O scrisoare pentru D-na Herta Muller

E limpede că nu ne mai putem aştepta de-acum la minuni : de exemplu, să învieze Coposu sau Raţiu, dintre cei vechi, şi s-avem în capu’ ţării un om sau un partid dedicat de când se ştie Vestului şi Democraţiei, fără nici o legătură cu PCR sau cu partidele puite din acesta – aşa-numitele criptocomuniste -, sau măcar un partid nou şi cât de cât curat, cum a fost defunctu’ PAC al d-lui Manolescu, partid format şi condus de oameni dacă nu special dedicaţi luptei anticomuniste în vremurile de altădat, ca Paul Goma, Dorin Tudoran sau Radu Filipescu, însă cel puţin nepătaţi, neamestecaţi în cloaca infernală a vechiului regim, şi cu acelaşi devotament dovedit dintotdeauna, de altfel, pentru Democraţie şi pentru Occident, ba chiar c-un sentiment mai autentic-democratic şi pro-occidental decât al quasi-antisemitului, helas, Goma…. Asta e situaţia : va trebui s-acceptăm realitatea dură că securiştii – cum se zice că ar fi concluzionat amar chiar săracu’ dom’ Manolescu… – ne-au scăpat de Ceauşescu şi de comunism, fabricând în acest scop Revoluţia în Direct şi Mitu’ Frontului Salvator, în frunte cu fantoşa zâmbokului Nea Nelu, într-o prima fază, iar de-acum se pare că serviciile sunt hotărâte să ne scăpe de însuşi Ilici şi de comunişti, inclusiv de cei mai mulţi dintre foştii securişti, lansând alte mituri şi alţi ieroi ai zilelor noastre : Alianţa Dreptatea şi Adevăru’, e.g., în frunte cu popularu’ Băse, dacă Stolo sau Mele nu fuseră să fie…

Sigur că nu-i putem bănui pe aceşti tovi şi băieţi c-au făcut ditamai revoluţia de dragul idealurilor capitaliste sau pentru că nu le era bine la vechiu’ stăpân, ci au făcut-o din motive mult mai pragmatice, de pildă pentru că oricum ar fi venit perestroika preste ei, iar glassnostu‘ nu stătea nici el cu mâinile-n sân, n-aşa…? şi dacă băieţii n-ar fi pregătit urgentissim un plan prin care fosta reacţiune să se transforme miraculos în revoluţiune, Securitatea şi vârfurile mai luminate ale fulgerător dispărutului partid al clasei muncitoare s-ar fi pomenit pe post de ţapi ispăşitori, alături de Odiosu’ şi Sinistra… Însă, repet, de-acum asta e situaţia : cei care au aranjat revoluţia în direct şi-au reuşit să-i transforme pe foştii miliţieni, securişti, activişti şi uasecerişti, efectiv într-o noapte, în „revoluţionari” (cărora preste mode şi timp li se va închina cartofu’ tras în ţeapă din „Piaţa Revoluţiei”), iar apoi pe unii dintre ei i-au sublimat nu doar în mic-burghezi, ci chiar în mari capitalişti, nu s-ar mai întoarce de bună-voie la regim şi la retribuţia comunistă nici să-i pici cu smoală, vorba ceea, darmite cu ceară…

Şi deci, dacă ar fi să socotim chiar şi după foştii activişti comunişti, uasecerişti ori securişti, ajunşi astăzi mari sau mici capitalişti, nu mai există riscul să ne-ntoarcem la regim, e clar ! Şi-atunci, care (mai) e problema…?? Cine-ce are cu oneştii burgheji, fie ei şi baroni pesedişti sau patricieni liberali, şi de ce umblă Băse şi serviciile să-i tragă-n ţepe, aşa cum ni s-a promis încă din faza revoluţiei portocalii şi se vede treaba că Marinarul chiar are de gând să se ţină de cuvânt, al năii hom, a…??  Simplu : pentru că, depăşind atât faza revoluţiei burghezo-democratice – cum ar veni -, cât şi pe cea a acumulării capitaliste sălbatice, ba chiar şi pe cea a revoluţiei oranj, România ex-securiştilor şi ex-activiştilor a intrat deja în NATO, doamnelor şi domnilor, iar ca mâine va intra în UE, sau poate că n-aţi observat aceste mici amănunte…? Iar în aiastă situaţie, şi pentru că de-acum nu mai e vorba de un joc de-a teroriştii cu boboru’ credul, ex-comuniştii şi ex-securiştii chiar trebuie să dispară din fruntea puterii Ro europene şi nord-atlantice, iar nu doar să fie acoperiţi mai mult sau mai puţin abil, de ochii lumii, şi nu pentru că aşa ar vrea muşchii marinarului – hom provenit din rândurile foştilor, cum însuşi a recunoscut, şi care nu şi-ar tăia singur creaca de subt picioare…-, ci pentru că aşa sună ordinul de sus

