A p e l pentru condamnarea internationala a pactului Stalin-Hitler

A p p e a l

for the condemnation of the Stalin-Hitler Pact and its consequences as illegitimate and criminal

To the presidents of those states

that were the victims of this Pact

H.E. the President of Poland – Bronisław Komorowski

H.E. the President of Romania – Traian Băsescu

H.E. the President of Finland – Tarja Halonen

H.E. the President of Lithuania – Dalia Grybauskaitė

H.E. the President of Latvia – Valdis Zatlers

H.E. the President of Estonia – Toomas Hendrik Ilves

H.E. the President of the Republic of Moldova – Mihai Ghimpu

For the information of

H.E. the President of European Parliament Jerzy Buzek

– Appeal signed by thirty-three civic and trade-union organisations from Romania –

Your Excellencies,

On the seventieth anniversary of the Katyń massacre:

1). We ask that you should establish an international commission representing Poland, Romania, Finland, Lithuania, Estonia and the Republic of Moldova in order to analyse the consequences of the HitlerStalin Pact (known as the Molotov-Ribbentrop Pact) upon these states and their populaces. This commission shall draw up a final report during the course of this year.

2). We ask that you should condemn the HitlerStalin Pact and its consequences as illegitimate and criminal. In accordance with the example set by Romania in officially condemning communism, the condemnation of the HitlerStalin Pact shall take place in full knowledge of the facts, on the basis of the final report to be drawn up by the proposed international commission and in front of the parliamentary assemblies of the states that were the victims of this alliance between Hitler and Stalin.

3). We ask that you should take action in order that the European Union, Council of Europe and other competent international bodies should condemn the HitlerStalin Pact and its consequences as illegitimate and criminal.

4). We ask that you should take action in order that the states and peoples that were victims of abuses, crimes and illegalities as a result of the HitlerStalin Pact should receive moral and material reparations, with the level and modalities of such reparations to be established by a commission recognised by the competent international bodies.

*

The consequences of the “non-aggression” pact between two of the greatest criminals in history, Stalin and Hitler, were illegitimate and criminal for the nations of Poland, Romania, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. This illegitimate and criminal pact was signed in Moscow on 23 August 1939 by foreign ministers Molotov and Ribbentrop, in the presence of Stalin. The Pact contained a secret protocol whereby the territories of neighbouring states were to be divided up between Germany and the U.S.S.R. The application of the clauses of the Pact spelled the onset of national disaster for Poland, Romania, Finland, Lithuania, Latvia, and Estonia.

*

We hereby mention that in April 2009 the European Parliament passed with a large majority a resolution whereby the date 23 August was declared European Day of the Victims of Stalinism and Nazism.

*

The demands of this Appeal correspond to those of the Proclamation for the De-communisation of Romania, launched on 23 August 2008, on the sixty-ninth anniversary of the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact.

Bucharest, 19 April 2010

Sorin Ilieşiu –initiator and author of the Appeals for the national and international condemnation of communism (http://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html , Vice-president of the Civic Alliance, Romania

Vladimir Tismăneanu – Professor of Political Science – University of Maryland, U.S.A., President of the Scientific Commission –  Institute for the Investigation of the Crimes of Communism and for the Memory of Romanian Exile

Mihai Şora – philosopher, foundarof the Group for Social Dialogue, Romania

Devis Grebu – artist painter, Romania

Viorel Padina – poet, former dissident, author of “No!” (1981) and “Call to Europe” (1980), Romania

Dorin Dobrincu – historian, general manager – National Archives of Romania

Angela Furtună – writer, Romania

Constantin Dobreformer leader of the miners revolts in the Jiu Valley in 1977, Romania

Irena Maria Gorian – journalist, graphic artist, Poland / Canada

Luiza Palanciuc – writer, Romania

Dan Călinescu – general manager – Universal, Toronto, Canada

Delia Prvacki – visual artist, Singapore

Alexandru Avram, Dr., professor of Ancient Greek History, University of Le Mans, France

