Daca s-a interzis fascizmu’, de ce nu s-ar interzice si comunizmu’ ? :idea:

Oricine poate vedea ca cele doua simboluri sunt congruente… Si atunci, ce mai asteptati, stimati legiferatori de Dambovitza ? Daca asteptati, cumva, binecuvantarea Occidentului, il asteptati pe Godot, aloo… : fiindca Occidentu n-a trecut prin asa-ceva si nici nu-si poate imagina cam cum ar fi sa se transforme in Lagăr Rosu, pana n-o pati… Insa daca asteptati binecuvantarea de la Moscova, asta e alta mancare de pesce, pai cum drea… oops

Corcitura dintre cele doua simboluri, in viziunea maestrului Devis Grebu

******************

Comunicat de presă – Asociaţia 21 Decembrie 1989

Apel către Primul-Ministru Emil Boc
pentru adoptarea de către Guvern
a ordonanţei de urgenţă nr. __ din __ iulie 2010
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

Apel semnat de peste 30 de organizaţii civice şi sindicale

Domnului Emil Boc – Prim-Ministru

Spre informare: Domnului Traian Băsescu – Preşedintele României

Domnule Prim-Ministru,

Solicităm imperativ adoptarea de către Guvern, cât mai curând posibil, a unei ordonanţe de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

Subliniem faptul că poporul român a îndurat cel mai cumplit regim comunist din Europa postbelică, comparabil doar cu cel stalinist din anii 1930, şi că România este singura ţară europeană în care s-au înregistrat victime la căderea regimului comunist. În decembrie 1989 nu au fost câteva victime, ci – în mod incredibil, revoltător şi condamnabil – peste 8.000 de victime ucise, rănite sau reţinute ilegal.

Datorită criminalităţii partidului comunist din România, ţara noastră deţine recordul criminalităţii comuniste în Europa postbelică.

Spre ruşinea României, chiar şi acum, după 20 de ani de la genocidul din decembrie 1989, comunismul persistă în societatea românească, inclusiv în partide parlamentare şi neparlamentare. Unele îşi asumă deschis caracterul comunist, altele cultivă criptocomunismul.

Facem prezenta solicitare şi în contextul în care la data de 18 Decembrie 2006, Preşedintele României Traian Băsescu a condamnat regimul comunist ca ilegitim şi criminal, în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, în baza unui Raport Final edificator şi consistent, elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, condusă de prof. Vladimir Tismăneanu, comisie formată din 50 de membri şi experţi.

Actul politic din 18 Decembrie 2006 a reprezentat cel mai important moment din istoria noastră postcomunistă, comparabil cu aderarea României la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană.

Cităm din capitolul III, Legislaţie şi justiţie, al Concluziilor Raportului Final, paragraful care se referă la ‘propunerea de a se interzice drept forme de negaţionism, pedepsibile prin lege, tentativele de apologie a regimului comunist ori a liderilor comunişti. Extremismul de stânga trebuie respins cu aceeaşi hotărâre precum cel de dreapta. A nega crimele comunismului este la fel de inacceptabil cu a le nega pe cele ale fascismului. La fel cum este intolerabilă evocarea apologetică a crimelor contra umanităţii comise de regimul Antonescu, considerăm că este de neacceptat proliferarea de busturi şi alte forme comemorative în raport cu activiştii comunişti. Interzicerea afişării în public a simbolurilor şi însemnelor comuniste (steaua roşie, drapelul roşu cu secera si ciocanul, stema RPR, repectiv RSR) cu excepţia contextului educativ antitotalitar. Interzicerea difuzării materialelor de propagandă comunistă (afişe, pliante, cărţi, filme, cântece) cu excepţia contextului educativ antitotalitar. Eliminarea tuturor numelor de foşti comunişti (în măsura în care mai există) pentru nume publice (străzi, localitaţi, instituţii etc.)’.

Domnule Prim-Ministru,

În numele comunismului au fost ucişi peste 100 de milioane de oameni la nivel mondial. Conform raportului final, în România au fost ucişi între 500.000 şi 2 milioane de oameni, la care se adaugă sute de mii de oameni ucişi pe teritoriul românesc anexat de Uniunea Sovietică în urma Pactului Stalin-Hitler semnat la Mascova în 1939.

Pe bună dreptate, Guvernul Adrian Năstase a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr.31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

După patru ani, în 27 aprilie 2006, Senatul României condus de Nicolae Văcăroiu şi Camera Deputaţilor condusă de Bogdan Olteanu au adoptat Legea nr.107 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă mentionate mai sus.

Domnule Prim-Ministru Emil Boc,

Vă revine obligaţia şi datoria morală de a face ceea ce trebuia să facă imediat după 22 decembrie 1989, guvernul României, respectiv de a adopta ordonanţa de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv a crimelor contra păcii şi omenirii.

Propunem ca textul acestei ordonanţe să fie redactat ‘în oglindă’ cu ordonanţa de urgenţă nr. 31 din 13 martie 2002 (inclusă spre informare în acest apel) privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Vă propunem aşadar următorul text pentru ordonanţa de urgenţă pe care guvernul condus de dvs are obligaţia şi datoria morală să o adopte cât mai curând posibil:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. __ din __ iulie 2010 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Pentru prevenirea şi combaterea comunismului şi săvârşirii de infracţiuni comuniste şi neocomuniste contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter comunist sau criptocomunist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor comuniste sau criptocomuniste.

