Grecia – exemplul viu ca daca n-ai barbati de stat in tara, nu te salveaza decat Biserica milenara…

… – cu condiţia s-o ai! – şi FMI-le din afară, vai…! oops. Vezi Enciclica „Către Popor„, a Ierarhiei Bisericii Ortodoxe Greceşti, pe care tocmai am găsit-o pe Net. Ce păcăt că becisnicii şi vremelnicii conducatori politici de azi ai grecilor nu se ridică nici până la sandaua acestor înţelepţi cu sula-n coastă, dar mai ales ce păcat că preafericiţii nu şi-au ridicat glasul de îndurerată Iocastă decât acum, în ceasul al 13-lea… oops. Să speram că sireacii pontifi nu şi-au  spus până în ultima clipă cuvântu’ doar din grija de a nu fi acuzaţi că intervin în treburile Cezarului lumesc şi să nu fie asemuiţi, carecumva, cu ayatolahii frăţiilor talibane, iar nu pentru că şi lor le-a convenit ca boboru arhipăstorit s-o ducă trai nineacă felixit pe banii cămătarilor din infinit (şi fără grija zilei greceşti de mâine, de pe pământ, nu din Gând,  shiit… oops).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ierarhia Bisericii Greciei, care s-a întrunit în şedinţă ordinară pe 5-8 octombrie 2010, simte nevoia să se adreseze creştinilor săi, poporului lui Dumnezeu, dar şi fiecărui om bine intenţionat, pentru a vorbi pe limba adevărului şi a dragostei.

Zilele pe care le trăim sunt grele şi critice. Trecem ca ţară printr-o criză economică cumplită care creează multora nesiguranţă şi teamă. Nu ştim ce ne aşteaptă în ziua de mâine. Ţara noastră se pare că nu mai este liberă, ci în fapt este administrată de creditorii noştri. Ştim că mulţi dintre voi aşteptaţi de la Biserica ce vă păstoreşte să vorbească şi să ia poziţie asupra evenimentelor la care suntem martori.

Este adevărat că ceea ce se întâmplă în patria noastră este inedit şi cutremurător. Criza duhovnicească, socială şi economică merge mână în mână cu răsturnarea întregii firi. Este vorba de încercarea dezrădăcinării şi distrugerii temeiurilor multor tradiţii care până acum erau considerate de la sine înţelese pentru viaţa din spaţiul nostru. Din punct de vedere social se operează o răsturnare a datelor şi a drepturilor, desigur cu un argument evident: măsurile acestea le cer creditorii noştri. Declarăm de aceea că suntem o ţară sub ocupaţie şi că executăm poruncile conducătorilor-debitorilor noştri. Întrebarea care se naşte este dacă solicitărilor lor privesc doar chestiunile economice şi de asigurări sau vizează şi fizionomia duhovnicească şi culturală a patriei noastre.

În faţa acestei situaţii orice om raţional se întreabă: de ce nu am luat mai devreme toate aceste măsuri drastice, care astăzi sunt caracterizate drept necesare. De ce nu am schimbat la timpul lor toate aceste patogenii ale societăţii şi ale economiei pe care azi le realizăm în un mod brutal? Persoanele de pe scena politică din ţara noastră sunt, de decenii, aceiaşi. Cum au socotit atunci costul politic, ştiind că conduc ţara la catastrofă, iar azi ei se simt în siguranţă, pentru că acţionează de pe poziţia celor care dau porunci? Au loc răsturnări radicale pentru care altădată se revolta întreaga Grecie, iar azi ele se impun aproape fără împotriviri.

Criza noastră economică, în cuvinte foarte simple, se datorează diferenţei dintre producţie şi consum. Între ritmul lent al producţiei pe care îl atingem şi nivelul ridicat de viaţă cu care ne-am învăţat să trăim. Când ceea ce se consumă este mult mai mare decât ceea ce se produce, atunci balanţa economică înclină spre partea cheltuielilor. Ţara noastră, pentru a face faţă, este nevoită să se împrumute cu speranţa că balanţa perturbată se va reechilibra. Atunci când însă nu se întâmplă acest lucru şi debitorii cer returnarea împrumuturilor plus dobândă, se ajunge la criză şi la faliment. Criza economică care chinuie şi domină ţara noastră nu este însă decât vârful iceberg-ului. Este urmarea şi rodul unei alte crize, a celei duhovniceşti. Disproporţia dintre producţie şi consum prezintă însă nu doar o dimensiune economică, ci în primul rând este un fapt duhovnicesc. Este indiciul crizei duhovniceşti, care priveşte atât conducerea ţării, cât şi poporul. O conducere care nu a putut să aibă o atitudine responsabilă faţă de popor, care nu a putut sau nu a vrut să vorbească pe limba adevărului, care a promovat modele eronate, care a cultivat relaţiile clientelare, numai şi numai pentru că a avut ca scop deţinerea puterii. O conducere care în practică se vădeşte că a subminat interesele reale ale ţării şi ale poporului.

