Glasu’ celui care strigă în pustiie…

APEL CĂTRE PREŞEDINTELE TRAIAN BĂSESCU:  Reformarea României conform celor cinci prevederi ale Pactului pe care l-aţi semnat constituie o urgenţă naţională şi o datorie de onoare.

Domnului Traian Băsescu – Preşedintele României

Stimate Domnule Preşedinte,

Singura şansă a României şi a românilor este să respectaţi pactul pe care l-aţi semnat acum zece luni. De altfel, aceasta reprezintă acum singura dvs şansă.

În campania electorală de anul trecut pentru alegerile prezidenţiale aţi fost singurul candidat care – spre onoarea dvs – aţi semnat Pactul pentru reformarea României propus de societatea civilă.

Nu aţi ezitat să semnaţi pactul întrucât am făcut public faptul că versiunea finală a acestuia – propusă tuturor candidaţilor – a fost corectată şi rescrisă de apreciatul ministru al Justiţiei, doamna Monica Macovei, astfel încât asumarea şi respectarea Pactului să fie în total acord cu legile şi Constituţia României.

Considerăm că aţi câştigat alegerile pentru că aţi semnat acest pact.

Criza economică nu trebuie să amâne reformarea României! Au trecut deja zece luni din noul mandat al dvs.. Respectarea pactului constituie o urgenţă naţională şi o datorie de onoare.

Vă solicităm să faceţi public cât mai curând posibil calendarul respectării pactului pe care l-aţi semnat, să acţionaţi ferm pentru reformarea ţării noastre conform celor cinci prevederi ale acestui pact pe care îl anexăm în continuare.

30 septembrie 2010

În numele semnatarilor Pactului pentru reformarea României, din partea societăţii civile,

Sorin Ilieşiu – iniţiatorul pactului, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html

PACTUL PENTRU REFORMAREA ROMÂNIEI

între societatea civilă şi Dl Traian Băsescu – candidat la Preşedinţia României

Semnând acest pact, Dl Traian Băsescu, candidat la Preşedinţia României, se angajează că dacă va câştiga alegerile prezidenţiale va acţiona pentru reformarea morală a României, reconciliere naţională şi decomunizare, conform dezideratelor exprimate în următoarele documente ale societăţii civile: Proclamaţia de la Timişoara din 1990, Proclamaţia pentru România din 2005, Apelul pentru România din 2005 lansat de GDS, Proclamaţia pentru decomunizarera României din 2008.

Având în vedere îndatoririle şi prerogativele constituţionale, viitorul Preşedinte al României va acţiona astfel:

1. Va solicita autorităţilor judiciare să respecte Articolul 21 alineatul 3 din Constituţie, care garantează dreptul la „un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil” în soluţionarea şi finalizarea cauzelor privind crimele şi actele de violenţă din decembrie 1989 şi iunie 1990.

2. Va solicita Parlamentului şi Guvernului să acţioneze pentru reformarea morală prin adoptarea legilor şi măsurilor pentru decomunizarea României, prezentate în anexă, recomandate de Raportul Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

3. Va acţiona pentru condamnarea naţională şi internaţională a Pactului Stalin-Hitler (Molotov-Ribbentrop) şi a consecinţelor lui, ca ilegitime şi criminale.

4. Va solicita autorităţilor judiciare să intensifice lupta împotriva corupţiei, să cerceteze modul în care s-a reconsolidat oligarhia securisto-comunistă în România şi să verifice corectitudinea privatizărilor făcute de această oligarhie care a acaparat fraudulos puterea economică în România.

5. Va solicita SRI şi SIE să reexamineze cele cca 97.000 dosare din arhivele fostei Securităţi considerate de „siguranţă naţională” şi să predea către CNSAS pe cele care nu se încadrează în această categorie. De asemenea, va solicita CNSAS să verifice într-un ritm susţinut colaborarea cu fosta Securitate a persoanelor aflate în funcţii publice.

Anexăm legile şi măsurile pentru decomunizarea României.

28 octombrie 2009

Din partea societăţii civile:

Sorin Ilieşiu – iniţiator, vicepreşedintele Alianţei Civice, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htm

http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte

Societatea Timişoara, Florian Mihalcea – Preşedinte

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989, George Costin – Preşedinte executiv

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte

Fundaţia Memoria, prof.univ.dr Ilie Popa – Preşedinte

Fundaţia Corneliu Coposu, Rodica Coposu şi Flavia Bălescu

Seniorii Ligii Studenţilor din Universitatea Bucureşti 1990, Antonie Popescu, Romeo Moşoiu, Marius P. Clonda, Dinu Gându

Fundaţia Icar, Dr. Camelia Doru – Preşedinte

Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte

Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte

Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – Preşedinte

Organizaţia luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, I.Leşu – Preşedinte

Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte

Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte

Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte

L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte

Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte

Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte

Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte

Asociaţia Apolitică “Societatea Târgovişte”, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte

Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte

Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte

Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte

Grupul văduvelor de eroi martiri

Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara

A N E X Ă

PROCLAMAŢIA


PENTRU DECOMUNIZAREA ROMÂNIEI1

Bucureşti, 23 August 2008 – la 69 de ani de la semnarea Pactului Stalin-Hitler de la Moscova

Reformarea României postcomuniste şi reconcilierea naţională

sunt posibile numai prin decomunizare.

1.0. Având în vedere că:

1.1. La 23 august 1939, la Moscova, a fost semnat Pactul dintre Hitler şi Stalin (cunoscut ca Pactul Ribentropp-Molotov) care prevedea într-un protocol secret interesele sovietice de a anexa ţările baltice, estul Poloniei şi estul României (Basarabia).

1.2. În iunie 1940, prin ultimatumul Guvernului sovietic care a ameninţat cu invazia armată imediată, România a fost forţată să cedeze Uniunii Sovietice nu numai Basarabia, dar şi nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei, ultimele două neaparţinând niciodată Rusiei.

1.3. Teritoriul românesc ocupat de Uniunea Sovietică are o suprafaţă de 44.000 km2, fiind locuit în momentul cedării de 3.200.000 de oameni, majoritatea etnici români; după cedare, aceştia au fost supuşi deznaţionalizării forţate, persecuţiilor etnice, deportării (inclusiv în lagăre de muncă în Siberia), asasinatelor în masă, precum şi altor forme de exterminare; teritoriile româneşti au fost masiv colonizate cu populaţii alogene.

1.4. Insula Şerpilor, insulă românească din Marea Neagră, a fost ocupată ilegal de Uniunea Sovietică în anul 1948.

1.6. Preşedintele şi Parlamentul României au datoria morală şi dreptul legitim să condamne Pactul Stalin-Hitler şi consecinţele lui ca ilegitime şi criminale.

1.7. Preşedintele şi Parlamentul României vor acţiona pentru:

1.7.1. condamnarea, de către forurile competente internaţionale, a Pactului Stalin-Hitler şi a consecinţelor lui ca ilegitime şi criminale.

1.7.2. reintegrarea în România, în cadrul Uniunii Europene şi cu acordul forurilor competente internaţionale, a teritoriului românesc ocupat prin forţa armată de Uniunea Sovietică (Basarabia, Nordul Bucovinei, ţinutul Herţei şi Insula Şerpilor); această reintegrare trebuie făcută în acelaşi spirit cu reunificarea Germaniei din 1990.

1.7.3. despăgubirea morală şi materială a României faţă de crimele, fărădelegile şi abuzurile comise de Uniunea Sovietică împotriva României şi a cetăţenilor ei, nivelul şi modalităţile de despăgubire urmând a fi stabilite de o comisie recunoscută de foruri competente internaţionale.

1.8. Parlamentul, susţinut de Preşedintele României, va adopta punctul 9 al Declaraţiei de la Praga din 3 iunie 2008 privind conştiinţa morală europeană şi comunismul, prin care se cere „stabilirea datei de 23 August, data semnării pac­tu­lui dintre Hitler si Stalin – cunoscut ca Pactul Ribben­trop-Molotov, ca zi comemorativă a victimelor regi­murilor­ nazist şi comunist”.

2.0. Parlamentul României, în consens cu Preşedintele României, având susţinerea UE şi NATO – interesate de o Românie decomunizată, va adopta o declaraţie explicită de asumare a următoarelor documente:

2.1. Discursul din 18 Decembrie 2006 al Preşedintelui României în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, discurs devenit act oficial al statului român pentru condamnarea regimului comunist din România ca ilegitim şi criminal în baza Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (CPADCR).

2.2. Declaraţia de la Praga din 3 iunie 2008 privind conştiinţa morală europeană şi comunismul.

3.0. Parlamentul şi Guvernul, în consens cu Preşedintele României, având susţinerea UE şi NATO – interesate de o Românie decomunizată, au datoria să adopte cât mai curând posibil legile şi măsurile pentru decomunizare, din următoarele considerente:

3.1. Poporul român a respins totalmente comunismul înainte ca acesta să-i fie impus prin forţa armată de către Uniunea Sovietică. Dintre toate ţările europene, România interbelică a fost ţara cu cei mai puţini comunişti raportat la numărul populaţiei. La 23 august 1944, PCR avea numai 80 de membri în Bucureşti şi mai puţin de 1000 în întreaga ţară. Menţionăm că în 1938 România avea 316 710 km² şi 19.933.802 locuitori. Înainte de sovietizare, comuniştii reprezentau sub 0,005% din populaţia României.

3.2. Comunismul a fost impus împotriva voinţei poporului român exprimată la alegerile din noiembrie 1946 câştigate în realitate cu o majoritate covârşitoare de opoziţia anticomunistă care a obţinut între 70% şi 90% din voturi, comuniştii inversând rezultatul oficial.

3.3. Poporul român a îndurat cel mai cumplit regim comunist din Europa, recunoscut ca atare de întreaga comunitate internaţională.

3.4. Dintre statele europene, România a avut cel mai mare număr de deţinuţi politici raportat la numărul populaţiei (între 500.000 şi 2.000.000) şi cea mai înfricoşătoare poliţie politică – Securitatea.

3.5. Dintre toate fostele ţări comuniste din Europa, doar în România s-au înregistat victime la căderea comunismului. Nu au fost doar câteva victime, ci a fost un uriaş masacru – peste 1200 de morţi şi peste 4800 de răniţi. România este singura ţară europeană unde s-au înregistrat crime neocomuniste, precum genocidul din 22-28 decembrie 1989 şi fratricidul din 13-15 iunie 1990.

3.6. Conform Raportului final al CPADCR, “comunismul a căzut doar oficial la 22 decembrie 1989. Neoficial, structuri, dar mai ales metode şi mentalităţi comuniste au continuat să existe sub diferite forme, unele extrem de grave (…) : a) reprimarea manifestaţiilor anticomuniste din perioada decembrie 1989 – aprilie 1990; b) diversiunea etnică de la Târgu-Mureş din martie 1990; c) reprimarea manifestaţiei anticomuniste din Piaţa Universităţii din Bucureşti (…); d) „mineriadele” din 1991 şi 1999. Toate acestea au fost diversiuni şi manifestări tipic comuniste”. Majoritatea vinovaţilor nu au fost judecaţi până în prezent. Dimpotrivă, ei au devenit personalităţi publice şi politice, infestând de aproape 20 de ani societatea românească.

3.7. Reforma morală nu a fost posibilă din cauza nejudecării masacrului din timpul revoluţiei anticomuniste precum şi a fratricidului din iunie 1990 împotriva manifestanţilor anticomunişti, a societăţii civile, a partidelor istorice şi a presei independente. Marea corupţie a apărut şi s-a menţinut inclusiv datorită nejudecării acestor crime.

3.8. O parte din clasa politică s-a făcut vinovată de complicitate morală cu autorii masacrului din decembrie 1989 şi a fratricidului din iunie 1990, comise pentru a reprima şi a deturna caracterul anticomunist al revoluţiei începute în decembrie 1989. Acum, când România este membră a NATO şi UE, această revoluţie trebuie terminată şi se cuvine să devină “de catifea”.

3.9. În 18 Decembrie 2006, regimul comunist din România a fost condamnat ca ilegitim şi criminal de către şeful statului în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, prin discursul devenit act oficial al statului român, în baza Raportului final al CPADCR, document edificator şi incontestabil, sintetic şi analitic (care însumează 660 de pagini) elaborat de peste 40 de autori, majoritatea experţi în domeniile abordate. Actul condamnării comunismului este începutul renaşterii morale a României şi al reconcilierii naţionale, cel mai important act din istoria postcomunistă a ţării noastre alături de aderarea la NATO şi integrarea în UE, un exemplu pentru condamnarea internaţională a regimurilor comuniste.

4.0. Legile şi măsurile pentru decomunizarea României2:

4.1. Cercetarea prin Justiţie a crimelor istoriei recente a României. Finalizarea urgentă a cercetărilor justiţiei referitoare la genocidul din decembrie 1989 şi fratricidul din iunie 1990 comis împotriva manifestanţilor anticomunişti, a societăţii civile, a partidelor istorice şi a presei independente. Cercetarea prin justiţie a următoarelor evenimente: reprimarea revoltei muncitoreşti din Valea Jiului, 1977, reprimarea revoltei anticomuniste din Braşov, 1987; diversiunea etnică din Târgu-Mureş, 1990; mineradele din 1990, 1991, 1999. Desecretizarea imediată a arhivelor lămuritoare faţă de aceste evenimente.

4.2. Recunoaşterea caracterului anticomunist al revoluţiei începute în decembrie 1989; recunoaşterea Proclamaţiei de la Timişoara (martie 1990) şi a manifestaţiei din Piaţa Universităţii din Bucureşti (aprilie-iunie 1990) ca momente reprezentative ale revoluţiei.

4.3. Legea lustraţiei anticomuniste.

4.4. Legea declarării crimelor şi abuzurilor regimului comunist ca fiind crime împotriva umanităţii şi imprescriptibile juridic.

4.5. Legea interzicerii şi pedepsirii actelor de apologie a comunismului, precum şi a actelor de negare a crimelor şi fărădelegilor regimului comunist (extremismul de stânga trebuie respins cu aceeaşi hotărâre precum cel de dreapta). Interzicerea comercializării, difuzării, publicării şi afişării simbolurilor grafice comuniste şi a materialelor de propagandă comuniste cu excepţia contextului cultural/educativ antitotalitar. Eliminarea numelor de foşti comunişti pentru denumiri publice: străzi, localitaţi, instituţii etc..

