentimentele, limbajul sau emotiile. Fara sa bagam de seama, fiecare din noi se continua la nesfarsit, universul intreg fiind o prelungire organica a sinelui, a fiecarui sine. Fiecare EU este intregul univers, nu doar prin cuprinderea gandului sau a credintei ci in cel mai direct mod cu putinta. Atunci cand ne miscam, cand respiram, gandim sau vorbim, miscam practic tot universul, din aproape in aproape, ca pe un imens mecanism care ne este atasat de maini, de picioare, de pleoape, de piele, de ganduri. Tegumentele (si cele fizice si cele meta-fizice) ne sunt poroase, permeabile, atat cele din aparentul exterior cât si cele din aparentul interior, pentru ca in fapt nu exista asa ceva, nu avem in realitate un interior si nici un exterior, aceste notiuni fiind intru-totul iluzorii. Aceasta continuitatea, prin prelungire a sinelui in intreg universul, este valabila si in sens invers, facandu-ne sa fim sensibili si reactivi la orice impuls venit dinspre univers, fie ca este un raspuns/reactiune directa, imediata, la o intrebare/actiune a sinelui, fie ca este un ecou, o reverberatie intoarsa de pretutindeni, de la capatul lumii, trecuta prin spatii si prin galaxii, prin nevidul cosmic, prin ionosfere, prin biosfere, prin blogosfere si minerale. TOTUL, intregul, ne atinge, totul ne impresioneaza, totul ne schimba, totul ne conditioneaza, altfel decat o fac partile, actionand si interactionand separat”

  Aici (asa cred) este o pledoarie pentru armonie privind relatiile dintre oameni, care de fapt sunt una Universul ? :

  „Atunci cand ne aflam in relatie de armonie cu Universul (adica cu noi insine) ne putem gasi starea de confort, de bine, in orice pozitie, putem dormi pe spate, sau pe burta, pe partea dreapta, pe partea stanga, putem sta drepti sau chirciti, ca-n uter, tot intinsi si relaxati suntem, universul intreg arcuindu-se neted in prelungirea noastra. ”

  „Atunci cand insa alunecam pe nesimtite in dizarmonie cu Universul (adica cu noi insine) nimic nu mai este cum (ni) s-ar cuveni. Nu mai puem dormi decat pe stanga, sau pe dreapta, ori cu multe perne sub cap, singuratatea devine izolare, insingurare, prezenta altora devine infern, roulurile in care suntem distribuiti devin stresante”

  Aici o pledoarie reala ?pentru impacare cu noi insine , cu …Universul ,cu cei pe care i-am intilnit /am relationat in real si in virtual ?

  „Cand totul este pana la urma atat de simplu, reducandu-se la a accepta ca suntem una cu universul intreg si ca n-are niciun rost, niciun sens, ca e absurd sa-i fim inamici Lui sau unora din partile care-l compun. Ca e ca si cum ne-am dusmani noi cu degetele de la picioare ori cu organele interne, ori cu gandurile noastre, cu ispitele, cu sentimentele, cu emotiile, cu trecutul (trecut) ori cu viitorul (neintamplat)…”

  Hmmm … Voi ce spuneti ? Credeti ca acest om, care si-a exprimat aceste ginduri ,ce par a fi ideale (frumoase) ,ar putea fi sincer ? Este el ,cu adevarat , in armonie cu Universul ,cu el insusi ,cu oamenii pe care i-a intilnit (in real si in virtual ?)
  Daca da , o fi fericit ? Dar ceilalti oameni (cu )care s-a intersectat in Univers,cum sunt ei ? 🙄

 22. AVP Says:

  Stely, eu spun cam acelasi lucru in acest pasaj din Cantul I, cu deosebirea ca in poemul meu e vorba de o cosmogonie logic-dialectica si teleologica, nu de o cosmologie extatica or transcendentalista, quasi-mistica (probabil ca autorul e un yoghin sau un adept al MISA) :

