Hawking, extraterestrii, sageata timpului si Planeta-Ou

Vazand ca jupan Hotnews reincalzeste ciorba despre extraterestri in viziunea celebrului Stephen Hawking, reiau si eu dezbaterea pe care am avut-o acum aproape 2 ani pe my blog in legatura cu fascinanta chestiutza, dezbatere pe care de altfel o gasesc mai serioasa si-n orice caz mai spectaculoasa decat cea de pe Hotnews, dar daca rumânu – si fluturii de lampa in genere 🙂 – se-nghesuie inca din nascare acolo unde e gramada mai mare si pomu laudat mai tare, ce-i de facut, fratioare… ? 🙄 (avp – 06.01.2012)

********************

Pe Discovery Channel va începe în curând un serial conceput de Stephen Hawking, în care cunoscutul cosmolog îşi expune, între altele, viziunea sa despre extratereştri, o chestie de real interes intelectual, având în vedere că e vorba nu doar de un savant extrem de popular prin modul în care a reuşit să-şi învingă un handicap infernal, dovedind că spiritul creator poate rezista în condiţii extreme, însă vorbim efectiv despre unul dintre redutabili gânditori ai ultimelor decenii, autor al unor valoroase studii despre black holes, aceşti monştri kosmici relativ recent descoperiţi.

Hawking e convins că nu suntem singuri în Universul în care există nenumărate alte civilizaţii sau măcar nenumărate alte fiinţe vii, majoritatea în stadii elementare de evoluţie, dar că n-ar fi deloc exclus să existe şi civilizaţii mult prea superioare civilizaţiei terestre, ca să riscăm a da nas în nas cu ele acum, fiind mai mult ca sigur că alienii ultrasuperiori ne-ar trata cu agresivitate şi-n orice caz ne-ar periclita henorm, aşa cum europenii care au descoperit Lumea Nouă au distrus în final civilizaţia aborigenă.

A admite că extratereştrii ne sunt muult superiori înseamnă a marşa pe străvechea concepţie că Universul e un hambar plin de materie şi de întâmplări fenomenale accidentale şi-atât de gigantic faţă de firişorul de nisip numit “Calea Lactee” (care la rându-i e inimaginabil de mare faţă de firişorul de praf “Terra”), încât a presupune că Planeta-Ou, cum îi zic eu, e chiar buricu’ Metagalaxiei înseamnă a ne întoarce la anticul geocetrism ptolomeic. Or, io n-am spus niciodată că Universul e sferic, iar Pământul ar fi centrul acestui balon homeric, aloou, ci hai să zicem că numitu’ Kosmos e ca un Cilindru sau precum un Cui dat dreakului, cum ar veni, iar Terra e Vârfu’ lui…:)

Dacă acceptăm existenţa Big-Bang-ului (o chestie de domeniul evidenţei, pe care nimeni n-o mai poate nega), a curgerii (pantha rei) dinspre un început spre un sfârşit sau măcar spre infinit / indefinit şi-n consecinţă suntem siliţi a observa săgeata timpului, lansată din arcul Marelui Alpha, prin triada mişcării săgeţii în zbor (trecut-prezent-viitor), atunci suntem riguros obligaţi să recunoaştem că Universul big-bangator n-o avea el un centru, cam ca un supermoll, însa are un vârf săgetător, normal, cu care sparge Zidul Virtual, asemenea conului unui supersonic ce sparge zidul sonic c-un bubuit colosal, iar acest vârf poate fi în ultimă analiză un punct, respectiv chiar firul de praf cosmic numit Pământ… ! Da, mey, care-i problema…?? :roll: , de ce n-ar fi Terra vârful kosmic absolut, din moment ce – cel puţin deocamdată – n-avem nicio dovadă că n-ar fi aşa, Omul şi Planeta sa, Planeta-Ou, aloou, fiind – în mod cert, după părerea mea – singura entitate vie & creatoare din înconjurătorul Hău, pe care o ştim, o simţim şi-o trăim, şi tu, şi eu, şi Hawking ista, savantu’ supershow…?

Când anume – în istoria Kosmosului, adicătelea – s-ar fi putut naşte civilizaţia aia extraterestră muult superioară celei de pe Terra ? :roll: Ştim că după încolţirea Pomului Vieţii (Tree of Life), prin explozia Sămânţei Germinatoare (Atomu’ Primar) au urmat stadii kosmice de-o violenţă înspăimântătoare, în care n-ar fi putut s-apară nici măcar un atom de hidrogen, cea mai simplicisimă alcătuire din lumeea minerală fără simţire, darmite viaţa cea cu ştiinţă de sine, cu liber arbitru şi cu iubire… ? Iar pentru că io n-am, aici şi acum, alte cuvinte mai potrivite prin care să vă descriu ce şi cum a fost, dar nu ca la nişte elite nisfirite, pierdute-n consideratii scolastice, hyperestetice ori fandosite, ci cu vorbuliţe sprinţare, pe cât se poate pline de haz & candoare, vă voi prezenta conceptele ori formulele fundamentale imbricate tale-quale în a iambilor şi-a troheilor boare înviorătoare, într-un text pe care să-l priceapă orişicare, frăţioare, dar care să nu-i pară o lecţie pleectisitoare, ci mai mult ca o-ntrebare pe care să şi-o pună şi rezolve fiecare:

“Primu’ ce-ar big-banga, îndepărtându-se de sinea-i originară odată cu timpu ce s-ar umfla spre shiru hashirimu’ infinit ar fi chiar fiu-ţi preaiubit, deci omega, care pe măsură ce s-ar înălţa spre cerurile sau hypostazele ce vor urma, va semăna în trena-i germinativă virtualitatea a tot ceea ce se va actualiza din el cândva, când vor sosi orele alea astrale, n-aşa?, fiul întrupându-se biensur în entităţi succesivo-suitoare de la inferior la superioru mai tare şi de la mai mic la mai mare, hypostaze ce s-ar încăleca una preste alta şi s-ar stratifica pe Hypersferă ca foile de ceapă sau ca cercurile unui trunchi de coniferă, ca undele provocate de-o piatră aruncată-n apă, care se contopesc cu contraundele ce se-adapă din marginea mării sau din malu’ ce valu-l sapă, sapă, dar nu-l crapă, n-aşa…?, ori ca sunetele/ unduirile ce-ar radia din strongurile de la o cozmică harphă sau baiaderă, începând cu lumina neagră sau nimicu ce-i primordiala secundă sau eră (aşa-zicând), ce-ar vibra la început nespus de blând sau de plăpând, în undişoare tot atât de finissime şi de imateriale ca orişice îndrăgostit gând, n-aşa…?, apoi treptat-treptat s-ar îngroşa, imediat după hypersecunda d-anta’, încreţindu-se în fante din ce în ce mai substanţiale, în spin-urile nucleelor de hydrogen şi alte microangarale, iar mai încolo, în iepocile următoare, ar forma norii de radiaţii primare, pe urmă norii de gaze şi prafu de pe tobele nebuloaselor prestelare, închegate sau brânzate prin sfortza black-holelor secundare (aiastea scăpate ca nişte pâlnii turbate din bulboana care le va fi înghiţit la început pre toate), după care vor aparea galaxiile feeric luminate, spiralate sau globulare, apoi roiurile constelare, înlănţuite sau înrudite prin synapsele atracţiei universale din neamu’ black-holelor parentale sau al metagalaxiei actuale, pe care-o vedem privind în fontana trecutului circumscrisă subt ale noastre picioare (iar nu ‘sus în cer’, cum i se pare orişicărei babe chioare, căci mai sus de zgaidele tele, privitorule în logostele, nu mai e nemic, very vere, aloo, decât ceru’ înstelat din glava ta şi virtualitate cu putere, voila…)” (Planeta-Ou, Cântul II)

Abia relativ recent, aloo, în dezvoltarea Pomului Vieţii (3-4 miliarde de ani ago) au putut apărea planetele unde vor ecloza (subt Clocitoarea amenajată dintr-o stea nici prea-prea, nici foarte-foarte, voila…) fiinţele care fac diferenţa între viaţă şi moarte, care planete deci să nu fie nici piatră seacă, moale, arsă, îngheţată ori acră, dar nici pur şi simplu carne de bou sau de vacă, bestie indolentă, rea ori tolomacă şi care doar ele, abia, fiinţele astea foaarte evoluate, ar fi putut avea curiozitatea sau interesul de a contacta suratele de pe Planeta Albastră, asta a noastră, în caz că le-ar fi dat prin minte s-o caute unde şi-a înţărcat dracu’ iapa, respectiv la Muma Dracului de pe planeta a 3-a a unei oarecare steluţe dintr-o galaxie aşijderea, şi cu condiţia să aibă şi cu ce să se deplaseze încoa’, păi cum naiba. Or, din moment ce semenii de vârsta nostră din Hyperspatz (din Noua Spanie stelară, cum ar veni) n-au apărut nici până acuma şi după cum ne-a spus Comisia Condor – parcă aşa îi zicea – nici nu vor apărea mai devreme de 15.000 de anişori, înseamnă, logic, că extratereştii sau nu există, sau nu ne pot fi superiori. Aşa după cum io însumi v-am spus :

“Ultimele ce-ar apărea în cosmicele-ţi inele, ivindu-se pe vârfurile coroanei metagalagtice ca mugurii într-o livadă de moşmoni sau de mere, ar fi planetele pe moment reci şi mititele, care, aşa cum se-ntâmplă cu fiinţele din orice grădină, au nevoie de foc şi lumină să le ţină de sobă & feştilă, lumina şi căldura trebuindu-le planetelor astea nu doar aşa, ca să se afle şi ele-n treaba cerurilor unde ar adăsta, ci spre a creşte, a-nmuguri, a plesni şi-a-nflori la rându lor, ca s-ajungă în final a rodi, normal, asta presupunând că – precum pre pământu plin de mister, aşa şi-n banalu’ cer, n-aşa…? – nu vor pieri de-al eterului ger, nu se vor usca ori atrofia precum fructişoarele ce nu mai apucă a lega, din pricina viermilor, vremurilor sau altor boli ce le-ar strica, astfel că până una alta singura planeţică scăpată de vipia cosmică şi pe care o ştim bine, adică, este planeta albastra, asta a noastră , sugând galeş din primordiala colastră…

terra noastră nu e nicidecum o oarecare piatră ponce or proastă şi că-ntâmplarea ori scrisa, n-aşa? i-a rezervat rolu primadonnei sortite să-ncepă cântarea cântărilor (pars secunda, aloo…) într-o operă hypervastă, se poate vedea chiar şi cu ochiu liber, mey, privind în împrejurimile dumneaei… Astfel, oriunde pe cer te-ai uita şi chiar dacă prin okeanu Hubble te-ai holba, nu vei zări decât aceleaşi corpuri cereşti care oricât de galbine, de aurii ori de strălucitoare ar fi, rămân în fond tot nişte pietroaie sau balegi de plasmă mai mult sau mai puţin căcănii, nedeosebindu-se unele de altele decât prin lucşii lămpii, cum ar veni, iar dacă te gândeşti şi la cât sunt de pustii, de reci, iar unele îngheţate pe veci, sau din contră, pârjolite şi seci ori infernal de periculoase şi de fierbinţi, precum sorii cu dinţi, care te-ar volatiliza ca pe-o surcea în caz că nu te-ai afla la o depărtare ce-i face cât de cât cuminţi, atunci realizăm ce henormă tristeţe sau decreptitudine, în definitiv, helas, ascund în clipitorii parseci drăgălaşele luminiţe de pe-ale nebuloaselor crengi… Or, din contra, planeţica pe care vieţişoara-ţi de molcom terran, de tihnit cetăţean, de momârlan sau de planturos bogătan, de poet indolent sau de tyran demento-clement îţi petreci, e-atât de deosebită de suratele-i fierte sau refrigerate pe veci – începând de la horbota de culori sidefii, albăstrii, azurii, vineţii, mierii, portocalii ale aurorei, până la apele de-un albastru imperial ale oceanului planetar şi la verdele crud, viu sau cald al pădurii de argint & smarald… -, încât orb să fii, surd să fii, fără nas, fără piele şi fără limbă să fii, şi mai ales fără minte să fii, ca să nu-nţelegi că ai de a face cu minunea minunilor lumii întregi, mey copii…” (Planeta-Ou, Cântul II).