În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri comuniste sau criptocomuniste, se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele comuniste şi criptocomuniste;

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor crime comuniste sau neocomuniste contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe crime comuniste şi neocomuniste contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime comuniste de război sau crime comuniste şi neocomuniste contra umanităţii;

CAPITOLUL II: Infracţiuni şi contravenţii

Art. 3

(1) Constituirea unei organizaţii cu caracter comunist sau criptocomunist se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter comunist sau criptocomunist, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 4

(1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri comuniste sau criptocomuniste, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor comuniste sau criptocomuniste.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 5

(1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, sau promovarea ideologiei comuniste şi criptocomuniste, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.

Art. 6

Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a crimelor comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

Art. 7

În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

CAPITOLUL IV: Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Art. 12

Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor crime comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii.

Art. 13

(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor crime comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii, unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor crime comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii, unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,
Cătălin Predoiu

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
Kelemen Hunor

Ministru de interne,
Gabriel Oprea

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul ___ din data de __ august 2010

ANEXĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Forma sintetică

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist.

În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii;

d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.

CAPITOLUL II: Infracţiuni şi contravenţii

Art. 3

(1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 4

(1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 5

(1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.

Art. 6

Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

Art. 7

În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

CAPITOLUL IV: Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Art. 12

Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 13

(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri
publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 28 martie 2002

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Apel lansat la data de 14 Iulie 2010

Semnează:

Sorin Ilieşiu – autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html , vicepreşedintele Alianţei Civice

ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU JUSTIŢIE ŞI DREPTATE 21

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte
Blocul Naţional al Revoluţionarilor – România 1989, George Costin – Preşedinte executiv
Societatea Timişoara, Florian Mihalcea – Preşedinte, Daniel Vighi – Vicepreşedinte

Seniorii Ligii Studenţilor din Centrele Universitare : Bucuresti – profesor Romeo Moşoiu, artist plastic Constantin Zgambau, avocat Antonie Popescu; Cluj – arhitect inginer Marius P. Clonda; Constanta – of. inginer Dan Pavel; Galati – inginer Dinu Gându; Timisoara – matematician Ovidiu Ciocan.

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte
Fundaţia Culturală Memoria – filiala Argeş, prof.univ.Ilie Popa – Preşedinte
Fundaţia Icar, Dr. Camelia Doru – Preşedinte
Romanian-American Network Inc. NGO – Chicago, SUA – Steven V. Bonica – Preşedinte
Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte
Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte
Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – Preşedinte
Organizaţia luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, I.Leşu – Preşedinte
Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte
Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte
Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte
L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte
Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte
Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte
Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte
Asociaţia Apolitică ‘Societatea Târgovişte’, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte
Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte
Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte
Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte
Grupul văduvelor de eroi martiri
Federaţia sindicală ‘Solidaritatea – Virgil Săhleanu’ a siderurgiştilor din România
Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte
Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte
Sindicatul Solidaritatea Hunedoara
Sindicatul ALRO Slatina, Ion Ioan – Preşedinte
Fundaţia ‘Timişoara ’89’, preşedinte – Petru Ilieşu
Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Vezi si: http://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/07/14/asociatia-21-decembrie-1989-apel-catre-primul-ministru-emil-boc-pentru-adoptarea-de-catre-guvern-a-ordonantei-de-urgenta-a-ordonantei-privind-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-cu-caracter/

28 răspunsuri to “Daca s-a interzis fascizmu’, de ce nu s-ar interzice si comunizmu’ ? :idea:”

 1. Sorin ILIESIU Says:

  Multumiri speciale catre singurii care au publicat acest apel: Dl Padina si Agentia Nationala de Presa http://mobile.agerpres.ro/news.php?n=4D337EC510BB1379792799F2C27&c=&p=1&s=&q=

 2. skorpion Says:

  buna seara,

  intr-adevar Occidentul habar nu are ce inseamna sa traiesti citiva ani, citeva decenii in dictatura comunista, mai precis ceausista.

  si atunci fiecare stat post comunist trebuie sa-si faca dreptatea sa!!!

  p.s. avp, ai primit vreun semn de la arizona man, ca eu i-am scris dar nimic…
  😦

  +++++++++++++++
  avp reply : Skorpi, de cand am auzit chiar de la tine ca el nu primeste scrisorile mele – desi io le primeam pe ale sale -, nu i-am mai scris lui Ari… Sunt insa convins ca e bine si ca in curand ne va da un semn de viata.

