ANGELA FURTUNA – GREVA FOAMEI

Vezi si:

http://bit.ly/bngHo8

http://bit.ly/cBAvUe

http://bit.ly/9rTw5w

http://bit.ly/b5FrTL

http://bit.ly/coUWy3

http://bit.ly/cGlXnD

http://bit.ly/czg61G

http://bit.ly/9rbLWu

http://bit.ly/dj4UZa

http://bit.ly/bQd2as

http://bit.ly/daemGw

http://bit.ly/aEGwAv

http://bit.ly/bQhNl4

http://bit.ly/9ENTaY

C ă t r e :

PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI,

CONSILIUL  JUDEŢEAN  SUCEAVA,

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA,

DIRECŢIA DE JANDARMI,

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Subsemnata ANGELA  FURTUNĂ, scriitoare, publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Master în PR şi Comunicare şi Master în Semiotica Limbajului în Mass-media şi Publicitate, Master în Geofizică, Doctorand în Literatura Exilului Românesc, cu o teză din opera Monicăi Lovinescu, specialist în biblioteconomie şi bibliografie, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că începând cu data de 26 iulie 2010, ora 10, am declanşat protestul GREVA  FOAMEI pe durată nelimitată, la sediul Bibliotecii Bucovinei (Suceava, Str. Mitropoliei nr. 4. telefon 0740404443).

Motivele protestului:

1.    Consider imorală, ilegală şi abuzivă Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.99 din 20 iulie 2010 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Bucovinei, prin care, începând cu data de 1 august 2010, Compartimentul Marketing Cultural şi informare comunitară se desfiinţează, fiind reduse ambele posturi existente în cadrul acestuia, inclusiv postul meu.

ARGUMENTE:

–         nici un specialist credibil nu a făcut evaluarea acestei activităţi, care se dovedeşte ŞI PRIN ECOURILE EI MEDIA SAU DE CRITICĂ DE SPECIALITATE ca fiind una din cele mai performante din Biblioteca Bucovinei şi din Consiliul Judeţean Suceava, creând, în timp, un brand cultural autentic, naţional şi internaţional, recunoscut de toată lumea bună a culturii, de toate comunităţile de români şi alte etnii din Bucovina, din România şi din lume. Astfel, instituţia Bibliotecii Bucovinei, care sub ceauşism şi în anii 90, avea reputaţia doar de fief al propagandei comuniste-ceauşiste, a devenit o instituţie cu imagine europeană, modernizată, intrând – datorită promovării mele asidue, calificate, din ultimi ani –,  în bazele de date onorabile ale instituţiilor europene cu bun renume.

–         decizia de faţă împotriva căreia protestez are de fapt un caracter politic şi a fost determinată de activitatea unui grup intelectual ideologic extremist, cu cunoscute activităţi de presiune transpartinică, de traseism politic şi de turism politic oligarhic, şi care desfăşoară acţiuni susţinute împotriva democraţiei şi a personalităţilor democrate. Acest grup, afiliat barocului fascisto-comunist ce blochează în zilele noastre modernizarea României şi a statului de drept, desfăşoară atacuri neobosite împotriva intelectualilor publici (şi a mea) care susţin valorile europenizării, ale fidelităţii faţă de aliaţii UE şi NATO; acest grup compromite dialogurile din societatea românească, promovarea valorilor autentice, subminează continuu aşezarea civilizaţiei româneşti pe bazele meritocraţiei, ale unei economii de piaţă puternice şi credibile, ale unei culturi evoluate, la care elementele de modernizare să se împletească fericit cu cele tradiţionale şi nu să se excludă.

–         În ciuda tuturor performanţelor dovedite şi cunoscute pe plan local, naţional şi internaţional ale activităţii mele personale, cu înaltă calificare în domeniu,  precum şi în cadrul compartimentului de Marketing Cultural, PR Promovare şi dezvoltare a Bibliotecii Bucovinei şi organizare de evenimente de un înalt nivel (câteva mici exemple: în numai cinci ani – activitate de cercetare, soldată cu publicare în reviste de specialitate, din  opera disidentei şi patru ediţii ale Zilelor Monica Lovinescu, din care două cu caracter naţional şi internaţional, sute de evenimente de promovare a cărţii în şcoli sucevene, participarea la evenimente literare naţionale şi internaţionale în calitate de scriitoare recunoscută ca reprezentativă pentru România de astozi, participarea la evenimente de anvergură media naţională cum a fost Maratonul Literar European, împreună cu SRR;  şase ediţii de evenimente dedicate comemorării Zilei Holocaustului şi trei dedicate comemorării Zilei Holocaustului transnisteran; Comemorarea Genocidului Armean; Programul de Educaţie Antidiscriminare; Anul Paul Celan – inclusiv cercetare în domeniu, publicată în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale recunosctute -, Integrala concertelor J.S. Bach, serate şi lecturi publice din opere ale scriitorilor români şi europeni sau americani, susţinerea puternică a Francofoniei în ultimii 10 ani, cu celebrarea Zilei Internaţionale  a Francofoniei, a Zilei Franţei şi a câtorva ediţii de Săptămâni ale Francofoniei, conducerea şi sponsorizarea de către mine personal a ultimelor patru ediţii din Bucovina ale Festivalului Internaţional Le Printemps des Poetes, organizarea Conferinţelor Bibliotecii în cadrul cărora au conferenţiat 30 de personalităţi ale culturii româneşti (între care Sandală Maria Ardeleanu, Mircea A . Diaconu, Elena Prus, Ştefan Băişanu, Jean Zves Conrad, Cezar Secrieru, Vasile Demciuc, Tania Grinberg, Mihai Iacobescu, Sabian Fânaru, Cecilia Popescu Latiş, Mariana Boca, George Dârbu, Ilena lescaut etc.) , promovarea lecturilor din opera a alţi doi mari scriitori de origine bucovineană Ş Norman Manea şi Matei Vişniec – precum şi cercetare, analize şi critică pe opera lor, publicată în cărţi şi reviste de specialitate -, organizarea a zeci de vernisaje de expoziţii şi lansare de carte, precum şi de debuturi literare remarcabile, susţinerea şi prin proiecte şi investiţii proprii a brandului Bibliotecii Bucovinei, dar şi alte sute de intervenţii, de campanii media, de interviuri în presa scrisă, radio şi televiziune, pentru promovarea educaţiei, a culturii şi a lecturii şi interesului faţă de carte), organizarea Spectacolelor de celebrare a multiculturalităţii, Organizarea Conferinţelor şi prezentărilor dedicate Monsegnorului Vladimir Ghika, nenumărate pledoarii publice de partea culturii, literaturii, societăţii civile şi rolului intelighentziei român2şti, precum şi de partea cultivării prin Carte şi Creativitate a respectului pentru civilitate, urbanitate, est-etică; organizarea a zeci de expoziţii de carte şi prezentare de carte în media, în cicluri şi campanii diverse…Etc…),

comunicarea faptului că am fost dată afară (fără motiv şi fără nicio cauză profesională din Biblioteca Bucovinei) a lipsit, atât din partea Bibliotecii Bucovinei, cât şi din partea Consiliului Judeţean. Aceasta a fost o atitudine ce încalcă nu numai bunul simţ, manierele minimei morale, ci chiar Legile şi Constituţia şi împotriva căreia protestul de faţă prin Greva Foamei nu este de ajuns.

Până când îşi va asasina sau alunga România valorile şi oamenii oneşti, care îi dedică viaţa şi munca lor,  şi până unde va merge clasa politică românească transpartinică pe acest vehicul distructiv al activismului de partid extremist şi al cultivării exclusiviste a profitorilor de partid, a oligarhilor şi a incompetenţilor?

Încălcându-se orice deontologie şi manifestându-se o lipsă de respect ce ţin de neostalinismul şi barocul fascisto-comunist în care România se complace şi se sinucide, am aflat despre limojarea mea din presă.

E ştiut faptul că o societate care îşi alungă sistematic valorile profesionale, oamenii competenţi şi verticali (între care mă număr) nu face decât să impună mediocritatea şi incompetenţa ca normă, traseiştii politici ca model de merit, laşitatea şi lipsa de responsabilitate ca virtuţi morale.

2.    Cazul eliminării mele nedemne, al surghiunirii mele de către Directorul Bibliotecii Bucovinei, dar şi de către Consiliul Judeţean Suceava,  prin presiunile grupurilor ideologice transpartinice extremiste, se adaugă sutelor de cazuri care au alungat în ultimii ani  intelighentzia românească din ţară, care se opun respectului faţă de valorile autentice şi faţă de performanţele româneşti, dorind menţinerea României în provincialism, ultranaţionalism xenofob şi fascizare, în marginalitate antieuropeană, antiamericană şi antimodernă. Însăşi recenta mea Scrisoare Deschisă către Preşedintele României a fost un astfel de protest făcut tot de mine împotriva clanurilor transpartinice ce se ocupă cu epurările din societatea românească a intelectualilor publici proatlantişti şi proeuropeni care pledează pentru modernizarea şi salvarea României, iară nu pentru enclavizarea ei. Elminarea mea, cu comanda politică în urma unui complot, se doreşte o ameninţare la adresa vocaţiei mele proeuropene şi proatlantiste.

3. Alungarea mea, în ciuda valorii, muncii şi contribuţiilor eminente, originale şi moderne aduse în favoarea prestigiului Bucovinei şi României, Consiliului Judeţean, şi Bibliotecii Bucovinei, se adaugă tuturor mărturiilor din opera mea civică şi intelectuală din ultimul timp, prin care atrag atenţia la modul cel mai serios că în România reînvie atmosfera anilor 30 şi respectiv 50 (excluziuni, politici discriminatorii extremiste, rasism, fanatism, terorism intelectual, asasinat moral şi fizic), că în România bătălia dintre forţele pro-modernizare (unde se regăseşte şi activitatea mea), şi forţele naţionaliste tradiţionaliste, ia accente ilegale şi criminale, cu accelerarea intoleranţei, a xenofobiei şi antisemitismului (şi în sensul lui Emmanuel Lévinas, adică ura oamenilor faţă de ceilalţi oameni).

Aceste motive mă determină să solicit Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu:

1. să ia act de acest al doilea Protest Public, de data aceasta făcut de mine prin GREVA  FOAMEI, prin care semnalez limojarea mea fără motiv (dintr-o instituţie dominată în aparatul de conducere de „elite” ale comunismului dinastic şi stalinismului pentru eternitate),

2. să ia act şi de aspectul secund reprezentat de atrocităţile morale publice declanşate nu numai împotriva mea, ci împotriva intelighentziei româneşti în ansamblu, a oamenilor de cultură şi de creativitate remarcabilă, a vârfurilor de lance ale conştiinţei şi vocii civice româneşti.

3. Să-şi amintească de lunile de foc ale campaniei prezidenţiale, în care, cu sacrificiul propriilor interese, am apărat în presă, blogosferă şi prin articole de analiză şi atitudine pe singurul candidat la Preşedinţia României care îmi reprezenta şi mie interesele, adică era susţinut de Uniunea Europeană şi de Statele Unite ale Americii, iar nu de Moscova (care are încă foarte multe datorii faţă de ţara mea). A venit vremea ca Preşedintele României să constate că şi viaţa mea de scriitor şi om de cultură român este importantă ca şi a domniei sale, şi la ea se atentează acum de către aceiaşi înverşunaţi adversari care doresc compromiterea tuturor valorilor democraţiei.

Protestul de faţă susţine restabilirea raporturilor de normalitate dintre mine şi Consiliul Judeţean Suceava, precum şi a respectului faţă de persoane şi instituţii (scuzele publice, adică acolo unde am fost atacată prin decizia de limojare, vor fi acceptate). În declaraţiile publice ce se regăsesc în presa din ultimele zile, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a afirmat ca va „concedia pensionarii şi incompetenţii”. Găsesc că este dator să-şi îmbunătăţească discursul: alături de pensionarii şi incompetenţii concediaţi, se mai găseşte, iată, o categorie: eu, Angela Furtună, profesionistul autentic, vânat de grupările de terorişti politruci transpartinici.

