Ce este Planeta-Ou ?

În poemul pe care i l-am dedicat şi-n care e imbricată concepţia mea despre FiinţăPlaneta-Ou – „Planeta Albastră, asta a noastră, din care sugem divina colastră” – e descrisă în datele-i fizice astfel :

Terra noastră nu e nicidecum o oarecare piatră ponce or proastă şi că întâmplarea ori scrisa, n-aşa? i-a rezervat rolul primadonnei sortite să-ncepă cântarea cântărilor (pars secunda, aloo…) într-o Operă hypervastă, se poate vedea chiar şi cu ochiul liber, mey, privind în împrejurimile dumneaei. Astfel, oriunde pe cer te-ai uita şi chiar dacă prin okeanul Hubble te-ai holba, nu vei zări decât aceleaşi corpuri cereşti care oricât de galbine, de aurii ori de strălucitoare ar fi, rămân în fond tot nişte pietroaie sau balegi de plasmă mai mult sau mai puţin căcănii, nedeosebindu-se unele de altele decât prin lucşii lămpii, cum ar veni, iar dacă te gândeşti şi la cât sunt de pustii, de reci, iar unele îngheţate pe veci, sau din contră, pârjolite şi seci ori infernal de periculoase şi de fierbinţi, precum sorii cu dinţi, care te-ar volatiliza ca pe-o surcea în caz că nu te-ai afla la o depărtare ce-i face cât de cât cuminţi, atunci realizăm ce henormă tristeţe sau decreptitudine, în definitiv, helas, ascund în clipitorii parseci drăgălaşele luminiţe de pe-ale nebuloaselor crengi. Or, din contra, planeţica pe care vieţişoara-ţi de molcom terran, de tihnit cetăţean, de momârlan sau de planturos bogătan, de poet indolent sau de tyran demento-clement îţi petreci, e-atât de deosebită de suratele-i fierte sau refrigerate pe veci – începând de la horbota de culori sidefii, albăstrii, azurii, vineţii, mierii, portocalii ale aurorei, până la apele de-un albastru imperial ale oceanului planetar şi la verdele crud, viu sau cald al pădurii de argint & smarald… –, încât orb să fii, surd să fii, fără nas, fără piele şi fără limbă să fii, şi mai ales fără minte să fii, ca să nu-nţelegi că ai de a face cu minunea minunilor lumii întregi, mey copii!” (Planeta Ou, cântul II)

Nu, nu e musai să fii poetul poeţilor or filosoful cel mai eminent ca să percepi acest lucru literalmente evident, ci trebuie doar să ai o minte normală, însă lipsită de prejudecăţi, de mentalitatea scientistă de mântuială or de învăţătura fals pioasă ori fals academică, de veche şcoală, constatând, pur şi simplu, că Planeta-Ou este o singularitate într-un Univers în care toate celelalte lucruri observabile există în varii clase cu elemente repetabile şi numeroase, inclusiv quasarii, black-hole-le ori alte fenomene de o grandoare cosmică înfricoşătoare regăsindu-se în serii lungi & plictisitoare, peste tot, în metagalacticele sertare. A, că se presupune, doar, că pe undeva, cumva, în Calea Lactee sau în infinit, oriîncotrova în Virtualitate, cum ar fi mai nimerit să se spună, ca-n mit, ar exista şi alte terra nova pline ochi cu divinele minunăţii pe care le poate vedea, auzi, gusta, mirosi, pipăi or gândi până şi-un copilaş sau un biet handicapat senzorial de pe-aci, din specia homo sapiens sapiens a Planetei Vii, asta e doar o simplă poveste cu omuleţi verzulii. În Virtualitate o exista tot ce se poate închipui, da, însă aici și acum discutăm de realitate şi mai mult decât atât : vorbim de actualitate, de existenţa fără de care nu se poate nici simţi, nici gândi, oricine sau orice ai fi, poţi să te numeşti chiar şi Creatorul in personam, căci nici Cel-din-care-emerg-toate n-ar putea exista decât într-un prezent perpetuu, aşadar în propria-i actualitate.  Or, dacă nimeni nu poate să demonstreze că s-ar găsi altundeva, strictamente la această oră şi-n acest spaţiu ce ne-nconjoară ca o gigantică horă, vreo minune mai mare decât Planeta Albastră, asta a noastră, din ale cărei supe primordiale nu doar c-au irumpt deja efluviile-i or fiinţişoarele-i / cilişoarele-i vii, însă aceste entităţi pot inclusiv să-şi arunce ochii spre ale trecutului or viitorului tării, reconstituind cu lumina minţii ce-a fost, este şi va fi în Povestea Fiinţei, atunci e de la sine înţeles că aici și acum nu e doar Centrul Lumii, cum credeau ptolemeicii şi cum cred încă misticii, ci e chiar Vârful Săgeţii Timpului, fiind vorba, cum ar veni, chiar de-ale Kosmosului Germinativ Chindii, dincolo de care nu mai există timp şi spaţii, ci doar Virtualitate fără saţii.