Concluzia ar suna cam aşa, întărită şi de desemnele maestrului Devis Grebu, care a avut viziuni asemănătoare cu ale lui mandea cu mult înainte să fi auzit de AVP, iar io de DG (căci doar trăiam în Românica, iar dumnealui în America, deci tocmai la capătu ălălalt al Universului, bre… : ) ) :arrow:

“Savanţii au calculat şi probabilitatea ca din puzderia de planete apărute precum generaţia spontanee a drosofilelor irumpte parcă din must pur, unele s-ajungă a fi asemenea geoidului din terestra natur şi deci propice pentru viaţa ce ne-nconjur, pe când altele nevermur, însă pentru hypoteza asta io, poieselu, n-aş putea să jur, aloo… Din contră, postulez că din viaţă face parte şi ultimu electron din cea mai neospitalieră black-hole, fraţioare, şi că viaţa pe care o ştim – doar o etapă din viaţa mare – n-ar fi putut s-apară mai întâi decât în terestra splendoare (dovada fiind chiar cogito ergo sum…), şi asta o spun pur şi simplu pentru că poamele dintr-un Tree of Life lăudat nu se coc toate deodat, n-aşa?, ci se pârguiesc treptat-treptat, începând cu una pe care mai întâi grădinaru‘ o va fi gustat, normal… Se ştie, de altfel, cum a evoluat pământu‘ rupt din Soare şi-apoi încet-încet zvântat subt natala-i clocitoare, mai precis ce-ntâmplare s-a-ntâmplat în oceanu primordial ce va fi existat, în supa aia de neimaginat, plină de bulionu şi de aburii vulcanilor de început de veac şi înţepată de fulgere şi trăsnete ca-n iadul cel mai blestemat, când deci s-au sintetizat primii aminoacizi de pe nat şi pe urmă au pornit-o la autodivizat, reunindu-se în complexe organice din ce în ce mai vii şi mai în stare şi aburcându-se pe-a viitorului f. f. întortochiată cărare, în timp ce logosu‘ scris în Cartea Vieţii încă din sămânţa big-bangatoare şi imbricat – cum am văzut – în Hypostazele filialo-temporale îl selecta mereu (prin lupta şi unitatea celor contrare şi pe baza principiului încercarea moarte n-are, biensur… ) pe “cel mai tare şi mai dur” din natur (şi nu neapărat mai pur, aloo…), pe care-l va sălta tâââââââta mare în cerurile sau calităţileurmătoare, n-aşa…? : de la simplicissimile protozoare până la primatele actuale şi la INRI ce-l ştii, cu-ale sale materii cenuşii hypervii…” (Planeta-Ou, Cântul III)

Anunțuri

111 răspunsuri to “Hawking, extraterestrii, sageata timpului si Planeta-Ou”

 1. orangeskorpion Says:

  salve, maestrilor !

  ce frumos ai scris/spus, avp, ma gindeam oare cum ar suna sa povesteasca cineva cu o voce foarte foarte placuta, feminina sau masculina, cele postate de tine…
  🙂

  devis grebu, super!

  am citit si eu in urma cu citeva zile cele gindite de hawking si m-am cam mirat de atentionarea lui…si gindul meu a fugit in alta parte, spre alte zari pina ce, azi, avp a agatat-o din nou intr-o splendida postare filozofica….

  🙂

 2. orangeskorpion Says:

  waoo,

  am fost primul la comentarii !
  🙂

 3. AVP Says:

  Felicitari ! 🙂 Iar daca ai ramane si ultimu ar fi si mai si, n-asa…? 🙂

 4. AVP Says:

  Ok, Skorpi, am inteles ca ti-a placut postarea noastra, fiindca e mumoasa, pai cum dreq, dar spune-mi: gasesti ca demonstratia mea ca nu exista extraterestri sau ca astia nu ne sunt in niciun caz superiori e convingatoare, mey… ? 🙄

 5. Stely Says:

  AVP ,
  Sunt aici inca de la inceput ..Am presimtit ca pregatesti ceva deosebit .Cred ca m-ai atras ca un vrajitor in mrejele cintarilor tale ..Am spus cindva ca poemul tau va putea fi pictat ,dar nu mi-am inchipuit ca asa de repede va aparea de undeva din „hyperspa ..”,un suflet pereche cu aceleasi viziuni si aceleasi sentimente ca ale tale .. Sunt si mai fascinata 😳 Acum cind Cartea a fost scrisa ,mai intii , apoi ,iata ,pictata ,astept ca ea sa fie si.. cintata. Cit as vrea sa fiu eu aceea care sa scrie simfonia Creatiei , a Shir Hashirimului Planetei Albastre -Planeta Ou..

 6. orangeskorpion Says:

  avp,

  in adolescenta mi-a placut sa cred ca exista extraterestri, care au si vizitat planeta albastra cindva demult…
  hai, sa iti mai spun o poanta de copil cu fantezii, imi placea ideea ca Isus a fost vreun extraterestru, ca apostolii (vezi aura aceea in jurul capetelor lor) erau niste cosmonauti (aura = casca de cosmonaut) care au vizitat demult, demult Terra… ca maimutzele au fost „aranjate” de acei extraterestri si „dotate” cu constiinta….
  asa gindeam atunci….

  azi nu stiu, cine are dreptate, tu sau hawking???
  posibil, unul din voi doi!!!
  care din voi?
  that’s the question

  ai vazut ce frumos am ocolit un raspuns decisiv, dar trebe’ sa ma mai gindesc..

  :).

 7. orangeskorpion Says:

  si de ce in infinitul cosmosului nu s-ar putea sa exista vietuitoare, nu neaparat superioare noua?
  totusi terra si tot ce este pe ea – pentru mine – reprezinta un adevarat miracol, de la geografia terrei, la vegetatie, la regnul animal, iar omul, daca privesti doar splendoarea acestuia, ar fi ceva peste care nu s-ar putea trece, cu constiinta lui cu tot….

 8. AVP Says:

  Stely, io chiar as vrea sa fii incantata pururea de Planeta-Ou pentru ca asa merita poema mea, iar nu pentru ca esti prima comentatoare din hyperspa’ care s-a aplecat spre ea… 🙂 Cand, dupa ce a aparut „Epica Magna” a lui Nichita, apoi cronica ucigatoare a lui Manolescu, in care aceasta concluziona – ca si Cucerai, mai nou, despre amndea, vai…- ca poetul Nichita a murit, lasand loc unui filosof guraliv, dar cam redundanto-damblagit, shiit, si-n timp ce noi il incurajam pe Maestro, asigurandu-l ca Manolescu bate campii, aloo, Nichita ne replica, privindu-ne cu celebrii ochi angelici, dar care phooteau fi si de tigru bengalez, cand cineva il supala… : „Ai bre, dar daca Niky are dreptate, a…? 😯 ” lol 😳

  @Orange, pai demonstratia mea e chiar asta: ca nu e deloc exclus ca pe fanta de 3-4 miliarde de anisori ago, in care s-au nascut planetele, vreo alta civilizatie din nemarginirea cosmica sa fi avut bafta unei evolutii asemanatoare cu civilizatia noa’, insa logica lucrurilor ea insasi ne spune ca aceasta civilizatie surata nu poate fi in niciun caz mai coapta sau mai evoluata decat civlizatia noastra, care pare sa fi fost o singura data ca niciodata, voila… Din contra, avem aproape toate datele sa spunem ca civilizatia omeneasca este deocamdata cea mai accelerata si ca ea constituie Oul – iata – pentru ce se va mai naste de-acum incolo in Virtualitatea apropiata…

  Capisci, mey… ? 🙄

 9. orangeskorpion Says:

  capisci, Sir !!!!

  🙂

 10. orangeskorpion Says:

  avp,

  pe ce te bazezi cind spui:

  insa logica lucrurilor ea insasi ne spune ca aceasta civilizatie surata nu poate fi in niciun caz mai coapta sau mai evoluata decat civilizatia noastra care parca a fost o singura data, ca niciodata… Din contra, avem aproape toate datele sa spunem ca civilizatia omeneasca este deocamdata cea mai accelerata……

  cuvintele „logica” si „aproape toate datele” mi se par aproape niste „verdicte” batute definitiv in cuie…
  🙂

 11. Stely Says:

  stely Says:

  1 august, 2009 at 23:44
  Este clar :poemul este un omagiu adus Vietii si Planetei Albastre .AVP a numit-o cu dragoste “Planeta Ou”. In viziunea sa , Planeta Pamint ,desi isi are originea din aceeasi “nebuloasa astral placentara “, este Unica si Speciala …Unica ,ptru ca nu s-a descoperit nici pina acum ca ar mai exista vreuna din planetele descoprite care sa aiba aceiasi virsta,dimensiune ,compozitie si distanta pina la Steaua sa (Soarele) pe care o inconjoara in fix 365 de zile ;
  Speciala, ptru ca a permis aparitia Vietii ….Da,as zice ca citind cu atentie fiecare rindulet din poem ,totul pare simplu

  AVP ; Pai ,am spus eu vreodata altceva ? Poema ta merita ,e adevarat , de-a pururea adorata ,dar eu sunt atit de limitata in a-mi exprima ,mai frumos si pe masura , incintarea..
  Cine sunt eu ? .. Mai stii ? Nu cumva @Gabryel o fi avut dreptate ? Hai ,ca nu-ti mai aduci aminte ce-a spus …sic !

 12. Hantzy Says:

  AVP says:
  … aşa cum europenii care au descoperit Lumea Noua au distrus în final civilizaţia aborigenă. Între noi fie vorba, europenii ăia, spanioli sau ce-or fi fost, au înlocuit o civilizaţie inferioară cu alta superioară, din care va rezulta puterea nr.1 a Terrei actuale – U.S.A. -, care-i problema, Mr.Hawking…?

  Care e civilzatia superioara?! Cea europeana?! Pentru ca avea scule de ucis mai eficace? Si, mergand pe aceeasi logica, USA? Dupa criteriile la care noi ne inchinam, dupa faptul ca-i consideram salbatici pentru ca nu mancau cu cutitul si furculita, desigur ca asta e raspunsul. Dar daca am incerca alte criterii? De exemplu impactul asupra mediului. Atunci ei sunt cei superiori. Net! Sau al longevitatii modelului lor de societate? Ei ar mai fi trait inca mii de ani la fel. Noi, in cateva secole, am ajuns pe buza … Noi, misionari crestini, cu credinta superioara, am invatat doar sa tragem la aur si mirodenii, ne-am numit viceregi peste pamanturile ce le apartinusera si i-am „culturalizat” dandu-le blugi si six-packs! Noi am evoluat spre cuiul ce tine tabloul pe perete, ei incercau sa simta ideea din tablou. Parerea mea!

  (…)insa logica lucrurilor ea insasi ne spune ca aceasta civilizatie surata nu poate fi in niciun caz mai coapta sau mai evoluata decat civilizatia noastra care parca a fost o singura data, ca niciodata… Din contra, avem aproape toate datele sa spunem ca civilizatia omeneasca este deocamdata cea mai accelerata……

  Hm! Daca ne gasesc ei intai, atunci, facand analogie cu O’polo, Cook, Columb si Magellan, ei sunt mai-mai, daca-i gasim si-i beligerim noi, atunci noi suntem!

 13. AVP Says:

  @Orange, păi, nu zisesi bre c-ai priceput ? Ok, mey, am facut afirmatiile de rigoare in cuprinsu topicului, insa le reiau special for you : din moment ce planetele n-au putut apărea mai devreme de 3-4 miliarde ago, conform teoriei Big-Bang-ului, si din moment ce Pamantului i-au trebuit 3-4 miliarde de anisori spre a ajunge de la starea de minge de foc rupta din Soare la societatea omneasca de o uluitoare diversitate si splendoare, iar maine poimaine la superfiintele urmatoare, nu este logic ca si altor planete din nemerginirea inconjuratoare le-a trebuit cel putin tot atat, si cu conditia ca Norocul sa le stea – ca si Terrei – in rât, vorba aia, spre a ajunge să scrie şi ele poesii si sa creeze desemne ca ale maestrilor de-aci, cum ar veni… ? 🙂 Folosind o analogie mai intuitiva, si daca tot ziceai ca lucrezi pe plantatie, fire-ai sa fii, n-ai observat ca poamele din pomii livezii apar cam toate deodata si se coc toate deodata, doar cu mici diferente intre unele sau altele din acelasi pom, lucru ce se-ntampla si cu fiintele din aceeasi generatie a Pomului-Om, de-o pilda, mey… ? 🙄 Ce mai vrei ? 🙂

  @Stely – nu-mi mai amintesc ce-a spus Gabriel… 😳

  @Hantzy – tie chiar nu ti-e clar ca lumea merge inainte si ca civilizatiile superioare le inghit pe cele inferioare, fratioare…? 🙄 Ia uita-te la cinematografele din De or la TV: n-asa ca 80% din filmele de acolo sunt americane get-beget, bre…? Cate filme incase sau indiene mayashe ai vazut…? 🙂

 14. orangeskorpion Says:

  „plantatie” => metafora
  🙂

  de fapt = sclavie in mileniul 3

 15. AVP Says:

  @Orange, hai sa-ti explic si mai amaruntit (dar daca ma gandesc ca ti-am / v-am mai spus odata colea si-acum constat ca v-a intrat pe-o ureche si v-a iesit pe alta, ma descurajez de tot, drea… 🙂 ) :

  In conceptia mea, Kosmosu e un fel de Pom al Vieţii (tree of life), care a germinat acum 20 de miliarde de anişori din sămanţa Atomului Primar, iar de-atunci creşte, creşte, creşte, părând că nu se mai opreşte, doamne fereşte, şi care după ce a făcut tulpină, ramuri, frunze şi flori, subt forma galaxiilor, nebuloaselor şi-a altor încrengături de sori, a făcut şi fructe, mai incoace, fireşte, subt forma planetelor ţintuite in al gravitaţiei cleşte, una dintre aceste fructe fiind chiar planeta albastră, asta a noastră, care cu colastra-i divină ne hrăneşte, cuibarită subt steaua care ne-ncălzeşte şi deci ne cloceşte, aloo 😯 , şi din care – după miriade de ani de prefaceri evoluţionale – am ieşit noi, puişorii săi moi, la soare, muncindu-ne apoi să săltăm din germinativu’ noroi, prin generaţiile de didiloi succesoare, ca să ne prefacem – “la sfarsitu lumii” – într-o Entitate şi mai mare, a cărei sămânţă se va arunca, cumva, în metagalaxia înconjuratoare, până la stadiu ăla Omega, când sămânţa germinatoare porinită hăt cândva din Alpha Male – singularitatea initiala – se va unifica din nou în Atomu Primar, se pare…

  Ei bine, surioare, aşa cum într-un pom există, dupa stadiu-i de floare, fructişoare înca acrite şi alte fructe binişor pârguite, iar unele deja uşor îndulcite, n-aşa? (pana la deplina coacere, cum ar venea…), aşa şi-n Pomul Vietii pot coegzista fructe – planete, bre… – unde viaţa e încă acrită, iar în altele viaţa e destul de pârguită, cum ar venea, însă per total universal distanţa dintre vieţişoarele astea de pe-al coroanei metagalactice areal fructifero-temporal nu e totuşi suficient de mare ca să phootem spune că una sau alta e mai în stare de re-însamânţare (deci coapta deplin, sa zicem ca o caisa aromitoare)… Cu alte cuvinte, extratereştrii ăia or egzista, io nu zic ba (ca si puzderia de fructe din gradinitza mea sau a ta), însa ei nu pot fi mult mai avansati, în timpu evoluţional virtual, decât Planeta-Ou din sistemu nost’ solar, şi deci, până una alta, suntem singuri, halal…

 16. Goldmundr Says:

  In fata textului scris de Viorel si admirand grafica domnului Devis Grebu,m-am intrebat daca mai am ceva de spus,nu ceva inutil:
  sunteti cu adevarat deosebiti!