 3. AVP Says:

  Multumiri speciale se cuvin in primul rand initiatorilor acestui Apel, din seria fundamentalelor apeluri ce poarta marca dvs inconfundabila, dle Iliesiu… Io chiar ma-ntreb : intelighenkia noastra, pe care de la un timp ati cam pierdut-o pe drum, in pleen sfum deja, si care se uita la militantismul dvs ca vitelu la poarta noua, ce-o gandi in sinea sa, a…? 🙄 Pariez ca, spre a-si nabusi gandu ca de fapt, ea, intelighenkia noa’, face acuma cam ce-a facut dintotdeauna, adicatelea oportunism, fripturism or colaborationism rumânesc sadea – dupa caz, naz si praz…oops – va cam crede dus cu pluta, ca pe meseriasii de la Bistrita-Bicaz, n-asa…? 🙄 Imi inchipui, de-un paregzamplu, cum ar ricana dom Mitica, crapulosu telectual de Dambovitza, de-un paregzamplu, la asa ceva, sau cum ar dezbate chestiunea amicii – mai nou baietii… -, la o terasa la Sosea, ca si cum n-ar fi trecut nicio clipita de cand Nenea Iancu comanda acolo schembea

 4. Dl.Goe Says:

  Parerea mea este ca ar fi imperativ necesar si la fel de actual un apel similar care sa fie initiat impotriva impotriva adeptilor torturii prin traditie si a piciorului in lotus. Este o ideologie periculoasa care a mutilat peste un miliard de fiinte umane care poate prinde oricand radacini si in Romania. Mai multe detalii se gasesc AICI. Mai uitam naibii de criza asta care-i face pe unii (or fi multi?) sa viseze iarasi utopii si comunisme, iar pe alti anti-utopii. Eu am avut odata un vecin (de bloc) cu care am fost certat rau de tot, la cutite, pentru vreo 10 ani. Pe urma a murit si ne-am impacat.

 5. Dl.Goe Says:

  Tragedia pe care am pomenit-o mai sus, cea cu legarea picioarelor s-a intamplat in timpul unei dinastii a mongolilor. Mi-e teama ca la noi iminenta dinastie a mogulilor va avea o influenta si mai nefasta fortand poporul cu o legare (spre mutilare) la cap, nu la picioare, ca la incasi. O risipa inutila de resurse pentru ca la noi mutilarea-i gata.

 6. AVP Says:

  Pai io ce spuneam mai sus, Goe… ? 🙄 In discutiile-ti cu baietii doomiisti la Madam Candrea – o mai egzista ? -, intre doua floricele de stil gigea si un flacon sponsorizat de auctoarea pe care tocmai oti fi debutat-o in vreo foaie hyperliterara sadea, voua vi s-o parea ca Apelurile dlui Iliesiu sunt parvenite direct de la stabilimentu de boli extraterestre, pai cum drea, astfel ca pana prindeti de veste ca omul nu vorbeste decat despre ceea ce se vede prin ferestre sau cu ochii unei minti celeste si-ai unei fiinte oneste, va pomeniti si fara libertatea de a exprima orice fel de zmecheroase proteste, si fara constiintele momentano est-etice, baiatule, care va vor trisa cu tovarasii care e…

  Insensibilitatea ta fata de problema noa e izvorata din aceeasi nesimtire ce face sa ti se para absolut normal, ba chiar amuzant si literar, faptu ca un infractor ordinar ne insulta din batatura ta intr-un hal fara de hal… 👿 Si-atunci, la ce dreaq sa te-astepti de la un kknar de ultissim val… ? 🙄 Face parte din specia eterna, a zmecherosului Mitica, ingeniosu lexical local… 😉

 7. AVP Says:

  Update topic : corcitura dintre cele doua simboluri (ale nazismului si comunismului) in viziunea maestrului Devis Grebu (un dar de ultissima ora al maestrului… 😳 ) Multumim frumos!

 8. Dragos Gros Says:

  Dictatura, conceptual vorbind e de dreapta. Ceea ce a fost in Romania a fost dictatura in masura in care regimul Ceausescu a fost simultan nationalist si comunist, adica o contradictie in termeni. Scrie in ordonanta despre „manifestari fasciste”. Adica daca am eu manifestari legionare, asta e permis de respectiva ordonanta? Sau doar manifestarile de extrema stanga sunt interzise, cele de extrema dreapta – nu?! Ce vrea guvernul sa interzica: extremismele (dreapta sau stanga) sau doar stanga? Nu e asta o necunoastere grava a conceptelor? E foarte bine si sanatos pt societate sa fie interzis comunismul, chiar daca asta nu e complet democratic. As prefera ca acest comunism odios sa fie aruncat la gunoi in mod firesc, de catre oameni, nu prin „decret”; asa au ajuns la putere sobolanii rosii: prin incalcari repetate ale regulilor democratice de catre „ceilalti”. Aceasta ordonanta imi aminteste de ipocrizia lui ilicescu, primul care „a scos in afara legii pcr”. Idioata miscare… Daca acest comunism subversiv prin natura lui nu va avea priza la populatie asa cum nici in perioada interbelica nu a avut decat printre derbedei, va disparea in mod natural. Interzice-l si vei vedea cati adepti va avea. Vad ca nici o vorba despre simpatia lui Vosganian, legionarismul…. Confuzia nu e noua: spui „facist”- spui legionar…. Asa ziceau comunistii veniti de la coada vacii, asa zic si decidentii de azi. Sa-i spuna cineva lui Boc ca populatia responsabila agreeaza ideea de baza, dar trebuie sa faca si cuvenitele corecturi; sau, mai bine, sa lase democratic ca ideile extremiste sa moara incet-incet, mai ales ca nu au cine stie cati adepti reali. Adica lasa „presa” sa urle isteric in folosul stim noi cui sub pretextul de „libertate a presei”, dar interzice dreptul la libera asociere? Ce vrem: democratie sau oarecum democratie? Asa a facut ilicescu, am inteles… Dar si guvernul Boc…?