Angela Furtună

26 iulie 2010

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POST SCRIPTUM AVP : Angela Furtună este unul dintre intelectualii români de azi cei mai inteligenţi, mai învăţaţi şi mai sincronizaţi cu lumea bună si cu directiile political correcte dimprejurul nostru, capabilă să conducă nu doar compartimentul minuscul pentru care îşi riscă acum viaţa (incredibil!), dar chiar şi întreaga-i Bucovină minunată şi să o scoată la o postmodernă lumină, punând-o în contact cu lumea civilizată şi calină, muult mai mult decât Sofia Vicoveanca şi chiar decât faimoasele repere turistice, la care o ţară cam fanată se închină… Sunt sigur însă că prietena noastră nu râvneşte locul nimănui – nici chiar al  şefului său direct, recte al traseistului care a ajuns de la partida iliescului, trecând prin cea a butimanului, până la a domnului Fluturelui şi care mâine nu va sta pe gânduri să se întoarcă ab ovo, la ai lui,   la comuniştii pe care i-a dat la un moment dat dracului doar aşa, precum orice tov rumânaş laş ce se crede zmecher sadea, dar în spiritul cărora – al tovilor şi băieţilor de altcândva – gândeşte şi trăieşte acum şi pururea, altfel ar pricepe că având o Angelă în subordinea ta, maestră în domenii care de care mai intelighente şi mai profesionale, pe care însă în loc s-o iei de mână şi s-o rogi frumos să-ţi spună ceea ce tu n-ai înţelege nici dacă ea ţi-ar repeta o lună, o tratezi precum aparatcicul nord-corean ce se crede sculă şogună doar pentru că poa să îngurgiteze dintr-o dată un kil de sake de prună şi să se poarte cu colegii ca o mătrăgună, ignorând că a provocat deja o Furtună (care-l va zbura, in caz că trăim în Europa actuală, iar nu în Asia medievală, voila…)

Parcă mai alaltărea şeful domnului Flutur, dl PM Boc, le recomanda mahărilor din provincie să nu cumva să-şi facă planu de restructurări pe seama culturii, căci se va supăra foc… Însă se vede treaba că ori dl Flutur înţelege prin cultură doar măşti populare, mânăstiri ancestrale şi flueraşe de soc, ori a înţeles ce-a spus dl PM ioc…

Vezi si :

http://bit.ly/bngHo8

http://bit.ly/cBAvUe

http://bit.ly/9rTw5w

http://bit.ly/b5FrTL

http://bit.ly/coUWy3

http://bit.ly/cGlXnD

http://bit.ly/czg61G

http://bit.ly/9rbLWu

http://bit.ly/dj4UZa

http://bit.ly/bQd2as

http://bit.ly/daemGw

http://bit.ly/aEGwAv

http://bit.ly/bQhNl4

http://bit.ly/9ENTaY

Anunțuri

75 răspunsuri to “ANGELA FURTUNA – GREVA FOAMEI”

 1. Dragos Gros Says:

  Este incredibil !! Incredibila este si suficienta cu care se aplica „matricea” reducerilor intr-o maniera cantitativa, fara sa se tina cont de calitatea prestatiei intelectuale a celor vizati. Avem in tara prea multi intelectuali autentici? Trebuie concediata d-na Furtuna pentru a face loc din ce in ce mai mult manelizarii tarii? Noile „valori intelectuale” ale Romaniei (Nikita, M.Ciumac, siliconizatele florarese etc.) nu au loc de Angela Furtuna? Politicienii atat pot sa faca pentru promovarea si incurajarea intelectualitatii? Rusinos, d-le Flutur !! Asemenea masuri imi amintesc de un ministru psd al culturii, R.Theodorescu…. In timp ce incercam sa-l facem cunoscut SI in Romania pe George Cotos, pictorul care a ales sa paraseasca Bucovina iubita pentru a se stabili in Franta, cunoscut peste tot in lume, dar aproape necunoscut in tara, in acest timp Theodorescu il trecea la „index” pe dl.Cotos pe motiv… ca nu-i place !!! De fapt, motivul real era ca nu-i trimisese macar o lucrare de-a sa. Revenim la legea bunului plac, a preferintelor personale? Poate CJ Suceava sa inteleaga valoarea d-nei Furtuna? Nu. Atunci cum pot aprecia necesitatea prezentei d-sale in postul respectiv? Deja Diaspora a inceput sa se manifeste si am primit mesaje prin care multi isi anunta sustinerea. Evident, pe aceasta cale imi declar sustinerea totala a d-nei Furtuna.

 2. AVP Says:

  Asa se va intampla peste tot: oamenii de valoare intelectuala si de caracter fiind atat de putini la Romanica, iar mediocritatea foodula si agresiva atat de vasta, vor continua sa duca trai nineaka pe banii statului doar nulitatile, obraznicaturile, putorile, clientii partidici si lepadaturile, pe cand ceilalti vor fi fortati sa se destzareze… Asta e situatia, natia si tratatia 👿

 3. monyf51 Says:

  Doamna ANGELA FURTUNA,
  Sunt martora protestelor dvs impotriva grupurilor de presiune neocomuniste si fasciste de pe teritoriul Bucovinean inca de la inceputul lunii iunie 2010.Am fost alaturi de dvs si am atentionat prin propriile puteri conducerea PDL in speta pe tanarul deputat PDL Balan, printr-o atentionare pe blogul Organizatiei de Tineret al Pdl.Nu am primit nici un raspuns,mesajul meu nici macar neaparand pe acel for care se doreste democrat.
  Sunt si de data aceasta langa domnia voastra si va sustin,dintr-un mare respect pt cultura din Romania precum si din respect pentru valorile neamului,dintre care cu siguranta faceti parte.
  Cu sincera consideratie fata de gestul suprem la care ati aderat pt apararea drepturilor cetatenesti, care deseori sunt incalcate in Romania.
  Adaug mai jos atitudinea mea in apararea dvs

  http://otpdlsuceava.wordpress.com/2010/
  monica permalink
  iunie 5, 2010 16:51
  Please Note: Your comment is awaiting moderation.

  Dle Deputat ,
  Ma adresez dvs ,in calitatea de reprezentant al poporului in Parlamentul Romaniei ,dar si de tanar politician care ,cu efervescenta care va caracterizeaza ,doriti ca locuitorii jud Suceava sa fie permanent si corect informati ,pt ca numai asa, spiritual si moral,ne vom putea si noi mandri vreodata cu faptul ca suntem cetateni de nadejde ai Europei .Cu acte de o gravitate exceptionala, petrecute tocmai in batatura dvs,n-o sa avem nici o sansa sa fim considerati altceva decat niste antisemiti si ultranationalisti ,pe care toti europenii or sa-i ocoleasca .Cu speranta ca avand posibilitatea ca ,de la tribuna parlamentului sa va deziceti de astfel de manifestari va voi semnala un link din care puteti sa va informati asupra evenimentului.Va multumeste anticipat,
  un alegator PDL.
  http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/06/03/scrisoare-deschisa-catre-președintele-traian-basescu-asupra-fascismului-din-romania-de-azi/

 4. victor L Says:

  Totusi, formularea asta tine prea mult de literatura:
  „neostalinismul şi barocul fascisto-comunist în care România se complace şi se sinucide”.

  Nu vreau sa sustin ca dna Angela Furtuna nu ar avea dreptate, ci doar ca formularile te fac sa zimbesti. In plus, ceva nume ar fi putut puse pe tapet.

 5. Riddick Says:

  Se pare că „dumnealor” nu le convine introducerea Bibliotecii Bucovinei în circuitul cultural internaţional.

  http://www.cjsuceava.ro/documente/hotarari/2010/hot99din20072010.pdf

  V. Comisia pentru învãțământ, cultură, cercetare științifică, sănătate, protecție socială și protecția copilului:
  1. Bãdelitã Ioan – comisie de bazã
  2. Boghian Marius Mihai – comisie de bazã
  3. Carcalete Petru – comisie de bazã – PREȘEDINTE
  4. Cardas Elena – comisie de bazã – SECRETAR
  5. Cretu Florin – comisie de bazã
  6. Timofeiov Marfa- comisie de baza
  7. Pintilei Oana Elena – comisie de baza
  8. Slevoacã Simion – comisie de bazã
  9. Agoutin Carmen Constantina
  10. Barbu Sorina
  11. Dascãlu Ioan Dan
  12. Lesanu Petru-Paul
  13. Iliescu Diana Georgeta

  (CJ Suceava)

 6. dora Says:

  Incredibil!Tocmai in Suceava unde pastoreste Gh.Flutur in care simpatizantii pedelistilor ne-am pus atata incredere?
  Ar fi de dorit sa cunoastem si acea grupare nociva(inclusic dir.institutiei) care se manifesta ca antisemiti si ultranationalisti.

  D-na Angela Furtuna va respect gestul dureros,dar ferm si sunt alaturi de dvs.

 7. Riddick Says:

  Componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judetean Suceava

  I. Comisia pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societãți comerciale, regii autonome și servicii:
  1. Barbu Sorina – comisie de bazã – SECRETAR
  2. Iliesi Traian – comisie de baza
  3. Milici Ovidiu – comisie de baza
  4. Nichitean Vasile – Brindusel – comisie de bazã
  5. Plăcintă Tudor– comisie de bazã
  6. Pricope Radu Constantin – comisie de baza
  7. Stirbu Petru – comisie de bazã
  8. Bãdelitã Ioan – PRESEDINTE
  9. Drãgan Sabin Adrian
  10. Iacob Gheorghe
  11. Macovei Cristinel
  12. Panțiru Vasile
  13. Titi Petrea

  http://www.cjsuceava.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=32

 8. monyf51 Says:

  in atentia dvs ! Says:

  July 26th, 2010 at 2:36 pm
  http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/07/26/angela-furtuna-greva-foamei-26-iulie-ora-10-comunicat-de-presa/

  Andreea Paul Says:

  July 26th, 2010 at 2:41 pm
  in atentia dvs !

  Am sa-i transmit mesajul dvs. d-lui Gh. Flutur.

 9. mihai rogobete Says:

  In harababura expunerii de motive a dnei. Angela Furtună nu văd spiritul organizator invocat, nici tactul politic, ci, mai curând, omul vanitos, impulsiv, conflictual şi nu numai confuz prin politizarea incidentului.

 10. Sorin ILIESIU Says:

  Comunicat

  Doamna Angela Furtună, membră de onoare a Asociaţiei 21 Decembrie 1989, a intrat în greva foamei pe timp nelimitat, începând de astăzi, 26 iulie 2010, orele 10.

  Asociaţia 21 Decembrie 1989 îşi exprimă îngrijorarea faţă de acest gest extrem de protest la care a recurs una dintre cele mai respectate voci antitotalitare din România postcomunistă.

  Asociaţia 21 Decembrie 1989 solicită autorităţilor statului soluţionarea revendicărilor legitime pentru care distinsa scriitoare Angela Furtună a intrat în greva foamei.

  Prezentăm Comunicatul oficial, adresat Preşedinţiei României şi autorităţilor locale, în urma căruia d-na Angela Furtună a intrat în greva foamei pe timp nelimitat:

 11. mihai rogobete Says:

  Pare-mi-se, până la a declara greva foamei, Doru Mărieş epuizase toate căile juridice de atac. Şi n-a ţinut o cură de slăbire, ca să se agaţe de-o funcţie.

 12. AVP Says:

  @victorL – este normal ca Angela Furtuna, o distinsa scriitoare si un intelectual critic de prima mana sa se exprime literar, nu popular ; sau estimezi cumva ca mesajul ei va fi cetit si rezolvit de sacosiste ori de telenoveliste ? Exact cu acelasi tip de limbaj Angela Furtuna a promovat Biblioteca Bucovinei la nivel fara nicio exagerare mondial ;

  @mihai rogobete – ce tie ti se pare confuz, sfidator si politizat mie mi se pare clar, normal-intelectual si civic-cultural, care-i problema ? 🙄 Si tocmai tu vorbesti, carele ne trantesti cateodata fraze hermeneutice de te crucesti…? 🙂

  Pe de alta parte, apelul la justitie, in spetza, era superfluu si umilitor pentru Angela, intrucat nu exista ablosult nicio sansa de castig. Legea statueaza, iar jurisprudenta e unanim de acord ca e dreptul suveran al angajatorului – recte Consiliul Judetean Suceava – sa mentina sau nu un anumit compartiment sau post in organigrama sa. Problema, in cazul de fatza, este insa ca au desfiintat un post in care se obtinusera realizari mai mari decat in toate celelalte din organigrama culturala a judetului respectiv, desfiintare care s-a facut la presiunea unui aparatcik de ultima ora in Oranjerie, insa de un tupeu absolut comunistoid (tipul e un traseist clasic: PCR, PRM, PSD, probabil PNL si in fine PDL – o lichea carierista perfecta, asadar, care a avut un cuvant mai greu de spus decat un exceptional intelectual critic de nivel national si nu numai). Ca scriitor tu ar trebui sa intelegi chestiutzele astea fara sa ti le desenez, my friend…

 13. monica Says:

  @M Rogobete,
  Trebuie sa-ti marturisesc surprinderea pe care o am cand vad cu cata incisivitate ai abordat subiectul .Eu nu fac parte din lumea voastra a intelectualilor declarati si sustinuti de operele voastre care mai de care mai interesante si frumoase.Cred ca nu te indoiesti de onestitatea mea cand spun aceste vorbe, care par „usurele” ,dar care pornesc din sufletul unui om simplu.
  Spui in prima interventie ca apelul sau protestul este al unui om „confuz prin politizarea incidentului”
  Eu sper ca tu sa fii intradevar mihai rogobete pe care-l stiu si sa nu fii tot o guma a „prietenilor” acestui blog 🙄 Pai la o comanda politica ,cam cum crezi tu ca se raspunde? Cu floricele de domnisoara? .
  Mi se pare mie,sau insinuezi ca sensibila dna Angela Furtuna si-a ales ca metoda de infrumusetare vro greva a foamei? Ca femeie si nu ca altceva sunt profund ingrijorata de cuvintele dure, pe care le-am intalnit in aceste doua postari si nu pot sa-ti spun decat ca simt o solidaritate si mai intensa fata de o femeie ,care a luat aceasta decezie pe care nu pot decat sa i-o respect
  Iarta-mi insolenta interventiei, dar ea porneste din acel spirit de decenta si respect pe carel port ,probabil, intr-o masura neinteleasa de cei mai multi
  Cu bine.