Şi pe de altă parte, un popor, adică noi, care ne-am purtat iresponsabil. Ne-am lăsat pradă bunăstării, îmbogăţirii facile şi traiului bun, ne-am dedat câştigului uşor şi înşelăciunii. Nu ne-am pus problema adevărului lucrurilor. Revendicarea arbitrară a drepturilor de către bresle şi grupuri sociale, cu o desăvârşită nepăsare faţă de coeziunea socială, au contribuit în mare măsură la situaţia de astăzi.

Esenţa crizei duhovniceşti este absenţa sensului vieţii şi încarcerarea omului în prezentul rectiliniu, adică în instinctul lui egoist. Un prezent fără viitor, fără perspectivă. Un prezent condamnat la plictis şi monotonie. Viaţa a devenit un interval de timp între două date, a naşterii şi a îngropării, cu un interval necunoscut între ele.

Într-o asemenea perspectivă, deşertăciunea se ia la întrecere cu iraţionalul şi lupta o câştigă totdeauna tragicul. Când te adresezi tinerilor şi îi întrebi: “de ce iei droguri, fiule?” şi îţi răspund: “spuneţi-mi dumneavoastră de ce să nu iau? Nu sper nimic, nu aştept nimic, singura mea bucurie este atunci când înfig injecţia şi călătoresc (în alte lumi)”; sau atunci când atragi atenţia unui tânăr că luând droguri va muri, iar el îţi răspunde cu un zâmbet tragic: “nu înţelegeţi că eu iau droguri, ca să trăiesc”, atunci înţelegi cât de incredibil de adevărate şi de potrivite în tragismul lor sunt cuvintele de mai sus. În loc deci de sens al vieţii noi am urmărit bunăstarea, traiul bun, puterea economică. Când însă nu există altă perspectivă de viaţă în afară de consum, când puterea economică şi demonstrarea ei ostentativă devine singurul mod al recunoaşterii sociale, atunci diferenţierea de restul lumii este singurul drum de viaţă, pentru că altfel,dacă nu eşti imoral, eşti prost. Aşa au gândit şi au făptuit mulţi, aşa am ajuns la diferenţierea şi de putere, dar şi de poziţie în poporul nostru. Întrebarea – dilema lui Dostoievski “libertate sau fericire?” o trăim în tot tragicul ei. Am ales bunăstarea contrafăcută şi am pierdut Libertatea persoanei noastre, am pierdut Libertatea ţării noastre. Astăzi omul în mod justificat tremură mai degrabă “oare nu cumva i se vor micşora veniturile?”, dar nu se nelinişteşte pentru deficienţele educaţiei care îi privesc pe copiii săi şi nu se îngrijorează de înjosirea persoanei umane. Aceasta deci este esenţa adevăratei crize şi sursa crizei economice pe care atât de nemilos o exploatează actualii “negustori de popoare”.

În Sinodul Ierarhiei, noi, părinţii voştri duhovniceşti, ne-am făcut autocritica, am dorit să ne confruntăm cu responsabilităţile noastre şi să cercetăm care este partea noastră de vină în prezenta criză. Ştim că uneori v-am mâhnit, v-am smintit chiar. Nu am reacţionat direct şi la momentul potrivit faţă de atitudini care v-au rănit. Negustorii distrugerii relaţiei dintre popor şi Biserica sa care îl păstoreşte au exploatat îndeajuns şi în mod pragmatic scandalurile fabricate şi au încercat să destrame încrederea dumneavoastră în Biserică.

Dorim să vă spunem că Biserica are antidotul consumului ca mod de viaţă şi acesta este asceza. Şi dacă consumul este sfârşitul, pentru că este o viaţă fără sens, asceza este drumul, pentru că conduce la o viaţă cu sens. Asceza nu este privarea de plăcere, ci îmbogăţirea vieţii cu sens. Este antrenamentul sportivului care îl conduce la competiţie şi la medalie, iar această medalie este viaţa care biruieşte moartea, viaţa care se îmbogăţeşte cu dragoste. Asceza este drumul libertăţii, împotriva sclaviei inutilului care astăzi ne înjoseşte.