Am spus-o şi-o repet:

“Savanţii au calculat şi probabilitatea ca din puzderia de planete apărute precum generaţia spontanee a drosofilelor irumpte parcă din must pur, unele s-ajungă a fi asemenea geoidului din terestra natur şi deci propice pentru viaţa ce ne-nconjur, pe când altele nevermur, însă pentru hypoteza asta io, poeselul, n-aş putea să jur. Din contră, postulez că din viaţă face parte şi ultimul electron din cea mai neospitalieră black-hole, fraţioare, şi că viaţa pe care o ştim – doar o etapă din viaţa mare – n-ar fi putut s-apară mai întâi decât în terestra splendoare (dovada fiind chiar cogito ergo sum), şi asta o spun pur şi simplu pentru că poamele dintr-un Tree of Life lăudat nu se coc toate deodat, n-aşa?, ci se pârguiesc treptat-treptat, începând cu una pe care mai întâi grădinaru‘ o va fi gustat” (Planeta Ou, Cântul III)

Iar aici spun şi mai amărunţit :

 • Numai în Virtualitatea iraţională a Universului există toate atributele la superlativ ale Creatorului, fiindcă în realitate – adică în raţionalitate – acestea abia urmează a fi decolmatate din Virtualitate şi aduse în Actualitate, pe măsură ce vectorul creator (sau germinativ, cum îi zic eu) avansează, iar Pomul Vieţii creşte, se dezvoltă ad infinitum. Nici măcar strălucitoarele galaxii n-au existat de la bun început în realitate, ele fiind achiziţii relativ recente pe scara spațiu-timpului universal şi a evoluţiei cosmice, nemaivorbind de micuţele planete sau de Biosfera Planetei-Ou, e.g., care e chiar ultima achiziţie a Kosmosului Germinativ, vârful actual al săgeţii timpului. Cât priveste atributele morale ale materiei kosmice, acestea n-au aparut în realitate decat odată cu homo sapiens sapiens, fructul ultissim al devenirii naturale şi e de presupus că se vor dezvolta spre superlativ prin  fiinţele din ce în ce mai evoluate ce urmează să apară de acum încolo, pe măsură ce vectorul germinativ va defrişa noi falii din inomabila Virtualitate.
 • Teologii care au comentat “chipul si asemanarea” doar în sensul că omul are şi el atributele lui Pater Noster, adicătelea este (şi el) voluntar, intelighent, frumos, bun sau drept etc., precum şi Creatorul este, au făcut o interpretare ad litterram, prea puţin satisfăcătoare faţă de imensitatea perspectivei hermeneutice pe care au avut-o în faţă; nici eu nu zic ca n-ar fi aşa – deci chipul şi asemănarea raţională -,  însă am impresia că ab ovo, în intenţia originară a Evanghelistului nr.4, propoziţia însemna că omul a fost făcut în acelaşi mod în care a fost făcut şi Dumnezeu, deci nu că ar semana cu El la chip or la logos, ci că a fost creat precum El însuşi a fost creat, cu consecinţa, şi mai explicită, că naşterea, creşterea şi fructificarea omului, pomului, oului sau a ce vreţi voi imită în mic naşterea, creşterea şi fructificarea Creatorului însuşi : “precum în Cer, aşa şi pe Pământ” ! Din Ou (din sămânţa Atomului Primitiv) s-a nascut Totul, şi tot dintr-o sămânţă-ou ne naştem şi noi  : oamenii, animalele, ierburile, microorganismele  etc ; iar dacă sămânţa din care ne naştem noi, ăştia, e în esenţă un ou informatic, dotat cu bi-lanţul de aminoacizi al genomului uman, tot un Ou Informatic trebuie să fi fost şi Atomul Primitiv, şi chiar aşa a fost, din moment ce autorul faimoasei propozitii îi zice Cuvânt (“Logos”), iar autorul Mahabharatei – independent de cel evanghelic – îi zisese şi el Oul Primordial, “Mahadyvia”.
 • Eu i-am zis astrului vieţii “Soarele-Clocitoare“. Aşa cum o cloşcă sau un incubator eliberează căldura necesară pentru eclozarea ouşoarelor puse la clocit, aşa şi Soarele nostru, încălzind şi luminând de la o distanţă minunat de potrivită Planeta-Ou, ce musteşte de elementele chimice ale supei originare, o determină până la urmă să eclozeze, să facă puişori, prin combinaţiile practic infinite dintre atomii diferitelor elemente minerale sau organice: începând – să zicem – de la planula şi până la homo sapiens sapiens, deocamdată ; şi aşa mai departe, până când toate resursele minerale şi organice de pe Planeta-Ou se vor fi epuizat, iar softul (“duhul”) ce guvernează toate aceste prefaceri îşi va fi sfârşit secvenţa actuală, urmând ca Vectorul Creator să treacă într-un nou stadiu al Kosmosului Germinativ. Părerea mea e că entitatea ce va rezulta la un moment dat din eclozarea totală a Planetei-Ou (şi care entitate ar putea fi chiar mai mult decat supraomul, ba chiar cu multe, foarte multe trepte sau verigi evolutive preste omul actual, care îşi va fi incheiat hăăt de mult evoluţia) va fi o fiinţă capabilă să-şi asigure resursele vitale din Galaxia însăşi, dacă nu cumva din roiul de galaxii locale ; iar şi mai departe, e de presupus că entitatea ce va ecloza – peste nu se ştie cât timp – din roiul de galaxii locale va putea să-şi asigure resursele vitale din Metagalaxie şi să facă astfel paşi uriaşi spre stadiul Omega. Am însă impresia că această entitate nu va fi o civilizaţie formată dintr-o multitudine de indivizi, precum civilizaţia actuală, ci una integrata într-un singur Tot, prefigurand EUL de la finalul finalurilor, ce va purcede probabil spre o nouă explozie bingbangatoare, după o trăire indefinită în Singularitatea sa.