  @Monica,ai avut dreptate cu noua postare made by Viorel,Planeta Padina si desenele maestrului Devis,constelatia Grebu.Am nevoie de mai mult timp decat ai spus tu,mai inati sa realizez ce e aici.Deocamdata am „adulmecat”doar comoara exposeu.Incep sa cred in euhemerism….Asa ca,
  prieteni,pe maine!
  PS
  @Monica,am inteles eu bine?-tu crezi ca Ru este o democratie…?!

 17. orangeskorpion Says:

  nu te descuraja, avp, ceva va ramine in mod sigur in mintile noastre….
  🙂

  si o spui atit de frumos, asa ca te-am mai provocat pe ici pe colo, ca sa te mai citesc…
  🙂

  va doresc o seara frumoasa!

 18. orangeskorpion Says:

  inca ceva,

  monica, in Ru nu exista democratie!
  punct!

 19. monica Says:

  Orange
  citeste te rog si pe urma trage concluzii!Multumesc!

 20. sorin cucerai Says:

  AVP, dupa ce m-am amuzat cu postarea ta, hai totusi sa nu te mai las sa te chinui.

  (1) Civilizatia umana, care a inceput cu sedentarizarea si cu agricultura in neolitic are cam 14 mii de ani vechime. Civilizatia urbana are doar 5 mii de ani vechime.

  Acum, ne putem foarte bine imagina o civilizatie de fiinte inteligente care a debutat cu 10 mii sau cu 20 de mii de ani inaintea celei umane. Diferenta de timp e un fleac la nivelul timpului cosmic, e ca si inexistenta, dar fapt este ca o civilizatie cu 20 de mii de ani mai avansata ca a noastra ne e, cel mai probabil, cu mult superioara, incomprehensibil pentru noi de avansata, asa cum civilizatia noastra este incomprehensibil de avansata pentru sapiensii vinatori-culegatori de acum 20 de mii de ani.

  (2) Intervalul de timp de la aparitia vietii pina la aparitia de fiinte inteligente, capabile sa creeze o civilizatie, nu e fix. Adica daca de la amoeba originara si pina la homo sapiens a durat cit a durat, asta nu inseamna ca durata asta e standard. Vorbim de accidente evolutive care pot face ca durata sa fie mai lunga sau mai scurta. Inchipuie-ti ca pe o alta planeta durata asta ar fi fost mai scurta cu 200 de mii de ani. Cam care ar fi diferenta dintre o civilizatie a fiintelor inteligente de pe acea planeta si civilizatia noastra, a lui sapiens-sapiens?

  (3) Argumentele (1) si (2) presupun ca toate stelele au aceeasi virsta, ceea ce evident e fals. Unele stele sunt mai batrine decit altele, alte stele abia acum se formeaza, altele au murit de mult. Soarele nostru e o stea relativ tinara. Inchipuie-ti ca stele cu milioane de ani mai batrine decit Soarele, sau care au murit cu zeci de milioane de ani in urma ar fi avut planete pe care sa fi aparut viata si pe care, prin accidente evolutive succesive, sa fi aparut forme de viata inteligenta, capabile sa creeze o civilizatie. Cam care ar fi diferenta dintre acele presupuse civilizatii si civilizatia lui sapiens-sapiens?

  Asa ca linisteste-te, racoreste-te, nu te mai inflama degeaba. N-ai demonstrat nimic.

 21. Goldmundr Says:

  N-as putea sa dorm linistit daca nu lasez si eu o ipoteza,in acest spatiu virtual,o scanteie la focul de noapte al cabanei,o ipoteza care ma chinuie de zeci de ani:
  Daca mai exista viata pe alte planete,e putin probabil.
  Ca suntem unici in Univers/Universuri,o spune Biblia.Daca ar fi altfel,inseamna ca bunul Dumnezeu si-a luat mana de pe noi si incearca in alta parte,aceeasi minune.(si aici AVP are dreptate,iar „civilizatia noua” nu poate fi mai avansata decat este a noastra.Decat daca a „sarit”niste evolutii,daca intr-adevar,”acolo” a …reusit!In acest caz ar fi „oamenii Domnului”,cu totii-de ce ne-ar fi frica de „ei”?)
  Abandonati in Univers?-nu cred,nu pot crede.

  La toti,o saptamana usoara!

 22. Stely Says:

  Aduc aici un alt raspuns al lui AVP care ar putea sa -l lamureasca pe @Hantzy cu privire la evolutia civilizatiei umane care va constitui peste citeva zeci de mii de ani (o nimica toata )fata de miliardele care au trecut ,Fortza ce va naste Puterea de a-si recrea un alt Soare
  Eu cred fiecare cuvint din argumentele aduse aici de AVP..

  My friend, civilizatia umana a ajuns in nici zece mii de ani ai istoriei de la arc si sageata la racheta interplanetara, de la focul de surcele la reactia termonucleara si de la ganditorul de hamangia, izolat pe scaunelu-i de lut, la milioane si miliarde ce creiere conectate prin Internet… Iti dai seama cum va evolua aceasta civilizatie nu in urmatorii 3,5 miliarde de ani pana la extinctia Soarelui-Clocitoare, ci “numai” si-n viitorii 10 mii de anisori…? Realizezi ca aceasta Planeta Vie (ai carei copilasi, deoacamdata atat de fragili, vai, suntem chiar noi…) va deveni, neaparat, Raiul, cel putin al acestui colt de univers…? Realizezi ca ea va fi samantza care va insamantza, la urma urmei, tot Kosmosul…? Iti dai seama ce Fortza se va naste de-aci si ca, pentru o asemenea Putere, a-si recrea un nou Soare si chiar un nou Univers, va fi o nemica toata…?

  p.s.Teoria pe care o sustine nu numai @Hantzy ,precum ca europenii au fost barbarii care au distrus ” civilizatiile inferioare „,din lacomie si goana dupa inavutire, mi se pare cam ecologista… Pun pariu ca @Hantzy se impotriveste proiectului de extractie a aurului de la „Rosia Montana”..

 23. Riddick Says:

  Bună seara!

  Americile au fost colonizate mai întâi dinspre Asia (prin strâmtoarea Bering, deci de la Nord spre Sud) şi în mai mică măsură dinspre Oceania.

  La apariţia omului, continentele erau deja separate.

  Există „Societatea Pământului Plat” (The Flat Earth Society):

  http://theflatearthsociety.org/cms/ 😆

  Durata vieţii unei civilizaţii din Univers este în mod fatal legată de durata de viaţă a stelei din sistemul planetar respec tiv. O evacuare nu poate garanta reluarea civilizaţiei, ci supravieţuirea unor indivizi.

 24. AVP Says:

  @gold – esti un om tare bun, prietene… ; tu esti un exemplu de ceea ce poate face credinta bine asimilata dintr-un cetatean intreg la minte si la suflet… Tinem aproape, mey…

  @sorin cucerai – in sfarsit, s-ar parea ca ti s-a ivit ocazia sa pui si tu pe raboj ceva pozitiv, cum ar venea, a… ? 😉 Dar nu cumva s-ar phootea sa-ti fi facut o mica iluzie, fata mea…? 🙄

  1) o civlizatie mai evoluata/ dezvoltata cu oricat vrei tu fatza de civilizatia noa’ (de la 20.000 la 200.000 de ani sau chiar mai mult) ar fi trebuit sa apara in preajma Terrei ori noi sa o observam undeva, cumva, deja, insa deocamdata nimeni n-a vazut nemic, decat my friend Riddick si ufologii cu ceva bizdic 🙂

  2) Cine sau ce te-mpiedica sa presupui ca Terra e varfu Universului-cui, din moment ce admiti ca pot fi altii si mai ai dreakului ? 🙄 Adicatelea, de ce n-am fi noi aia mai cu motz, poti sa-mi spui… ? 🙄

  3) De unde stii ca evolutia sau translatia de la o etapa de dezvoltare cosmica la alta nu e stass universal ? Ai vreo dovada ca legitatile logicii dialectice sau chiar si ale logicii formale nu sunt universale ?

  ps. Thank you, my Stely, dar sa vezi ca SC isi va adjudeca tot in contul sau citatul adus de tine 🙂

 25. Constantin Dobre Says:

  Interesanta si provocatoare postare!

  Eu sunt fascinat de o alta teorie care presupune ca noi nu suntem altceva decat copiile eterne, disiminate instantaneu in miliarde de universuri paralele si tridimensionale (vazute si nevazute), ale Eternelor Originale.

 26. Riddick Says:

  Titan A.E. (Abandon Earth):

 27. AVP Says:

  Dl Dobre, io nu cred in teoriile or filosofiile hypersofisticate, frate… In cazul hypotezei mele totu e simplu ca Oul lu Columb, aloo… 💡 De fapt, dupa cum se stie, toate ideile mari sunt simple, post factum 🙂 Genial nu este ala care descopera ori inventeaza ceva nemaivazut, ci acela care interpreteaza altfel ceea ce toanta lumea de pana la el vazuse intr-un anumit fel… Si focul, si arcul cu sageti, si roaba, si bicicleta, si pusca, si teoria R, si Big-Bangul, si bomba atomica, si radioul, si televiziunea si – ultima, dar nu cea din urma – Ipoteza KG, sunt idei atat de simple, in fond, mey, incat ar fi phootut fi gandite si de niste puradei… Cu conditia sa fi fost geniali, hey… 🙂

 28. Stely Says:

  S.Cucerai ,
  Cred ca v-ati pregatit minutios ptru raspunsul asta ..Sunteti prea sigur pe ceea ce spuneti, si o faceti cu atita aroganta incit cineva si-ar putea inchipui ca ati luat chiar premiul Nobel ptru asta..
  …”Asa ca linisteste-te, racoreste-te, nu te mai inflama degeaba. N-ai demonstrat nimic..”. 👿 ptru ca
  veniti cu teorii copiate din diverse tratate ,ca sa combateti o opera literara ,originala prin stil si continut ..
  Cine va credeti ?

 29. AVP Says:

  @Stely, nu-l mai certa si tu, caci doar il stii cat e de orgolios, iar pe urma nu mai recunoaste nemic, chiar daca-n sinea lui imi da dreptate 🙂

  @Riddick, tu ai cumva impresia ca generatiile de pe Pamant pur si simplu se repeta la infinit, fratre… ? 🙂 Nicidecum, mey, ele se suprapun una preste alta, din ce in ce mai sofisticate, pana cand vor forma efectiv Altceva, si nu numai din Specia noa’, ci din Planeta-Ou, voila… La finalu finalurilor, Planetzica asta nu doar ca nu se va mai speria de Soarele care cica nu o va mai lumina or o va arde ca pre o surcea, dar, daca va vrea, va electrifica Milky Way cu inca un miliard de Sori si ceva, care-i problema, a…? 🙄 Nici macar de immensa Gaurica Neagra din centru Galaxiei nu se va speria, ci, cel mult, de Gaura-Mama a Kosmosului-Tata, eventual, cumva… 😉

  lol

 30. DespinaVestea Says:

  Foarte frumos scris si superbe desene !!!!
  But, who knows?
  Mama mea era convinsa ca exista extraterestrii Imi tot dadea sa citesc ” Amitiri despre viitor”-cred ca asa se numea cartea-Erik von Daniken -sau asa ceva

  Asa ca,pe mine m-a invatat mama ca exista extraterestri

  Si nu pot schimba asta 🙂

 31. Constantin Dobre Says:

  Dle Padina, teoriile (simple, complexe, sofisticate, hypersofisticate, s.f., etc) tot …. teorii sunt, nu? Suntem, de obicei, fascinati, dar nu neaparat necesar sa si credem in ele, nu? Asta nu inseamna ca nu va creditez optiunea domniei voastre de a crede in teoriile simple.

 32. sorin cucerai Says:

  @ AVP

  1. Sansele ca doua civilizatii aflate la citeva milioane de ani lumina (o distanta infima, totusi) sa se intilneasca sunt infinitezimale.

  Asa ca din faptul ca pina in prezent nu ne-am intilnit cu extraterestri nu rezulta ca zisii extraterestri nu exista. Argumentul tau e nevalid logic.

  (Atentie, eu nu spun ca extraterestrii exista – personal nu cred ca exista -, ci doar ca argumentul tau in favoarea inexistentei extraterestrilor e nevalid, deci nu demonstrezi nimic cu el.)