 14. skorpion Says:

  Incredibil !

  ce este incredibil, de fapt?
  INJUSTITIA din tara asta pe care o vezi zi de zi la absolut toate locurile de munca? unde priva-ul sau de stat ii prefera pe lingai, pe umili, pe incompetenti, pe cei agresivi, pe turnatori, pe pupincuristi ???

  nu ma mira nedreptatea facuta doamnei Angela Furtuna, este ceva „normal” in aceasta tara complet ANORMALA din toate punctele de vedere.

  de fapt poporul acesta este bolnav si inca foarte grav!

  tot respectul doamnei Angela Furtuna si mare curaj ati avut sa porniti o asemenea greva a foamei.

  as mai intreba: merita oare? probabil ca in final merita, poate asa lacustele care au gangrenat o tara intreaga se vor da deoparte, desi ma indoiesc…

  dl. mihai rogobete,
  traiti in Romania? pentru ca numai cine nu traieste in Romania poate sa fie incapabil sa inteleaga demersul doamnei Angela Furtuna….

  sau numai daca………..ma opresc aici.

 15. Dragos Gros Says:

  Mihai Rogobete

  Doru Maries a facut greva foamei pentru anumite revendicari nesolutionate in instanta, dar d-na Furtuna nici macar nu se poate gandi sa actioneze in instanta; cazul ei este complet diferit. Si sa nu uitam ca nu fiecare loc de munca e simultan si functie; de functia de strungar, lacatus, bibliotecar etc. nu am auzit. Cred totusi ca vehementa ta nu este corect directionata… Sau se poate sa nu fi inteles eu maniera in care ti-ai declarat solidaritatea… Revolutionarii sunt una, „revolutionarii”- alta, iar asta o stii la fel de bine.

 16. costache Says:

  ne aflam la internet cafe pe malul marii ,,,,,,,,,,,AICI IN SPANIA SI SUNTEM EXTREM DE REVOLTATATI ……………
  ………………………………….
  NOI AICI in vacanta IN SPANIA la ALICANTE ,SUNTEM ALATURI DE DOAMNA ANGELA FURTUNA.
  ps…la PARIS VOM REVENI DACA va fi cazul,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  domnilorrrrrrrrrrrrrrrrr¡¡¡¡¡¡:::::::::::::::

  ……………………………
  ASTEPTAM REACTIA VOASTRA DOMNILOR ,,,,ACTUALI NOMENCLATURISTI,,????¡¡¡¡¡¡¡
  este claro””???????PENTRU VOI???
  ………………………………..
  ps:
  scuze¡¡¡
  acum suntem inca in vacanta si nu stapinim bine clavierul din ACEST INTERTNET CAFE
  MERCI¡¡¡¡¡¡
  revenim de la PARIS
  OK?

 17. mihai rogobete Says:

  Nu există popoare sănătoase şi popoare bolnave, inferioare sau superioare, ci guvernanţi care sunt capabili sau nu să le conducă. Când toate instituţiile guvernării devin una – clientelismul, (exacerbată de lupta pentru dobândirea puterii… de a abuza, mai abitir astăzi ca niciodată), silnică, legitimând violenţa, însăşi greva foamei oficiază nedreptatea. Nu cu poalele-n cap, nu cu parul, nu cu ţapi ispăşitori sau persoane providenţiale se face statul de drept, ci cu instituţii funcţionale şi – da – sănătoase. De bună credinţă poate, Băsescu n-avea ce căuta la preşedinţie cu ghiuleaua suspiciunii colaboraţioniste, fără să nu compromită instituţia; supracompetent – sigur! – V Tismăneanu nu trebuia, cu originea sa, (capitală pentru mentalitatea tribală reziduală), să rişte compromiterea cauzei anticomuniste.

 18. AVP Says:

  @Rogobete – daca si cu parca se plimbau in barca… De ce n-ai candidat tu in locul lui Basescu ? De ce n-a candidat Goma ? Si daca ar fi candidat, ar fi castigat ? 🙄 Aceasta-i intrebarea… Noi vorbim de realitate, iar tu vorbesti ca la carte, in formule abstracte…

  Si-n locul lui Volo, cine era sa fie, dle… ? 🙄 Dorin Tudoran ? Dar cine l-a impiedicat ? 🙄 In niciun caz io si nici tu… Poate Felix… ?

  Problema e daca tu te solidarizezi c-un intelectual exceptional, intr-o situatie punctuala. Atata tot.

  ps. Norocul tau ca io n-am servici si deci nu risc a fi dat afara, caci altfel datoria-ti de coleg ar fi trebuit inmultita cu doi… oops

 19. Dragos Gros Says:

  Ajung sa cred ca suntem un popor daca nu neguvernabil, atuci foarte greu guvernabil daca problema intreaga se reduce la eliminarea suspiciunilor, motivate sau nu. Cine ar trebui sa ne conduca si sa fie deasupra oricaror suspiciuni? Sunt cativa calugari pe la schituri si manastiri, dar nici macar aia nu sunt complet deasupra suspiciunilor.
  Cat despre clientela… Vechea poveste: se trezira cativa parlamentari imbogatiti de catre clientela sa o bage pe-aia cu clientela, ca a si devenit sablon verbal. Mihai, absolut de acord cu institutiile care sa-si indeplineasca obiectivele cinstit, legal etc. . Dar daca nu exista oameni providentiali (poate nu exista, dar eu cred ca da, ca sa nu-mi moara speranta), cu cine vrei sa construim statul de drept? Cu „minerii” psd? Cu derbedeii-informatori pnl? Aia ce fel de clientela au sau cui sunt clientela de 20 de ani? Incearca sa dai deoparte nemultumirile inerente si sa judeci drept. Revolutia a fost repede confiscata, dar exista o regie (chiar daca piesa a inceput mai devreme decat trebuia). Acum, „revolutionarii” psd, miliardari vopsiti in socialisti, ar duce Romania pe fundul unei prapastii care nu poate avea iesire decat pe la… Moscova. Ai grija ce-ti doresti ca s-ar putea implini…

 20. AVP Says:

  Nu se pune problema periclitarii procesului necesar de restructurare, prin crearea unui precedent periculos… E vorba pur si simplu de a se institui niste criterii de selectionare a posturilor si a personalului care sa dea garantia minima ca vor fi expulzate din schema statului „vechile structuri” ce constituie „sistemul ticalosit” (incompetentii, coruptii, sycofantii, clientii shogunilor or detracatii) si va ramane acolo o elita functionareasca…

  Or, Angela Furtuna face parte nu doar din aceasta elita functionareasca, dar si din elita intelectuala a tarii, aloo… Iar pentru a te convinge de acest lucru e suficient sa-i citesti CV-ul, sa-i vezi faptele, iar daca nu ai timp, un simplu articol de pe blogu-i te lamureste… Asta cu conditia sa stii sa citesti, desigur.

 21. mihai rogobete Says:

  Dragoş, dacă şi după 20 ani 40% îi duc dorul lui Ceauşescu, în 89 n-a fost confiscată nicio revoluţie, fiindcă n-a fost; comunismul a năpârlit în post-comunism. Consumerismul îi vine, prin idiotizarea generalizată, ca o mânuşe. S-ar putea să-l mai prindeţi.

 22. Dragos Gros Says:

  E drept si nu prea… Ceausescu a murit si, in afara de profitorii regimului respectiv nu cred il doreste cineva cu adevarat. Post-comunismul abia ce a-nceput timid sa se manifeste. Timp de 20 de ani, ba psd, ba „conventia”, ca sa nu mai vorbim de pnl au intretinut comunismul si au tot umplut capul televizionistilor cu rumegus comunistoid. Societatea de consum nu e neaparat ceva rau, daca toate fundamentele societatii democratice sunt respectate. Deocamdata, in Romania trebuie (re)construite aceste fundamente, dar asta nu se poate fara solidaritate intre oamenii care inteleg necesitatea asta. Asta era demersul meu si ma refeream explicit la acest caz al Angelei Furtuna. De ce strainii devin repede solidari cu ea, dar noi, romanii mai stam pe ganduri? Chiar isi imagineaza cineva ca i-a fost luata vreo funcctie? De ce ar trebui sa fie hiper-coerenta, studiat-coerenta cand este victima unui arbitrariu? Hai mai bine sa facem ceea ce putem si sa-i facem greva foamei mai scurta, nu sa ridicam diverse false probleme; asta nu tine de solidaritate.

 23. stely Says:

  Buna seara,
  Cind cineva recurge la acest gest disperat -greva foamei -indiferent de cine este acel cineva ,inseamna ca i s-a facut o mare nedreptate si ca acesta a epuizat toate formele legale de care dispune ptru a-si gasi dreptatea .
  Stiu ca primii care ar trebui sa aiba o reactie cu privire la acest gest disperat ,ar trebui sa fie cei care sunt considerati vinovati ptru nedreptatea facuta.
  Mai stiu ca doamna Angela Furtuna inainte de a lua aceasta hotarire a trimis presedintelui tarii o scrisoare deschisa prin care il sesiza de unele nereguli din cadrul CJ ,nereguli considerate de d-neai ,ca fiind generatoare de abuzuri ..
  Stiu, deasemenea, ca doamna Angela Furtuna a avut citeva „ciocniri „pe chestiuni sensibile de antisemitism cu unul din politicienii acestui judet.. Acel politician pare la prima vedere ,unul din cei pe care scriitoarea Angela Furtuna il vede a sta in spatele nedreptatii sale .. Inclin sa-i dau dreptate .Imi pare rau ptru PD-L Suceava ,dar faptul ca n-au tinut cont de sesizarile doamnei Angela Furtuna , privind accesele de nationalism si antisemitism ale acestuia ,este de nepermis..Desigur ca se pot gasi diverse explicatii cu privire la desfiintarea acelui departament din care facea parte doamna Angela Furtuna ..Se pare ca hotarirea a fost luata democratic .Dar cred ca sunt diverse metode de a argumenta si a justifica hotarirea luata ..Nu poti convinge un intelectual de marca precum ,Angela Furtuna ,ca hotarirea luata este pur financiara si ca toate acele actiuni cu mare rasunet cultural si brand de tara ,pe care dumneaei le-a initiat cu atita daruire si profesionalism ,
  nu au valorat nimic si iata se pot anula dintr-un foc..
  Cred ca doamna Angela Furtuna este disperata .. Si nu ptru ca ar ramine fara salariul de bugetar ,ptru ca un intelectual de elita nu poate fi lasat muritor de foame ..Ar fi o rusine pe obrazul acelora care ar ignora o asemenea personalitate ..Angela Furtuna este convinsa ca acel departament si-a facut treaba si ca este desfiintat abuziv ..Nu este crezuta si fiindca nu este crezuta a recurs la acest gest disperat.
  Cred ca doamna Angela Furtuna ar trebui sa mearga intr-o audienta la presedintele tarii . Presedintele a primit o scrisoare de la un ceatatean ,iar acesta din cite inteleg a fost ignorat .Aceasta este dovada ca doamna Angela Furtuna a epuizat toate „formele legale”spre a-si face cunoscuta disperarea ..
  N-as vrea sa devin patetica ,dar eu nu ma multumesc la a ma declara solidara cu dumneaei si atit .
  Eu solicit ca Asociatiile de revolutionari si Ong-urile deja cunoscute sa-i solicite presedintelui o audienta in numele doamnei Angela Furtuna .. Cit mai grabnic ,pina nu este prea tirziu ..Ma revolt si sunt ingrijorata de lipsa de reactie atit a autoritatilor cit si a altor institutii profesionale ,care ar trebui sa -si declare degraba solidaritatea cu Doamna Angela Furtuna..
  Asadar , la actiune ,dragi forumisti si ong-isti !
  Sa cerem cu totii o audienta la presedintele T.Basescu ,ptru scriitoarea Angela Furtuna..
  Solicit Consiliului national ptru discriminare sa faca o ancheta ptru stabili cum s-a procedat la nivelul altor judete cu privire la acest departament .Cred ca nu s-au luat aceleasi masuri peste tot si cred ca in alte judete s-au gasit alte cai de restructuraresi reducere a cheltuielilor bugetare..

 24. skorpion Says:

  stely,

  spui:

  un intelectual de elita nu poate fi lasat muritor de foame ..

  oare?

  cunosc eu un asemenea caz si se numeste Viorel Padina!

 25. Maria Says:

  Ma alatur celor care o sustin pe doamna Angela Furtuna. Este revoltator si trist ceea ce se intampla. Traim vremuri halucinante daca un prestigios om de cultura este nevoit sa recurga la un asemenea gest-limita pentru a-si revendica un drept pe deplin meritat datorita activitatii sale de exceptie si specializarilor dobandite. Intr-un asemenea moment am cumplita senzatie ca ultimii 20 de ani au trecut degeaba si ne aflam in continuare sub asediul mediocritatilor. Sper din tot sufletul ca protestul doamnei Angela Furtuna sa aiba cat mai repede ecou, iar vocile societatii civile sa fie auzite de cei care au competenta sa repare aceasta nedreptate.

