Sorin Ilieşiu revine şi plusează c-un Apel adresat ruşilor

Numai în aparenţă fervoarea apelardă a lui Sorin Ilieşiu e apelomanie. În realitate e modul de manifestare original – care va trebui cercetat cu seriozitate nu de psihoterapeuţii iepocii actuale, cum cred foodulii şi futilii balcanici or zmecheroşii cinici pur şi simplu, ci de istoricii fenomenologiei politice şi social-culturale din aceste vremuri şi jumătăţi de vremuri atipice – al unui militant civic şi anticomunist aproape fără egal în estul Europei, cel puţin. Cu trecerea timpului o să se convingă că aşa este şi cei care deocamdată se uită la Sorin Ilieşiu ca viceii la poarta nouă.

Către excelenţa sa, dl Alexander Churilin

– Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România

Excelenţă, vă rog să comunicaţi scrisoarea de mai jos către excelenţele lor, d-l Dmitri Medvedev – preşedintele Federaţiei Ruse, d-l Vladimir Putin – prim-ministru al Federaţiei Ruse.

Vă mulţumesc.

Bucureşti, 11Iulie 2011

Sorin Ilieşiu

Către excelenţele lor

Dl Dmitri Medvedev – Preşedinte al Federaţiei Ruse

Dl Vladimir Putin – Prim-ministru al Federaţiei Ruse

Excelenţele voastre,

Mă numesc Sorin Ilieşiu.Sunt cetăţean român, autorul apelurilor din 2005 şi 2006 pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului, precum şi autorul scrisorii deschise din 27 iunie 2011 pentru demisia de onoare a preşedintelui Traian Băsescu http://www.antena3.ro/demisiadeonoare, cea mai populară petiţie on-line din istorie, semnată până în prezent de peste 26.000 de cetăţeni.

Doresc să subliniez următoarele: românii nu sunt antiruşi; românii sunt doar antisovietici; românii condamnă cu fermitate faptul că fostul „conducător al statului român”, mareşalul Antonescu, s-a aliat cu Hitler şi că în această calitate a declarat război Uniunii Sovietice în iunie 1941 luptând împotriva acesteia timp de trei ani, până la Volga, la Stalingrad. Foarte mulţi români – peste 26.000 dintre ei s-au exprimându-se în scris în acest sens – consideră că preşedintele Traian Băsescu a greşit flagrant în aprecierile făcute recent despre mareşalul Antonescu şi aliatul acestuia Adolf Hitler, despre războiul antisovietic, despre rolul M.S. Regele Mihai în istorie.

Excelenţele voastre,

Vă asigur că românii au admirat întotdeauna arta, cultura şi sufletul poporului rus. Dostoievski, Cehov, Ceaikovski, Bulgakov, Eisenstein, Soljeniţîn sau Tarkovski reprezintă culmi ale umanităţii şi ale spiritului european. Ca urmare, locul Rusiei decomunizate trebuie să fie în inima Uniunii Europene şi a NATO. De peste o mie de ani, România şi Rusia sunt surori în credinţa creştină bizantină şi în cumplita năpastă impusă de comunismul criminal anticreştin şi antiuman.

Inventatorii acestui diabolic exepriment au ales Rusia pentru a-l pune în aplicare. Rusia va renaşte numai dacă va decide să fie vârful de lance al condamnării internaţionale a comunismului. Rusia trebuie să prezinte comunităţii internaţionale propriul raport de ţară referitor la nelegitimitatea şi criminalitatea regimului comunist.

Condamnarea internaţională trebuie făcută în deplină cunoştinţă de cauză, pe baza rapoartelor de ţară, în cadrul unei conferinţe mondiale, astfel încât toată lumea să cunoască întregul adevăr despre crimele comunismului pentru ca acestea să nu mai fi posibile niciodată şi nicăieri. Aşa am cerut în apelul meu din 17 mai 2006 pentru condamnarera internaţională a comunismului, apel semnat de personalităţi din întreaga lume, inclusiv din Rusia, precum Vladimir Bukovski, Iuri Fedorov, Andrei P. Grigorenko, Dmitri Lenkov, Alexandr Litvinenko, Eduard Kuzneţov (http://www.revista22.ro/apel-pentru-condamnarea-internationala-a-criminalitatii-si-nelegitimit-3326.html).

Subliniez că în urma apelurilor mele din 2005 şi din 2006 http://www.gds.ong.ro/apel.htm, însoţite de un raport neoficial de condamnare redactat de mine http://www.revista22.ro/raport-pentru-condamnarea-regimului-politic-comunist-ca-nelegitim-si-c-2567.html, regimul comunist din România a fost condamnat în 18 decembrie 2006, în baza unui edificator raport oficial de condamnare, de către şeful statului dl Traian Băsescu, în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, ca ilegitim şi criminal. Din păcate, au trecut cinci ani iar actul condamnării a rămas fără urmări. Niciuna din măsurile şi legile decomunizării recomandate de raport, nu au fost adoptate de guvern sau de parlament.

Consider că e foarte important să menţionez că am făcut aceste apeluri nu în calitate de fost luptător anticomunist sau disident, ci în calitate de fost membru al partidului comunist.