  2. Pe tine cine te-mpiedica sa presupui ca universul e un cub rubik? Tu esti cel care trebuie sa-si argumenteze teza, nu eu s-o infirm. Asa e-n logica…

  3. De ce evolutia nu e un stas universal? Pai citeste-l de exemplu pe Steven Pinker si-o sa-ntelegi.

  …………………

  @ Stely

  Eu sunt Sorin Cucerai. Asa si semnez. Dumneavoastra cine sunteti?

  Si nu, nu critic o opera literara – asta am facut-o deja in alta parte. Critic o teorie pseudo-stiintifica propusa de AVP.

 33. AVP Says:

  @Constantin Dobre, pai io tocmai va spuneam ca toate teoriile ori descoperirile mari sunt simplicissime, in fond. Atunci, de ce am crede ca exista terorii, inventii ori descoperiri cu adevarat mari (adicatelea adevarate), dar hypercomplicate ? 🙄

  @Sorin Cucerai – pai io chiar asta iti spuneam si tie, vai :

  1) Ca daca extraterestii aia ar exista si ar fi mult mai evoluati decat Planeta noa’, ar fi trebuit sa-i vedem, cumva, ori ei sa vina in preajma noa’… Iara daca nu se intampla aceste lucruri, asta inseamna ca extraterestrii nu exista (cum admiti si tu, de altfel), ori nu sunt mult mai evoluati decat noi (asa cum am spus si io, de la bun inceput);

  2) Crezi ca daca-mi raspunzi la intrebare cu-o alta intrebare, ai anulat intrebarea mea ? Deja ai dat in mintea copiilor ? 🙂

  3) La ce dreak iti foloseste ca l-ai cetit pe Pinker ala, daca nu pricepi nemic ? 🙂 Orb sa fii, si tot ar trebui sa percepi si poesia, si teoria mea ca pe ceva ce n-ai mai vazut & auzit pana acuma, normal, n-asa…?:))))

 34. neamtu tiganu Says:

  Logisches Denken ist notwendig deduktiv, auf hypothetische Begriffe und Axiome gegründet. Wie dürfen wir hoffen, letztere so wählen zu können, dass wir auf ihre Bewährung ihrer Konsequenzen an den Erscheinungen hoffen dürfen? Der günstigste Fall liegt offenbar dann vor, wenn die neuen Grundhypothesen durch die Erlebniswelt selbst oder durch Bewährung von theoretischen Bemühungen an der Erlebniswelt nahe gelegt werden
  Einstein

 35. Stely Says:

  Hantzy Says:
  1 februarie 2010 la 20:18
  AVP,
  ceea ce mi-a placut cel mai mult din Planeta-Ou este materializarea divina sugerata de tine. Avem mereu impresia ca divinitatea trebuie sa fie neaparat ceva ideal, incorporal, dar uite ca AVP ne arata ca poa’sa fie si altfel. Un fel de rasturnare a umanului care nu e decat suma simturilor sale … pana la urma tot chimie, impulsuri electrice si alte alea!
  Uite ca sa-l imbunez pe @Hantzy am adus ceva „mumos ” scris chiar de el .. 🙂
  P.S ..Hopaa ! Ce-o fi cu asta ? 🙄
  @Stely, nu-l mai certa si tu, caci doar il stii cat e de orgolios, iar pe urma nu mai recunoaste nemic, chiar daca-n sinea lui imi da dreptate
  Bine ,n-am sa-l mai cert ,daca asa zici . 😳 ..dar ,nu crezi ca ar fi putut sa faca o alta introducere si o alta incheiere ? In fond asta m-a facut sa-l” cert”..Am avut senzatia ca acea discutie sine ira et studio se amina ..Sa fi sosit cumva si eu sa nu fi observat? 😦

 36. sorin cucerai Says:

  AVP, asa nu ajungem nicaieri.

  Reiau: „Sansele ca doua civilizatii aflate la citeva milioane de ani lumina (o distanta infima, totusi) sa se intilneasca sunt infinitezimale.

  Asa ca din faptul ca pina in prezent nu ne-am intilnit cu extraterestri nu rezulta ca zisii extraterestri nu exista. Argumentul tau e nevalid logic.”

  Ce e neclar aici?

  In plus, nu e suficient sa afirmi ca universul ar fi un cangur beat, o butelie sau o sageata visinie. Trebuie sa si demonstrezi asta – daca poti. Adica nu eu trebuie sa demonstrez contrariul, ci tu – cel care faci afirmatia – trebuie sa ti-o sustii cu argumente. Pina acum, n-ai reusit – si, fie vorba intre noi, nici n-ai cum sa reusesti daca tu, din faptul ca n-ai vazut extraterestri, tragi concluzia ca extraterestrii nu exista. Cu asa o logica n-ajungi prea departe.

  PS Am spus ca eu personal nu cred ca exista extraterestri – dar asta nu inseamna ca ei nu exista, ci doar ca eu nu cred in existenta lor. Daca-mi rastalmacesti vorbele si ajungi astfel (abuziv) la concluzia ca eu as fi de acord cu teoria ta fantasmagorica, mergi prea departe.

  PPS Teoria ta nu e noua. Intr-o forma mult mai rafinata a expus-o mai de mult (prin ’40-’50) Teilhard de Chardin: http://en.wikipedia.org/wiki/Teilhard_de_Chardin Dar oamenii de stiinta l-au cam contrazis…

 37. AVP Says:

  Civilizatia umana n-are nici 20.000 de anisori la tescherea si a simtit deja nevoia sa ia contact cu presupusele civilizatii surori din Hyperspa’… Cum ne puteam imagina ca civilizatii mult mai batrane decat civilizatia de pe Planeta Albastra ar putea fi indiferente fata de Kosmosul inconjurator sau ca l-ar trata ca un salbatic din boboru hominizilor, cu-o bâtă sau c-un topor…? 🙄 Nu te poti numi superior decat daca esti mai iubitor, mai prietenos ori mai milos decat inferioru-ti de jos, aloo…

  Cat priveste faptul ca posibilile civilizatii aflate la milioane de ani lumina una de alta n-ar putea comunica, vax albina… Civilizatia aia aflata la milioane sau miliarde de ani lumina nu poate fi plasata decat in trecut, aloo, iar cu trecutul nu comunicam decat prin ceea ce suntem aici si acum, priatelo, daca tot zici ca pricepi ce spun io… 😉

  Si va mai spun una: tot ceea ce a putut face Tatal, va putea face si Fiul de pe Planeta-Ou, aloo, si mai mult decat atat, vba aia… 💡

  Acum va spun noapte buna, my friends 🙂

 38. AVP Says:

  Sorine, tot clickuind pe cioclopediile tale de doua parale, imi gasesti asemanari ba cu unii, ba cu altii, dintre somnitatile universale, iar pana la urma o sa-mi gasesti asemanari cu toti 🙂 Numai ceea ce am io original nu poti sa vezi, fiindca probabil esti si-un tomuletz care nu crezi, si ruman cu ochii verzi 🙂

  Io zic sa te potolesti si sa devii discipolu si popularizatoru meu, pana cand nu se gaseste altu mai istetz si mai rapiduletz decat tine, domnisorule cu jujeu… 😉 N-ar fi pacat, mey, sa intri in istoria filosifiei & poesiei Ro ca caionu’ meu, hey…?! 😳

  Gata, ma duc la cucush acush. Paa

 39. sorin cucerai Says:

  Pai in afara ca reformulezi teoriile astea in limbaj de olelie-lie, ce anume e original 🙂 ?

 40. Stely Says:

  Poema ta merita ,e adevarat , de-a pururi adorata ,dar eu sunt atit de limitata in a-mi exprima ,mai frumos si pe masura , incintarea..
  Cine sunt eu ? .. Mai stii ? Nu cumva @Gabryel o fi avut dreptate ? Hai ,ca nu-ti mai aduci aminte ce-a spus …sic !

  P.S.Mi-am adus aminte de chestiuta asta cind ai relatat intimplarea despre Nichita Stanescu care era descurajat de critica dura a lui N.Manolescu :Nichita ne replica, privindu-ne cu celebrii ochi angelici, dar care phooteau fi si de tigru bengalez, cand cineva il supala… : “Ai bre, dar daca Niky are dreptate, a…? ” lol

  Iata ce a spus :

  gabhryel Says:

  13 august, 2009 at 00:59
  All
  să nu dramatizăm, totuşi
  Stely e fascinată de AVP
  e idolul ei
  poezia lui AVP a confiscat-o cu totul
  vine cu date ştiinţifice despre eucariote, moluşte, bacili
  (adică tocmai în ce nu stă poezia, fie vorba între noi)
  oricine nu crede în (valoarea lui) AVP, e descalificat

  e o formă de iubire. pentru care eşti în stare să “ucizi”
  aşa cum l-ai iubi pe Eminescu şi i-ai da în cap oricui care ţi-
  ar zice că Eminescu a fost un nebun.

  PPS . Cred ca @Gabhryel si-a gasit in sfirsit un suflet pereche .. si tot filozof .. 😳

  ++++++++++++++++++++++++++++
  avp reply : @Stely – Gabryhel e alt rumân de-al nostrum, probabil dăscălaş de filosofie şi el, care nu poate nici de-al dreak să accepte că nenea Avepel, un poesel oarecare de pe forumel, n-asa? e mai al naibii şi ca el, şi ca toţi filosofii pe care i-a phootut toci dumnealui la seminarii şi la cursurile cu cine ştie ce belfer loco mai mult or mai puţin tembel… 🙂 Să-i mulţumim Domnului că detractorii mei, altfel baieti de treaba, n-au trăit pe vremea Domnului Domn, cum ar veni, căci precis c-ar fi fost în apropierea Crucii, şi nici măcar spre a se holba la crucificare ca proştii, ci ajutându-i pe soldaţii romani la înfigerea piroanelor în sfintelele degeţele şi-n tibii… 😳

  Vba aia: iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac…ups

 41. neamtu tiganu Says:

  Daca cineva citeste textul in diagonala fara sa-si declanseze gindirea, asa numai ca literatura suprarealista, pot spune ca are un anumit farmec.
  Daca insa se-ncearca o analiza logica, eventual filozofica, se observa rapid ca-i plin de abalartii, pardon aberatii.

 42. AVP Says:

  Buna ziua.

  Poate o sa-mi fac timp odata – eventual o sa scriu chiar un topic – pentru o paralela intre conceptia mea (Ipoteza Kosmosului Germinativ sau Planeta-Ou) si filosofia lui Teilhard de Chardin ista, despre care auzisem f. vag, dar nu-i citisem nicio iota, absolut. Io nu sunt dascal de filosofie, obligat sa citeasca tot ce tine de meseria lui, ci sunt ganditor genuin, nascut, iar nu facut, recte sunt poet deschizator de drumuri, si atat. Sau daca vreti sunt filosof precum poetul lui Enuma Elish, al Vedelor, al Upanishadei, al Evangheliilor. Prima mea carte, „Poemul de otel”, s-a numit initial „Evanghelia dupa mine” si contine chiar o poema cu acest nume (al carei proiect l-am croit pe la vreo 20 de anisori, ca si pe cel al Ipotezei KG). Iat-o:

  (Cursul scurt). Embrionu era ca de 33 când a început să-l vândă iudă-sa şi era (după unii) fiul omului, al maimuţei, al caprei, al gâştei, al apei, al nimănui. Toţi ăştia au fost zmei la vremea lor – „cel ce era” şi „cel ce vine” şi cel ce o să plece… Prin urmare: între alfa şi omeg s-au tocit eoni şi napoleoni, servind celor din jur, îngropaţi între gentili, iar după şapte ani au putrezit… Şi deci este aşa: împărăţia embrionilor din alfe, ape şi balene (una la mână), împărăţia celor din şerpi păsărici şi bestii (a doua), scofala trăzniţilor din maimuţe, om şi omega (a treia şi următoarele). (Şi acum să trecem mai departe: o viziune a rudimentelor). Când am pornit, eram 144 de mii (încă), anu’ 2520 (cifra este exactă) ; mărşăluiam in corpore din cetate în cetate, din steag în steag, din batistă în batistă (adio). Prima oară ne-am oprit la jumătatea celei de-a doua vremi: 1890 (cifra este exactă). Ne-am holbat un timp la ceea ce debuta atunci şi am coborât mai departe ajungând la Italia pe „vremea a doua” 1260 (cifra este exactă). Atunci prin efort am înaintat spre Iudeea la anu unu’ „vremea dintâi” (cifra este exactă). Şi din nou Roma, Athena, iar prin marea de sus am venit spre Gaza, urmând Jerusalemu, Samaria, Tyru, Sydonu, Byblosu, Halepu, Ninive, Ţara Hatti, Babylonu, Akkadu (în fine), Pe, Heracleopolys, Nilu (până la cataracta a patra !), Puntu, marea clocotitoare şi marea de jos, ţinutul dintre cele două fluvii…Amici, dincolo de Mesopotamia ce mai tura- vura? am întrebat şi câţiva dintre colegii de drum m-au privit ca treziţi din somn: ce zice ăsta?! Amintiţi-vă, le-am zis, de enuma eliş, când nici ioc de păşune nu se văzuse şi nici măcar o colibă de stuf n-apăruse (nici oaia). Şi ce ne pasă nouă?! au răspuns boyy ridicând din umeri (şi atunci călăuzele au adus vestea că nu mai recunosc drumul!). Ce înseamnă asta?! au răcnit mai mulţi într-un glas. Aceştia s-au înţepenit (de ce taci?!), dar cei din urmă, care încă nu ştiau ce să creadă, au năvălit şi s-a iscat învălmăşeală vaere şi un nor de praf geros… Iar unu dintre noi (şoarece de bibliotecă) a ieşit în faţă zicând: Drhiopitecus Fontani a muncit pentru protopărintele nostru (odihnească-se în pace). Viaţa lui de apoi: o ramură rectilinie şi uniformă în vârfu’ căreia Cimpan (zeu’) se leagănă în iad ca o maimuţă în timp ce Big-Bangu (surpriză) bifa încă un Embrion (şi începea istoria…). Dar fiu’ ieşi şi El la raport (vezi Eli, Eli), combustia originară imanentă în comatos suind icnind uruind spre nou’ cer embrionar, întâmpinându-l ostăşeşte: fie !…M-am întors către Make din stânga: torna Make, Tu eşti ?! Dar Tu?! mi-a răspuns el cu un rânjet…

  Aici puteti citi „Evanghelia dupa mine” in forma originara.

