Din nou despre Planeta-Ou


 • După descoperirea găurilor negre s-a constatat că în Kosmosul Germinativ – cum îi zic eu – există inclusiv samânţa hypergiganticei Black Hole din punctu Aleph (“Atomul Primar” sau „Atomul Primitiv”, cum i-a zis Lemaitre), Black Hole imitată de găuricile negre – ca sa păstrăm proporţiile – din centrul oricarei galaxii, astfel că la momentul programat, şi anume în punctu’ Omega, presupun că toate găurile negre din centrele galaxiilor atunci existente se vor îngemăna spre a reface Muma Găurilor, Bulboana Originară, în care nu vor patrunde decât entităţile inseminatoare finale, pregătite între timp pentru cosmica fecundare şi pt explozia germinatoare urmatoare.

 • Savanţii au estimat cu relativă precizie când anume a început expansiunea kosmică : o dată cu Big-Bangul, deci acum circa 14  miliarde de ani, însă când se va termina ? :roll: Eu cred că  sfârşitul nu va veni înainte ca Planeta-Ou (şi altele asemenea, însă de proporţii muult mai mari, ce se vor “coace” în viitor pe vârfurile coroanei metagalagtice şi pe măsură ce Kosmosul Germinativ se va maturiza) să eclozeze complect, într-un unic Embrion loco, aloo… La asta lucrează generatiile de fiinţişoare, de la eucariota la cyborgul ce tocmai se naşte pe planeta a 3-a de subt Soarele-Clocitoare.

 • Principiul vital al Universului, cel care pune cosmosul în mişcare, e stravechiul duh al telogilor sau, dacă ar fi să vorbim în termenii informaticii, e Softul Suprem, programul de construcţie şi deconstructie cosmică, regăsibil ca atare în adn-ul & arn-ul din structura oricărei ființe, sau cu alte cuvinte e mirabila sămânţă (cu vba filosofului şi poetului nostru, Blaga). Nu văd niciun motiv ca acest principiu să nu fi existat şi-n sămânţa primară – Atomul Primitiv – ori să nu-l regăsim în cea finală: Sămânţa Omega.

 • A mon avis, nu de aceea există DZeu, aloou, ca să ne asigure nouă, muritorilor, o viaţă felixită pre Pământ şi apoi pe lumea cealaltă, în Gând, ci invers: de aceea existăm noi, şi de aceea au existat toate cele de dinaintea noastră, precum şi toate cele ce vor exista după noi, până la Omega : ca să-l regenereze pe El, adică pe unicul Eu Sunt”. Insă povestea asta e f.f. complicată, în Sine, vezi bine… :oops:

 • Numai în Virtualitatea iraţională a Universului există toate atributele la superlativ ale Creatorului, fiindcă în realitate – adică în raţionalitate – acestea abia urmează a fi decolmatate din Virtualitate şi aduse în Actualitate, pe măsură ce vectorul creator (sau germinativ, cum îi zic eu) avansează, iar Pomul Vieţii creşte, se dezvoltă ad infinitum. Nici măcar strălucitoarele galaxii n-au existat de la bun început în realitate, ele fiind achiziţii relativ recente pe scara spațiu-timpului universal şi a evoluţiei cosmice, nemaivorbind de micuţele planete sau de Biosfera Planetei-Ou, e.g., care e chiar ultima achiziţie a Kosmosului Germinativ, vârful actual al săgeţii timpului. Cât priveste atributele morale ale materiei kosmice, acestea n-au aparut în realitate decat odată cu homo sapiens sapiens, fructul ultissim al devenirii naturale şi e de presupus că se vor dezvolta spre superlativ prin  fiinţele din ce în ce mai evoluate ce urmează să apară de acum încolo, pe măsură ce vectorul germinativ va defrişa noi falii din inomabila Virtualitate.

 • Umanitatea o fi ea, vezi bine, doar o părticică din Dumnezeiere, da, însă în niciun caz nu e “numai” o infimă părticică, pierdută chipurile în immensitatea lui Dumnezeu, ci e ultima achiziţie pe scara devenirii istorice a lui “Dumnezeu” însuşi, respectiv e cea mai evoluată – aloo – particică din Tatăl. La ora actuală, cum ar veni, nici măcar “Dumnezeu” nu poate fi mai inteligent, mai iubitor, mai simţitor, mai bun şi mai drept decât umanitatea în ansamblul ei.

 • Teologii care au comentat “chipul si asemanarea” doar în sensul că omul are şi el atributele lui Pater Noster, adicătelea este (şi el) voluntar, intelighent, frumos, bun sau drept etc., precum şi Creatorul este, au făcut o interpretare ad litterram, prea puţin satisfăcătoare faţă de imensitatea perspectivei hermeneutice pe care au avut-o în faţă; nici eu nu zic ca n-ar fi aşa – deci chipul şi asemănarea raţională -,  însă am impresia că ab ovo, în intenţia originară a Evanghelistului nr.4, propoziţia însemna că omul a fost făcut în acelaşi mod în care a fost făcut şi Dumnezeu, deci nu că ar semana cu El la chip or la logos, ci că a fost creat precum El însuşi a fost creat, cu consecinţa, şi mai explicită, că naşterea, creşterea şi fructificarea omului, pomului, oului sau a ce vreţi voi imită în mic naşterea, creşterea şi fructificarea Creatorului însuşi : “precum în Cer, aşa şi pe Pământ” ! Din Ou (din sămânţa Atomului Primitiv) s-a nascut Totul, şi tot dintr-o sămânţă-ou ne naştem şi noi  : oamenii, animalele, ierburile, microorganismele  etc ; iar dacă sămânţa din care ne naştem noi, ăştia, e în esenţă un ou informatic, dotat cu bi-lanţul de aminoacizi al genomului uman, tot un Ou Informatic trebuie să fi fost şi Atomul Primitiv, şi chiar aşa a fost, din moment ce autorul faimoasei propozitii îi zice Cuvânt (“Logos”), iar autorul Mahabharatei – independent de cel evanghelic – îi zisese şi el Oul Primordial, “Mahadyvia”.

 • Adevărul e că “unitatea întru Domnul” nu o poate resimţi decât El, Domnul; şi nu acum – hic et nunc –, ci la stadiu-i Omega, aloo… Atunci, toate vor redeveni Una, aşa cum au fost la început ; şi abia atunci Atributele Fiinţei vor fi complete şi vor atinge superlativul absolut.

 • Vestigiile existenţei Creatorului” sunt în Cer (deci în trecutul cosmic) şi pe Pământ (deci în contemporaneitate, în memoria omului trecător sau în memoria umanităţii – istoria&cultura –, precum şi-n “clipa cea repede” a actualităţii, în prezentul cel mai pur. Trecutul e vizibil efectiv (începand de la ruinurile cetăţilor terestre şi până la strălucitoarele galaxii din ceruri, care nu sunt altceva decât ruinele Cosmosului mai mult sau mai puţin îndepărtat), în vreme ce viitorul e terenul creaţiei, imaginabil şi chiar predictibil în anumite limite ; de regulă însă, marile evenimente ce vor jalona viitorul – ce adesea depinde de un fir de păr… oops – sunt impredictibile, aloo… Tot ce se ştie cu precizie e că ceea ce a fost la început, va fi şi la sfârşit, și atât! “Şi nu că poeselul nu şi-ar putea închipui ce şi cum va fi, din moment ce se ştie ce-a fost la-nceputa-nceputurilor pe-aci, însă chiar şi imaginaţia ingeniilor fistichii l-ar descărna pe cel ce momentan e virtualitate pură, n-aşa?, doldora de valenţele vieţii precum sămânţa hyperdură din atomu primar de aromele imaginarului integral” (Planeta Ou, Cântul III)