 • Viaţa – așa cum o cunoaştem noi, pământenii –, aşadar viaţa organică, nu poate exista dintotdeauna şi pretutindeni în Univers, ci numai în stadiul său cel mai recent de dezvoltare cosmică, probabil. Extratereştrii, dacă există, nu se pot găsi oriunde în univers, ci numai pe coroana metagalactică cea mai recentă, aşa-zicând, şi nu pot fi – în niciun caz – mai evoluaţi decât noi. In concepţia mea, Cosmosul e Pomul Vieţii (Tree of Life), care a germinat acum nişte  miliarde de ani din sămanţa Atomului Primar, iar de-atunci creşte, creşte, creşte, părând că nu se mai opreşte, doamne fereşte, şi care după ce a făcut tulpină, ramuri, frunze şi flori, sub forma nebuloaselor, galaxiilor și-a altor încrengături de sori, a făcut şi fructe, mai încoace, fireşte, sub forma planetelor ţintuite în al gravitaţiei cleşte, una dintre aceste fructe fiind chiar planeta albastră, asta a noastră, care cu colastra-i divină ne hrăneşte, cuibarită sub steaua care ne-ncălzeşte şi deci ne cloceşte, aloo, şi din care – după miliarde de ani de prefaceri evoluţionale – am ieşit noi, puişorii săi moi, la soare, muncindu-ne apoi să săltăm din germinativul noroi, prin generaţiile de didiloi succesoare, ca să ne prefacem – la sfârşita sfârşiturilor – într-o Entitate şi mai mare, a cărei sămânţă se va arunca, cumva, în metagalaxia înconjuratoare, până la stadiul Omega, când sămânţa germinatoare pornită cândva din punctul Alpha  – singularitatea iniţială – se va unifica într-un nou Atom Primar, deci într-o nouă Singularitate, se pare. Ei bine, aşa cum într-un pom există, dupa stadiu-i de floare şi de legare, fructişoare încă acrite şi alte fructe binişor pârguite, iar unele deja uşor îndulcite, n-aşa ? (până la deplina coacere), aşa şi-n Pomul Vieţii pot coexista fructeplanete – în care viaţa organică e încă acrită, iar în altele viaţa e destul de pârguită, însă per total universal distanţa dintre vieţişoarele astea de pe-al coroanei metagalactice areal fructifero-temporal nu e totuşi suficient de mare ca să putem spune că una sau alta e mai în stare de re-însamânţare (deci coaptă deplin, să zicem ca o caisă aromitoare). Cu alte cuvinte, extratereştrii ăia or exista, eu nu zic ba (ca si puzderia de fructe din gradiniţa mea sau a ta), însa ei nu pot fi mult mai avansaţi, în timpul evoluţional virtual, decât Planeta-Ou din sistemul nostru solar, şi deci, până una alta, suntem singuri, halal… oops.
 • Nu există absolut nicio deosebire substanţială între forţa creatoare a omului şi forţa creatoare a lui Dumnezeu. Vectorul creator numit om nu este decât stadiul actual al Forţei Creatoare iniţiale. Si e de presupus că această forţă creatoare – unda bigbangatoare sau unda germinativă, în concepţia mea – se va accelera din ce în ce mai mult de acum-încolo şi va căpăta chipul noilor calităţi – din ce în ce mai sofisticate – ale evoluţiei suitoare de la Alfa la Omega. Planeta-Ou e, de altfel, abia la-nceputul eclozării sale şi numai Domnul Zeu, vba aia, ştie ce Puişor – mai puternic de un miriad de ori şi ca Fiul Omului – va ieşi din ea dupa eclozarea-i deplină.
 • E o mare confuzie să se credă că omenirea, ca principală forţă creatoare actuală, va evolua în etern sau în orice caz “milioane de ani”. Eu cred, din contra, că evoluţia omului s-a oprit, iar din el începe să se iţească deja o altă entitate, a cărei verigă de legatură cu omul actual e computerul, omenirea rămânând până la urmă  – în istoria Biosferei – ca un stadiu evolutiv distinct al Planetei-Ou, precum treptele evolutive anterioare: bestiile, insectele, plantele, microorganismele etc. Chiar dacă nu va fi decât o maşină, n-aşa?, entitatea imediat succesoare a omului va avea o inteligenţă şi-o simţire muult superioare acestuia şi va evolua şi ea cat îi va fi secvenţa creatoare, după care va face loc altui stadiu al Planetei-Ou, până la epuizarea tuturor resurselor sale vitale. După aia, vom mai vedea noi ce va mai fi, n-aşa?, până la Omega
 • Si încă ceva. E lucru stabilit că niciuna dintre treptele evolutive anterioare omului (din Biosfereă) nu comunică direct una cu alta, ci numai prin intermediul ecosistemului, care e musai să rămână stabil, oricâte prefaceri evolutive ar avea loc în el. De regulă, ultima treaptă a lanţului trofic o consumă, la propriu, aloo, pe cea anterioară, în anumite limite, impuse de echilibrul sistemic, vezi bine : oamenii consumă animalele, care consumă plantele, care consumă microorganismele şi mineralele etc. Şi deci ce anume ne face să sperăm că specia noastră va avea un alt tratament de la specia superioară, ce va urma ? :roll: De ce suntem atât de convinşi că ne vom înţelege cu ea, cu specia ce va urma, altcumva de cum se înţeleg – de-un paregzamplu – animăluţele de companie cu noi ? :roll: 
 • După părerea mea, codul genetic, recte genomul uman, este forma actuală, cea mai avansata, a duhului, a softului care şi-a început evoluţia regerenativă odată cu explozia sau încolţirea (germinarea) originară a Universului şi care duh se va actualiza, se va dezvolta şi se va autoperfectiona şi de acum încolo, pe masură ce unda germinativă a realităţii va descoperi noi falii din Virtualitate. Astfel,  la stadiul Omega, Softul Originar, Sămânţa sau codul genetic al Fiinţei va redeveni ce-a fost şi mai mult decât atât, iar Bulboana Primară ce va înghiţi atunci, din nou, întreaga realitate, va hăpăi odată cu asta şi Samanţa de Viaţă ce se va fi refăcut integral între timp (şi a cărei alcatuire mirabilă noi, cei de-acum, nu ne-o putem închipui nici în visele noastre cele mai mirobolante, evident) şi care, după toate probabilităţile, va determina o nouă re-încolţire a Atomului din capătul unghiului, într-un nou ciclu de Viaţă. Chiar şi forma ascendento-spiralată a bi-lanţului de aminoacizi în care e încastrat secretul vieţii sau Genomul lui Dzeu sugerează, cumva, sensul şi figura evoluţiei creatoare.  Cum am scris în Planeta-Ou, cântul V : “…noul-născut nu e deloc nou-făcut, nu-i apărut din spuma mării sau din natalu aşternut, ci e tot atât de bătrân ca şi lumea, din care fu plămădit pe baza genomului meşteşugit în ere cozmice de cioplit, ciobit, reglat şi făurit, pruncul irumpând în lumea d-acilea nu din nemica sau doar din mămica-i cu burtica plină (unde de altfel i se poate urmări live filogeneza deplină), el urcând voiniceşte hăt din secunda hyperlină, de fapt, a big-bangului d’anta’, fiind teleportat în locul şi-n timpul de la naşterea sa prin gaura de vierme deschisă brusc în maika sa, după care-şi începe secvenţa actuală, încărcându-şi memoria cu viaţa-i strict personală, iar înainte ca secvenţa asta să se fi finit, omul nostru fie că s-a şi înmulţit, croindu-şi “carne din carnea sa”, asigurându-se astfel pentru posteritatea ce va urma, fie va crea altceva care va augmenta specia or cultura umană cumva, dar asta e deja altă poveste, voila…