 9. devis grebu Says:

  comunism = ” DICTATURA PROLETARIATULUI ” . Oficial ! ( mai e nevoie de alt argument…? )

  ++++++++++++++++++
  avp reply : ca bine ziserati, maestre ! „Dictatura proletariatului”, da ! Asa se spunea oficial, dupa cum tot oficiala era si denumirea de „Lagarul Socialist”…oops. Urla psihanaliza in tovarasii nostri, n-asa…? 🙂 Iar pt ca Dragos nu pare sa-nteleaga ce e aia „dictatura proletariatului”, sa-si imagineze cum ar fi ca nesimtiti ori sociopati ca alde Goe or Humor sa ajunga la putere… N-asa ca ar fi vai de vai… ? 😯

 10. AVP Says:

  Nu prea se intelege cu cine te certi, Dragos. Cu Boc, sau cu Iliesiu ? 🙄

  Iar daca tu nu vrei sa interzicem cele doua ideologii care au indus, mai devreme sau mai tarziu de la nasterea lor, sute de milioane de victime umane, un holocaust fara seaman, de ce-ar mai trebui sa interzicem, de pilda, omoru individual sau violu, niste chestiutze chiar dragutzele, cum ar veni, fata de vocatia genocidara a inomabilelor ideologii…? 🙄

 11. Dragos Gros Says:

  AVP

  Da, personal as vrea interzicerea nu doar a comunismului, ci si a extremei drepte. Suparatoare e definirea fascismului ca extrema dreapta, cand aia a fost o ideologie de extrema stanga. Apoi, ca obiect de studiu, trebuie sa vedem ca in Europa, o Europa care nu a suferit ceea ce am suferit noi, e drept, manifestarile politice nu sunt permise, dar nici interzise. In Germania este interzis national-socialismul, dar neo-nazistii nu sunt scosi in afara legii pt ca apeleaza la smecherii. Si oficialitatile statului nu stiu ca e vb tot despre aceeasi Marie cu alta palarie? Ba da, dar respecta regula democratiei. Nu agreez deloc asemenea manifestari extremiste, dar sugeram ca se poate f bine sa nu se faca atata caz de asa ceva. Ce, psd nu e partid comunist? Ba da. Dar pnl? La fel. Prin atitudini, „programe”, ipocrizie si „limba de lemn” sunt comunisti. Ii interzicem „democratic”? Cred ca nu e bine ca aceste manifestari sa aiba loc in ilegalitate, subteran. Mai bine sa fie la suprafata, ca nu ma tem de un adversar pe care-l vad. Ar fi mai bine sa ajungem in situatia Spaniei unde ETA e ilegala si produce victime? Chiar si asa, aripa politica a ETA, Herri Batasuna este un partid legal; daunator pt societate (cred eu), dar legal. Mi se pare important sa stim ce vrem de la noi: domnia legii sau dictatura legii? Ca sa nu fie vreun dubiu, sunt total impotriva extremismului, dar si interzicerea lui trebuie facut tot cu respectarea democratiei. Asta cred eu fara a ma certa cu cineva.

 12. Dragos Gros Says:

  P.S. Cat despre genocidul produs de comunism… asta e o axioma, de-acum. Nu cred ca o singura persoana normala la cap ar putea sustine o asemenea „ideologie”. Dar eu nu despre asta vorbeam, ci despre regula democratica. Iar regula asta nu mi se pare ca e respectata de catre Guvern. Pe dl. Iliesiu l-am inteles perfect si nu suntem deloc oponenti, ba din contra. Ceea ce vreau eu e doar respectarea democratiei, daca asta vrem. Altfel… despre ce vorbim?

 13. Arizonianul Says:

  Bine v-am regăsit, oameni buni!
  Am revenit acasă după o „vacanţă” în San Antonio, unde m-am bucurat de prezenţa în lumea „aiasta” a nepotului meu.
  Dumnezeu să-l binecuvânteze şi să-l ocrotească!
  Va urma un timp necesar pentru a mă pune la punct cu relităţile din ţară. La subiectul de azi, de aici, ce să zic? Comunismul şi nazismul fac parte din aceeaşi categorie. Diferenţa însă este dată de numărul infinit mai mare – comise de comunism, în comparaţie cu nazismul. O explicaţie ar fi că cei 12 ani de nazism (1933-1945) este un timp cu mult mai scurt decât anii dintre 1917 şi 1989 (perioada de manifestare a comunismului „aplicat”)…

 14. Stely Says:

  Bine ai venit Arizoana ! Ma bucur ca esti aici !..Ieri ti-am trimis un mail pe adresa data de tine inainte de plecare ,dar ca sa fiu sigura de primirea mesajului, astazi am mai pus unul si pe adresa veche ..
  Cele doua e-mailuri contin urarea de „La multi ani”!
  Cred ca Skorpion doarme la ora asta ,dar va fi fericit sa te vada..
  Inca odata ,La multi ani cu sanatate si bucurii alaturi de familie !