 • Eu i-am zis astrului vieţii “Soarele-Clocitoare“. Aşa cum o cloşcă sau un incubator eliberează căldura necesară pentru eclozarea ouşoarelor puse la clocit, aşa şi Soarele nostru, încălzind şi luminând de la o distanţă minunat de potrivită Planeta-Ou, ce musteşte de elementele chimice ale supei originare, o determină până la urmă să eclozeze, să facă puişori, prin combinaţiile practic infinite dintre atomii diferitelor elemente minerale sau organice: începând – să zicem – de la planula şi până la homo sapiens sapiens, deocamdată ; şi aşa mai departe, până când toate resursele minerale şi organice de pe Planeta-Ou se vor fi epuizat, iar softul (“duhul”) ce guvernează toate aceste prefaceri îşi va fi sfârşit secvenţa actuală, urmând ca Vectorul Creator să treacă într-un nou stadiu al Kosmosului Germinativ. Părerea mea e că entitatea ce va rezulta la un moment dat din eclozarea totală a Planetei-Ou (şi care entitate ar putea fi chiar mai mult decat supraomul, ba chiar cu multe, foarte multe trepte sau verigi evolutive preste omul actual, care îşi va fi incheiat hăăt de mult evoluţia) va fi o fiinţă capabilă să-şi asigure resursele vitale din Galaxia însăşi, dacă nu cumva din roiul de galaxii locale ; iar şi mai departe, e de presupus că entitatea ce va ecloza – peste nu se ştie cât timp – din roiul de galaxii locale va putea să-şi asigure resursele vitale din Metagalaxie şi să facă astfel paşi uriaşi spre stadiul Omega. Am însă impresia că această entitate nu va fi o civilizaţie formată dintr-o multitudine de indivizi, precum civilizaţia actuală, ci una integrata într-un singur Tot, prefigurand EUL de la finalul finalurilor, ce va purcede probabil spre o nouă explozie bingbangatoare, după o trăire indefinită în Singularitatea sa.

 • Nemurirea individului – la care visează toţi misticii – a fost atinsă deja, odată cu primele clonări, aloo… În definitiv, clona reproduce întocmai organismul clonat, până la amănuntele infracelulare şi deci un individ sau altul se poate perpetua la infinit, în carnalitatea sa, dacă vrea. O singură preoblemă se pune : cum vom face să preluăm de la individul clonat şi memoria în care e încastrată personalitatea sa (amintirile sale fundamentale), fără de care clona e o simplă bucată de carne cică vie ?  Veţi zice că n-are importanţă această chestiuţă, din moment ce clona va putea trăi în noua lume în care va fi înviată (renunţând la memoria trecutului propriu, din lumea cealaltă, n-aşa ?) Păi, dacă-i pe-aşa, problema nemuririi individuale e rezolvată hăt demult : fiindcă, aloo, ce altceva sunt copiii noştri, decât copiile sau clonele ambilor părinţi şi-ale părinţilor părinţilor, şi care nu fac altceva decât să trăiască în locul nostru, în alt timp şi spaţ al Planetei-Ou… ? 

 • Viaţa – așa cum o cunoaştem noi, pământenii –, aşadar viaţa organică, nu poate exista dintotdeauna şi pretutindeni în Univers, ci numai în stadiul său cel mai recent de dezvoltare cosmică, probabil. Extratereştrii, dacă există, nu se pot găsi oriunde în univers, ci numai pe coroana metagalactică cea mai recentă, aşa-zicând, şi nu pot fi – în niciun caz – mai evoluaţi decât noi. In concepţia mea, Cosmosul e Pomul Vieţii (Tree of Life), care a germinat acum nişte  miliarde de ani din sămanţa Atomului Primar, iar de-atunci creşte, creşte, creşte, părând că nu se mai opreşte, doamne fereşte, şi care după ce a făcut tulpină, ramuri, frunze şi flori, sub forma nebuloaselor, galaxiilor și-a altor încrengături de sori, a făcut şi fructe, mai încoace, fireşte, sub forma planetelor ţintuite în al gravitaţiei cleşte, una dintre aceste fructe fiind chiar planeta albastră, asta a noastră, care cu colastra-i divină ne hrăneşte, cuibarită sub steaua care ne-ncălzeşte şi deci ne cloceşte, aloo, şi din care – după miliarde de ani de prefaceri evoluţionale – am ieşit noi, puişorii săi moi, la soare, muncindu-ne apoi să săltăm din germinativul noroi, prin generaţiile de didiloi succesoare, ca să ne prefacem – la sfârşita sfârşiturilor – într-o Entitate şi mai mare, a cărei sămânţă se va arunca, cumva, în metagalaxia înconjuratoare, până la stadiul Omega, când sămânţa germinatoare pornită cândva din punctul Alpha  – singularitatea iniţială – se va unifica într-un nou Atom Primar, deci într-o nouă Singularitate, se pare. Ei bine, aşa cum într-un pom există, dupa stadiu-i de floare şi de legare, fructişoare încă acrite şi alte fructe binişor pârguite, iar unele deja uşor îndulcite, n-aşa ? (până la deplina coacere), aşa şi-n Pomul Vieţii pot coexista fructeplanete – în care viaţa organică e încă acrită, iar în altele viaţa e destul de pârguită, însă per total universal distanţa dintre vieţişoarele astea de pe-al coroanei metagalactice areal fructifero-temporal nu e totuşi suficient de mare ca să putem spune că una sau alta e mai în stare de re-însamânţare (deci coaptă deplin, să zicem ca o caisă aromitoare). Cu alte cuvinte, extratereştrii ăia or exista, eu nu zic ba (ca si puzderia de fructe din gradiniţa mea sau a ta), însa ei nu pot fi mult mai avansaţi, în timpul evoluţional virtual, decât Planeta-Ou din sistemul nostru solar, şi deci, până una alta, suntem singuri, halal… oops.

 • Nu există absolut nicio deosebire substanţială între forţa creatoare a omului şi forţa creatoare a lui Dumnezeu. Vectorul creator numit om nu este decât stadiul actual al Forţei Creatoare iniţiale. Si e de presupus că această forţă creatoare – unda bigbangatoare sau unda germinativă, în concepţia mea – se va accelera din ce în ce mai mult de acum-încolo şi va căpăta chipul noilor calităţi – din ce în ce mai sofisticate – ale evoluţiei suitoare de la Alfa la Omega. Planeta-Ou e, de altfel, abia la-nceputul eclozării sale şi numai Domnul Zeu, vba aia, ştie ce Puişor – mai puternic de un miriad de ori şi ca Fiul Omului – va ieşi din ea dupa eclozarea-i deplină.