 26. mihai rogobete Says:

  Câtă vreme, datorită numărului sprijinitorilor ei, o ideologie poate amuţi pe cel puţin una din celelalte, dialogul democratic şi implicit democraţia sunt irealizabile. Expresie a concentrării mijloacelor în persoane, puterea nu poate aparţine niciodată poporului – percepţia etimologică a sensului demo_craţiei camuflând toxicitatea vectorului majoritarist, bolşevist ultrafavorabilă post-comunismului. Soluţia garantării etnice, ca în cazul maghiarimii, a locurilor în parlament duce doar la întrezărirea soluţiei: dezvoltarea socială generală, astfel încăt să se poată contura şi consolida numeric susţinătorii celorlalte ideologii nepopuliste. Iluminist, mesajul reformei mentalităţilor, nu este în posesia unei soluţii concrete; degeaba schimbăm consilii şi preşedinţi, dacă originea lor ideologică este tot bolşevică.
  Aş fi crezut-o pe dna. Angela Furtună, dacă deschiderea sa cosmopolită n-ar fi, prin antiromânismul declarat, şovină. Dna. Angela Furtună nu doreşte să ne integrăm, în NATO şi EU, ci să fim asimilaţi.

 27. skorpion Says:

  mihai rogobete,

  halucinant ce scrieti….

  halucinant!

 28. Dragos Gros Says:

  @Mihai

  Am citit si recitit ultimul pasaj al postarii tale. Inteleg textul, dar nu si continutul…. @Skorpion a sintetizat perfect si inca nu mi-am revenit pt. a adauga ceva.

 29. Hantzy Says:

  AVP,
  desi n-o cunosc pe d-na Furtuna, din descrierea dumitale, din mentionarile dumneaei, dar mai ales din ce am putut citi publicat de dumneaei pe hyperspatz sunt convins ca este un intelectual de elita.
  Insa se pune intrebarea daca, intr-un stat de drept, un post trebuie pastrat pentru ca avem omul potrivit pentru el, sau pentru ca postul respectiv este util.
  „Omul potrivit la locul potrivit” presupune o dubla conditionare. Altfel am putea spune ca Ro trebuie sa devina Republica Prezidentiala pentru ca avem presedintele potrivit pentru asta, sau monathie pentru ca regele inca n-a murit

 30. delaepicentru Says:

  A început contraselecţia a ceea ce am numit populaţiile microbiene de boască. Pleacă bugetarii, rămîn „bogătarii”. Şi muştele de oţet.

  (Am preluat integral textul d-nei Furtună. Recomandarea mea este ca textul să fie trimis prin poştă pe adresa Preşedinţiei. Doar aşa va primi un răspuns oficial. Doamne-ajută!)

 31. mihai rogobete Says:

  Pentru capitalistul de origine comunistă – postcomunistul – nu atât propria îmbogăţire îl interesează, cât menţinerea majorităţii în sărăcie, care să-i asigure supravieţuirea mentalului bolşevic. Interesul său ideologic se materializează, astfel, prin întreţinerea şi accentuarea polarizării sociale, dualism care să se insinueze ca maniheism în gândirea individuală şi tribalism, turmă, ca reţetă de anti-compoziţie socială. Diversificată, dezbinarea rupe, prin demonizare, intelectualitatea reflexivă şi relativistă, de majoritatea manipulabilă, care-i garantează prin automatismele mentalităţii supremaţia. Numai şi numai pentru câştigarea puterii luptă post-comunistul, nicidecum pentru interesul general. Simptom concret şi edificator: venitul salariatului la privatul postcomunist, mai mic decât de la al celui de la statul democratic. Capitalistul democrat îşi asigură supravieţuirea, nu prin slăbirea puterii de cumpărare, ci prin consolidarea pieţei, salariaţii săi bucurându-se – vezi transnaţionalele – de venituri chiar mai mari decât cele de la stat.

 32. Hantzy Says:

  delaepicentru Says:
  27 iulie 2010 la 09:22
  (…)

  (Am preluat integral textul d-nei Furtună. Recomandarea mea este ca textul să fie trimis prin poştă pe adresa Preşedinţiei. Doar aşa va primi un răspuns oficial. Doamne-ajută!)
  **************
  nu e de ajuns, pentru a fi citit de cine trebuie: dumneaei trebuie sa semneze, de exemplu, Bucsaru.
  Iar daca, dupa primirea raspunsului oficial, incepe Flutur o alta greva a foamei pentru desfiintarea postului, atunci Presedintia ar putea avea o problema.

 33. mihai rogobete Says:

  Hantzy,
  a treia soluţie, şi nu ultima, constă în tunarea, accelerarea circuitului producţie-consum intern, sau prin ceea ce s-ar putea numi patriotism economic: să cumpărăm numai Logan, numai frigidere indigene etc. – care, pe extern se vând f. bine – şi să fie atrase-n circuitul financiar, prin băncile româneşti, conturile aflate afară, cu dobânzi bineînţeles încurajatoare.
  Nu ţin să te plictisesc, menţionând că orice sistem socio-economic este un organism, reacţiile sale la stimuli nefiind unidirecţionale – mecaniciste – ci statistice şi în feed-back, cu multe şi imprevizibile consecinţe. Una este să struneşti o firmă oricăt de mare, alta să guvernezi un sistem de firme.

 34. stely Says:

  buna ziua, N-am sa ma intind la comentarii lungi intrucit nu am conditiile cele mai bune de scris.Sunt pe Play Station intrucit laptopul fiului meu este indisponibil,si cum jucaria asta este destul de complicata ma rezum la scri cit de putinptru ca deja am pierdut uncomentariu destul de lung.Prin urmare ,i-as ruga atit pe Hantzy cit si pe M.Rogobete sa inceteze a mai dezvolta teorii cu privire la sisteme economice politice actuale si trecute ,si sa se axeze pe situatia de fata :O intelectuala de valoare ,membra a USR este in greva foamei ptru ca i s-a facut o nedreptate administrativa ,dar pe care ea traitoare pe acele meleaguri le percepe ca fiind abuzive ,cu tente politice si discriminatorii.

 35. stely Says:

  Este destul de decurajant sa se inceapa a se gasi tot felul de explicatii sofisticate si lipsite de valoare practica .Nu se face ca sa se transforme situatia de fata in prilej de a iesi in evidenta cu teorii si texte alambicate ,menite a deturna atentia de la un fapt concret si destul de dramatic. Sigur ca nu cunoastem toate dedesubturile acestei restructurari si cit a fost ea de necesara.La prima vedere se poate spune ca ea face parte din politica de reducere a cheltuielilor bugetare ,pe care din cite stiu am sustinut-o cu totii.Stim si ce cauze au condus la asemenea decizii prin care guvernul Ro.si-a asmat raspunderea si stim ca tot el(guvernul)trebuie sa le puna in practica.Problema este nu a guvernului in general ,ci a celor de la nivel central care sunt in masura de a executa hotarirea guvernului.Atita vreme cit noi nu avem un raspuns de la cei carora li s-a adresat doamna A.Furtuna ,noi nu trebuie decit sa-i dam crezare acesteia ,intrucit este in greva foamei.. Este odios si cinic sa fie ridiculizata

 36. stely Says:

  erata :”nivel local „si nu „central”,asa cum am scris ..

 37. AVP Says:

  Buna ziua.

  Ca mai totdeauna, Stely a noastra pune puntul pe „i” prinzand esenta chestiunii (mai ales cand e vba de relatiile interumane), fiind vizibil de la o posta ca are calitati native si experienta de leader organizator.

  Intr-adevar, cei doi amici ai nostri bat apa-n piua…oops Unul, total insensibil la cumpana Angelei, e preocupat sa-si dezvolte obsesia antiBase etc. ; al doilea, tot atat de opac la durerea prietenei noastre, isi dezvolta si el – cum poate – fobia contra antiromanilor iubitori de semiti… 😉

  Asta e situatia, natia & generatia…

 38. stely Says:

  Multumesc AVP! Am toata increderea ca demersul doamnei Angela Furtuna este nu numai unul individual ,ci si un demers cu conotatii mai profunde .Si anume :Este cultara un „produs” de valoare?Poate fi ea cuantificata si valorizata indeajuns incit MC cu institutiile aferente ,de la nivel central si local sa-si faca planuri pe termen lung?Adica ,unde si in ce domenii sa se reorinteze fondurile in asa fel incit ele sa fie bine utilizate de oameni competenti ,asa cum iata se dovedeste a fi doamna Angela Furtuna.Este indeajuns sa fie citite cu atentie toate acele actiuni de anvergura pe care le-a coordonat si sa-ti dai seama ca acolo in JUD.Suceava s-a depus multa munca si f.multa pasiune.Cum sa nu fii disperat cind ele vor fi anulate dintr-un condei si vor fi dezradacinate ,lasind locul pustiit ?Stiu ei cit de greu se vor refece ,atunci cit se vor trezi ca au gresit?

 39. stely Says:

  @Hantzy, De ce nu ai incredere in judecata mea care de multe ori -de ce nu vrei sa recunosti?-este si pragmatica ,nu numai patetica.Nu mi-am negat patetismul niciodata ,ptru ca nu-i rusinos ,atunci cind crezi ca numai asa poti sa te faci inteles si auzit.In cazul acesta ,desi m-am ferit de patetism ptru a nu lasa loc la interpretari malitioase (ca asta de acum )am cautat ,e adevarat ,sa pun si suflet ,ptru ca asta este scopul principal al acestui demers extrem al doamnei Angela Furtuna -sensibilizarea opiniei publice -care din pacate ,iata,pe tine si pe @mihai rogobete nu prea s-ar parea ca va afecteaza.Asta este perceptia mea si nu cred ca poti sa mi-o contesti.Spui ca tai solidarizat si gata! Ai trecut rapid la alte chestiuni de barbat „pragmatic”.O fi ,dar la ce contribuie in cazul de fata”pragmatismul”acesta ,afisat de tine si @m.rogobete? As fi vrut sa vad macar o solutie „pragmatica” ..

 40. stely Says:

  p.s. va rog sa-mi scuzati unele omisiuni si greseli de scriere ,intrucit nu pot sa intervin in text ptru a-l corecta. Si,da .. Zau,Hantzy ,ca cele”doo”propuneri nu mi se par nici pragmatice si nici potrivite in cazul doamnei Angela Furtuna ..Hai,dati-va drumul la sentimente umane !Sunt convinsa ca de ele are nevoie ,doamna Angela Furtuna ,acum :de vorbe de incurajare si de recunoastere a meritelor sale . Dar ,desigur ca ceea ce mai putem face ,este si aceea de a cere autoritatilor locale sa gaseasca solutii,iar daca nu sunt in stare sa ne spuna .

 41. Hantzy Says:

  stely,
  eu n-am afirmat ca ar fi rusions sa fii patetic! De mult ori si eu sunt. Eu sugeram doar ca suntem complementari.
  Intrebi de solutie pragmatica?! Ma tem ca nu exista.
  Sensibilizarea unei opinii publice, care lupta cu foamea ce da de-a dreptul si careia oricata mila i-ar fi de un altul i se rupe inima de mila fata de sine, este iluzorie.
  Ramane deci speranta ca la „nivel central” cineva ar adopta o solutie in favoarea mentinerii postului respectiv, in masura in care descentralizarea n-ar fi influentata. (Teoretic, o masura locala, la care autoritatile locale au dreptul, nu poate fi prea usor revocata de la centru.) Problema e ca, din cate inteleg, postul este in directa subordine a CJ Suceava. Ori Boc a protejat doar posturile din asezamintele culturale infiintate prin ordin de stat … de la centru adica, iar o abdicare de la aceasta regula i-ar crea probleme de inconsecventa.

  Cred ca strategia cea mai adecvata ar fi ca protestul (orice forma ar imbraca) sa fie adresat in primul rand decidentilor locali in sensul mentinerii postului respectiv. Odata reusit acest pas, nu cred sa mai existe alta piedica, dumneaei fiind specialistul potrivit a-l ocupa. Marsarea pe mentinerea postului datorita calitatilor exceptionale ale celui ce-l ocupa in acest moment, nu convinge pe multi a sustine acest demers. Insa nu mi-as dori nimic mai mult decat sa fiu eu cel ce se inseala!

 42. Dragos Gros Says:

  Hantz & Mihai Rogobete

  „Analize” economice se pot face la nesfarsit cu sau fara rezultate (in cazul vostru- fara), dar chiar era momentul? Dar locul? Daca va uitati atent sus o sa vedeti ca un om, o femeie, un intelectual lanseaza un apel la corectitudine si, in acelasi timp, un strigat de ajutor. Atat puteti sa-i oferiti? „Analize” pline de „corectitudini” si „solutii” economice? Stely zicea ca sunteti patetici, altfel as fi zis eu ca sunteti cinici. Angela Furtuna NU ESTE un experiment social si economic sa-l suciti voi pe toate partile si sa va impartasiti unul altuia din putul gandirii economice proprii. Eu nu cer nimic, dar parca societatea ii numeste intr-un fel pe insensibilii „pragmatici” cand nu e cazul si „inimosi” dar fara sa se vada…

 43. Hantzy Says:

  Dragos,
  nu prea mi-e clar ce-ai vrut sa-mi transmiti, intrucat e evident ca vrei sa ma certi. Daca ai fi incercat a citi printre randuri, ai fi renuntat poate.
  N-am dorit a poza nici in patetic, nici in pragmatic, nici in inimos, dar cred ca mai mult decat a spune scurt si succint (pentru a cata oara?!) ca demersul dumneaei il consider corect, nu-i foloseste. Pentru ca nu am competentele necesare intr-o relatie virtuala, a depasi un anumit cadru emotiv. Ma gandesc chiar ca efuziunile ar putea sa-i induca un sentiment exagerat de susceptabilitate, de victimizare, ceea ce mai mult i-ar ingreuna actiunile.
  Fiecare observa si, mai ales, valorifica diferit realitatea si tot fiecare crede ca numai el are dreptate! Pentru ce deci, ma certi ca nu pot fi la fel ca dumneata?!