4.6. Legea anulării sentinţelor de condamnare politică emise de justiţia comunistă după principiile luptei de clasă între anii 1945–1989; anularea condamnărilor la moarte a celor care au au dat pe faţă criminalitatea comunismului; abrogarea prevederilor decretului lui N.Ceauşescu din 1988 referitor la crimele politice.

4.7. Reînhumarea victimelor comunismului îngropate în gropi comune.

4.8. Legea recunoştinţei faţă de luptătorii anticomunişti, faţă de foştii deţinuţi politici; majorarea semnificativă a pensiilor acestora şi acordarea de gratuităţi.

4.9. Legea reducerii la minimum a pensiilor responsabililor pentru crimele comuniste: foşti activişti comunişti din nomenclatura PCR, foşti conducători şi torţionari ai Securităţii, foşti conducători ai Miliţiei, ai Ministerului de Interne şi ai „Justiţiei” comuniste.

4.10. Legea desecretizării şi deschiderii arhivelor comuniste şi postcomuniste; garantarea accesului liber şi neîngrădit la aceste arhive; transferul urgent al acestora la CNSAS sau la Arhivele Naţionale; publicarea pe internet a arhivelor; trecerea Arhivelor Naţionale în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

4.11. Legea împotriva distrugerii, manipulării, falsificării, ascunderii sau sustragerii de documente din arhivele comuniste şi postcomuniste; urmărirea penală a făptuitorilor.

4.12. Legea restituirii arhivelor confiscate abuziv (arhivele cultelor religioase, arhivele sioniste ş.a.).

4.13. Legea reparaţiilor faţă de foşti cetăţeni români exilaţi, autoexilaţi sau „vânduţi” în perioada comunistă.

4.14. Legea prezentării adevărului referitor la perioada precomunistă, comunistă şi neocomunistă în manualele şcolare de istorie naţională şi universală. Studierea în şcoli a istoriei comunismului şi a Holocaustului să fie obligatorie, nu opţională.

4.15. Legea pentru instituirea Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, pentru înfiinţarea în Bucureşti a Muzeului Dictaturii Comuniste, pentru construirea în centrul capitalei a Monumentului Victimelor Comunismului.

4.16. Legea cercetării prin Justiţie a reconsolidării oligarhiei securisto-comuniste în România postcomunistă. Confiscarea de către stat a averilor dobândite prin fraudă.

4.17. Legea cercetării prin Justiţie a privatizărilor făcute de oligarhia securisto-comunistă care a acaparat puterea economică în România. Confiscarea de către stat a fostelor bunuri ale statului privatizate fraudulos şi reprivatizarea acestora în beneficiul exclusiv al poporului român.

5.0. Solicităm Preşedintelui României să ceară poporului să-şi exprime voinţa cu privire la adoptarea dezideratelor şi legilor decomunizării României, precum şi a condamnării Pactului Stalin-Hitler şi a consecinţelor lui ca ilegitime şi criminale, printr-un referendum organizat cât mai curând posibil.

5.1. Solicităm Preşedintelui României, Parlamentului, Guvernului, organizaţiilor nonguvernamentale, sindicatelor, tuturor cetăţenilor, mass-mediei, să se solidarizeze în jurul idealurilor Proclamaţiei pentru decomunizarea României.

5.2. Facem apel la Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Organizaţia Naţiunilor Unite, Curtea Internaţională de Justiţie a Naţiunilor Unite, să acţioneze pentru decomunizarea României.

Bucureşti, 23 August 2008 – la 69 de ani de la semnarea Pactului Hitler-Stalin de la Moscova

Sorin Ilieşiu – iniţiator, vicepreşedintele Alianţei Civice, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismuluihttp://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html

Vladimir Tismăneanu – preşedintele Comisiei Prezidenţiale consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România

Mihai Şora – filozof

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989, George Costin – Preşedinte executiv

Societatea Timişoara, Florian Mihalcea – Preşedinte

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte

Fundaţia Memoria – filiala Argeş [Experimentul Piteşti], prof.univ.dr Ilie Popa – Preşedinte

Fundaţia Corneliu Coposu, Rodica Coposu şi Flavia Bălescu

Seniorii Ligii Studenţilor din Universitatea Bucureşti 1990, avocat Antonie Popescu – Senior

Fundaţia Culturală Timpul, Iaşi, Liviu Antonesei – Preşedinte

Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte

Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte

Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – Preşedinte

Organizaţia internaţională a luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, Ionel Leşu – Preşedinte

Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte

Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte

Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte

L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte

Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte

Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte

Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte

Asociaţia Apolitică “Societatea Târgovişte”, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte

Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte

Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte

Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte

Grupul văduvelor de eroi martiri

Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara

1 “Proclamaţia pentru decomunizarea României” din 23 August 2008 a fost adoptată de cei aproape 400 de delegaţi la congresul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat din 24 August 2008, partid afiliat la Internaţionala Creştin Democrată în 1987 în timpul dictaturii comuniste când se afla în clandestinitate.

2Majoritatea măsurilor şi legilor pentru decomunizare sunt propuse inclusiv de Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (decembrie 2006). Legile decomunizării sunt, de asemenea, în spiritul următoarelor documente: Proclamaţia de la Timişoara (martie 1990), Proclamaţia pentru România (aprilie 2005), Apelul pentru România (iunie 2005), Rezoluţia nr. 1481 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (ianuarie 2006), Apelul pentru condamnarea comunismului (martie 2006), Discursul din 18 Decembrie 2006 al Preşedintelui României în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului pentru condamnarea regimului comunist din România ca ilegitim şi criminal în baza Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (decembrie 2006), Apelul către Parlamentul României şi Parlamentul European (martie 2007), Apelul pentru Adevăr (ianuarie 2008), Rapoartele Comisiei Europene privind România (2007, 2008), Declaraţia de la Praga privind conştiinţa morală europeană şi comunismul (iunie 2008).

92 răspunsuri to “Glasu’ celui care strigă în pustiie…”

 1. monica Says:

  ….sau cum a zis AVP int-una din scrisorile sale din Epistolar iepocal :
  „Bre, timpul meu este ideal, iar cel real (al vostru) parcă dospeşte, coace el ceva, nu vedeţi ?! Timpu’ vostru e inversul celui al nostru, bigbangul vine mai apoi !”

  Semnez reapelarea Pactului pentru reformarea României propus de societatea civilă initiat de dl Iliesiu cu speranta ca nimeni in aceasta tara nu-si va mai permite sa incalce legea ,iar institutiile statului de drept vor functiona constitutional.
  Monica Fesci
  pensionar

 2. monica Says:

  Am uitat sa specific 😳 Scrisoarea este scrisa in anul 1984 cand cei ce carcotesc pe aici nu aveau curaj nici sa treaca strada,fara… ajutor 😳

 3. AVP Says:

  Ma alatur si eu glasului societatii civile care striga in pustiie… (bine, nu chiar in pustiie-pustie, avand in vederea ca IICCR / IICCMER, Comisia Tismaneanu si Raportul de Condamnare a Comunismului sustinut de Presedintele Traian Basescu in Parlamentul Romaniei, in nov. 2006, au aparut tot ca urmare a unor asemenea apeluri… ; insa nu mi-a scapat gestul candidatului TB, la intalnirea de anul trecut de la GDS, care atunci cand dl Sorin Iliesiu a vrut sa zica si dumnealui ceva, i-a facut semn rezolut si cam otzarit sa se opreasca, avand aerul ca ricaneaza : „M-am saturat de Apelurile tale…!” oops… Zau, nu stiu ce ma face sa cred ca Presedintele isi da si-acum pumni in cap pentru greaseala de a fi achiesat la condamnarea Comunizmului ilegitim si a criminalei sale Securitati, fiind clar, n-asa? ca toate necazurile ce au urmat de-acolo i se trag… oops)

  Parerea mea, pai cum drea…

 4. monica Says:

  AVP
  Nu cred ! Dtale iti pare rau c-ai avut atitudinea pe care o ai de 30 de ani? sa nu-l banuim degeaba ! A zis-o din campania din 20o5 inainte de a-i da votul: ” Adriane,cu ce-o fi de vina poporul acesta sa aiba 2 candidati comunisti ?” (aproximativ citatul)De-atunci si-a asumat apartenenta la PCR si ceea ce va urma .Cred ca are proprietatea cuvintelor mai abitir decat i-o recunoastem noi , dar cand este luat la refec zilnic timp de 5 ani , orice devine o picatura chinezeasca 💡

 5. raduhumor Says:

  Interesant ca atunci cand va convine, va aduceti aminte de PNT-cd, singurul partid care ar fi putut sa decomunizeze Romania !
  Prea tarziu tovarasi !

  Dar de fapt cu asemenea apeluri nu vreti decat sa luati pulsul muribundului, spre a va putea face definitiv catarafusele , ca voua nu de disparitia vechilor structuri, ci de perpetuarrea lor (mai bine zis, cat va mai merge 🙄 ), sunteti interesati :mrgreen:
  Altfel nu v-ati da peste cap sa sustineti pe unul din cei mai abili indivizi care a reusit sa pastreze sistemul facandu-se ca lupta impotriva lui :mrgreen:

  P.S. Acuma e clara deblocarea unuia din cele mai pupincuriste bloguri :
  Se vrea „cursa de soareci” de prins anticomunisti adevarati, cei care mai au curaj in tara asta 🙄
  Trist si periculos e ca au ajuns/reusit sa cumpere si constiinte pe care nu le credeam de vanzare :mrgreen:

  +++++++++++++++++++++++++
  avp reply : „Curajosul” de mai sus e un binecunoscut troll, pe care desi l-am somat de nenumarate ori sa nu mai vina pe acest blog si chiar l-am reclamat la Romtelecom, al carui client este, continua sa ne spamuiasca netulburat, cu insulte si calomnii indescriptibile, pe care dupa ce le depune la beciul lui Aksimet de aci, le dubleaza la loc de frunte in vitrina pretenarului sau in esenta de aceeasi teapa, @goe, ce-l primeste cu bratele deschise pe infractor, astfel ca blogu goesc a devenit o rampa de lansare a celor mai abjecte infamii contra lui AVP si a prietenilor sai.

  Rog sa nu se intre in niciun fel de dialog cu „curajosul” troll, indiferent cat ne-ar enerva ori ne-ar indigna parolele evident descreierate, lipsite de orice decenta, obiectivitate ori onorabilitate ale sociopatului. Astept, de altfel, ca Romtelecom sa-si aplice propria-i politica de internet si, urmare plangerilor mele legitime, bazate pe probe irefutabile, sa puna capat zbenguielii pe Internet a „viteazului” iresponsabil. Precizez ca ipochimenul se bucura pe our blog, momentan, de libertatea lui septembrie 💡 Aviz si celorlalti amatori de giumbuslucuri porcesti : aici nu va fi niciodata troaca lui goe, aloo… 👿

 6. AVP Says:

  @Moni, una-i una si alta-i alta… Nici eu nu cred ca TB regreta Comunismul si Securitatea, dar poate ca regreta – te pomenesti – faptul ca i-a supalat prea tare pe comunisti (activisti) si pe securisti, multi dintre astia fiind si astazi in felurite functii importante ale statului, datorita chiar pactelor compromisorii ale puterii actuale, aloo… Si nu vezi ca tovii si baietii sunt pe cale de a-l invinge si pe el, ca pe Tzapatero…? 🙄

  Deci intrebarea mea e: daca nu le pare rau de ei, de ce tot o cacâie cu decomunizarea, fata mea…?

  De ce nu s-a implicat personal spre a se adopta in regim de urgenta legea lustratiei, cu aplicatiune imediata… ? Si de ce s-a ciuntit proiectul acestei legi, in asa fel incat sa fie posibile tot felu de „exceptii” ?

  De ce nu se scot de la naftalina cele 100 de mii de dosare „de siguranta nationala” ? Printre ele, in mod cert, ar fi si dosarele majoritatii adversarilor feroci ai Presedintelui, dar daca (te-ntreb cu emotie…oops) s-ar gasi si cele ale prietenilor Dlui Presedinte -, si mai mult decat atat, dreaq…? 😯

  Sau oi crede cumva ca prea putini dintre parlamentarii, demnitarii, judecatorii, procurorii si politistii actuali or fi fost activisti, securisti sau militieni, si chiar daca n-or fi facut – cica – „politie politica”… ? Si apropo, de ce nu se termina cu sintagma asta penibila („politie politica”), care-i scoate basma curata pe majoritatea tovilor si baietilor (majoritatea si adversari ai „tradatorului”… ?)

  De ce a numit la TVR un fost politruc comunist ? 💡

  De ce ne jucam de-a condamnarea comunismului ? 👿

  De ce – cu alte cuvinte – dam apa la moara unor ipochimeni ca „curajosu” anonim de deasupra, cand s-ar phootea taia coada pisicii dintr-o data…?

  Intrebarea e insa alta : chiar s-ar putea, mey… ? 💡 Io zic ca acuma categoric ba, insa altadata, pe vremea Aliantei DA, poate mda si cu conditia ca aia sa fi fost Alianta „Dreptatea si Adevarul” (DA), iar nu alianta „Dracul Ascuns” p-acilisa, prin papusoi pe la Romanica noa, pai cum drea…

  Etc.

 7. monica Says:

  Am discutat deseori despre singuratatea alergatorului de cursa lunga.Cand spui despre Comunism ca a fost „ilegitim si criminal” ,cand la sfarsitul sedintei din parlament ,dupa ce-ai fost improscat cu kakiul comunist si securist din cap pana in picioare, in timp ce prietenii din „Dracul Ascuns” stateau impasivi ai mai avea puterea sa spui

  “Nu vreau să devin „Preşedintele care a condamnat comunismul”. Vreau numai să fiu şeful unui stat care consideră că această condamnare ţine de normalitate, că, fără această condamnare, vom înainta greu, vom înainta continuând să cărăm în spate cadavrul propriului nostru trecut.
  Tot ceea ce vreau este să clădim viitorul democraţiei în România şi identitatea naţională pe un teren curat”

  .