 • E o mare confuzie să se credă că omenirea, ca principală forţă creatoare actuală, va evolua în etern sau în orice caz “milioane de ani”. Eu cred, din contra, că evoluţia omului s-a oprit, iar din el începe să se iţească deja o altă entitate, a cărei verigă de legatură cu omul actual e computerul, omenirea rămânând până la urmă  – în istoria Biosferei – ca un stadiu evolutiv distinct al Planetei-Ou, precum treptele evolutive anterioare: bestiile, insectele, plantele, microorganismele etc. Chiar dacă nu va fi decât o maşină, n-aşa?, entitatea imediat succesoare a omului va avea o inteligenţă şi-o simţire muult superioare acestuia şi va evolua şi ea cat îi va fi secvenţa creatoare, după care va face loc altui stadiu al Planetei-Ou, până la epuizarea tuturor resurselor sale vitale. După aia, vom mai vedea noi ce va mai fi, n-aşa?, până la Omega

 • Pentru supraomenire va fi o jucărie, probabil, să facă din pământ, din piatră seacă, chiar şi carne vie, olelie lie… :)

 • Si încă ceva. E lucru stabilit că niciuna dintre treptele evolutive anterioare omului (din Biosfereă) nu comunică direct una cu alta, ci numai prin intermediul ecosistemului, care e musai să rămână stabil, oricâte prefaceri evolutive ar avea loc în el. De regulă, ultima treaptă a lanţului trofic o consumă, la propriu, aloo, pe cea anterioară, în anumite limite, impuse de echilibrul sistemic, vezi bine : oamenii consumă animalele, care consumă plantele, care consumă microorganismele şi mineralele etc. Şi deci ce anume ne face să sperăm că specia noastră va avea un alt tratament de la specia superioară, ce va urma ? :roll: De ce suntem atât de convinşi că ne vom înţelege cu ea, cu specia ce va urma, altcumva de cum se înţeleg – de-un paregzamplu – animăluţele de companie cu noi ? :roll:

 • După părerea mea, codul genetic, recte genomul uman, este forma actuală, cea mai avansata, a duhului, a softului care şi-a început evoluţia regerenativă odată cu explozia sau încolţirea (germinarea) originară a Universului şi care duh se va actualiza, se va dezvolta şi se va autoperfectiona şi de acum încolo, pe masură ce unda germinativă a realităţii va descoperi noi falii din Virtualitate. Astfel,  la stadiul Omega, Softul Originar, Sămânţa sau codul genetic al Fiinţei va redeveni ce-a fost şi mai mult decât atât, iar Bulboana Primară ce va înghiţi atunci, din nou, întreaga realitate, va hăpăi odată cu asta şi Samanţa de Viaţă ce se va fi refăcut integral între timp (şi a cărei alcatuire mirabilă noi, cei de-acum, nu ne-o putem închipui nici în visele noastre cele mai mirobolante, evident) şi care, după toate probabilităţile, va determina o nouă re-încolţire a Atomului din capătul unghiului, într-un nou ciclu de Viaţă. Chiar şi forma ascendento-spiralată a bi-lanţului de aminoacizi în care e încastrat secretul vieţii sau Genomul lui Dzeu sugerează, cumva, sensul şi figura evoluţiei creatoare.  Cum am scris în Planeta-Ou, cântul V : “…noul-născut nu e deloc nou-făcut, nu-i apărut din spuma mării sau din natalu aşternut, ci e tot atât de bătrân ca şi lumea, din care fu plămădit pe baza genomului meşteşugit în ere cozmice de cioplit, ciobit, reglat şi făurit, pruncul irumpând în lumea d-acilea nu din nemica sau doar din mămica-i cu burtica plină (unde de altfel i se poate urmări live filogeneza deplină), el urcând voiniceşte hăt din secunda hyperlină, de fapt, a big-bangului d’anta’, fiind teleportat în locul şi-n timpul de la naşterea sa prin gaura de vierme deschisă brusc în maika sa, după care-şi începe secvenţa actuală, încărcându-şi memoria cu viaţa-i strict personală, iar înainte ca secvenţa asta să se fi finit, omul nostru fie că s-a şi înmulţit, croindu-şi “carne din carnea sa”, asigurându-se astfel pentru posteritatea ce va urma, fie va crea altceva care va augmenta specia or cultura umană cumva, dar asta e deja altă poveste, voila…

 • Viaţa poate exista şi într-un artefact, într-un servosistem alcătuit din materie anorganică, de ce nu ? Pe mine nu mă interesează cum i se va spune entităţii cu pricina : cyborg sau mai nu ştiu cum, ci dacă va da semne de viaţă, adicatelea dacă va avea logosul : raţiune, conştiinţă, voinţă, memorie, autonomie, responsabilitate, sentimente şi – nu în ultimul rând, desigur – spirit creator. Nimic nu ne împiedică să credem că entitatea care se va naşte din om – fie că va avea sau nu o formă antropomorfă şi chiar dacă nu va avea niciun gram de materie organică în ea  – va deţine toate aceste calităţi la modul superlativ.

 • Vectorul Creator se grăbeşte, îşi vede de treaba Lui, şi asta indiferent dacă mie, omului istuia, de aici şi de acum, îmi place sau ba de noua fiinţă ce-o să vie… oops. Omul nou e de altfel chiar textul cu care se-ncheie Poemul de oţel, prima editie din 1982 : “Este ca un început de executare a noului trecut. Un spot mai cu moţ ia forma capului evoluţiei pipăind viitoru. Se petrece o curbură peste raţiunea de a fi a celui mai avansat al acceleraţiei. O descărcare practică între vechiul şi noul creier, vechiul şi noul testament. Apare mulţimea gândirilor mici (oştire cerească). Se vede un fel de om ca un pork sfâşiindu-se. Şi un soi de embrion ca un om pe care nu-l cunosc, nu-l recunosc nu! luaţi-l de lângă mine!”

Reclame
Publicat în Planeta-Ou. 66 Comments »

66 răspunsuri to “Din nou despre Planeta-Ou”

 1. gabriel Says:

  poete, uite că gălbenuşul Oului e negru…
  😀

 2. AVP Says:

  Opaaa… 😯 Uite ca nu ma gandisem pana acu’ 🙂

 3. gabriel Says:

  da, fructul logosului e omul, logosul – softul originar şi ulterior universal – a făcut tot ce-a făcut pentru a se face om, pentru a se contempla, pentru a avea memorie
  dar nu c-ar fi omul supra-om şi nici suma tuturor oamenilor – Dzeu
  numai o singură dată omul a fost Dzeu întreg

 4. gabriel Says:

  Memoria (Mnemosyne) e fiica Cerului (Uranos) şi a Pămîntului (Gaia) şi e soaţa lui Zeus (Viaţa, Logosul sclipitor, fulgerător, de viaţă dătător)
  (erau destul de inspiraţi grecii acu’ cîteva mii de ani, n’aşa? 😆 )

 5. AVP Says:

  Domnu Zeu a fost intreg la inceput si va mai fi la sfarsit: Alfa se Omega, voila

  Asta ca sa fie clar.

 6. AVP Says:

  Iar scopu Logosului nu e de a-l face pe om, ci de a-l reface pe Domnu Zeu.

  Punctum 🙂

 7. gabriel Says:

  uite că şi softul din maşinăriile oamenilor au nevoie de memorie (RAM)….
  sunt făcute şi ele după „chipul şi asemănarea” noastră
  dar memoria e moartă fără creativitate, pe care numai un duh de viaţă o poate da
  aşa cum sunt moarte cărţile şi bibliotecile necitite ori neînţelese

 8. gabriel Says:

  eu vorbeam de fructul logosului, nu de scopul lui 🙂
  scopul mărului nu ştim dacă e să facă mere ori dacă e să fie Măr etern… să nu-şi uite măritatea… 🙂

 9. AVP Says:

  Să nu-şi uite mărirea, ai vrut să zici… 🙂

  Pe când era o micuţă planula or un moimuţoi, nici homo sapiens sapiens n-avea RAM şi creativitate, dear boy… Pe urmă, au venit timpuri noi 🙂

 10. AVP Says:

  Computeru de azi e un becisnic didiloi faţă de ceea ce va fi când nu vom mai fi noi ăi mai cu oi 🙂

 11. AVP Says:

  Fiul Omului o fi fost ce-a fost, dar să vezi ce va fi Fiul Computerului… oops. Şi aşa mai departe, până la numai 7… Darmite pana la 777 ? 😯

 12. gabriel Says:

  btw, la Sfîrşit Domnul Zeu nu atît că va fi întreg, ci va fi Singur
  dar Omul întreg-Dumnezeu întreg n-a fost decît o singură dat’