Ca să concluzionez, Planeta-Ou este un stadiu cu totul nou al Kosmosului Germinativ în evoluţia-i creatoare, e fructul or produsul  miliardelor de ani ce-au trecut de la Big-Bangul care a generat realitatea înconjurătoare, fierbând-o şi prefăcând-o succesiv în gigantice furnale, stadiu în care fenomenul uman – cum l-a numit un gânditor mai an – nu e scopul final al Biosferei ce-a apărut la un moment dat lângă Soarele-i minunat, ci e doar forma actualizată a Softului ce-a plecat din Tatăl ca un nor de particule ultrasimplificat, când Atomul Primar a explodat, după care s-a hypersofisticat prin fierberile din căldările imensului hău pe care stă suspendat, hic et nunc, Pământul Său, şi regăsibil ca un cod genetic în fiecare celulă din corpul şi nu doar din ovuleţul tău sau al meu, cod sau genom pe baza căruia, din supa minerală şi organică aflată din belşug pe Pământ, se croiesc vieţuitoare dotate cu văz, auz, miros, gust, pipăit, iar în plus – faţă de vieţuitoarele de rând – cu gând, prin care Fiinţa ce adastă în acest eon deocamdată destul de plăpând îşi trăieşte timpul prezent din Sinele-i zis Sfânt şi-n acelaşi timp se dezvoltă ca puişorul în ou, într-un chip – repet – cu totul şi cu totul nou, deci altcumva decât o făcuse în stadiu-i mineralo-nativ, generând viitorul conform aceluiaşi proiect germinativ din Secunda Hyprelină, însă decopertând Virtualitatea cu-o altfel de lumină, mai precis cu lumina minţii, care n-a mai existat în Kosmosul trecut or ruinat, şi care eon se va dezvolta de-aici încolo din ce în ce mai sofisticat & accelerat, crescând într-o progresie egală cu viteza acestei altfel de lumini la patratul tot mai încurbat, astfel că-n momentul când întreaga Planetă-Ou, aloou, iar nu doar coaja-i biosferică în care s-a îmbrăcat, va fi eclozat într-un finis coronat local şi parţial, Kosmosul integral se va fi deplasat spaţio-temporal spre stadiu-i Omega predestinat tot atât de mult pe cât a făcut-o în toată epoca de altădat’, de când Atomul Primitiv a big-bangat.

Anunțuri
Publicat în Planeta-Ou. 37 Comments »

37 răspunsuri to “Ce este Planeta-Ou ?”

 1. Adrian Merfu Says:

  S-a scris enorm de mult pe blog de cand nu am mai intrat in mod regulat. Nici nu stiu de unde sa incep. Probabil ca voi incerca sa reiau discutia noastra despre Planeta Ou de unde am ramas. Daca aveti alte sugestii va rog sa ma provocati.