Lidia Sofica-Nasinec writer, Prague, Czech Republic

Ioan Adrian Pora, visual artist, Mississauga, Canada

Magdalena Möller – translator, München, Germany

Alexandre Herlea – professor, Paris, France

Anca Lemaire – architect, Paris, France

Ştefana Bianu vice-presidente Conseil Mondial Roumain (CMR), Paris, France

Ana Ţuţuianuprofessor, Civic Alliance, Romania

Cicerone Ioniţoiu historian, former political prisoner, Paris, France

Antonie Popescu – lawyer, Bucharest, Romania

Remus Radina former political prisoner, Paris, France

Gheorghe Boldur-Lăţescu cyberneticist, professor, Bucharest, Romania

Paul Dumitrescu former political prisoner, Bucharest, Romania

Alexandru Negresco-Şuţu – former political prisoner, Paris, France

Anamaria Pop – writer, translator, Szalkszentmarton, Hungary

Ilie Mihalcea – journalist, Paris, France

Radu Drăgan – architect, journalist, Paris, France

Anna Tabacu – studentă, Budapest, Hungary

Dana Stephan – Ph.D, Ravensburg, Germany

Şerban Rădulescu Zoner – historian, the former president of the Civic Alliance, Romania

This appeal is supported by the following organisations:

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – President

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989, George Costin – Executive President

Seniorii Ligii Studenţilor, Antonie Popescu, Romeo Moşoiu, Marius P. Clonda

Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vice-president

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, Dr. Traian Orban – President

Fundaţia Culturală Memoria – filiala Argeş, Prof. Univ. Ilie Popa – President

Fundaţia Icar, Dr. Camelia Doru – President

Asociaţia 22 Decembrie 1989 Baia-Mare – Adiel Florian, Preşedinte

Comitetul de Acţiune pentru Democratizarea Armatei – ofiţerii C.A.D.A. 1990

Romanian-American Network Inc. NGO – Chicago, U.S.A. – Steven V. Bonica – President

Asociaţia Cives, Ioan Roşca – President

Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vice-president

Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – President

Organizaţia luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, I. Leşu – President

Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – President

Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, Prof. Univ. Dr. Florin-Cristian Gheorghe – President

Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – President

Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – President

L’Alliance Belgo-Roumaine, Brussels, Ecaterina Evanghelescu – President

Consiliul Român American, Neculai Popa – President

Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – President

Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – President

Asociaţia Apolitică “Societatea Târgovişte”, Ilie Petre Ştirbescu – President

Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – President

Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – President

Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (over 1,000,000 members), Dr. Engineer Gheorghe Chioaru – President

Grupul văduvelor de eroi martiri

Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – President

Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – President

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara

Sindicatul ALRO Slatina, Ion Ioan – President

A p e l

pentru condamnarea pactului Stalin-Hitler

şi a consecinţelor lui ca ilegitime şi criminale,

către preşedinţii statelor

care au fost victime ale acestui pact

E.S. Domnului Preşedinte al Poloniei – Bronisław Komorowski

E.S. Domnului Preşedinte al României – Traian Băsescu

E.S. Doamnei Preşedinte a Finlandei – Tarja Halonen

E.S. Doamnei Preşedinte a Lituaniei – Dalia Grybauskaitė

E.S. Domnului Preşedinte al Letoniei – Valdis Zatlers

E.S. Domnului Preşedinte al Estoniei – Toomas Hendrik Ilves

E.S. Domnului Preşedinte al Republicii Moldova – Mihai Ghimpu

Spre informarea

E.S. Domnului Preşedinte al Parlamentului European Jerzy Buzek

– apel semnat de 33 de organizaţii civice şi sindicale din România –

Excelenţele voastre,

La 70 de ani de la masacrul de la Katyń:

1). Vă solicităm să înfiinţaţi Comisia internaţională a Poloniei, României, Finlandei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei şi Republicii Moldova pentru analiza consecinţelor Pactului Hitler-Stalin asupra acestor state şi asupra popoarelor lor. Această comisie va elabora un raport final în cursul acestui an.