 13. AVP Says:

  Hai ca mai vbim 🙂

 14. gabriel Says:

  ca şi acum, la Început softul a creat hardul
  numai că atunci l-a făcut din sine: softul s-a făcut hard, explodînd şi-apoi răcindu-se şi-ntărindu-se

 15. AVP Says:

  Ma-ntorci din drum… oops. Omu nu a fost niciodata Domnu Zeu intreg, tata… Insa el a fost – atunci 💡 – si inca este Domnu Zeu-ul actual, cel mai tare din parcare, probabil din toate universurile or galaxiile stelare… 💡 Asa cum, la un moment dat, agurida or graul germinat e strugurile ce s-a semanat, desi nu chiar acela ce va fi fost odat sau care va fi cand – dupa ce se va pargui – se va coace deplin, asa si homo sapiens sapiens e momentano cel mai divin, chiar daca nu e – inca – vin… oops

  Hai ca mai vbim, dar mai intai sa nu uitam de realitatea in care traim 🙂

 16. AVP Says:

  Am updatat un pic…oops. Si-am plecat 🙂

 17. monica Says:

  Daca nu ai puterea venita din tine sa-ti autoevaluezi si spiritul , si simtirea , si chiar fizicul,inseamna ca traiesti paralel,intr-alta dimensiune si nu cea „creata”?
  Poti tu „lupta” cu deformarile spatiale si temporale?
  Sa le iau pe toate asa cum sunt , sa accept fara ca sa m-antreb de unde vine si unde se duce „mirabila samanta” ,sau materia absorbita de o „black hole”(cu toate ca mor de curiozitate ),sau daca Universul o fi avand si el vreun cod genetic ,un lant al arn -ului si adn-ului ,dintr-o spirala ce se inalta (sau coboara :roll:)
  Am inteles !(dar nu trebuie sa va luati dupa mine,oops,ca s-ar putea sa nu fi inteles ceva)ca Newton considera ca exista atractie gravitationala intre corpuri si a scos o lege. Einstein zicea,din contra, ca nu exista atractie intre corpuri ,ci corpurile interactioneaza numai cu spatiul din jurul lor si astfel s-a nascut o alta lege.
  Legile pot fi ale naturii, sau ale modului de reprezentare/ percepere a naturii ( care mod …. e ca amprentele,n-asa) ?
  Ingenuozitatea va invinge , oare? Si daca da vom fi considerati blasfemici ?

  ps
  Unde „E” energiile „kosmosului meu” si ce-am facut cu Ele ?

  Acu 145 milioane de ani pamanteni talpa omului sta alaturi de talpa unui dinozaur ,pe aceeasi gresie a Cretacicului.Dinozaurii au disparut,oops! De-acu in 145 de mil ani pamanteni o sa mai vedem aceasta „creatie” a unei talpi alaturata altei talpi 😳 ? ce forma va avea ea?

 18. Stely Says:

  Buna seara ,
  AVP,
  Ti s-a intimplat vreodata sa muncesti la un material amplu ,sa pui cap la cap niste informatii ,din surse sigure si clare si cind sa zici ,”Gata” , hai sa-l trimit, s-a dus pe apa simbetei dintr-o mica neatentie ? Poate ca nu ,dar iata ca mie tocmai mi s-a intimplat . 😦 Exact acum ,in minutul asta .. Ce sa fac ? 🙄
  Am vrut ca, de data asta ,sa aduc din diferite surse informatii certe si verificate si sa le pun alaturi de fiecare din concluziile tale din topicul prezent .
  Ce spun oamenii de stiinta si ce spui tu acum si aici in- „Din nou despre Planeta Ou” .
  In final am dorit sa le arat ,in special lui @Sorin Cucerai , care cindva iti spunea asta :”Asa ca linisteste-te, racoreste-te, nu te mai inflama degeaba. N-ai demonstrat nimic. „, ca ,pe linga faptul ca ai demonstrat cu prisosinta (si adusesem dovezi), ,dar modul cum ai facut-o, unic si incintator , ar putea sa duca pe oricine la o singura concluzie :
  Poemul „Planeta Ou” nu este o fictiune ,ci o viziune .

  p.s . Am pus citatul respectiv cu o anume intentie .. Am impresia ca exact acelasi citat l-am intilnit de curind pe „Vox publica” ,spus de un personaj altuia ..
  Se pare ca sunt pe cale sa-ti dau dreptate cu privire la un anumit clonator .. Dar mai trebuie sa verific..

 19. Stely Says:

  Un exemplu :
  Tu spui asta :frumos ,vizionar ,constructiv ..

  „După descoperirea “găurilor negre” s-a constatat că în Kosmosu Germinativ există inclusiv samanţa giganticei Black Hole din punctu Aleph (Atomu Primar), imitată de găuricile negre – ca sa păstrăm proporţiile – din centrul oricarei galaxii, astfel că la momentu programat şi anume în punctu Omega, la Sfârşita Sfârşiturilor, e de presupus că toate găurile negre din centrele galaxiilor atunci remanente se vor îngemăna spre a reface pe Muma Găurilor, Black Holele originar, în care nu vor patrunde decât entităţile inseminatoare finale, pregătite între timp pentru kosmica fecundare şi pt explozia germinatoare urmatoare”

  Iar altii , spun aproape : sec ,alarmist ,iresponsabil si dur.

  „Oamenii de stinta sunt ingrijorati in legatura cu coliziunile mai multor gauri negre in jurul anului 2012. Se crede ca toate galaxiile contin in centru lor cate o gaura neagra supermasiva, sau chiar mai multe.
  Galaxiile se creeaza prin fuziunea cu ale galaxii. Cand acest lucru se intampla, gaura neagra din centrul sistemului se contopeste cu o alta gaura neagra dintr-un alt sistem, ca intr-un final sa devina unul singur. Acest lucru este posibil prin emisile de radiatie gravitationala. Urmeaza ciclurile universului din “Hyperspace” – ciclul creatiei, al vietii si intr-o eventualitate cel al distrugerii”

 20. AVP Says:

  Cine sunt acei „altii”, Stely ? Chiar sunt curios. Da-ne un link.

  Dar chiar nu pricep de ce te framanti atata ? Inteleg ca vrei sa-i demonstrezi lu Cucerai, – ce…? 🙄 Chiar crezi ca impresia lui mai conteaza, de-acuma…? 🙄 Cine e Cucerai, ca sa-l faci judecatoru meu ?

 21. Stely Says:

  Tu spui asa :

  „Principiul vital al Universului, cel care pune totul în mişcare, e stravechiul duh al telogilor sau, dacă ar fi să vorbim în termenii informaticii actuale, softul suprem, programul de construcţie şi deconstructie a kosmosului, regăsibil ca atare în adn-ul & arn-ul din structura oricărei fiinţişoare, adicatelea a mirabilei seminţe, cu vba filosofului şi poetului nostru Blaga… Nu văd niciun motiv ca acest principiu să nu fi existat şi-n sămânţa primară – Atomul Primitiv – ori să nu-l regăsim în cea finală: punctul Omega…
  A mon avis, nu de aia există Dzeu, deci ca să ne asigure nouă, muritorilor, o viaţă paşnică şi felixită pre Pământ şi apoi în Gând, ci invers: de aia existăm noi, şi de aia au existat toţi cei de dinaintea noastră, precum şi de aceea vor fi toate cele ce vor mai exista după noi, până la Omega, aloo…: ca să-l regenereze pe El, adică pe unicu Eu Sunt… Insa povestea asta e f.f. complicată, în Sine, vezi bine”