 43. Arizonianul Says:

  Dragii mei,
  plecăm de la ideea că ocupăm o scurtissimă perioadă a infinitului. Pentru noi, cei care ne bucurăm sau ne necăjim pe scoarţa OULUI terran, de fapt nici nu există infinit. Explodăm sub lumina soarelui la început de viaţă şi după un număr de revoluţii în jurul lui Ra, ne întoarcem la infinittul care n-a făcut altceva, decât ne-a împrumutat zilele trăite.
  Infinitul este şi în timp şi în spaţiu dar şi în capabilitatea lui de a adăposti o infinită varietate de inteligenţe a unor alţi „împrumutaţi”…
  Este frumos să ne considerăm ocupanţii unui rai unic (şi – uneori – tare puturos) dar undeva, adânc în mintea mea, cred în existenţa unui alter ego al meu, undeva la infinit, undeva în raiul lui, trăindu-şi finitul său propriu. Poate a ajuns la scadenţă, poate nu, dar undeva, acolo şi nu aici, la timpul său şi nu necersarmente în timpul meu, unul din echivalenţii mei, îşi vieţuieşte zilele dăltuite din infinitul care ne este Dumnezeu. Dumnezeu este ,singura existenţă constantă şi nemărginită în timp şi în spaţiu.
  Big bang-ul este doar o urmare a unei black hole dintr-un infinit finit şi startul altui infinit finit pe alte coordonate de spaţiu infinit şi de vectorii săi temporali ai altui univers al infinitului.
  Până a apărut Copernic, eram buricul universului. Prin el, prin Copernic, am început să ne dăm seama cât de umili suntem în faţa şi datorită infinitului…
  Nu putem repeta greşala celor de dinaintea polonezului.
  Cu toată părerea de rău că este aşa şi nu altminteri, trebuie să fim doar mulţumiţi de OUL nostru, după cum şi alţii se bucură de OUL lor…
  Că dacă cei de pe un OU, pot influenţa pe alţii, de pa OUL lor (hm!) personal, este altă problemă. Ca să zic aşa, altă gâscă-n altă traistă…

 44. AVP Says:

  Arizona, ceea ce crezi tu crede toata lumea, toata Tabla, vba aia…: cum ca Pamantul e un oarecare fir de praf, de linga un oarecare fir de nisip numit Soare, inclus intr-un oarecare bob de linte caruia i se mai zice si Galaxia inconjuratoare si asa mai departe, numai calificative din astea dispretuitoare…

  Dar atunci – ca sa ma pun chiar in mintea ta si-a lui Cucerai, alt crestin care crede-n Cruce si in Invierea din Rai, vai…-, cum iti explici tu ca ditami Dzeu l-a sacrificat chiar pe Fiul sau ca sa salveze acest fir de praf din al sau Empireu…? Cate miliarde de miliarde de miliarde de miliarde si asa mai departe de fire de praf, d-astea, exista in Univers si cati Fii de Dumnezei ar trebui sacrificati ca totul sa fie Okey, mey… ? 🙄

  Io n-am zis ca globul pamantesc e buricu universului, aloo… N-am spus decat atata:

  Dacă acceptăm existenţa Big-Bang-ului (o chestie care e de domeniul evidenţei, aproape, şi pe care numai naivii o mai pot nega), a curgerii (pantha rei) dinspre un început spre un sfârşit sau măcar spre infinit / indefinit şi-n consecinţă suntem siliţi a observa săgeata timpului, lansată din arcul Marelui Alpha, prin triada mişcării săgeţii în zbor (trecut-prezent-viitor), atunci suntem riguros obligaţi să recunoaştem că Universul big-bangator n-o avea el un centru ca un supermoll, însa are un vârf săgetător, normal, cu care sparge Zidul Virtual, asemenea conului unui supersonic ce sparge zidul sonic c-un bubuit colosal, iar acest vârf poate fi în ultimă analiză un punct, respectiv chiar firul de praf cosmic numit Pământ, voila… Da, mey, care-i problema…?, de ce n-ar fi Terra vârful kosmic absolut, din moment ce deocamdată n-avem nicio dovadă că n-ar fi aşa, Omul şi Planeta sa, Planeta-Ou, fiind singura entitate creatoare din înconjurătorul Hău, pe care o ştim şi tu, şi eu, şi Hawking ista, savantu’ supershow…?

 45. luminita Says:

  Extraterestrii exista .
  Credeti si nu cercetati.
  Ma duc sa caut argumentele si mai vin.
  😆 😆 😆

 46. radu Says:

  Cand Mahomed al II lea era la portile Constantinopolelui Imparatul si clerul ortodox dezbateau despre sexul ingerilor.
  Acum avem teme mult mai interesante!

 47. devis grebu Says:

  AVP , ce facem …? Sunteti de acord ca –la cererea lui Raducu–
  sa revenim la subiectul propus de D-sa si anume sexul „maestrului” Ion B. – la feminin – precum bine sesizase nu de mult „EVZ” la ” ingerul ” Carmen M….?

 48. radu Says:

  Perdele de fum domnule artist , perdele de fum .
  Cat mai multe !

 49. radu Says:

  ”Hawking ista, savantu’ supershow”
  1.Stephen Hawking este un astrofizician de geniu.
  2.A stiut sa explice extrordinar , pe intelesul nespecialistilor dar iubitorilor de stiinta , despre univers.
  3. Are un mare handicap in afara celui fizic.Nu stie cine este AVP.Grav.
  Ce-i de facut?

  ++++++++++++++++++++++++
  avp reply : pai, mah, nene radule, daca hawking al tau zice ca e convins de existentza extraterestrilor superiori, atunci ar fi trebuit s-auda si de Alien Versus Predator… 😉 Vezi ca nemic nu stii ? 🙂

 50. devis grebu Says:

  …da nici Raducu nost’ NU STIE cine-i Devis Grebu . Cat de mare -i handy-capu’ aista…? O fi grav…?…ca nu vad bine prin perdelele de fum …

 51. radu Says:

  Corectie domnule artist.
  Nu stiam ca DG scrie in limba romana.
  Desenele si stiam din diverse reviste culturale
  Si atat.
  Ca sunt valoroase sau nu asta pot s-o spuna poate specialistii in grafica sau alti artisti .
  Eu nu ma pronunt nici ca da nici ca nu ca sa nu dezlantui urgia lui Zeus si a vestalelor.

 52. radu Says:

  Desenele le stiam , pardon , viteza bat-o vina!

 53. AVP Says:

  Păi dacă şi dvs, cher maitre, v-aţi pleectisit deja de subiectu ista de care e sătulă galeria răducilor de Dâmboviţa şi vreţi să-i faceţi pe plac lu nenea posac, atunci, dacă broaşte sunt, se va găsi şi lac… 🙂 V-aştept c-un topic ca un cozonac şi cu desemnele în vrac, să-l dăm gata pe tolomac… 😳 Deocamdata am o trebusoara in real, insa discutam mai spre sear’… Paa

 54. devis grebu Says:

  Pai ma intristati pan’ la lacrimi . Cu Ion B. ati fost muuuullt mai ingaduitor ; i-ati crezut pa egzpertzii popescu’dHart cand sa jura sa moara mama (lor) ca-i bun/si/proaspat ,da pa mine ma lasati , cuuuuiii…? Ca nime’ nu sa baga o pila pentru obrazu’ meu da zugrav ,ce pensula mea…? Nici Tziganu’ ala de saluta Heil !…nu pa rromaneste ca-n–sa-ti traiasca frantuzoaica-nici tu Mortzii/merii masii …Da daca…hai ca-mi cazufisa/c-o/idee,
  asa cum zici ca stii cum ca scriu pa rrumaneste ,ma pun si de-o pictura pe rrumaneste , p’aia o-ntzelegi bre…? ca nu mai stiu ce sa fac sa vand si io un buchet da flori ( pictate …ce credeai…? )

 55. devis grebu Says:

  …scuze…! masaju’i pentru Raducu …ca lui ii placea da Ion B.–la masculin – pa vremuri ,de demult, cand pe meleaguri bantuiau vajnicii samurai…ce vremuri…io n-am nimic cu topicu’ mai ales daca ma feliati ca un cozonac…

 56. radu Says:

  Domnule artist.
  Cu domnul Barladeanu nu am fost nici mai ingaduitor si nici mai lipsit de fair play.
  M-a impresionat povestea omului si daca ati fi onest ati vedea ca nu am emis judecati de valoare.
  Ce m-a intristat a fost reactia dvs. la aparitia acestui om cu talent nativ dupa parea mea care nu acerut nimic de la nimeni.
  Iar stilul asta de mahala chiar nu va prinde.
  Ramaneti la desenat ca aici aveti experiza.
  Deci observati ca am fost politicos(persoana doua plural ,
  domnule , etc). Haideti sa ramanem la polemici cordiale.
  PS. Nu eu am reincalzit subiectul Barladeanu.
  PSS.
  Desenati ce vreti , eu nu vreau nimic nici macar un buchet de flori.
  PSSS.
  Chiar asa daca nu sunt cazut pe spate de fericire cand vad un desen semnat DG inseamna ca sunt incult ?
  Daca da , multumesc , vreau sa raman asa.
  Prefer sa revad albumul Gaudi sau pozele din Parcul Gruell.
  In rest numai de bine

 57. Arizonianul Says:

  Dragă AVP,
  nu trebuie neapărat să fiu creştin, ca să cred în Dumnezeu. Pe ou, Dumnezeu are multe nume. Îţi las ţie plăcerea de a găsi care este numele Lui, la alte religii…
  Şi când te întrebi câţi Hristoşi au fost jertfiţi de Dumnezeu pe câte şi mai câte alte lumi ale infinitului, nu cred că aceste jertfe au fost în mod necesar crucificări. Vorbesc de echivalenţă într-o lume infinită (în primul rând) şi de posibilitatea ca El însuşi (ca o infinită entitate care guvernează infinitul) să aibe un infinit număr de fii (dacă asta doreşti).
  Repet: Copernicus ne-a învăţat umilinţa şi este păcat ca omenirea acum, să se plaseze iar pe poziţia pe care Copernic a desfiinţat-o. Mai rămâne şi teoria pământului plat şi ajungem la ceeace americanii spun aşa de frumos: „There you are again”…
  Vom afla cine suntem şi cum suntem şi unde suntem până la urmă…
  Dar toate acestea, odată cu trecerea la infinit, după ce OUL ne spune adio şi după ce, pentru noi, OUL nu va mai exista.
  Repet: Dumnezeu este acelaşi în toate religiile de pe toate OUĂLE infinitului.
  Aici este măreţia infinităţii şi universalităţii Sale.
  Şi încă ceva: „Mey” nu are loc aici. Dacă sunt prea mic ca să consideri că putem vorbi de la egal – la egal , despre un subiect atât de important, doar spune-mi şi nu te voi mai supăra cu prezenţa mea.
  Este atât de simplu!

 58. radu Says:

  Alien Versus Predator
  E scris adanc!
  Ca de obicei !

 59. AVP Says:

  Of, of, toata lumea vrea sa-i traga un pumn in nas campionului… Pana si bravul Arizona, c-un sfert de inima, si tot nu se lasa… 🙂

 60. radu Says:

  Campion la saritura peste stratul de praz

 61. Stely Says:

  Arizonianul ,
  Daca vrei aduc aici si postarea ta, din ziua cind AVP ti-a dat replica de mai jos ..
  Uita-te la final .. Atunci nu te-ai suparat ,ca acum.. De ce ?
  Am senzatia ca s-a schimbat ceva, in viziunea ta ,despre „Planeta Ou”.Sau este numai o parere a mea ?
  Mesajul tau de atunci mi s-a parut mai optimist ,ca cel de azi ..Scuze daca gresesc..

  AVP Says:

  2 august, 2009 at 01:17
  Ari, ma surpinzi din nou intr-un mod f. placut. Parca ai fi sufletzelu meu geaman, mey… Si esti. Si sunteti. Si suntem.

  Eu sunt.
  Tu esti.
  El/Ea este.

  Eu mor…
  Tu mori…
  El/Ea moare…

  – Cine mai ramane ?
  – Eu…!
  – Cine intreaba ??
  – Eu…!
  – Cine esti ???
  – Eu…!

  N-asa, mey…? Gata, hai paa…

 62. neamtu tiganu Says:

  Un pictor fantastic http://www.victormolev.com/portrait/portrait1.htm
  Mariti neaparat pozele, sa vedeti ce se ascunde.