 15. Dragos Gros Says:

  Arizonianul

  Bine ati revenit!!
  Aveti perfecta dreptate: comunismul si nazismul sunt nu veri, ci frati buni. Si unii si altii au comis orori inimaginabile in numele unor „ideologii” criminale cu aceeasi sorginte initiala. Tocmai de aceea condamnarea lor publica este absolut necesara, o mica reparatie in raport cu distrugerile odioase pe care ele le-au produs. Dar nu cred ca asta schimba ceea ce sustineam eu (e doar un punct de vedere obiectiv; nici mie nu-mi place, dar democratia ma obliga…). Cineva, noi sau decidentii, societatea civila sau Parlamentul trebuie sa stabileasca in interiorul normelor democratice daca interzicerea este o masura viabila.

  AVP
  Suntem prieteni, avem puncte de vedere apropiate si cred ca o dezbatere ar putea ajuta; o dezbatere nu inseamna cearta. Ma intreb mai mult pe mine…. E bine sa se interzica, zice jumatatea mea placuta (mie), nu, nu e bine spune cealalta care vrea dreptate inainte de toate…. Cica daca iubesc libertatea ta cel putin la fel cat o iubesc pe a mea, da, asta e democratie…. Stii bine ca nu fac concesii „opozitiei”, dar nici sa construim liberatatea pe interziceri nu cred ca e bine. Doar nu suntem „talibani” care sa mergem pe o idee gresita impunand-o. Am zis si voi repeta: sa-i lasam pe extremisti sa-i judece Codul Penal ca e destul de „generos”….

 16. Arizonianul Says:

  Stely,
  mulţumesc pentru urări. Am un desiş de e-mailuri în Inbox, greu de străbătut. Un bob zăbavă, rogu-vă!
  Referitor la cele spuse de D-nul Dragoş Gros:
  Americanii au o vorbă: „What’s good for the goose, is good for the gander too”, adicătelea: ce-i bun pentru gâscă, e bun (deasemenea) şi pentru gâscan. Cu alte vorbe, dacă nazismul este interzis de lege, de ce să nu i se aplice legea (aceeaşi) şi comunismului?
  Dă-l dracului, că n-o fi mai superior!
  Spus aşa – cu intenţie!
  🙂

 17. Sorin ILIESIU Says:

  Geniala „corcitura dintre cele doua simboluri, in viziunea maestrului Devis Grebu”. Nu cunosteam acest desen care, sunt sigur, va intra in istoria secolului 20 şi a fratilor gemeni totalitari: comunismul & fascismul (am scris numele gemenilor în ordinea vârstei, dar nu şi ordinea înmormântării întrucât comunismul se dovedeşte a fi alarmant de trainic).

 18. Sorin ILIESIU Says:

  @AVP Says: 14 iulie 2010 la 21:25

  Dl Valeriu Stoica, fost presedinte al PNL, care, in iunie 2001, m-a invitat in calitate de presedinte al PNL sa intru in PNL, mi-a spus acum vreun an ca sunt si am ramas singurul om normal.

  Vezi si:
  http://www.jurnalul.ro/stire-jurnalul/sorin-iliesiu-a-demisionat-din-pnl-400265.html

 19. AVP Says:

  Salut.

  @Dragos – eu vorbesc strictamente de Apelu de fatza, iar tu vorbesti despre mai multe chestii. Cand cineva se dovedeste a fi recidivist inrait – iar comunizmu real si-a dovedit natura funciar sociopatica, eufemistic vorbind, pe oriunde a haladuit, din Romania in Cambodgia si din URSS in Koreea de Nord -, iti mai permiti luxu de a-l lasa sa zburde pe campii, culegand floricele rosii alaturi de inocentii copii, mey…? 🙄 Nu e mai bine sa nu-l mai lasi sa renasca, decat sa risti sa-i ispiteasca (iar) pe-alde goe-gura-casca…?

  Respectul fata de democratie (si de fapt, la ce tip de democratie te referi ? 🙄 that is the question…) nu are nimic de a face cu toleranta fata de entitatile a caror existenta ar periclita Democratia insasi, asa cum respectul fata de corpul uman nu inseamna toleranta fata de tumorile maligne, care si ele sunt celule vii si deci au dreptul la viata, n-asa…?) Ia mai gandeste-te.

  @Stely – nu-mi plac fitzele nervoase…oops Nu le tolerez io la Dora, o fiinta mai aburoasa, darmite la tine, care ar trebui sa fii un exemplu de luciditate si echilibru… Si care de cele mai multe ori chiar esti, mey.

  @Ari – bine ca aparusi ! Inca o data, la multi ani !

  @Sorin Iliesiu – un om normal intr-o mare de nebuni risca sa fie crucificat mie la suta, mie-mi spui ?! oops Te pui cu duhu rau al bizonilor conformisti, oportunisti, fripturisti or pur si simplu saraci cu duhu, bre… ? 🙄 Cum o sa recunoasca domnu X, de-un paregzamplu, ca dansul e o clasica putoare orientala, ce a preferat dintotdeauna sa dea cu clantza despre caii verzi de pe pereti, primblandu-si fumurile de boier al mintii halea prin levantina-i narghilea si dramuindu-si tacticos parturile din henormu-i burdihan, de hom dedulcit la viatza usoara si la ciolan, in loc sa-si puna osu la bataie precum pasoptistii occidentaloizi or baremi ca porucicu Vladimirescu d-antan, n-asa?, cand ii e mult mai la indemana sa creada ca un militant cu turbomotor ca SI e de fapt un naiv cam tra-la-la, cum ar veni…? Vba lui Goethe: „Stie oare vrabia cum i-ar veni berzei…?”