  Nimic – dar absolut nimic – nu s-ar înţelege din ce se-ntâmplă cu viaţa ta sau a mea, cu şirul nesfârşit de vii ce încetează la un moment dat a mai fi, dispărând aiuritor în împărăţia morţii, decât dacă legăm făptura omului – exempli gratia – nu doar de taică-său ori maică-sa, de casa şi nevasta sa, de averea sau vatra sa, de neamu-i de dinaintea sa ori de patria sa, de Carpaţii înalţi sau de Balkania vlahilor fraţi, de Roma legionarilor gentili şi cognaţi, de Europa neanderthalienilor apropiaţi, de planeta înruditului animal, de-ntregul bestiar sau insectar, de regnu vegetal sau de supa aminoacizilor din oceanu originar, de sistemu solar sau de calea laptelui ce-o vedem noaptea brăzdând ceru ca un ştergar spuzit cu pilitură de mărgăritar, de roiu galaxiilor cuibar, de Metagalaxia ce ne-nconjoară ca o fântână cu fund globular, în care te-ai uita deodată-n toate părţile în adâncu-i circular, tu fiind chiar apa limpede din şestar, ci mai întâi şi-ntâi tre’ să legăm bucăţica de glod ccnar de pater nostrum primordial, de atomu cel primar, aşadar…

  ps.Cand citezi ceva, e bine sa te obisnuiesti sa dai linkuri.

 23. Carmen-Maria Mecu Says:

  Am citit si eu, in vremea Crăciunului, Planeta Ou. Îmi trimisese linkul un prieten.
  Voi spune, cu vorbele mele simple, şi pe scurt, ceea ce cred – acum – despre acest text pe care l-am citit cu delicii.
  Am intuiţia că misticii din toate punctele cardinale şi din toate timpurile ar înţelege. Pentru ei, un loc de adoraţie/meditaţie poate fi şi grădina în care cade, suferă putrezirea/umilirea şi reînvie o pară mălăiaţă. Fiind un fan – că nu-mi vine a zice „o fană” – S. Lupasco (v. „logica dinamică a contradictoriului”), ştiu că şi logicienii de o anume teapă ar înţelege. Eu una am cugetat după puterile minţii mele asupra ciclurilor contragerii/expansiunii (se poate şi invers), actualizării/potenţializării (se poate şi invers) şi a simultaneităţii lor.

 24. Stely Says:

  Ei ,da … Asta am vrut sa sugerez cu semnul intrebarii pus acolo : „o alta ? viziune „… Am avut impresia ca respectivul ginditor ? s-a inspirat din viziunea ta , privind faptul ca omul este „fiinta luuunga de cind lumea ” (din memorie ) care asa cum spune si el este tot Una cu Universul.
  N-am dat linkul intentionat . Poate „ginditorul ” va veni cu alte ginduri (mai bune) si isi va sustine viziunea , comparativ cu a ta. Mi-e teama insa ca se va rusina sau infuria cind va citi ce-ai zis aci : „(probabil ca autorul e un yoghin sau un adept al MISA”) 🙂

 25. Carmen-Maria Mecu Says:

  Derbedei, „filosofi”, fizicieni, biologi, oameni din biserica primară, persoane comune ş.a. vorbesc despre ceva asemănător şi se armonizează în acest text. Vindeci Turnul Babel, Maestre?
  O scriere postmodernă cu profunzimi şi transcendenţe, o contradicţie în termeni, una pe gustul meu. Iar invenţiile lexicale…n-am vorbe spre a le admira!
  PS. Cercetări moderne de neuroştiinţe cognitive vorbesc despre softuri miraculoase la purtător: preocuparea de a înţelege astfel de probleme, ca şi meditaţia ori rugăciunea fac creierelul să se dezvolte ori să se vindece. aşadar, cugetătorii de aici nu sunt candidaţi la Alzheimer!