 63. Goldmundr Says:

  Un deja vu etern
  Cu cat ne indepartam de anul 1,d.H.,uitam chiar si ce s-a scris,cioplit de martorii timpului,cu aproape doua mii de ani in urma.
  Ce ramane?
  Probabilitatea ca doi oameni sa fie identici(nu numai biologic!)este zero.Chestia cu „facerea”dupa modelul cercetatorului Mabuse-clonarea-nu reface individul,ci doar corpul!Daca asa este-si cum altfel?-in afara de speculatii aproape mistice si dorinte puerile(in afara geniilor,care tot niste copii raman-mai ales ei!),cum isi poate inchipui cineva intreg la minte ca intr-o alta galaxie,fie si la 10 miliarde ani lumina departare,pot exista conditii identice pt. a face posibila aparitia vietii,dar mai ales,care fac posibila evolutia….?Identice!-si tot nu ar fi indeajuns-stim din Istoria Terrei,cat de mult au contat mult mai tarziu,cateva cauze-exceptie,care la un loc au inlesnit aparitia vietii,dar mai ales evolutia pana azi….
  Si cum mi-ar putea dovedi acesti oameni ca au dreptate,cand spera precum adolescentii nerabdatori,”un semn,ceva”din Univers,ca exista extraterestrii?!In cel mai fericit caz,fiecare crede ce vrea,dar nimeni nu poate spune:eu am dreptate si tu,nu!
  De cel putin doua secole avem excogitatii similare,care n-au dus la nici un rezultat.
  In gandirea umanitatii avem de-a face cu un deja vu,iar „tema”ramane „mai actuala ca niciodata”…
  @Monica,ti-am pus niste intrebari,zilele trecute….Spune-mi macar ca le-ai citit,ca sa stiu.Nu e nevoie sa-mi si raspunzi la ele…
  Pe curand
  @Stely,sparg din nou gheata si poate pescuim impreuna,aici.Sper ca totul e ok. la tine,in cascioara….
  @Viorel ai dreptate-din nou-„nimic nou sub soare”-doar genii care pigulesc grauntele deja imprastiate printre noi-Chapeau!
  (logic!-tinem aproape,sa nu inghetam)
  @Radu,cu toate ca am studiat 4 semestre „Arta..”,habar nu am ce e aia o critica de arta.Imi place,sau nu-mi place ceva,insa cred ca mai important este
  -tot ce citim in legatura cu opera respectiva-cu cat cunoastem mai mult,cu cat ne ratacim mai des prin expozitii si galerii de arta,presupun ca avem un gust mai rafinat si mai..”doct”.Presupun
  La Devis Grebu poti si singur sa admiri ideile,desenul si culoarea-crede-ma!-maestrul e valoros
  Mi-a placut pilda cu bizantinii care,asediati fiind,dezbateau care ar fi sexul ingerilor-chiar asa,eu cred ca ingerii sunt fapturi Ceresti fara sex….,neutrii.

 64. radu Says:

  @goldmund
  Ca de obicei corect si de bun simt.
  Exact asata spuneam si eu. Daca avem alte pareri , gusturi , sentimente si mai avem si nebunia sa le si exprimam nu inseamna ca cineva care este sau se crede un geniu are dreptul sa foloseasca limbajul mahalalei.
  Cred ca exista o explicatie .
  Megalomania.
  Talentul e una .
  Megalomania este chiar altceva.
  Se poate trata

 65. Stely Says:

  Sper ca @Radu si-a epuizat repertoriul de „vorbe goale,goale ,goale” si ne va lasa in pace. Pina mai ieri credeam ca are un echivalent in blogosfera ..Dar cred ca deja ocupa primul loc, in a „lătra precum cîinii la lună”..
  Oameni de genul lui nu au respect fata de nimeni ,dar ce-i mai grav ,ca nu se respecta nici pe el insusi.. Un om care se respecta ,are simtul masurii si stie sa stea deoparte atunci cind stie ca nu este agreat ..

 66. radu Says:

  Cainii de paza (sau catelele?) pot sa fie vigilenti.
  Dusmanul e in cetate!
  Pai cum sa nu raspunzi in felul asta cand vezi atata linguseala lipsita de verticalitate.
  In general nu am raspuns la postari de genul asta mai ales de la persoane sarmane .
  E urat sa le spui ca sunt urate.
  Asa ca imi fac mea culpa si promit ca nu le mai raspund cand o iau razna.

 67. Stely Says:

  @Stely,sparg din nou gheata si poate pescuim impreuna,aici.Sper ca totul e ok. la tine,in cascioara..
  Goldmund ,
  Imi pare rau ca v-am lasat impresia ca am vreun motiv sa nu maipescuim impreuna .Poate ca intr-un fel aveti dreptate ca nu v-am mai interpelat ,dar au fost momente cind am crezut ca nu spun lucruri importante cit sa merite o replica din partea dvs..In schimb eu v-am urmarit in permanenta si v-am apreciat ,ce-i drept ,in gind , toate interventiile..
  Si,da .. Cele referitoare la topicul de astazi sunt la fel de apreciate ca si celelalte ..Am sesizat si chiar ma bucur ca sunteti printre putinii care sunteti la fel de ferm ca si maestrul AVP ,precum ca suntem deocamdata singurii pe Univers ,ajunsi la stadiul actual de evolutie ..Dar ,vorba lui AVP :”Vom trai si vom vedea”. 🙂 Am spus intodeauna ca trebuie sa fim bucurosi ca tocmai noi suntem aceia care beneficiem de aproape toate descoperirile minunate ale stiintei,dar nu numai. Fiecare preocupare umana si-a atins aproape perfectiunea .. Ceea ce va urma ,va curge de la sine , din ceea ce s-a facut pina acum.. Eu cred ca acesta este unul din motivele ptru care imi place poema Planeta -Ou.. Imi da un sens al vietii. Ma face sa ma cred importanta si in acelasi timp privilegiata ca exist ..Sida, nu imi este frica de ceea ce va urma ,chiar daca aceasta va fi miine.. Stiu ca asa trebuie sa fie .

 68. Goldmundr Says:

  @Radu,
  ai putea sa-mi spui ce nu-ti place la Viorel?-ca oricum,il abordezi la el acasa.Daca ne-am afla pe forumul lui CTP(eu,ratacit de-a binelea acolo),n-ar fi bai sa sari la postarile semnate AVP sau Devis Grebu.Dar in cabana lui,pe blogul sau,unde in mod normal vin doar prietenii si cei care doresc cu adevarat sa devina,nu inteleg nici in ruptul capului ce cauta una/unul care nu-l „inghite”….Acum,cabana e si proprietatea domnului Devis Grebu-nici de maestrul graficii nu-ti place…

  Daca ai avea doar idei diferite,si tot e greu sa fii primit cu mainile deschise,mereu.Dar daca cei doi iti sunt antipatici,nu pot intelege de ce insisti.Sau,totusi iti place la umbra celor crescuti si deosebiti-si iar ma intorc in cerc si intreb:atunci de ce ironia si toporul la tulpina lor?
  Fa-ma sa inteleg,te rog!
  PS
  Si nu esti singurul aici!!-ce se intampla cu oamenii,mai ales cu cei de la care am ceva pretentii si care se comporta ca niste copilasi rasfatati,in plina pubertate,cu ifose de baieti din internat sofisticat?Despre extraterestrii,puteti vorbi si pe forumurile extraterestrilor

 69. radu Says:

  @goldmund
  E cabana lor . Bine zis e o cabana nu o vila particulara.
  Daca e cabana si au lasat usa deschisa inseamna ca turistii pot intra.
  Daca intra si cer gazduire asta inseamna ca accepta niste conditii.
  Dar ce te faci cand cabanierul te plezneste peste fata pentru ca tu personal nu-l consider dumnezeu ?
  Daca ai observat eu nu m-am contrat cu cei doi cabanieri decat pe probleme generale nu personale.
  Ai vazut reactia?
  Mey , spuley , etc.
  Si totusi ai facut o precizare interesanta.
  Cabana este numai pentru prieteni. Ok daca este asa si cei doi cabanieri considera ca le sunt dusman imi iau rucsacul si ma duc pe varful Omul.
  Eu cred ca cei doi cabanieri de fapt nu sunt cabanieri ci proprietari incrancenati.
  Un cabanier e o gazda buna cu tot felul de turisti.
  Atata timp cat nu ma imbat si nu stric mobilierul pot am si eu un loc la prici.
  Chiar daca nu-mi place meniul in totalitate.
  In rest , respect si multumesc pentru ce mi-ai scris

 70. radu Says:

  @goldmund
  PSS
  Nu-mi place megalomania.

 71. Stely Says:

  Goldmund ,
  Va pierdeti vremea cu intrebari de bun simt ptru @Radu..
  I-am adresat postarea de mai sus in speranta ca va dovedi ca m-am inselat in a-l cataloga „latrator la luna „si ca va gasi cuvinte decente ca sa argumenteze ca ma insel.. Cred ca si-a atins si el un nivel al perfectiunii ;acela al imbecilitatii ,din pacate ..

 72. Goldmundr Says:

  @Stely,e frumos sa stii ca mai existi pt. cei din jur.
  Si eu urmaresc cu atentia cuvenita tot ce scrii tu.De multe ori ma intreb,ce-as mai putea adauga….,precum la cele scrise 20:02-frumos,sensibil.N-am stiut ca „Planeta-Ou”are o asemenea influenta pozitiva asupra ta.
  O seara placuta langa cei dragi

 73. radu Says:

  Cuvintele decente pot fi un raspuns numai la alte cuvinte decente.
  Ca ale lui Goldmund spre exemplu.
  Geaba sensibilitate fara verticalitate si caracter

 74. Goldmundr Says:

  @pP,
  am vizionat paginea de la adresa trimisa de tine,la 19:56,Devis Grebu.Splendid!

  Am redescoperit unul dintre poetii care mi-au incantat adolescenta,cu care doresc sa ma revansez:
  http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Guillaume+Apollinaire
  -” Podul Mirabeau”mmmmmmmm
  pe maine

 75. Arizonianul Says:

  Stely dragă,
  eu nu mă schim şi nici nu mă voi schimba. Ăsta am fost toată viaţa şi cine mă cunoaşte, poate să fie chezaş la ceeace afirm.
  S-a schimbat doar subiectul. Este unul extrem de serios şi care trebuie tratat cu ochii larg deschişi şi cu deosebită probitate. Este vorba despre convingerile unora, versus convingerile altora.
  Şi nu văd de ce , într-o discuţie în care toţi am avea dreptate sau greşim, este nevoie de a lovi cu pumnul un adversar.
  Sunt discuţii de principii şi fiecare, mai devreme sau mai târziu, o să afle dacă a avut sau nu dreptate. Sunt convins de asta!
  Nu scrim aici ca să facem plăcere unora, sau neplăcere altora. Nu scrim aici ca să sunăm deştepţi sau ca să intrăm în graţiile cine ştie cui…
  Discutăm despre „a fi sau a nu fi”…
  Ştiu: ceeace zic eu, poate nu convine cuiva sau altcuiva, dar o discuţie ca aceasta se poate face ca între prieteni şi nu de pe poziţii ireconcibiabile. Alea nu mai sunt discuţii…
  Şi de la OU, eu nu abdic… are dreptate aici AVP… Unde nu are dreptate însă (în opinia mea) este că există mai multe OUĂ în hăul care ne înconjoară…
  Mijloacele tehnologice şi poate un nivel scăzut al civilizaţiei umane, nu ne permit ca să le ştim, să le vedem şi să le înţelegem, în cazul în care acestea (OUĂLE) vor fi detectate…

 76. Arizonianul Says:

  Se zice că cu cât îmbătrâneşti, cu atât mai puţine lucruri te vor surprinde. Asta se va întâmpla doar dacă nu ţii capul sub nisip, cred eu.
  Dragă AVP, te asigur că am avut experienţe de tot felul şi ca adolescent şi ca om matur în ţară, dar şi ca matur şi îmbătrânit pe continentul acesta de unde scriu.
  Singura mea grijă a fost ca să-mi tratez semenii cu respect, să fiu drept, să nu fiu năpârcă şi să declar veşnică duşmănie celor care şi-au bătut joc de semenii lor, i-au desconsiderat, i-au chinuit, i-au ucis, în numele sdevărului care le convenea lor.
  În societatea românească mai există de aceştia… Sunt vânzătorii de ţară, batjocoritorii de oameni, duşmani ai românimii.
  Şi ateismul este o religie, atâta timp cât va fi moral.
  Nu uita că cele mai cumplite crime s-au petrecut şi se întâmplă în războaie în care religia a fost motorul.
  Religia, indiferent care va fi fost ea.
  Au pierit oameni cu zecile de mii, în numele diferitelor religii, indiferent dacă se mai practică acum sau acum au dispărut. Setea diavolească a omului pentru sângele uman, nu mi-o pot explica.
  Una din ultimile surprize pe acest sol, mi-a fost furnizată de un blajin călugăr budist.
  Ei da:
  Şi la ei sunt lupte între diferite secte budiste.
  Lupte crâncene, cu şiroaie de sânge…
  Cine ar fi crezut?
  Când mai sus spuneam că un nivel scăzut al civilaziţiei umane ne împiedică să vedem ceeace este în jurul nostru, tocmai la ce spusei mai sus, mă refeream…

 77. Stely Says:

  Arizonianul,
  Stiu si apreciez f.mult faptul ca nu-ti schimbi convingerile pe care ti le-ai format privitoare la teme „f.serioase” sau chiar si cu privire la oameni ..Tot ceea ca am vrut sa spun este ca au existat momente cind discutia privitoare la acelasi subiect a avut cindva elemente comune si care s-a terminat cu aceeasi expresie meycare atunci nu ti-a provocat nici o suparare..Si eu cred ca intr-o problema atit de serioasa trebuie sa lasam loc la indoieli .. Cred nu trebuie sa consideram ca cineva detine cheia adevarului absolut. Dar, cind cineva vine cu argumente aduse din studierea multor carti stiintifice ,religioase si de alta natura si le coreleaza cu gindirea lui proprie izvorita si ea dintr-o sclipire de inteligenta , nu cred ca este cazul sa ne inversunam in a-l combate pe tonuri arogante ,categorice sau a-l cataloga” megaloman „sau „amuzant.”
  Cred ca dintre toti cei care au participat la tema asta si au combatut-o ,nimeni nu a adus argumente noi si originale ,incit sa -i zdruncine ideile lui AVP ,redate atit de ingenios in „poema” lui..