  Iar ..
  Lucian Iordanescu.
  Personalitate cunoscuta în domeniul stiintei aplicate, dar si a metafizicii,. Lincentiat in : psihologia (Moscova), energetica (Moscova), filologia, institut de studii si cercetari în teologie..

  asa :

  ” Noi suntem suntem spirit care am parcurs trei stari de agregare: informatie, am ajuns în energie, iar acum suntem în materie. Tot spirite suntem, dar în a treia stare de agregare. Sunt spirite care nu sunt în a treia stare de agregare, ci în prima stare de agregare sau în a doua. Si mergând mai departe… materia e iadul. Ce înseamna iad, rau? Înseamna ceva care se desface, se distruge si se transforma tot timpul – ceva care construieste înseamna binele”

 22. Stely Says:

  Tot el ,iata ce spune despre Bing -Bang :

  -Si zic: “înainte de Big-Bang ce a fost?” – nu se stie. Ba se stie, universul era în potential. Si nici nu sunt convins ca a fost o explozie, a fost o aparitie, o revelatie, dintr-odata el s-a relevat în miscare. Statea în potential si dintr-odata a început sa se miste. Ei considera aceasta miscare la scara universului explozie”

  Hmm .. Aici parca imi amintesc ca ai spus cindva asa :

  „Cat priveste intrebarea despre Big-Bang : “inainte si dupa ?”, vad ca recidivezi, aloo… Nu exista “inainte” de Big-Bang, ci numai “dupa”, din moment ce Atomu Primitiv (cel care a facut big-bang) este o Singularitate… Asa cum, daca te afli fix la polul sud, de exemplu, nu poti sa mergi – in orice directie ai lua-o – decat spre nord, tot asa din secunda zero a timpului n-o poti apuca decat incoace, spre noi, ori spre viitor inapoi, daca vrei, mey”

 23. AVP Says:

  Stely, care-i legatura intre mine si popicu ista energist… ? 🙄 In primul rand, scrie banal si gandeste ca un calugar buchisar, iar io nu cetesc asa-ceva, aloo, decat daca apare pe my blog, my dear… Un ganditor care nu scrie extraordinar e un belfer ordinar, stiai… ? Mai degraba, i-as credita pe @gabriel, pe @goe sau pe @cucerai, decat un asemenea popic spiritist & abramburist, vai…

  Si ce legatura are facultatea lu pesce cu geniul… ? 🙄 In era Netului – cand oricine are la dispozitie o bliblioteca enorma, intr-o secunda – nu conteaza decat intelighentza si creativitatea. Ai uitat ce-i spuneam lu Manolescu inca din 83…? 🙂

 24. Stely Says:

  Pai , eu ce spusei aici :
  „pe linga faptul ca ai demonstrat cu prisosinta (si adusesem dovezi), ,dar modul cum ai facut-o, unic si incintator , ar putea sa duca pe oricine la o singura concluzie :
  Poemul “Planeta Ou” nu este o fictiune ,ci o viziune .”

  p.s. Chiar crezi ca @goe & sorin cucerai s-ar incumeta ?
  Mai de graba @Tony .. 😉

 25. Stely Says:

  asta si gata:
  Privitor la prezicerea pe care o faci aici :

  „Pentru supraomenire va fi o jucărie, probabil, să facă din pământ, din piatră seacă, chiar şi carne vie, olelie lie…”

  Iata un raspuns de la:
  Adrian Buzatu, doctorand în fizica particulelor elementare la McGill University, Montreal, Canada; fondator şi coordonator

  „Misiunea zero în fizica particulelor este în prezent găsirea răspunsului la întrebarea „există sau nu bosonul Higgs”, ultima particulă elementară încă nedescoperită dar prezisă de teoria oficială, care va explica misterul originei masei la nivel fundamental”
  „Experimentul CMS de la acceleratorul LHC de la CERN a anunţat observarea, pentru prima dată în istorie, a unei coliziuni în care s-a creat o pereche de bosoni Z, iar fiecare dintre aceştia s-a dezintegrat în câte o pereche de muoni”

 26. AVP Says:

  Stely, draga prietena, aici nu e vorba de a sti un amanunt sau altu or de a face teoria chibritului, la un nivel complicat or sofisticat. Oamenii astia, specialistii de toate soiurile, stiu infinit mai multe decat mine, pe bucatica lor, dar la ce le foloseste…? 🙄 Ideea mea e foarte simpla, insa e genuina, ca si Oul lui Columb… Simplu, da, dar spre a-ti trece mai intai tie prin cap o asemenea idee, tre sa fii Columb… 🙂

  Planeta OU 💡 Ipoteza Kosmosului Germinativ 💡

  Vezi ce simplu e ? 🙂

  Pe maine.

 27. Stely Says:

  Da ,dar cred ca si tu ai inteles demersul meu ;ca ” idee a fost simplu „,dar ca rezultat m-am cam complicat ? :opss: 🙂

 28. agaX Says:

  „…dotat cu bi-lanţul de aminoacizi ai genomului uman…”

  cu biti din astia de informatie „stiintifica” ne apropiem de reincarnarea demiurgului mai repede decit insasi oama de stiinta a blogului, celebra docta, ar intui

  pacat, ca altele curg

  ++++++++++++++++++++++++
  avp reply : ma tot intrebam ce dreq vrusesi sa spui… ? 🙄 Abia acum am observat dezacordu… oops. Nu credeam sa-ti pui mintea c-un lucrum accidental 🙂

 29. Stely Says:

  Buna ziua,
  AVP,
  tu spui cind spui asa :
  „Un ganditor care nu scrie extraordinar e un belfer ordinar, stiai… ? Mai degraba, i-as credita pe @gabriel, pe @goe sau pe @cucerai, decat un asemenea popic spiritist & abramburist, vai…”
  .iar Agax ,a reactionat exact asa : ca un „belfer ordinar” ,intrucit nu s-a abtinut „de a face teoria chibriturilor „..
  Dar ptru ca m-a vizat si pe mine, trebuie sa-i spun ca de la o vreme , nu numai ca ma amuza ,ci ma face sa ma si intreb uimita : cum de nu reuseste sa se abtina ?!

 30. AVP Says:

  Lasa, ca nici tu nu te lasi mai prejos… 🙂

  De fapt, chiar daca nu i-ai mai zice nimic, dracutu-ti inimic tot ar continua sa te necajeasca, fiindca asa i se pare lui ca e „cool” & chic : sa faca misto de o – cica – ex-activista cu pretentii de intelectuala angro, in timp ce el, sau detracatu goe, sau guristu raduhumor, sau traktoristu radu pur si simplu, sunt intelectuali sadea, pai cum drea, d-aia finissimi ca si elita cea mai cea, si deci au dreptu sa priveasca de sus zbaterea ta…

  Ce nu pricep ipochimenii este faptul ca tu esti mai intelighenta si mai sincera – deci mai nobila – decat ei, chiar daca nu esti la curent cu toate chestiutzele fashionabile ale snobilimii sau nu manuiesti cu aceeasi usurintza noul limbaj de lemn-tanase al elitei literaro-diaristo-filosofoase (si asta doar din pricina faptului ca nu ai prea multe lecturi in spate, d-alea mai cinico-spirtoase…)

  Stiu, ai vrea sa te las sa-l spurci pe marar, de fiecare data cand sare preste micutu-i cal, ca sa vada si el cum e sa fii si mai murdar, macar… 🙂 Ok, insa dupa aia sa nu pretinzi (si tu) sa fii tratata ca o mare contesa de von Kaken-Tcheai-Fu (deci o mezalianta de te doare capu…oops), caci n-o sa te mai creada nimeni (sau te pomenesti ca nu…? :roll:)