 26. Carmen-Maria Mecu Says:

  Prietenul cu linkul e unul care vine rar pe aici…

 27. Carmen-Maria Mecu Says:

  Ha, ha, ha!
  Sunt un om liber, atât.
  Iar yoga adevărată nu e misa. Misa e o escrocherie autohtonă, una de două parale.
  Am practicat şi yoga , cu Mario Sorin Vasilescu, şi chi cung cu un maestru chinez, practic şi authentic
  reiki, iubesc budismul şi-l respect, am prieteni preoţi catolici şi ortodocşi, credincioşi catolici, ortodocşi şi protestanţi de mai multe culori, îmi place în orice biserică şi am propria reprezentare despre Dumnezeu.
  Nu-mi plac băieţii cu ochi albaştri care se infiltrează în toate cele de mai sus, şi le misizează.

  ++++++++++++++++++++
  avp reply : foarte frumos si just spus. As fi vrut sa fi spus io asta mai nainte 🙂

 28. Carmen-Maria Mecu Says:

  Scuye daca am răspuns la un comentariu ce nu-mi era adresat.
  M-au luat valul şi contextul… dar am zis adevărul…

  ++++++++++++++++++
  avp reply : Nicio problema, draga prietena. Mi-am permis sa editez un piculet – o litera, de fapt – din mesaju de mai sus. Si, aloo, cred ca stiu cine-i prietenul care trece, de la o vreme, f.rar pe aici 🙂

 29. AVP Says:

  Mda… oops. Orice creator, fie el un poesel oarecare sau unul mare si luminos cat roata de Soare, are nevoie din cand in cand de astfel de incurajari, dear surioare, iar nu doar de scuipaturi, intepaturi, somatii de plata si alte mascari ori injurii, care-i aduc aminte ca e destinat putrezirii, nu nemuririi or liubirii… oops. Cand simti ca rezonezi totusi cu cineva de la Romanica te mai inseninezi, drea, chiar daca fix atunci supurezi or vagabondezi si nu stii daca maine n-o sa fi hrana la maidanezi…

  ps. Si de ce s-ar supala misistu’, Stely…? Iata aici cateva canticele dragutele, pe care daca si le va pune, ii vor trece toti dreacii, te pomenesti. Acum am aflat si io despre iele, cautand date despre MISA (o conceptie de balci, ea, in schimb, are perfecta dreptate CMM)

 30. monica Says:

  Bine ca nu dadui naibii drumul la un comentariu,de rafuiala cu @stely, inainte de a citi ce frumos a rezumat @ CMM ,placerea de a te ridica dincolo de prejudecati 😉 si putinta de a cantari liber.

 31. CMM Says:

  Un pic mai rău: Bâlci inofensiv pe deasupra, potlogării mari aranjate de un grup de dedesubt, acoperite de cei angajaţi sincer în bâlciul pe care îl percep ca adevar… o realitate tristă, generatoare de patologie socială…

 32. Stely Says:

  He ,he .. rafuiala zici monica ? De ce ,”mey” ?
  Hai mai bine sa ne punem impreuna in „comuniune cu energia inceputului ” ascultind (daca n-ai facut-o pina acum ) „canticelele dragutzele ” ,din linkul acesta , pe care de fapt ni l-a indicat AVP.
  [audio src="http://www.yes.dreamhosters.com/mp3/1_comuniune_cu_energ_inceputului.mp3" /]
  P.S .Astept si „comentariul acela 😉 .Si ,da ,am remarcat si eu cu o mare bucurie „rezumatul „concis si clar al doamnei Carmen -Maria Mecu . Apropo,scrie si poezii la fel de .frumoase . Prin urmare imi permit sa-i spun „bine ati venit” ,doamna, printre „fanii” declarati si” parafati „ai lui AVP !! 🙂
  pps ,AVP .,chiar asa de rar trece pe -aci „antifanul ” acela ? N-as zice dupa numarul de spamuri

 33. AVP Says:

  Mony, Stely, sunt atatia caini care ne latra pe langa gard, incat realmente ar fi pacat daca ne-am ciondani -iar- intre noi. Hai sa vedem lucrurile care ne pot tine impreuna, intr-o lume din ce in ce mai nebuna, nu alea care ne-ar arunca in haiticurile latratoare la luna…oops. Si asa nu suntem prea multi, naiba.

