Entitatea SUE e deja o necesitate istorică, nu doar o romantică posibilitate

Readuc in prima pagină un topic care în lumina ultimelor evenimente din lumea europeană mi se pare mai de actualitate ca oricând. Numai răuvoitorii, futilii şi pizmaşii vor crede că sunt un megaloman atunci când spun că mersul evenimentelor a confirmat pas cu pas analiza şi previziunea mea de atunci, căci cetitorii care au avut generozitatea şi deci nobleţea de a vedea în poesel „cel mai just analist din ultimii 30 de ani” (oops) ştiu, desigur, că astfel de analize & profeţii aparent ghiduşe (căci scrise într-un altfel de limbaj decât al journaliştilor care nu pot sau nu vor să scrie decât în sfânta limbă de lemn, ca pentru copii), dar în fond minuţioase şi cilibii, sunt de-acum chestiuni banale pe-aci, cum ar veni…(avp – 10.12.2011)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

My friend Adrian Merfu***, în acord cu euroscepticii care sunt de părere că Statele Unite ale Europei nu se vor putea constitui niciodată ca o entitate politico-administrativă federativă, după modelul Statelor Unite ale Americii, întrucât ţâfnele naţionaliste şi mentalităţile locale sunt mult prea puternic înrădăcinate pe Bătrânul Continent şi deci teritoriul european astfel îmburuienit n-ar putea fi nicicând suficient de desţelinit, în aşa fel încât să facă posibilă încolţirea seminţei & seminţiei europene unice, ne reaminteşte, drept corolar al argumentaţiei sale, definiţia pe care o dă Max Weber statului modern, definiţie în care europenii cică ar crede cu tărie încă.

Să revedem împreună celebra definiţie weberiană : “A state is a human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Note that “territory” is one of the characteristics of the state” (v. Extracts from Max Weber) sau, mai pe româneşte: “Statul este acea comunitate umană care îşi arogă (cu succes) dreptul de a avea, în graniţele unui anumit teritoriu – şi acest teritoriu face parte dintre caracteristicile sale ca stat – monopolul constrângerii fizice legitime” (Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, Editura Anima, 1992, p.8.). Sigur, problema e mult mai vastă şi impune să se ţină cont şi de alte caracteristici ale statului modern, deduse din definiția lui Max Weber, cum ar fi : populaţia, structura politică de dominaţie, existenţa aparatului administrativ (birocraţia) şi a unor organisme şi instituţii specializate de impunere a ordinii, însă putem trage concluzii suficient de semnificative chiar şi numai din aceste date sumare pe care le avem deja.

Concluzia cea mai frapantă este că, din contra, niciuna din caracteristicile statului weberian nu se opune categoric preconizatelor State Unite ale Europei (SUE) fiindcă noua entitate statală ar putea îndeplini într-un timp rezonabil şi printr-o voinţă politică fermă, trecând peste orgoliile naţionaliste exacerbate, atât condiţia unui teritoriu comun federal (ce se poate cala destul de uşor pe celelalte condiţii preexistente, şi anume: o populaţie totuşi destul de omogenă din punct de vedere rasial, cultural şi religios, fiind vorba în esenţă despre caucazieni de religie creştină, cu aproximativ acelaşi tip de cultură format prin imitarea culturii occidentale, sau cel puţin având sisteme statal-juridice de tip modern – inclusiv Turcia -, provenind ab ovo din dreptul roman), o structură politică de dominaţie şi un tip de birocraţie de aceeaşi inspiraţie doctrinară, cât şi cealaltă condiţie fundamentală de existenţă a unui stat de tip modern, weberian, respectiv posibilitatea ca noua entitate statală să dobândească, prin tratatul de constituire a federaţiei, legitimitatea de a avea cuasimonopolul contrângerii fizice pe întreg teritoriul federal, prin instituirea poliţiei şi jurisdicţiei federale, cu competenţe diferite de cele ale poliţiilor şi organelor jurisdicţionale locale, în orice caz superioare ierarhic acestora, precum şi a unei forţe armate federale, după modelul deja verificat al FBI-ului, US Army etc. Este absolut iluzoriu să continuăm a crede că Uniunea Europeană va putea exista şi pe mai departe doar ca o simplă uniune economică sau ca un Sektoralstaat, cum se crede mai nou, deci ca o entitate despre care nimeni nu prea ştie ce este, în definitiv, şi căreia de aceea io îi voi spune struţocămila ioropeană, entitate ce pare a evolua subt forma unor “sectoare autonome, care au libertatea de a-şi fixa agendele de priorităţi şi de a executa politici publice în afara unui control guvernamental strict“, şi care struţocămilă, în momentul când s-ar afla în faţa unor probleme globale sau cel puţin euroregionale complexe, aşa cum s-a întâmplat în timpul actualei mari crize, va da, evident, din colţ în colţ, fiindcă o problemă globală nu poate fi rezolvată decât tot prin măsuri globale, respectiv euroregionale, aloo, care la rândul lor nu pot fi impuse decât printr-o forţă de coerciţie specifică unei entităţi statale unitare sau cel puţin federale, căci altfel orgoliile or interesele naţionale, atât de tributare, vai, mentalităţilor, populismelor şi politicianismului local, ar bloca măsurile de retorsiune globale sau euroregionale şi astfel s-ar duce dreakului giudeţu’ ioropean, cum ar veni. Cazul Greciei – dar şi al altor entităţi statale din zona euro şi nu numai -, ce-ar pohti și să beneficieze de solidaritatea euromonetară, dar şi să trăiască greceşte, e semnificativ în acest sens. Aşa cum spuneam aici, problemele Greciei, dar şi ale nevinovatelor ţări care sunt nevoite să scoată sute de miliarde de euro din bugetul propriu spre a-i asista pe “sărmanii” greci, se datorează enormului deficit al crapulosului stat, incapabil să-şi achite obligaţiunile ajunse la scadenţă şi care se ridică la sute de miliarde de euro, deficit cauzat între altele de neconcordanţa dintre nivelul cheltuielilor bugetare şi cel al veniturilor, de slaba productivitate a economiei greceşti, de volumul imens al economiei subterane, de al 13-lea sau al 14-lea salariu al foodulilor grecotei cu nas subţire, care duc trai-nineacă pe banii statului (dar de fapt ai investitorilor care au împrumutat statul), iar în plus se pensionează la 50 de anişori,  de parcă ar fi armata şi miliţia rumână, ai dreq, în timp ce nemţii, e.g., care au avut-o în cârcă din 89 şi pe surata ex-sovieto-prusacă, muncesc de dimineaţa până seara şi se pensionează la 67 de ani etc. Iar Grecia nu e atât de departe de Românica, n-aşa? Singura modalitate de a preîntâmpina astfel de situaţii şi de a putea lua oricând măsuri globale sau regionale într-o problemă globală sau regională, oricât de dureroase ar fi aceste măsuri, este ca entitatea ce ar lua astfel de măsuri să aibă şi puterea de a le legifera, dar şi pe aceea de a le aplica folosind forţa de constrângere care să emane din propria-i suveranitate, obţinută din cedările de suveranitate subsecvente, altfel, totul s-ar opri la poarta bâzdâcurilor naţionale ori a intereselor  birocraţiilor sau mafiilor locale, incapabile să vadă pădurea din cauza copacilor proprii, evident.