  Sorin Iliesiu are un destin, in acest timp si loc, dle… Ei au doar stele 😉 – nu stely…oops – cu temporar noroc (pana n-or mai avea deloc).

  Punctum.

 20. AVP Says:

  Postare noua, boieri dvs.

 21. Dragos Gros Says:

  AVP

  Cand vorbim despre comunismul romanesc e una. Cel mondial este proportional mai rau. Una peste alta, comunismul ori e lasat sa moara ca o ideologie falsa ce este, ori il interzicem si-l ajutam sa faca prozeliti. Apoi, sa interzicem un partid e cam complicat, atat timp cat el nu exista. Ideologia? Pai e comuna pana la un moment dat si socialistilor, comunisti „vopsiti”. Nu e deloc simplu sa o si faci; ca intentie a societatii civile o sprijin fara rezerve, dar ca Statul sa nu gasesca limbajul necesar este grav. Proiectul de ordonanta lasa sa se-nteleaga ca toate ideologiile criminale sunt de stanga (comunismul) si „dreapta” ( fascismul si national-socialismul). In fapt sunt ideologii-surori si de stanga toate. Mai mult, nu se vorbeste despre un potential extremism de dreapta. Cred ca totul se poate rezolva usor introducand in Codul Penal un articol care sa prevada pedepse pt cei cu manifestari extremiste, de stanga sau dreapta. Numind aceste extremisme (comunism, fascism etc.) nu faci decat sa-i determini pe aia sa se ascunda sub alte nume (in loc de Miscarea Legionara- Partidul „Totul pt tara”). Nici o secunda nu dau inapoi de la a condamna comunismul si voi face tot ce pot pt a-l combate, dar nu de pe pozitii de forta. Aia nu merita sa devina „martiri” nici macar pt cei slabi de inger. Uite, legionarii care l-au asasinat pe Armand Calinescu au fost executati in acelasi loc fara judecata. Era democratic asa? Nu. Zic doar sa nu repetam istoria. Sunt destule posibilitati de a-l anihila. Iar ca sa interzici un partid care se vrea continuatorul pcr-ului, dar e condus de un retardat… parca nu merita efortul…

 22. Stely Says:

  AVP;
  „@Stely – nu-mi plac fitzele nervoase…oops ”
  Nu cred ca ati gasit cele mai potrivite cuvinte ..Stiu ca aveti ( d-voastra cit si maestrul Devis Grebu ) parereri bune despre mine ba chiar mult mai mult decit mi s-ar cuveni. Poate ca tocmai asta ma determina sa ma „autosuspend „ptru o perioada .. Am nevoie de o pauza atit cit sa-mi gasesc acel „echilibru „, pe care consider ca mi l-am cam deteriorat .. Desi imi este destul de greu sa-mi mentin aceasta pedeapsa( si nu „fitze nervoase”) autoimpusa ,sper ca voi reusi sa rezist , macar … habar n-am cit .. 🙄
  P.S. va voi urmari insa cu aceeasi placere pe toti .

  ++++++++++++++++++++++++++
  avp reply : In mod cert nu au fost cele mai potrivite cuvinte…oops. Imi cer sincer scuze si daca vrei le retrag, insa pe fond problema ramane aceeasi, aloo…: nu inteleg prea bine nici resortul retragerii, si nici rostul ei, decat daca nu vrei sa pleci in vacanta, draga prietena… In acest caz, da, chiar te rog sa ne lasi naiba in pace vreo doua-trei saptamani 🙂 Insa nu mai mult, aloo… !

 23. mihai rogobete Says:

  Ca fost deţinut politic, pot spune că exact gândirea „pro sau contra” ne-a nenorocit.

 24. Dl.Goe Says:

  @AVP – Sunteti nostim. Tare. Acum cateva zile anuntati ca nu stiu ce entitate virtuala s-a suparat ca vacarul pe sat si v-a scos, buf, din rollblog. Rapid de tot dv., AVP-ul cel de toate zilele, i-ati aplicat o reciprocitate de nu s-a vazut, eliminadu-l instant din rollblog si anuntand cu emotie, emfaza si naduf fapta de vitejie, de parca il tineati pe individ acolo doar pentru ca va promovase si el pe dv. Se cheama capitalism de cumetrie, iar la cumetrie nu va-ntrece nimeni, ca ma si intreb ce-ati putea face daca v-as scoate (si eu) din blogroll. Ma rog, nu conteaza ca n-ati avea ce. Acuma venind vorba despre dictaturi si regimuri (sisteme) totalitare, cumatrul AVP, hopa-hopa il tot baga pe Goe la inaintare, il combina cu fel de fel si ameninta lumea cu el, ce drama istorica sangeroasa s-ar petrece daca ar veni la putere 🙄 . Stimate domn, eu sunt deja la putere. Si dv sunteti la putere. Fiecare blog este un loc potrivit pentru a exersa puterea, liber, democratic, autoritar, vulgar, dictatorial, fiecare in acord cu profilul sau moral si cu structura intima modelata in timp. Ar fi de apreciat faptul ca va framanta posibilele derapaje de la democratie si libertate catre totalitarisme de orice fel, daca n-ati fi chiar d-voastra un exemplu tipic de limitare. Faptul ca strigati primul si-l aratati pe dusmanul de clasa va face doar comic. Desi v-ar placea sa treceti de cinic. Poate mai meditati, poate mai intrebati… 😉 Ca sa intrati, iesind din comedia bufa, in exercitiul democratit al puteri, chiar aici pe blogul pe care cu onoare il intretineti. Cu stima.