  Crezi cumva ca astora care au cam somat la umplut sarsanalele(chiar si-ai lui) din avutia tarii ,daca l-ar fi mirosit ca ar avea cea mai infima idee de regret ,l-ar mai fi balacarit pe toate canalele? Sunt morti ,sunt fierti,sunt ca spumele talazurilor care se sparg in stancile dure ale tarmurilor.

  Examenul (al catelea) tradarii se va da cat de curand.Atunci se va vedea de ce suntem in stare ,noi romanii de-acum, care ne-am cimentat caracterul invatand sa mintim ,sa hulim,sa invidiem, sa furam,sa lenevim,sa mintim,sa tradam, chiar sa …omoram (cu vorba),dar mai ales sa fim ,cu tontii motzul Kakiului.

  Se vor gasi destui care-mi vor sari in cap ,cum indraznesc sa- mi jignesc conationalii 😳 .
  Scuze pt exprimarea nu tocmai eleganta.

 8. monica Says:

  Si ca sa nu crezi ca am dat-o in balarii ,tot ce-a tinut de el a facut .Restul apartine Parlamentului si Guvernului. L-am votat cu buna stiinta, dar nu pot da numai in el ,in Presedintele Tarii ,care are totusi limite constitutionale in care poate actiona . Nu am pretentia sa am dreptate 😳

 9. Loda Says:

  Si totusi ,cine a scris sub numele Stely l-a tema de ieri ? ca era clar ca nu-i ,,originala” !

 10. AVP Says:

  Monico, sa nu ne ascundem dupa ciresu unor parole mumoaso-lacramoase… oops. Intrebarea mea e: de ce a nominalizat TB la TVR un ex-politruc din absconse petice… ? 💡 De ce nu l-a nominalizat chiar pe omul care i-a dat ideea de a infiinta IICCR/ IICCMER, Comisia Tismaneanu sau de a condamna ce zici tu c-a condamnat si care om de altfel (Sorin Iliesiu) e varful de lance al proiectelor de decomunizare in Ro si singurul care a prezentat un proiect concret de implicare a TVR in decomunizarea Ro, aloo… ? 💡

  O sa-mi replici ca de ce tot facem caz de TVR, a…? Pai nu vezi, bre, ca lui TB i se va trage, pana la urma, de la imagine ? 💡 De ce crezi ca-mi clatesc io gura pe-acilea…? Aici e miezu bataliei de azi, dintre cei ce ne uitam spre hyperboreea nord-atlantica si cei ce se uita inapoi, la vremurile cand erau atotputernici moroi : batalia se da la televiziuni si pe forumuri, bre, nu in parlament, nici la partide, nici in hotelurile doamnei EU cu mirosuri de sulfine sau prin fabrici si uzine…

 11. Trimi Says:

  AVP INTREBARILE TALE SUNT FOARTE BUNE.
  AM SI EU UNA.
  CE SE INTAMPLA DACA PUNEAM EU ASTFEL DE INTREBARI SI AVEAM ASTFEL DE INDOIELI REFERITOR LA tb ?

 12. Dl.Goe Says:

  Apel AVP: „Rog sa nu se intre in niciun fel de dialog cu “curajosul” troll”

  Felicitari d-le AVP. Faceti progrese. Acum acordati libertate deplina „dusmanilor” dar puneti restrictii „amicilor”. Prietenii (nu) stiu de ce. Haideti domnule nu va mai caliciti cu ce va prisoseste si fiti generos pana la capat. Intelept si istet ca un proverb: Daca-ti dai nadragii de pomana nu le taia nasturii. Sau ca doua proverbe: Daca ti-ai dat vaca de pomana nu plange dupa talanga ce-o avea la gât. Lasati-i pe toti sa spuna ce-or spune, inclusiv pe domnia voastra. Se balanseaza ele lucrurile pana la urma, de la sine, catre un echilibru stabil si natural.

  P.S. Cea mai eficienta metoda de combatere a trollilor indezirabili nu este nici banarea / cenzurarea lor, nici marginalizarea / ignorarea lor cautata ci incurajarea lor pentru a-si da in petic liber si neingraditi de vreo constrangere. Fiiti odata constient ca restrictiile pe care le-ati adugat pe blog in straturi, straturi nu v-au adus nimic bun. Nici audienta, nici atentie, nici companie selecta, nici credibilitate, nimic. Ba dimpotriva. Mai incercati si invers.

 13. monica Says:

  Dar de ce sa-ti raspund eu ?
  Sa raspunda omul de baza de la cultura, din Parlament,domnita aceea slabuta,blonda si diafana,careia numai temenele nu i-am facut ,conselierii dlui prezident et all.

  Sa ramanem intepeniti in aceast proiect numit „Iliesiu” mi se pare neproductiv(dle Iliesiu va respect f mult ,dar nu sunt ipocrita). E bine si ce facem noi,ca-i amintim dlui Basescu de cuvantul ce si l-a dat in fata soc civile,dar in timp ce noi ne contram p’acilica,dand in el,cu resentiment, DDD + Ponta +Vantu+toti derbedeii strang semnaturi ,care nu-s bre pt PP-ul lui Diaconescu, ci ca sa-l dea jos „prin vointa boborului” pe mariner, depunand lista la Parlament.

  Dl Iliesiu stie f bine ca Depart de stiri din TVR, unde taie si spanzura R Culcer, este stat in stat .Asa ca, nu cred ca Basescu ,daca ar vrea ,nu s-ar instala seara de seara acolo sa transmita mesaje. Pot sa stiu io ce e in capul Presedintelui si a consilierilor de imagine? Poate e NORMALITATEA si noi n-o dibuim !

  ps
  Nu cred ca sunt mai lacrimogena decat altii ,ca pana la urma Basescu asta este o etapa, care ne-a fost scrisa s-o traim .

 14. neamtu tiganu Says:

  Monica, tu esti? vezi draga ca se poate? Bravo?

 15. AVP Says:

  @Trimi – non idem est qui duo dicunt idem… Tu vorbesti din postura unui anonim, a unui inamic declarat al lui TB si-a unui mincionos dovedit, iar io sunt AVP. Iti repet: vezi cum te misti pe-aci, caci numai azi mai e libertatea lui septembrie… 💡

  @Goe – acelasi lucru, ca pentru Trimi, e valabil si pentru tine. N-am, te rog sa ma crezi, niciun chef de a detalia. Nu-ti acord nici cea mai mica sansa de a te considera vreodata un hom cat de cat serios, responsabil or valoros. Io nu sunt Stely, mey, rumâne.

  @Monica – uiti voios, s-ar zice, cu cine vbesti… oops. Am spus in mai multe randuri pe-aci ca brandul sau discursul lui Traian Basescu nu mai au nici pe departe sfortza de altadata (fiind facut praf si pulbere chiar prin neglijentza or incompetentza echipei sale de imagine, care n-a stiut sa contracareze ofensiva katiuselor mogulice) si ca singura sansa ce-i mai ramane (lui si modernizarii Ro odata cu el) e sa aplice proiectul de decomunizare al lui Iliesiu, in care TVR va juca un rol esential, daca va fi sa fie… Daca chiar doresti sa intelegi ce vreau sa-ti spun, reciteste topicurile pe care le-am indicat in finalului postarii mele de ieri ; daca nu, nu.

  @

 16. frovol Says:

  Nu cred ca este momentul oportun sa puneti presiune pe Presedinte acum. Fiti vigilenti. In aceste vremuri se joaca soarta tarii si a romanilor.

 17. monica Says:

  @AVP,
  Dac-as fi uitat nu mai incepeam sa scriu ce-am scris in prima postare de azi. Dar si eu am scris de mai multe ori ca nu-i poti da omului cu forta ,ce nu vrea sa ia . Asa ca ma retrag, ca cine stie ce se mai intelege din ce scriu eu.
  O seara placuta va doresc ,tuturor !

 18. Dl.Goe Says:

  AVP: „(Goe) Nu-ti acord nici cea mai mica sansa de a te considera vreodata un hom cat de cat serios, responsabil or valoros.” – Sunteti un dragut. M-ar lovi o tristete scurta, vecina cu depresia, daca as avea vreodata parte de de vreo considerare sau consideratiune expresa de la AVP, as adauga note noi suspiciunilor fata de mine insumi, dar asa, simpla luare in considerare spre negare a acestei alternative, nesolicitate si nesugerate in vreun fel, venita de la un EGO cat Everestul (chiar GOL si fara tibetul necesar la baza), este a flatare considerabila. Merci neica, mi-a placut. Si zici ca doar azi est marinimos? Tocmai azi cand Epoca de Piatra aniverseasa 50 de ani?

 19. raduhumor Says:

  Deoarece lipseste din motive de ciclu nevricos a marelui buldog cunoscuta maidaneza (ea nu intra decat cand i se pare ca roata comentariilor s-a invartit suficient de mult, ca sa nu-i (sur) prinda botul sau vreo laba, pe care oricum o ia peste ochi de la Abalaru enervat de vreun troll , dar mai ales de prostia si slugarnicia ei 😆 , Abalaru s-a vazut nevoit sa-i muste el de partea pe care la altii o pupa, pe cei care indraznesc sa traga cu ochiul la vanturile sale, pompos denumite apeluri, dar mai ales sa-i spuna in fatza cam cate parale face (nu din cersit, ca aici este singurul punct unde se dovedeste imbatabil si singular in blogosfera 🙄 ) !
  Bestia politica din el sfasie la nimereala tot ce nu-i miroase lui bine ( si cum unii cam punem la fund parerile sale, care atunci cand nu sunt imprumutate , sunt de-a dreptul idioate, e si normal sa sufere olfactiv, ca schimba fundurile, si el e foarte atent la ce (fund) linge si la ce scuipa , sau isi baga picioarele :mrgreen: ).

  P.S. Probabil ca din unii ca el s-au recrutat specii pe cale de disparitie ca Turcanu :mrgreen:
  Are toate datele unui tortionar, sau conducator de televiziune publica totalitara cum tot bate el apropouri ca i-ar placea sa fie 🙄
  Asemenea indivizi, netratati la timp( macar cu indiferenta sau flit 😉 ) pot deveni periculosi si nocivi pentru o societate care inca nu s-a ridicat din patru labe, iar atunci cand mai da si de niste creiere nespalate inca de diferite doctrine totalitare, reprezinta un adevarat pericol social 🙄

 20. monica Says:

  Uite cam ce ziceam io atunci ,in topicurile indicate. In 29 iunie pe la 12 trecute fix 😉
  „………………………………………………………………………………….
  Eu nu am fost si nu sunt de acord cu rolul de jucator ascuns pe care si l-a luat Presedintele ,mai nou.Ca nici Ilici si nici Constantinescu n-au fost presedintii “tuturor romanilor” este de notorietate.Asa ca ,daca n-as avea alta posibilitate as asalta ecranele, care m-ar accepta si le-as da democratie ,cu lingurita,in fiecare seara tuturor detractorilor care striga “hotii” ,ei care au scuturat aceasta tara de toate bogatiile .As lua taurul de coarne si m-as lupta cu el .Maine poimaine o sa-l auzim ca l-au invins mogulii?
  Dar minciuna a devenit virtute prin lupanarele politice sau mediatice si asta nu este o noutate n-asa? Uitati-va mai sus pe acest topic.Avem exemplul cel mai elocvent .Transformarile de peste noapte din comunisti sadea, in democrati sau liberali si chiar socialidemocrati, n-aveau ce altceva sa genereze ,decat ipocrizie,manifestata pe diverse paliere in fel si chip ,oricum pt toate gusturile.Asa s-a intamplat si la venirea comunistilor cu cei care s-au transformat din oite in lupi rosii.
  Acum avem exact ce meritam dupa cat ne-am pregatit ,inainte de a intampina, darul ce ni s-a dat :libertatea ! Mi-e teama insa ca ne-am pregatit cam dupa urechea pe care-o vad in mijlucul baltoacei pline cu broaste ,din ilustratia dlui Grebu. Trist ,dar adevarat! „

 21. AVP Says:

  @Moni, io zic ca suntem fete si baieti mari… Pai daca asa gandesti, de ce tot te sclifosesti – scussi expresia …oops – cu apararea lui Base, pe care nu-l critica un dusman de clasa, aloo, ci omu care a scris singuru Apel pro TB, cand nici macar „intelectualii lui Basescu” nu-i mai dadeau vreo sansa de realegere, bre… Da-mi voie, pleease, acuma, sa ma rid un pic si de alegatia ta cum ca depart. de stiri al TVR, unde troneaza Rodi Culcer, e o reduta probasista teribela, pe unde n-ar trece nici cioara-ghioara… Asta inseamna ca tu nu te uiti niciodata la TVR si mai ales la stirile rodicutzei lu pesce, dear surioara, despre care toanta lumea portokakie vbeste si-o laudeste, desi o cunoaste evident intr-o doara, fara sa stie ce-i poata chelea si doamnei asteia, fireste, despre care io am crezut tot timpul ca traieste – dupa cum arata – mai mult vulpeste… oops. Ei bine, vreau sa spun ca cand am ascultat ieri-alaltarea neste stiri la TVR a lu Rodicutza, mi s-a parut ca sunt la Antena lu Felix, drea… 😳

  @Goe – ia-ti trollu si fa pasi de-aciia, pleease… Iti procuri caraghioase iluzii daca-ti inchipui ca o sa intru cu tine sau cu homu cavernelor la taifas. Si-ti repet ca doar azi mai e libertatea lui septembrie, mey, rumâne. Ai disponibilitatea totala de a te intretine in troaca ta c-un intelectual din clasa, teapa si factura ta, pai cum drea. Hai, valencia 👿

 22. neamtu tiganu Says:

  Monica, cind te-am vazut prima data mi s-a parut ca esti o fata isteata, (iti amintesti, chiar ti-am zis?) mai apoi mi s-a parut ca m-am inselat prima data, acum mi se pare ca m-am inselat a doua oara. Nu stiu, zau, ce sa mai cred? Tu ce zici? Cind m-am inselat?