2). Vă solicităm să condamnaţi Pactul Stalin-Hitler şi consecinţele lui ca ilegitime şi criminale. Conform modelului românesc de condamnare a comunismului, condamnarea Pactului Stalin-Hitler trebuie făcută în deplină cunoştinţă de cauză, în baza viitorului raport final al respectivei comisii internaţionale, în faţa Camerelor Parlamentelor din statele care au fost victime ale pactului dintre Stalin şi Hitler.

3). solicitămacţionaţi pentru condamnarea de către Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi de către alte foruri internaţionale competente, a Pactului Stalin-Hitler şi a consecinţelor lui ca ilegitime şi criminale.

4). solicitămacţionaţi pentru despăgubirea morală şi materială a popoarelor şi a ţărilor care au fost victime ale pactului dintre Stalin şi Hitler, faţă de abuzurile, fărădelegile şi crimele comise împotriva acestor ţări şi a cetăţenilor lor, nivelul şi modalităţile de despăgubire urmând a fi stabilite de o comisie recunoscută de forurile competente internaţionale.

*

Consecinţele pactului de “neagresiune” dintre cei mai mari criminali ai istoriei, Stalin şi Hitler, au fost ilegitime şi criminale faţă poporul polonez, român, finlandez, lituanian, letonian şi estonian. Acest pact ilegitim şi criminal a fost semnat la Moscova, în 23 august 1939, de către miniştrii de externe Molotov şi Ribbentrop, în prezenţa lui Stalin. Pactul a avut un protocol secret conform căruia au fost împărţite teritorii ale unor state vecine. Aplicarea prevederilor pactului a însemnat începutul dezastrelor naţionale pentru Polonia, România, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia.

*

Istoricul britanic Paul Johnson a prezentat foarte sugestiv semnarea pactului Stalin-Hitler: „Măcelarii Europei, ameţiţi de băutură, îşi jucau rolurile îmbrăţişându-se cu tandreţe şi clătinându-se pe picioare. Arătau efectiv ca un grup de gangsteri rivali care avuseseră şi înainte ceva de împărţit, dar acum o luau de la capăt ca  profesionişti ai aceloraşi afaceri”.

*

Menţionăm că Parlamentul European a adoptat în aprilie 2009, cu o largă majoritate, rezoluţia prin care ziua de 23 August a fost declarată Ziua europeană a victimelor stalinismului şi nazismului.

*

Solicitările din acest apel sunt conforme cererilor Proclamaţiei pentru decomunizarea României, lansată la 23 august 2008, la 69 de ani de la semnarea Pactului Hitler-Stalin.

Bucureşti, 19 aprilie 2010

Sorin Ilieşiu – iniţiator, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului  http://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html , vicepreşedintele Alianţei Civice – România

Vladimir Tismăneanu – Profesor de ştiinţe politice – University of Maryland, SUA, Preşedintele Consiliului Ştiinţific – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

Mihai Şora – filozof, fondator al Grupului pentru Dialog Social

Devis Grebu – artist plastic

Viorel Padina – poet, fost disident, redactor al samizdatului “NU!” (1981) şi al “Apelului catre Europa” (1980)

Dorin Dobrincu – historian, director – Arhivele Naţionale

Angela Furtună – scriitoare

Constantin Dobre – fost organizator şi conducator al revoltelor minereşti din Valea Jiului 1977

Irena Maria Gorian – jurnalist, grafician, Polonia / Canada

Luiza Palanciuc – scriitoare

Dan Călinescu – director general – Universal, Toronto, Canada

Delia Prvacki – artist plastic, Singapore

Lidia Sofica-Nasinec publicist şi traducător, Praga, Cehia

Ioan Adrian Pora – artist plastic, Mississauga, Canada

Magdalena Möller – traducătoare, München, Germania

Alexandre Herlea – prof.univ., fost ministru al integrării europene, Paris, Franţa