Ne nelinişteşte situaţia Educaţiei noastre, pentru că sistemul educaţional actual se raportează la elev nu ca la o persoană, ci ca la un calculator electronic şi singurul lucru pe care îl face este să îl “încarce” cu materie, neinteresându-se de întreaga sa personalitate şi de aceea copiii noştri cu îndreptăţire se împotrivesc. De aceea suntem neliniştiţi în privinţa proiectului Noului Liceu care se pregăteşte. Manualele şcolare se scriu, într-adevăr, cu răspunderea guvernului, dar conţinutul lor îl vizează şi pe ultimul cetăţean grec, care aşteaptă de la Biserica sa să îi facă cunoscut cu putere şi glasul său smerit.

Înţelegem că toate parohiile noastre trebuie să devină spaţii ospitaliere pentru tinerii noştri, aşa cum sunt deja destule dintre ele, în care mulţi tineri găsesc refugiu în căutarea lor după sens şi speranţă.

Ştim că cereţi de la noi, păstorii voştri, o Biserică eroică, cu vigoare, care să aibă cuvânt profetic, cuvânt pentru tânărul contemporan, nu o Biserică secularizată, ci una sfinţită şi sfinţitoare, o Biserică liberă şi care să păstorească cu putere. O Biserică care nu se teme să ia poziţie faţă de sistemul viclean al acestei lumi, indiferent dacă împotrivirea conduce la prigoană şi martiriu.

Biserica este singurul organism care poate să stea nemijlocit alături de om şi să îl sprijine. Biserică însă suntem cu toţii şi aceasta este puterea noastră şi puterea ei. La unitatea dintre păstori şi popor ţintesc negustorii de popoare şi încearcă să o submineze. Ei ştiu că dacă vor “pierde” păstorul, cu uşurinţă se vor risipi oile şi le vor supune. Istoria ne învaţă că acolo unde Dumnezeu a fost luptat, scopul final era omul şi înjosirea lui. Întruparea lui Dumnezeu este cea mai mare recunoaştere a persoanei umane. Biserica nu se opune guvernării, ci acelora care exploatând guvernarea şi ascunzându-se în spatele puterii lucrează să vă priveze de speranţă. Aduceţi-vă aminte că pentru mulţi specialişti în economie, prezenta criză este fabricată, este o criză care urmăreşte controlul mondial de către puteri care nu sunt iubitoare de oameni.

Biserica lui Hristos are cuvânt pentru actuala situaţie, pentru că nu a încetat să fie şi trup al lumii, parte a istoriei. Nu poate să îngăduie nici nu fel de nedreptate, dar este datoare să arate disponibilitate pentru mărturisire şi martiriu. Ştim că oamenii de lângă noi suferă de foame, se află în sărăcie, se sufocă economic, deznădejdea de multe ori stăpâneşte inima lor. Cunoaştem acest lucru, pentru că prima lor oprire în căutarea speranţei este Biserica din zona lor, parohia lor. Scopul şi lupta noastră este ca fiecare parohie să devină centrul de unde activitatea pastorală a bisericii locale să îmbrăţişeze întreaga societate locală respectivă.

Decizia noastră este să creăm un observator al problemelor sociale cu scopul de a urmări îndeaproape şi de a preîntâmpina metodic problemele pe care le creează prezenta criză. Scopul nostru este să dezvoltăm lucrarea de asistenţă socială a fiecărei parohii, în aşa fel încât să nu mai existe nici măcar un om care să nu aibă o farfurie de mâncare. Cunoaşteţi şi dumneavoastră că în această privinţă Biserica realizează o lucrare uriaşă. Cunoaşteţi acest lucru, pentru că mulţi dintre dumneavoastră sprijiniţi voluntar acest efort al parohiei voastre şi îl susţineţi economic. Vă chemăm să staţi aproape fiecare de parohia voastră, ca să ne confruntăm împreună cu aceste momente grele.