 78. Riddick Says:

  Bună ziua tuturor !

  O teorie privind deriva continentelor, diferită de Pangaea (PanGeea) – creşterea în diametru a Globului:

 79. monyf51 Says:

  Cand am citit acum vreo 4 luni Planeta Ou,am ramas profund impresionata de existenta acestui poem,scris cu mare dragoste si simtire de AVP.
  …” închid ochii şi mă uit înlăutru meu, adică in memoria ce-am căpătat de când în lume am intrat, ce pot vedea, mey…? Văd clipa cea repede ce ni s-a dat, pe cea de adineaurea, pe cea de mai încoloşa, pe cea de ieri, de alaltăieri, pe cea a primului sărut, a primei zile de şcoală, a primilor paşi cătinel pe plai, a mamei şi-a tatălui din al copilăriei rai, iar pe urma firu’ vederii mi se voalează şi parcă nimic nu mai pâlpăie pe-acoloşa, niciun cadru, nicio amintire în memoria mea…”
  Nici unde in modestele-mi lecturi n-am gasit mai bine si mai simtit redata săgeata timpului, lansată din arcul Marelui Alpha, prin triada mişcării săgeţii în zbor (trecut-prezent-viitor).
  De fiecare data cand reiau fragmentele din poem,sensibilitatea mea ajunge la limite maxime .De aceea, nu as dori sa judec decat intim ceea ce este stiinta sau fantasma,pentru ca nici pregatirea si nici putinatatea culturii mele nu-mi dau voie sa o fac altfel,fara sa lovesc una sau alta dintre parti,stiinta sau poetul.
  Viata pe Pamant a fost f diferita de viata de acum.Era mult loc pe Pamant si putini oameni care sa-l ocupe.
  Ne reamintim…
  Ne reamintimdarul acestei lumi si minunatiile din ea.Darul pe care-l numim viata.Apoi ceva se-ntampla.Vietile noastre se schimba cu stingerea amintirii acestui dar.
  Simtindu-ne separati de lumea in care am venit sa traim am inceput sa construim masini,extensii ale noastre pt a putea explora aceasta lume si inca odata sa ne reamintim.
  In timp ce stiinta cauta amintirile noastre a aparut deodata un mister,o forta ce nu poate fi explicata.Oamenii de stiinta au denumit-o camp,dar ca prin minune el nu poate fi masurat,un camp ce sfideaza orice inginerie si de aceea s-a transformat din camp in inteligenta.
  Aceasta relatie forta ,camp,inteligenta era denumita de antici spirit,duh.
  La un singur lucru nu s-au gandit savantii si asta o fac poetii si aloo…nu fistecine dintre ei. La intoarcerea la noi,la amintirea noastra si la misterul din noi.
  Ce simplu dar minunat o spune AVP
  Tatăl (softu…) Meu este Duh,
  Carnea (materia… ) nu foloseşte la nimic !
  Duhul (softu…) este Cel care dă Viaţă !”

  Sunt sigura ca Tatal care ne da trup si suflet are multa imaginatie si ca ,daca a lasat omul si planeta lui,cu siguranta a gasit alte simboluri pt fiecare particica din imparatia lui .
  suntem riguros obligaţi să recunoaştem că Universul big-bangator n-o avea el un centru ca un supermoll, însa are un vârf săgetător, normal, cu care sparge Zidul Virtual, asemenea conului unui supersonic ce sparge zidul sonic c-un bubuit colosal, iar acest vârf poate fi în ultimă analiză un punct, respectiv chiar firul de praf cosmic numit Pământ, voila… Da, mey, care-i problema…?, de ce n-ar fi Terra vârful kosmic absolut, din moment ce deocamdată n-avem nicio dovadă că n-ar fi aşa, Omul şi Planeta sa, Planeta-Ou, fiind singura entitate creatoare din înconjurătorul Hău, pe care o ştim şi tu, şi eu, şi Hawking ista, savantu’ supershow…?
  O sa cred in extraterestii lui Hawking ,cand am sa ma intalnesc cu ei .Pana atunci imi voi delecta spititul cu Planeta Ou cu Fabule care devin pe zi ce trece mai interesante 😉

  Si ca Maestrul D. Grebu sa nu ma creada o ingrata,am sa va spun ca-l urmaresc 😳 cu mare atentie si placere,drept pt care o sa impartasesc cu voi un anunt pe care-l vad ca-l tine numai pt domnia sa si prietenii apropiati
  http://www.okey.ro/evenimente/artisti-romani-la-trienala-de-la-langnau-elvetia.html

 80. DespinaVestea Says:

  La prima vizionare si ascultare inteleg ca sunt urme de intindere tectonica pe fundul oceanelor si ca daca comparam cu Marte se confirma teoria.
  O sa ma mai uit la clip inca o data mai tarziu .
  Cred ca am mai auzit de teoria expansiunii globului si deriva continentelor

 81. Riddick Says:

  Era admisă deja teoria creşterii în diametru (ziua era mai mică de 24h – inelele arborilor fosili în straturile de cărbune), dar se spunea că prin acumularea de praf cosmic şi meteoriţi.

  Teoria „cojii terestre continentale iniţiale” ar însemna o creştere de la un diametru mult mai mic pentru a o explica doar prin praful cosmic şi meteoriţi.

 82. AVP Says:

  Moni, Stely, Desp et all multumesc sincer pt increderea pe care o acordati ideilor mele, care efectiv imi da elan sa continui… Pastrand proportiile, aloo, sunt convins ca acelasi sentiment l-a avut si Christ, vazand ca-n timp ce alde Anna si Caiafa il trimiteau de la unul la altul, iar pana la urma l-au dat pe mana soldatilor romani ca sa-l invete minte, ucenicii sai, oameni simpli, insa de mare noblete si fara doar si poate predestinati a-i fi alaturi, il intuiau la perfectie, exceptis excipiendis, – numitu Iuda, pai cum dreq…ups

  Dar sa o terminam cu extraterestrii lu Mr.Hawking… Postare noua, despre „revolutionaru” extraterestru Ivan Ilici !

 83. sorin cucerai Says:

  @ Stely

  Deci pentru dumneavoastra AVP e nec plus ultra, marele inovator, geniul unicat in istoria lumii, pe cind Stephen Hawking e un tip fumat, lipsit de originalitate, un cacarez mediocru?

  Well, atunci nu intimplator Romania e cum e si acolo unde e…Pina la civilizatia si normalitatea occidentale mai e…

 84. radu Says:

  @sorin cucerai
  Exact cum spuneam.
  Megalomanie intretinuta de activisti
  Va suna cunoscut?

 85. sorin cucerai Says:

  @ Stely

  Daca doriti ceva care chiar sa va taie rasuflarea, cititi aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation

  Imi cer scuze pentru faptul ca textul nu este in rusa, nu contine faimoasa strigatura „olelie-lie” si nici nu este ilustrat de Devis Grebu.

 86. AVP Says:

  @Cucerai, daca tot te lauzi ca esti un cetatean ioropean supercivilizat, atunci ar cam trebui sa-i si traduci lui Stely ceea ce zici ca te-a incantat, caci altfel s-ar phootea crede ca vorbesti in alta limba la o masa unde esti invitat sa mananci cam pe blat, prin amabilitatea gazdei care te priveste siderat si care abia-abia reuseste sa opreasca majordomu infuriat, observand ca de fapt – si ca de obicei – esti cam beat, dear baiat … 😳 Chiar sunt si io curios cum suna in rumaneste o teorie de kkt, care pe un snobitzel ca tine l-a dat gat’… 🙂

 87. orangeskorpion Says:

  am vazut un codrin semnind pe aci, este codrin stefanescu?
  atunci m-am lamurit….
  mamaaaa, ce-l mai bateau baietii de cartier din sectorul 3 pentru cit de prost era..
  :mrgreen:

 88. sorin cucerai Says:

  @ padina (sau nu asa te cheama?)

  Daca esti curios, invata engleza. Olteneasca nu se vorbeste prin lumea mare – care e mai mare chiar si decit gura padinii, daca-ti poti inchipui asa ceva…Zau, se sparie gindul…

  In rest, pofta buna!

 89. orangeskorpion Says:

  cucerai,de ce continui sa te descalifici?

 90. AVP Says:

  Dar io nu vorbeam de mine, mey, rumâne… Io stiu atata engleza incat sa-mi dau seama ca teoria aia care te-a dat gata e un kktzel care te-o fi impresionat pe tine, nu si pe mine, si nici pe Stely, care a vorbit deja despre ea pe aici, inaintea ta, aloo… Vorbeam doar despre pretentia ta ca esti un cetatean ioropean normal, dar habar n-ai despre reguli de politete elementara in orice tzeara, ba chiar si la noi la tara, la Gura Padinii, bunaoara…

  Hai, ca n-am chef sa-mi strici si aiasta seara… 👿

 91. Stely Says:

  Buna seara,
  S.Cucerai ,
  Nu inteleg de unde ati dedus ca eu il consider pe AVPgeniu unicat din istoria omenirii ,iar pe marele fizician si cosmolog S.Hawking un tip fumat ,lipsit de originalitate ,un cacarez mediocru . ??
  Eu am spus simplu asa :dintre toti cei care au participat la tema si au combatut-o ,nimeni de aici nu a adus argumente noi si originale ,incit sa -i zdruncine ideile lui AVP,redate atit de ingenios in “poema” lui..
  D-le S.Cucerai ,dvs nu ati inteles faptul ca dupa citirea si recitirea poemului Planeta -Ou m-am declarat din start o admiratoare .In momentul acela (iulie -august 2009)am scris spontan comentarii despre ceea ce mi-a placut si m-a fascinat ,atit ca stilul in care a fost redat ,dar ca si continut.. Nu mi-a fost usor sa prind ideea poemului ,intrucit nu eram invatata cu acest gen de scriere poetico-narativa ,dar din momentul cind am prins „viersul „si i-am simtit cursivitatea lui ,am inceput sa pricep ideea si mesajul operei.. Din momentul acela totul a inceput sa curga (pantha rei 🙂 in mintea mea.. Am vazut
  momentul cind a fost scris (f.tinar ) ..M-a fascinat in primul rind ,ca la virsta aceea V.Padina avea preocupari atit de serioase si de importante ..Mi-am dat seama (fara sa-l intreb ) ca ptru scrierea acestui poem, el , „auctorul”, a trebuit sa studieze multe Carti :in primul rind „Cartea Cartilor „apoi din domeniul biologiei ( Originea Speciilor ),biochimiei ,fizicii si multe din cercetarile care erau atunci de actualitate ..M-a fascinat faptul ca si le-a insusit cu precizie si ca a reusit sa le imbine cu o bogatie de cuvinte care mai de care mai „gingirlii”,dar puse exact acolo unde le este locul ,nu oricum.. Citindu-le si recitindu-le mi-am insusit „ipoteza” si filozofia Poemului .Am spus ca cred fiecare argument ..Poemul abunda in argumente ..
  Imi place si mi-a placut curajul si taria de care da dovada ptru sustinerea operei si ideii ei .. Eu admir asta,iar voi il persiflati .Le negati si le batjocoriti ca si cind voi ati fi cu mult deasupra lui.. Eu va spun acum :Tocmai ptru faptul ca dvs ,D-le S.Cucerai cit si „papagalul „asta de @radu care nu stie sa lege o fraza care sa demonstreze ca are o alta idee ,fie ea citita din carti , ma faceti sa cred ca ati refuzat din start si din alte motive citirea Poemului „Planeta -Ou”.
  Apropos ,dvs spuneti asa :nu intimplator Romania e cum e si acolo unde e…Pina la civilizatia si normalitatea occidentale mai . Spuneti asta plecind de la un rationament fals si hilar ..Vreti sa spuneti ca daca eu nu-i acord atentia si aprecierea mea fizicianuluiS.Hawking considerindu-l o nimica toata(ceea ce nu -i adevarat ) ,iar pe AVP ,din conta cel mai , impiedica Romania sa intre in normalitate ?? Ma amuzati ,zau !.. Dar ,pot sa va spun si eu acelasi lucru ..Ca tocmai ptru faptul ca nu suntem in stare sa ne apreciem valorile si umblam in lumea larga dupa altele ,suntem aici unde suntem.. S.Hawking este acum in culmea gloriei lui si nimeni nu-i neaga asta ..Pot sa spun ca tocmai asta va face pe dvs.sa cadeti peste cap ptru fiecare cuvint scos de el..Povestea cu extraterestrii este veche ..Ea nu-i o noutate ..S-au scris carti cu argumente pe baza de dovezi si analize ..Tocmai asta se intreaba si AVP ,de ce tocmai acum ,SH revine cu aceasta Ipoteza ca si cind ea este o mare descoperire ..Are vreun argument in plus ?Vom trai si vom vedea.. Abia atunci cind argumentul va fi tot atit de puternic ca si studiile despre Univers si gaurile negre si radiatiile lor, vom putea sa fim mai aproape de adevar..Pina atunci am libertatea de a-mi insusi si accepta orice idee argumentata care vine sa-mi confime sau sa-mi infirme si punctul meu de vedere ..Am crezut in existenta extraterestrilor si poate mai cred ,dar ca ei sunt niste fiinte mult superioare noua ,ba si agresive si ca vor fi un pericol ptru noi ,nu cred.Din simplu motiv ca ne tragem cu totii din acelasi D-zeu ,aceeasi „Hyperfiinta”..

  p.s.Am scris acest comentariu cu intreruperi ..Poate ca intre timp s-au scris altele si-l fac caduc ,dar il trimit fara sa ma uit ..Este un raspuns ca un argument..