Sus înseamnă în primul rând Înaltul Comandament NATO, organizaţie militară al cărei membru cu drepturi depline ţeara noastră este în mod irevocabil deja, Comandament ce se pare că a rezervat României şi Bulgariei un rol regional special, în condiţiile celui de-al treila război mondial – atenţie…  –, aşa-zisul război antiterorist, şi care Org. nu va accepta niciodată ca secretele sale supertopclasificate să rişte a cădea pe mâna unor oameni ce până mai ieri au făcut parte din structurile Inamicului, colaborând în acel timp – volens/nolens – cu KGB-ul, eminenţa cenuşie a adversarului strategic… Aci nu e vorba de încredere frustă în noile angajamente ale unor oameni care chiar e posibil să se fi schimbat radical şi să fie sincer devotaţi valorilor pe care le apără şi le promovează Organizaţia nord-atlantică, ci de o elementară măsură de siguranţă ; când soarta unei întregi jumătăţi de mapamond depinde de eventuala defecţiune a unui singur om şantajabil sau pur şi simplu trădător, nu mai stai pe gânduri a-l înlătura din postul-cheie sau dintr-un postuleţ ce-ar putea avea o cât de mică tangenţă c-un asemenea punct nodal, chiar dacă ar fi să fie respectivul om purissimul Miel, in personam, darmite un oarecare ex-comunist sau ex-securist…?

Sus mai înseamnă Comisia Europeană, Înaltu’ Comandament Executiv al UE, celălalt Org. spre care Ro se îndreaptă cu paşi iuţi şi care pare şi el decis să ne integreze, în fine, în Statele Unite ale Europei, fie numai şi pentru a nu cădea definitv în mâna altor State mai demult Unite, n-aşa…?  Or, dacă pe bossii amerloci, şefii de facto ai NATO, îi interesează ca Ro să fie curată din punctul de vedere al planificatorilor militari, pe comisarii europeni nu că nu i-ar interesa (şi) acest lucru, în calitate de aliaţi loiali, nu-i aşa? ai lui Big-Brother, însă îi interesează în primul rând să implementeze în terra nova de dincoace de Ural un sistem după chipul şi asemănarea Ioropei, o zonă unde Vechea Europă să-şi poată debuşa supraproducţia (ori subproducţia…) şi de unde să poată adsorbi o forţă de muncă proaspătă, ieftină şi relativ calificată, plus  că mai compatibilă, de ce nu? cu esenţa sa creştină, fără ca Bătrâna Doamnă să mai fie silită s-accepte transplantul/ migraţiile unor populaţii din cu totul alt spaţiu-timp al istoriei, se pare, şi-n orice caz de o cu totul altă religie şi mentalitate decât a populaţiei sale matriceale… ; de ce să nu-i formatăm noi pe aceşti haftlingi abia ieşiţi din Lagărul Colectivist, şi deja temeinic spălaţi la creier, n-aşa?, decât să ne luptăm cu fundamentalismele unor civilizaţii mult prea străvechi spre a mai fi vreodată radical schimbate…? Iar cel mai pernicios duşman al acestor planuri UE de formatare-integrare a Estului său istoric este – evident – Corupţia, dauphin-ul oricărui sistem de guvernare hipercentralizat, cu-atât mai abitir al unuia recent totalitar, cum ar veni, şi care dauphin va fi supravieţuit regimului comunist, din nenorocire, prin oamenii iremediabil corupţi ai acestuia, mai precis – aţi ghicit…– prin foştii activişti şi securişti, administratorii şi paznicii ex-Lagărului sau Raiului Corupt, ce nu pot păcăli pe nimeni prin aceea că între timp au devenit – cică – mari şi oneşti capitalişti… Această f. improbabilă transformare a îngerilor negri sau a băieţilor răi în inocenţi angeli radioşi – gândesc planificatorii lucizi ai Comisiei… – s-ar phootea realiza, poate, în Republica Miranda, şi doar când o face plopul pere şi răchita micşunele, vezi bine, iar nu pe Pământ…