Poporul nostru a trecut şi altă dată prin sărăcie şi foame, dar a îndurat şi a biruit, pentru că atunci avea perspective. Noi toţi putem să ajutăm pe unul şi unul pe mulţi. Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică, ci de putere şi de dragoste. Cu acest duh, adunaţi-va în jurul marii noastre familii, Biserica, scoţând la iveală greşelile noastre, căutând sensul vieţii în dragoste, vom ieşi din acest ceas greu.
.
Ierarhia Bisericii Greciei

Vezi şi: Grecia – exemplul viu că o naţiune care n-are bărbaţi de stat în ţară tre’ să apeleze la FMI din afară, altfel mănâncă papară…

++++++++++++++++++++++++++++++++++

SEMNALE DIN HYPERSPATZ :

 • Dacă vreţi să fiţi la curent cu tot ce mişcă ACUM prin Basarabia soră şi pretină, nu-l ocoliţi pe Petru Clej.
Reclame

25 răspunsuri to “Grecia – exemplul viu ca daca n-ai barbati de stat in tara, nu te salveaza decat Biserica milenara…”

 1. Stely Says:

  AVP,
  Sunt deosebit de impresionata de faptul ca ,iata ,Biserica Ortodoxa din Grecia , incerarca sa-si faca simtita prezenta si menirea ,responsabilizindu-se prin ierarhii ei si ,in al doilea rind , de textul scris cu atita simplitate ,dar in acelasi timp atit de profund , cu har de intelepciune si dragoste . Fiecare fraza din text are darul de a produce „fiori ( adevarati) pe sira spinarii „.Cred ca ,initiativa aceasta ,din 5-10 octombrie 2010 ?, a capilor bisericii ortodoxe grecesti , trebuie sa fie pentru poporul grec ,dar si pentru intreaga ortodoxie ,Inceputul unei Reforme morale profunde.
  AVP, poate gresesc sau nu este cazul sa spun acum ,dar citind acest text imi vine in minte „Apel catre Europa”,scris de tine in 1980 ,care, daca ar fi ajuns atunci unde trebuie si daca s-ar fi actionat in consecinta ,poate ,astazi , nu s-ar fi ajuns la aceasta zguduitoare constatare:
  „Esenţa crizei duhovniceşti este absenţa sensului vieţii şi încarcerarea omului în prezentul rectiliniu, adică în instinctul lui egoist. Un prezent fără viitor, fără perspectivă. Un prezent condamnat la plictis şi monotonie. Viaţa a devenit un interval de timp între două date, a naşterii şi a îngropării, cu un interval necunoscut între ele.”

 2. AVP Says:

  Enciclica inaltilor popici e intr-adevar mumos scrisa, chiar daca are accente cam talibanice pe alocuri, aratand ca nu mintea le lipseste acestor oameni, ci inaltul caracter (si goe al nost scrie mumos cateodata, dar ce folos, daca nu-l poti lua in serios, pur si simplu ?). De ce s-au trezit inaltii prelati abia acum si de ce vor sa se desparta de finantele statului, cand finantele sunt pe grea pierdere ? Singura parte buna din aceasta spectaculoasa scrisoare e cea care vrea sa puna botnize chefliului si petrecaretului bobor, abonat prea usor la punga camatarilor. M-as mira insa ca ale Zorba sa invete ceva din asta…

 3. monica Says:

  La ce alt fel de discurs al Bisericii Ortodoxe( grecesti) te-ai fi asteptat,dta care ai caracterizat-o pe cea de aici asa de bine, inca de- acu 30 si ceva de ani, in ”Apel catre Europa”? Nu sunt surori gemene? sper insa ca vei gasi si explicatiile & lamentarile Bisericii Catolice,ca uite si Italia, cu al ei Berlusconi,o dadu in bara,ca si a ei monarhica natiune iberica. Banu e ochiul dreaqului si, cred io, ca ochii dracilor nu tin cont de orientarea religioasa,lacomia tuturor ,de la vladica pana la opinca ,indemnata ordinar de capete incornorate,a fost tarata intr-un Caritas Mondial Piramidal, la care si biserica a participat ,neindoielnic, oadata ce vorbeste de raul ce s-a facut, numai acu, in ceasul al13-lea.Biserica Ortodoxa si in Grecia ca si in Romania(ce sa mai vbim de cea Rusa) isi vede inainte de POLITICA ei (de Catredalele Neamurilor Lor) care iertat sa-mi fie,n-are nici in clin ,nici in manica cu suferintele celor multi,decat atunci cand mai trage ceva foloase din propaganda -i populista. Dar, ea se bucura in continuare de incredera popoarelor ei,deci schimbarea ,in felul de a sluji Cuvantul si Faptele Domnului, nu se va produce prea curand !

 4. monica Says:

  Sorry,nu am controlat comentariile ,inainte de a da send.Poate am repetat unele idei !

 5. AVP Says:

  Le-ai repetat nu vrand, ci pentru ca asa sint. Asta e situatia, natia si beserica greceasaca (precum cea rumaneasca, italieneasca, ruseasca ori papuaseasca…). Bine insa ca Encliclica preafericitilor pune punctu pe i intr-un mod mai clar decat balmajeala contabililor si ziaristilor fara niciun fel de har.