Anca Lemaire – arhitect, asociaţia AFMS, Paris, Franţa

Ştefana Bianu vice-preşedinte Conseil Mondial Roumain (CMR), Paris, Franţa

Ana Ţuţuianu – profesoară, Alianţa Civică, România

Cicerone Ioniţoiu istoric, fost deţinut politic, Paris, Franţa

Antonie Popescu – avocat, Bucureşti

Remus Radina fost detinut politic, Paris, Franţa

Gheorghe Boldur-Lăţescu – cibernetician, prof.univ.dr, Bucureşti

Paul Dumitrescu – fost deţinut politic, Bucureşti

Alexandru Negresco-Şuţu – fost deţinut politic, Paris, Franţa

Anamaria Pop – scriitor, traducător, Szalkszentmarton, Ungaria

Ilie Mihalcea – jurnalist, Paris, Franţa

Radu Drăgan – arhitect, jurnalist, Paris, Franţa

Anna Tabacu – studentă, Budapesta, Ungaria

Dana Stephan – medic, Ravensburg, Germania

Şerban Rădulescu Zoner – istoric, fost preşedinte al Alianţei Civice

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte

Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989, George Costin – Preşedinte executiv

Seniorii Ligii Studenţilor, Antonie Popescu, Romeo Moşoiu, Marius P. Clonda

Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte

Fundaţia Culturală Memoria – filiala Argeş, prof.univ.Ilie Popa – Preşedinte

Fundaţia Icar, Dr. Camelia Doru – Preşedinte

Asociaţia 22 Decembrie 1989 Baia-Mare – Adiel Florian, Preşedinte


Comitetul de Acţiune pentru Democratizarea Armatei
– ofiţerii C.A.D.A. 1990

Romanian-American Network Inc. NGO – Chicago, SUA – Steven V. Bonica – Preşedinte

Asociaţia Cives, Ioan Roşca – Preşedinte

Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte

Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – Preşedinte

Organizaţia luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, Ion Leşu – Preşedinte

Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte

Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte

Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte

L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte

Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte

Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte

Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte

Asociaţia Apolitică “Societatea Târgovişte”, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte

Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte

Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte

Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte

Grupul văduvelor de eroi martiri

Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara

Sindicatul ALRO Slatina, Ion Ioan – Preşedinte

66 Răspunsuri la “A p e l pentru condamnarea internationala a pactului Stalin-Hitler” r r

 1. Aldo-Cristinel Hanek Says:
  21 aprilie 2010 la 07:55 engineer, Germany
 2. despinavestea Says:
  21 aprilie 2010 la 09:27 Sper sa fim multi
 3. mihaibeltechi Says:
  21 aprilie 2010 la 09:42 sustin apelul si dau mai departe.
  mihai beltechi,profesor de istorie.
 4. stelyionescu Says:
  21 aprilie 2010 la 11:04 Steliana Ionescu -biolog
  Este cel mai impresionant Apel de pina acum -prin continut ,initiativa – Apelul cheama la solidaritate si responsabilitate, in primul rind ,pe Sefii de State ai tarilor afectate de cel mai nedrept ,barbar si ilegal Pact ,semnat de doi agresori verosi ,care prin consecintele lui au mutilat trupul si sufletul a sase tari mindre si demne din inima Europei..
  Doamne Ajuta ! Suntem martorii unei actiuni memorabile, care vine sa readuca Adevarul si Dreptatea , ptru popoarele noastre..
 5. Victor Fesci Says:
  21 aprilie 2010 la 11:19 Geolog (pensionar)
  Sustin Apelul pt condamnarea pactului HITLER& STALIN
  Sper sa fie nu numai semnat de Presedinti ,dar si insusit de ei ca o necesitate, pe viitor, de condamnare si stopare a
  oricaror altor forme de agresiune asupra
  VIETII si INTEGRITATII UMANE.
 6. Monica Fesci Says:
  21 aprilie 2010 la 11:28pensionarSustin Apelul pt condamnarea pactului HITLER& STALIN