 34. CMM Says:

  Mulţumesc.
  Suport persoana a II-a singular. Sunt obişnuită cu grupurile, din ţ formări pe care le-am parcurs…
  OK, sunt un fan nefanatic…aşa mi-ar plăcea..

  +++++++++++++++++++++++++
  avp reply : scuze pt moderare ; platforma a facut-o imediat, intrucat ai trecut la alta semnatura. De acum incolo catzelusa Akismet te va recunoaste 🙂

 35. Stely Says:

  AVP ,
  Cred ca @monica a vrut sa ma „certe ” ca am adus citatele acelea aici . Ea stie de unde le-am luat si crede ca am vrut sa fac o pledoarie de impacare cu „antifanul ” 🙂 si ca tu te-ai fi suparat din nou pe mine si ca mi-ai fi pus una din fabulele acelea 😉 Dar nu m-as fi „rafuit ” cu ea ,desigur .

 36. monica Says:

  @Stely
  Vezi ca stii? Tocmai,ce-ti trebuie sa tot analizezi ce si cum zic unii si altii 🙄 Pastrati pe blog numai energiile pozitive 🙂

 37. Stely Says:

  Ai dreptate ,Monica … Sunt incorigibila . 🙂 sau si mai rau , masochista :)))

 38. AVP Says:

  Daca mi-ai spune si mie despre ce-i vba ai fi pur si simplu politicoasa… oops.

 39. Stely Says:

  AVP ,
  O las pe @monica sa spuna ea , sau sa aduca acel comentariu de „rafuiala „… Promit ca nu ma supar . 🙂

 40. Stely Says:

  AVP ,
  Este vorba de citatele acelui” ginditor” pe care tu le-ai catalogat a fi ale unui adept MISA . Sunt culese de pe blogul lui @Goe si le-am adus cu scopul de a-l atrage aici sa-si sustina teoria cu bun simt si in” armonie cu sine si cu …Universul ” . Despre cum crede el ca ar trebui sa fim sau sa( ne )acceptam asa cum zice aici :” ca suntem una cu universul intreg si ca n-are niciun rost, niciun sens, ca e absurd sa-i fim inamiciLui sau unora din partile care-l compun.”
  Desigur ca nu am crezut nici un pic ca este in stare sa -si sustina „teoria” si desigur ca nici sa faca ce spune el acolo. In ce fel de armonie se afla el cu sine sau cu mine si cu tine ,deci cu Universul ? Mai degraba este in dizarmonie cum spune tot el aici :
  “Atunci cand insa alunecam pe nesimtite in dizarmonie cu Universul (adica cu noi insine) nimic nu mai este cum (ni) s-ar cuveni. Nu mai puem dormi decat pe stanga, sau pe dreapta, ori cu multe perne sub cap, singuratatea devine izolare, insingurare, prezenta altora devine infern, roulurile in care suntem distribuiti devin stresante”

  Este clar ca se zvircoleste ca un vircolac si nu doarme … de grija altora . Imi este mila de el si am vrut sa-l ajut.
  Asa ca are dreptate @monica . Nu trebuie sa tot analizez prostiile unora si altora , ci sa fac asa cum spune aici : „Pastrati pe blog numai energiile pozitive .”

  ++++++++++++++++++++
  avp reply : Stely, eu te rugasem sa-mi dai un link, atata tot.

 41. CMM Says:

  Un exemplu extrem de simplu de legatura energetica: daca eu lucrez, ca radiant, direct sau la distanta pentru a activa energia interioara a cuiva, automat se activeaza si propria-mi energie si se produc efectele fiziologice adiacente, cum ar fi starea de relaxare. O mam[ transmite starea sa copilului. Un tip armonios transmite o stare pozitiva unui grup in care intra. Un biolog gen d-na Godeanu ar putea vorbi despre modul in care plantele comunica la distanta ori sufera cand ne taiem la deget in preajma lor. Un fizician, despre interactiunile particulelor de care se ocupa.
  Scuze iar, ca nu m-am putut abtine si am intervenit.
  Gata, ma ocup de altceva.