 6. monica Says:

  Decizia noastră este să creăm un observator al problemelor sociale cu scopul de a urmări îndeaproape şi de a preîntâmpina metodic problemele pe care le creează prezenta criză. Scopul nostru este să dezvoltăm lucrarea de asistenţă socială a fiecărei parohii……. cand se pune de-o „comisie” ca „sa facem totu’ ” bla,bla.. nu-nseamna punera punctului pe „i ” trebuiau sa stopeze chefliul si petrecaretul bobor de a practica furtisagul.Si eu am povestit la lincul Grecia-exemplu viu…. ceva despre evaziunea fiscala in masa ce se practica in Grecia,noi fiind mici copii pe langa ei.Si mai ziceam ceva ,care nici macar mie nu-mi era f clar la vremea respectiva,crezand ca ei se ajuta reciproc, atunci cand se plimbau fiecare pe la fiecare ca sa manance ; De fapt, nimeni nu avea incredere in vecinu-i ,care practica acelasi gen de afacere,si-l mituia ,pur si simplu,cu o vizita consumerista(nu va imaginati cat 🙂 ) ,numai ca sa nu fie parat la fisc 😛 Cand privesc retrospectiv,imi explic de ce,gazda noastra,prieten care ne ducea in localuri unde se manca ieftin si bine,atunci cand plecam spre un anume local,pana ajungeam acolo se lasa in jos pe bancheta, ca sa nu fie vazut de cei pe langa care treceam ,potentialii turnatori ! 😛

 7. AVP Says:

  Acolo unde nu e lege, toti pamantenii fac la fel, nu numai grecoteii. Din contra: unde-i lege, nu-i tocmeala si nici vrajeala. Criza asta ne-arata ca trebuie neaparat reistituita domnia legii, indiferent daca asta ar inseamna taierea multor libertati cam anapoda. Domnia libertatii depline nu va exista decat atunci cand toti oamenii vor fi responsabili si muult mai putin egoisti. Iar asta nu se va intampla prea curand, si in niciun caz in tarile in care legea a fost pana acum un petic de hartie de ziar cu care cetatenii s-au sters la fund in kkstorile lor orientale. Iar acest lucru a fost valabil inclusiv pe vremea comunismului, in care doar in aparenta – si exclusiv pentru cei pe care cadea capra Partidului unic ori a Securitatii – legile erau mai drastice, fiindca in realitate nu erau respectate.

 8. Stely Says:

  Oarecum „on topic ” : o mica selectie a celor mai importante declaratii ale presedintelui Traian Basescu la TVR1.

  Criza din UE .
  „Acolo s-a apelat la guverne de uniune nationala, si in Grecia, si in Italia se pare ca acesta va fi finalul, cu tehnocrati, cu o singura misiune, sa scoata tara din criza. Este intotdeauana solutia disperarii, in care partidele ori nu mai au curaj, ori nu mai pot sa scoata tara din criza”

  Bugetul 2012

  „In trimestrul III, cresterea va fi de peste 4% din PIB. Cresterea progonzata pentru tot anul e 1,9%.
  Sa speram ca vom avea 2,5 in trimestrul IV. Ne-ar permite sa inchidem anul cu o crestere economica de peste 2%, in conditiile in care am avut un consum scazut
  Constructii – 7,2%, Agricultura – crestere medie 25%, Industria – 5,5%, Turismul – 17%
  Ce ma impresioneaza: nu cresterea de la agricultura, care e conjuncturala. Au fost doi Doamne-Doamne, unul a fost cel de dus si altul a fost cel de la guvernul Romaniei, subventiile s-au dat la timp
  O pondere importanta au avut-o constructiile, ceea ce arata ca politica guvernului a fost corecta, punand 7% din PIB la investitii si nu la consum”

  Vizita in Germania .
  (asta este pentru @neamtzu tiganu ,ca sa-si bage unghia’n gât ) 🙂

  Principalul motiv al vizitei in Germania a fost relatia bilaterala. M-a interesat viziunea Germaniei asupra UE
  Cancelarul german a spus foarte clar ca nu exista o UE cu doua trepte, cu zona euro si non-euro
  Am plecat de la Berlin cu un sentiment de incredere
  Relatia mea cu Angela Merkel e o relatie foarte buna, cum de altfel este si cu Sarkozy