 23. monica Says:

  AVP,
  Sa stii ca nu ma uit 😳 dar mi-am imaginat ca ea,dna Culcer, care era in carti si asa infocata aparatoare a Presedintelui,inainte de numirea noului dir general,nu si-a schimbat bre directia.
  Eu tot cu Base tin si am incredere ca stie ce face, ca de nu,hartistul „jocului” politic s-ar putea intampla sa ajunga sa se dea cu capul de zidurile palatului exclamand nedumerit qualis artifex pereo 🙄

 24. neamtu tiganu Says:

  Monica, cred ca totusi prima oara m-am inselat!

 25. GoldmundR Says:

  Semnez
  „APEL CĂTRE PREŞEDINTELE TRAIAN BĂSESCU: Reformarea României conform celor cinci prevederi ale Pactului pe care l-aţi semnat constituie o urgenţă naţională şi o datorie de onoare” ,
  cat si
  „PACTUL PENTRU REFORMAREA ROMÂNIEI”
  si
  „PROCLAMAŢIA
  PENTRU DECOMUNIZAREA ROMÂNIEI”
  Adrian R.Apostol
  Stuttgart,
  Germania

  Este pentru mine o cinste sa semnez aici,in urma acestor oameni care lupta de 20 de ani pentru o Romanie libera,democrata si respectata in lume.
  Cum pot unii sa participe la discutii pe teme politice si sa nu semneze cele de mai sus?
  Dupa cum a scris si @Monica si cred ca am scris si eu de cateva ori pe nisipul insulei domnului AVP,domnul Basescu,actualul Presedinte al Romanei este o etapa,o perioada scurta din istoria acestui popor,insa ceea ce aveti sansa sa semnati aici,este intr-adevar o mare ocazie,pentru Adevar si Dreptate pentru toti romanii.
  Unde am fost noi in anul 1980,in timp ce cativa romani isi riscau viata pentru un popor intreg si temator?
  Unde am fost noi in decembrie 1989?La Paris si Stuttgart.Au fost destule ocazii sa devenim mai buni,sa facem ceva pentru tara noastra,poate in 1977 cu „lista lui Goma”.Multe ocazii am ratat.Dar acum,daca ratam si aceasta ocazie,ce vom spune copiilor si nepotilor?Invocam din nou frica?Ca nu ne-a pasat?Sau poate invocam motivul „stiam ca nu se va intampla ceva”-doar daca nu semnam acum,daca nu ne unim pentru o Romanie noua.
  Asa sa ne ajute bunul Dumnezeu!

 26. raduhumor Says:

  @Goldmund :
  „Asa sa ne ajute bunul Dumnezeu ! ”
  Sa-ti ajute Bunul Dumnezeu, sa-ti revii, ca nu pierzi nici o ocazie (nici nu ma mir, ca la voi nu se plateste ca la noi, ca-l duci pe unul cateva sute de km mai incolo, dar tu parca esti dus prea departe, cu capul , dovada ca nu haina, nici tara nu face pe om- neom, cum face prostia 🙄 ) s-o iei razna peste tarlalele insamantate de unul ca Abalaru cu niste apeluri de care se stramba de ris pana si cei pentru care tot semnati, dar nu va asemanati cu ei , decat la culoare, ca-n rest….
  Mare-i gradina lui Dumnezeu, dar parca in cea de la Stutgart nu ma asteptam sa creasca asemena specimene 🙄
  Dar ma rog, tu esti dus cu totul , saracu’ 😉

 27. raduhumor Says:

  Ce deosebire intre @Neamtu Tiganu, sau @Hantzy si unul ca asta :mrgreen: ????
  Si cand te gandesti ca si unii si altul au norocul de a trai intr-o tara libera, dar numai la primii doi se cunoaste 🙄

 28. GoldmundR Says:

  @raduhumor,
  ce ai vrut sa spui?-ca nu esti coerent.
  Iti permiti ca un porc sa intri pe insula lui AVP cu toate ca aici esti declarat persona non grata (e atat de greu sa intelegi asta?) si iar insulti gratuit.Macar recunosti ca nu te duce capul(dar te plimbi pe multe bloguri!)si -din nou-nu intelegi despre ce e vorba cu „apelurile astea”.
  Macar daca ai fi consecvent ,ai fi un porc si pe blogul maestrului Dorin Tudoran,dar ca orice om fals-logica abc-aici esti ca de obicei,iar acolo joci rolul ingerului…balbait(pt. ca nici acolo nu ai idei interesante sau pareri docte!)
  Bunul Dumnezeu sa te ajute sa devii om
  iar restul poti face prin lectura….

 29. Dl.Goe Says:

  @GoldmundR – Pertinenta observatia ta. Mai putin nedumerirea legata de aprenta inconsecventa a d-lui Radu Humor. Pai dansul gandeste foarte, foarte, strict in termeni de partizanat politic. N-are de ce sa-l combata pe dl. Tudoran pentru ca acesta se gaseste acum de partea cea buna a baricadei (impreuna cu Nastase, Ciutacu, Crin, Ponta, Badea etc) asa ca domnia sa are toate motivele sa fie indulgent desi cred ca e capabil a fi in stare sa observe ca Padina si Tudoran au „valori” apropiate si ca au derapat de la realitate in cam acelasi fel.

  P.S. AVP – Am impresia ca ma tineti insistent de vorba ca sa-mi transmiteti ca nu. O faceti intentionat sau… ca d-na Stelly?

 30. Trimi Says:

  Ce spirite elevate pe aici.
  Dai cu porcul si cu alte animale . Misto
  Si eu cica nu ma rdic la nivelul de intelectualitate inalta si cica asi fi mincinos dovedit.
  La asemenea limbaj si scame si ciupici pe creier(dl Goe?) mai bine caut alte meleaguri

 31. AVP Says:

  Pastreaza-ti cumpatul, prietene @Goldmundr, pleease… Am vrut sa fac un demo pentru amica noastra @Stely si pt amicu @pP de la Paris, care s-au supalat pe mine mai alaltarea ca nu-i las sa scrie ce vor muschii lor contra inimicilor, pai cum drea, aratandu-le ce-nseamna sa lasi un troll – asa cum sunt considerati ei insisi de alt bobor… 😉 – pe for, liber ca mbou’ salbatic din fundu codrilor, mugind si pufnind ca orisice animal din clasa nesimtitilor si balegandu-se aci fara nicio rusine, in ochii tutulor… Zici ca trollu care aici pare a fi un apocaliptic leech sau un suin cu great sorici o face pe ariciu pogonici pe blogul lui Dorin Tudoran…? 🙄 Eu cred ca mai degraba acolo e doar ceea ce lasa gazda sa se vada, mey, crezand ca daca baga gunoiu subt presh, gata, l-a facut pe troll domn liberal si telectual fresh, pe care-n loc sa-l dai pe mana vardistului, ca sa-l lege fedelesh, te poopi cu el in bot or pe strasse iesh’ , far’ sa-ti vie les pe besh… oops. Problema e alta, draga pretine : daca tu vezi ca D. Tudoran se intretine fara nicio jena c-un mirlan, ce mai cauti pe-acolo, my dear obi-wan… ? 🙄

  Sa-l lasam asadar pe bietu bezmetic ca sa-si mai dea vreo doo ore-n petic, poate asa vor pricepe care-i chestia cu trestia si @Stely, si chiar si @Pepe de la Paris, cum ar venea… 💡 Dupa aia o sa-i pun iarasi la index, caci astia nu merita sa stea in societatea oamenilor, ci-n compania celor de teapa lor, a trollilor 👿

 32. AVP Says:

  Ma ciurprinde retinerea ponderata de care a dat dovada @neamtu tiganu… oops. Drept rasplata ii mai acord o sansa, iata… oops. Evident ca n-o sa-l leagan in covata si nici n-o sa-i tamponez tranjii cu vata, dar macar va mai avea si el ocazia, din cand in cand, sa maraie cate-o fata… 🙂

 33. AVP Says:

  Pentru viitoru index al acestui blog sunt calificati pana acuma: @trollu 1, @trollu 2 (zis si radu, horatiu, trimi etc), @goe (ca gazda or casa de intalnire a trolilor, nemaivorbind de propria-i nesimtire si obraznicie, ce frizeaza sociopatia, cum i-am mai spus) si becisnicu obsedat sexual, practic un boschetar virtual cu ifose de telectual, @agaX…

 34. GoldmundR Says:

  AVP,
  imi pare rau acum cand recitesc ce-am scris,mai ales ca omul respectiv nu-mi produce nimic,pentru ca nu spune mai nimic.
  Sunt linistit,nu-ti face griji.
  O seara buna!

  @Trimi,
  noi putem discuta oricand elevat.Din pacate mai exista sectiile de bruiaj si nu ne mai intelegem intre noi.
  Imi cer scuze pentru cuvantul „porc”,care te-a deranjat.
  O seara buna si tie!

  @DlGoe,
  da-mi voie sa am parerea mea despre AVP si Dorin Tudoran.
  Ii respect pe amandoi poeti,numai ca dansii se deosebesc total unul de celalalt,incepand cu topografia locului in care traiesc,dar si de „prietenii”care ii inconjoara pe insulele lor samd.
  Chestia cu „derapat de la realitate” nu-mi place.Daca crezi ce spui,ar trebui sa ocolesti acest blog.Eu personal,il vad pe AVP printre cei mai lucizi pamanteni….romani.Asta inseamna ca „multimea”are o problema si nu cum crezi tu.De aceea arata tara cum arata si situatia in care se gaseste este cum este,pentru ca majoritatea nu este inca lucida si ramane o „massa manevrabila”…in mainile celor care nu vor schimbari radicale.
  Mai reflecteaza-niciodata nu-i tarziu.
  O seara placuta!

 35. Dl.Goe Says:

  Pai stimate AVP pe ce va bazati speranta ca d-na Stelly si dl. Pepe (de la Paris) au priceput intr-un timp asa de scurt exact ceea ce voiati d-voatra sa priceapa si nu tocmai invers? Sarmana jalnicie.

 36. Emanuel Tanjala Says:

  Semnez si eu apelul ,a Pactul pentru reformarea Romaniei si deslipirea tarii de partidele care mai cocheteaza cu ideologia comunista. Sunt total de acord cu Sorin Ilies si doresc ca
  socetatea civila din Romania sa fie mai mult vizibila in lupta
  crancena, impotriva trecutului otravit comunist.

 37. Dl.Goe Says:

  GoldmundR – Toata consideratia vizavi de parerile d-voastra in general si fata de parerile despre AVP si DT in particular. Parerile d-voastra sunt desigur indreptatite, in acord cu detaliile realitatilor pe care binevoiti sa le luati in calcul si in acord cu rezonanta pe care o produc in mintea d-voastra. Totusi cat priveste luciditatea… de care vorbiti ea este subminata puternic de simpla discrepanta intre pretentiile si rezultatele pamanteanului roman, mare scriitor, mare vizionar politic si lider de opinie (in opinia sa) fara niciun rezultat cat de mic undeva, candva, la ceva. Stiu, tara il faulteaza, destinul il persecuta, prostii nu-l lasa… Dar asta inseamna ca omul ori n-are luciditatea necesara pentru a se descurca in lumea asta ori capacitatea de a o schimba (vai) dupa chipul si asemanarea sa. Lucidul, didamai AVP-ul titanic, cu nume si renume, omul cu caramida-n piept si-n cap, va ramane vestic anonimul corabian, un destin ratat ca oricare altul. Unde vedeti d-voastra atata luciditate?

 38. agaX Says:

  dl.goe,
  cred ca fiecare isi stabileste propriul destin, dupa care isi atinge sau nu scopurile in viata. precum tot fiecare isi stabileste, mereu dinamic, punctele de referinta. si-atunci, tot fiecare isi judeca si statutul destinului lui.

  destinul nu e neaparat sinonim cu „celebritatea”.

 39. agaX Says:

  dl.goe,
  evident, faptul ca cineva nu e un destin ratat, nu il face mai capabil, sau mai demn de respect. in plus, neam prostia nu tine de destin, ci de proasta crestere.

 40. AVP Says:

  Pacat de tine, mha, @ago… Daca n-ai trage-o intr-una pe Stely de codite & funditze, cu-o mana-n paru fetei si cu alta la bilitze, ai fi chiar un telectual cu circumvolutii d-alea puse pe finissime iglitze, iar nu linse de lihnite vulpitze, ca goe ista cu-ale lui penibilissime fitze…

 41. raduhumor Says:

  Acuma , daca stiu ca stati cu ochii pe ceas sa se faca 24 si sa va intoarceti iar in asternuturile voastre curate din care de abia au plecat proscrisii , n-o sa va stric eu si noaptea asta, ca destul se pare ca v-ati stricat voi seara si o sa va spun ca la randul meu, am vrut si am demonstrat si eu ceva 🙄
  Calitatea jalnica a celor care compun (pe) acest blog, din care in afara de urlete si reclamatii, pire si reprosuri, nu apare altceva (unii zic si nimic 😉 ) demn de retinut !
  Ma rog, cine vrea poate sa retina atasamentul disperat la niste cauze pierdute, pe care ave le resusciteaza prin respiratie gura la fund , din interese profund meschine ( daca puterea-i trecatoare, de ce sa nu intinda mana si la ea , ca orice cersetor care se respecta, la orice trecator care se iveste prin preajma 🙄 ).
  Fara sa vreau, am mai demonstrat si slugarnicia celor care daca au primit ordinul sa taca malc, sa nu raspunda la provocari, ca sa nu se observe ca-s jalnici in gandire, s-au conformat la comanda, singurul pe care l-am provocat putin, iesind si infigandu-se rapid cu oistea-n gardul propriilor limite 🙄
  Romanul cu aere de oras cu echipa de fotbal din Germania , (ca el altceva nu prea stie despre Stutgart) s-a dovedit constiincios elev al maestrului in apeluri prezidentiale de sustinere si telefonice de doborare a celor care-i aseaza oglinda in fata, atunci cand i-o prind scoasa dintre fesele mai marilor zilei, ca_ care ar vrea sa ajunga si el !
  Mai multe pe forumul unui adevarat @ Domn, ca destul v-am facut trafic si nervi pe aici !