 44. stely Says:

  Dragos, Ai dreptate cind spui ca trebuie sa lasam problemele economico-politice ptru decidentii de la centru .Ei sunt aceia care s-au angajat sa le duca la bun sfirsit in asa fel incit sa existe rezultate scontate .Desigur ca unii ar spune ca problemele doamnei Furtuna deriva strict din acestea .O fi asa ,dar sunt convinsa ca desfiintarea unui intreg departament nu reprezinta solutia . Este insa f.posibil ca aceste probleme „economice „sa fie folosite de unii si de altii din cadrul autoritatiolor locale drept pretext ptru a i le pune in fata doamnei Angela .De aceea consider si eu ca si dinsa ca atita vreme cit nu au venit „experti” cu problemele acelui departament(un fel de audit) care sa evalueze rezultatele acestuia ,problema desfiintarii devine cel putin hilara ,daca nu dubioasa.Toate acele realizari enumerate de dinsa nu trebuiesc ignorate ,ci dimpotriva analizate si luate in seama.

 45. Hantzy Says:

  stely,
  De aceea consider si eu ca si dinsa ca atita vreme cit nu au venit “experti” cu problemele acelui departament(un fel de audit) care sa evalueze rezultatele acestuia ,problema desfiintarii devine cel putin hilara ,daca nu dubioasa.
  ***********
  Pai exact acelasi lucru il spusesem si eu … si nu prima data astazi. Insa am fost acuzat intotdeauna ca sunt obsedat.

 46. stely Says:

  In sfirsit ,Hantzy ,am cazut de acord ! Vad ca si tu ai citit cu atentie expunerea de argumente pe care doamna Angela Furtuna le-a facut in sprijinul teoriei ca desfiintarea departamentului din cadrul bibliotecii judetene Suceava din care a facut parte ,s-a facut fara o analiza judicioasa a activitatilor intreprinse cu profesionalism si daruire ,care au adus faima interna si internationala a culturii sucevene.De fapt ,in afara de realizarile pe linie profesionale la acel departament ,doamna Angela Furtuna este recunoscuta ca scriitoare cu multe opere literare ,criticiliterare ,interviuri cu personalitati literare ptru care a obtinut zeci de diplome si premii literare . De aceea ,vin si ma intreb :Cum este posibil ca o personalitate culturala cu un asemenea CV impresionant sa fie tratata de liderii locali ai jud.Suceava ca fiind o anonima si de care cultura suceveana se poate dispensa atit de usor ..Dar,nu ma mir deloc,ptru ca AVP are acelasi tratament de ani de zile ,din partea liderilor din judetul sau..

 47. stely Says:

  As vrea sa stiu daca aveti vreo veste de la Doamna Angela Furtuna .Cum se simte si daca are sustinere la nivel local. Ma ingrozesc la gindul ca acolo ,la nivel local ,este singura si ca autoritatile nu au facut nimic pina acum ca s-o faca sa renunte .Refuz sa cred ca nu-i nimic de facut ..Asadar,voi ceva despre doamna Angela Furtuna? Exista vreo mediatizare,alta decit pe bloguri?

 48. AVP Says:

  Stely, in caz ca sunt noutati, maestrul DG si dl Iliesiu, care sunt in contact permanent cu dna Angela Furtuna, ne vor tine la curent, desigur.

  Eu insa nu pot sta pe forum in seara asta, din pacate . Pe maine.

 49. Goldmundr Says:

  Merci,am primit e-mail si iata-ma!
  Din cate stiu eu doamna Angela Furtuna a scris de multe ori despre continuitatea cadrelor de „partid si stat” si birocratia neocomunista si antisemitismul unor peronalitati din judetul Suceava.
  Se pare ca sinceritatea aceasta e daunatoare,pentru ca tovarasii se regrupeaza si, ca niste lupi fricosi,lupta in haite si se reped asupra a tot ce misca,e bland si spune adevarul,precum scriitoarea Angela Furtuna.Acum acesti lupi locali profita de asa-zisa nevoie de restructurare,de a face economii.

  Ei bine,ar trebui sa fie lupta tuturor intelectualilor,nu doar a doamnei Furtuna. Altfel,continuitatea „lor”va face mereu alte victime,vor elimina ca in „vremurile bune”toti care fac apel la Dreptate si Adevar,Democratie si Morala si cred in ce spun.
  Profit de acesta ocazie si ii urez curajoasei doamne
  Angela Furtuna,mult succes,sanatate si cat mai multi prieteni care s-o sustina!

  @AVP,sunt mereu alaturi de tine,chiar si cand nu intru pe blogul tau,chiar si cand am o alta parere.Ce pacat ca oamenii minunati nu conduc lumea asta….

 50. stely Says:

  moni,
  mersi ptru link .Am fost acolo si mi-a spus parerea si mi-am exprimat solidaritatea Tin sa va spun ca am avut deja un schimb de pareri ,din pacate controversate 👿 cu un tip ce sedeclara a fi fost mare olimpic ,dar caruia ii lipseste bunul simt si omenia ..I-am spus „frumos” 🙄 ceea ce merita. 😳
  Apropos,nu stiu de ce,dar am o vaga impresie ca tipul respectiv ma cunoaste destul de bine .Prea a fost prompt cu raspunsul ..

 51. stely Says:

  In atentia lui AVP ,dar si a fanilor sai!
  Am dat de un site care are un top 10 al celor mai buni bloggeri ,precum si topicul respectiv .
  Uitati-va si voi .Culmea ca topicul respectiv nu a stat decit citeva ore pe pagina,Prin urmare propun sa fie readus la momentul oportun..
  http://rsshunt.ro/topblogger/

 52. Sorin ILIESIU Says:

  Comunicat

  Scriitoarea Angela Furtună, membră de onoare a Asociaţiei 21 Decembrie 1989, aflată de alaltăieri în greva foamei, a fost disponibilizată ilegal şi abuziv de către Consiliul Judeţean Suceava la data de 20 iulie a.c., ca pedeapsă pentru scrierile ei anticomuniste şi antifasciste, precum şi ca pedeapsă pentru dezavuarea – prin aceste scrieri – a crimelor morale comise astăzi de oligarhia securisto-comunistă transpartinică.

  Prezentăm articolul extrem de dur publicat de scriitoarea Angela Furtună exact cu o zi înainte de a fi „dată afară”, respectiv „picătura care a umplut paharul”, astfel încât oligarhia locală transpartinică a decis pedepsirea radicală şi exemplară a autoarei, ignorând faptul că autoarea este una dintre cele mai distinse intelectuale ale României şi ale Europei, sau poate tocmai de aceea.

  Acest articol reprezintă de fapt radiografia perfectă a oligarhiei securisto-comuniste transpartinice.

  Maestrul Devis Grebu este doar pretextul acestei analize neiertătoare şi deosebit de curajoase.

  “DEVIS  GREBU – UN  DEMERS  DE  PARTEA  VALORII”
  De ANGELA FURTUNĂ
  19 iulie 2010

  http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/07/19/devis-grebu-un-demers-de-partea-valorii/

  Frenezia cu care România (spre deosebire, bunăoară, de Franţa, de Germania, Olanda, Israel sau de Statele Unite, dar exemplele pot continua) îşi marginalizează, îşi neglijează şi îşi distruge intelighentzia este inegalabilă. Iar politicile româneşti orientate împotriva valorilor sale autentice (aparţinând modernităţii, deci critice, şi aparţinând eternităţii, deci universale) cunosc o recrudescenţă mai ales în perioadele de criză.

  În acest sens, perioada crizei actuale îmi aminteşte, prin toate componentele sale definitorii (0. falimentul statal, politic şi economic, 1. radicalism , 2. extremism socio-politic, 3. atacul împotriva intelectualilor, artiştilor şi oamenilor de cultură liberi, 4. exhibarea comenzii de înregimentare xenofobă şi fascistă la dreapta şi la stânga, în devălmăşie), de crizele majore ale civilizaţiei româneşti (însoţite mereu de mari derapaje) din anii 30-40 şi respectiv anii 50-60. În consecinţă, astăzi, atacul dat împotriva elitelor intelighentziei, artei şi culturii majore este din nou foarte puternic.

  Cine dirijează din umbră acest atac? Răspunsul e foarte clar: acest atac e dirijat de întreaga clasă politică şi de clientela sa oligarhică şi administrativă.

  De ce au loc atacurile clasei politice la adresa intelectualilor şi artiştilor, a oamenilor liberi, în vremuri de criză?

  Motivul este  limpede: în vremuri de criză, diriguitorii politici ai dezastrelor naţionale (solidari transpartinici în demersurile de conservare a unor privilegii nemeritate) NU SUPORTĂ NICI VALOAREA ŞI NICI SPIRITUL CRITIC cu care veritabilii oameni de cultură şi veritabilii creatori intervin în viaţa Cetăţii, de partea Adevărului şi a valorilor democratice, şi împotriva regimurilor antidemocratice şi incompetente, situându-se de partea meritocraţiei, a libertăţilor şi drepturilor omului şi a ideilor de salvare prin meritocraţie şi muncă.

  Oamenii de cultură şi de ştiinţă români, artiştii, scriitorii şi creatorii români trăiesc astăzi una din cele mai teribile tragedii (deşi nu e prima şi nici singura, pentru că şi crizele anterioare din istoria naţională recentă, enumerate mai sus, au generat, în epocă, prigoniri, suprimări şi exiluri masive). În timp ce în ultimii douăzeci de ani o clasă politică rapace şi cinică, mai coruptă decât toate celelalte de dinainte la un loc,  a transformat România într-o colonie, şi-a impus în administraţie numai aghiotanţii distructivi şi a susţinut în mod activ şi direct jaful naţional şi asasinarea valorilor, … statul de drept a fost subminat, în timp ce elitele democratice au fost distruse de această caracatiţă mafiotă şi au fost îndepărtate de la vizibilitatea meritată precum şi de la exercitarea în viaţa publică a rolului, notorietăţii şi competenţei pe care le merită.

  Proştii şi agramaţii, veleitarii şi cei mai imorali politruci au pus mâna ÎN ULTIMELE DECENII pe destinele României, cu mari “performanţe” în distrugerea ei şi deja semnând astăzi decesul iluziilor populaţiei şi falimentele economic, moral şi civic.

  Eşecul major stă, însă, în sacrificarea celor buni şi merituoşi, a celor valoroşi, a geniilor şi a excelenţei româneşti profesionale, civice şi etice.

  EXCELENŢA ROMÂNEASCĂ ESTE CONDAMNATĂ LA MOARTE. REPREZENTANŢII EI SUNT DECREDIBILIZAŢI CU BUNĂ ŞTIINŢĂ.

  În loc să fie promovaţi, sunt vânaţi şi excluşi. În loc să fie aşezaţi la locul cuvenit, sunt îndepărtaţi. În loc să fie lăsaţi să gireze, prin competenţă, ei (IARĂ NU NON-VALORILE NUMITE POLITIC ŞI INCOMPETENTE), circulaţia valorilor şi să salveze România de la dezastru, tocmai ei sunt cei primii eliminaţi de către pătura politrucă, anomică şi lipsită de scrupule.

  Din cauza acestui climat, România a decăzut enorm în ultimii douăzeci de ani, când, la ravagiile lăsate în urmă de comunism şi de post-comunism, s-au adăugat lipsa de educaţie şi de deontologie, distrugerea respectului pentru muncă, geniu şi valoare, pe fondul proliferării exclusiviste a lumii clientelare şi a oligarhiilor transpartinice.

  …DEVIS GREBU este un autentic geniu românesc, recunoscut şi onorat în toată lumea internaţională bună, dar destinul său îl condamnă să aparţină acestui spaţiu românesc ce nu cultivă nici respectul pentru eroi, nici cultul valorilor. Printr-o operă personală unică şi complexă a adus lauri şi numelui său (lăudat fie el) şi ţării sale, fiindu-i un înalt ambasador şi un prestigios reprezentant provenit din elita românească majoră. Atitudinea autorităţilor faţă de domnia sa rămâne, însă, tăcerea ingrată, o tipică omerta prin care mafiile puterilor româneşti, întotdeauna politizate şi deprofesionalizate, au ucis de-a lungul timpului minţile strălucite şi continuă să o mai facă, în dauna idealurilor de progres.