  Justitia

  Dosarele ar trebui sa aiba un rezultat, nici pozitiv, nici negativ
  Ideea e ca dosarele de mare coruptie sa fie judecate. Bruxellesul spune ce spunem si noi: „domnilor judecatori, judecati dosarele alea”
  Conforma legii, seful DNA, ca si procurorul general, nu pot avea decat doua mandate

  Arestarea primarului Clujului, Sorin Apostu

  Nu ma asteptam sa fie acolo cazuri de coruptie. Informatii ca ceva ar fi in neregula acolo sunt de sase luni. In mod categoric, si Emil Boc stia de aceste informatii
  Sunt functii si functii… daca e vorba de un secretar de stat, ministrul primeste informatii de la serviciile de informatii legate de activitati ilegale sau neconforme, iar ministrii cer schimbarea, dar un primar nu poti sa-l schimbi
  Responsabilitate inseamna ca nu-mi poti pune mie in spate respopnsabilitatea pentru ce a facut un prieten al meu cu care nu stau zi de zi. Apostu e acolo, Emil Boc e aici, si numai de Apostu nu-i arde lui Boc, la cate a avut pe cap
  Mai sunt si altii, si va asigur ca nu-i arde nimeni. Destui, si nu doar de la PDL. E vorba in mod deosebit de administratia locala, unde li se pare ca daca au un contract trebuie sa aiba si ei partea lor din contract. De unde pana unde, nu-mi dau seama.

  p.s. Sa vedem acum ,daca Romania a fost/ este ? salvata de „barbatii de stat ” sau mai trebuie ajutata si de capii bisericii ?
  Apropos: Traian Basescu este in relatii bune cu Patriarhia ?Voi ce stiti ?

 9. agaX Says:

  @AVP
  „@agax – daca erai mai putin pestrit in ceriu gurii si mai putin pizmas decat esti, ai fi inteles ca un om care a tacut timp de 6 ani asupra unui proces mizerabil nu este un invins sau un tanguitor ; insa dupa 6 ani orice om, si chiar si Dzeu sa fie, si are dreptul sa se planga semenilor sai in legatura cu un tratement infernal la care e supus de catre o autoritate publica ; pana acum am 6-0 in procesele cu adversarii mei, asa ca despre ce neputinta vbesti, mey, rumân meschin ?”

  corect, mea culpa!

  observatia mea initiala s-a vrut o gluma (evident, una acra si ofensiva, dar … asta era toata ideea). retrag si sint convins ca tu, merfu si stely aveti dreptate … (cum altfel s-ar fi reparat coruptia din romaina in ultimii ani?) s

  ucces in continuare cu procesul si sa speram ca legea iti va dreptate, pina la final.

 10. Stely Says:

  AgaX,
  Marturisesc ca la un moment dat m-am bucurat pentru „mea culpa” (ta) considerind ca a fost sincera .Dar , ulterior, citind ceea ce ai scris aici :(cum altfel s-ar fi reparat coruptia din romaina in ultimii ani?) nu mai stiu daca ai fost sincer sau ironic (cinic) .Se poate insa sa fiu suspicioasa .Prin urmare te-as ruga sa fii mai explicit… Ai vrut sa spui ca ,noi avem sau nu avem puterea de a”repara”coruptia din Romania ? Eu cred ca cei care au menirea s-o” repare „sunt judecatorii ,care ar trebui sa fie ei insisi incoruptibili ,apoi politicienii si in cele din urma si noi ,cei care ne-am saturat de nesimtirea si rezistenta lor la schimbare. Spun „nesimtire”,intrucit asta se vede cu ochiul liber la ei ,indiferent de perceptia fiecaruia in ce-i priveste pe vinovatii principali. Voi (tu si @Hantzy )ii credeti vinovati principali pe „portocalii” si pe „tartorele ” Basescu .Cred ca gresiti ,iar daca vrei pot aduce „n” argumente. Asta insa dupa ce vei veni (daca vrei) cu clarificarile necesare.

 11. Stely Says:

  He, vad ca am dat-o din nou in bara cu emoticonul,pe care l-am creat din greseala . Acolo trebuie sa fie citatul asta..( „cum de altfel s-ar fi …. ”
  dar poate s-a brodit bine,mai stii ? 🙄

 12. monica Says:

  Na ! uite ca si portocalii dadura cu mucii in fasole 👿 Si la ce nivel 🙄 , asa ca,in aceste vremi ,nu trebuie sa mai crezi decat in buletinul meteo, 💡 Ala macar,daca greseste,nu e el de vina ! Guvern corupt !!!! guvern a carei deviza ,dreptate si adevar a facut cariera , la ce te mai poti astepta ? Partid ,care se pare ca a murit inainte sa traiasca, odata ce foloseste aceeasi schema : nevasta-om al justitiei ,primar -soț de avocata,notarița,etc(vezi Valcea). Aștia,barbați de stat ? Justitie ? Mai am sa aud ca E.U. era cea care dadea solutii de finantare la primaria Cluj si incep sa-l plang si eu pe Ceausescu 😛