 25. Sorin ILIESIU Says:

  Mesaj pt dl Dragos Gros:

  Fragment din RAPORT neoficial pentru condamnarea regimului politic comunist din România (1945-1989) ca nelegitim şi criminal. Raport propus Preşedintelui României Traian Băsescu de Sorin Ilieşiu în 19 octombrie 2005.

  PREAMBUL: repere istorice din perioada 1917-1944,
  semnificative pentru nelegitimitatea regimului comunist în România

  decembrie 1917: la Iaşi, bolşevicii încercă să răstoarne guvernul român şi să-i izgonească pe viitorii făuritori ai României Mari: regele Ferdinand Întregitorul şi legendara regina Maria (cea mai celebră regină a epocii sale, nepoată a reginei Victoria a Angliei şi a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei; ultimul ţar, Nicolae al II-lea, vărul reginei Maria, a fost ucis de bolşevici în 1918).

  martie 1918: la Chişinău, Parlamentul Basarabiei (provincie românească ce se declarase independentă de puterea bolşevică) votează Unirea Basarabiei cu România.

  noiembrie 1918: la Cernăuţi, Consiliul Naţional din Bucovina (fostă provincie a defunctului imperiu austro-ungar), a votat Unirea Bucovinei cu România.

  1 Decembrie 1918 (ziua naţională a României postcomuniste): la Alba Iulia, Adunarea Naţională din Transilvania, a votat unirea Transilvaniei şi Banatului (foste provincii ale defunctului imperiu austro-ungar) cu România. Astfel, unirea românilor într-un singur stat a fost realizată înainte de Conferinţa de pace de la Paris, fiind recunoscută de aceasta (suprafaţa României întregite fiind 295.042 km2). În perioada interbelică, România va deveni un stat puternic şi prosper.

  august 1919: armata română ocupă Budapesta şi eliberează Ungaria de regimul sovietic instaurat în martie 1919 de Bela Kun (la iniţiativa şi cu sprijinul lui Lenin). Bela Kun acţionase pentru a sovietiza Transilvania.

  1921: la iniţiativa Uniunii Sovietice, este înfiinţat Partidul Comunist din România (P.C.d.R.), care va fi dirijat exclusiv de Moscova. Comparativ cu celelalte partide comuniste din Europa interbelică, P.C.d.R. va avea cei mai puţini membri.

  1924: conform indicaţiilor Moscovei, P.C.d.R. urma să declanşeze o revoluţie bolşevică care avea ca scop final desfiinţarea Regatului României şi înglobarea teritoriului românesc în Uniunea Sovietică. P.C.d.R. este interzis datorită activităţii lui antinaţionale şi antistatale.

  1939: este semnat Pactul Ribentropp-Molotov, dintre Hitler şi Stalin; pactul stipulează “interesul” sovietic faţă de statele baltice, estul Poloniei şi Basarabia (provincie a României).

  iunie 1940: prin ultimatumul Guvernului sovietic care a ameninţat cu invazia armată imediată, România este forţată să cedeze nu numai Basarabia, dar şi nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei cu toate că ultimele două nu au aparţinut niciodată Rusiei. Populaţia românească va fi supusă la acţiuni de represiune, teroare şi masacre, elita antisovietică fiind exterminată.

  iunie 1941: guvernul condus de mareşalul Ion Antonescu declară război Uniunii Sovietice şi eliberează teritoriile pierdute cu un an în urmă. Ulterior, armata română va lupta timp de 3 ani alături de armata germană împotriva Uniunii Sovietice.

  august 1944: din ordinul Regelui Mihai, mareşalul Antonescu este arestat. România declară război Germaniei alăturându-se coaliţiei antinaziste, aducându-şi întregul ei potenţial militar şi economic până la sfârşitul războiului. Armata română începe eliberarea propriei ţări ocupate de trupele germane (eliberarea este finalizată la 25 octombrie 1944).

  octombrie 1944: La Moscova, Stalin şi Churchill convin neoficial asupra viitoarelor sfere de influenţă (referitor la România, Stalin a impus o preponderenţă de 90%). În acest timp armata română eliberează nordul României (Transilvania de nord-est fusese cedată în 1940 Ungariei horthyste prin Dictatul de la Viena). Menţionăm că pe măsură ce armata română şi-a eliberat propria ţară de ocupaţia nazistă, sovieticii au ocupat România declarându-se „eliberatori” şi instalându-şi propriul guvern la Bucureşti sub forma Comisiei de Control al Armistiţiului.

  Fragment din PROCLAMAŢIA PENTRU DECOMUNIZAREA ROMÂNIEI (din 23 August 2008):

  3.1. Poporul român a respins totalmente comunismul înainte ca acesta să-i fie impus prin forţa armată de către Uniunea Sovietică. Dintre toate ţările europene, România interbelică a fost ţara cu cei mai puţini comunişti raportat la numărul populaţiei. La 23 august 1944, PCR avea numai 80 de membri în Bucureşti şi mai puţin de 1000 în întreaga ţară. Menţionăm că în 1938 România avea 316 710 km² şi 19.933.802 locuitori. Înainte de sovietizare, comuniştii reprezentau sub 0,005% din populaţia României.