Excelenţele voastre,

În martie 1918 la Chişinău, după un secol de ocupaţie ţaristă, Parlamentul Basarabiei (provincie românească ce tocmai se declarase independentă de puterea bolşevică, în numele principiului autodeterminării popoarelor) a votat unirea Basarabiei cu regatul României.

În 23 august 1939 a fost semnat Pactul Molotov-Ribentropp dintre Stalin şi Hitler, pact care stipula “interesul” sovietic faţă de statele baltice, estul Poloniei şi Basarabia (provincie a României). În iunie 1940, prin ultimatumul guvernului sovietic care a ameninţat cu invazia armată imediată, România a fost forţată să cedeze nu numai Basarabia, dar şi nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei cu toate că ultimele două nu au aparţinut niciodată Rusiei sau Uniunii Sovietice. Populaţia românească a fost supusă la acţiuni de represiune, teroare şi masacre bestiale, elita anticomunistă fiind exterminată.

Pentru a-şi elibera fraţii, armata română a declarat război Uniunii Sovietice, în iunie 1941. Aşa cum am mai spus, mareşalul Antonescu a greşit în mod fatal aliindu-se cu Hitler. Armata română, nealiată cu Hitler, trebuia să elibereze nordul Bucovinei şi Basarabia, dar nu trebuia să treacă Nistrul, ci avea datoria să-şi elibereze şi fraţii din Transilvania de nord-est, teritoriu românesc cedat Ungariei în urma dictatului de la Viena din 1940, ordonat de Hitler şi Mussolini la cererea lui Horthy.

Din fericire, în 23 august 1944, mareşalul Antonescu a fost arestat la ordinul M.S. Regele Mihai. În aceeaşi zi, regele a declarat război Germaniei alăturându-se coaliţiei antinaziste; armata română şi-a eliberat ţara de trupele germane, apoi a eliberat Transilvania de nord-est ocupată de Ungaria horthystă. În continuare, România şi-a adus întregul potenţial militar şi economic până la sfârşitul războiului antinazist, eliberând Ungaria, Cehoslovacia şi o parte a Austriei. Datorită României, al doilea război mondial a fost scurtat cu cel puţin 6 luni, armata română jertfind pe frontul antinazist viaţa a peste 100.000 de militari, România plasându-se în această privinţă pe locul 4 între naţiunile lumii, după Uniunea Sovietică, Statele Unite şi Marea Britanie.

În 1945 Stalin a impus în România un guvern-marionetă dominat de comunişti pentru a sovietiza ţara noastră şi pentru a face posibilă fraudarea uriaşă a alegerilor în favoarea comuniştilor.

Guvernul-marionetădin Româniaa trădat intereselenaţionale prin acceptarea condiţiilor nedrepte ale Tratatului de pace de la Paris din 1947. Astfel, României nu i se recunoaşte statutul de ţară co-beligerantă conform meritelor în lupta antihitleristă, ci dimpotrivă, guvernul-marionetă a acceptat ca ţara să fie tratată ca învinsă, acceptând să cedeze Uniunii Sovietice teritoriile româneşti Basarabia, Bucovina de nord, ţinutul Herţei şi, ulterior, insula Şerpilor. De asemenea, guvernul comunist a acceptat să plătească Uniunii Sovietice despăgubiri în valoare de 300.000.000 dolari şi a fost de acord ca România să fie ocupată în continuare de trupe sovietice pentru încă 90 de zile. Dar armata sovietică de ocupaţie a rămas în România până în 1958, întreţinerea acesteia costând 2 miliarde de dolari.

Excelenţele voastre,

Pactul dintre Stalin şi Hitler, semnat la Moscova la 23 August 1939, a constituit cauza principală a celui de-al doilea război mondial. Acest criminal pact a fost parţial validat de conferinţa de la Yalta din 1945 şi de tratatul de pace de la Paris din 1947, dându-se astfel naştere scindării Europei prin cortina de fier şi războiului rece care a durat peste 40 de ani, precum şi crimelor comuniste în Europa centrală şi de est în perioada 1945-1989.

Excelenţele voastre,

În numele dreptului internaţional, statele-victimă ale acestui pact – România, Republica Moldova,Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia-împreună cu Rusia ca succesoare a Uniunii Sovietice, ar trebui să decidă la 23 august 2011, la 72 de ani de la semnarea celui mai criminal pact din istorie, înfiinţarea Comisiei internaţionale pentru analiza consecinţelor Pactului Hitler-Stalin asupra statelor-victimă şi asupra popoarelor lor. Această comisie ar urma să elaboreze un raport final în cel mult un an.

Cu certitudine, în baza acestui raport, Pactul Stalin-Hitlerşi consecinţele luivor fi condamnate la nivel internaţionalca ilegitime şi criminale: în faţa Camerelor Parlamentelor din statele-victimă ale pactului, în Parlamentul European, în Consiliul Europei, în Duma rusă şi în Adunarea generală a O.N.U..

Una dintre consecinţele acestei condamnări va fi, fără îndoială, reintegrarea în România, în cadrul Uniunii Europene şi cu acordul forurilor competente internaţionale, a teritoriului românesc ocupat prin forţa armată de Uniunea Sovietică în urma pactului Stalin-Hitler: Basarabia, Nordul Bucovinei, ţinutul Herţeişi Insula Şerpilor; această reintegrare trebuie făcutăîn acelaşi spirit cu reunificarea Germaniei din 1990.