  Omul de cultură şi cineastul Sorin Ilieşiu îşi lansează în aceste zile proiectul construirii unui lung-metraj despre DEVIS  GREBU. Remarc faptul că prin astfel de proiecte ţintite şi duse la capăt cu tenacitate, societatea românească îi poate salva măcar pe unii dintre cei ce sunt predestinaţi, prin opera şi valoarea ieşită din comun, să vorbească şi generaţiilor următoare. Îl susţinem din toată inima pe Sorin Ilieşiu cu proiectul său şi lansăm la rândul nostru acest Apel la luciditate, omagiu şi atenţie faţă de încă un geniu românesc condamnat la ignorare: DEVIS  GREBU.

  Angela Furtună
  19 iulie 2010

 53. mihai rogobete Says:

  N-am ştiut că este vorba despre dl. Devis Grebu. Acceptaţi, vă rog, scuzele mele. Înţeleg tulburarea dnei.Angela Furtună, sunt profund indignat pentru nedreptatea care i s-a făcut şi mă alătur celor ce o susţin.

 54. Sorin ILIESIU Says:

  Comunicat al Asociaţiei 21 Decembrie 1989

  Acum câteva ore, scriitoarea Angela Furtună, membră de onoare a Asociaţiei 21 Decembrie 1989, aflată de alaltăieri în greva foamei, a publicat un important comunicat referitor la propria agendă a zilei a doua de grevă.

  Subliniem că starea sănătăţii distinsei scriitoare este deosebit de precară: suferă de hipertensiune arterială, anul trecut a avut un PREINFARCT, glicemia a ajuns la cota 70, extrem de îngrijorătoare, conform controlului medical efectual acum două zile.

  Conform respectivului comunicat, ieri, 27 iulie a.c., d-na Angela Furtună s-a întâlnit atât cu Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, dl Gheorghe Flutur, cât şi cu directorul Bibliotecii Bucovinei (de unde d-na Furtună a fost „disponibilizată” ilegal şi abuziv la data de 20 iulie a.c.), dl. Gabriel Cărăbuş.

  Domnii Gheorghe Flutur şi Gabriel Cărăbuş şi-au manifestat dorinţa de a repara cât mai curând posibil greşala „disponibilizării” ilegale şi abuzive a d-nei Furtună.

  Având în vedere că a mai fost înşelată acum câteva zile de promisiuni neonorate, d-na Angela Furtună a declarat în propriul comunicat că astăzi, 28 iulie, va ieşi din greva foamei dacă domnii Gheorghe Flutur şi Gabriel Cărăbuş vor publica tot astăzi, 28 iulie, fiecare, câte un comunicat de presă în care vor declara fără echivoc că garantează pentru repararea greşelii „disponibilizării” ilegale şi abuzive a cărei victimă a fost, decizie total incorectă faţă de activitatea deosebit de meritorie şi apreciată a d-nei Furtună în cadrul Bibliotecii Bucovinei.

  Cităm din comunicatul doamnei Angela Furtună: „Precizez: Va fi evident utilă şi o declaraţie publică făcută în ziua de 28 iulie de domnul Preşedinte Gheorghe Flutur şi de domnul director Cărăbuş, prin care domniile lor să-şi asume garantarea îndeplinirii acestor promisiuni de reintrare a mea în legalitatea drepturilor abuziv întrerupte de Hotărârea din 20 iulie, iar această reparaţie legală să se producă în cadrul primei şedinţe a Consiliului Judeţean Suceava din luna august, conform legii. Voi accepta cu onoare şi asumarea publică de către domniilor lor a erorii comise asupra mea.”

  Revoluţionarii anticomunişti au considerat că scriitoarea Angela Furtună a fost disponibilizată ilegal şi abuziv, ca pedeapsă pentru scrierile ei anticomuniste şi antifasciste, precum şi ca pedeapsă pentru dezavuarea – prin aceste scrieri – a crimelor morale comise de oligarhia securisto-comunistă transpartinică.

  Prezentăm textul integral al Comunicatului publicat acum câteva ore de d-na Angela Furtună (partea referitoare la posibilitatea încetării grevei foamei este subliniată cu albastru):

  COMUNICAT – Angela Furtună – 27 iulie 2010

  http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/07/27/angela-furtuna-comunicat-privind-greva-foamei-ziua-a-doua-27-iulie-2010/

  COMUNICAT

  Subsemnata ANGELA FURTUNĂ, scriitoare, publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Master în PR şi Comunicare şi Master în Semiotica Limbajului în Mass-media şi Publicitate, Master în Geofizică, Doctorand în Literatura Exilului Românesc, cu o teză din opera Monicăi Lovinescu, specialist în biblioteconomie şi bibliografie, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că începând cu data de 26 iulie 2010, ora 10, am declanşat în data de 26 iulie ora 10 a.m. Protestul GREVA FOAMEI pe durată nelimitată, la sediul Bibliotecii Bucovinei (Suceava, Str. Mitropoliei nr. 4. telefon 0740404443).

  Motivele Protestului meu declanşat pe 26 iulie au rămas actuale şi astăzi, 27 iulie, ora 23, şi ele pot fi revizitate mai jos, la Capitolul Motivele protestului (***).

  Dar iată, MAI ÎNTÂI, Agenda zilei de 27 iulie, a doua zi de grevă. Stadiul actual al Protestului meu prin Greva Foamei, din 27 iulie, ora 23:

  Ca urmare a declanşării acestei greve, domnul Preşedinte Gheorghe Flutur al Consiliului Judeţean Suceava, a iniţiat, după 24 de ore, un dialog cu mine, în cursul zilei de 27 iulie, ora 11. Din discuţii, constatându-se de către domnia sa o regretabilă eroare de apreciere anterioară şi votată în şedinţa din 20 iulie, mi s-a propus o variantă legală de restabilire a drepturilor mele de muncă întrerupte abuziv prin Dispoziţia din 20 iulie 2010, respectiv prin acel Art. Unic Nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Bucovinei ”I.G.Sbiera” Suceava – Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava (cf.prevederilor art.94 alin.(1) şi (3), ale art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.47 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Suceava). Se ştie, acea hotătâre defiinţa în 20 iulie Compartimentul de Marketing Cultural şi posturile aferente, inclusiv pe al meu, dar fără temeiuri legale, şi începând din data de 1 august.

  Soluţia propusă de domnul Flutur a fost reanalizarea activităţilor specifice curente ale Bibliotecii Bucovinei, dl. Flutur însărcinându-l pe directorul Bibliotecii, dl. Gabriel Cărăbuş, să se ocupe de rezolvarea cazului, în temeiul Legii nr. 330 din 2009. Astfel, în după amiaza zilei de 27 iulie 2010, dl. Cărăbuş a emis, după analiza respectivă, o Cerere oficială către Consiliul Judeţean Suceava, către Serviciul evidenţa funcţiei publice, salarizare şi resurse umane, cerere dotată cu Nr. 593 din 27.07.2010, prin care propune „următoarele modificări faţă de numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii anterioare:

  – Creşterea numărului de personal al instituţiei cu un număr de 1 post (de la 53 la 54 de posturi), respectiv reînfiinţarea Compartimentului Marketing cultural şi informare comunitară, având componenţă de 1 post de Bibliotecar S gr. 1A”. Cererea este semnată de directorul Bibliotecii dl. Gabriel Cărăbuş şi Director. Adj. Economic, Ec. Aura Ionescu.

  Cererea conţine şi o Anexă la adresa nr. 593 din 27.07.2010, înaintată tot către Consiliul Judeţean Suceava, Serviciul evidenţa funcţiei publice, salarizare şi resurse umane, prin care directorul Cărăbuş specifică faptul: „în urma solicitării doamnei Angela Furtună de a se reanaliza situaţia activităţilor specifice curente din cadrul Bibliotecii Bucovinei, respectiv a structurii organizatorice a instituţiei, vă rugăm să aprobaţi reînfiinţarea Compartimentului Marketing cultural şi informare comunitară, având în componenţă un post de Bibliotecar S gr. IA (titular: Angela Furtună)”.

  ……………………………………………………………………………………………………..

  Precizez: Va fi evident utilă şi o declaraţie publică făcută în ziua de 28 iulie de domnul Preşedinte Gheorghe Flutur şi de domnul director Cărăbuş, prin care domniile lor să-şi asume garantarea îndeplinirii acestor promisiuni de reintrare a mea în legalitatea drepturilor abuziv întrerupte de Hotărârea din 20 iulie, iar această reparaţie legală să se producă în cadrul primei şedinţe a Consiliului Judeţean Suceava din luna august, conform legii.

  Voi accepta cu onoare şi asumarea publică de către domniilor lor a erorii comise asupra mea (suntem cu toţii oameni, totuşi), aşadar şi o reparaţie publică (argument: publică, adică exact acolo unde a funcţionat discreditul împotriva mea, căci am fost atribuită categoriei de „pensionari şi incapabili” pe care Consiliul Judeţean îşi promisese să-i concedieze pe 20 iulie); voi considera această reparaţie publică morală ca pe un gest elegant compensatoriu pentru marile traume suferite de mine recent, cu ocazia excluderii mele nejustificate din instituţie.

  LA FINAL: Sper ca în cursul zilei de mâine, 28 iulie, să fie îndeplinite, prin amabilitatea şi bunacredinţă a domnului Preşedinte Gheorghe Flutur şi a domnului director Gabriel Cărăbuş:

  1.

  toate demersurile actelor scrise şi deja iniţiate, (conform celor arătate de mine mai sus), între Biblioteca Bucovinei şi Consiliul Judeţean Suceava pentru reînfiinţarea Compartimentului Marketing Cultural şi Informare comunitară şi a postului deţinut de mine anterior, precum şi

  2.

  declaraţia de presă prin care domniile lor îşi asumă public ducerea la îndeplinire cu bine a acestei proceduri reparatorii legale în cadrul primei şedinţe din luna august 2010 a Consiliului Judeţean, conform promisiunii şi preliminariilor făcute în cadrul negocierilor noastre de azi, 27 iulie.

  Acestea sunt CONDIŢIILE decente prin care am stabilit că aş putea să încetez în cursul zilei de 28 iulie, şi pentru moment, Greva Foamei declanşată în 26 iulie ora 10, cu rezerva că voi putea reiniţia procedura Protestului prin Greva Foamei în cazul în care promisiunea făcută astăzi de domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, şi sub auspiciile unui gentlemen agreement, nu va fi îndeplinită la prima şedinţă de Consiliu.

  Cu speranţă,

  Angela FURTUNĂ

  27 iulie 2010

 55. monyf51 Says:

  Buna Dimineata la toata lumea !
  Am tacut ieri in semn de protest impotriva intelectualilor care nu s-au aliat actiunii de mare si onorant curaj al Dnei Furtuna .
  Vad azi ca lucrurile par sa se miste,dar cu mare greutate.Sper ca dlui Flutur sa-i revina buna credinta ,cand vede ca oameni de o deosebita valoare morala si intelectuala isi pun in pericol sanatatea pentru PRINCIPII incalcate flagrant de „traseistii politici” ai zilelor pe care le traim .Cum bine remarca un cititor al Adevarului de Suceava,dna Furtuna nu se lupta pt o problema personala, ci pt un departament, care in acceptiunea dumneaei este absolut necesar in cadrul unei institutii in care STATUL este reprezentat in cel mai onorabil mod, desfiintat abuziv insa, fara o judecata dreapta a situatiei de fapt.
  Imi pare nespus de bine ,ca prietenii de pe acest blog au inteles pana la urma demersul de mare curaj al scriitoarei Angela Furtuna .

 56. stely Says:

  Buna ziua, Domnule S.Iliesiu ; multumesc ptru comunicatul de presa cu privire la starea de sanatate a doamnei Angela Furtuna precum si la rezultatele obtinute dupa a doua zi de greva.Ma bucur sa citesc ca autoritatile au fost receptive si au stat de vorba cu dinsa si ca ,se pare,au recunoscut ca a fost o greseala desfiintarea intregului departament .Prin urmare astept ca promisiunile facute de domnii Gh.Flutur si Carabus sa fie onorate cit mai grabnic ptru ca Angela Furtuna sa reintre in drepturi si sa totodata sa inceteze greva foamei. P.S.Astept comunicatul final . Ma bucur deasemenea ca maestrul „nostrum drag”,D.Grebu ,este”in permanenta legatura „cu d-na Angela Furtuna si ca a sustinut-o in acest demers ca un bun comiliton si prietn ,care ,iata,se pare ca a dat roade.

 57. stely Says:

  p.s. scuze ,ptru punerea in pagina a comentariului; se pare ca „jucaria ” asta de „play station” ma pedepseste ptru cea mai mica neatentie si nepricepere.Sper ca miine sa scap de el.. Recunosc ,totusi,ca mi-a fost de ajutor .Ce m-as fi facut fara el ? 😳

 58. stely Says:

  Se pare ca nu a survenit nici o schimbare ,desi promisiunile venite din partea lui Gh.Flutur si G.Carabus ,precum ca doamna A.Furtuna va fi repusa in drepturi ,au fost clare si fara urma de echivoc. Ori n-am inteles eu bine .referitor la faptul ca doamna Angela asteapta declaratii publice din partea acestora si in consecinta va iesi din greva foamei ,ori nu s-a intrunit sedinta CJ ptru votarea hotaririi de a se reinfiinta noul post ? Vad ca nici ziarul „adevarul de Suceava ” nu a updatat informatia de azi dimineata precum ca la ora 11:00 va fi un comunicat de presa care sa spuna daca promisiunea facuta a fost onorata.Asadar ,ce se intimpla ?