  Domnule Gros,
  In 12 Ian.1990, PCR a fost scos in afara legii sub presiunea a circa 50.000 de manifestanti, printr-un decret-lege semnat pe loc de Ion Iliescu în calitate de presedinte al CFSN. Daca nu l-ar fi semnat ar fi pierdut puterea in acea seara. Dupa cateva zile, Ion Iliescu a anulat respectivul decret-lege.

  Domnule Gros,
  cu toate ca a fost scos in afara legii în 1924, timp de 20 de ani de ilegalitate, până în 23 august 1944, PCdR nu a reprezentat pentru cetăţenii României Mari fructul interzis şi tentant care să facă prozeliţi (cu excepţiile insignifiante precizate mai sus; pe de altă parte, până în 1945, numeroşi membri PCdR erau de fapt membri NKVD, fostul KGB).

  Având în vedere cele de mai sus, nu are rost sa inventăm argumente suplimentare. Mai există argumentele prezentate în Apel şi, de asemenea, argumentele clarissim prezentate de Dl Padina.

 26. Dragos Gros Says:

  D-le Iliesiu

  Argumentatia dv. privind efectele dezastruoase ale comunismului in Romania este fara repros. Faptul ca partidul comunist a fost in ilegalitate fara a face prozeliti este la fel de real. Dar sa nu uitam, si dv o spuneti, ca era compus aproape exclusiv din agenti NKVD si nici aia destul de numerosi. Apoi, in 1924, cel putin la noi, comunismul nici nu ar fi putut evolua; romanii l-au perceput ca pe ceva ne-natural pt fiinta nationala. Nu cred ca 45 de ani de comunism feroce la care s-au adaugat alti 20 de ani de comunism iliescian au trecut doar fara a lasa urme pronuntate in randurile celor care si-au mai pierdut din privilegii. Astia dimpreuna cu ilicescu si ai lui care nu au in cap altceva decat sa instige, ar putea crea si miscari subterane. Nu e la fel ca in 1924. Dar si presupunand ca aceste miscari nu ar putea sa apara, intrebarea mea este: vrem democratie sau dictatura democratiei? Eu nu am nici un fel de patima si nici nu-mi doresc ca partidele comuniste din Romania sa avanseze spre putere; dar cred ca le putem lasa si sa se opreasca singure. In momentul asta, oficial, partidul comunist este o gloata care canta din cand in cand prin cimitire spre amuzamentul asistentei. Asta nu e un pericol pt nimeni. Marele pericol vine dinspre psd si pnl; astia sunt cei care instiga la nesupunere civica, ei au uneltit pt a induce oamenilor ideea ca ar putea fi doi presedinti, ei sunt un pericol real pt stabilitatea statului prin completa lipsa de responsabilitate. D-le Iliesiu, avea dreptate cine a zis ca libertatea mea nu trebuie sa restranga libertatea nimanui. Sper sa nu intelegeti din pozitia mea ca as dori o ascensiune a partidelor comuniste ca ar fi pacat. Si eu doresc o actiune concertata a noastra in beneficiul oamenilor, dar ma feresc de reflexul de a impune cuiva ceva.

 27. Sorin ILIESIU Says:

  Domnule Gros,

  Am scris in apel ceea ce ati remarcat pe buna dreptate si dvs:

  „Spre ruşinea României, chiar şi acum, după 20 de ani de la genocidul din decembrie 1989, comunismul persistă în societatea românească, inclusiv în partide parlamentare şi neparlamentare. Unele îşi asumă deschis caracterul comunist, altele cultivă criptocomunismul”.

  Nimeni nu se teme de ridicolul PAS devenit caricatura PCR, dar trebuie să interzicem Criptocomunismul Transpartinic, adică criptocomunismul din partide parlamentare şi neparlamentare.

 28. Dragos Gros Says:

  D-le Iliesiu,

  Sunt absolut de acord cu starpirea oricarei forme de comunism, cripto-, neo- sau de alta natura. Mai mult, sub o forma sau alta chiar am spus-o in repetate randuri. Cred sincer ca asta este o cangrena de care trebuie sa scapam cat mai repede. Nu fata de asta am avut obiectii, ci doar asupra modului de a elimina „boala”. Stiu, in general cu bisturiul, dar chirurgia si democratia nu merg prea bine; una-i una si alta-i alta. Ca sa putem spune ca am facut ceva util cred ca mult mai bine este sa semnalam si sa luptam impotriva manifestarilor deja prezente, oamenii sa inteleaga corect grava distrugere a tarii (si atunci, dar si acum…) si nu mai e nevoie de nici o interzicere. Daca romanul va ramane in starea de fiinta vegetativa si manipulabila, nici toate interdictiile din lume nu vor scoate comunismul din oameni. Sa nu uitam ca derbedeii comunisti de ieri si de azi au fost si sunt cei care promit ca toata lumea va trai regeste fara a munci. Iar romanii sunt sensibili la lene… Ce sa mai vorbim… romanul s-a nascut „poet” !!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s