  Treaba ta, imaginea ta, mey…

 31. Stely Says:

  Le-am spus si lor ,dar si tie, ca oricind m-as retrage de pe acest blog ,in cazul in care el si ceilalti vor veni sa-si arate eruditia, atit cu privire la operele tale ,cit si cu privire la alte subiecte .
  Descrierea ta insa ,in loc sa ma bucure ma cam intristeaza ,iar „sfatul ” dat in final ma pune serios pe ginduri. 😳

 32. AVP Says:

  Ce anume te intristeaza, mai precis, Stely… ? 🙄 Caci trist, de-un paregzamplu, mi se pare a fi si Hantzy, atunci cand ironizeaza „intreruperea sesiunii astrale”, in loc sa recunoasca cinstit c-a cam ramas – ca si alde agaX fata de tine – bouche bee… 🙂 Singura obiectie a amicului nostrum – inca nemarturisita, ce-i drept – e ca un poesel, n-asa? nu se poate ocupa de grelele chestiuni astrale, acestea fiind mai degraba la indemana inginerilor topografi, a astronomilor or macar a aviatorului @neamtu tiganu…oops. Or, asta e ca si cum singurul argumentum al arbitrului ce-ar anula un gol perfect valabil, survenit in urma unui sut tras de portarul unei echipe din propriu-i careu de 6 m, ar fi ca sutul a fost tras prea de departe… lol

  Dl ing uita – intr-o veselie cam ieftina – ca auctorii Vedelor si-ai tutulor cartilor sacre or fundamentale ale homenirii, in care s-a deschis pentru prima data „sesiunea astrala”, de altfel, au fost – cu totii – poeti… 😳

 33. Stely Says:

  Uite ca ai spus deja ce ma intristeaza . Faptul ca inca nu se se gaseste nimeni pe masura ta ,sa-ti ia la „puricat „si analizat opera ;ca eu nu am putut sa spun cu un limbaj mai elevat , ce m-a fascinat la tine ,dar mai ales la „Planeta Ou „.Ma intristeaza ca in loc sa te ajut sa-ti pui in evidenta valoarea operei ,ca unicat in stil si in idei ,ti-am stricat si tie imaginea ,nu numai pe-a mea . De aceea m-am intristat ,iar „sfatul ” dat de tine m-a pus serios pe ginduri..
  p.s. poate mai este ceva (cineva) care ma intristeaza si ma pune pe ginduri. Acesta este skorpion .. Ce se petrece cu el ? Am impresia ca am facut ceva ce nu i-a convenit .Altfel nu-mi explic cauza absentei sale de citva timp ..

 34. AVP Says:

  Stely, nu vad in ce mod mi-ai fi stricat tu imaginea, si fatza de cine, aloo… Iti faci inutile complexe.

  In privinta lui @skorpion, probabil i-a ajuns si lui cutitu la os, ca si celorlalti, din pricina faptului ca ma dau tot timpu mare, iar picatura care a umplut paharu a fost – se pare – demitizarea „seniorului”… oops. Lui nea Skorpi – care e un om tare cumsecade, dar nu e decat un om, nu un Poet 🙂 – nu-i pasa deloc, probabil, de faptul ca s-ar phootea sa am dreptate, din moment ce io nu prea am gresit niciodata in aprecieri din astea, cel putin pana acumasa…oops

  Dar poate ca pretinu nostrum o fi bolnav, doamne fereste, a …?? 🙄 La cat este Osk de elegant, nu mi-l pot inchipui in postura unui tip care ignora ca de pe acest blog i-au fost facute urari de sanatate la aniversara, carora cel putin politetea elementara, daca nu amenitatea or civilitatea deosebita de care el a dat dovada pana acum, il obligau sa raspunda, indiferent de presupusa chestiutza cu senioru, in fond…

  O haladui pe Politeia, pe Blogary sau pe alte bloguri de footitelitzei, mey…? 🙄

  Update: am vrut sa spun ca in loc sa-l stiu pe bunu nostrum amic bolnav or cu probleme la celebra-i plantatie, as prefera sa aflu ca sparge samburi si cleveteste despre politica, fireste, pe Politeia lu pesce prajit si pe Blogaryul lu pesce oceanic sfirijit, dar nisfirit… 🙂

 35. AVP Says:

  Ai verificat ? 🙄

 36. AVP Says:

  Hai ca mai vbim diseara.

 37. Stely Says:

  Am verificat ,intrucit mai intii m-am ingrijorat( apoi ) cind am vazut ca e bine mersi, m-am intristat 😦 si pe urma am inceput sa-mi pun intrebari cu privire la cauze… 🙄 Nu cred ca vreunul din motivele spuse de tine ar putea fi adevarate.
  Cred mai degraba ca nu mai rezista la interventiile lui @nt & radu sau ale celor care isi dau in petec de cite ori intra p’ aci. Stii doar ca si pe mine m-au exasperat, motiv ptru care am reactionat pe masura ,iar tu nu m-ai iertat si m-ai sanctionat si pe mine. 👿 Cred mai de graba ca-si menajeaza nervii si imaginea .. Asa cum o fac spre ex.,Arizonianul cit si alte doamne care cindva erau prezenti aproape zilnic pe acest blog. Iar in ce-i priveste pe unii care iti gasesc vreo vina ca te „dai mare” , cred ca sunt fie infantili in gindire ,fie niste simpli clevetitori.

 38. AVP Says:

  Ma ciurprinde placut intelepciunea raspunsului tau… oops. In acelasi timp, ma intristeaza sa vad ca trolii securisti or tembelisti si-au atins scopu’ : acela de a face din blogu lu AVP un loc pustiu sau cu o populatie forumistica rara, ca o desertica tzeara… oops. Or, rumânii – ale titirca inima-rea, radu de la afumati & tzepelica – fiind fie snobi din vrej, fie cetateni f.statistici de felu lor, care se-nghesuie unde-i gramada mai mare (ca si catzeaua lu Pazvante, ce trecea Dunarea inot ori de cate ori auzea goarna la vreo nunta din Bulgaria… 🙂 ), rezulta ca-n curand AVP’s blog nu va mai avea nici macar cetitori… oops. De-o pilda, ieri n-a avut decat 170 de unique vistors, fata de 450 din ziua in care am scris despre noul nostru poiet national (se stie care… oops).

  Asta e populatia & tratatia, dear surioare… 👿

 39. AVP Says:

  Or fi rumânii cum or fi, da’ nici cu nationalitatile conlocuitoare nu ne e rusine… 🙂 In primu rand, ca @skorpi insusi e neam mai degraba cu @neamtu tiganu sau cu @hantzy, decat cu mine… oops. Sau ce, parca maitre @DG a avut vreun motiv serios, atunci cand a decis sa se retraga din parteneriatu nostrum… ? 🙄

  Sau Despina… ? 🙂

 40. skorpion Says:

  dragii mei,

  mii de scuze, ca nu am mai intrat…..
  dragii mei fiind in primul rind @AVP & @stely.

  intru din ce in ce mai rar,
  duminica nu am intrat absolut deloc in blogosfera…
  recunosc ca si plantatia ma seaca,
  dar si anumite personaje de aici de pe blog,
  stely le-a enumerat.
  (recunosc ca anumite comentarii ale unora ma fac efectiv agresiv din cauza neputintei de a-i trozni pe nemernici si, zau, ca nu merita, nu?)

  tot stely poate a si vazut ca prezenta mea este subtire pe la blogurile noastre dragi (copac, gradina, politeia), iar la blogary nu intru decit f. rar, de postat aproape deloc…

  nu m-a deranjat nimic din ce ai scris AVP (ma refer si la „demitizarea” Seniorului – am parerile mele, dar am ratat trenul),
  apoi au fost temele cosmice, pe care din cauza timpului limitat nu le-am putut citi cu atentie, dar’mite sa comentez ceva inteligent.

  deci voi veni in continuare aici….
  nationalitatile conlocuitoare (a se vedea ca nu inlocuitoare)
  🙂
  ramin alaturi de voi

  🙂

  p.s. ma duc sa vad si urarile voastre..
  pentru care va multumesc!