 59. AVP Says:

  Buna ziua.

  Nici eu nu am noutati. Am rugat-o pe Angela Furtuna, prin e-mail, sa-mi furnizeze anumite date, intrucat pregatesc un topic nou pe tema pataniei domniei sale, si poate cu ocazia raspunsului vom afla si alte lucruri. Sa asteptam.

 60. AVP Says:

  Comunicat al Blocului National al Revolutionarilor, preluat si de Agerpress :

  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ – AGERPRES
  Miercuri, 28 Iulie 2010 08:06
  Miercuri, 28 Iulie 2010 08:06
  Comunicat de presă – Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989
  Miercuri, 28 Iulie 2010 08:06

  Scriitoarea Angela Furtună, membră de onoare a Asociaţiei 21 Decembrie 1989, aflată de alaltăieri în greva foamei, a fost disponibilizată ilegal şi abuziv de către Consiliul Judeţean Suceava la data de 20 iulie a.c., ca pedeapsă pentru scrierile ei anticomuniste şi antifasciste, precum şi ca pedeapsă pentru dezavuarea – prin aceste scrieri – a crimelor morale comise astăzi de oligarhia securisto-comunistă transpartinică.

  Prezentăm articolul extrem de dur publicat de scriitoarea Angela Furtună exact cu o zi înainte de a fi ‘dată afară’, respectiv ‘picătura care a umplut paharul’, astfel încât oligarhia locală transpartinică a decis pedepsirea radicală şi exemplară a autoarei, ignorând faptul că autoarea este una dintre cele mai distinse intelectuale ale României şi ale Europei, sau poate tocmai de aceea.

  Acest articol reprezintă de fapt radiografia perfectă a oligarhiei securisto-comuniste transpartinice.

  Maestrul Devis Grebu este doar pretextul acestei analize neiertătoare şi deosebit de curajoase.

  ‘DEVIS GREBU – UN DEMERS DE PARTEA VALORII’ de ANGELA FURTUNĂ

  http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/07/19/devis-grebu-un-demers-de-partea-valorii/

  Frenezia cu care România (spre deosebire, bunăoară, de Franţa, de Germania, Olanda, Israel sau de Statele Unite, dar exemplele pot continua) îşi marginalizează, îşi neglijează şi îşi distruge intelighentzia este inegalabilă. Iar politicile româneşti orientate împotriva valorilor sale autentice (aparţinând modernităţii, deci critice, şi aparţinând eternităţii, deci universale) cunosc o recrudescenţă mai ales în perioadele de criză.

  În acest sens, perioada crizei actuale îmi aminteşte, prin toate componentele sale definitorii (0. falimentul statal, politic şi economic, 1. radicalism , 2. extremism socio-politic, 3. atacul împotriva intelectualilor, artiştilor şi oamenilor de cultură liberi, 4. exhibarea comenzii de înregimentare xenofobă şi fascistă la dreapta şi la stânga, în devălmăşie), de crizele majore ale civilizaţiei româneşti (însoţite mereu de mari derapaje) din anii 30-40 şi respectiv anii 50-60. În consecinţă, astăzi, atacul dat împotriva elitelor intelighentziei, artei şi culturii majore este din nou foarte puternic.

  Cine dirijează din umbră acest atac? Răspunsul e foarte clar: acest atac e dirijat de întreaga clasă politică şi de clientela sa oligarhică şi administrativă.

  De ce au loc atacurile clasei politice la adresa intelectualilor şi artiştilor, a oamenilor liberi, în vremuri de criză?

  Motivul este limpede: în vremuri de criză, diriguitorii politici ai dezastrelor naţionale (solidari transpartinici în demersurile de conservare a unor privilegii nemeritate) NU SUPORTĂ NICI VALOAREA ŞI NICI SPIRITUL CRITIC cu care veritabilii oameni de cultură şi veritabilii creatori intervin în viaţa Cetăţii, de partea Adevărului şi a valorilor democratice, şi împotriva regimurilor antidemocratice şi incompetente, situându-se de partea meritocraţiei, a libertăţilor şi drepturilor omului şi a ideilor de salvare prin meritocraţie şi muncă.

  Oamenii de cultură şi de ştiinţă români, artiştii, scriitorii şi creatorii români trăiesc astăzi una din cele mai teribile tragedii (deşi nu e prima şi nici singura, pentru că şi crizele anterioare din istoria naţională recentă, enumerate mai sus, au generat, în epocă, prigoniri, suprimări şi exiluri masive). În timp ce în ultimii douăzeci de ani o clasă politică rapace şi cinică, mai coruptă decât toate celelalte de dinainte la un loc, a transformat România într-o colonie, şi-a impus în administraţie numai aghiotanţii distructivi şi a susţinut în mod activ şi direct jaful naţional şi asasinarea valorilor, … statul de drept a fost subminat, în timp ce elitele democratice au fost distruse de această caracatiţă mafiotă şi au fost îndepărtate de la vizibilitatea meritată precum şi de la exercitarea în viaţa publică a rolului, notorietăţii şi competenţei pe care le merită.

  Proştii şi agramaţii, veleitarii şi cei mai imorali politruci au pus mâna ÎN ULTIMELE DECENII pe destinele României, cu mari ‘performanţe’ în distrugerea ei şi deja semnând astăzi decesul iluziilor populaţiei şi falimentele economic, moral şi civic.

  Eşecul major stă, însă, în sacrificarea celor buni şi merituoşi, a celor valoroşi, a geniilor şi a excelenţei româneşti profesionale, civice şi etice.

  EXCELENŢA ROMÂNEASCĂ ESTE CONDAMNATĂ LA MOARTE. REPREZENTANŢII EI SUNT DECREDIBILIZAŢI CU BUNĂ ŞTIINŢĂ.

  În loc să fie promovaţi, sunt vânaţi şi excluşi. În loc să fie aşezaţi la locul cuvenit, sunt îndepărtaţi. În loc să fie lăsaţi să gireze, prin competenţă, ei (IARĂ NU NON-VALORILE NUMITE POLITIC ŞI INCOMPETENTE), circulaţia valorilor şi să salveze România de la dezastru, tocmai ei sunt cei primii eliminaţi de către pătura politrucă, anomică şi lipsită de scrupule.

  Din cauza acestui climat, România a decăzut enorm în ultimii douăzeci de ani, când, la ravagiile lăsate în urmă de comunism şi de post-comunism, s-au adăugat lipsa de educaţie şi de deontologie, distrugerea respectului pentru muncă, geniu şi valoare, pe fondul proliferării exclusiviste a lumii clientelare şi a oligarhiilor transpartinice.

  …DEVIS GREBU este un autentic geniu românesc, recunoscut şi onorat în toată lumea internaţională bună, dar destinul său îl condamnă să aparţină acestui spaţiu românesc ce nu cultivă nici respectul pentru eroi, nici cultul valorilor. Printr-o operă personală unică şi complexă a adus lauri şi numelui său (lăudat fie el) şi ţării sale, fiindu-i un înalt ambasador şi un prestigios reprezentant provenit din elita românească majoră. Atitudinea autorităţilor faţă de domnia sa rămâne, însă, tăcerea ingrată, o tipică omerta prin care mafiile puterilor româneşti, întotdeauna politizate şi deprofesionalizate, au ucis de-a lungul timpului minţile strălucite şi continuă să o mai facă, în dauna idealurilor de progres.

  Omul de cultură şi cineastul Sorin Ilieşiu îşi lansează în aceste zile proiectul construirii unui lung-metraj despre DEVIS GREBU. Remarc faptul că prin astfel de proiecte ţintite şi duse la capăt cu tenacitate, societatea românească îi poate salva măcar pe unii dintre cei ce sunt predestinaţi, prin opera şi valoarea ieşită din comun, să vorbească şi generaţiilor următoare. Îl susţinem din toată inima pe Sorin Ilieşiu cu proiectul său şi lansăm la rândul nostru acest Apel la luciditate, omagiu şi atenţie faţă de încă un geniu românesc condamnat la ignorare: DEVIS GREBU.

  Angela Furtună – 19 iulie 2010

  http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/21935-Comunicat-de-pres-Blocul-Naional-al-Revoluionarilor-1989.html?tmpl=component&print=1
  Miercuri, 28 Iulie 2010 08:06

 61. monyf51 Says:

  „Până când nu voi auzi declaraţiile publice ale directorului bibliotecii, Gabriel Cărăbuş, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, nu voi renunţa la greva foamei deoarece reconstituirea postului prin drepturi legale a postului meu nu se poate face decât în cadrul şedinţei de Consiliu Judeţean de la jumătatea lunii august”, ne-a spus Angela Furtună.”
  „Nu mă mai pot baza pe încredere aşa cum am făcut până acum. Dar dacă nu reintră totul în normal după şedinţa CJ voi intra din nou în greva foamei pentru că trebuie să îmi apăr viaţa şi demnitatea. A fost o măsură abuzivă neostalinistă”, a spus scriitoarea.
  Aceasta doreşte să fie un exemplu pentru ceilalţi suceveni care trebuie „să fie treji şi să creeze democraţia prin atitudine”, după cum spune Angela Furtună şi să nu se lase călcaţi în picioare.

  Aceste declaratii au fost facute astazi 28 iulie la ora 11:16.
  Sunt convinsa ca dna Furtuna nu se va lasa pacalita de promisiuni .
  „Când deoparte a scenei, arenei sau pernei sunt lei paralei, iar de alta arici pogonici, furnici, guguştiuci, ciuci, mameluci, iepuri, nurci, miei, purcei sau porumbei, ce democraţie mai visezi, bey, spuley…? ” 🙄

 62. DION Says:

  Domnului Sorin Iliesiu si celor abilitati

  In ampla prezentare a activitatii artistice a domnului Devis Grebu postata pe diverse site-uri si alte comunicate, este inserat si un text citat dintr-o cronica plastica pe care am scris-o despre domnul Devis Grebu in urma cu mai multi ani si care a aparut in ziarul Cotidianul. Nu retractez opiniile favorabile sustinute atunci in acest text, dar nu sunt de acord ca acest citat sa fie parte din odele aduse maestrului Grebu. Fara asentimentul meu ca acest text sa apara in acest omagiu, este lesne de inteles ca astfel mi se se incalca dreptul de autor. Acest asentiment nu mi s-a solicitat si nu sunt de acord sa il dau. Nu doresc in nici un mod ca numele meu sa fie asociat cu persoana domnului Devis Grebu. Va rog in consecinta sa eliminati din prezentare acest pasaj.
  Daniel Ionescu Dion

 63. monica Says:

  „Când ştii că eşti doar măgar şi că nu se sperie de tine nici măcar un ţânţar sau un purice din samar, e bine să fii respectuos cu leii, măcar „

 64. Lazar Mihai Ovidiu Says:

  Rezolvati URGENT cazul Angelei Furtuna, intelectual de marcă al elitei culturale şi scriitoriceşti din România
  Domnule GHEORGHE FLUTUR, responsabilitatea PDL-ului in atare situatie trebuie să fie URGENTĂ şi FĂRĂ ECHIVOC!

 65. AVP Says:

  @Dion, sa nu-mi spui ca daca vreau sa-l citez pe Aristotel tre s-astept aprobu’ Stagiritului conferit de drepturile-i de auctor… Atata timp cat mesajul dtale este public si nu e protejat decat de copyrightul ziarului Cotidianul, in cel mai bun caz, dta personal nu poti sa opresti pe nimeni sa-l reproduca, mai ales in era Netului… Sa nu cadem dreak in ridicol, aloo… oops

  Mai cunosc io un caz de nene d-asta cu bazdak de autorlik 😉 , la al carui product, scris de altfel in buna masura chiar de mandea (era un interviu), am renuntat io insumi, fiindca op-ul cu pricina ma dezonora deja, dupa tot ce-mi facuse auctoru-i tzifnos… oops

  Sper ca si maestrul DG sa procedeze la fel cu dta…

  ps. Apropo, Dorin Tudoran mi-a spus candva ca el nu-si va retrage niciodata scrierile elogioase despre subsemnatul, orice ne-am face si ne-am zice, fiindca el – citez – „nu e o curva”… Aviz amatorilor 💡

 66. mihai rogobete Says:

  Dle Daniel Ionescu Dion,
  fiind vorba despre dl. Devis Grebu, nu socot off topic aprecierea că simplificaţi prea mult relaţia dintre autor şi opera sa. Cum n-am prea auzit ca îngerii să creeze, marile caractere izbutind de regulă-n producte convenţionaliste, tocmai ireductibilităţile dintre societate, propriul caracter şi propria opera par să işte creaţia capodoperei. Dac-am fost instruiţi că mimesisul şi transfigurarea (ideologiei marxiste) definesc actul artistic, n-o să ne dumirim niciodată ce-i artistul, ce este creeaţia, şi de ce arta se primeneşte. Dac-aţi scris despre seducătorul Devis Grebu, crezând că scrieţi despre arta sa, vă priveşte.