 13. Stely Says:

  Bun ,uite ca a aparut si unul din argumente … Anume ca, atunci cind justitia vrea ,poate sa „repare” singura coruptia ;ca acel guvern portocaliu si acel presedinte ,daca ar fi fost corupti ,i-ar fi aparat pe primarul vilcean si pe cel clujean. Dar ,tot ca un argument …Care-i cauza pentru care aceeasi justitie tergiverseaza de 5-6 ani dosare de mare coruptie si habar nu are de faptul ca Belgia si Suedia blocheaza intrarea Romaniei in spatiul Shenghen ?

 14. agaX Says:

  @ stely
  mea culpa e sincera, de ce as scrie altfel?

  de eradicarea coruptiei in romania m-am ocupat eu cu hanyzy in ultimii ani, deci noi sintem vinovati. am vrut, dar n-am putut.

  si judecatorii sint asa de rai cu noi … m-am si suparat deja pe vreo doi … as vrea insa sa iti jur ca daca erau altii era mult mai rau. noi nu ne sculam din pat pentru 50000, dar comunistii pe banii astia nici nu ti-ar raspunde la telefon. mai amargumente, dar sint strimt cu timpul.

 15. AVP Says:

  Stely, credinţa ta nestrămutată în oameni, precum şi voinţa sinceră de a le mai acorda o şansă unor nemernici tipici şi irecuperabili, ar putea mântui, când ar veni vremea Sodomii şi Gomorii, neamu’ ista care şi-a pierdut aproape întreaga onestitate.

 16. AVP Says:

  Postare noua.

 17. Stely Says:

  AVP,
  Eu ii cred nemernici numai pe aceia pe care i-am vazut in real si ale caror fapte si vorbe mi-au facut rau.Raul acesta, vazut , simtit si facut cu intentie,nu-l iert usor . Nimeni nu stie cum suntem fiecare in viata reala.
  Tu ma crezi buna si sincera ,dar, poate ca altii ,dimpotriva ,ma vad rea si prefacuta .Dar ,da ,atita vreme cit mai cred ca exista o sansa de indreptare a raului facut mie sau celor apropiati , am puterea sa uit si sa-i iert pe cei la care intrevad o schimbare in bine . Eu nu-i cred pe acestia irecuperabili. Daca nu-i asa ,este pacatul lor nu al meu.
  Stiu ca pe tine te-a afectat si te afecteaza raul facut de multi dintre prietenii tai si ,iata acum , de una din rudele tale.Te-au afectat atit de mult incit ai devenit sensibil si vezi in vorbele spuse aici ,acelasi rau .
  Eu separ ceea ce mi se intimpla in real de ceea ce se intimpla aici pe blog. Citeodata chiar uit de relele din real , cind sunt aici pe blog.

 18. AVP Says:

  Inteleg ca pt tine spatiu-timpul ista e un loc de dixtractie, insa pt mine nu este asa. Aici imi construiesc my op, lucrare pe care o tratez cu cea mai mare seriozitate, iar cei care ma perturba in munca mea, in loc sa m-ajute, sunt niste ticalosi (si indiferent ce-ar parea a fi in real life, caci ce sa fie si-acolo, decat niste prefacuti ?)

 19. Hantzy Says:

  monico,
  soarta ne obliga sa nu fim de acord nici macar cand esti tu de acord cu mine. Dracul nu e chiar asa de negru, cica e rosu … dar in nici un caz portocaliu.
  Hai, capul sus si nu-l mai uda pe ceausecu, ca nici el nu scotea camasa in aste vremi, cand angajari se fac doar la fortele de munca.

 20. Stely Says:

  Of ,AVP,m-ai inteles gresit ! Nu am zis ca aici pe blog ma „dixtrez „,ci ca uit de rele ,ma detasez de grijile si problemele din viata reala ,citind si recitind topicele cu comentarii cu tot. Ele sunt pentru mine o lectura placuta .
  Uite ,am citit scrisoarea,da , „inedita ” ,dar maine o recitesc ,sau poate chiar acum,intrucit este important sa descifrez fiecare cuvint ,fraza ,idee . Sigur ca imi va fi greu sa scriu ceva . Dar ce-as mai putea sa scriu ,decit ca ea este inca o dovada a izolarii in care te-ai expus si a „crucii „pe care ti-ai ales s-o duci pina la capat?. Cind citeam scrisoarea ,ma si gindeam : ce-ar fi ca „d-l goe ” sa fie unul dintre confratii tai , poate chiar un oltean ca si tine ?A,am vazut ca si Adrian Merfu este oltean din Craiova . Sau gresesc ?