Despăgubirea morală şi materială a popoarelor şi a ţărilor-victimă ale pactului Stalin-Hitler, faţă de abuzurile, fărădelegile şi crimele comise împotriva acestora şi a cetăţenilor lor,ar urma să fie stabilite de o comisie recunoscută de foruri competente internaţionale.

Excelenţele voastre,

Europa unită – care trebuie să cuprindă şi Rusia – nu se poate construi pe urmele celui mai criminal pact din istorie.

Rusia trebuie să devină vârful de lance al dreptăţii şi al adevărului.

Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate, în aprilie 2009, rezoluţia prin care ziua de 23 August – data semnării pactului Stalin-Hitler – a fost declarată Ziua europeană a victimelor stalinismului şi nazismului.

Bucureşti, 11 Iulie 2011

Sorin Ilieşiu – autorul apelurilor din 2005 şi 2006 pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului, autorul scrisorii din 27 iunie 2011 pentru demisia de onoare a preşedintelui Traian Băsescu (cea mai populară petiţie on-line din istorie, semnată de peste 26.000 de cetăţeni).

http://www.gds.ong.ro/apel.htm

http://www.revista22.ro/raport-pentru-condamnarea-regimului-politic-comunist-ca-nelegitim-si-c-2567.html
http://www.revista22.ro/apel-pentru-condamnarea-internationala-a-criminalitatii-si-nelegitimit-3326.html

http://www.antena3.ro/demisiadeonoare

Anunțuri

37 răspunsuri to “Sorin Ilieşiu revine şi plusează c-un Apel adresat ruşilor”

 1. skorpion Says:

  ancora!

 2. tucu Says:

  Dragi prieteni Rusi. Va siuntem recunoscatori pentru binele venit cu tancurile voastre,pentru sutele de mii de deportati in Siberia, pentru alte sute de mii de intelectuali morti in puscariile comuniste, pentru binefacerile NKVD ului in Romania, pentru jaful numit despagubiri de razboi, pentru cei 45 de ani de comunism.
  Va multumim voua si prietenilor vostri .
  Multumim Dlui Iliesiu care vorbeste in numele nostru .
  Dle Iliesiu nu uitati sa treceti pe la caserie. Vremurile in care cintam pe gratis „”Stalin si poporul rus fericire ne au adus”” au trecut.

 3. Aza Says:

  Eu cred ca maresalul Antonescu s-a aliat cu Germania nazista pt a produce o bresa Rusiei si opune cele 2 puteri cu efecte benefice pt noi. A fost un act pur national .Fantezist? Eronat?

 4. gabhry_el Says:

  1. De ce se prezintă dl. Ilieşiu adresanţilor ca „autorul scrisorii deschise din 27 iunie 2011 pentru demisia de onoare a preşedintelui Traian Băsescu”?
  E asta definitoriu pentru dânsul? E o capodoperă, la fel ca celelalte apeluri menţionate? E „opera magna”? Face parte din identitatea d-lui Ilieşiu?
  (AVP, chiar dacă ne previi că nu este aşa, dl. Ilieşiu este un „apeloman”).
  Sau a vrut să capteze bunăvoinţa/atenţia rusului prezentându-se astfel? Astfel s-a gândit să câştige credibilitate/simpatie în ochii rusului?

  2. Piruetele hermeneutico-istorice ale d-lui Ilieşiu sunt deplorabile. Dl. Ilieşiu reuşeşte să amestece şi să distorsoneze lucurile în aşa fel încât ar putea reieşi că a fi de acord cu dezrobirea Basarabiei e sinonim cu a fi aliatul lui Hitler, a-l susţine pe Antonescu – omorâtorul evreilor şi al ruşilor de dincolo de Nistru.

  Unele consideraţii ale d-lui Ilieşiu sunt de-a dreptul abracadabrante: „Aşa cum am mai spus, mareşalul Antonescu a greşit în mod fatal aliindu-se cu Hitler. Armata română, nealiată cu Hitler, trebuia să elibereze nordul Bucovinei şi Basarabia…”
  Cum crede dl. Ilieşiu că putea România să recupereze Basarabia şi celelalte teritorii pierdute? Atacând URSS din postura de ţară neutră?

  3. Dar cea mai năstruşnică afirmaţie a d-lui Ilieşiu este aceasta: „Rusia trebuie să devină vârful de lance al dreptăţii şi al adevărului”.
  😆
  …şi asta vine după ce toată lumea a văzut reacţia oficialilor ruşi la declaraţia lui Băsescu: „bravadă/sfidare neruşinată”

  4. Aştept ca şi acest apel să fie prezentat şi promovat la trustul d-lui Voiculescu.

  😀

 5. skorpion Says:

  si daca Sorin Iliesiu a primit acordul statului rus reprezentat azi de V.Putin pentru acest apel?
  🙂

 6. Stely Says:

  Da , nimic (rau ) de zis . Un Apel interesant ,bine conceput ,simplu în continut ,dar bine punctat . Pasnic , dar si plin de adevăruri dureroase cît să se intrevada în el atît nedreptătile făcute unui popor, cît si consecintele lor. Ba ,mai mult, Apelul are un ton sobru ,echilibrat ,dar si cu respectul cuvenit pentru institutiile pe care le reprezintă oficialii rusi. Mi-ar fi plăcut ca si cererea de demisie adresată presedintelui Romaniei (Traian Băsescu) să aibă acelasi continut ,la fel de bine conceput (documentat ) si cu acelasi respect acordat institutiei prezidentiale ,în asa fel încît fiecare roman să simtă mai bine în ce constă gravitatea unor declaratii spuse de un presedinte de Stat , oricum s-ar numi el . Ma tem însa că tonul isteric si cuvintele injurioase din cererea de demisie adresată presedintelui Traian Băsescu ,au fost bine primite numai de cei care au fost manipulati si intoxicati de unele televiziuni care de ani buni aruncă neobosite cu munti de noroi si mizerie către institutia prezidentială pe care au decredibilizat-o numai pentru faptul că ei au alte optiuni politice si alte interese ,nicidecum oneste . Sigur ca ea este semnată de 26.000 de cetateni captivi acestor televiziuni ,care prin lucrătorii lor s-au constituit într-un comandou de luptă pe fată ,dar si subterană , împotriva presedintelui ales democratic . Prin urmare faptul că d-l Sorin Iliesiu se mîndreste cu nr. de semnatari (destul de mare , nimic de zis ) cules prin intermediul acestui comandou (Antena 3) m-a determinat să privesc cu reticentă onestitatea si buna credintă a cererei de demisie ,care ( reticentă )se rasfringe din păcate si că tre Apelul de fata. M-as bucura dacă as sti că acest Apel a fost facut numai de d-l Sorin Iliesiu , poate ajutat de intelectuali onesti,bine intentionati ale căror fapte se reprezinte girul moralitătii si responsabilitătii necesare unui demers de natura si anvergura acestuia. . M-as alătura acestui Apel dacă as vedea ca nu are nimic în comun cu Antena 3 si că nu va fi introdus in malaxorul lor deja murdărit cu mizeriile de pîna acum.

 7. gabhry_el Says:

  de fapt, Ilieşiu şi alţii îşi însuşesc exact interpretarea ruşilor privind declaraţia lui Băsescu

  căci, ce a spus Băsescu, de fapt?
  „Traian Băsescu: A, nu. Hai să-i spunem, de la celebra „Soldaţi români, vă ordon. Treceţi Prutul!”
  Robert Turcescu: Reîntregirea patriei.
  Ion Cristoiu: Dumneavoastră, dacă eraţi la vremea respectivă, dădeaţi acest ordin?
  Traian Băsescu: Da.
  Ion Cristoiu: De ce?
  Traian Băsescu: Pentru că aveam un aliat şi aveam de recuperat un teritoriu. Dacă aveam condiţiile de atunci, probabil că aş fi făcut-o.”

  Deci, din afirmaţia lui Băsescu, cum că ar fi dat acelaşi ordin, Ilieşiu & co trag următoarele concluzii:
  Băsescu l-ar fi susţinut pe Hitler.
  Băsescu ar fi luat aceeaşi decizie ca Antonescu, în orice altă situaţie, în privinţa evreilor, în special, şi a trecerii trupelor dincolo de Nistru.

  Or, Băsescu n-a afirmat niciodată aşa ceva. Dimpotrivă, l-a condamnat explicit pe Antonescu în privinţa exterminării evreilor.

  P.S. De ce nu prezintă dl. Ilieşiu şi discursul regelui prilejuit de trecerea Prutului?
  Pentru că s-ar vedea că şi Regele MIhai a susţinut aceeaşi cauză pe care ar fi susţinut-o Băsescu?

 8. MARIA Says:

  Apel pt sustinere…., apel pentru demitere…, apel adresat rusilor…,
  ma tem ca d Iliesiu capata credibilitatea lui Ionica, cel cu lupii.
  Bun, se mai inseala omul, dar chiar sa-ti faci un titlu de glorie din asta…

 9. gabhry_el Says:

  Dl. Ilieşiu ar fi trebuit să ceară, în primul rând, oficialităţilor ruse scuze pentru limbajul folosit la adresa preşedintelui României.
  Dar poate dl. Ilieşiu consideră, la fel ca Iliescu, Geoană ş.a. că reacţia Rusiei e îndeptăţită…

 10. zigzag Says:

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/un-roman-destept-uluieste-europa-392327.html un apel catre cocina pe unde se plimba iliesiu -antena 3- in care sa ceara acestei latrine tv sa nu mai minta si sa falsifice realitatile nu ar putea semna dl iliesiu?macar asa de ochii lumii…

 11. gabhry_el Says:

  zigzag
  exact propunerea ta mă gândeam s-o fac şi eu când ţi-am văzut comentariul
  a fost o diferenţă de 5 minute 🙂

 12. gabhryel Says:

  AVP
  Antena 3 nu e o cocină??? Dar ce e?
  Numai pentru că a trecut Ilieşiu pe-acolo? Simpla lui prezenţă a purificat-o?
  Şi trebuie cenzurată o atare opinie?
  Mă surprinzi, maestre…

 13. AVP Says:

  @zigzag, controleaza-ti limbajul de ferentarist, sau du-te pe maidanurile de unde ai venit, anonymoshule. N-am chef sa-ti suport moralismul de acritura maniheista in batatura mea.

  @gabhry_el, fii mai putin partizan & taliban, caci nu-ti sta bine la valoarea ta intelectuala, aloo. Cat despre scuzele pe care dl Iliesiu le datoreaza dlui Basescu, acestea vor veni in momentul cand vor veni si multumirile publice ale lui Basescu pentru faptul ca noi – inclusiv Sorin Iliesiu – am fost singurii care au redactat si semnat un Apel pro Basescu in noiembrie-decembrie 2009, in momentul cand pana si „intelectualii lui Basescu” se dezisesera de el si nimeni nu-i mai dadea nicio sansa de castig.

  Incercati sa stati stramb, dar sa judecati drept, aloo…

 14. AVP Says:

  Da, cand un om ca Sorin Iliesiu trece pe acolo poate sa purifice un astfel de loc, oricum ar fi, ca si omu din Sodoma si Gomora… Care-i problema ?

 15. AVP Says:

  Repet: nu mai judecati totul in alb-negru, precum copiii nebuniti dupa basme. Lumea reala e mai complicata decat cred copilasii iubitori de „dreptate” si de „adevar”. Acestia – inocentii inocentilor – sunt de altfel cei mai expusi la zmecheriile manipulatoare ale papusarilor ce defileaza cu „Dreptatea” si „Adevarul” in praporii propagandistici.

 16. skorpion Says:

  sorry, AVP,

  citindu-si scrisoarea la latrinele A, Sorin Iliesiu a vorbit si despre dreptate si adevar, care probabil ca sunt de alta factura decit dreptatea si adevarul vazute de mine & alti ”talibani”

 17. AVP Says:

  Da’ unde voiai sa-si citeasca scrisoarea aia Sorin Iliesiu, skorpion ? La TVR-ul vasalului jupanului Base ? La B1? La Europa libera ? La Vorbeste Moscova ? A citit-o si el unde a putut.

  Nu numai Sorin Iliesiu a apelat la „solutia imorala”, aloo… Incearca naiba sa gandesti cu dreptate.

 18. AVP Says:

  Si apropo : de unde stii ca antenele A sunt „latrine”, din moment ce zici ca nu te uiti niciodata acolo ? Nu cumva pt ca esti crunt manipulat ? That is the questia…

 19. AVP Says:

  Un manipulat de partea cealalata a baricadei = taliban pe dos 🙂

 20. gabhryel Says:

  ruşii datorează scuze lui Băsescu, nu Ilieşiu

  oricât de fină ar fi trecerea de la alb la negru, există un loc unde trebuie să tranşezi dihotomic: de unde este mai degrabă alb decât negru şi mai degrabă negru decât alb

  Maestre, derapajul lui Ilieşiu (la Antena 3) nu poţi să-l validezi nici cu cea mai sfântă analogie şi cu toată priceperea ta.
  Ştii foarte bine că Ilieşiu n-a purificat nici un loc: Antena 3 şi Ilieşiu s-au folosit reciproc (mai mult Antena 3 pe Ilieşiu decât invers, în opinia mea).
  Ca dovadă că haznaua a rămas hazna iată mizeria care i-au făcut-o ministrului Funeriu!

  Maestre, mă îndoiesc că dl. Ilieşiu e omul pentru care să mergi până în pânzele albe.

 21. gabhryel Says:

  e-adevărat: şi Băsescu a apelat la „soluţia imorală”. dar in extremis
  mă îndoiesc că dl. Ilieşiu n-avea altă variantă decât Antena 3
  situaţiile, oricum, nu sunt comensurabile
  dacă nu şi-ar fi prezentat la nici o televiziune Apelul, n-ar fi fost gaură-n cer
  dar ar fi fost o problemă naţională dacă în 2004 ar fi fost la putere altcineva

 22. AVP Says:

  Gabi, io nu mai merg pana-n panzele albe pt nimeni, aloo, nu de alta, dar nu mai am timp sa ma-ntorc de unde as ajunge. I-am spus din capu locului prietenului Sorin Iliesiu ca a gresit, per ansamblu, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa-l apar de talibanii la fel de toxici ca si talibanii antenisti, la urma urmelor, iar cand spun asta nu ma gandesc la tine sau la Skorpi, fugiti naiba… 🙂 Fara a mai reveni asupra observatiei de esenta pe care i-am facut-o lui SI, nu ma voi da insa in laturi a sublinia lucrurile adevarate din scrisoarea sa si a le spune clar, pentru ca nu cumva voi sa credeti ca Base e vreo usa de biserica or infailibil ca Papa de la Roma. Din contra, trebuie aratat ca face greseli impardonabile, care pana la urma ii vor compromite toate intentiile bune.

  Si da, mizeria pe care prepusii mogulilor i-o fac lui Funeriu (care peste ani si ani s-ar putea sa fie considerat un nou Spiru Haret al invatamantului aborigen) e o porcarie specific rumaneasca. Dar una-i una, si alta-i alta.

 23. Riddick Says:

  Ilieşiu s-a dat de gol: „Europa unită – care trebuie să cuprindă şi Rusia…”.

  Pâi tocmai asta e planul, „Casa Comuna Europeană” despre care vorbea Gorbaciov:

  REFLECTIONS ON THE EUROPEAN COMMON HOME (The Federalist, Notes – Year XXXII, 1990, Number 1 – Page 30)

  A European state could play a mediating role in a global system of states. It will be free from American dominance and become a bridge between East and West. It will not present itself as the antithesis of communism, but as the attempt to reconcile democracy and socialism.

  NATO and the EC must not fall into the temptation of drawing political and strategic advantages from the changes taking place in the East, and above all they must firmly reject the idea of drawing Eastern Europe into their own political orbit. This would look like a challenge to the Warsaw Pact, and as such could threaten the whole process of reform in Eastern Europe.

  The objective of the European Common Home does not constitute a secondary aspect of perestroika: on the contrary, it is a crucial element in defining the meaning of this political project.

  The fact is that democracy and human rights are not only the common values which allow the countries of Eastern Europe and the Soviet Union to unite with Western Europe in a common organization. They are also a political precondition and a first step on the way towards building a Pan-European Federation.

  http://www.thefederalist.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Ariflessioni-sulla-casa-comune-europea&catid=3%3Anote&Itemid=34&lang=en

 24. Riddick Says:

  Ca să intre Rusia în „Europa unită” trebuie mai întâi desfiinţat NATO:

  The Russo-German Plan to Dismantle NATO
  http://www.thetrumpet.com/?q=5598.3914.0.0

 25. Dragos Gros Says:

  La Radio Erevan se pune intrebarea: „Cu cine se invecineaza URSS?” Raspuns: „Cu cine vrea ea.”

  Noi stim asta… Dl. Iliesiu a uitat… A uitat de tot si de toate; si istoria o tine minte intr-un mod putin bizar, altfel nu se apuca sa-i scrie lui Putin ca Basarabia trebuia luata, ca-i a noastra, dar trebuia luata inapoi… altfel. Sunt sigur ca Putin moare de placere…. Atat de tare, incat dl. Iliesiu e norocos ca Romania nu mai e „pasalac” sovietic, altfel… Multi au trecut in randurile sfintilor pentru „vini” cu mult mai neinsemnate, dar asta era in vremurile lui Stalin, iubitorul de „progress”; cica Putin e mult mai uman (zice si bancuri, chiar mai amuzante decat apelul d-lui Iliesiu)….

 26. Stely Says:

  Aici am o mica dovada ca PD-L incepe sa puna in aplicare hotaririle din Raprtul de condamnare a comunismului ca ilegitim si criminal. Sa speram ca va fi realizat si ca vor mai veni si alte proiecte .

  Prim-vicepresedintele PDL a vorbit si de al doilea proiect asumat, cel al infiintarii unui muzeu al dictaturii comuniste, considerandu-l ca o modalitate de separare a Romaniei de trecutul totalitar.

  „A doua propunere e infiintarea unui muzeu national al dictaturii comuniste. Am primit de la cercetatori acest proiect, mi l-am asumat si l-am propus spre adoptare. Anul acesta, in decembrie, se fac 5 ani de cand presedintele Romaniei a condamnat, in plenul Parlamentului, crimele comunismului. Printre recomomandari a fost si infiintarea unui loc al memoriei(…) PDL, ca partid de dreapta, singurul ramas pe esichierul politic are obligatia de a se separa de trecutul totalitar”, a explicat Baconschi.

  +++++++++++++++++++
  avp reply : Cu o floare, şi aia la spartu târgului, nu se face primăvară…

 27. monica Says:

  Să mori de plictis în paradis
  iulie 1, 2010 — AVP
  O ţestoasă zăcea odată pe o plajă mângâiată de un galeş soare, suferind de pleectiseală îngrozitoare, în timp ce o surată binevoitoare încerca s-o consoleze dându-i exemplul bietei scoici de mare, care nici măcar picioare n-are, aşa că adio excursie or deplasare în vreo altă mai albastră zare… “Da, mey, – continuă a se plânge ţestoasa – dar baremi de-aş fi şi io ca pescăruşii ăştia tâmpiţei, să zbor pe aripile vântului, însă aşa sunt sortită să rămân lipită nisipului, fluxului şi refluxului, pe plaja asta arsă tot anul de razele soarelui, de lângă amărâta de junglă unde ciripeşte întruna năroada pasăre a paradisului şi fără să fac nemicuţa altceva până la sfârşitu secolului ce va urma, când, în fine, Domnu’ se va milostivi de suferinţele mele de neîndurat şi mă va muta pe un tărâm cu adevărat minunat…” Un vultur ce asculta conversaţia fetelor dintr-un arbore înalt deveni brusc culant şi-i strigă ţestoasei pleectisite c-un glas aparent petulant: “Surioară, dacă vrei o probă de zbor, mi-ar face mare plăcere şi onor să te servesc, căci chiar dacă n-am motor nemţesc, dispun totuşi de aripi de condor anzilesc, aloo…” Şi ţestoasa, după un moment de zăpăcită emoţie, aşa-zicând, se pomeni deodată planând ca un norişor sau ca un erotic (oops) gând, iar în curând condoru’ o auzi chiar suspinând în neştire, după care – nenorocire ! – ghearele vulturului alunecară pe platoşa ţestoasei îmbătate de fericire, iar nefelixita căzu hăăăt din zenit şi se făcu, biensur, shit…

  Morala: cine moare şi-n paradis de plictis, însă visează la o viaţă-bis, are pielea groasă ca o ţestoasă, precis…

  Postat in Aesopus altfel spus. Comentarii oprite,fabule oprite 🙂

  +++++++++++++++++++++++
  avp reply : Aşa, şi ? Cine e ţestoasa…? 🙄

 28. Hantzy Says:

  „(…)PDL, ca partid de dreapta, singurul ramas pe esichierul politic are obligatia de a se separa de trecutul totalitar.”
  O dovada clara de politizare, pana si a unui ideal istoric. Baconschi devine tot mai penibil. Iar PD-L cel mai comunist partid din Romania!

  Dihotomia rus-sovietic, cu care jongleza atat Basescu cat si, mai nou, Iliesiu n-are decat o baza: amandoi spera ca cei mai bolsevici dintre slavi sunt mai mult rusi decat sovietici.
  Dar daca Iliesiu e idealistul care vede Iuropa unita, he’s not the only one:

 29. AVP Says:

  Să sperăm că dl Sorin Ilieşiu va veni aici, ca altădată, şi ne ve spune măcar Bună seara…

  Postare nouă.

 30. Dl.Goe Says:

  Dar, pardon de expresie, apelul acesta nu e cel care trebuia sa fie scris de Crin Antonescu (se intoarce), ca anexa la scrisoarea trimisa regelui? Ca asa suna.

 31. Andrei Alexandru Says:

  Comentariu postat zilele trecute, repostat azi, ….
  ………………………………………………….
  Bătrâne Poesel,

  Sper să nu te supere o simplă întrebare, ce-i drept, tatonească:

  „Cum se face că D.l S.I., veşnicul, aprig şi fecund autor de apeluri anticomuniste începând cu sângeroasele zile ale Crăciunului iliescian, nu a produs nici un strigăt sau filmuleţ lămuritor asupra omului şi operelor marca ADRIAN PĂUNESCU, marele propagandist comunisto-ceauşist, deşi în decursul timpului I-A FILMAT O SERIE DE SPECTACOLE GRANDIOASE, DE PE STADIOANELE PATRIEI?”

  PS. Iată-l pe d.l Ilieşiu, cu o verticalitate tipică pentru un locuitor al ţinutului carpato-dunărean, guvernat de legile mioritico-caprine ce s-au dovedit atât de utile celorlalţi – dornic să acceadă chiar mai anevoie / târziu, la un ciolan ca lumea, mare şi cărnos. Probabil după suspendarea / demisia Preşedintelui Băsescu, când se vor reîmpărţi rolurile, după alte scenarii, cu alte sponsorizări.

  PPS. Încă de la primul său primariat al Bucureştiului, pe carismaticul Popeye l-am considerat „răul cel mai mic”, deşi intenţiile sale suicidare s-au repetat cu o obstinaţie greu de înţeles. Chiar şi după ultimele sale evoluţii, a rămas în topul preferinţelor mele! Restul politicienilor din eşalonul care contează astăzi sunt or prea nărozi, or tâlhari notorii, pentru a-mi putea fi pe plac.

  laplopulcuportocale
  ……………………………………………………….

  Comentariul scris şi postat azi ….

  Maestre,
  Ai rămas singur, singurel, cocoţat pe şaua şuie a biciclului dezaxat cu care te plimbi
  supărat pe toată lumea, pe coverta corăbiei de unde-ţi culegi ideile tot mai nătruşnice (e.g.: trecerea unui Om de Mărimea lui S.I., purifică locurile prin care trece!!!!).
  Ce Poesel erai odată……..

  RECTIFICARE:
  Nu eşti singur, în propria-ţi construcţie:
  Unicul Disident se sprijină pe Cel Mai Mare Apelant şi viţă – vercea.

  laplopulcuportocale

  +++++++++++++++++
  avp reply : Atâta timp cât încă mai poţi să mârâi înseamnă că eşti bine, moşoiule. Asta contează. Mă bucur că eşti sănătos şi voinic, în rest, ai rămas acelaşi ingenuu cărcotaş & calic. Păcat de voinic, vba aia: ai fi phootut rămâne în legenda lu avp, dar n-ai fi fost tu, bre… Tembelule 🙂

 32. Hantzy Says:

  Nu, dl. Goe, apelul suna a original! Doar cuvintele sunt neobisnuite. Dar in teara stilisticilor nefericite, nimeni nu le mai ia in seama. D’aia incercam la altii …

 33. klaus4068 Says:

  face tovarasu iliesiu un apel catre felix in care sa l intrebe daca e posibil ca un tanar care si a dat doctoratul intr un proiect coordonat de un laureat al PREMIULUI NOBEL ,sa nu aiba diploma de bac?face tovarasul iliesiu un apel catre felix prin care sa l roage ca in calitate de vicepresedinte al senatului SA CONDAMNE TOTI TURNATORII?face tovarasul iliesiu un apel la crin antenescu prin care sa il roage sa nu mai CHIULEASCA de la munca?