 67. mihai rogobete Says:

  Dragă Viorel,
  trebuie tu însuţi să fi simţit, că actul creaţiei este, în esenţa sa, un conflict, o veritabilă încăierare între Eu, Sine şi Lume, între viziunea despre viaţă a creatorului şi cea a operei sale. (Dar, faţă de cea a celorlalţi?) Neteoretizând, Goma intuieşte: „Cele mai bune cărţi ale mele sunt postumele.” E neadevărat că mâine îţi pui totdeauna mâinile-n cap, cum de-ai putut scrie ce-ai scris ieri? Cum altfel şi de unde originalitatea! Din cumsecădenie?

 68. mihai rogobete Says:

  Întradevăr, harul sublimării nu-l are oricine.

 69. Sorin ILIESIU Says:

  Comunicat
  Miercuri, 28 iulie, orele 23

  ANGELA FURTUNĂ A IEŞIT TEMPORAR DIN GREVA FOAMEI

  Miercuri 28 Iulie 2010, la orele 13, scriitoarea Angela Furtună, membră de onoare a Asociaţiei 21 Decembrie 1989, a ieşit temporar din greva foamei, având în vedere că Președintele Consiliului Județean Suceava, dl. Gheorghe Flutur, a recunoscut că a avut loc o eroare de evaluare care a condus la regretabila desființare a Compartimentului de Marketing Cultural din cadrul Bibliotecii Bucovinei și implicit a postului d-nei Furtună, că dorește să soluționeze cazul și că stă în puterea Consiliului Județean (C.J.) și a Bibliotecii Bucovinei ca, la următoarea şedință a C.J. ce va avea loc la începutul lunii august, și în conformitate cu legea 330/2009, să-i fie refăcute d-nei Furtună toate drepturile. De asemenea, prin intermediul consilierului său dl. Neculai Barbă, Președintele Flutur a transmis către presă, astăzi 28 iulie în jurul orei 12.30, că C.J. își asumă respectarea înțelegerilor, a termenului stabilit (prima ședință a C.J. din luna august) și asigurarea legalității refacerii drepturilor d-nei Furtună.

  Miercuri 28 Iulie, în jurul orei 12.30, la sediul C.J. Suceava, a avut loc întâlnirea presei cu scriitoarea Angela Furtună, cu directorul Bibliotecii Bucovinei Gabriel Cărăbuș, și cu reprezentantul la cel mai înalt nivel al C.J., dl Neculai Barbă, consilierul domnului Gh.Flutur. Dl Barbă a declarat că procedurile de refacere a drepturilor ale d-nei Furtună au demarat și vor fi aprobate la viitoarea ședință a C.J., dar și că Președintele Gh.Flutur a transmis personal asigurarea că va urmări respectarea tuturor angajamentelor. La rândul său, dl Cărăbuș și-a asumat public respectarea angajamentului de refacere a situației la termenul promis, prin reînființarea, la următoarea ședință a C.J., a Compartimentului de Marketing Cultural și informare comunitară și a postului d-nei Furtună.

  Totodată, d-na Furtună a declarat presei că dacă cererile dânsei și declaraţiile d-lui Flutur nu vor fi îndeplinite la prima şedință C.J. din august a.c., va relua imediat greva foamei până la refacerea drepturilor sale suspendate abuziv și ilegal.

  Revoluţionarii anticomunişti au considerat că scriitoarea Angela Furtună a fost disponibilizată ca pedeapsă pentru scrierile ei anticomuniste şi antifasciste, precum şi ca pedeapsă pentru dezavuarea – prin aceste scrieri – a crimelor morale comise de oligarhia securisto-comunistă transpartinică.

  Prezentăm textul integral al Comunicatului publicat acum o oră de d-na Angela Furtună.

  COMUNICAT ANGELA FURTUNĂ
  – SUSPENDAREA PROTESTULUI PRIN GREVA FOAMEI –
  28 iulie 2010, orele 13

  http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/07/28/comunicat-angela-furtuna-suspendarea-protestului-prin-greva-foamei/

 70. Sorin ILIESIU Says:

  @DION Says: 28 iulie 2010 la 17:59

  Domnului Daniel Ionescu DION

  Vă felicit sincer şi entuziast pentru că aţi scris următorul text publicat de Institutul Cultural Român în excepţionalul album monografic „DEVIS GREBU”, de unde l-am preluat în scenariul meu, nefăcând absolut nici o modificare şi indicând sursa:

  «DION (Daniel lonescu), artist plastic, jurnalist, despre DEVIS GREBU:

  „Desenele lui Devis Grebu au impact de dinamită. Mă simt în largul meu să scriu despre lucrările şi faptele artiştilor pe care nu-i cunosc personal. Am însă norocul să am numai prieteni talentaţi. Devis Grebu este unul dintre ei. DEVIS este un artist excepţional, aşa că nu am de ce să-mi fac procese de conştiinţă, pot însă face acest articol de cunoştinţă. L-am cunoscut pe Devis Grebu, în urmă cu aproape douăzeci de ani la New York, mai exact la „The New York Times“. Ilustraţiile lui Devis Grebu nu sunt simple aserţii la text, ele sunt parabole, şi adesea exagerat de frumoase, pentru a-şi trăi propria existenţă. Desenele lui sunt si frumoase, si destepte. De un lirism sagace, interpretările vizuale sunt poetice şi, adesea, patetice. Desenul de presă pe care îl practică Devis are un iz de efemeridă, dar cu un impact de dinamită”».

  Extraordinar de just şi de bine scris! Textul Dvs – care vă face cinste din toate punctele de vedere – despre geniul maestrului Grebu cu care avem şansa să fim contemporani. Datorită acestei şanse suntem cu toţii mai buni.

  Vă rog să vă faceţi timp să citiţi propriul dvs text în faţa aparatului meu de filmat pentru filmul despre maestrul Grebu dedicat conştiinţei posterităţii, nu doar prezentului atât de trecător. În cazul în care nu va fi posibil să veniţi în Europa în acest an, naratorul filmului va citi textul Dvs, dar este preferabilă lectura de către autor. Sper să puteţi veni.

  Cu cele mai bune gânduri,
  Sorin Iliesiu

 71. DION Says:

  Am promis ca nu revin sa mai comentez pe acest blog. Textul anterior trimis a fost un mesaj si nu un comentariu si ii multumesc domnului Padina ca a considerat sa il lase sa treaca de la el. Inteleg ca a decis asa doar pentru a avea satisfactia sa-mi mai traga o sapuneala in limbajul sau caracteristic mistocaresc de periferie. Incalc promisiunea facuta doar pentru a-i raspunde, asa cum se cuvine, domnului Iliesiu, profitand in acest context sa lamuresc anumite aspecte si cu distinsul AVP dar si cu DG.
  @AVP
  Daca ma comparati cu Aristotel, sa stiti ca dansul a decedat de cativa ani, suficienti pentru a se incadra in dispozitiile articolelor de lege ce apara dreptul de autor, astfel opera Stagiritului intra in patrimoniul universal fara ca cineva sa poata conditiona cine si cum uziteaza textele sale. In ceea ce ma priveste cred insa ca trebuie sa mai asteptati; si asta doar daca reusiti sa deveniti chiar dvs. nemuritor. Daca ati fi avut curiozitatea sa deschideti chiar si un rezumat despre Organonul lui Aristotel, ati fi avut macar notiuni elementare de logica. Un interviu este una si un eseu sau cronica plastica este alta. Comparatia este deci futila.
  @mihai rogobete
  Aveti dreptate domnule Rogobete, adesea din pacate exista o distinctie clara intre artist si caracterul acestuia. Unii mai naivi isi dau seama mai tarziu si evident – ii priveste.
  @Sorin Iliesiu
  Va multumesc pentru elegantul si distinsul (daca nu este chiar un pleonasm) dvs raspuns cat si aprecieri si va asigur ca eventualele presupuse ironii nu va sunt adresate. Va rog sa ma credeti ca abia acum aflu si eu ca sunt coautor la monografia domnului Devis Grebu publicata sub egida ICR. Eu nu am primit nici un exemplar de drept pentru contributia mea (fie si modesta) la acest Omagiu. Nu am fost nici macar invitat sa particip la lansare (si nu ma refer la Paris sau pe unde s-a mai exibitat triumfal). Consider ca ar fi fost un gest minimal de condoescendenta macar sa fiu informat. Din pacate in Romania condescendenta se poarta decat in orizontalitatea papionului. Nu sunt tentat sa revin in Romania prea curand, asa ca poate domnul Patapievici va va deconta un drum plus cazare + diurna pana aici la New York pentru a-mi lua acest interviu pe care mi-l solicitati pentru documentarul dedicat domnului Grebu. Cu regret insa am sa va deziluzionez declinand categoric invitatia dvs. Consider insa necesar si elegant din partea mea sa argumentez refuzul meu.
  Nu dau interviuri caci, Doamne ferste (!), nu vreau sa ajung ca Grebu. Nu vreau sa creda cineva ca ma roade pizma pe succesul domnului Grebu. Chiar daca ne raportam la aceasi lume, suntem fundamental diferiti. Eu nu am fost si nu ma consider in concurenta cu domnul Grebu, nici profesional, nici la laude si nici la critici. Totusi, pentru exegetii ocazionali interesati le sugerez arhiva de comentarii la ilustratiile din Cotidianul atat la desenele mele cat si la cele ale lui Grebu. Cred ca scorul este usor apreciativ in favoarea mea, dar asta nu ma face sa ma infatuez. Cum am mentionat anterior, cronica cu pricina a fost publicata initial in Cotidianul si anterior angajarii mele ca ilustrator editorialist la ziar in contrapagina cu DG. Eseul nu a fost comanditat de Cotidianul, eu nefiind angajat ci doar colaborator. L-am scris la rugamintea lui Cristian Teodorescu. Am acceptat sa scriu despre DG cu entuziasm colegial, asa cum reiese evident chiar din text. Domnul Grebu nu accepta insa decat laude iar la critici devine virulent trivial recurgand la mistificari si acuze inventate de imaginatia sa bogata. Pielea domnului Grebu trebuie sa fie foarte fina, intinsa la maxim de cat s-a umflat in ea. Nu inteleg de ce as fi bun cand laud si “mediocru” si cu un “caracter infect” cand critic. Nu inteleg cum vine dihotomia asta enuntata de domnul Grebu referitor la studiile mele de specialitate ca “nu sunt inalte”, cursuri pe care le-am urmat tocmai la acelasi institut (Parsons Institute of Design din New York) unde domnia sa pretinde ca a predat drept “universitate de inalt prestigiu”. Nu inteleg de ce afirma domnul Grebu ca “nu furnizam (la Cotidianul) un desen cu o idee puternica si o executie grafica de calitate” cand aprecierile laudative ale cititorilor erau aproape zilnice la adresa desenelor mele, pe cand la ale lui din cand in cand si mai mult critice. Este adevarat ca mi-am adaptat stilul atat la un consumerism mediatic dar nu facil, lucrand in contratimp, adesea in mai putin de o ora, desenul gata pentru tipar (digitalizat si nu computerizat cum dansul nu poate face diferenta). El avea tema cu cel putin 24 de ore inaintea mea si mereu o preda dupa mine la incheierea editiei dupa ce il innebunea de cap pe un biet DTP-ist sa ii scaneze si coloreze desenul. Nu inteleg cum sa accept sa apar in documentarul dedicat lui Grebu cand acesta isi jigneste toti colegii de breasla prin atitudinea sa megalomana si egocentrica si adesea prin atacuri directe..
  Intre mine si Grebu sunt multe diferente, aparente si apartenente. Eu nu am facut niciodata caz de palmaresul meu si adesea m-am simtit stanjenit cand am fost prea laudat. Fireste, orgolii avem toti, dar consider ca este mai decent sa nu abuzam de propria maretie. A fi complex e una si a-ti face complexe e alta.Cred ca domnul Grebu are insa multe complexe pe care le camufleaza prin megalomanie. Nu am sa incerc sa ii fac portretul psihologic. El se pricepe mai bine decat mine la portrete.
  Sa fie foarte clar, nu Devis Grebu m-a adus la Cotidianul pentru simplu motiv ca nu era ziarul dansului. Posibil i s-a cerut o referinta de catre Doru Buscu. Posibil ca acea referinta sa fi fost favorabila. Pentru ea DG mi-a pretins imediat “sa-i dau o bere”. Berea pentru dvs. domnule Grebu este si acum, dar s-a cam incalzit….
  Si fiindca topicul de aici este altul, am sa fac o scurta referire si la aceasta in incheiere. Nu o cunosc pe doamna Angela Furtuna si recunosc ca nici nu cunosc activitatea domniei sale. Am citit doar o exuberanta prezentare facuta domnului Grebu de catre dansa, unde nu se jeneaza sa il compare cu marele Brancusi. Vad insa ca din nenumaratele comentarii de sustinere a doamnei Furtuna nu este nici macar un rand de la Grebu. Nu credeti ca Grebu ar fi trebuit sa fie primul care sa fi sutinut pozitia doamnei Furtuna, fie si doar din considerentul onoarei ori a demnitatii? Oare nu invoca undeva domnul Grebu ca demnitatea este la dansul cea mai pretioasa calitate? Este pretioasa tocmai din cauza faptului ca el nu o poseda.
  Pentru toate acestea, sper ca intelegeti de ce nu imi face onoare amabila dvs. invitatie si doresc din tot sufletul sa nu o luati in nume personal.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s