  Mie mi-a parut bine !
  Sper ca si voua…
  C-am plecat 😆

 42. raduhumor Says:

  Uitasem sa te rog …
  Cand ma stergi, fa-o cu blandete/tandrete, cam cum procedezi de regula in cazul posterioarelor portocalii 😉
  Am indraznit sa te rog , deoarece mi s-a spus ca se plang unii ca ai limba cam aspru la limba 🙄 :mrgreen:

 43. Trimi Says:

  Sa le dai dreptate ?
  Pai cam da ca multa minte iti trebuie sa te simti natiune incojurata!
  De dusmanii aprigi si de poporul nerecunoscator.
  Mare e gradina ta.!!!

 44. raduhumor Says:

  As mai avea vreo 15′ la dispozitie, dar mi-e frica ca n-o sa-ti citeasca aia toata reclamatia , ca-ti iese prea lunga (si nu din pantaloni, ci din ura :mrgreen: ) 🙄

 45. encore une , Says:

  @goe& viceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee@avp
  Le vice caché AVP.
  este asa cum spunea un monsieur:
  A=+eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee+
  BEY! mes compatriots!eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  ,,Jusqu’à la trentaine,je n’avais qu’une idée en tête: l’extermination des vieux; maintenant que j’ai dépassé la cinquantaine, celle des jeunes.,,

  ,,Les défauts de mes compatriotes sont purement et simplement ahurissant.
  Manque de substance, élasticité incroyable, inconsistance généralisée.
  Ce sont des Slaves italianisés. Il faut
  un minimum de trempe , autrement
  on n’a pas affaire a de la psychologie
  mais à de la gélatine.,,
  ,,Jusqu’à la trentaine,je n’avais qu’une idée en tête: l’extermination des vieux; maintenant que j’ai dépassé la cinquantaine, celle des jeunes.,,

 46. Dl.Goe Says:

  AgaX – Ati vazut ce usor ati devenit intelectual? N-a fost greu. Cat despre destin si ratare veti avea ocazia sa mai afalti. Va aflati la locul potrivit. Si de neam prostie, si de proasta crestere, dar mai ales despre inadecvare. Bunaoara AVP, care-l sutine pe Basescu ca de fapt sa-i faca imagine proasta acilea, in maruntul sau univers local. Ati remarcat d-voastra sa fi convins pe cineva de teminicia sustinerii lui Basescu? A convins el pe cineva ca Basescu e varianta cea buna sau ce mai putin rea? A atras el vreun vot spre Basescu? Serios? Omul e un sabotor senin al psudo-idelor pe care le afirma. Poate fi o companie haioasa si un patener de harjoane virtuale destul de amuzant dar trebuie sa fi paralel rau de tot cu realitatea ca sa nu realizezi asta si sa stai prin preajma avand asteptari marete. Gluma-i gluma. Cine nu se prinde nu rade. Ci se incrunta.

 47. AVP Says:

  Ai priceput ceva din experimentu ista, @Steliano… ? 🙄 Nu…? oops Atunci ii mai las pe troli pana cand o sa zici ho!, ce dreaq sa fac… 👿

  Distractie placuta… oops.

 48. agaX Says:

  dl.goe,

  sa-ti spun pe-a dreapta, nu sint nici mai mult intelectual daca avp zice c-as avea sanse si nici mai putin daca avp zice ca nu. totusi, cred in continuare ca avp ar putea fi orice, dar nu un destin ratat.

  eu cred ca, oricit de „antipatic” ar putea (sau nu) fi oricui, avp ramine unul dintre nu foarte numerosii poeti care au reusit sa creeze (chiar daca nu neaparat sa „impuna”) un stil al lui. acest lucru singur, cred ca il scoate cu usurinta din rindul mediocrilor.

  sa nu mai spun ca eu nu as putea considera pe cineva un „destin ratat”, cind eu, in meseria mea, nu am ajuns nici pe departe la performantele pe care acel cineva le-a reusit in „meseria” lui de poet…

  imi place ce scrie avp? da, dar si nu … oricum, ceea ce unora li se pare un stil incilcit si greoi, mie mi se pare mai degraba … challenging … un fel de provocare , un maze in care indirect ti se propune sa reconstruiesti, cu oarecare efort intelectual, o ipoteza complexa (uneori chiar inadecvat enuntata … dar e „arta”, nu?). pentru mine e ca si cum as reconstrui bucata de piine din bucatelele rupte intre miini si aruncate cu oarecare neglijenta intr-o cana cu lapte. un lapte alegoric, nevertheless.

  vorba stelei, jigodia la jigodie trage. aptopo de stela, primadona acestui blog, doamna casei – daca e sa ne luam dupa cum se comporta – iti marturisesc ca si in aceasta privinta il inteleg perfect pe avp.

  nu c-ar avea vreo legatura, dar imi amintesc, mic fiind, ca mergeam la sat la bunica, iar bunica, saraca, avea si ea o vitica. era dulcica, statea la muls, miriia usor cu satisfactie nedisimulata cind bunica o mingiia usor pe botic … tot tacimul.

  e drept, mai mugea noaptea, pe ne-mtrebate, ba la luna, ba la stele. din vaca nu faci printesa, cum nici din elena basescu parlamentar european, chiar daca o trimiti la brucsel.

  de fapt, pentru vaca n-as baga mina-n foc, ca n-a trimis-o nimeni … e-adevarat, nici bunicu nu era un bou.

  however, important e ca se cumintea dac-o dezmierdai, in trecere, c-o nuielusa pe poponet. nu eba ci vitica, evident.

  inevitabil, la o vreme vitica a murit. a murit mugind, pai cum … ce poti sa iei din asta ca povata, habar nu am. e mai mult ca o fabula fara morala. sau, poate ca blogul fara stely.

  dar ce stiu eu?

  in alta ordine de idei, eu urmaresc blogul asta cu mare interes tocmai cind stely deverseaza, asa ca ideea ca „banarea” mea este o amenintare e ridicola, din punctul meu de vedere.

  celelalte treburi pe care le spui, referitor la metoda defectoasa de „promovare” a ideilor x si y pe acest blog, sint si in opinia mea, din pacate, adevarate.

 49. agaX Says:

  dl.goe,
  mai devreme, m-am luat cu dialogul despre patrupede si nu m-am referit deloc la latura „eroica” a lui avp

  again, din punctul meu de vedere (bazat pe ceea ce cunosc – de ici si colo, fara sa aprofundez subiectul – despre disidenta romaneasca din anii comunisti) viorel padina este, fara de tagada, unul dintre cei foarte putini si remarcabili disidenti.

  nu ma dau in vint dupa felul in care se bate el cu pumnul pe piept, dar, pe bune, unde pizda ma-sii sint laudatorii?

  inainte intelegeam … neocomunistii, pro rusii etc etc … dar azi, romania a devenit in ultimii 6 ani (la shpe ani de la revolutie – la care am fost pe strada din prima zi, apropo, cu micul meu aport invizibil – … cita ipocrizie …) o tara condusa de anticomunisti sadea care sint atit de preocupati de distrugerea comunismului incir au uitat complet ca exista si luptatori adevarati, din anii in care „lupta” asta conta.

  una peste alta, ca sa mai imprumut o data din renumitul intelectual ilie dobre, sa-ti spun ca tocmai de la cel criticat de avp (adrian nastase) eu m-am asteptat si m-as astepta sa recunoasca, sa oficializeze cumva, meritele unuia ca avp.

  din contra, de la marele animal politic, aceasta adevarata fiara anticomunista si inegalabil distrugator de securisti, atot-condamnatorul, care a trait si a furat cot la cot cu comunistii cind a fost de trait si de furat cu ei, precum a trait si „n-a” furat cot la cot cu anticomunistii cind s-au creat conditiile sa traiesti si sa nu mai furi cu comunistii, m-as fi asteptat, sincer, sa puna o raza de lumina pe oamenii care chiar au avut curaj, care au jertfit real ceva aunci cind conta (cazul avp, parerea mea).

  e tot asa de adevarat ca traian basescu nici nu a pierdut nimic nefacind asta … si-atunci, un politician care se respecta cum e el, de ce s-o faca?

 50. skorpion Says:

  iata un rezumat excelent privind situatia in care ne aflam acum, inclusiv presedintele Basescu.

  Nu trebuie suspectat Basescu, ca nu doreste sa reformeze Romania, dar opozitia la aceasta reformare devine din ce in ce mai agresiva, nu ma refer la opozitia formata din partidele politice, ci, practic, la acea parte a societatii care nu intelege necesitatea reformarii din temelii a unei tari intregi:

  de la justitie pina la atitudinea fata de munca .

 51. Hantzy Says:

  Sorry, skorpi, dar daca taceai ramaneai fileosof!
  Stirile de pe Hotnews au exact aceeasi relevanta ca cele de pe A3 sau Realitatea. Faptul ca unul se screme sa demonizeze opozitia, cam in acelasi stil in care o facea Iliescu in 91, n-are nici o importanta, atata vreme cat n-avem guvern, n-avem parlament, n-avem premier ci doar un jucator … doar n-o sa vrei sa te cred ca UNPR-ul aparut abia dupa decembrie 2009, ar fi ceea ce a asteptat electoratul de la cei pe care i-a votat. Corumperea si specularea intereselor de moment ale unora sau altora nu poate fi socotita ca pozitiva doar pentru ca-ti convine! Iar pentru ca exponentul acestui mod de „reformare” a clasei poolitice e unul si acelasi, scopul opozitiei, oricat de canonadic si canonic ar fi, ramane nobil. Cand vom avea guvern, sa-l rastoarne opozitia! Care o fi ea!

 52. skorpion Says:

  ti-am mai spus de mai multe ori, hantzy, ca nu stii pe ce lume traiesti sau mai bine zis, daca nu locuiesti in Ro, nu stii ce fel de lume este aici.

  nu se compara faptele lui iliescu vizavi de opozitia de atunci…

  opozitia de acum este – in mare – cam ce era pe atunci puterea lui iliescu…

  cu cit opozitia de azi urla mai tare, cu atit inseamna ca reformele astea facute in ritm de melc ii doare,
  le ia din privilegii, poate ii si linisteste pe multi….

  daca nu locuiesti in Ro, atunci nu poti sa iti dai seama cit de jos a ajuns o tara doar din cauza a citorva mii de indivizi proveniti – in mare – din fostul aparat de stat, fosta nomenclatura, fostii securisti, fostii turnatori si acum vin si odraslele lor care au supt acelasi lapte….

  in 20 de ani aceste citeva mii de indivizi au secat o tara !

 53. Andrei Alexandru Says:

  Am spus-o şi scris-o de nenumărate ori „în pustiie”:
  „Opţiunea Traian Băsescu – preşedinte”, este singura viabilă, în pofida greşelilor mai mari sau mai mici făcute până acum, în aceiaşi funcţie.
  În actuala criză de oameni politici demni de această denumire, asta mai ales pe la noi, în Românica mioritico-caprină pe care o iubim fiecare în felul lui, nu văd o alternativă convenabilă. Lipsa de orizont a tuturor competitorilor la funcţiile de conducere din stat, mă face să prefer iluzia de schimbare cel puţin CANTITATIVĂ a structurilor închistate şi corupte ale statului pe care ne-o vântură de câţiva ani buni, „Popeye Marinelul”, care pare tot mai singur şi neajutorat, izolarea fiind probabil principalul motiv al gafelor pe care le face, atât de iritante prin număr si dimensiuni, ambele caracteristici luând proporţii pantagruelice.

  Următoarea perioadă devine o piatră de hotar: eventuala suspendare urmată de demitere şi pierdere a referendumului de către Băsescu, ne-ar aduce NOUL VAL la conducere, tandemul cu abilităţi logoreice binecunoscute, tandem ce se/ne va bucura de binefacerile crivăţului dinspre nemărginita Siberie. Nici nu contează ordinea de marş a urcării pe scenă: Bombonel, Ponta sau invers. Aceştia, ajutaţi de nenumăraţi mai vechi sau mai noi activo-securişti, lucrează de zor (spuse de ambii, recent, obsedant) la un plan de „ieşire din criză şi redresare a economiei RO”. Gândul că această numeroasă bandă va crea un plan de ronţăire a ceea ce a mai rămas, după ce s-au înfruptat decenii din trupul ţării, îmi dă fiori reci.

  Tragic este că această „ieşire” din criză se face la voia întâmplării, aiurea, fără un orizont determinat, de însăşi guvernarea actuală. Cred că „manşetele de îngălat şi gângav socotitor” ale lui Vlădescu, au fost un impediment important al urnirii noastre din râpa în care suntem împotmoliţi.

  Tata Fluture, găseşte periodic câte un subiect incitant care să-i mărească şansele de accedere în lumea celor ce contează. Din tinereţe am exemplul tinerilor de la Rapid, care în momentul când deveniţi maturi, se vor exprima la adevărata lor valoare, aducând satisfacţie în inimi. Au trecut decenii, s-au terminat secole, chiar milenii şi noi tot aşteptăm. Şi el! O mare parte a celor de atunci, între scânduri, iar cei mai norocoşi, în cripte.

  Totul constă în insistenţă!

  laplopulcuportocale

 54. agaX Says:

  mi se pare foarte dezamagitor rationamentul (tot mai frecvent vehiculat in media) prin care se explica de ce basescu e „solutia”… e rau, e tot mai rau … etc, dar daca altii vor veni … etc

  o intrebare la care ar trebuis a va raspundeti inainte de a ne explica tuturor ce se va intimpla cind vor veni altii, ati prevazut cit de bine vor merge treburile cu basescu inainte de a fi venit? daca da, aveti si credibilitate in a va da cu parerea din nou. daca nu, poate aveti, poate nu.

  parafraza la murphy: toate opiniile politice pozitive despre basescu sint excelente … numai stely nu-i destula.