Iată deci cum două superforces ale lumii spre care evoluăm inexorabil ne cer imperios – şi din motive oarecum diferite – acelaşi lucru : fără comunişti şi securişti… Sau, cum grăieşte vocea Americii (prin Pacepa 😉 ) : „E timpul ca Securitatea să fie repudiată„, ori : „Toleranţă zero pentru Corupţie”, cum ni se tot transmite de la Bruxelles şi Strassbourg… Şi cui era să fie adresate aceste imperative sine qua non ale democraţiei şi securităţii dacă nu serviciilor de inteligenţă ale Ro, adică acelor forţe cel puţin teoretic mai deştepte şi mai responsabile şi cât de cât curate (atenţie), din targetul Occidentului comanditar…? Iar ceea ce este realmente încurajator pentru noi, simpli cetăţeni, n-aşa? carele oricum nu puteam spera să fim partenerii de dialog ai acestor teribile superforces (după ce s-a dovedit că din păcate nu există în Ro alte forţe politice capabile să reformeze profund, să formateze – cum spuneam – această ţeară în aşa fel încât ea să fie în stare a primi softul postmodernităţii, ce o va propulsa spre viitor, alături de lumea binecuvântată a planetei albastre…), este că staff-ul ce se află actualmente în capul Ro, reşpective Băse & Serviciile, n-aşa…? Wink pare să fi perceput semnalele ce i s-au transmis mai mult sau mai puţin diplomatic ori prin subspaţiu, voila, şi este hotărât să facă totul, vorba aia, spre a da satisfacţie înaltelor comandamente…

Că ţeara noastră cea română are din fericire în plămada-i intimă germenele adaptării la viitor, întrucât e claro că ist bobor reprezintă însăşi sinteza balcanică, heredele „romaniei” Bizanţului după Bizanţ, n-aşa?, ne-o dovedeşte un alt moment cardinal din istoria loco, mai exact momentul pro-păşirii Ro în modernitate, odată cu generaţia paşoptistă… Fiind, atunci, evident că născânda Nouă Romanie nu va putea fi extrasă cu forcepsu’ din bolgia Balcanilor de simpli megieşi, bieţi rumâni bătuţi în cap de anii îndelungaţi de robie, şi nici măcar de elita iluministă (să ne reamitim cât de penibil şi-a dat în petic telectualul nostru no.1 la ora aceea, I.Heliade-Rădulescu, ce s-a grăbit – în scurtul răstimp cât s-a aflat la lumeasca putere – să dea ascultare papucului matroanei sale de mahala şi să-şi pricopsească curat fanarioteşte numeroasele proaste neamuri… ), boierii vremii – sau cum ar veni activiştii şi securiştii cu narghilea  – au găsit în chiar vârtoşenia aparent contrară a ultraconservatoarelor lor neamuri resurse spre a-şi reforma din temelii propria clasă, astfel că la un moment dat Ghika, Brătienii, Goleştii, Câmpinenii sau fiul micii serdărese Bălceasca ajunseseră, pentru ideile lor curat revoluţionare, să fie asiduu urmăriţi şi ameninţaţi cu puşcăria şi cu deportarea chiar de către părinţii şi bunicii lor, boieri halea, iar nu pleava societăţii, n-aşa…?, înfuriaţi de faptul că netrebnicii fii şi nepoţi ameninţau să spulbere peste noapte privilegiile clasei lor multiseculare…

Deie Domnul ca şi-ai noştri băieţi de Tovi şi Băieţi s-ajungă a se certa iremediabil cu părinţii şi colegii lor, şi chiar să rişte a intra ca nişte glorioşi nătăfleţi la bulău – deşi, atâta timp cât Leul NATO & Leoaica Io vor sta efectiv după uşă, lucrul acesta e prea puţin probabil, no…?  -, însă să urce naţiunea spre postmodernitate în zbor, iar noi să-l beatificăm pe Băse cel mare şi sfânt, n-aşa? ca pe un nou hero civilizator pe-al nostru străbun pământ, voila