 21. AVP Says:

  Stely, stiu ca Adrian este oltean, dar nu sunt sigur ca e din Craiova.

  Pe maine.

 22. Stely Says:

  Da, am vazut pe fb . Adrian Merfu „locuieste” in Craiova .

 23. monica Says:

  eheeee,Hantzy 🙂
  Chiar ma intrebam,ieri,de cate ori am fost noi in contradictoriu (mai mereu 😛 )timp de doi ani, pe acest for si cum om fi fost capabili sa nu ne jignim ? cred ca respectul reciproc e de vina,bata-l sa-l bata de respect,la care de-atatea ori se face referire 🙂
  Uite,ca nici acum nu suntem de acord,pt ca dreaqu,zici tu,ca nu e asa negru,dar,zic io,ca de rosu ce e, bate-n in violet intens spre negru si daca eu am ajuns sa zic despre pedeleii portocalii ce-am zis inseamna ,nu ca eu sunt mafalda,dar treaba e scapata clar de sub control. Sau e sub un control clocotitor, care mie imi scapa 🙄 . Si de ce zic asa? Pt ca,ok, ii aresteaza DNA pe toti imbuibatii si shmanglitorii sistemului ,dar ce te faci cu justitia care,corupta pana-n rarunchi, pe o usa-i baga si-i scoate pe alta?
  Citii intre timp si epistola de la topicul de azi(ieri) a lui AVP si sper ca macar in prezent realizeaza dumnealui, cui se adresa pe vremuri. Ca, uneori,la cat este de vizionar,ma uimeste cat de credul se manifesta ,asteptand de la oameni ceea ce-i greu de gasit,diamantul din ei – caracterul lor. Veritabil ori sticla !Pai, daca a fost in stare sa-i dibuiasca pe cei care ,in schimbul publicarii cartilor(copiii lor spitituali) s-au „vandut conjuncturii”pt un pumn de arginti sau scaune tapitzate,cum s-a mai indoit vreo clipa ,ca aceiasi, n-ar fi fost in stare sa faca la fel si „copiilor trupesti” ? si de ce se mira ca azi ,C Sorescu nu mai e acelasi prieten din trecut? S-a gandit AVP,vreodata ,cate storm-uri a iscat in suflete de poeti,si inainte si dupa revolutie? Inainte, ca a tradat sistemul printr-un Apel,dupa, ca l-a dibuit, de-adevaratelea si nu cu vorbe, ‘naintea lor?
  Asa si cu mine,naiva fara leac,dupa ce am stiut de ce de-alde Dijmarescu a disparut in ceata (ca si altii de teapa lui),chit ca era un „specialist” placut,si la vba si la port, trecut in umbra dreapta a pedeleilor,am insistat a crede ca ,majoritatea de-acolo sunt onesti si vor intr-adevar ca treaba in tara asta sa mearga bine, ca sa ne spalam de rusinea de a ne fi vandut sufletele si mintile conjuncturii.Si cred ca intelegi de ce spun asta la pers a treia plural ! Pt ca si acceptarea a fost tot o vanzare. Pedeleii s-au vazut pe caimari si au facut un haloimis din toata guvernarea lor,incat si relele cele mici , cu tot ce-au facut ele pt natiunea asta,parca blestemata,vor intra in aceeasi oala,ca de,i-au pastorit 👿 pe hulpav-nicerii nostri contemporani.
  Hantzy,chiar de-o sa ajung sa mananc radacini de copac,nu o sa vars vreo lacrima pt ceasca.Am zis-o si eu ieri ,asa,de coloare 😛

 24. monica Says:

  Viata-i asa cum e,dar inmormantarea-i scumpa :))

 25. Hantzy Says:

  Monica,
  pauza mi-e prea scurta, dar de doua hinturi am timp:
  a) Majoritatea sunt onesti … si nu doar de acolo, ci de peste tot. Dar calitatea asta e umbrita de defectul bonomiei, al asteptarii sa-i pocneasca dreptatea divina pe cei neonesti.
  b) Despre Ceasca banuisem inca de atunci, dar afirmatia mea nu era doar pentru tine.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s