 7. sorin c Says:
  21 aprilie 2010 la 11:45 Sorin Cucerai, philosopher
 8. Gelu Diaconu Says:
  21 aprilie 2010 la 11:52 Gelu Diaconu, filolog clasic
 9. petreD Says:
  21 aprilie 2010 la 12:57 Dinca Petre (semnatar al Apelului catre Europa, a doua tentativa, august 1981), jurist, Corabia
 10. Loda Says:
  21 aprilie 2010 la 17:38 Rodica Nitu, profesoara, Zalau :
  Sustin Apelul de condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov ! Timpul nu mai are rabdare.
 11. maria Says:
  21 aprilie 2010 la 17:46 Maria Dumitrescu , economist.
 12. Riddick Says:
  21 aprilie 2010 la 17:59 Riddick
 13. george41 Says:
  21 aprilie 2010 la 19:16 Sustin apelul.
 14. Radu Vancu Says:
  21 aprilie 2010 la 19:17 Radu Vancu, scriitor, lector la Facultatea de Litere si Arte din Sibiu
 15. Vasile Victor Says:
  21 aprilie 2010 la 19:48 Sustin apelul pentru condamnarea internationala a pactului Hitler-Stalin – ca ilegitim si criminal.
  Vasile Victor – inginer si jurist
 16. Goldmundr Says:
  21 aprilie 2010 la 20:06 Sunt pentru condamnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.
  E timpul ca acest pact nedrept,semnat in numele a doua dictaturi cumplite,sa fie anulat.Nu doresc in nici un caz schimbarea granitelor cu forta si sunt pentru intarirea democratiei in tarile din Estul Europei,acolo unde societatile,pe drumul lor spre libertate si dreptate, o au inca greu din cauza unui trecut dureros si inca neelucidat in intregime,dar si din cauza pactului semnat la indemnul si din vointa celor mai mari dictatori ai Istoriei Moderne.
  Adrian Rau,
  Germania Federala
 17. devis grebu Says:
  21 aprilie 2010 la 20:12 Semnez/votez — cum se spune — acest APEL , cu doua maini –la vedere– impotriva initiatorilor acestei marsavii (Pactul Hitler-Stalin), dar mai ales ,impotriva ” nostalgicilor ” nerusinati .
 18. drsuz Says:
  21 aprilie 2010 la 20:22 chiropractor, Toronto
 19. Leon Dogaru Says:
  21 aprilie 2010 la 20:27 Ca basarabean sper sa vad implinita solicitarea.
 20. Emilia Neamtu Says:
  21 aprilie 2010 la 20:35 Emilia Neamtu, profesor
 21. frovol Says:
  21 aprilie 2010 la 20:40 Toronto, Canada
 22. Adrian Merfu Says:
  21 aprilie 2010 la 20:50 Student doctorat filozofie politica la Carleton University Ottawa, Canada
 23. Dan Iancu Says:
  21 aprilie 2010 la 20:52 scriitor, romania
 24. Bogdan Constantinescu Says:
  21 aprilie 2010 la 20:56 Dr. Bogdan Constantinescu, Physicist, Senior Researcher. National Institute for Physics and Nuclear Engineering – Bucharest, Romania
 25. Dima Says:
  21 aprilie 2010 la 21:02 Dima Miruna
  programator, Paris
 26. M.G. Says:
  21 aprilie 2010 la 21:04 era si timpul!
 27. Florin Budescu Says:
  21 aprilie 2010 la 22:05 Sustin apelul. Florin Budescu, jurnalist.
 28. arizonianul Says:
  21 aprilie 2010 la 22:21 Cum se poate semna acest apel?
  Desigur că l-aş semna imediat, dar… unde_
  Dacă dumneavoastra, domnule AVP, puteţi să mă înregistraţi semnând pentru mine, atunci semnaţi-l pe Nick Popescu, simplu pensionar de origină română, care locuieşte în Peoria, Arizona, SUA…
  Mulţumesc cu anticipaţie.+++++++++++++++++++++++
  avp reply : pai, dumnule Arizonianul, tocmai l-ati semnat, cu aceasta ocazie :) Multumesc si eu !