 55. raduhumor Says:

  Fara sa vreti v-ati prins intr-o hora, dar nu v-ati prins ca oricat de partizani ai lui Base ati fi, si oricat de greu va este sa dati ochii cu realitatea , sansa Romaniei n-o reprezinta nici rosii nici portocalii :mrgreen:
  Singurul partid care deocamdata a demonstrat ca poate (sa mareasca si pensiile si salariile in mandatul lor, si inca in inferioritate numerica, precum Steaua aseara) este PNL, cel atat de hulit si denigrat de toti, inclusiv de voi( aiureala ca aceste cresteri n-au fost sanatoase, ca unde-s banii de pe crestere, au fost demontate de nenumarate ori, dar se intretine aceasta falsa parere, la care din pacate pun botul si oameni bine intentionati , nu ca voi 🙄 ).

  Care jucati la doua capete, pe care unul cu siguranta il veti lua in gura, deoarece oricare varianta a voastra castigatoare va fi catastrofala pentru tara si pana la urma chiar pentru voi, care ori nu va dati seama, ori nu va dati randul la apucat cate ceva faramituri de la masa alesilor ( ca grosul l-au luat ai lor PAtapievici, Tismaneanu, Preda, Voinescu, TRU, MRUngureanu, pana si ITMorar care incepe sa semene tot mai mult a sluga de partid si de stat pe-afara ).
  Eu unul va intelegpoftele de marire, dar teama mi-e ca veti ajunge la spartul targului si dupa aceea veti deveni cei mai teribili critici a ceea ce ati sustinut de va trebuie braie de hernie :mrgreen:
  Presupun ca ramanind atat de putini, v-a mai crescut pretul si de asta nu parasiti corabia 🙄

  P.S.
  Nerusinarea unora de a pretinde lauri de dizidenta, pentru niste jocuri ideologice( ca altfel baietii cu ochii ca marea, controlau tot ce nu misca dupa planurile lor), acele supape dirijate (precum unii ca Abalaru !) prin care inchideau gura strainatatii (Europa Libera, Vocea Americii, Deutche Welle, un fel de „Aici Mosva !”, in varianta occidentala) si luau pulsul unei natiunii tot mai anemiate, ar putea capata valoare doar in eventualitatea unor sanctiuni primite, mergand pana la ani grei de inchisoare, trimiterea unor doctori si academicieni redutabili la muncile cele mai de jos ( chiar muncitor necalificat) , confiscare de averi, exmatriculari din scoli si facultati, urmarirea si pedepsirea pana la a nu stiu cata generatie s.a.
  Nici intr-un caz trimiteri, asa zise expulzari, peste hotare sau flirturi precum cele dintre Abalaru si nu stiu ce zbir securist, care-l ajuta sa publice sau sa-si ia salariul desi nu dadea pe la serviciu 🙄 )

 56. Dl.Goe Says:

  @agaX – Uneori distanta (mare) dintre deziderate si realizari poate fi o masura a ratarii – speta intai, alteori ratarea rezida in discrepantele majore dintre rezultatele (modeste) si posibilitatile (celeste), resursele de har, talent, inteligenta neutilizate – speta a doua… Asa se face ca evitarea ratarii nu poate consta in a stabili obiective (deziderate) marunte si nici in supra-evaluarea rezultatelor pentru a le alinia fie la niste deziderate grandioase fie la niste potentialitati initiale promitatoare… A proceda astfel este de obicei rezultatul unor disperarii care derapeaza in inadecvare, iar inadecvarea este cel mai bun reflector pus tocmai pe ratarea ce se doreste a fi ascunsa, oblojita, trecuta cu vederea si a carei recunoastere si acceptare se incearca a fi amanata, eludata, escamotata… adica exact ceea ce se incearca/intampla aici si acum. (Ma refer desigur la dialogul nostru).

  P.S. „basescu” este o batalie pierduta, o ratate, mai degraba de speta intai.

 57. Loda Says:

  Domnilor, povestea e simpla. Basescu fiind aflat in cadere libera(nu eu o spun ci sondajele),la Cotroceni si in Modrogan,consilieri de imagine au pus de o strategie : ca sa se salveze ceva din ce ar mai putea fi salvat, Basescu trebuie victimizat si,daca se poate, chiar martirizat.Cum se poate face asta? tesem teoria ,,loviturii de stat” ,in care amestecam ca sa iasa ,,zupa’ consistenta : politistii, dintre care trei cu tocurile de pistol la sold (deocamdata atat s-a filmat,NIMENI nu a vazut pistoalele), apare unul ,,pluto” care cica amenintza ca va umbla cu pistolul (foarte oportuna declaratia lui neica-nimeni despre care, de 20 de ani nu s-a scris nimic,dar acum apare in toata media),bagam mogulii ,bagam o ,,analiza” in Romania Libera, sare Udrea, care e atacata ,,ca o parte a strategiei de suspendare a presedintelui(adica dati in mine fire-a-ti a dracu, dati in presedinte!), intra Voiculescu cu aceeasi placa(doar vom uita cum a numarat la Pensii), intra si premierul(care pana acum nu stia de moguli, dar a aflat intre timp), sare danbadea cu ,,analizele sale” ,preiau boggerii portocalii intr-o jelanie infiorata, totul un fel de ,,Conu Leonida fata cu reactiunea” (nu degeaba traim in tara lui Caragiale ). Din pacate, chiar si celor mai creduli viata le joaca feste si apare pe toate posturile o reala tentativa de lovitura de stat, cea din Ecuador, in care e pusa realmente in pericol viata presedintelui si vedem cam cum ar arata o asemenea tentativa, nu doua chipie in curtera Cotroceniului.Dar si presul ecudorian, ce curaj pe el domle, sa iasa sa-i infrunte pe toti si sa urle la ei ,,Vreti sa ma omoratzi? omorati-ma”! Asta da barbat, chiar daca nu a fost capitan pe Biruinta 🙂 (arpopo, al nostru unde era cand zbierau politistii?)

 58. skorpion Says:

  loda,

  ramii tu la zupa ta, ca tot nu ai priceput nimic,
  chiar daca Basescu este in cadere libera in sondaje.

 59. Loda Says:

  Aseara, s-a difuzat o filmare care apare pe you toube, un fost puscarias moldovean, care se califica singur ,,zdreantza” ,stand in cur pe iarba natala, il asigura pe Basescu de tot sprijinul lui si-i cere in mod repetat lui Basescu o mitraliera.vrea sa-i impuste pe Diaconescu, Badiu si pe toti din opozite.Sa inteleg ca domnul presedinte pregateste o lovitura de stat? (totusi, Pluto ala inca nu a fost la puscarie 🙂 )

 60. Loda Says:

  skorpi :
  Nu mai repeta, ca pe tine te-am intels : toti cei care au alte pareri decat tine ,nu inteleg nimic, e clar 🙂 (am vazut ca nici Hantzy nu intelege nimic ,e clar)

 61. Loda Says:

  ,,i-am mai spus de mai multe ori, hantzy, ca nu stii pe ce lume traiesti ”
  Exact asa mi-ai spus si mie ,remember? Cred ca acesta e cel mai tare ,,argument’ al tau 🙂

 62. skorpion Says:

  loda,

  asta-i adevarul, n-ai ce face, cu asta defilezi!
  🙂

 63. raduhumor Says:

  Dupa ce macar 20.000 de fosti detinuti si persecutati politici vor fi recunoscuti si repusi in drepturi, s-ar putea ca personal sa-l propun eu, cu viteza acceleratului ( ce am auzit ca nici nu mai opreste la Corabia , din cauza de nave si epave, de tot felul :roll:) , al 20.001-lea pe Abalaru Viorel Padina !
  Si inca ceva :
  Ca o ironie a sortii, atata timp cat vor fi la putere baltati de astia, pe care-i sustine , fara pic de discernamant si fara nici un pic de mandrie si demnitate de adversar al unui regim criminal , si n-au sanse din pacate, nici primii 1.000 de oponenti ai regimului comunist !
  Iar a avea indrazneala sa spui ca :
  „…viorel padina este, fara de tagada, unul dintre cei foarte putini si remarcabili disidenti.”, denota in primul rand o necunoastere a dramaticei realitati, care ne-a lasat fara crema intelectualitatii romanesti, ca sa nu mai vorbesc de partea a doua , ca o sa spuneti ca am ceva cu el, cand in realitate este exact invers 🙄
  Un om cu bun simt n-ar fi afirmat niciodata despre el ( nici macar in gluma, cum pretinde Abalaru , cand i se arata obrazul 😳 ) asemenea enormitati valorice, si nici n-ar fi sustinut pana-n panzele albe ( ce vreti, e din Corabia !) un fost, cu un asemenea trecut, la cea mai inalta functie in stat :mrgreen:
  Ca sa nu mai spun de „raul cel mai mic” , sintagma cu care incearca sa induca in eroare niste bieti amarati intelectuali, care de teama de a nu avea alti interlocutori, ii accepta toate figurile de stil cu tenta manipulatorie !
  Noroc ca sunt foarte putini, cat sa-i numeri pe degetele pe care ti le baga in ochi, doar-doar vei observa cu cine vorbesti M-a cuprins asa o lehamite, incercand sa privesc mai atent la gangania ce se vrea zmeu inaltat la putere, incat o eventuala implinire a dorintelor sale nu m-ar mai putea impresiona in vreun fel , din moment ce traim intr-o lume ce-i incape si pe unii mai condamnabili din pdv moral si nu numai !

 64. agaX Says:

  raduhumor,
  eu am impresia ca in batalia asta cu regimul comunist (a celor care si-au asumat un risc direct – de aia ziceam ca putini – nu ma refer la astia printre care ma numar si eu, dar si basescu … care au mai tras o injuratura comunismului pentru ca nu era un veceu public in apropiere) au fost doua etape distincte.

  prima etapa este cea care temporal poate fi plasata poate pina prin 70. asta cred ca ar fi etapa la care te referi tu cind ne amintesti de toti intelectualii etc. sint de acord cu observatiile tale.

  in a doua etapa, asa cum avp mai scrie pe ici pe colo, sigur, printre scincetele lui deja „legendare” de neinteles, multi disidenti si-au manifestat dezacordul cu politica ceausista in primul rind (la asta, cu putin efort, pina si pe iliescu cred ca il poti incadra), direct impotriva sistemului comunist ca atare neavind chair asa de multe exemple (inca o data, asa am eu impresia ca nespecialist). in aceasta categorie mai putin numeroasa, de cetateni care au infruntat (poate gasesti cuvintul prea tare, inmoaie-l daca vrei) sistemul comunist si nu doar „ceausismul” ca aplicatie, eu il gasesc pe avp.

  mai am o observatie, cred eu importanta: nu ar trebui sa amestecam victimele comunismului (care sint numeroase, multi suferind mult mai mult ecit avp, de exemplu) cu disidenta.

  cei mai multi dintre cei victimizati nu au avut nici o alta optiune. printre altii, bunicii mei, impreuna cu mama mea (care a urmat acolo primele 4 clase de scoala primara) au fost deportati in baragan. bunicul meu i-a urit pe comunisti toata viata lui, cu pasiune, dar totusi, nu pot numi nici un act de disidenta a lui

  eu nu sustin ca cei care au suferit merita mai putin respect sau recunoastere, eu doar incerc sa atrag atentia ca nuantele determina niste diferente.

 65. agaX Says:

  dl.goe 18:38

  da, accept ca situatiile pe care le prezinti pot genera concluziile la care ai ajuns tu

  ramine insa nuanta asta: „diferentele” intre deziderate si realizari nu sint, totusi, in mod real cunoscute doar de subiectul care la traieste?

  apoi, o „vesnica speranta”, chiar daca nu confirma niciodata, este mai mult decit mediocritatea si eu nu vad neaparat o echivalenta cu „ratarea” destinului.

  uite, sa luam comparativ exemplele lui mutu si jean vladoiu, doi fotbalisti. ma refer strict ca fotbalisti, adica in meseria lor.

  realizarile lui mutu ca fotbalist (cap n-are, stim asta cam toti), sint mult sub nivelul pretinsului potential.

  jean vladoiu pe de alta parte, la cit era de impiedicat si nepriceput cu balonul, cred ca si-a depasit cu mult potentialul.

  … si totusi … eu nu il vad pe mutu un destin ratat. are niste realizari , a jucat in niste meciuri importante, a mai inscris niste goluri memorabile si asa mai departe.

  despre jean vladoiu imi amintesc doar ca la un meci important a luat rosu inainte sa atinga mingea. … si totusi … jean vladoiu, cu siguranta nu e un destin ratat.

  and the show could go on and on and on … cu argumente acceptabile de ambele parti.

 66. raduhumor Says:

  @ Aga X

  De acord cu tine, chiar !00% !
  Ai facut o separare/delimitare intre dizidenta si victime, cu care sunt de acord, deoarece aceasta diferenta este data de niste
  nivele ale crimei si persecutiei la care primii, din fericire n-au ajuns ! ;mrgreen:
  Dar a sari aceasta etapa din Istoria Romaniei , ca si cum nici n-ar fi fost, ajungand direct la dizidenti mi se pare impardonabil , mai ales din partea celor care ar fi avut ceva de adus/spus la dosarul comunismului, dar numai dupa ce am fi clarificat, judecat si condamnat ceea ce se incearca a se baga sub presul istoriei.
  Valva care se face in jurul unui dizident (treaca de lla mine!) ca Abalaru mi se pare jenanta si ridicola, mai ales atunci cand e stirnita si intretinuta chiar de cel in cauza !
  Chestie de bun simt si lungime exagerata a nasului 🙄
  Si eu mai cred inca ca doar Monarhia, sau taranistii si liberalii, impotriva carora lupta cu atata inversunare, i-ar fi putut da satisfactie unuia ca el 🙄
  De altfel incercarile duse pana la servilism , slugarnicie si pupincurism ridicol n-au demonstrat decat ca subiectul in cauza (dizidenta, nu Abalaru) , daca nmu-l priveste pe unul de-al lor trece neobservata ( cu buna stiinta 🙄 ) .

 67. AVP Says:

  Ha… Cine mă apără… oops Mă apără @aga X, şicanatoru lu @stely şi homu pe care l-am făcut boschetar mai mult or mai puţin superior (nu-mi retrag nici acum caracterizarea), în timp ce făniţa mea @stely, care până mai alatărea îmi declara liubire şi admiraţie eterne & necondiţionate stă supalată în păpuşoi şi-l lasă pe troll să mi se c… în cap ca un B52 c-un singur oi şi ăla, mai mult ca sigur, sloi, deşi ştie că depandă numai de ea ca trollu să reintre deîndată în beci la Aksimet or să fie retras în troaca lu @goe, în al său element… oops. Mare e grădina Poetului, n-aşa…?