 92. Stely Says:

  Imi cer scuze pentru faptul ca textul nu este in rusa, nu contine faimoasa strigatura “olelie-lie” si nici nu este ilustrat de Devis Grebu.
  Da ,parca as fi stiut ca S.Cucerai o sa inceapa sa-si dea i petic.. Remarca asta este o mica obraznicie ..Ea se vrea un misto la adresa mea,a lui AVP si a maestrului D.Grebu..
  oranges ,
  Ai spus bine :”cucerai,de ce continui sa te descalifici?”

 93. Stely Says:

  Scuze ,AVP..
  N-am spus tot ..si nici cee ce este mai important ..Stiu insa ,sigur, ca va veni vremea cind iti vor fi confirmate toate Ipotezele .
  Si,da …Nimeni pina la tine nu a adus in acelasi timp nouatatea in scriere cit si in continut. ..Un poem ca un fluviu .. Va trebui sa povestesti cindva istoria acestui Poem..

 94. AVP Says:

  @Stely, cred ca ma cunosti destul de bine, de-acuma, ca sa realizezi ca, daca n-as sti cu maxima precizie ca ai in fond dreptate, te-as repezi de n-ai mai calca pe-aci, n-asa… ? 🙄 Ai observat cumva ca sunt sensibil la adoratiile de mucava sau ca n-as avea curaj sa reped o hahalera ce-mi trage limbi numai pentru a intra in gratia mea… ? 🙄 Pe bune te-ntreb, fata mea…

  update:Asa ca numai un tontoman ca radu poa’ sa creada ca un creator – de exemplu Dzeu, pe care nu-l deranjeaza chorul ingerilor din Empireu, sau chiar si eu, un creator mai miciman, ca sa folosesc un cuvintzel de popeye diliman 🙂 – e megaloman… Noapte buna, draga prietena.

 95. Stely Says:

  AVP ,
  Cred ca ai observat ca am raspuns la provocari ..
  S.Cucerai ma provoaca cu scopul de a te ataca pe tine.. Eu ii raspund ca sa-mi apar convingerile si sa-i demonstrez ca sunt consecventa ..Este o forma de respect de sine.. N-am sa ma dezic de ceea ce am spus , minata de furie sau de nu stiu ce interes de moment. Poate ca vei avea vreodata vreun prilej sa ma repezi si poate am sa ma supar si poate n-am sa mai dau pe-aici ,dar niciodata nu am sa-mi iau vorbele inapoi .. Ramine batut in cuie. 😳 🙂

 96. pP Says:

  fssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!
  n’est ce pas?S.Cucerai?.
  http://www.adevarul.ro/international/calatorim-astrofizician-Stephen-Hawking-Universul_0_255574933.html
  fsssssssssssssssssssssssssss!!!!!
  sssssssssssssssssssssssssss!!!!!
  s.
  .

 97. radu Says:

  PP
  Esti vestal?
  Sau eunuc?

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  avp reply : Aicea, pe replica lu radu cel mumos & furios – apropo, n-am mai auzit nemic de el 🙄 – se termina prima editie a topicului si-ncepe editia a doua, azi, 06.01.2012.

 98. monica Says:

  AVP,
  recitesc dupa aproape un an cele de mai sus si sincer sunt incantata 🙂 Putin chiar si de unicul meu comentariu;
  in completarea lui mai aduc ceva , de actualitate.
  Nu am un link si poate nu e reprodusa identic fraza dintr-o stire despre savant,dar e de remarcat ca in timpul scurs de la aparitia topicului dtale si pana azi, Stephen Hawking s-a mai schimbat nitel, extraterestrii de care la acea vreme trebuia sa ne temem au fost dati uitarii,mai nou mintea lui fiind ocupata de cel mai mare mister al Universului, este femeia S-o fi auzit Maestrul particulei lui Dumnezeu de Alien Versus Predator… asa cum mi-am dorit eu candva 😉 ❓

 99. Stely Says:

  Grozav !!!! Pagina asta este o opera de arta . Cu topic si ilustratii geniale . Si cei citiva comentatori ,fara trolli ,au si ei contributia lor. 🙂
  Apropo de SH … Implineste 70 de ani in curind .Am citit pe Htnw ca are un interviu interesant . Printre altele a spus ca una dintre enigmele vietii sale ? este …ghici cine ? Hai va las sa cititi . Eu m-am amuzat . 🙂

 100. AVP Says:

  Hai ca ghiciese mai naintea ta, ghici cine…? 🙂 Io va las sa va amuzati in continuare, am treaba pana preste cap… 😳

 101. Stely Says:

  Bravo ,Monica ! Uite ca ai venit cu stirea completa . Eu am scris din amintiri ,n-am mers sa aduc linkul. Dar acum merg sa-l aduc. Hmm! Si eu am sesizat ca problema extraterestrilor a fost lasata in coada de peste.

 102. monica Says:

  Multumesc ,AVP !
  am luat frica taguirilor,aici si emotia ma face sa gresesc mereu 🙂
  Ce bine-ar fi,AVP, daca as avea timp de dicstractie 👿

 103. AVP Says:

  Mony, hai sa fim optimisti, draga prietena. Viata, chiar si pt noi, astia, e frumoasa ! Uite, dupa ce ma voi elibera de targeturile sine qua non ale realitatii, am sa va povestesc intr-un post special o intamplare minunata (la propriu!), din care putem deduce ca cineva acolo sus ne pazeste si poate chiar ne liubeste, mai stii ? 🙂 Sigur ca multi vor fi socati ori vor ricana ca bat campii, dar asta e situatia. Din pacate, nu mai am un aparat foto ca sa va prezint bradutu nostru de Craciun din camera asta in care stau, caci el e heroul principal al povestirii 🙂 Stay in touch ! 🙂

 104. monica Says:

  Dar merita a fi semnalat (tot fara link 🙂 ) si lansarea, de curand, a unui apel disperat al NASA catre toti cei care detin dovezi audio sau video ale intalnirilor de gr 0. Cred ca cercetatorii sunt intr-o situatie in care existenta hominizilor (ce lipsa de imaginatie,țțțțț) stravezii trebuie argumentata intr-un fel,odata si-odata :))

 105. Goldmund Says:

  Draga Monica,
  pentru mine ramane un mister cum omul a rezistat la atatea epidemii(ultima mare, ‘gripa spaniola’ a luat viata la mai multi oameni decat primul infern mondial!), razboaie, dictaturi infioratoare, revolutii si cataclisme naturale de tot felul, de la cutremure devastatoare, la eruptii de vulcan colosale, pana la tsunamii pustiitoare(cert este ca inaintasii tai, ai mei au supravietuit cu bine!!) Avand in fata finitatea vietii, a luminii vazute si a parfumului partenerului de drum…, a muzicii divine si a altor bucurii pamantene, iar in spate miliarde de fiinte ce nu mai sunt printre cei vii, dar stiind si ca in lumea noastra vulgara nu prea exista morala sau dreptate pentru toti semenii nostri, ma intreb mereu cum de mai rezistam, cum ne impacam cu destinul clar si crud al existentei perene…OK, credinciosii s-au sprijinit din totdeauna nu doar pe familie si prieteni sau cateva teorii sal-va-toare, ci si pe Cel ce este si va fi, Creatorul tuturor Universurilor….Vad ca nu-i indeajuns….
  Unii cred ca exista vampiri, altii cred in extraterestrii sau in gauri negre, gauri de vierme si teleportarea corpurilor vii. La inceput, de fiecare data a fost literatura, apoi credinta in toate aceste lucruri. Personal, nu cred in extraterestrii pentru ca nu ar fi posibil ca Dumnezeu sa fi dat un chix atat de mare cu noi(fiii Lui) incat sa fi incercat acelasi lucru inca o data, in alta parte….Exculs nu e, dar e putin probabil. Posibil ar fi, din moment ce exista Sori la 12 miliarde ani lumina departare de noi….(daca ar exista acesti ‘Alieni’ si ne-ar vizita, de ce s-ar ascunde de noi fiintele astea care ar putea avea cateva miliarde de ani de dezvoltare in fata noastra???? Nu e ‘putin’ absurd?!

 106. monica Says:

  Gold,
  lipsa de imaginatie face si ea parte din ”bucuriile vietii” ca altfel am fi cu totii CREATORI SUPREMI !
  Am vazut de muuult un film excelent in care un mare regizor,pe atunci necunoscut mie- J Camerun – si-a imaginat si un alt fel de extraterestri decat cei cu care ne indopau mintile -The Abyss se numea . Mai tarziu i-a pus insa in doua picioare,le-a pus ochi si minte de la pamanteni ,ca sa i faca Avatare care sa respecte ”modelul” cu care au pacalit omenirea 😛 . Ordinu se executa ,nu se discuta.

 107. monica Says:

  In ceea ce priveste credinta,admit faptul ca esti de acord cu mine ce rol imens a jucat Biblia in formarea spiritului uman.Ea a fost citita si recitita ,tradusa in toate limbile pamantului,este cea mai tiparita carte a tuturor timpurilor.Multi dintre cei care o au, nu au citit-o sau au citit f putin din ea,pe motiv marturisit ca nu au inteles textele si se simt uneori descurajati, dar au pastrat-o,ca pe un talisman,un punct de sprijin la indemana, atunci cand simti ca pamantul se zguduie,cand apele navalesc ,cand boala te cuprinde . Orice om are nevoie si voie sa creada in ceva ca sa-si pastreze echilibrul .

 108. monica Says:

  Ei, AVP face parte din cei care a citit-o ,o data ,de doua ori,nu stiu ca nu mi-a zis .Si-a pus intrebari. A gasit raspunsuri sau macar a incercat asta,facand din ea hrana lui ,aproape.Diferenta intre el si altii (care cotcodacesc) este ca i-a decodificat sensurile si le-a scris intr-o nota personala care ,uite,unora nu le convine 🙂 Si ce daca? Un om are voie si nevoie sa creada in ceva ? E ca la CERN . Cei de-acolo Cred,pe baze stiintifice(mai mult sau mai putin ), ca au dat de Particula lui Dumnezeu ! Le zice cineva ,ceva? Hawking ,mai nou crede ca femeia este marea enigma a Universului. Poate sa-l deturneze cineva de la credinta sa?NU ! Mergem mai departe ,oricum

 109. monica Says:

  Ei, AVP face parte din cei care a citit-o ,o data ,de doua ori,nu stiu ca nu mi-a zis .Si-a pus intrebari. A gasit raspunsuri sau macar a incercat asta,facand din ea hrana lui ,aproape.Diferenta intre el si altii (care cotcodacesc) este ca i-a decodificat sensurile si le-a scris intr-o nota personala care ,uite,unora nu le convine 🙂 Si ce daca? Un om are voie si nevoie sa creada in ceva ?Da! E esenta vietii! E ca la CERN . Cei de-acolo Cred,pe baze stiintifice(mai mult sau mai putin ), ca au dat de Particula lui Dumnezeu ! Le zice cineva ,ceva? Hawking ,mai nou crede ca femeia este marea enigma a Universului. Poate sa-l deturneze cineva de la credinta sa?NU ! Mergem mai departe ,oricum

 110. Goldmund Says:

  „Eu sunt Lumina Lumii”

  Exista o sumedenie de animale care traiesc pe fundul marilor si oceanelor care practic nu au nevoie de ochi, pentru ca la adancimi mari domneste intunericul permanent, astfel ochii acestor vietuitoare au degenerat, s-au atrofiat sau chiar au disparut. Exista si animale terestre care au ochii atrofiati, precum cartitza. Totusi si aceste animale ‘iubesc’, se inmultesc, supravietuiesc…

  Exista multe drumuri care pot duce la fericirea individuala, insa doar unul duce spre Lumina, indiferent de imprejurare:
  Iisus spune „Eu sunt..”, „Eu sunt…”…”Eu sunt Lumina Lumii”. Lumea acelor timpuri era doar Europa si Asia si parti din Africa, in rest lumea cunoscuta de evrei (si europeni) era restransa…”Lumina Lumii” se refera si la cele doua Americi, Australia si Oceania, desigur – atunci inca Terra incognita. Si nu numai! Lumina e a Universului si chiar mai departe, e o Lumina infinita, fie ca e vorba de mai multe Universuri, Universuri paralele sau ‘gauri negre’. „Eu sunt Lumina Lumii” e mai mult decat cunoaste omenirea la un moment dat, pentru ca nu avem de-a face cu acele cunostinte descoperite spiritului uman prin cercetare…; avem de-.a face cu Lumina dumnezeiasca, fie ca stim de ea, sau nu, fie ca incepem si dorim sa o intelegem, sau nu, fie ca o acceptam sau nu. Astfel Biblia nu e doar o carte in biblioteca, Biblia este izvorul tuturor cunostintelor eterne. De la cifrele si matematica Civilizatiei Indusului la matematica si fizica cuantica e doar un salt de o secunda, insa anii si miliardele de ani(de cercetare)… de-acum incolo, ce vom afla?! Mai mult decat Lumina Universurilor?
  Chiar ca sunt curios….


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s