 29. pP Says:
  21 aprilie 2010 la 22:28 miruna dima constans & constantin constans
 30. Stefan Caliga Says:
  21 aprilie 2010 la 22:38 Aliantele intre regimurile dictatoriale care au ca scop impartirea lumii in zone de influenta sunt de natura criminala si impotriva drepturilor legitime ale tuturor popoarelor. Impotriva unor asemenea asociatii politice opinia publica si statele democratice trebuie sa ia atitudine si sa aplice sanctiunile oportune.
 31. Stefan Caliga Says:
  21 aprilie 2010 la 22:40 Sustin demersul initiatorilor.
 32. mircea s. bozan Says:
  21 aprilie 2010 la 22:42 Mircea S. Bozan, Herausgeber, CASA Verlag, Germania
  Sigfried Woratsch, IMAGE Studios, Luxemburg,
  Alexandru Bozan, medic stomatolog, Sibiu
  Ioan Ungureanu, prof, Frankfurt a.M., Germania
  Nikolaus Damian, artist plastic, Lörach, Germania
  Traian Gligor, grafician, Uni Tübingen, Germania
  Michael Binder, Marketing Leiter, JRS, Germania
  Dan Rusu, arh., Aachen, Germania
 33. Platon Says:
  21 aprilie 2010 la 22:51 pensionar din capitala
 34. Alexandra Ramona Merfu Says:
  21 aprilie 2010 la 23:37 Asistenta medicala, Royal Victoria Hospital Montreal, Canada
 35. AVP Says:
  22 aprilie 2010 la 00:05All,Rugam postatorii care nu-si vad mesajele publicate imediat sa nu se impacieteze, ci sa aiba un pic de rabdare pana cand mesajul dansilor va fi aprobat de catre administratorul blogului. E vorba de optiunea de aprobare a primului mesaj transmis de un nickname, dupa care celelalte mesaje vor putea sa apara in real time. Aceasta e o masura de aparare minimala contra spameorilor si spurcatorilor obisnuiti de forumuri.

  Va multumim pt intelegere.