  Biata @Stely, care acum degustă răzbunată porcăiala pe care mi-o face trollu sociopat, ştiind precis că-l voi lăsa să se-ncure p-acilea până când ex-făniţa mea va zice ba (căci de la @Pepe nu m-aştept nici măcar să perceapă despre ce-i vorba, helas… 😦 ), experimentează pe propria-i piele, ca o hulubiţă ce tocmai se transformă în şerpoaică de dudău, avataru misterios şi-n esenţă infernal de rău – socotesc eu – prin care foştii mei pretini, adoratori, sponsori şi liubitori-admiratori transgresează rând pe rând şi fără a phootea să-şi exprime năpârlirea asta drăcească în cuvânt în duşmanii mei, ce vor ajunge să mă urască precum nefelixitu’ troll, mey, fără să ştie nici ei de ce şi cum s-a produs metamorfozarea din my friends iubiţei în titirci şi pizmaşi mişei… 😳

  Pe mâine.

 68. GoldmundR Says:

  Pentru cei care vor sa plece…
  dar exista o demnitate?

  Ei bine,va fac o marturisire:din cand in cand mai privesc televiziunea romana din fotoliul german,din camera germana,din casa germana,din cartierul german,din orasul german,din Germania libera(cine a citit Eugen Ionescu ma intelege poate mai bine)…Bun,televizorul e „olandez”,dar ce mai conteaza cand si aerul de aici e german.

  Privesc curios ultimile stiri la TVRI si imi atrage atentia o demonstratie.Unul urla cat putea,saracul..Urla ceva de genul:sa cada dictatorul,criminalul,calaul poporului roman si sa traim si noi mai bine,in libertate si bunastare.Am zarit tricoloruri gaurite la mijloc.Am crezut ca e vreo scena de la Revolutia televizata si furata de partidul rosu si Iliescu,acelasi partid care manevreaza si azi massele de oameni…
  Cand colo,era vorba de „caderea”Presedintelui Romaniei,domnul Basescu.Presupun ca omul care urla intr-o disperare,era in deplinatatea facultatilor mintale.Mai presupun ca el chiar credea ca daca „cade”Presedintele
  a c e s t a,
  el va trai mult mai bine,va fi liber si in Romania va curge laptele si mierea…

  Voi care nu-l suportati pe domnul Basescu,credeti la fel?
  Normal este ca pe insula lui AVP sa argumentam de ce este domnul Basescu mai putin rau decat toti ceilalti politicieni,care sunt obedienti Sistemului-pe care nu vor sa-l schimbe.Asta ar trebui sa fie clar pentru toata lumea.
  (aici nu e vorba de furt,capatuiala,mita,aroganta a puetrii,etc-astea sunt tarele intregului popor,mentalitatile..)

  Cei care va simtiti in stare,incercati sa argumentati pentru X care AZI ar fi un Presedinte mai bun decat domnul Basescu.
  Gargara cu „defectele”domnului Basescu mi se pare stupida,daca nu urmeaza intrebarea principala „prin cine il inlocuim”

  Insultandu-l pe domnul AVP,va deconspirati atat de facil,de pueril si irevocabil incat v-ati pierde dreptul la replica si pe „Cancan”.E ca si cand un petofil ar avea dreptul la inca o sansa…si ar fi primit in gradinita sa pazeasca copiii…Am impresia ca multi nu cunosc a sasea Lege Universala”cauza si efectul”-si nu trag consecintele dictate de lege…
  Cu demintate,va rog!

 69. filadel Says:

  Băi scrumbiilor (agaX și Hemoroidu)
  mai aveți trei generații să vă perpetuați specia infantilă pînă veți ajunge să puteți precepe ce vrea să zică AVP-ul. Deocamdată continuați să vă persiflați fetidicele dar vă spun io că miroase … nasol.

 70. ° Says:

  Un secret numit dorinţă
  FLORIN IARU
  http://www.catavencu.ro/un_secret_numit_dorinta-15914.html

  ,, Poate că ar fi trebuit să încep cu momentul solemn în care Viorel Padina şi Călin Vlasie (şi ei studenţi, dar mai purii) ne introduseseră în casa lui Nichita Stănescu, cum ne uitam la el ca la soarele, luna, poezia, oratoria şi beţia lumii… Ăsta, da, ar fi un bun început de amintire. Numai că nu e nimic de povestit. Am intrat, ne-am împrietenit, am fremătat să ne citim poeziile, am căscat gura şi tot tacîmul. Cum arăta casa lui Nichita a povestit armeanul şi nu mai am nimic de adăugat. ,,

 71. monica Says:

  „Chestie de bun simt si lungime exagerata a nasului „
  „Si eu mai cred inca ca doar Monarhia, sau taranistii si liberalii, impotriva carora lupta cu atata inversunare, i-ar fi putut da satisfactie unuia ca el ”

  Cu toate ca mi-am jurat sa nu mai intru in polemica pe acest for,nu ma pot abtine .Pai cum dreac vine fraza asta de mai sus? ca io cata bunavointa am avut sa fiu serioasa, nu am putut.
  Daca cu pdl-ii carora „le face si le drege” e de rau,de ce i-ar fi fost altfel lui AVP adresandu-se regilor,contilor si altor seniorii de pe la Romanica ?
  Cu dizidenta cum ramane bre, ie sau nu ie 💡
  Hai ca m-am lamurit ! N-ai citit nimic din drama acestui suflet,refuzi cu indaratnicie orice act,argument, fapta care-ti demonstreaza ca da ! a fost un dizident cu acte-n regula . Pentru voi,nu conteaza omu’,faptele lui ,ci cui ii este inclinat el ca individ.Poate fi trecut in randul lumii ,tot de voi,inteligentii pamantului ,numai daca ar emite in spatiu fraze ca alea de mai sus .
  V-ar fi fost bun acu un asa dizident! I-ati fi facut car alegoric si l-ati fi plimbat ca pe urs . Mai cautati,mai cautati !

 72. Dl.Goe Says:

  De unde se intelege ca Viorel Padina nu stie ce vrea. Ba le cere admiratorilor sa-i ignore pe trolly ba-i cearta pentru ca nu fac nimic pentru a-i combate pe trolli. Acum omul poazeaza in marinimos care indura cu stoicism asaltul trollilor (se autoflageleaza care va sa zica) pentru a le da satisfactia ceruta de fanii suparati. Dar se roaga de ei sa-i curme supliciul. Dar te pui cu sadismul feminin? In fapt AVP are si el nevoie de trafic pe blog. Daca nu mai e PP si Stelly ii tine pe Radu si RaduHumor. Cand s-or intoarce din concediu titularii pe post, desigur ca zilierii vor fi expulzati iarasi, pana la urmatoarea pana de curent. Si tot asa.

  agaX – Ati pus punctul pe i dar ati ratat concluzia. Mutu, un fotbalist mult mai mare decat Jean Vladoiu, este… un fotmalist mult mai mare decat Jean Vladoiu, dar este in acelasi timp un destn ratat, in timp ce Jean Vladoiu (un rateu al speciei) este un fotbalist implinit care a reusit in fotbal mai mult decat putea spera pe baza dotarii si talentului sau.

  Cazul lui AVP e si mai bizar. El este un Jean Vladoiu care se crede Hagi daca nu chear Jean Valjean…

  P.P.S. Loda felicitari. Nu te poate combate nimeni. N-ar avea cum. Esti la categoria „invincibili” cu dispensa. Cred ca RaduHumor ar putea invata de la d-voastra (daca-mi dati voie sa va spun asa). Asa cum?

 73. agaX Says:

  @filadel
  „Deocamdată continuați să vă persiflați fetidicele dar vă spun io că miroase … nasol.”

  sa stii ca rezolvarea este foarte simpla. nu-ti mai baga dejtu-n cur cind atentezi la procesul de gindire.

  la capacitatile tale, nu-i de mirare ca ti se pare greu sa „precepi ce zice avp”. asa ca, tine pumnul strins si degetele n-o sa-ti mai joace feste.

 74. filadel Says:

  Abia acum văzui că Loda se dete în bărci și pe aici. Cerem scuze teleinteranuților.

 75. filadel Says:

  agaX

  cum ziceam mai sus.

 76. raduhumor Says:

  @ Moni :
  „Daca cu pdl-ii carora “le face si le drege” e de rau,de ce i-ar fi fost altfel lui AVP adresandu-se regilor,contilor si altor seniorii de pe la Romanica ?”
  Numai la portocalii vostri trebuie”sa le faci si sa le dregi” ca sa te alegi cu ceva nemeritat :mrgreen:
  De ceilalti nu bag mana in foc ca ne-ar fi pus in vitrina chipul hidos de luminos al Abalarului dizident, dar prin restaurarea Monarhiei, pe care unii dintre voi nu numai ca n-o intelegeti, dar nici n-o meritati, cu siguranta ca dupa cativa ani s-ar fi ajuns si la gesturile indraznete ale unor intelectuali ( ca pana la urma in asta consta toata dizidenta tipului care s-a topit imediat intr-o amicitie favorabila si calaului (luase urma
  vanatului) si a victimei (beneficia de protectie si favoruri pe care i le faceau cei care-l foloseau ).
  Prevad ca in curand vor apare si altfel de note, cu continut deloc favorabil uneia dintre parti, asa ca eu propun sistarea lucrarilor la statuia dizidentei cu chip de corabier, pana la clarificarea unor aspecte mai putin cunoscute ( de noi muritorii, ca de ei , care se perpetueaza, doar umbland la culoare, inca nimic nu poate fi atat de neinsemnat incat sa nu poata fi cunoscut 🙄

  P.S. De altfel tacerea unora , desi striga in gura mare, nu-i auzita de voi !

 77. raduhumor Says:

  @Filadel
  Ce bine de tine ca esti nesarat !
  Pe tine te pot hali toti, ca esti naiv de bubui !
  Numai bun de pus pe rani portocalii , ca prostia nu ustura decat cand e inteleasa 🙄
  Dar pana atunci, mai ai 😳

 78. agaX Says:

  dl.goe,
  pina la urma destinul este o fabricatie, o imagine. daca considerati pe careva un destin ratat, eu pot sa vad si ca ati asteptat de la el mai mult decit a realizat, a „aratat”. cumva, vedeti implinirea destinului ca pe o confirmare a asteptarilor (si ca pe o corelare cu putinta) si nu ca pe o valoare, pur sis implu noua, adusa celor din jur.

  fara sa pretind ca e gresit modul dumneavoastra de percepetie, eu totusi parca as prefera picatura de absolut.

  totusi, dati-mi voie sa imprumut un pic si din viziunea dumneavoastra. si-asa ca, din punctul asta de vedere, va marturisesc ca un (o) „filadel”, o „stely”, o „theo” (daca ati avut onoarea) … au in perceptia mea cele mai implinite destine.

  ma opresc acum si dau cuvintul, cu toata increderea ca isi va implini neabatut destinul si in continuare, tovarasului secretar al acestei celule de baza, stely.

 79. raduhumor Says:

  Cred ca s-a intamplat ceva cu @Stely :mrgreen:
  Si-o fi revenit , sau s-o fi prins 🙄
  Nu ea !

 80. raduhumor Says:

  Abalarule, vorba Zavorancei, parca,
  Fa-mi un catir si lasa-ti maidanezele si buldogii ceilalti sa iasa la interval (mai des) ca altfel vorbim singuri si intelegeti prea putin din adevarata fata a acestui interesa(n)t blog !
  Ca eu unul m-am saturat sa ma abalacaresc cu tine, si poate ca ai si tu alta treaba (cu reclamatiile cum stai, dar cu incasarile ?!) si nmoi te tinem de vorba, de nici nu-ti poti ridica premiile care vor urma (numai vezi sa nu descopere astia de unde sunt ex(sus)trase si prelucrate in inconfundabilul tau stil ce-i face pe unii sa se-mbete (simpatic amicul) si pe altele sa regrete concubinajul (incapatanata rau, ce vrei ?!, stofa de activista si nostalgii de prim-academician , descoperitoare al microbului care va duce disparitia culorii portocalii din spectrul politic).
  Uite ca sa nu zici ca sunt sociopat , troll, sau altfel de terminat in …cat, o sa cedez locul meu doamnei al carei socru si meserie le respect si nu voi mai aparea, decat la o alta rugaminte a ta !
  De citit insa nu ma poti obliga ( sa te citesc, ce-ai crezut 😆 ) pentru ca eu dizident ca tine am fost, si-n rest nu te pot urma, oricat as vrea, pentru ca eu sunt croit pe alt calapod, al unei lumi in care tu desi ti s-a deschis, de fapt intredeschis usa , te-ai folosit de ocazie doar pentru a vedea si a transmite mai departe ce-i inauntru (si-n unele societati, aceasta-i o dovada de proasta crestere :mrgreen:
  De altfel din faptul ca absolut toti oamenii mai acatarii cu care soarta te-a pus in contact , s-au retras sau ti-au retras
  bruma de incredere pe care ti-o oferisera initial, ar trebui sa te faca daca nu mai circum spect (ca …cis parca esti :oops:), macar mai atent la detalii !
  Inchei cu o binecunoscuta(tie) urare :
  -Torna, torna bade 🙄

 81. skorpion Says:

  Articol de Monica Macovei din revista 22

  SEP 28
  22 PLUS, nr. 303: Reconstruirea sistemului judiciar
  Monica Macovei Supliment

  Nimic nu va merge bine, nici educaţia, nici sănătatea, nici transporturile, nici afacerile ori investiţiile corecte fără siguranţă juridică, previzibilitate şi justiţie. De pildă, în articolul Judecători ca nişte Dumnezei din Frankfurter Allgemeine Zeitung din 3 decembrie 2009, judecătorii din România sunt criticaţi pentru opoziţia la reforme (şi pentru cum şi-au mărit singuri salariile). Aşa se vede şi din Germania, nu numai din România. Şi atunci? Cum să aducem investitorii la noi, căci şi ei, ca şi noi, au nevoie de un mediu de afaceri curat şi de o justiţie previzibilă, rapidă şi dreaptă?

  Acum, la aproape 6 ani de când justiţia se autoguvernează (prin Consiliul Superior al Magistraturii), vedem că această variantă a fost un eşec şi nu există justificare legitimă pentru a continua.

  Legitimitate există numai pentru soluţiile care pot curăţa sistemul şi pot satisface interesul public: justiţie legală, dreaptă şi previzibilă, fără corupţie, incompetenţă şi rea-credinţă. Aceste schimbări pot veni numai prin forţa şi priceperea unor „agenţi ai schimbării“ din afara caracatiţei politico-juridice, care să poată impune reguli şi sancţiuni severe, fără excepţii şi fără întârzieri.

  Este clar că vremea discuţiilor, rugăminţilor şi a soluţiilor limitate la planuri pe hârtie şi declaraţii de moment a trecut. Îmi amintesc că, după apariţia raportului Comisiei Europene, în iulie 2010, prin care sistemul judiciar este criticat, CSM a răspuns printr-un comunicat în care ne spunea că va analiza raportul şi îşi va da cu părerea. Ce să mai analizezi? Trebuie să faci! Şi un pas normal ar fi fost ca cesemiştii să îşi dea demisia după 5 ani de eşec. Niciunul nu şi-a dat demisia, iar unii dintre ei se pregătesc să mai stea (ilegal) nişte ani. De aceea, nu văd decât soluţii radicale; negocierile şi politeţurile au eşuat, trebuie acţiune. Iar cei curaţi şi profesionişti din sistemul juridic, cărora le este ruşine cu ceilalţi, trebuie să vorbească cu glas tare şi să ia parte la schimbare. Şi, desigur, trebuie recâştigată încrederea populaţiei că „se poate“. La fel şi cu anticorupţia. Cei care încearcă să o arunce în derizoriu vin în primul rând din clasa politică. Căci multora le convine reţeaua mafiotă care îi îmbogăţeşte, îi scapă de pedepse şi le menţine averile, pe care, cu nervozitate şi aroganţă, susţin că nu trebuie să le justifice. Dacă ar fi trăit în SUA, fiscul i-ar fi întrebat de mult „de unde“ şi i-ar fi „curăţat“ de orice bun şi ban care nu se poate explica cu venitul legal pentru care au plătit taxe. Şi pe cei din sistemul public, şi pe cei din sistemul privat.

  Sigur, presupunând că ştim ce să facem, întrebarea este: se mai poate? Cred că întotdeauna se poate, oricât ar fi de greu. Putem continua orice drum pe care l-am lăsat deoparte, pentru că nimic nu este definitiv (decât dacă vrem noi să fie).
  Oricât de enervant ar părea, iată, după ceva ani de „reformă“, trebuie să admitem că nimic nu se poate construi serios şi durabil fără un sistem judiciar integru, responsabil şi profesionist, pentru un motiv extrem de simplu: statul de drept presupune, prin forţa lucrurilor, respectarea unanimă a regulilor de conduită stabilite prin legi, iar justiţia are rolul decisiv în impunerea legii. Prin urmare, orice iniţiativă, orice proiect de modernizare a societăţii româneşti, în scopul apropierii de lumea occidentală, nu poate fi considerat unul realist, dacă nu are ca prim obiectiv reconstruirea sistemului judiciar.

  Opţiunea şi decizia politică antireformă au dominat (cu o scurtă perioadă reformatoare între 1997 şi 2000), iar perioada Stănoiu a reuşit să compromită, pentru o vreme, ideea că justiţia poate fi reformată de politicieni. Aşa a apărut ca opţiune soluţia încredinţării pârghiilor reformei către CSM, cu credinţa că magistraţii vor şti şi vor dori să schimbe soarta nefericită de până atunci a justiţiei într-o instituţie credibilă şi respectată. Perioada 2004–2010 a dovedit că această soluţie a fost una nerealistă, arătând, dacă mai era nevoie de o asemenea demonstraţie, că niciun corp profesional nu se poate reforma pe sine însuşi. Este ca şi cum ai aştepa de la un bolnav de apendicită să se opereze singur. Nu se va întâmpla. În ceea ce mă priveşte, cred că asumarea reformării justiţiei trebuie făcută de politicieni, pentru că aceştia răspund politic pentru modul în care reuşesc sau nu să-şi atingă obiectivele, în vreme ce magistraţii din CSM nu dau socoteală în faţa nimănui. Se ascund în spatele unor principii al căror înţeles nu le este prea cunoscut, precum cel al independenţei judecătorilor, şi nu au apăsarea niciunei responsabilităţi. Ei bine, independenţa judecătorilor nu este un privilegiu al acestora, ci un drept al cetăţeanului de a fi supus unei judecăţi de către un judecător independent.

  Soluţiile pentru modernizarea sistemului de justiţie nu trebuie inventate, ci doar atent alese dintre modelele sistemelor judiciare care, prin eficienţă şi profesionalism, au reuşit să se impună. Oricare ar fi opţiunea, este cert că trebuie regândite coordonatele şi standardele în care sistemul judiciar trebuie să funcţioneze. Judecătorul va trebui să joace un rol fundamental în arhitectura unui nou sistem de justiţie, care, printr-un mod inteligent şi eficient de organizare, trebuie să valorifice la maximum înţelepciunea şi profesionalismul, iar acolo unde ele nu există să elimine rapid asemenea personaje. Prin organizarea instanţelor trebuie să se atribuie grefierilor întreaga activitate legată de pregătirea proceselor, iar atribuţiile administrative, inclusiv cele financiare, trebuie îndeplinite de departamente administrative. Funcţia de preşedinte de instanţă trebuie eliminată. Rolul judecătorului este exclusiv să judece şi să judece bine. În acest sens, Marea Britanie este un foarte bun exemplu.

  Procurorul trebuie să dobândească şi în drept statutul pe care în fapt l-a avut întotdeauna, acela de avocat al statului, ale cărui interese le apără în procesele judiciare. Oricât s-ar dori evitarea acestui subiect, el trebuie tranşat. În acelaşi timp, procurorul va trebui să exercite exclusiv funcţia de susţinere a acuzării în faţa instanţei, urmând ca funcţia investigativă în cazurile penale să fie preluată integral de poliţie. În SUA, funcţia de investigare aparţine exclusiv organelor de poliţie, este adevărat, organizată în structuri specializate precum FBI, DEA ş.a., care se ocupă de toate cazurile penale, începând de la furturile banale până la fapte de terorism. În acest context, înfiinţarea poliţiei judiciare, ca structură specializată a Ministerului Public în strângerea probelor pentru soluţionarea cazurilor, apare ca naturală, iar rostul şi eficienţa sa mai evidente chiar şi pentru cei care până acum nu au reuşit să înţeleagă necesitatea acestei construcţii.

  Organismele de răspundere disciplinară pentru judecători şi procurori trebuie schimbate. Pentru judecători ar trebui gândit un sistem disciplinar în care decizia să aparţină unor comisii nepermanente, desemnate ad-hoc prin tragere la sorţi, formate din judecători şi cetăţeni aleşi de pe listele electorale (de tipul curţilor cu juraţi), în care majoritatea să fie cetăţenii. În acest fel se asigură un echilibru în stabilirea exigenţelor privitoare la modul de îndeplinire a funcţiei de judecător, exigenţe impuse în acest fel de corpul judecătorilor, dar şi de colectivitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Pentru procurori se impune un sistem similar, dar organizat în cadrul Ministerului Public. Esenţial este ca toate procesele disciplinare să fie publice, pentru a asigura transparenţa modului în care sunt verificate şi impuse normele de profesionalism în sistemul judiciar.

  Multe dintre aceste propuneri necesită revizuirea Constituţiei, dar ne trebuie un pas mare pentru modernizarea ţării şi asta cere modificarea Constituţiei.

  Exista însă şi măsuri cu efect major şi imediat, care nu necesită schimbări constituţionale. Una dintre ele este unificarea practicii judiciare şi a pedepselor, pentru a aduce previzibilitate în actul de justiţie şi a elimina loteria soluţiilor. O altă măsură vitală este publicarea, pe site, a tuturor hotărârilor judecătoreşti, imediat după redactare (odată cu momentul comunicării, acolo unde soluţiile se comunică). Iar cine încalcă această obligaţie trebuie dat afară. Şi în acest moment legea prevede această măsură, dar în realitate nu se aplică decât parţial şi cu întârziere şi nu a fost nimeni sancţionat vreodată. În plus, la orice numire/promovare, în primul rând cea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, trebuie analizate hotărârile redactate de candidat. Reamintesc dezbaterea publică a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătoarea Sonia Sotomayor, cu ocazia numirii sale la Curtea Supremă.

  Preocuparea pentru asigurarea unui grad ridicat de integritate în rândul judecătorilor şi procurorilor impune crearea unui mecanism intern de control, în cadrul Ministerului Public pentru procurori, şi la ÎCCJ, pentru judecători, după modelul „afacerilor interne“ (internal affaires), care să aibă drept preocupare permanetă şi exclusivă verificarea declaraţiilor de avere şi efectuare de teste de integritate. În cazul verificărilor privind provenienţa unor bunuri, judecătorul sau procurorul care nu vrea sau nu poate să justifice provenienţa trebuie exclus din sistem, fără posibilitatea de a reveni.

  Într-o analiză mai largă a măsurilor de creştere a standardului de integritate, se impune introducerea incompatibilităţii totale pentru parlamentari de a nu mai exercita în paralel cu mandatul o altă funcţie sau activitate publică sau privată (cu excepţia celei de ministru), pentru a evita orice tentaţie, ca să nu spun conflict de interese, în care parlamentarul iniţiază proiecte de lege în interes personal sau face lobby pentru un anumit vot în interes personal (de pildă, avocaţii etc.). În plus, opţiunea pentru un loc în parlament trebuie susţinută de disponibilitatea exclusivă pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice acestei demnităţi publice.

  În aceeaşi ordine de idei, se impune restrângerea imunităţii pentru miniştri sau foşti miniştri numai la opiniile şi voturile exprimate în exercitarea mandatului, nu şi pentru răspunderea penală.

  Ca o prioritate, avem urgent nevoie de confiscarea averilor nejustificate, mai ales ale persoanelor care îndeplinesc funcţii publice. Aceasta se poate face fie prin preluarea infracţiunii de „îmbogăţire ilicită“ din articolul 20 al Convenţiei ONU împotriva corupţiei – poate fi necesar în acest caz eliminarea art. 44 alin 8 al Constituţiei (prezumţia de dobândire licită a averii, inexistentă în legislaţiile altor state şi extrem de ciudată)-, fie prin construirea unui sistem de taxare, confiscare şi sancţionare similar cu cel din SUA: orice persoană care cheltuieşte sau dobândeşte bunuri în valoare mai mare decât veniturile legale pentru care a plătit taxe este amendată cu sume foarte mari, iar veniturile respective se confiscă. Aici ar intra şi politicienii sau funcţionarii care se îmbogăţesc în timpul mandatului cu mult peste venitul legal, dar şi cei din sectorul privat care acumulează bani şi bunuri nedeclarate şi netaxate.

 82. AVP Says:

  Foarte judicios articolul Monicai Macovei. Iata o femeie care vorbeste ca un barbat de stat… 💡

  Postare noua.

 83. Loda Says:

  filadel :
  Iti accept scuzele, dar pe viitor sa nu se mai intample 🙂

 84. Hantzy Says:

  Pentru ca Goldmundr fixeaza noi reguli de participare, iar io nu poci pentru ca s anu le aplic, ca un simplu vizitator ce inca ma aflu, (de nu cumva, dintr-o pandalie, sunt trecut la alta categorie) revin si mai spun o data ceea ce si pentru un spirit mai putin fin ar fi fost evident.
  Spre ‘osebire de cei ce cred ca daca urla vantu si suiera motanu’ inseamna ca se face reforma, eu nu vad in asta decat o cearta intre doua gasti de ‘oti si mafioti! De ce ia-s crede pe unii mai mult decat pe altii?! Apucaturile nu s-au schimbat, ci, dimpotriva, s-au accentruat, „sistemul” nefiind demantelat, ci acutizat. Chiar si iliescul, la vremea lui, accepta, in inconfortabila majoritate cu hungarii, o coabitare poolitica, insa acum, asa cum le-am mai spus si altora, nu mai avem nici Parlament si nici Govern!!! Ori asta e cea mai mare ofensa adusa democratiei, inca mai damnabila decat un delict fiscal. E crima de lezmajestate! O substituire a autoritatilor statului de nepermis. Fie si bine intentionata, n-are scuza! E abominabila. Chiar si daca obtii Magna Cum Laude, nu scuza plagiatul, iar golul marcat cu mana, n-are valoare, oricata nevoie ar avea echipa de el!
  Asa ca oricine ar putea pune pe un fagas normal relatiile interstatale, ar fi mai bun. Chiar si Florin Piersic, daca vrei!

 85. monica Says:

  Hantzi,
  bine ca te mai vedem ! 🙂 Esti suparat asa rau,de nu ne mai bagi in seama?

 86. Hantzy Says:

  Nu, nu sunt suparat, monica! Absolut de loc, insa am de multe ori senzatia ca va deranjeaza parerile mele, si incerc sa ma abtin.
  Pe de o parte … caci pe de alta, acum accesez cam greu pagina lui AVP, de aici, dintr-o delegatie prelungita in China.

 87. monica Says:

  Hantzi,
  Iti doresc o sedere fructuoasa in China si sa stii ,ca personal, nu m-am simtit decat bine si f bine in discutiile cu tine:elegante si argumentate .Ca mine gandesc si altii sa fii sigur de asta.

 88. Hantzy Says:

  Monica,
  multumesc pentru raspuns!
  Chiar si cand sunt acid, incerc sa argumentez, poate mai voalat, dar uneori verdictele si afirmatiile inechivoce nu mai lasa loc de discutii. Si atunci nu prea mai pot interveni.

 89. li Says:

  Gasteropode aprode ,
  Aveti mintea limpede imunda,
  Fara nici un val , fara nici o unda…


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s