Viteza tot mai accelerată, de la o zi la alta, cu care Planeta Ou se îndreaptă spre punctul de impact cu Steaua Pelin a marilor probleme globale (poluarea, încălzirea globului, epuizarea resurselor tradiţionale de combustibil şi de hrană, discrepanţa tot mai mare dintre bogaţi şi săraci, suprapopularea, spirala tot mai ameţitoare a cursei înarmărilor nucleare etc) ar cam impune deja apariţia Statului şi Guvernului Planetar, care să poată lua măsuri globale contra crizelor planetare de tot felul şi să controleze fie şi matrixian, n-aşa?, respectarea cu cea mai mare stricteţe a acestor măsuri, aplicând sancţiuni drastice, acolo unde este cazul. Dar pentru că o mare parte a Planetei trăieşte încă în epoca-i romantică sau în aceea şi mai roz a drepturilor omului, cetăţeanului, iar mai nou şi ale animalului, adimtem, da, că e încă prea devreme pentru a se pune problema Statului Global (ceea ce nu înseamnă că unii responsabili or potentaţi actuali nu şi-au pus deja spinoasa problemă, în mod mai mult sau mai puţin ocult). Însă oricum ar fi, într-un secol, maxim două, problema va deveni iminentă, iar în această situaţie SUE nu doar că trebuie să se nască – până la ora H – în mod necesar, dar să se şi maturizeze plenar, crescând într-o zi cât alţii într-un an secular, altfel va fi vai şi amar.

_____________________________

***Adrian Merfu wrote :

După părerea mea problema statelor europene nu stă în securitatea frontierelor sau iminența unui război. De aceea nu cred că vom avea un stat federal al continentului asemănător Americii (trebuie să ținem cont că europenii cred încă cu tărie în definiția statului dată de Max Weber). Economia este problema principală ce a adus în discuție unificarea și de aceea cred că va fi vorba de o unificare economică. Această unificare economică va obliga statele membre să-și coordoneze politicile fiscale și bancare. Nu văd sub nici o forma o unificare administrativă sub un guvern federal european în condițiile în care sentimentul naționalist și civilizațiile vechi ce caracterizează statele europene sunt adânc înrădăcinate în memoria colectivă. // Trebuie să ne amintim ce dificultăți a întâmpinat formarea Statelor Unite în contextul în care emigranții plecaseră cu gândul să scape de sărăcie, conflicte și războaie interminabile generate de credințe religioase și animozități etnice. Cineva poate argumenta faptul că asta s-a întâmplat demult și că europenii s-au mai schimbat și au învățat din greșeli. Mă îndoiesc că omenirea, europenii în cazul nostru, “a progresat sau progresează” moral și spiritual. Dimpotrivă, economicul primează și dicteaza “moralitatea” în societate reducând bunul simț (common sense) la eficiența economică…Deocamdată atât despre acest subiect.

Vezi si : Suveranitate aborigenă contra civilizaţie europeană : mai stăm pe gânduri ?

Anunțuri

51 răspunsuri to “Entitatea SUE e deja o necesitate istorică, nu doar o romantică posibilitate”

 1. AVP Says:

  Vreau să spun că dacă rămâne singură, precum Serbia ultrnaţionalistă, Românica va fi luată precis de ape… Ea n-ar putea face faţă, la o adică, nici măcar poluării provenite de la proxima carieră de cianură de la Rosia Montana, darmite viiturii brunete de preste tot de unde Ioropa s-ar scutura de purici… oops

 2. Stely Says:

  Da, un răspuns cuprinzător si convingător . Am fost convinsă că asa va fi . Am scris un comentariu , în asteptarea răspunsului ,întrucit observasem ca Adrian Merfu cit si Goldmund sunt sceptici ,dar nu resping ideea .
  Desi nu mai este chiar de actualitate am să-l postez totusi aici :

  Hmm ! Citind cele doua postări (a lui Adrian Merfu si a lui Goldmund ) întrevad acelasi punct de vedere cu privire la reusita proiectului SUE . Înteleg că ei nu resping ideea ,ci au doar temeri privitoare la reusita demersului. După pă rerea mea, temerile lor căt si ale altora ca ei (sceptici zic eu ) pot fi înlaturate cu usurinta , Mai mult ca sigur ca AVP o va face in răspunsul lui ,pe care il astept cu nerabdare .
  Eu, ca o optimistă ce mă simt , nu am nici temeri si nici nu resping ideea . Nu am temeri ,întrucît consider că nici unul din motivele de pesimism al celor doi : deosebire de traditii ,mentalităti ,cultura etc, existente in rîndul tărilor UE , nu afectează cu nimic ,nici viata si nici existenta ca natiune a unui popor. Nu se pierd decît dacă se consisderă că ele sunt arhaice ,primitive, că sunt o piedică in calea progresulu. Bunăoară mai putem accepta că etnia rromă să-si păstreze unele traditii care nu au nimic cu civilizatia ,doar ca să-si conserve etnicitatea ? In ceea ce priveste mentalitatea la fel . Păi,de ce s-o protejăm ,daca ea este păguboasa ? In măsura în care este aducătoare de bogătie materială si spirituală, se păstrează dacă există ,iar dacă nu ,se ia de la ceilalti , se absoarbe încet ,încet. Temerile cu privire la cultură ,mai ales cea religioasă sunt la fel ,de neluat în seama . Nimeni nu va obliga un popor să preia de la altul cultura sa religioasă ,pe motiv că a lui este mai bună . E la latitudinea fiecăruia ,ca si acum ,de altfel . Cred că proiectul SUE este realizabil ,numai cu conditia să existe lideri capabili ,care sa aibă capacitate de convingere , entuziasm si o mare dragoste de oameni , din orice natiune ar proveni ei.

  P.S . AVP , Felicitări pentru topic ! Cei care îl vor citi si nu vor catadicsi să -si spună pdv , dacă stiu să scrie coerent , cu privire la textul acesta din care se degajă după părerea mea un optimism robust ,entuziasm tineresc ,viziune avangardistă cu bătaie luuunga , responsabilitate si nu în ultimul rînd cu privire la creatia ta poetico-narativă de mare valoare literară ,dar si de analiză politică,economică si socială ,ei bine ,acela este un ..”titircă -inimă -rea ” 🙂

 3. Adrian Merfu Says:

  Eu sustin ca o unificare economica este posibila si inevitabila; o reevaluare a cartei europene si elaborarea unor legi noi economice pot realiza aceasta uniune si ca nu va fi nevoie de o structura federativa. Eu nu cred ca europenii se vor impotrivi prea mult la ideea de coordonare economica atata timp cat Europa va deveni o forta economica considerabila. Este evident ca in stadiul actual lucrurile sunt pe departe de a considera UE avand o strategie economica unita.
  Sunt de acord cu AVP referitor la o unificare, planetara chiar, datorita unor probleme de neevitat (epuizarea resurselor, aglomeratia, poluarea, etc.) Vad insa problema diferit referitor la solutia politica sugerata de AVP. Un stat planetar este la fel de greu de realizat ca si cel european. Se va unifica sau mai degraba constientiza necesitatea unei viziuni mondiale comune legate de pericolul auodistrugerii si probabil se va adopta o legislatie internationala dura in aceasta privinta. Nu cred ca va fi nevoie de un stat cu toate prerogativele pe care le cunoastem pentru a face acest lucru. Si in politica, din pacate, ca si in economie eficienta este legea de baza si cred ca nimeni nu este dispus sa complice lucrurile cerand infiintarea unui astfel de stat.
  Ce se va intampla peste 200 sau 300 de ani numai Dumnezeu stie. Noi nu suntem in stare sa prognozam satisfacator vremea pe o saptamana daramite viitorul politic unde lucrurile nu depind de legile fizicii ci de imprevizibila si intortocheata minte umana. Asta nu inseamna ca este inutil sa discutam acest aspect ci ca trebuie sa fim constienti de volatilitatea politicului in general.
  In concluzie trebuie sa repet ca fac o distinctie intre posibilile solutii politice si problemele inevitabile cu care ne vom confrunta in viitor. Acestea din urma au fost corect observate de AVP si este posibil ca si solutia politica sa fie cea corecta. Eu insa cred ca solutia politica propusa nu se va realiza din motive de complexitate si eficienta.

  P.S. Inteleg ca au inceput sa apara comentarii pe aceasta tema in presa din Romania. Nu am apucat sa citesc nimic in acest sens si cer imi scuze daca reiau din ignoranta teme sau idei deja exprimate.

 4. AVP Says:

  Adrian Merfu, iti respect opinia, insa te rog sa recitesti mai atent acest pasaj:

  Este absolut iluzoriu să continuăm a crede că Uniunea Europeană va putea exista şi pe mai departe doar ca o simplă uniune economică sau ca un Sektoralstaat, cum se crede mai nou, deci ca o entitate despre care nimeni nu prea ştie ce este, în definitiv, şi căreia de aceea io îi voi spune struţocămila ioropeană, entitate ce pare a evolua subt forma unor “sectoare autonome, care au libertatea de a-şi fixa agendele de priorităţi şi de a executa politici publice în afara unui control guvernamental strict“, şi care struţocămilă, în momentul în când s-ar afla în faţa unor probleme globale sau cel puţin euroregionale, aşa cum s-a întâmplat în timpul actualei mari crize, va da, evident, din colţ în colţ, fiindcă o problemă globală nu poate fi rezolvată decât tot prin măsuri globale, respectiv euroregionale, evident, care la rândul lor nu pot fi impuse decât printr-o forţă de coerciţie specifică unei entităţi statale unitare sau cel puţin federale, căci altfel orgoliile or interesele naţionale, atât de tributare, vai, mentalităţilor, populismelor şi politicianismului local, ar bloca măsurile de retorsiune globale sau euroregionale şi astfel s-ar duce dreakului giudeţu’ ioropean, cum ar veni…

 5. Adrian Merfu Says:

  Posibil sa fi inteles gresit dar prin „entitate statala sau cel putin federala” eu o percep ca un stat cu toate prerogativele pe care le cunoastem azi. Daca am inteles gresit va rog mai explicati-mi o data. Inteleg punctul dumneavoastra de vedere ca o unificare exclusiv economica este o strutocamila incapabila sa gaseasca un punct comun si deci sa rezolve problemele globale.

 6. AVP Says:

  Pai asta si vreau sa spun: numai o entitate statala moderna, asa cum o cunoastem de la Max Weber incoace – a carui definitie a statului chiar domnia ta ai invocat-o -, ar putea asigura masurile de coercitiune necesare pentru impunerea unor solutii globale sau (in speta) euroregionale la problemele globale ce se pot ivi (si care s-au ivit deja). Altfel, daca deci n-ar exista forta de coercitiune care nu poate izvori decat din suveranitatea transnationala a statului federal SUE, orice masura de raspuns la probleme transnationale ar fi iluzorie, caci nimeni nu poate garanta ca statele nationale (minate de interese locale, nationaliste, birocratice sau pur si simplu mafiote) vor aplica cu strictete aceste masuri.

  Acum sper c-am fost mai clar.

 7. AVP Says:

  Am subliniat ca sa fie si mai clar ce vreau sa spun. Si repet: nimeni nu poate garanta aplicarea unor masuri globale sau euroregionale atata timp cat entitatea care le-ar edicta n-ar avea la dispozitie propria sa forta de constrangere, care sa se poate exercita pe teritoriul unde urmeaza a se aplica masurile globale ; or, aceasta forta de constrangere nu poate izvori decat din suveranitatea sa proprie, superioara suveranitatilor nationale, deci din suveranitatea unui stat transnational sau federal. QED 🙂

 8. Adrian Merfu Says:

  Multumesc pentru lamuriri. Acelasi lucru am inteles si eu. Numai ca eu cred ca crearea unui stat unificat weberian nu va fi posibil tocmai din cauzele pe care dumneavoastra le mentionati in paranteze. in acest mod de a privi lucrurile consta diferenta noastra de opinii. Dumneavoastra spuneti ca numai infiintarea unui astfel de stat poate rezolva problemele globale avand puterea sa treca peste interese locale si tribale iar eu spun ca un asemenea stat nu se poate realiza tocmai din cauza acestor cutume regionale sau nationaliste. Asta nu inseamna ca eu am dreptate sau ca discutia se incheie aici.

 9. AVP Says:

  Pai daca nema putirintza, ce mai kikirez galceava ? 🙄 In aceasta situatie, daca deci nu se va putea trece preste bazdakurile nationale, ce rost ar mai avea „uniunea economica” UE ? 🙄 Doar pentru ca grecii – exempli gratia – sau in viitor rumanii, bulgarii etc sa traiasca pe picior mare pe seama nemtilor, sa zicem, care vor fi obligati, sarmanii, sa verse bani grei din bugetul lor ca sa nu se prabuseasca naiba euro si sa le cada-n cap „integrarea monetara”? Iar in timpu ista grecii, rumanii sau bulgarii – de ex – sa continue a avea un deficit bugetar de sute de miliarde, pentru ca asa au fost ei invatati: sa se intinda mai mult decat le este plapuma? Evident ca-n aceasta situatie nu doar „uniunea economica” UE nu si-ar mai avea rostul, dar nici Europa insasi nu va mai conta in concertul puterilor lumii, fiindca problemele globale din ce in ce mai mari ce o vor izbi vor fi imposibil de solutionat in mod individual-national, oricare ar fi natiunea europeana ce-ar trebui sa le rezolve, aloo… Asta fara sa mai pomenim de natiunile europene mici, care vor fi luate de apa viitorului, pur si simplu.

  Zau, nu-mi dau seama ce este greu de inteles aici.

 10. Riddick Says:

  Pun un pasaj din Václav Klaus, care extrapolează modelul SUE la nivel global (sper că nu va fi calificat klausca fiind un fel de Saccsiv, ori mai ştiu eu ce.. ):

  Sprijinul preşedintelui pentru cartea lui John Fonte, Sovereignty or Submission

  John Fonte identifică cu precizie coaliţia instituţiilor, intereselor şi indivizilor care promovează guvernarea globală, şi aduce argumente convingătoare împotriva încercărilor de a submina statele naţionale democratice.

  Oricare ar fi structura formală pe care ar putea-o avea, un guvern mondial ar controla vieţile noastre, noi neavând nicio posibilitate de a exercita o influenţă reală asupra sa. Într-o astfel de ordine a lumii, conceptul de cetăţenie ar deveni rapid pe cale de dispariţie. Dar democraţia fără cetăţeni este o contradicţie în termeni, şi termenul răspândit acum, „cetăţean al Lumii”, este doar o mistificare şi o manipulare. Experienţa mea cu una dintre variantele sale, Uniunea Europeană, nu este tocmai pozitivă.

  Václav Klaus, preşedintele Republicii Cehe

  http://riddickro.blogspot.com/2011/08/vaclav-klaus-se-declara-impotriva-unui.html

 11. Riddick Says:

  Apare problema controlului democratic al cetăţenilor asupra acelui guvern al SUE. Problematic. Şi spun prea puţin…

  Când s-au format Statele Unite, „The Founding Fathers” au avut grijă să lase puteri foarte mari statelor componente, ca mijloc de împiedicare a apariţiei unei tiranii.

 12. Adrian Merfu Says:

  De ce gasesc solutia abordarii economice mai viabila? Este pentru ca educatia, daca va continua in directia de azi, va produce indivizi mult mai interesati de aspectul material decat cel spiritual sau moral. In acest fel manipularea sentimentala si spirituala devine mult mai usor de initiat unor indivizi ce nu mai au sau si-au pierdut exercitiul spiritual. Radicalizarea, nationalismul absurd si de multe ori idiot sunt rezultatele manipularii sentimentale si spirituale unor astfel de indivizi. Sa nu uitam insa ca asemenea consecinte sunt de evitat pentru ca produc conflicte ce intotdeauna altereaza situatia economica. Pe de alta parte un discurs economic coerent si bine argumentat devine o metoda politica mult mai convenabila si pasnica. Practic ne intoarcem la solutia propusa de John Locke ca alternativa la cea propusa de Hobbes. Acest lucru este intr-adevar trist. Totusi eu sunt optimist si cred ca o revenire la o educatie reala ce are ca obiectiv cultivarea virtutii si a bunului comun se va intampla in viitorul apropiat.

 13. AVP Says:

  Riddick, nici pieile rosii din America n-ar fi vrut ca poienitzele lor inverzite si insorite, izvoarele lor reci si curate, turmele lor de bizoni nesfarsite, locurile de pasune nelimitate si obiceiurile lor stramosesti minunate sa dispara, dar uite ca au disparut 😳 Mai slabaste-ma naiba cu pashunismul ista demodat si maturizeaza-te odata ! 🙂 Viata din viitor va fi ca-n Matrix si nimeni nu va putea impiedica aceasta realitate, fratre 😯 Io nu zic ca va fi mai bine, ci ca va fi real. Asta e situatia.

 14. rebeliunea minerală Says:

  Sper să fiţi de acord, dle. Merfu, că, prin profunzimea şi complexitatea angajate, schimbările de paradigmă nu se supun principiului „hai să ne haidem”, cum ar mai putea fi numit cel al importului formelor fără fond. Imersiunea transformării atinge nu numai fondul credinţelor fundamentale, ci însăşi acuitatea evidenţializării – puterea de a reconsidera evidenţa. Evidenţa opticii „formelor cu sau fără fond” este dualistă. Alta este cea falic-unidimensională, alta cea raţionalist-tridimensională. Pentru unidimensionalul Cain, lumea este ceea ce este: nici forma n-are conţinut, nici conţinutul formă. Escatologia sa: a trăi pentru a trăi. Pentru a consuma. Cum nu vă e evident cultul falic?

 15. Riddick Says:

  @AVP: Avea Iliescu o vorbă, pe la începutul anilor ’90: „despotismul luminat”…. :mrgreen:

 16. AVP Says:

  Asa, si…? 🙄 Daca viitorul din ce in ce mai aglomerat de probleme globale tot mai grele va impune un asemenea curs al lucrurilor, cine crezi ca i se va putea opune ? Bastinasii din Papua sau din America de Nord ? Grecia sau Romanica lu tica? Iranul fundamentalist, chit c-o avea atomica ? America sau Africa ? Afla de la mine ca nimeni – niciun om si niciun stat – nu se va putea opune matrixizarii lumii, daca problemele globale nu și-ar gasi o solutie rezonabila, in cel mai scurt timp, decat cu sacrificiul a jumatate din populatia globului intr-un autodafe nuclear, aloo… Ai prefera aceasta ultima solutie, idealistule ? 🙄

 17. Riddick Says:

  E mult de zis, dar voi pune iar un pasaj din Václav Klaus:

  „Guvernare globală sau cooperare internaţională ?” (a opta Reuniune Asia-Europa, Bruxelles, 4 octombrie 2010)

  Titlul acestui panel „O mai eficientă guvernare financiară şi economică mondială”, sugerează că guvernarea ar trebui să fie globală. Ea vine de la prezumţia că această criză a fost globală, ceea ce, totuşi, nu este adevarat. Aceasta a avut loc în multe ţări, dar nu a fost la nivel mondial. Ea a început într-o parte a lumii, şi a fost transferată spre alte ţări şi regiuni. De asemenea, consecinţele acesteia pentru multe ţări care participă la acest summit au fost destul de diferite. Prin urmare, este logic că ambiţiile de a veni cu o soluţie globală la această criză sunt conceptual greşite.

  Ştiu că a devenit politically correct şi aparent progresist să se gândească în termeni de probleme globale, soluţii globale şi guvernanţă mondială. Ca un rezultat al acestora, aproape neobservat, atât omul ca o entitate individuală liberă şi dominantă, cât şi ţările individuale ca blocuri constitutive de bază ale structurii lumii, au fost înlocuite ca şi cadru relevant de referinţă, de gândirea în termenii: lume, pământ şi planetă. Nu cred că aceasta este o abordare corectă şi productivă.

  Internaţionalizarea în curs, şi, fără îndoială, de neoprit, a activităţilor umane, nu cere soluţii centraliste. Să acceptăm ca pe o realitate faptul că ţările reprezentate la acest forum sunt diferite, că au tradiţii diferite şi scări de valori diferite, niveluri de venituri şi de dezvoltare diferite. Să depunem eforturi pentru a elimina barierele în calea comerţului, care încă există între ţările europene şi asiatice. Să-l facem mai uşor pentru ţările în curs de dezvoltare, pentru a intra pe pieţele din ţările dezvoltate. Fiecare ţară să se concentreze pe reducerea datoriilor sale publice şi pe crearea condiţiilor pentru un comerţ liber. Să acceptăm că reglementările nu fac economiile mai deschise şi mai echitabile.

  http://riddickro.blogspot.com/2010/10/guvernare-globala-sau-cooperare.html

 18. AVP Says:

  My friends, eu am facut – sau cel putin asa cred – o demonstratie foarte stransa a faptului ca problemele globale din ce in ce mai grele care vor aparea nu vor putea fi rezolvate, in mod real, decat prin solutii globale, a caror punere in practica nu va putea fi asigurata decat de entitati suprastatale, avand toate atributele de suveranitate, atribute pe care insesi actualele structuri statale vor fi nevoite sa le cedeze, cu riscul de a nu mai exista deloc, aloo, in caz contrar, dar daca voi nu sunteti de acord cu demonstratia mea, ce-as putea face mai mult decat sa va dau o intalnire in viitor ? 🙄

  Pe maine, asadar 🙂

 19. Emil Says:

  Imi spune si mie cineva ce inseamna
  oops din formularea
  „scutura de purici… oops”?
  Eventual ce are cu limba romana.
  Emil

 20. AVP Says:

  @Emil, limba română aşa cum ai învăţat-o tu la şcoală n-are nimic de a face cu limba română vie. Sau te pomeneşti că tu nici nu ştiai că limba este şi ea un organism viu şi se dezvoltă odată cu boboru care o vorbeşte şi-o scrie, sau că poeţii – cei adevăraţi, evident – sunt laboratoarele stelare unde se făureşte limba naţională de mâine… ? 🙄 Păi dacă nu ştiai asta, atunci sigur că vei rămâne cu gura căscată ori cu buza lăsată în faţa unui creator de limbă, fugi drea… 🙂

 21. rebeliunea minerală Says:

  „…dacă, poetice, alegoriile și parabolele socratice…” : extemporalul propus e din altă peşteră.

 22. Mirel Says:

  Emile, „oops” e maruntisul de la poops. A fost o surpriza pentru mine ca nu te-ai prins. Ideea e ca limba romana este un organism viu, deci schimba unele, altele cu exteriorul. In acest caz pare a fi exteriorul lui Merfu. Cel filozofic, ca nu vorbim de prostii.
  Dincolo de treaba asta (adica treaba mare) textul chiar e bun.

 23. Adrian Merfu Says:

  Alegoria pesterii din cartea 7 a Republicii este cat se poate de clara in limbaj. Daca vedeti ceva esoteric sau un limbaj alambicat in aceasta sectiune putem discuta direct pe text. Din pacate eu nu am o traducere in romana a Republicii dar nu cred ca acest lucru este un impediment major.

 24. Adrian Merfu Says:

  trebuie sa plec pentru 2-3 ore. revin…

 25. Riddick Says:

  ESM Treaty – Setting up the EU Mafia Bank

  The first thing to note is that they changed the Lisbon Treaty, without a vote or re-ratification in National Parliaments.
  Article 30 Immunities of persons 1. In the interest of the ESM, the Chairperson of the Board of Governors, Governors, alternate Governors, Directors, alternate Directors, as well as the Managing Director and other staff members shall be immune from legal proceedings with respect to acts performed by them in their official capacity and shall enjoy inviolability in respect of their official papers and documents.

  http://riddickro.blogspot.com/2011/09/esm-treaty-setting-up-eu-mafia-bank.html

 26. Adrian Merfu Says:

  vreti sa spuneti ca pe socrate l-au tarat in proces…

 27. euNuke Says:

  „fiindcă o problemă globală nu poate fi rezolvată decât tot prin măsuri globale”
  Nu există probleme globale, nu in realitate, ci doar in imaginarul bîntuit de nevroze colective. Nu există nici măsuri/soluţii globale, iar orice campanie/politică concepută de un grup de 1-27 de indivizi ce emite pretenţii de universalitate se cheamă absolutism. Şi nu-ţi mai bate capul cu chestiuni care te depăşesc că ţi se umple creştetu de cucuie in loc să de îndumnezeieşti. Căci, da, doar Ăl de sus e îndrituit şi capabil să ia măsuri globale pentru isterii locale împrăştiate şi dincolo de graniţele mentale dintre neamuri. Iar dacă nu crezi în Ăl de sus atunci aşteaptă-l pe stalin să iasă de la ospiciu şi să facă ordine in lume. Sau înşurubează-te preşedinte într-un comitet de domniţe competitive şi iubitoare de pace universală, proclamă-te dictator al Pămîntului-ou şi pune-te pe clocit Uniuni, Federaţii şi Alianţe cosmice.

 28. AVP Says:

  O problemă cu tendinţă de generalizare pe măsură ce comunicarea prin internet se va extinde în satul global (şi care va trebui să primească o reglementare cât de cât uniformizatoare) e nu doar terorismul manu militari, de care poate c-oi fi auzit şi tu, @eunuke, dar şi terorismul cică paşnic exercitat de anonimii agresori de pe Net, care te trag de guler şi de brăcinari sau pur şi simplu îţi trag ghionturi, scuipături şi înjurături pe propriu-ţi blog sau de pe blogurile altora (având grijă ca tu să iei cunoştinţă de aceste lături sistematice, păi cum drea, şi să ţi se ridice măcar tensiunea), fără niciun fel de grijă că pe ei înşişi i-ar putea trage cineva la răspundere, vreodată, cumva, fiindcă vitejii şi wariorii lu pesce au grijă să se ascundă subt nickuri aduse din condei şmechereşte şi subt IPuri preschimbate dinamic, ori de câte ori f-o poteră ar da semne că i-ar putea vâna iepureşte, fireşte… Aşa că du-te în grota-ţi bine absconsă, @eunuke şi grohăieşte-mă de acolo porceşte, împreună cu turma anonimă a lu domnia ta, căci n-ai tu nici destulă minte, nici destul curaj şi nici destul bun-simţ ca să stai în lumină drept în faţa mea, obrăznicătura drea… ! 👿

 29. AVP Says:

  Pizmaşii ăştia de rumâni, care nu m-ar sponsoriza c-un leu când sunt şomer şi mi-e greu sau nu mi-ar acorda un cuvânt de laudă pentru faptul c-am făcut, singur eu, aloo, cu mari sacrificii personale, fapte unice pentru Românica noastră batjocoritoare, fapte ce-i dau dreptul ingratei ţărişoare să nu-i fie ruşine atunci când e căutată de alte naţii mai nobile la ouşoare şi să poată spune, de-un paregzamplu, că strict în timp ce „Solidaritatea” poloneză se ridicase într-un număr foarte mare contra Lagărului dezumanizant, a avut şi ea măcar un singur poesel care a cutezat să iasă la bătaie c-un desant de 3-4 literaţi sonaţi, dintre care 3 s-au dovedit a-i fi chiar proprii sycofanţi, de altfel, în timp ce restu boborului era pitit, ca şi „vitejii wariori” ai lu @eunuke, pe după dealuri, prin fabrici şi uzine unde frecau mangalu cât mai bine, prin blocurilii „de beton şi sticlă”, pe stadioanele lu răducanu ca cetăţeanu turmentant tov mitică sau prin barurile lu madam candrea la una mică, unde telectualitatea iepocală tăia frunze la câini sau desena cai verzi pe pereţii estetici, adică, sau pur şi simplu la Radio Shantz, nu-mi permit, ai dreq scârţari şi flecari, nici să mă dau mare sculă pe basculă – după obiceiul de altfel tradiţional „laudă-mă gură” – în boboru de oieri, coni leonizi, efimiţe, turnători şi miştocari şi-ar vrea să fi fost şi io doar încă unul dintre „ai noştri” kknari… 🙂

 30. Stely Says:

  Buna ziua,
  Si i-ai mai facut onoarea sa-i dedici si o postare … 👿 Cind l-am vazut printre postatorii de „vaza” pe Actoff… si pe penalul ala de Catalin Voicu m-am dumirit ce hram poarta acest @eunuke. Niste serpi veninosi ,fosti securisti , folositi de Vadim Tudor pe post de lingai si bodygarzi in acelasi timp. Ma mir cum nu l-am vazut pe-acolo si pe r(h)Cred ca nici nu stie de „grota” asta .
  p.s. Zau ca nu-i de glumit cu smucitii astia …

 31. AVP Says:

  Păi crezi c-a fost vreodată de glumă…? Sau poate o fi crezut şi tu, ca mulţi alţii, că-n Povestea lui Ave io m-am jucat de-a dizidentu rumân, prin cârciumile & cenaclurile literare ale Iepocii, dixtrându-mă de minune…? Chiar nu se înţelege de ce azi sunt şomer, de ce nu mă publică nimerea şi de ce toată lumea mă toacă câte-un pic, pic, pic, până n-o mai rămânea nimic…?

 32. Stely Says:

  Daca as fi crezut ca „multi altii” n-as fi ramas aici ,ci as fi facut ca ei . Fie m-as fi retras in „grote ” (brrr!) sau in cel mai bun caz ,as fi facut pe orgolioasa ,ascunsa in „papushoi „,asa cum o fac alti citiva din fostii tai sustinatori si admiratori.

 33. AVP Says:

  Da, Stely, sigur că aşa e. Întrebările mele erau pur retorice, dragă prietenă.

 34. eunuke Says:

  Domnule, degeaba a trecut comunismu peste batatura dumitale daca tot nu ai invatat cum sa identifici un regim socialist, un profil de politician socialist si un program politic cu fundament colectivist. Dumneata nu discerni intre o europa federativa si una socialista, ba chiar ti’e indiferent cine o sa intrupeze minunea de stat europoid, si iaca d’aia te’am taxat oleaca insolent; insa nu poti sa’mi pui in carca si balariile altora, coforumisti ori simpli co-internauci de care ma impiedic pe ulitele virtuale; problemele dumitale, sau ale mele, nu sint si nu trebuie sa devina globale, iar daca persisti in impresii d’astea risti s’o iei razna pe campiile utopismului calarind inconstient o martoaga marxista. Chiar asa de usor te lasi prins in mrejele socialistilor resapati, ferchezuiti si plastificati care conduc astazi Uniunea? chiar asa de vulnerabil te simti in barcuta dumitale de romanete incat sa adopti pe nemestecate discursul colectivist al politrucilor pe care mai deunazi ii urai?

  Terorismul si hartuiala virtuala nu’s probleme globale, ci tare de caracter, asa o fost dintotdeauna omul: o pramatie pradatoare cu instincte [sin]ucigase. nu e cazul sa [de]plangem natura umana si sa cautam/cersim rezolvari la zei proaspat inventati, ca deh, is plamaditi din acelasi material ca si noi, daca nu chiar mai scarbos si mai putin mizericordios. Ca uite asa se face ca un disident ca dumneata flamanzeste pe coclauri, iar un tortionar odios precum ministru justitiei gadafiste primeste stipendii si atentie de la piticii fascisti obama si sarkozy, adica acei potentati care astazi nu mai dau 2 bani pe anticomunism, ba chiar nu vor sa auda de carcotasi d’astia smintiti care au luptat sau lupta inca cu regimurile totalitare. Si n’o sa capeti niciodata compasiune sau alinare bugetara de la acesti snapani cu veleitati universaliste chiar daca le canti in struna reiterind aria globalismului binefacator. In loc sa te amarasti cu flecarelile ostile ale bagabonzilor ce dau buzna in ograda ta, mai bine te’ai reaseza la masa bascaliei sanatoase, a imprecatiilor stramosesti si a latraturii licentioase cu adresa externa, ca asta aduce cele mai puternice satisfactii marunte, adica potrivite neamului nostru de javre meschine si puturoase, astazi complexate de corciturile obosite ale apusului. Cata vreme ne’om injura intre noi [si baga de seama ca ghiontul meu nu se califica nici macar la stropseala, darmite la ocara] nu o sa reusim sa ne ridicam din mocirla nicio palma, si asta ii calculul oricarui despot, chiar si al aluia impodobit cu ghirlande de nobile si fosforescente idealuri globale, dar daca inchidem ochii la mizeria semenului abia iesit din urgia comunista si ne aruncam mai profund privirea peste gard s’ar putea sa descoperim o realitate politica trista si degraba criticabila: socialismul elitelor occidentale. Nu putem avea nicio federatie europeana daca modelul utilizat de acesti mesteri nealesi este defunctul urss, aia nu o sa fie federatie, si uite asa gasim si aspectul pozitiv al recentei isterii globaliste, in faza sa europeana: a inceput norodul sa afle ca UE NU este un stat, ci o entitate mutanta condusa imprastiat de o multitudine de capete seci, si ca atunci cand ne’am integrat defapt am fost luati cu japca intr’o structura nefederativa, ambigua si falimentara ca orice organism socialist.

  si inca ceva: chiar iti trebuie permis de scular-matriter ca te dai de’a duru pe aleea sperantelor marete? si inca emis de niste neica-nimeni plini de tupeu? da’te dom’ne rotund cat te tin baierele, da’ nu te mai vaita cand te izbesti de zidul ingratitudinii oamenilor mici, nemultumiti ca in loc sa te tii de profilu dumitale imperial te rostogolesti in albia idealurilor colectiviste, unde tot poporul se topeste de dorinta pacii mondiale, a eradicarii saraciei si terorismului, a inverzirii definitive si alimentatiei sanatoase, pe veci.

 35. eunuke Says:

  of, maimai, cata perspicacitate:
  „penalul ala de Catalin Voicu”
  tanti, nu te speria, nu te halim daca te preumbli pe tarlaua noastra, nu sintem d’aia, iar poza aia este un simplu avatar bascalios. 🙂
  fiorosii vadimisti, ai? hee, hai ca mi’ai facut ziua cu spiritismele astea.

 36. AVP Says:

  Dar ce s-o fi întâmplat cu @Dl Goe, Stely ? 🙄 Te pomeneşti că şi-a pus cenuşă-n cap şi s-a retras la mănăstire după ce el însuşi a recunoscut genialitatea măcar a „Planetei Ou”, dacă nu şi-a bietului auctor, iar acuma nu mai ştie pe unde să mai scoată cămaşa de ruşine (fiindcă, n-aşa? el se jurase că nu fură, dar l-am prins cu raţa-n gură…)? Parcă văd ca acuş-acuş furibundu’ Goe dă iar miliţia jos din pod şi mi-l aruncă din nou în faţă, scoţându-l din beciul în care l-a abscons, pe dementu @rh…. Apropo, nefelixitu ista apare din când în când la spamul de aici, unde îl opreşte căţeluşa Akismet, şi după ce mă porcăieşte cât mă porcăieşte, la un moment dat spune: „Urmarea ştii tu unde… 😉 ” Pasămite, urmarea e-n gheena pe care i-a rezervat-o @Dl Goe pe infernalu-i blog, însă ce nu ştie bietul psihopat este că eu n-am avut absolut niciodată – dar niciodată – curiozitatea morbidă de a ceti ce-mi zice infractoru acolo şi, din câte am înţeles de la @Goe, practic nimeni, în afară de detracat, nu citeşte ce scrie el acolo… Ce balamuc !

  @eunuke, strutzocamila UE, nici elefant conservator-republican, nici magar liberal-socialist, isi va da obstescu sfarsit in momentu in care se va constata ca problemele globale sau cele euroregionale vor deveni insurmontabile, fie numai si acele probleme, de exemplu, care survin ori vor surveni din faptul ca populatia din estul pustiit sau din lumea a 3-a, care moare sau va muri de foame, va navali buluc preste ea (asa cum am aratat aicea, inca de pe vremea cand tu nici nu auzisesi de internet, poate), sau cand Germania sau Anglia, e.g., o va ameninta ca iese din hora si se retrage la dans doar cu parteneru-i traditional, cum ar veni, Rusia (cat o mai avea gazu’, si asta), sau cand Anglia, destabilizata total de viitura neagra careia i-a permis sa tot vina preste ea fara s-o struneasca sau disciplineze cumva, ci lasand-o sa fiarba in sucul ghetourilor si imaginarelor proprii, va fi nevoita sa dea jos din pod politia cea mai stricta si legea cea mai a drea si sa faca, in sfarsit, ordine in casa sa, si-atunci, da, se va termina cu socialista si politicala correctness UE si se va institui o SUE de dreapta, volens-nolens, dar nu de extrema dreapta, cum probabil ai cam vrea mata, n-asa…? Socialista sau de dreapta, SUE e insa deja o necesitate istorica, asa cum am demonstrat in topicul ista, dar daca tu nu pricepi ce vreau sa spun, sau ai alta parare, asta e, neica. Fii, baremi, politcos in batatura mea, io atata iti cer !

 37. Adrian Merfu Says:

  Devine din ce in ce mai clar pentru mine ca este imposibil sa ai un dialog cu romanii nostri. Am crezut naiv ca se poate totusi incropi ceva decent in acest sens. Este pur si simplu o epidemie de aroganta si schizofrenie paranoida ce a strambat sufletele si creierele oamenilor.

 38. AVP Says:

  @Adrian, „omul nou” rumânesc e rodul vieţuirii din Lagărul Socialist şi din Jungla de Tranziţie, drăcării din care legea fie a lipsit, fie a fost şi încă mai este doar o fantoşă pe care urşii, lupii, râşii, mistreţii, vulpile şi alte lighioane cu faţă cică umană din fauna aborigenă de azi au folosit-o doar cum le-a tăiat capul şi-n interesul lor strict personal, de bestii fără obraz omenesc. De aceea ţi se pare că nu te poţi înţelege mai cu nimerea: fiindcă trăim într-o junglă sau mai degrabă într-o cocină cu ifose de ţeară ioropeană.

 39. Stely Says:

  AVP,
  Si eu m-am intrebat ce se intimpla cu @D-l Goe ,care a scapat porumbelul din gura si a disparut. Am doua ipoteze : una, ca se pregateste sa scufunde b(Arca) iar odata cu ea se va duce la fund si el ,cu nick cu tot ,speriat fiind ca se apropie 7 noiembrie cind i se va dezvalui identitatea ; a doua ,ca lucreaza la un topic nou , clarificator ,ca sa-si onoreze unele promisiuni facute citorva vizitatori. Nu stiu care din ele mi-ar conveni sa se adevereasca . Tu pe care o alegi ,din perspectiva ta ?

  @eunuke ,
  Ti-am privit interventiile de pina acum ,ca fiind inedite care initial mi-au placut ,ba chiar m-au amuzat. Au fost desigur si interesente ,intrucit au fost menite sa atraga atentia si sa faca dezbaterea mai dinamica ,si, de ce nu ,mai eficienta . Motiv pentru care am fost putin geloasa ca ti s-a dedicat un topic. 😦 Da,am intuit ca esti un eurosceptic si ca ai incercat sa-i raspunzi lui AVP cam in acelasi stil , intorcindu-i pe dos argumentele. Daca postarile tale ar fi ramas doar la tonul de pamflet ar fi fost ok ,dar tenta ultranationalista si antisemita m-a deranjat ,iar cind am mai vazut si cine sunt tovarasii tai de opinii m-am speriat .
  @Adrian Merfu ,
  Nu-i baga in seama pe „romanii nostri ” care inca nu sunt capabili sa discute teme de actualitate, cu maturitate si cu responsabilitate .Poate cu timpul se vor maturiza si vor fi gata sa-si contureze clar opiniile . Da,si pe mine ma intriga acel @Mirel ce pare ca te cunoaste si te tachineaza sau mai rau te musca de … undeva. 😉
  Apropos,AVP : nu cred ca e @bleen .
  p.s. am vazut ca Mirel Axinte si-a cerut scuze pentru gafa aceea ,dar destul de neconvingator pentru altii . Pe mine ,m-a convins si l-am iertat .. Greseala recunoscuta este pe jumatate iertata ,iar faptul ca si-a pus tarina in cap a fost pentru mine edificator..

 40. AVP Says:

  Stely, mă preocupă prea puţin dacă „Mirel” de aici e sau nu Bleen ; evident că dacă nu e Bleen, dar nu se dă în lături să utilizeze gravataru şi adresa de e-mail ale acestuia, e o lichea penală şi nu merită să fie băgat în zeamă.

 41. AVP Says:

  Postare noua.

 42. Adrian Merfu Says:

  Nu ma plang de bizonu’ mioritic si carpatin langa care am trait 34 de ani. Chestiunea este ca ma asteptam ca printre atatia postaci sa mai fie macar cativa cu care sa poti discuta decent. Am crezut ca poate unii, din imitatie sau obisnuinta, scriu si se comporta becalian urmand trendul general si ca daca se confrunta dintr-o data cu normalitatea isi pot reveni. Din pacate becali e un idol prea puternic deocamdata. Ce pot face e sa ignor pur si simplu astfel de postari si sa continui dialogul cu voi ca si pana acum. Am sa revin la topicul nostru.

 43. Hantzy Says:

  Apocaliptica viziunea dumitale, AVP! Insa doar ea ar putea explica imperativul unui superstat care, in virtutea principiului extraordinarului ce necesita tot extraordinar, ar fi capabil sa evite, fie si intr-un ultim moment, sfarsitul. Ciudat e doar ca vezi continuarea ca pe un nou inceput, ca pe o noua coala de hartie, alba, pe care umanitatea poate rescrie ingrijit si curat ceea ce a experimentat pe ciorna. Evitand greselile trecutului. E oare posibil?! Noi legi empirice ar canaliza noua ordine de stat. Ar fi suficiente insa sau ar fi deja prea restrictive?! Nu pot exista decat doua opinii: optimistii, in general dornici de stabilitate, ar sustine-o ca fiind posibil si necesara, manifestandu-si insa de fapt disponibilitatea de a trai comandat de o junta, dar cu siguranta suficient de intelighenta pentru a o face, iar scepticii, mai rebeli si mai libertini prin definitie, ar suspecta instantaneu o conspiratie, foarte probabil imatura si stangista, ce i-ar obliga la uniformizare si suficienta.
  E greu insa sa spui, instalandu-te pe un piedestal de vataf modern, cine ar avea dreptate. Si asta tocmai pentru ca e inca si mai dificil sa prevezi ce si cum va fi. Ce ar cuprinde acea foaie noua, alba. De unde ar incepe noul desen. Cat de viu, de flexibil, de transformabil ar fi si acesta la randu-i in viitor. A crede intr-un vizionarism total e utopic. Nici cei mai insusiti analisti ai antichitatii n-au prevazut meandrele medievalului si nici cei mai feudali nostradamusi n-au proorocit decat picaturi de viitor, acuratetea lor fiind insa discutabila. Bazandu-ma deci pe istorie, dar fara a avea pretentia ca sunt un bun observator si n-as putea gresi, orice schimbare a ceea ce cunoastem pana acum, ar avea loc in primul rand in plan economic. Doar cu un economic inca mai elevat fata de aspiratiile fizice si psihice ale beneficiarilor, putem vorbi de o noua spiritualitate, de o noua treapta evolutiva. Nu stiu daca modificarile actuale si mai ales efectele lor impun o adaptare a politicului si socialului, insa in cazul cand acea schimbare nu mai poate fi stavilita, atunci ea nu va putea fi antropic programata, determinata sau stimulata. Nu mai avem coala alba a lui Vespucci, asa ca singura aletrnativa, cel putin in acest moment, este ca ciorna europeana sa fie radiata, daca vrem schimbarea aia globala pe care o intrezaresti dumneata. Nu putem identifica ce e bun sau rau in actualitate, pentru a-l putea recupera cu siguranta ca nu mostenim o cutie a Pandorei. Modificarea si aparitia SUE sau a vreunui organism inca mai atotcuprinzator, domninind atat peste batrana doamna, cat si peste juna decadenta sau hidra asiatica, n-ar putea avea deci explicatia evitarii instinctive a coliziunii cu acea Stea Pelin, ci dimpotriva, doar interactiunea respectiva ar putea determina ea insasi un nou concept de statailtate, o noua ordine.
  Cum ar arata aceasta e imposibil de spus. Cert e ca umanitatea, asa cum fuse ea creata, s-a zbatut de-a lungul existentei sale intre cele doua caracteristici: individualism si comuniune, concurenta si intr-ajutorare. Cele doua insusiri, desi atat de contrare, au coexistat, fiecare exces al uneia determinand, in mod natural, radicalizarea si aprecierea celeilate. Omenirea a avut parte, in masura mai mare sau mai mica, de constructii sociale in care, pe rand, fiecare dintre insusiri au fost exagerat considerate. Mai avem vreo latura inca ascunsa, vreo caracteristica secundara, care doar printr-o apocalipsa, sa devina determinata? Ereditatea sa sfarseasca si muatia sa izbucneasca?!

 44. AVP Says:

  Frumos expozeu, Hantzy. Te-ai prins că opinia mea în cestiune emerge de fapt din viziunea mea despre lume, recte despre Planeta-Ou, al cărei final tot atât de îndepărtat, vezi bine, decât capătu’ or sfârşitu’ lumii din acest areal spaţio-temporal, io îl văd subt forma unui singur Eon, aproape ireal în determinarea-i zeească din amontele-i aval, însă tot atât de necesar ca şi Omega matriceeal, şi mai Final…

  Cu alte cuvinte, lumeea suie dinspre diversitate spre unitate, recte spre globalitate, pe care evident că nu omenirea policoloră o va putea realiza cândva, cumva, ci poate că nici entitatea care va apărea pe firul roşu al Vieţii Suitoare ce irumpe din Trecut prin ea şi la picioarele căreai umanitatea se va aşterne precum animalitatea de-acuma în faţa noa.

  Până la viitoru mai mult or mai puţin îndepăratat, rămân însă la părerea mea: chiar dacă ce va fi să fie cândva nu poate fi nicicum configurat în amănuntele-i ce-l vor fi caracterizat la momentu când el însuşi, viitoru curat, se va fi actualizat, încărcat de valenţele realităţii de atunci înmulţite cu patratul încurbat, se poate spune totuşi că SUE e un lucru predestinat, fie numai şi pentru faptul că odată şi odat’ integrarea ioropeană va fi integrat tot ceea ce era de integrat, normal, şi-atunci ce va mai rămânea în afara ioropeanului areal, decât – la rigoare – Românica lu @Riddick & @Crystal Clear, cu pumnii în chepţi şi rakeţii de strajă pe deal, plus rromanii din Ardeal şi zigonii din Bucal, singuri ei, în ghetoul milenar, a…? 🙄 Şi de fapt, singuri ei în muzeul natural, – căci acolo va ajunge boboru care se pişă contra vântului istoriii, după cum şi tu, intelighentule Hantzy, bine ştii. Hai pa, şi încă o dată merci, cheri.

 45. Stely Says:

  Hantzy &AVP ,
  Am citit postările voastre si am timp doar să spun că ,un „expozeu frumos ” (al tău , Hantzy )a atras dupa el unul la fel de frumos ( al tău , AVP ). Felicitări !
  p.s. Ce bine ar fi ca Hantzy să producă mai des asemenea ” expozee”.

 46. Hantzy Says:

  Oh, Stely, daca ar fi atat de simplu?!
  Pentru a-ti expune o parere nu e, de multe ori, indeajuns sa fii succint. Am constatat asta chiar aici. Iar detaliile, chiar si ele reduse la un strict necesar, cer timp.

 47. Stely Says:

  Sunt de acord ca tema este de actualitate , ca SUE incep sa se contureze ,ca, atit topicul cit si comentariile sunt de calitate , frumos ,inteligent si decent exprimate .

  Sunt de acord si cu ce scrie AVP aici :

  „Numai răuvoitorii, futilii şi pizmaşii vor crede că sunt un megaloman atunci când spun că mersul evenimentelor a confirmat pas cu pas analiza şi previziunea mea de atunci, căci cetitorii care au avut generozitatea şi deci nobleţea de a vedea în poesel “cel mai just analist din ultimii 30 de ani” (oops) ştiu, desigur, că astfel de analize & profeţii aparent ghiduşe (căci scrise într-un altfel de limbaj decât al journaliştilor care nu pot sau nu vor să scrie decât în sfânta limbă de lemn, ca pentru copii…), dar în fond minuţioase şi cilibii….”

  Dar si cu ce scrie @eunuke aici :

  „terorismul si hartuiala virtuala nu’s probleme globale, ci tare de caracter, asa o fost dintotdeauna omul: o pramatie pradatoare cu instincte [sin]ucigase. Terorismul si hartuiala virtuala nu’s probleme globale, ci tare de caracter, asa o fost dintotdeauna omul: o pramatie pradatoare cu instincte [sin]ucigase. nu e cazul sa [de]plangem natura umana si sa cautam/cersim rezolvari la zei proaspat inventati, ca deh, is plamaditi din acelasi material ca si noi, daca nu chiar mai scarbos si mai putin mizericordios.”

  p.s. citatele de mai sus ii au ca tinta pe @goe si pe r(h. Sa le citeasca cu atentie ,apoi sa se analizeze (cu sinceritate fata de ei insisi )cu luciditate si discernamint (daca le au ) si sa se priveasca in oglinda ca sa-si vada adevaratele portrete. Da ,sunt 100 % compatibili . Au aceleasi caractere , aceeasi cultura , aceleasi virtuti si bucurii meschine . Se merita unul pe altul . Sa traiasca fericiti in arealul (troaca ) pe care grohaiesc si se simt fericiti impreuna !
  PPS . special pentru @GOE :faptul ca pentru prima data in viata mea , m-ai adus in stare sa fiu vulgara ,trebuie sa-ti dea de gindit . Sa-ti analizezi comportamentul din ultimele zile si sa vezi ca : minciunile , cinismul (nu sinceritate),scopul meschin (joaca de-a „dl goe ” ), gramada de acuze (balarii si mizerii) aduse la adresa mea , m-au determinat sa-ti intorc” urarea „cu virf si indesat. Nu mi-a fost rusine . Am considerat ca ai meritat sa ai o asemenea amintire din partea mea . O amintire ca un cosmar.
  Si da, pe mine ma onoreaza asemanarea cu AVP . Imi inchipui ca si pe tine te onoreaza asemanarea cu r,humor ,nu ?

 48. AVP Says:

  Stely, stai linistita, doamna mea. Cand AVP, auctorul unor fapte unice in istoria recenta a Ro iti spune ca e mandru de prietenia cu tine, inseamna ca totul este in regula. Stiu – fiindca o simt pe pielea mea – ca atacul nemernicilor, atat de abject si de nedrept, te seaca la lingurica (orice ar zice cei care privesc hartuiala de pe tusa), dar asta e situatia: nu trebuie sa te simti vinovata cu nimic, ci din contra. Your friend,

 49. Stely Says:

  Multumesc ,AVP . Poate ca ar fi trebuit sa-l ignor si sa nu ma pun la mintea lui ,asa cum am facut-o si cu celalalt ipochimen . Deja ii spusesem si lui, ca nu ma simt in nici un fel afectata de tembelismele lui . Stiam ca nu am facut nimic rau ca sa ma simt vinovata. Si mai stiam ca tu m-ai fi avertizat daca ar fi fost ceva gresit in atitudinea mea fata de tine , sau in exprimarea mea la adresa scrierilor tale. Dar am considerat ca trebuie sa-i raspund cu aceeasi moneda .
  Acum ,dupa ce am pus la punct chestiunea asta si dupa ce mi-ai confirmat ca nu ai nimic a-mi reprosa ,ba dimpotriva ma incurajezi cu prietenia ta , ma simt gata de a continua . 🙂
  Noapte buna ! Pe maine.

 50. AVP Says:

  Asa zic si io. Pe maine.

 51. AVP Says:

  Alta postare noua, desi veche 🙂 Mai vbim sprea seara, surioara.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s