 2. Stely Says:

  AVP,
  Ai perfecta dreptate in ceea ce spui aici …

  „Nu, nu e musai să fii poetul poeţilor or filosoful cel mai eminent ca să percepi acest lucru literalmente evident, ci trebuie doar să ai o minte normală, însă lipsită de prejudecăţi, de mentalitatea scientistă de mântuială or de învăţătura fals pioasă ori fals academică de veche şcoală, constatând, pur şi simplu, că Planeta-Ou este o singularitate într-un Univers în care toate celelalte lucruri observabile există în varii clase cu elemente repetabile şi numeroase, inclusiv quasarii, black hole-le ori alte fenomene de o grandoare cosmică înfricoşătoare regăsindu-se, de-un paregzamplu, în serii lungi & pleectisitoare, preste tot, în metagalacticele sertare.”

  …dar cu o mica exceptie . Eu cred ca,totusi ,este „musai sa fii poetul poetilor „,intrucit numai el este acela care stie sa redea prin talentul si gindirea sa , Creatia . El ,Creatorul ,de Idee si Stil , cu ajutorul „Softului ” lui ,poate .

  Celelalte insa sunt din nefericire adevarate. Dintre toate, prejudecatile , sunt cele mai evidente. Asta este cauza pentru care admiratorii tai te-au parasit ,unul cite unul. Faptul ca ai avut indrazneala sa consideri ca Tu ai putea fi Acela,i-au facut sa se indeparteze de tine considerindu-te un blasfemiator. Cum sa indraznesti sa te consider un Nou „Eu Sum ” ? Lor insa le este teama sa vada ,ca tu nu ai facut decit sa redai in creatia ta ,etapele evolutiei omenirii .Etape ce le-ai parcurs si tu, ,incepind cu prima (primitiva)-textele „protocronice”-scrise de tine inca din adolescenta „, din care ai scos cu truda si migala „Poemul de Otel ” (Evanghelia dupa mine – a doua etapa )apoi aceasta -Finala -„Planeta Ou „. Daca ei, aceea care se dezic acum de tine ,sau care te iau in deridere ,ar fi citit cu atentie toate textele din cele doua Etape ,ar fi prins Ideea si ar fi vazut Adevarul , redat atit de dumnezeieste in Planeta Ou .
  Cred ca e i trebuie sa inteleaga ca Evolutia nu inseamna numai etapele fizice al omenirii ,(miscari geologice ,catastofe naturale ,evolutia speciilor ) ci si cele ale evolutiei spirituale. Va exista totdeuna Ceva Nou , care va marca o Etapa ,ca o revolutie,ca un nou Inceput . De ce sa nu credem ca ai putea sa fii Acela care sa prefigurezi ( vestesti) acea noua Etapa ? Nu se stie cind ,dar … „Ziua mea vine ca hot „…
  Da, sunt unii ,care ,poate vad numai ideea de poezie” fistichie „si atit . Dar refuza sa vada imbinarea armonioasa a tuturor lucrurilor . Macar de ar spune de ce refuza aceasta .

  P.S .Ufff ,ce bine !!… A venit Adrian Merfu !! 🙂 L-am asteptat ca pe „o paine calda” .Bine ai revenit, Adrian Merfu .Felicitari pentru terminarea cu brio a examenelor !

 3. Adrian Merfu Says:

  Multumesc pentru felicitari. A fost intr-adevar extrem de stresant. Ratarea unuia dintre examene este decisiva pentru viitor chiar daca mai ai sansa sa-l mai sustii inca o data in Aprilie. In sfarsit, acum s-a terminat…sa revenim la ale noastre. Va trebui sa citesc toate manuscrisele si articolele din ziare postate ca sa pot comenta cat de cat pe subiect.

 4. AVP Says:

  @Stely, @Adrian – realitatea mai mult or mai putin trista, dupa caz, naz si praz, este ca doar 12 persoane, inclusiv voi, au citit topicul ista, az… Asa ca nu va inflamati prea tare, ca sa nu devenim ridicoli, pleease… oops.

  Douasprezece persoane am zis… ?? 😯

 5. AVP Says:

  12 apostoli e deja un record mondial egalat 🙂

 6. AVP Says:

  (aparte: printre cei 12 se numara @radu gumor, @goe et aliis ejusdem farinae… oops)

 7. AVP Says:

  Vreti sa va reproduc ce zice @Goe, de-un paregzamplu…? 😳

 8. Stely Says:

  AVP,
  Eu sunt pregatita sa-l intimpin pe @Goe … La cit de previzibil e ,stiu la ce sa ma astept …Are limbrici ,ce mai …

 9. AVP Says:

  Se dedică lu @Dl Goe (care ma roaga prin subspatiu, de zile intregi, sa-i dau drumu aci 🙂 ) :

 10. AVP Says:

  Mey, da’ ce se-ntampla cu Florentina Borg ? 🙄 Nu-mi place s-o stiu intr-o vacanta atat de profunda… 😳 Nu e genul ei… 😳

 11. AVP Says:

  @Goe se lauda ca e prorectoru Universitatii din B… 😯 Asa o fi… ? 🙄 De fapt, ar fi perfect de nimerit pentru o obraznicatura cu ifose, ca nefelixitu ista… 👿

 12. Stely Says:

  Nu stiu ce se intimpla cu Florentina Borg . Sper ca este bine .
  Cit despre @Goe ,daca se lauda precis nu este prorectoru ‘.