 36. Ileana Andruchovici Says:
  22 aprilie 2010 la 00:16 Entrepreneur, USA
 37. Florica Mears Says:
  22 aprilie 2010 la 01:19 modificăFlory Mears – teacher, Houston, Texas. Victima a mineriadei din 14 iunie, 1990 din Piata Universitatii Bucuresti, refugiata politic.
 38. Emanuel Tanjala Says:
  22 aprilie 2010 la 05:12 Emanuel Tanjala, Lynchburg, Virginia, fotograf de presa, fugit din Romania in 1981, “ajutat: de Ceuasescu si regimul dracesc comunist
 39. tivadar ion vasile Says:
  22 aprilie 2010 la 07:28 Cluj Napoca
 40. Madalina Glavan Says:
  22 aprilie 2010 la 09:07 elev – Braila, Romania
 41. Liviu Stan Says:
  22 aprilie 2010 la 10:00 Liviu G. Stan – writer, journalist, Romania
 42. DANIELA BONELLI Says:
  22 aprilie 2010 la 10:16 Sustin si semnez din toata inima acest apel!Sper ca asemenea crime sa nu se mai repete!
 43. Maria Hulber Says:
  22 aprilie 2010 la 10:40 Semnez Apelul pentru condamnarea internationala a pactului Stalin-Hitler.
  Maria Hulber – profesoara, Oradea
 44. Adrian Vasiliu Says:
  22 aprilie 2010 la 12:12 Semnez Apelul pentru condamnarea internationala a pactului Stalin – Hitler
  Adrian Vasiliu – manager, Algeria
 45. Adrian R. Says:
  22 aprilie 2010 la 13:15 Adrian Rusu, inginer, Bucuresti
 46. george balan Says:
  22 aprilie 2010 la 13:18 george balan, arhitect, bucuresti
 47. ioan constantinescu Says:
  22 aprilie 2010 la 13:35 ioan si mihaela constantinescu
  pensionari
  semnam apelul cu speranta ca sa fie luat in consideratie de sefii de stat carora le este adresat si care sa intreprinda o masura comuna pentru condamnarea pactului stalin-hitler.
 48. boca marius Says:
  22 aprilie 2010 la 14:47 Semnez Apelul pentru condamnarea internationala a pactului Stalin-Hitler.
  Boca Marius-Liviu
 49. Costica Says:
  22 aprilie 2010 la 16:33 Aveam 4 ani cand au inceput sa “bata canoanele” dinspre Cernauti.Nu stiam unde se vor opri.
  Mama a luat vaca de funie,closca cu pui intr-un cos de nuiele si am plecat spre padure,unde locuiau bunicii.
  In urma mea,venea cateaua care ne pazea gospodaria.
  Cumplite vremi.Ma bucur ca am ocazia sa semnaz acest Apel.
 50. Leorda Lorin Says:
  22 aprilie 2010 la 16:58 Autrorii marsavului pact s-au dus de mult,dar au ramas destul
  nostalgici.Semnez apelul mai ales impotriva acestora.
  Leorda Lorin pensionar,ST PETE,FL-SUA.
 51. catalin gavrila Says:
  22 aprilie 2010 la 22:22 semnez si sustin apelul
  catalin gavrila
 52. prin Sorin ILIESIU Says:
  22 aprilie 2010 la 23:44 Lucreția Berzintu – http://www.RomanianVip.com, http://www.valcea-turism.com (corespondent Israel)
 53. Andrei Alexandru Says:
  23 aprilie 2010 la 01:43 Pensionarul tatonul.aa nu poate lipsi de la această acţiune, alături de persoane cu greutate dintr-0 parte a urgisitei Ro, cea din coada tuturor clasamentelor, dar şi din diaspora noastră, ce caută parcă o implicare mai mare pentru schimbarea stării intolerabile în care suntem ţintuiţi noi, cei de pe glia strămoşească
  – ŞI CU AJUTORUL DAT ODATĂ DE BLESTEMAŢII STALIN ŞI HITLER, dispăruţi numai ei, fizic, de peste o juma de secol.Semnez cu acelaşi neostoit entuziasm dintotdeauna, acest Apel aproape complet EST EUROPEAN, în speranţa obţinerii unei tardive dar binemeritate satisfacţii morale.

 54. Maria Manea Says:
  23 aprilie 2010 la 14:03 Maria Manea – inginer geolog
  Poate ne vom regasi si noi, romanii, demnitatea pierduta in valmasagul istoriei recente.
  Semnez, doresc sa fim un popor egal cu restul Europei.
 55. Maria Alexandrini Says:
  23 aprilie 2010 la 15:41 Maria Alexandrini,medic
 56. George Mateescu Says:
  23 aprilie 2010 la 17:21 Sustin Apelul pentru condamnarea internationala a Pactului
 57. Valentin Dumitrescu Says:
  24 aprilie 2010 la 14:05 Sustin apelul,
  Valentin Dumitrescu, inginer.
 58. Gino Says:
  24 aprilie 2010 la 14:35 Eugen Niculescu, inginer.
 59. Emilia Voicu,inginer Says:
  24 aprilie 2010 la 21:38 Sustin apelul impotriva pactului Hitler-Stalin.
 60. Dan Pavel Says:
  25 aprilie 2010 la 15:52 sustin apelul, Dan Pavel, conf.univ.dr. Facultatea de Stiinte Politice, Universistatea Bucuresti, redactor-sef “Sfera Politicii”
 61. DUMITRU AMARIUTEI Says:
  26 aprilie 2010 la 08:32 SA NE AJUTE DUMNEZEU S-A AVEM O REUSITA IN ACEST DEMERS,DAR…
 62. Emil Says:
  27 aprilie 2010 la 16:33 Emilian Ionescu -profesor (pensionar)
  Semnez cu incredere si speranta ..
 63. bogdan Says:
  11 mai 2010 la 16:33semnez si sustin apelul, in vederea cristalizarii adevarului si in speranta redobindirii identitatii, unitatii si mindriei nationale !Doamne Ajuta !

  bogdan hanganu, aproape arhitect

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: