Apel către Preşedintele Traian Băsescu pentru respectarea Pactului pentru reformarea României

Comunicat al Asociatiei 21 Decembrie 1989

Domnului Traian Băsescu – Preşedintele României

Stimate Domnule Preşedinte,

În campania electorală de anul trecut pentru alegerile prezidenţiale aţi fost singurul candidat care – spre onoarea dumneavoastră – aţi semnat Pactul pentru reformarea României propus de societatea civilă.

Nu aţi ezitat să semnaţi pactul întrucât am făcut public faptul că versiunea finală a acestuia – propusă tuturor candidaţilor – a fost corectată şi rescrisă de apreciatul ministru al Justiţiei, doamna Monica Macovei, astfel încât asumarea şi respectarea pactului să fie în total acord cu legile şi Constituţia României.

Considerăm că aţi câştigat alegerile pentru că aţi semnat acest pact.

Criza economică nu trebuie să amâne reformarea României. Au trecut deja nouă luni din mandatul dumneavoastră, iar respectarea pactului constituie o urgenţă naţională şi totodată o înaltă datorie de onoare.

Vă solicităm să acţionaţi ferm şi cât mai curând posibil pentru reformarea ţării noastre conform celor cinci prevederi ale pactului pe care l-aţi semnat, pe care îl anexăm în continuare.

29 august 2010

În numele semnatarilor Pactului pentru reformarea României, din partea societăţii civile,

Sorin Ilieşiu – iniţiatorul pactului, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html

PACTUL PENTRU REFORMAREA ROMÂNIEI

între societatea civilă şi Dl Traian Băsescu – candidat la Preşedinţia României

Semnând acest pact, Dl Traian Băsescu, candidat la Preşedinţia României, se angajează că dacă va câştiga alegerile prezidenţiale va acţiona pentru reformarea morală a României, reconciliere naţională şi decomunizare, conform dezideratelor exprimate în următoarele documente ale societăţii civile: Proclamaţia de la Timişoara din 1990, Proclamaţia pentru România din 2005, Apelul pentru România din 2005 lansat de GDS, Proclamaţia pentru decomunizarera României din 2008.

Având în vedere îndatoririle şi prerogativele constituţionale, viitorul Preşedinte al României va acţiona astfel:

1. Va solicita autorităţilor judiciare să respecte Articolul 21 alineatul 3 din Constituţie, care garantează dreptul la „un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil” în soluţionarea şi finalizarea cauzelor privind crimele şi actele de violenţă din decembrie 1989 şi iunie 1990.

2. Va solicita Parlamentului şi Guvernului să acţioneze pentru reformarea morală prin adoptarea legilor şi măsurilor pentru decomunizarea României, prezentate în anexă, recomandate de Raportul Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

3. Va acţiona pentru condamnarea naţională şi internaţională a Pactului Stalin-Hitler (Molotov-Ribbentrop) şi a consecinţelor lui, ca ilegitime şi criminale.

4. Va solicita autorităţilor judiciare să intensifice lupta împotriva corupţiei, să cerceteze modul în care s-a reconsolidat oligarhia securisto-comunistă în România şi să verifice corectitudinea privatizărilor făcute de această oligarhie care a acaparat fraudulos puterea economică în România.

5. Va solicita SRI şi SIE să reexamineze cele cca 97.000 dosare din arhivele fostei Securităţi considerate de „siguranţă naţionalăşi predea către CNSAS pe cele care nu se încadrează în această categorie. De asemenea, va solicita CNSAS să verifice într-un ritm susţinut colaborarea cu fosta Securitate a persoanelor aflate în funcţii publice.

Anexăm legile şi măsurile pentru decomunizarea României.


28 octombrie 2008

Din partea societăţii civile:

Sorin Ilieşiuiniţiator, vicepreşedintele Alianţei Civice, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htm

http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte

Societatea Timişoara, Florian Mihalcea – Preşedinte

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989, George Costin – Preşedinte executiv

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte

Fundaţia Memoria, prof.univ.dr Ilie Popa – Preşedinte

Fundaţia Corneliu Coposu, Rodica Coposu şi Flavia Bălescu

Seniorii Ligii Studenţilor din Universitatea Bucureşti 1990, Antonie Popescu, Romeo Moşoiu, Marius P. Clonda, Dinu Gându

Fundaţia Icar, Dr. Camelia Doru – Preşedinte

Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte

Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte

Asociaţia Românilor din Australia, Mihai MaghiaruPreşedinte

Organizaţia luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, I.Leşu – Preşedinte

Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte

Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte

Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte

L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina EvanghelescuPreşedinte

Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte

Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte

Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte

Asociaţia Apolitică “Societatea Târgovişte”, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte

Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte

Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte

Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte

Grupul văduvelor de eroi martiri

Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara

A N E X Ă

PROCLAMAŢIA

PENTRU DECOMUNIZAREA ROMÂNIEI1

Bucureşti, 23 August 2008 – la 69 de ani de la semnarea Pactului Stalin-Hitler de la Moscova

Reformarea României postcomuniste şi reconcilierea naţională

sunt posibile numai prin decomunizare.

 

1.0. Având în vedere că:

1.1. La 23 august 1939, la Moscova, a fost semnat Pactul dintre Hitler şi Stalin (cunoscut ca Pactul Ribentropp-Molotov) care prevedea într-un protocol secret interesele sovietice de a anexa ţările baltice, estul Poloniei şi estul României (Basarabia).

1.2. În iunie 1940, prin ultimatumul Guvernului sovietic care a ameninţat cu invazia armată imediată, România a fost forţată să cedeze Uniunii Sovietice nu numai Basarabia, dar şi nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei, ultimele două neaparţinând niciodată Rusiei.

1.3. Teritoriul românesc ocupat de Uniunea Sovietică are o suprafaţă de 44.000 km2, fiind locuit în momentul cedării de 3.200.000 de oameni, majoritatea etnici români; după cedare, aceştia au fost supuşi deznaţionalizării forţate, persecuţiilor etnice, deportării (inclusiv în lagăre de muncă în Siberia), asasinatelor în masă, precum şi altor forme de exterminare; teritoriile româneşti au fost masiv colonizate cu populaţii alogene.

1.4. Insula Şerpilor, insulă românească din Marea Neagră, a fost ocupată ilegal de Uniunea Sovietică în anul 1948.

 

1.6. Preşedintele şi Parlamentul României au datoria morală şi dreptul legitim să condamne Pactul Stalin-Hitler şi consecinţele lui ca ilegitime şi criminale.

 

1.7. Preşedintele şi Parlamentul României vor acţiona pentru:

1.7.1. condamnarea, de către forurile competente internaţionale, a Pactului Stalin-Hitler şi a consecinţelor lui ca ilegitime şi criminale.

1.7.2. reintegrarea în România, în cadrul Uniunii Europene şi cu acordul forurilor competente internaţionale, a teritoriului românesc ocupat prin forţa armată de Uniunea Sovietică (Basarabia, Nordul Bucovinei, ţinutul Herţei şi Insula Şerpilor); această reintegrare trebuie făcută în acelaşi spirit cu reunificarea Germaniei din 1990.

1.7.3. despăgubirea morală şi materială a României faţă de crimele, fărădelegile şi abuzurile comise de Uniunea Sovietică împotriva României şi a cetăţenilor ei, nivelul şi modalităţile de despăgubire urmând a fi stabilite de o comisie recunoscută de foruri competente internaţionale.

 

1.8. Parlamentul, susţinut de Preşedintele României, va adopta punctul 9 al Declaraţiei de la Praga din 3 iunie 2008 privind conştiinţa morală europeană şi comunismul, prin care se cere „stabilirea datei de 23 August, data semnării pac­tu­lui dintre Hitler si Stalin – cunoscut ca Pactul Ribben­trop-Molotov, ca zi comemorativă a victimelor regi­murilor­ nazist şi comunist”.

 

2.0. Parlamentul României, în consens cu Preşedintele României, având susţinerea UE şi NATO – interesate de o Românie decomunizată, va adopta o declaraţie explicită de asumare a următoarelor documente:

2.1. Discursul din 18 Decembrie 2006 al Preşedintelui României în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, discurs devenit act oficial al statului român pentru condamnarea regimului comunist din România ca ilegitim şi criminal în baza Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (CPADCR).

2.2. Declaraţia de la Praga din 3 iunie 2008 privind conştiinţa morală europeană şi comunismul.

 

3.0. Parlamentul şi Guvernul, în consens cu Preşedintele României, având susţinerea UE şi NATO – interesate de o Românie decomunizată, au datoria să adopte cât mai curând posibil legile şi măsurile pentru decomunizare, din următoarele considerente:

3.1. Poporul român a respins totalmente comunismul înainte ca acesta să-i fie impus prin forţa armată de către Uniunea Sovietică. Dintre toate ţările europene, România interbelică a fost ţara cu cei mai puţini comunişti raportat la numărul populaţiei. La 23 august 1944, PCR avea numai 80 de membri în Bucureşti şi mai puţin de 1000 în întreaga ţară. Menţionăm că în 1938 România avea 316 710 km² şi 19.933.802 locuitori. Înainte de sovietizare, comuniştii reprezentau sub 0,005% din populaţia României.

3.2. Comunismul a fost impus împotriva voinţei poporului român exprimată la alegerile din noiembrie 1946 câştigate în realitate cu o majoritate covârşitoare de opoziţia anticomunistă care a obţinut între 70% şi 90% din voturi, comuniştii inversând rezultatul oficial.

3.3. Poporul român a îndurat cel mai cumplit regim comunist din Europa, recunoscut ca atare de întreaga comunitate internaţională.

3.4. Dintre statele europene, România a avut cel mai mare număr de deţinuţi politici raportat la numărul populaţiei (între 500.000 şi 2.000.000) şi cea mai înfricoşătoare poliţie politică – Securitatea.

3.5. Dintre toate fostele ţări comuniste din Europa, doar în România s-au înregistat victime la căderea comunismului. Nu au fost doar câteva victime, ci a fost un uriaş masacru – peste 1200 de morţi şi peste 4800 de răniţi. România este singura ţară europeană unde s-au înregistrat crime neocomuniste, precum genocidul din 22-28 decembrie 1989 şi fratricidul din 13-15 iunie 1990.

3.6. Conform Raportului final al CPADCR, “comunismul a căzut doar oficial la 22 decembrie 1989. Neoficial, structuri, dar mai ales metode şi mentalităţi comuniste au continuat să existe sub diferite forme, unele extrem de grave (…) : a) reprimarea manifestaţiilor anticomuniste din perioada decembrie 1989 – aprilie 1990; b) diversiunea etnică de la Târgu-Mureş din martie 1990; c) reprimarea manifestaţiei anticomuniste din Piaţa Universităţii din Bucureşti (…); d) „mineriadele” din 1991 şi 1999. Toate acestea au fost diversiuni şi manifestări tipic comuniste”. Majoritatea vinovaţilor nu au fost judecaţi până în prezent. Dimpotrivă, ei au devenit personalităţi publice şi politice, infestând de aproape 20 de ani societatea românească.

3.7. Reforma morală nu a fost posibilă din cauza nejudecării masacrului din timpul revoluţiei anticomuniste precum şi a fratricidului din iunie 1990 împotriva manifestanţilor anticomunişti, a societăţii civile, a partidelor istorice şi a presei independente. Marea corupţie a apărut şi s-a menţinut inclusiv datorită nejudecării acestor crime.

3.8. O parte din clasa politică s-a făcut vinovată de complicitate morală cu autorii masacrului din decembrie 1989 şi a fratricidului din iunie 1990, comise pentru a reprima şi a deturna caracterul anticomunist al revoluţiei începute în decembrie 1989. Acum, când România este membră a NATO şi UE, această revoluţie trebuie terminată şi se cuvine să devină “de catifea”.

3.9. În 18 Decembrie 2006, regimul comunist din România a fost condamnat ca ilegitim şi criminal de către şeful statului în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, prin discursul devenit act oficial al statului român, în baza Raportului final al CPADCR, document edificator şi incontestabil, sintetic şi analitic (care însumează 660 de pagini) elaborat de peste 40 de autori, majoritatea experţi în domeniile abordate. Actul condamnării comunismului este începutul renaşterii morale a României şi al reconcilierii naţionale, cel mai important act din istoria postcomunistă a ţării noastre alături de aderarea la NATO şi integrarea în UE, un exemplu pentru condamnarea internaţională a regimurilor comuniste.

4.0. Legile şi măsurile pentru decomunizarea României2:

 

4.1. Cercetarea prin Justiţie a crimelor istoriei recente a României. Finalizarea urgentă a cercetărilor justiţiei referitoare la genocidul din decembrie 1989 şi fratricidul din iunie 1990 comis împotriva manifestanţilor anticomunişti, a societăţii civile, a partidelor istorice şi a presei independente. Cercetarea prin justiţie a următoarelor evenimente: reprimarea revoltei muncitoreşti din Valea Jiului, 1977, reprimarea revoltei anticomuniste din Braşov, 1987; diversiunea etnică din Târgu-Mureş, 1990; mineradele din 1990, 1991, 1999. Desecretizarea imediată a arhivelor lămuritoare faţă de aceste evenimente.

 

4.2. Recunoaşterea caracterului anticomunist al revoluţiei începute în decembrie 1989; recunoaşterea Proclamaţiei de la Timişoara (martie 1990) şi a manifestaţiei din Piaţa Universităţii din Bucureşti (aprilie-iunie 1990) ca momente reprezentative ale revoluţiei.

 

4.3. Legea lustraţiei anticomuniste.

 

4.4. Legea declarării crimelor şi abuzurilor regimului comunist ca fiind crime împotriva umanităţii şi imprescriptibile juridic.

 

4.5. Legea interzicerii şi pedepsirii actelor de apologie a comunismului, precum şi a actelor de negare a crimelor şi fărădelegilor regimului comunist (extremismul de stânga trebuie respins cu aceeaşi hotărâre precum cel de dreapta). Interzicerea comercializării, difuzării, publicării şi afişării simbolurilor grafice comuniste şi a materialelor de propagandă comuniste cu excepţia contextului cultural/educativ antitotalitar. Eliminarea numelor de foşti comunişti pentru denumiri publice: străzi, localitaţi, instituţii etc..

 

4.6. Legea anulării sentinţelor de condamnare politică emise de justiţia comunistă după principiile luptei de clasă între anii 1945–1989; anularea condamnărilor la moarte a celor care au au dat pe faţă criminalitatea comunismului; abrogarea prevederilor decretului lui N.Ceauşescu din 1988 referitor la crimele politice.

 

4.7. Reînhumarea victimelor comunismului îngropate în gropi comune.

 

4.8. Legea recunoştinţei faţă de luptătorii anticomunişti, faţă de foştii deţinuţi politici; majorarea semnificativă a pensiilor acestora şi acordarea de gratuităţi.

 

4.9. Legea reducerii la minimum a pensiilor responsabililor pentru crimele comuniste: foşti activişti comunişti din nomenclatura PCR, foşti conducători şi torţionari ai Securităţii, foşti conducători ai Miliţiei, ai Ministerului de Interne şi ai „Justiţiei” comuniste.

 

4.10. Legea desecretizării şi deschiderii arhivelor comuniste şi postcomuniste; garantarea accesului liber şi neîngrădit la aceste arhive; transferul urgent al acestora la CNSAS sau la Arhivele Naţionale; publicarea pe internet a arhivelor; trecerea Arhivelor Naţionale în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

 

4.11. Legea împotriva distrugerii, manipulării, falsificării, ascunderii sau sustragerii de documente din arhivele comuniste şi postcomuniste; urmărirea penală a făptuitorilor.

 

4.12. Legea restituirii arhivelor confiscate abuziv (arhivele cultelor religioase, arhivele sioniste ş.a.).


4.13. Legea reparaţiilor faţă de foşti cetăţeni români exilaţi, autoexilaţi sau „vânduţi” în perioada comunistă.


4.14. Legea prezentării adevărului referitor la perioada precomunistă, comunistă şi neocomunistă în manualele şcolare de istorie naţională şi universală. Studierea în şcoli a istoriei comunismului şi a Holocaustului să fie obligatorie, nu opţională.

 

4.15. Legea pentru instituirea Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, pentru înfiinţarea în Bucureşti a Muzeului Dictaturii Comuniste, pentru construirea în centrul capitalei a Monumentului Victimelor Comunismului.

 

4.16. Legea cercetării prin Justiţie a reconsolidării oligarhiei securisto-comuniste în România postcomunistă. Confiscarea de către stat a averilor dobândite prin fraudă.

 

4.17. Legea cercetării prin Justiţie a privatizărilor făcute de oligarhia securisto-comunistă care a acaparat puterea economică în România. Confiscarea de către stat a fostelor bunuri ale statului privatizate fraudulos şi reprivatizarea acestora în beneficiul exclusiv al poporului român.

 

5.0. Solicităm Preşedintelui României să ceară poporului să-şi exprime voinţa cu privire la adoptarea dezideratelor şi legilor decomunizării României, precum şi a condamnării Pactului Stalin-Hitler şi a consecinţelor lui ca ilegitime şi criminale, printr-un referendum organizat cât mai curând posibil.

 

5.1. Solicităm Preşedintelui României, Parlamentului, Guvernului, organizaţiilor nonguvernamentale, sindicatelor, tuturor cetăţenilor, mass-mediei, să se solidarizeze în jurul idealurilor Proclamaţiei pentru decomunizarea României.

 

5.2. Facem apel la Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Organizaţia Naţiunilor Unite, Curtea Internaţională de Justiţie a Naţiunilor Unite, să acţioneze pentru decomunizarea României.

Bucureşti, 23 August 2008 – la 69 de ani de la semnarea Pactului Hitler-Stalin de la Moscova

Sorin Ilieşiuiniţiator, vicepreşedintele Alianţei Civice, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismuluihttp://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html

Vladimir Tismăneanu – preşedintele Comisiei Prezidenţiale consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România

Mihai Şora – filozof


Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989, George Costin – Preşedinte executiv

Societatea Timişoara, Florian Mihalcea – Preşedinte

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte

Fundaţia Memoria – filiala Argeş [Experimentul Piteşti], prof.univ.dr Ilie Popa – Preşedinte

Fundaţia Corneliu Coposu, Rodica Coposu şi Flavia Bălescu

Seniorii Ligii Studenţilor din Universitatea Bucureşti 1990, avocat Antonie Popescu – Senior

Fundaţia Culturală Timpul, Iaşi, Liviu Antonesei – Preşedinte

Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte

Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte

Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – Preşedinte

Organizaţia internaţională a luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, Ionel Leşu – Preşedinte

Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte

Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte

Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte

L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte

Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte

Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte

Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte

Asociaţia Apolitică “Societatea Târgovişte”, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte

Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte

Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte

Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte

Grupul văduvelor de eroi martiri

Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara

1 “Proclamaţia pentru decomunizarea României” din 23 August 2008 a fost adoptată de cei aproape 400 de delegaţi la congresul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat din 24 August 2008, partid afiliat la Internaţionala Creştin Democrată în 1987 în timpul dictaturii comuniste când se afla în clandestinitate.

2Majoritatea măsurilor şi legilor pentru decomunizare sunt propuse inclusiv de Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (decembrie 2006). Legile decomunizării sunt, de asemenea, în spiritul următoarelor documente: Proclamaţia de la Timişoara (martie 1990), Proclamaţia pentru România (aprilie 2005), Apelul pentru România (iunie 2005), Rezoluţia nr. 1481 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (ianuarie 2006), Apelul pentru condamnarea comunismului (martie 2006), Discursul din 18 Decembrie 2006 al Preşedintelui României în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului pentru condamnarea regimului comunist din România ca ilegitim şi criminal în baza Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (decembrie 2006), Apelul către Parlamentul României şi Parlamentul European (martie 2007), Apelul pentru Adevăr (ianuarie 2008), Rapoartele Comisiei Europene privind România (2007, 2008), Declaraţia de la Praga privind conştiinţa morală europeană şi comunismul (iunie 2008).

Reclame

21 răspunsuri to “Apel către Preşedintele Traian Băsescu pentru respectarea Pactului pentru reformarea României”

 1. constantin constans Says:

  +

  Noir Désir Ces gens-là (Brel)

 2. GolmundR Says:

  Nu exista cuvantul „imposibil”

  Am auzit o poveste adevarata,care mi-a placut si pe care as vrea sa o fac cunoscuta aici:
  un credincios doreste sa construiasca o Catedrala inchinata Domnului,o noua Catedrala,una doar din sticla.Arhitecti si constructori iau provocarea in serios si expun un prim plan cu o constructie care avea tavanul doar din sticla.Omul lui Dumnezeu(Dr.S.) le spune ca el doreste Catedrala(3000 locuri!)doar din sticla,chiar si peretii laterali sa fie din sticla,ca cele doua lumi,din afara si din cladire sa fie una,sa nu existe „ziduri despartitoare”.Un arhitect celebru ii spune omului Bisericii ca asa ceva e imposibil,static,mai ales ca zona respectiva se afla pe o falie cu puternice cutremure. Dr. S.ii explica ca nu intelege cuvantul „imposibil”.Arhitectul cere frumos un Dictionar Explicativ,iar acesta il primeste pe loc.Cauta cuvantul si spre surprinderea arhitectului,cuvantul „imposibil”era decupat si scos din DEX.Pana la urma s-a construit Catedrala,doar din sticla si schelet metalic si este azi o „minune”inginereasca si de arhitectura,una dintre cele mai rezistente la cutremure cladiri din oras….Pentru oamenii care cu adevarat cred in ceva,nimic nu e imposibil.Toate visele noastre frumoase se vor infaptui,unele mai repede decat credem,altele mai greu decat vrem.Totul e sa nu renuntam la credinta noastra,sa nu ne indoim de drumul ales pentru Adevar si binele general.

  Pe undeva,asa a vrut bunul Dumnezeu si nu-mi pare rau ca domnul Sorin Iliesiu nu a fost numit Directorul Televiziunii Romane(ceea ce la momentul respectiv mi-am dorit f. mult).Poate domnul Iliesiu are un alt destin si anume acela de a ramane pe o pozitie radicala in lupta impotriva sistemului ineficient si nereformat,un critic neinduplecat.Miile de probleme marunte pe care le intampina un director de tv,i-ar fi daunat entuziasmului sau debordant,molipsitor.Poate e mai bine asa.Oameni precum Sorin Iliesiu si AVP pot schimba lumea,dar nu din interiorul sistemului,care ii schimba pe oameni…Si,
  nimic nu e imposibil.
  Parerea mea
  O duminca in pace
  Adrian R Apostol

 3. AVP Says:

  Gold – opinie interesanta si mumos expusa… Si totusi, raman la parerea ca TVR ar fi putut deveni un foarte eficient instrument de decomunizare si de decimare a actiunii agresoare a Antenelor mogulice, acum, intr-un moment crucial, cand Ro este supusa unui attack mediatic fatal… Datorita acestui insidios attack (despre a carui periculozitate s-a sesizat, in sfarsit, si CSAT-ul…), inimicu nost traditional va pune iar gheara pe timona Ro (unind „dreapta” cu „stanga” si facand sa dispara pd-l – vezi reveriile celovekului nost din Havana…) fara sa traga un singur floc de pusca ori sa reinfiinteze Doftana, ci doar improscand cu minciuni, intoxicari, diversiuni si venin, la tembeliziunile puscariabililor care spre a-si scapa pielea s-ar face frate cu toti dreacii de la Neva pan’ la Rhin … Dl Base o fi crezut, dupa cum banuim, ca e suficient s-apara dansul si cu madam E.U. la tembeliziunea mediocrului pupin pe care l-a pus in locul sassului suin pentru ca boboru sa cada-n sezut, ca-n fatza Piratului cuceritor de odinioara si-a mumoasei sale ministrese de seara, iar dusmanii toti sa piara… Ei bine, homu va avea ocazia sa afle maine-poimaine, pentru prima oara, ca sharmu-i de zmecheroasa fiara nu mai face nici cat o para chioara, insa din pacate va vedea asta si Romanica hurioara, careia i se va deturna din nou drumu-i dinspre hyperboreea polara, inspre Moscova carciumareasa, bunaoara… oops

 4. Riddick Says:

  Doar declararea starii de urgenţă, dizolvarea parlamentului şi un regim tip Pinochet ar putea redresa ceva în România.

  În paralel, este necesara iesirea din Uniunea Europeană, dacă nu se renunţă la Tratatul de la Lisabona.

  Şacalii au corupt deja mecanismele democratice, orice măsură forte ar stârni urlete nu doar la intern, ci şi la extern (comilitonii).

 5. Loda Says:

  Bun, misto ,avem deja pe Riddick cu o pledoarie infocata pentru dictatura (oare stie pentru ce a fost condamnat Pninochet ,de ni-l recomanda sa-l imitam?) ,pentru iesirea din UE daca nu…. mai ramne ca apoi sa trantim niste ziduri la granitza.mama ma’sii de democratie, cum s-a ,,compromisara” ea 🙂
  On topic : Sunt curioasa, voi urmari ce efecte va avea Apelul domnului Iliesu .

 6. AVP Says:

  @Riddick, UE si NATO – unde ne aflam printr-un noroc chior si-n orice caz printr-un mare favor – sunt singurele garantii ca tzeara asta turcita si muscalita, iar in plus turtita de colectivism ca o vita de propria-i povara, are un viitor de tzara or macar de zona europeana, iar nu de reinnoit pashalac turcesc or protectorat muscalesc.

 7. Riddick Says:

  NATO e ceva, UE este altceva.

  UE devine treptat UERSS:

  http://www.brusselsjournal.com/node/865

 8. AVP Says:

  Hai sa nu ne speriem degeaba: n-ai cum sa devii UERSS alaturi de cele mai civilizate tari din lume, la ora actuala. Pe de alta parte, s-ar phootea ca NATO sa nu mai fie, atunci cand UE – care abia se naste – va mai fi. Noi sa zicem merci sa nu fim azvarliti din UE & NATO, asa cum se va intampla daca la comanda loco vor veni promoscovitii lu pesce.

 9. stely Says:

  Buna seara,
  Abia acum m-am asezat in fata calculatorului si incerc ,dar nu stiu daca voi reusi ,sa formulez citeva idei pertinente cu privire la topicul propus .Sunt si putin obosita ,intrucit am avut musafiri ,dar am si un monitor nou care-mi creaza un mic disconfort -habar n-am de ce . 😳
  Ideea acestui „Apel catre PresedinteleTraian Basescu „este binevenita deoarece am senzatia ca schimbarea anuntata in campanie , precum ca in cel de-al doilea mandat va fi „altfel de presedinte”, nu are consecinte benefice .
  Cert este ca „presedintele jucator” mi-a placut mai mult decit acest „altfel de presedinte”.Simt ca vrea cu tot dinadinsul sa lase guvernul sa-si faca treaba pe care o are un guvern -de executie – si el sa faca ceea ce ar fi trebuit sa faca si in primul mandat ;adica sa respecte acele atributii pe care i le confera Constitutia si nimic mai mult .
  Spun asta ptru ca iata cum presedintele „jucator ” este perceput acum ca un presedinte „bolnav”si fara chef .Nu se facea sa-si schimbe atitudinea in plina criza economica -criza -care pare ca este pierduta de sub control de catre guvern si care pare ca pe el nu-l prea intereseaza .
  Asta este cauza ptru care ma bucur ca s-a lansat acest Apel .Macar sa ne sfatuim noi intre noi si sa dezbatem starea natiunii la 9 luni de la alegeri si de la numirea noului guvern.
  M-as bucura sa ma corecteze cineva si sa-mi spuna daca perceptia mea, precum ca pe presedinte nu-l mai intereseaza nici ce face guvernul si nici sa-si urmareasca promisiunile de reforma si modernizare a statului, este eronata .
  Faptul ca am intuit binisor este dovedit iata si de @Riddick .El propune o solutie care a ingrozit-o si pe pesedisto-liberala @Loda . 😯
  Trebuie sa recunosc ca este ptru prima oara cind ii dau dreptate Lodei . Solutia este de neconceput . brrrr ! 👿

 10. Goldmundr Says:

  @Riddick,
  ai mai sugerat dta odata „nenorocirile”care „vin”dinspre UE.Dar sa le luam pe rand:
  -Pinochet a fost posibil intr-o societate impartita in doua extreme:in una procomunista,cel putin socialista(erau la modas si in Occident,iar URSS se afla pe val),cu ajutor garantat din Cuba si poate chiar din URSS,cealalta de extrema dreapta,a micilor patroni si a clasei de mijloc speriata de pericolul rosu,care au acceptat dictatorul ca pe singura solutie a momentului:el urma cu mana de fier sa distruga „opozitia”din import(din lagarul rosu),cu ajutorul USA.Acum,unde vezi dta o sustinere a unei extreme de dreapta si unde ar fi „pericolul comunist”?Si cine crezi ca o va sustine din exterior?USA sau Rusia chiar?!

  Romania arata asa cum arata pentru ca Iliescu,conducatorul nomenklaturii PCR &CO nu au dorit o democratie de provenienta occidentala,ci o „democratie originala”,in care sa faca ei in continuare ce vor,mai ales sa ascunda trecutul,sa oreasca procesul comunismului si sa imparta intre ei bogatiile „prezentului”.

  Intarirea democratiei actuale,trecerea la reforme adevarate(v. si punctele de la „Pactul pentru reformarea Romaniei”si Anexa!)ar redresa situatia din Romania.Extrema stanga sau de dreapta nu au redresat niciodata ceva,ci au distrus milioane de vieti nevinovate,chiar daca s-au construit blocuri si s-a scapat de pericolul comunist sau de cel fascist….
  Despre apartenenta Romaniei la UE si NATO ti-a raspuns f. clar AVP si nu mai e nimic de adaugat.

  Personal,ma aflu cu mare placere pe insula domnului AVP,fiind incredintat ca aici am de-a face doar cu democrati,cu oameni responsabili cand afirma ceva.Mai spun si prostii(la betii),dar nu as fi nici o clipa de acord cu o noua sinucire a Romaniei,cazuta in mainile extremistilor,indiferent de culoare.

 11. Riddick Says:

  Pe mine mă îngrozeşte că de 20 de ani jucăm o comedie proastă şi credem că putem scăpa de comunişti în cadrul aşa-zisului „joc democratic”, controlat de ei din cel mai mic cătun până în biroul lui tov. Barroso.

 12. Riddick Says:

  Riddick Says: Comentariul tău e în așteptare.
  29 august 2010 la 21:27

  Am greşit logarea, comment la spam.

 13. Riddick Says:

  @Goldmundr: Adică te faci că nu vezi despre ce este vorba, de reglementări peste reglementări, de ignorarea voinţei francezilor şi olandezilor care au respins Tratatul de la Maastricht în 2005, ca şi irlandezii mai târziu,. După asta au schimbat denumirea în Lisbon Treaty şi l-au trecut prin parlamente (în România l-au votat ca idioţii, o singură abţinere).

 14. stely Says:

  Goldmundr,
  Cred ca @Riddick a vrut sa ne sperie putin si sa ne faca sa stringem rindurile in jurul lui T.Basescu si totodata sa-i reamintim ca incepem sa ne pierdem rabdarea ,dar si speranta ca mai este posibil sa ajungem la liman .
  Trebuie sa recunosc insa ca ma feresc sa mai citesc ziarele si sa ma uit la tv ,intrucit am ajuns sa nu mai am nici cea mai mica incredere in buna lor credinta .Nu ma uit nici la TVR ptru ca nu-mi inspira nici aceasta incredere.
  Asadar ,hai sa vedem ce bifam la ora actuala ca s-a inceput sau finalizat ,privind pactul semnat de presedinte privind reformarea Ro.
  p.s.Din nou ma vad obligata sa-i dau dreptate Lodei si sa-i sustin acea mica ironie .Adica ,exista vreun semnal ca acest Apel ,care se vrea ca o atentionare clara catre presedinte ,este citit sau macar sa-i fie semnalat de consilieri? Zau ca si chestiunea aceasta devina enervanta . Nu este cazul ca presedintele prin consilierii sai sa dea un mic raspuns ?..cam asa: „Stimati domni ai Asociatiei 21 dec ,etc ..care m-ati sustinut in campanie datorita angajamentului meu privind Reformarea Ro ,am luat act de prezentul Apel si va asigur ca … Iata ca drept dovada ca nu v-am mintit ,urmatoarele realizari de pina acum :”

 15. Sorin ILIESIU Says:

  Va multumesc, domnule Padina pentru publicarea apelului.

  Îmi pare bine că aţi reluat colaborarea cu maestrissimul Grebu.

 16. stely Says:

  Riddick,
  Vad la tine aceeasi exasperare si si disperare din cauza sentimentului ca in Ro nu este posibil sa se faca”ceva”.Toti asteapta de la unul singur si scapa din vedere ca el (noi) suntem parte egala in acest proces .Se pare ca ceea ce a spus aici, AVP ,este adevarul crunt:
  „@Gold, stii care e poanta ? Dracul n-a fost atat de negru, mey… oops Lasitatea noastra de bobor orientalizat si deci molesit a fost mult mai mare, din pacate… oops „

 17. AVP Says:

  @SI… am gasit desemnul maestrului pe Net si l-am preluat fara sa-l intreb… oops Sper ca maestro nu se va supala, caci doar e preluat chiar de pe my blog, drea… oops.

 18. Sorin ILIESIU Says:

  @AVP Says: 29 august 2010 la 22:46

  Dupa cat il cunosc eu, Maestro e un geniu genelos, nu supalacios.

 19. AVP Says:

  Da, stiu, pe bune, pai cum drea… oops

  Postare noo…

 20. 49sin Says:

  Pacaleala

  Deci SISTEMUL TICALOSIT nu poate fi reformat din interior cu niste pedelistii(FSN-2) mai „putin ticalositi” ci cel mult mai poate fi tepuit , dar soft , „inca odata” ne trebuia o CRIZA MONDIALA A CAPITALISMULUI ca sa aflam aceasta concluzie amara !!!!!….

 21. Apel către Preşedintele Traian Băsescu pentru respectarea Pactului pentru reformarea României « Viorel Padina | pamphlet49sin's Blog Says:

  […] Apel către Preşedintele Traian Băsescu pentru respectarea Pactului pentru reformarea României « Viorel Padina Posted on august 31, 2010 by 49sin Apel către Preşedintele Traian Băsescu pentru respectarea Pactului pentru reformarea României «…. […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s