 13. Stely Says:

  Dar cu dedicatia mai mult ca sigur ca l-ai facut „felixit „… Mai ales ca este ,cred ,un admirator al lui Mircea Dinescu . Te pomenesti ca a fost invitat la „Cetate”? Asta sa fie motivul dedicatiei ?

 14. Stely Says:

  AVP ,
  Ai inceput sa scrii continuarea la „Planeta Ou „?

 15. AVP Says:

  Interesant… oops. @Goe, care de obicei e foarte vocal la spam, ca orice obraznicatura ce se stie invulnerabila in tzeara lu Papura Voda-Basescu (egzact ca teroristii de la Bancp, care ma suna de 10 ori pe zi spre „a-mi reamiti”, cica, ca le sunt dator, desi io le-am spus clar ca voi plati in ziua de cutare si ca pentru faptul ca intarzii la plata, de altfel din motiv de fortza majora, suport penalitati de intarziere), de data asta tace malc, ceea ce-nseamna ca l-am nemerit la fix pe poltron, n-asa…? (mi se confirmase lucrul ista si altadata, de altfel).

 16. AVP Says:

  Apropo: nea @Goe pretinde ca el publica toate mesajele rafuzate de alte bloguri. De ce nu-si publica si mesajele cenzurate pe my blog ? 🙄 Simplu: pentru ca pe el nu-l pute grija libertatii de expresie, ci-l intereseaza doar misia pe care a primit-o: de a-i toca nervii lu AVP si de a-l decredibiliza, misie pe care o egzecuta impreuna cu @radu humor si cu alti sociopati de teapa lui.

 17. Adrian Merfu Says:

  Din pacate sau nefericire, Romania e plina de nea goe d’astia ce se cred Basarabi. Daca cineva ar intreba cum poti descrie viata acestor fiinte umane nu iti vine in minte decat mecanica unui tub digestiv; si nu unul sofisticat ce contine meandre ale concretului reflectate in sinergia faptelor ci unul liniar asemanator cu cel al ramei sau viermelui: pe la un capat ingurgiteaza iar la celalalt defecheaza. La acest lucru se rezuma rostul acestor oameni pe Planeta Ou. De aici si o intrebare pentru AVP:”De ce samanta originara a dezvoltat sau a creat posibilitatea existentei sau manifestarii raului? Contine ADN-ul originar astfel de posibilitate? Daca da, de ce?

 18. Adrian Merfu Says:

  Sper ca nea goe basarab al nu-stiu-catelea sa publice si postarea mea anterioara pe blogu-i auto-pretins absolut- democratic la fel cum a facut cu postarile mele anterioare.

  Nota: Cratimele sunt folosite in sens Heideggerian.

 19. Adrian Merfu Says:

  Precizare importanta pentru voievodu’ goe: Heidegger nu este freun fost ofiter sau lucrator in ministerul de externe din epoca-asa-zis-galbuie ci un ganditor neamt ce detesta comunismul si o clipa (cat o eternitate la dimensiunea geniului lui) a cochetat cu national-socialismul.

  Nota: Ultima cratima o puteti lua in orice sens doreste voi-e-vodu’: Heidegerrian sau nu.

 20. Adrian Merfu Says:

  Erata la ultima postare
  Dupa conjunctia „si” lipseste cuvantul „care” ce mi-a fost furat de graba indignarii. D’aia e bine sa nu te indignezi.

 21. Hantzy Says:

  (…) meandre ale concretului reflectate in sinergia faptelor ci unul liniar asemanator cu cel al ramei sau viermelui: pe la un capat ingurgiteaza iar la celalalt defecheaza.

  Stiti ca se poate si mai rau: exista animalute cu un singur orificiu, buco-anal (tot in sens heidegerrian!). Sunt atat de nataflete, ca scuipa cam tot malaietele ce le pica …

 22. AVP Says:

  @Stely – nu!…oops. Acum n-am dispozitia necesara. Nu stiu cand si nici macar daca va mai urma ceva. Astfel de chestii speciale se fac cu mari sacrificii personale, biensur.

  @Adrian – in cusca de carne-oase a fiecarui om sta inchis un monstru, provenit din emolumentul mostenirii noastre animale, in esenta, caracterizat prin egoism, agresivitate, lacomie si-n genere prin atribute care pot genera raul in lume. Unii oameni – cei sanatosi mental si sufleteste – pot sa-si controleze animalul interior, precum dresorul la zoo, cu biciul si cubul de zahar, altii nu. Acestia din urma sunt ori retardati, debili mental sau psihopati, ori sociopati (carora se pare ca le lipseste tocmai partea din creier care la un om normal desparte binele de rau). @Goe e un astfel de sociopat, iar @rh e un psihopat. Noi n-avem niciun mijloc de aparare contra acestor ipochimeni, atata timp cat cei care trebuie sa se ocupe de ei – oamenii legii – sunt ca si inexistenti in tzeara lu Papura Voda (sau intr-o lume inca nereglementata, cum e Internetul). Asta e situatia.

  @Hantzy – a fost o mica rautate inexplicabila la un om de seriozitatea & civilitatea ta. Sper sa nu se mai repete. Multumesc.