 42. monica Says:

  @stely, comentariul meu pe care am decis sa nu- l mai pun,nu era nici pe departe asa clar si succint pe cat a fost presupunerea ta ,referitoare la el . Asa ca nu l-am salvat 😳 Nu avea sens !

  Haideti sa mai si radem,zic io !

  Bula viseaza cifra 7 intr-o noapte. Se trezeste , se uita la ceas era 7:07, se uita in calendar 7 iulie 2007. Hotarat ca e un semn 🙄 Se urca in autobuzul 77, ajunge la hipodrom si pune 7777 dolari pe calul cu numarul 7 din cursa a 7-a. Calul iese al saptelea :))

 43. monica Says:

  AVp,
  este clar ca nu am brodit-o cu bancul meu 😳 Iarta-ma,de-abia acum citii ! Te rog sa stergi postarea .

 44. AVP Says:

  Da, dar urmarea n-o stii… ? Desi calu a iesit al 7-lea, a fost totusi calu invingator, intrucat ceilalti cai au fost descalificati, jokeii fiind gasiti matrafoxati, sonati ori drogati (asa cum se intampla la o cursa sportiva din tara lu Bula din Carpati…oops).

  Vina este a mea, fiindca n-am anuntat postare noua.

  O fac acum, spre a anunta o noua postare noua.

 45. AVP Says:

  Si de ce ma trimiti la linkuri de mana a o suta, cand imi poti da surse oricum mai apropiate de originea acestor sfumate idei ?

  http://www.financiarul.ro/2011/11/19/3-descoperiri-ale-fizicii-cuantice-cu-impact-major-asupra-vietii-noastre/

  Cand o sa te dezveti sa-l mai iei pe baiatu ista rau drept referinta si sa tot mi-l aduci subt ochi ? Daca as deversa spumele turbatului de la spam s-ar umple toata lumea de-aci de scarba (acum a luat-o si pe CMM in falci, desi mai degraba ar trebui sa-l ia pe el cineva de manuta si sa-l conduca la cabinetu-i de psihologie, unul dintre cele mai reputate din Bucuresti si din tara ; dar daca „viteazul” sta ascuns ca un sobolan in vizuina sa, ce putem face, decat sa ne punem mana la nas si sa rabdam zi de zi si ceas de ceas, in tzeara lu Papura Voda, unde Politia si Justitia sunt doar niste animalute de pripas ?)

 46. Stely Says:

  Am citit si mi-am dat seama de plagiat . Nu am avut in intentie sa-l iau drept referinta . Am adus citatele ,intrucit mi-a sarit in ochi prima asemanarea, pe care ai sesizat-o si tu si pe care am presupus ca a preluat-o de la tine , apoi ca am vazut discrepanta dintre teorie (vorbe)si practica . Una spune in textul de atunci si alta face acum . Ideea este ca ,daca tot am constatat ca exista aceasta discrepanta , intre vorba si fapta ,nu trebuie sa-l mai bagam in seama nici unul dintre noi. Vorba lui @rongo: ” lasă-l pe unde și cum e ..” Acum( eu) am facut o exceptie care nu se va mai repeta. Voi face ce am spus . 👿 Il las sa se armonizeze cu @rh ca de :cine se aseamana (interactioneaza in sentimente si idei )se aduna . Sa le uram iubire vesnica .
  p.s. Nu cred nici un cuvint din ce spune, nici despre tine si nici despre mine . Cred ca nici el nu crede ,dar s-a molipsit de la rh. Eu sunt in deplina armonie cu mine si cu …lumea din jurul meu. 🙂

 47. AVP Says:

  Bine 🙂

  Pe maine


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


»