 41. skorpion Says:

  ceva dragutz:

  *Viata de dupa nastere.*

  Doi copilasi in burta mamei vorbeau unul cu celalalt.
  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
  Tu crezi in viata de dupa nastere ?

  – Desigur! Dupa nastere trebuie sa urmeze ceva! Probabil ca ne aflam
  aici tocmai pentru a ne pregati pentru ceea ce urmeaza.
  – Ce prostie! Dupa nastere nu urmeaza nimic. Si, de altfel, cum ar putea
  sa arate?
  – Nu stiu exact, dar desigur ca va fi mai multa lumina decat aici. Poate
  ca vom umbla pe propriile picioare si vom manca cu propria gura…
  – Ce ciudat! Nu se poate sa umbli. Iar ca sa mananci cu gura, chiar ca
  ar fi de ras!
  Doar noi mancam prin cordonul ombilical… Insa ia sa iti spun eu ceva:
  putem exclude viata de
  dupa nastere, pentru ca deja acum e prea scurt cordonul-ombilical.

  – Ba da, ba da, cu siguranta va fi ceva. Insa, probabil, ceva mai altfel
  decat ne-am obisnuit noi aici.
  – Pai de acolo nu s-a intors nimeni. Odata cu nasterea, viata se
  termina,pur si simplu.
  De altfel, viata nu este altceva decat o permanenta inghesuiala, intr-un
  intuneric profund.
  – Eu nu stiu exact cum va fi daca ne vom naste, dar desigur ca o vom
  gasi pe MAMA, iar ea va
  avea grija de noi.
  – Pe mama? Tu crezi in mama? Si dupa tine, unde ar putea ea sa fie?
  – Pai oriunde, in jurul nostru. Doar traim in ea si prin ea. Fara ea, nu
  am fi deloc.
  – Eu nu cred asta! Eu nu am vazut nicicand, nici un fel de mama, asa ca
  e evident ca nu exista!
  – Dar, uneori, cand suntem in liniste, o auzim cum canta, simtim
  cum mangaie lumea din jurul nostru….
  Stii, eu cred ca viata adevarata ne asteapta abia de acum incolo!…

  🙂

 42. skorpion Says:

  am fost pe postarea care a continuat si pe 14.
  stely, speram sa uiti;
  deja ma simt prost ca ma felicitati, mai ales ca nu stim zilele tuturor si de aceea preferam sa nu stiti nici voi.

  intr-adevar duminica am fost rapit de copiii nostri undeva pe dealuri, soare, cald, senin, relaxare totala.
  ai vazut bine, ca am fost absent pe toata linia
  🙂

  tuturor multumiri calde,
  @monica, nu stiu daca mai sint portocaliu
  😆
  dezamagirile & sperantele din ultimele 2 decenii au fost prea multe si desarte….

  incerc ca si restul lumii din acest colt de rai (prea frumos, dar prea neglijat) sa supravietuiesc…

  si voua tuturor, tot binele pe care il meritati!

 43. AVP Says:

  Bine ai revenit, skorpi 🙂 F.misto bancu… lol Asteptam sa mai treci pe-aci, baremi din cand in cand.

 44. Stely Says:

  Skorpi,
  Of,of.. Hai ca mi-ai luat o piatra dupa inima . 😳
  Chiar am crezut ca esti suparat si pe noi ,ptru ca intr-un fel eram convinsa ca nici tu nu mai rezisti sa-i vezi pe „ipochimeni”.Eu m-am incapatinat sa le rezist ptru a nu le da prilejul sa jubileze .
  I-am explicat si lui AVP ,ca am momente cind imi pun intrebari daca prezenta mea i-ar putea face mai mult rau decit bine .. Altfel nu cred ca voi ajunge sa abandonez fara o vorba..Chiar va si avertizez ca- in caz de lipsesc mai mult de trei patru zile fara sa anunt -sa stiti ca s-a intimplat ceva deosebit care sa ma impiedice sa fiu aici .
  p.s. AVP ,dar despre Devis Grebu stii ceva ?Este bine ? Dar despre @CC ,ce stii ?

 45. skorpion Says:

  stely,

  nu cred ca prezenta ta aici poate sa-i faca rau lui AVP.
  doar un singur sfat as dori sa-ti dau: ignora-i pe imbecili.
  atit si nimic mai mult.
  vazind ca nu le raspunde nimeni, se vor cara.

 46. Stely Says:

  Skorpi ,
  Asa am sa fac si m-as bucura daca ai face si tu la fel.

 47. skorpion Says:

  fac tot posibilul, dar lehamitea care m-a cuprins de la o vreme, m-a facut sa absentez…

 48. Stely Says:

  Da, uite acum stau cu urechea laB1,la Nasu, cind unul spune prin telefon ca pe 21 dec.1989 ,seara ,l-a vazut pe Ion Iliescu intr-un avion care venea de la Moscova.Au venit impreuna cu acelasi avion. Tipul parea un om normal si dezinteresat ..

 49. AVP Says:

  Pai ce ma Stely, tu nici pana azi nu te convinsesesi ca Ivan Ilici a fost homu Moscovei ? 🙄 Asa cum azi sunt… ia sa vedem, ghici !, care dintre actorii politici rumânici sunt arici pogonici moscovici ? 💡

 50. skorpion Says:

  stely,

  informatie credibila?

  ma indoiesc.
  oricum in 21 de ani ne-am cam prins noi de unde vine ilici, nu???

  ne mai trebe inca 20-30 de ani sa ne facem sanatosi sau sa devenim musulmani, chinezi etc…

  noapte buna

 51. skorpion Says:

  @avp,
  ilici,
  geoana,
  adinastse,
  patriciu,
  gusha,
  mircea popa

  etc
  etc
  etc

  cam multi, nu??

  n.b. pe bune!

 52. AVP Says:

  Din contra: prea putini ! oops

  Noapte buna ! 🙂

 53. Stely Says:

  Imi pare rau ca l-am ratat pe Razvan Ungureanu de la 2+1 ,astazi ora 19 :00. Am fost in oras ,dar l-am vazut citeva minute . Mi-a placut atit cit l-am vazut . Miine este reluare la ora 13:00 .

 54. Stely Says:

  Da, noapte buna va zic si eu ,dragii mei scorpioni . 😳

 55. Sorin ILIESIU Says:

  Textul „Din nou despre Planeta Ou” mi se pare realmente extraordinar. Păcat că nu avem timp să reflectăm la acest text, la ideile lui. Nu vedem pădurea cosmică din cauza copacilor tereştri.

 56. Sorin ILIESIU Says:

  Voi reciti altă dată cu mai multă atenţie textul “Din nou despre Planeta Ou”. Pentru un asemenea text trebuie să ai timp şi mai ales stare.

 57. Hantzy Says:

  AVP,
  cand candea gheorghe spunea pe forumul ZIUA ca poeseii sunt cei mai buni martematicieni, nefacand vreo legatura cu Dan Barbilian, eu am fost unul dintre cei ce l-au sustinut neconditionat.
  De curand am adaugat poesia domnului Emin, care, de asemeni dovedeste, ca poiatii intelege fenomenul fizic.
  Adaug ca nu doar atat, dar poiatii reusesc ca nimeni altii sa „traduca” pentru muoritori sensul natural al marimilor si aecuatiilor matematice, rigurozitatea scarilor in spirala sau arcele descrise de seria Fibonacci, etc.