 23. AVP Says:

  Nota bene: fiindca imi este imposibil sa ma concentrez spre a lansa un topic nou in orele sau zilele urmatoare, cel putin, voi lasa deschise comentariile pe acest topic pentru mai multa vreme. Se poate discuta si off topic, of course. Thanks for your understanding.

 24. Hantzy Says:

  Nu, AVP, n-a fost vreo rautate ci doar o adaugire fara adresa. Cu 5 minute inainte de a decola spre slujba n-am avut alta idee decat aia de a clasifica tuburile digestive ale organismelor simple. Mai vb!

 25. AVP Says:

  Eram sigur c-a fost o neintelegere, @Hantzy.

  Pentru conceptiile si credintele lor, altii au fost nevoiti sa bea cucuta, au fost crucificati, arsi pe rug sau macar bagati in lanturi, n-asa? Io ar trebui sa ma consider felixit daca sunt ignorat de cei mai multi dintre contimporani (asa cum au fost, trebuie spus, de altfel, si cei care au patit-o mult mai rau, de care pomeneam mai sus, pe care nu i-au stiut decat tortionarii or muncitorii lor de nenorocita ocazie) ori doar sunt luat in balon de catre vreun mediocru cu ifose de hermeneut, care in mod evident a crescut cu „Biblia hazlie” subt cap. Aveti pe troaca lui goe un exemplu proaspat ; e vorba, cum probabil banuiesc cititorii mai vechi, de @Dl Goe, pe care, daca nu i-as observa niste ticuri de baiat batran si niste shopirle intoxicatoare invatate probabil la Academia Frunze de Baneasa (n-am timp sa detaliez acum), l-as crede doar un bizar nevricos obsedat de neinsemnata mea persoana, n-asa ? Pentru eventualii cititori care-si arunca ochii pentru prima oara asupra mincinosului @Goe – te pomenesti ca profesionist de Baneasa, de fapt, a ? -, precizez ca mesajele ipochimenului cenzurate aci sunt mai multe si mai obraznice decat cel pe care l-a reprodus pe blogu-i, si ca pe my blog nu exista niciun mesaj cenzurat al celeilalte mincinoase, „ana ayana” ; de asemenea, fac precizarea ca de circa un an de zile @Goe gazduieste pe „(b)arca”-i insultele si calomniile penale ale infractorului @radu humor, ce ma balacareste practic non-stop, fapta pentru care intr-o tara si intr-o lume normala @Goe ar intra la puscarie sau ar suporta daune incalculabile, dar nu si-n tzeara lu Papura Voda, pai cum dreaq.

  In fine, ma duc naiba la munca campului din care-mi castig existenta, asa cum pateste orice poet si ganditor rar din tzerisoara Dlui Goe cel kknar & scartzar, a lu nash Vadim, Nutzi spaima Constitutzii, Base, Chucky, Ponta si Funar, asteptand sa-nceapa sa hurle si telefoanele teroristilor de la bancpost, care sa-mi reaminteasca inca o data ca io sunt norisoru’ ala de aur milenar sorbit de soarele de sfarsit de var’ dintr-o mare de amar…

  O zi dixtractiva in continuare va doresc, alaturi de Dl Goe et comp. Mai vbim.

 26. Stely Says:

  Buna seara ,
  N-am avut o zi „dixtractiva”,intrucit am fost f.ocupata cu niste treburi obositoare si destul de sâcâitoare . In consecinta astazi n-am prea deschis PC -ul, decit un pic de dimineata si nitel dupa amiaza.
  Da,am apucat sa citesc pe fuga „dedicatia ” lui @Goe , pe care din nu stiu ce motive a retras-o ,intrucit pe la orele prinzului nu am mai vazut-o .Banuiesc ca unul din motive fiind acela ca si-a dat seama de efectul de bumerang ce l-ar putea avea asupra lui cele ce a scris in topicul cu pricina. Adica , ridicolul pe care a vrut sa-l scoata in
  evidenta la altii ,sa se intoarca impotriva lui. Recunosc ca la un moment dat nu m-am simtit prea bine la citirea auiristicului topic ,dar nu din cauza ca m-as fi simtit ridiculizata ,ci din cu totul alte motive . Ulterior am vazut insa asemanarea dintre ceea ce a scris el si delirurile pshihopate ale lui @ r(h) ,referitor la mine ,dar in special cu privire la obsesia lor ,AVP. In momentul acela am tratat totul cu amuzament. Eu am avut puterea sa-mi recunosc multe neglijente si imprudente , facute in cei patru ani de cind bîntui pe bloguri si forumuri , si nu de putine ori am facut un pas inapoi ,facindu-mi „mea culpa ” .Mi le-am recunoscut si mi le-am reprosat , dar numai in masura in care am simtit ca-i lezez credibilitatea lui AVP. In chestiunea asta ii dau dreptate lui @Goe . Nu trebuia sa ma avint in a face analize si critici literare ,privitoare la scrierile lui , intrucit nu am competentele necesare. Dar am facut-o si sunt gata sa-mi fac din nou „mea culpa”, daca se considera ca am facut ceva rau ,nereparabil. Astept deci sa mi se spuna ce ar fi avut de cistigat AVP ,daca as fi stat deoparte si m-as fi limitat sa -mi inghit cuvintele si sa nu-mi exprim cu sinceritate ,ca orice cititor de carte ,parerea . S-ar fi intors la el , vechii si primii admiratori ? Ar fi lasat ei , „lunedistii ” , reticentele si frustrarile deoparte si s- ar fi intors la AVP ,recunoscindu-si lipsa de colegialitate si chiar tradarea ?
  S-ar fi intors @mg ,@costel , @tatonul aa ,@sorin cucerai si multi altii , care l-au amagit cu laude si dragalasenii multe si chiar mai „inflamate „decit mine ?
  Crede @Goe ca-l poate ajuta mai bine pe AVP ,daca ia in deridere opera sa si-l „piscareste” chipurile cu intentii bune ? Eu cred ca nu ,pentru ca pe el nu-l anima nici un fel de gind bun .El vrea numai sa se distreze pe seama altora . In cazul asta eu nu pot sa-l opresc .Fiecare om are dreptul sa se distreze cum vrea si dupa cum il duce capul.