  ++++++++++++++++++++++++++
  avp reply : Dl Sorin Ilieşiu a făcut Apeluri similare către Dl Traian Băsescu (vezi că n-am zis tov ? :roll:), Preşedintele României, dar rezultatul a fost ca şi cum s-ar fi adresat tovarăşului Felix: aproape nul (n-a obţinut până acum decât înfiinţarea IICCR şi condamnarea formală a comunismului, neurmată practic de niciuna din măsurile recomandate de Comisia Tismăneanu). Dar unul ca tine, care vede paiu din ochiu altuia, dar nu şi bârna din ochii partidei sale, n-o să priceapă niciodată ce şi cum. Tu eşti un taliban portokakiu, atâta tot. Păstrează un ton civilizat p-acilişa, sau lasă-ne.

 34. AVP Says:

  Da, mey, Hantzy, nimeni nu e profet în patria sa… oops. Şi deşi chestiuţa asta se ştie de când lumea, se uită mereu, păi cum drea.

  Postare noua.

 35. klaus4068 Says:

  Stimate domn ..nu sunt taliban de nicio culoare.nici porto”kakiu, nici galbejit nici rosu de „ciuda”.Da, Basescu este „tovaras”.nu a negat o niciodata.si in campania din 2004 a avut o replica vis a vis de blestemul romanilor de a si alege un presedinte „comunist”.nu credeti stimate domn ca atributiile functiei de presedinte sunt limitate in raport cu masurile care ar fi trebuit luate dupa condamnarea comunismului?ma refer la masuri recomandate de comisia Tismaneanu-pe care la sustin.nu sunteti de acord ca acele masuri trebuiau luate cu acordul unei majoritati parlamentare?ori tin sa va amintesc ca majoritatea era formata din pnl-cu premier tariceanu-si gasca ilici@felix@ wc tudor plus udmr.ma mir ca un asa stimat domn ca dvs are memoria atat de scurta.ai uitat cumva toate blocajele puse de gasca lui felix si te televiziunile „clantanitoare” imediat dupa citirea raportului Tismaneanu?ps: cum ramane cu ce am scris mai sus?e capabil tovarasu iliesiu sa faca un apel la felix si catre toti oamenii de stiinta din lume si sa intrebe daca e posibil ca un tanar ,care isi da doctoratul intr o echipa de cercetatori coordonata de un laureat al premiului NOBEL , sa fie un dobitoc fara diploma de bac?la aceasta intrebare voiam un raspuns.nu cred ca are vreo legatura intrebarea mea cu „portokakii”.intreb deoarece sunt absolvent de „lumiere” si imi este teama ca daca ma voi angaja in Romania sa nu vina careva sa mi dea peste bot ca am o diploma obtinuta la „incompetentii” aia de frantuji care dau note mari la toti incompetentii.

  ++++++++++++++++++++++++++
  avp reply : Bine, nu s-a phootut face nemic datorită „blocajului parlamentar”, dar măcar s-a încercat ? Dovada, dovada (linkuri, nu vorbe). Iar după ce blocaju s-a ridicat şi-am devenit partidu-stat, de ce nu s-a reluat ? 🙄 Cât despre Apelu pe care Dl Ilieşiu ar trebui să-l facă, la cererea domniei tale personal, sunt sigur că-l va şi face. Care-i problema ? Tu – ca şi moşoiu aa de mai sus – n-ai nici cea mai mică ideea ce-nseamnă un om de calitatea morală a dlui SI, n-aşa ? Şi asta, pt că eşti un rumânaş foodul, partizan, pizmaş & cârcotaş, ca tot rumânu plin de lumiere & fiere, n-aşa ? Apropo: toată stima pt dl Funeriu, însă hai să fim serioşi, neică : aia a fost o intoxicare în toată regula, pentru care promotorii ar trebui să se felicite, nu să se plângă. Şi să-i mulţumească lui Felix pt faptu că foodulii & footilii lui salariaţi au înghiţit găluşca 🙂 Hai că acuma am trea, a nu se supala.

 36. klaus4068 Says:

  nu s „supalacios”.spor la treaba.dar ma intreb de ce nu face nimeni „apelu” catre pnl.venerabilul domn campeanu traieste.nu era dl iliesiu tovaras cu „leberalii” lui campeanu prin anii 90?cu tovarasu constanescu?cu ‘zoia” petre?yo de la un comunist ca base nu am pretentii de „anticomunism”.da unde i gashca care o votam prin 96 ..aia de zicea ca votati tzapu..si reparam toate „ororile” comunismului?yo cand ma uit la teveu in Romania vad ashe: luptatoru tzapu cot la cot cu ilici.cum nea iliesiu era mare sustinator al tzapului si al leberalilor si al aliantei civice ai al taranistilor de ce nu face „apelu” la ciuvica sa l roage sa nu mai pape bani de la felix ?:)) domnule..mocirla e mare.abia astept sa plece base si sa vina „democratii” lui antenescu.nu de alta dar prevad muulteeeeeeee „apeluri”. multa sanatate 🙂

 37. che Says:

  Am vazut filmul oglinda despre maresalul ion antonescu la http://maresalionantonescu.blogspot.com/
  prea tare filmul.felicitari pentru blog.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s