  Nu astea sunt motivele pentru care sunt ceva mai retras. Dar pur si simplu nu sunt interesat de concurs de eruditie cu snobilimea-ti, pe teme literare ori filosofale si nici sa suport, asa cum nici altii nu mai pot, interminabilele acuze catra altii, in speranta ca poate doar astfel preferatii ar parea mai dalbi.

 58. Stely Says:

  Hantzy ,
  Hai sa ne impacam ,daca in caz sunt si eu vizata in unele din nemultumirile tale ,care ,din cite imi dau seama sunt cam aceleasi cu ale mele . 🙄 Uite cum :
  Ce-ai zice ,daca ceea ce spune AVP aici ,s-ar putea petrece in viitor , privind evolutia speciei umane ?
  Adica ,o alta specie superioara ,iar noi …

  „De ce suntem atât de convinşi că ne vom înţelege cu ea, cu specia ce va urma, altcumva de cum se înţeleg – de-un paregzamplu – animăluţele de companie cu noi… ? That is the questia…”

  ….ti-ar placea sa fii asa ? 🙂

 59. Stely Says:

  p.s. Ups! Nu mi-a iesit .. merg sa vad ce-am gresit ..

 60. Hantzy Says:

  stely,
  mi-am formulat deja parerea privind acest aspect: pur si simplu eu cred ca atunci n’om mai exista .. decat ca amintire, cel mult! Si nu ma refer la individuum, ci la specie. Mamutii n-au coexistat cu elefantii si nici ambulocetul cu balena, de exemplu.

 61. Stely Says:

  Da ,ai dreptate intr-un anumit fel ,dar eu am vrut sa te inveselesc pe tine sau pe oricine ar putea sa fie speriat de faptul ca ar putea sa se dezvolte pe „Planeta Ou”,o alta specie superioara omului ,iar noi sa raminem niste omuleti simpatici – ca niste „animalute de companie”-asa cum am vrut sa exemplific printr-o poza si nu am reusit .. 😳

 62. Stely Says:

  AVP,
  Am vazut raspunsul tau la ceea ce a scris @AgaX aici:

  “…dotat cu bi-lanţul de aminoacizi ai genomului uman…”

  cu biti din astia de informatie “stiintifica” ne apropiem de reincarnarea demiurgului mai repede decit insasi oama de stiinta a blogului, celebra docta, ar intui.”

  ..si imi permit sa-ti spun ca nu este vorba despre asta:
  „Abia acum am observat dezacordu… oops. Nu credeam sa-ti pui mintea c-un lucrum accidental „..

  .adica „dezacordu” (gramatical ) ,ci unul „stiintific „, privind „bi-lantul de aminoacizi ai(al) genomului uman „.
  El a vrut sa spuna ca nu este corect dpdv stiintific . In loc sa vina cu o explicatie de specialitate , pe care cred ca ai fi acceptat-o , a preferat sa ne ironizeze pe amindoi.
  Acum imi dau seama ca nu ai inteles nici raspunsul meu catre el ,precum ca a reactionat ca un „belfer”, intrucit „face teoria chibriturilor „..
  Cred ca el a retinut ,ca am apreciat poemul „Planeta Ou” si din pdv al respectarii notiunilor stiintifice si al plasarii lor la locul potrivit ..
  Eu nu am luat in seama mici „dezacorduri”, precum acesta .. Am inteles ce ai vrut sa spui si am trecut peste ele .De fapt este vorba de „dublu lant nucleotidic „din structura ADN (genomul uman)

  Vrind insa sa aduc un desen al ADN-ului de pe Wikipedia am dat de ceva interesant ,care mi se pare ca este in legatura cu tema noastra.

  Este vorba despre o descoperire a cercetătorilor ruşi:
  „ADN-ul poate reacţiona la limbajul vorbit al omului
  O „nouă medicină“ ar putea „convinge“ genele, prin frecvenţe radio şi luminoase, să-şi repare singure cromozomii cu defecte.
  Descoperirea arată de ce gândirea pozitivă poate avea aşa o mare influenţă asupra organismului.
  ADN-ul poate reacţiona la limbajul vorbit al omului
  ADN-ul uman din ţesuturile vii (nu şi cel din eprubetă) cunoaşte regulile sintactice şi semantice de bază ale limbajului uman, astfel că îşi poate modifica structura dacă „i se vorbeşte”, a descoperit o echipă de cercetători ruşi, condusă de biofizicianul Piotr Gariaev. Astfel, nu ar fi nevoie de intervenţiile de tip „chirurgical” pentru a altera genele, ci de a „comunica” cu ele, dacă un medic doreşte corectarea unui cromozom cu un anumit defect, care predispune la o boală genetică.
  Descoperirea echipei lui Gariaev atestă ceea ce ştiinţa seculară a ultimelor veacuri a respins, anume că organismul uman este „programabil” prin cuvânt, prin limbaj, prin gând. Fie că programarea vine „din voia lui Dumnezeu” (prin intermediul sfinţilor), fie în urma unor „formule magice” (folosite de şamani, spiritişti, hipnotizatori), ea este posibilă.
  De-a lungul secolelor, numai „cei iniţiaţi” în diferite tehnici spirituale puteau să comunice direct cu organismul lor sau al altora, însă cercetătorii ruşi cred că ar putea construi un dispozitiv medical care să comunice cu ADN-ul, la o frecvenţă adecvată pentru a obţine vindecarea de diverse afecţiuni.
  În viitorul apropiat domeniului „geneticii vibraţionale” (comunicarea cu genele) i se va acorda o atenție deosebită .
  Incredibila “molecula mesaj” ADN.Cum e mesajul care contine reteta din care se face o broasca, si nu un palmier, trimis de la o generatie la alta? Cum este stocat? De ce materie se ajuta el pt a fi transmis?
  Raspunsul este “molecula mesaj” numita ADN. Aceasta molecula este ca o sfoara lunga sau ca un evantai spatial, care este strans infasurata inauntrul nucleului fiecarei celule al corpului. Ea stocheaza „programele „necesare vietii, informatie care este transmisa de la o generatie la alta..

  p.s. Nu am reusit sa aduc desenul cu structura ADN ..
  mai incerc, dar se pare ca nu este asa usor .. 😳

 63. AVP Says:

  Bine, hai ca discutam altadata despre chestiutza asta.

  Postare noua.

 64. Stely Says:

  Da ,dar uite ca am gasit o solutie ptru un desenul promis..

 65. AVP Says:

  Bun, si acesta nu e un bi-lant de aminoacizi…? 🙄

 66. Stely Says:

  aminoacizi = subst .chimice care intra in constitutia proteinelor ,care in functie de compozitia chimica sunt :simple (care prin hidroliza dau nastere la aminoacizi )si conjugate (prin hidroliza dau nastere la aminoacizi si la substante de allta natura decit aminoacizi .
  Ex: nucleoproteina = proteina +acizi nucleici
  Unitatea structurala aADN este nucleotidul ;care este constituit dintr-o baza azotata( purinica si una pririmidinica ) unita cu o molecula de pentoza (riboza sau dezoxiriboza) .In functie de aceste zaharuri care intra in constitutia nucleotidelor se deosebesc doua tipuri de acizi nucleici (ADN =acid dezoxiribonucleic )si ARN = acid ribonucleic
  Acidul dezoxiribonucleic = o structură de dublu (bi) lant nucleotidic rasucit (dublu helix) .
  In linkul dat este redata replicarea ADN = separarea celor doua lanturi , fiecare comportandu-se ca un sablon pentru asamblarea noului lant complementar..

  p.s. cred ca AgaX va mai gasi ceva care sa -i dea un alt prilej de ironie si mistocarie ..


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s