 27. Adrian Merfu Says:

  Cu ce este nea goe mai calificat decat dumneavoastra in a comenta o opera literara? Eu pana acum nu am citit nimic pertinent de la securistu’ in cauza. Tot ceea ce face plutonieru’ goe este sa respecte ordinele superiorilor asa cum probabil o face de dinainte de ’89.

 28. Stely Says:

  Adrian Merfu,
  Nu am nici un motiv sa nu te cred. Am incredere in peceptia ta si a lui AVP.

 29. Stely Says:

  erata :perceptie
  Da, ori de cite ori scriu un comentariu referitor la scrierile lui AVP ,am inima cit un purice . Mi-e teama ,iata, de ridicol. Cred ca daca ar fi pe blog ca pe facebook ,as face macel cu postarile mele. Si aici pe blog ,daca as putea ,mi-as sterge mai mult de jumatate din postari. Dar imi trece repede teama ,devreme ,uite,ce o iau de la capat ,ca acum. 🙂
  Sa stii ca imi amintesc cum m-ai incurajat , ca nu-i nimic grav sa exprimi o parere ,oricit de ridicola ar parea altora. Cred si eu ca nu-i grav ,daca ceea ce spui nu dauneaza nimanui. Daca sunt mai buni si sunt in stare sa scrie mai bine ,eu nu-i opresc .Nu-i opresc nici sa ma contrazica ,dar cu argumente si nu cu jigniri si umiliri.

 30. Stely Says:

  Hmm … Uite ,daca as putea as indrepta dezacordul ala…

 31. Stely Says:

  Neatata,
  Am intrat sa vad ce mai ziceti si ce mai faceti ,dar pe fuga, intrucit si astazi ma asteapta o zi la fel de „dixtractiva” ca si cea de ieri :pe de o parte zugravul cu treburile lui ;il chemasem doar pentru hol ,bucatarie si baie (treaba de doua zile )si pe parcurs am mai gasit alte chestiuni de facut. Prin urmare cele doua zile s-au prelungit la,iata a cincea zi , care este posibil sa se mai prelungeasca si pentru luni. Intre timp am pe cap vreo 30 de kile de rosii din productie proprie ,pe care vrind nevrind trebuie sa le fac bulion. 😦 Ce era sa fac? Sa-mi bat joc de munculita de-o vara a sotului meu ? Acum ,in timp ce -mi beau cafeaua si comunic cu voi ,am la fiert o prima runda de bulion ,in timp ce stau cu urechile ciulite ca sa aud soneria ce anunta sosirea zugravului. M-a bucura ,zau,sa vina nitel mai tirziu ,ca sa ma pot organiza in liniste ,fara sa fiu deturnata de altceva .Am pierdut din dexteritatea sa fac trei -patru treburi deodata .Asa ca m-am sculat special mai devreme sa ma organizez ,dar ca sa nu ma prinda nici caldura cea mare .
  Voi ce faceti ?Ati amutit cu totii ?

 32. Stely Says:

  Au ! „Neatata „? este vorba de „neata” (prescurtarea de la „buna dimineata „… 🙂

 33. AVP Says:

  Neatata, Stely 🙂 Si io am treaba pana preste cap, insa in niciun caz de creatie, aloo ; acum sunt intr-o mica recreatie, dupa care ma-ntorc la ceea ce poa sa faca cel mai bine un poiesel genial in nobila-i natie : mai intai zacusca, pe urma gemul si la urma de tot rustemu’ (de drag c-am invins sistemu ticalosit, shiiit 😦 )

  Mai vbim 🙂

 34. Florentina Borgovan Says:

  Da, l-ai invins. Binele are nevoie de cei putini pentru a contrabalansa raul . Intotdeauna au fost putini. Iar raul, de legiune ! Piticoti, zurbagii, incoerenti, fuduli, pizmasi , criminali ingeniosi, sicofanti , lasi si pe deasupra fricosi ! Venali si iepocali ! Punctum.

 35. Florentina Borgovan Says:

  „Le bas et le superficiel sont au meme niveau” – Simone Weil

 36. Florentina Borgovan Says:

  La misere humaine serait intolerable si elle n’etait diluee dans le temps. Empecher qu’elle se dilue pour qu’elle soit intolerable. – Simone Weil

 37. AVP Says:

  Multumesc, Florentina. Ti-am mai spus eu : chiar si un zeu are nevoie din cand in cand de galerie, ca sa nu cada-n propriu-i hau (vezi Psalmii), darmite un poesel fara empireu ? 🙄


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s