****************

POST SCRIPTUM: Textul de mai sus l-am publicat în hyperspatz acum 4 ani şi nu am nimic de schimbat din el. Dacă reiau textul hic et nunc o fac spre a oferi celor ce se uită la actualitatea politică rumânească din amintiri sau din departare – precum d-na Herta Muller, e.g.  – o cheie de acces la realitatea care e,  ei – pretinii mei virtuali – ştiind de-acuma că privirea-mi în viitor e destul de clară, n-aşa…? Hai pa…

Reclame

215 răspunsuri to “O scrisoare pentru D-na Herta Muller”

 1. Loda Says:

  Foarte, foarte bun textul .Analiza clara si corecta, cu care sunt absolut de acord.Cred ca e unul din cele mai bune texte citite de mine si aparatinand lui AVP (or mai fi fost si altele pe tema, dar eu nu am citit)

 2. AVP Says:

  Thank You, Loda, thank you, Danut, multumesc si tie Florine pt semnele alea cabalistice 🙂

  Din pacate, pe langa semnalu-mi net, care vad ca a ramas in continuare anemic, mi-a aparut in cale o alta problema gravissima, reshpektive constatai ca am pana de bicicleta, pe care daca n-o rezolv urgentissim (cu manutza mea, caci cum dreq altcumva ?), nu voi mai avea cu ce sa ma deplasez, maine, la serviciu-mi de doi lei cica grei , bey… 😦

  Mai vbim din cand in cand. Pe curand !

 3. Radu Humor Says:

  @ AVP
  Felicitari, pentru actualitatea unui text de acum ceva ani, si mai ales pentru felul cuceritor, deloc usor a unor probleme atat de serioase .
  Peste inca ceva vreme stii singur, si sigur pe unde mai ai de schimbat cate ceva,nu mare lucru, un nume si de inlocuit cu altul care cu istetimea ta se pare ca l-ai si gasit.
  Pana si cu al III-lea se pare , din nefericire , ca ai gura pusa la rusi (plina de aur 😆 ).
  De cate ori am rabdarea sa te citesc, am si prilejul de a ma trezi multumindu-ti pentru
  gen(i)ul tau aparte de a trata lucrurile, si de aceea nu cred ca (i)-ul din paranteze nu-si va gasi in curand locul in cuvantul pe care deocamdata am retineri a ti-l anexa, si teama de a nu te… in slavi, cam prea sus ridica ‘-)
  Nu-i asa 🙄 ???
  Zii ca Da 😆

 4. maria Says:

  Pentru amatoarele de gimnastica , aveti aici un link cu transmisia live:

  http://www.fromsport.com/video-95789.html

 5. Stely Says:

  Salut !
  Eheee!!.!Nici nu indraznesc sa postez ceva .Doi vechi „amici” si inca doi necunoscuti au fost primii comentatori ai acestei supertext care analizeaza cu precizia unui tomograf o perioada istorica si creatorii ei ,buni sau rai .
  L-am citit ,chiar de multe ori. De fiecare data gasesc ceva ,ce parca n-am citit prima data.Ma intorc la text si ma lamuresc .
  Textul se pliaza in permanenta pe prezent si transmite semnale catre viitor.
  Ma gindesc :chiar nu s-a schimbat nimic, din momentul scrierii lui si pina in prezent? Sa zicem ca s-a schimbat ceva,dar prea putin ca sa vedem. Eu cred ca suntem in momentul cind :”Deie domnul ca..
  …. şi-ai noştri băieţi de Tovi şi Băieţi s-ajungă a se certa iremediabil cu părinţii şi colegii lor, şi chiar să rişte a intra ca nişte glorioşi nătăfleţi la bulău – deşi, atâta timp cât Leul NATO & Leoaica Io vor sta efectiv după uşă, lucrul acesta e prea puţin probabil, no…? -, însă să urce naţiunea spre postmodernitate în zbor, iar noi să-l beatificăm pe Băse cel mare şi sfânt, n-aşa? ca pe un nou hero civilizator pe-al nostru străbun pământ, voila…”
  Iar eu ,zic asa :”Deie Domnul sa cistige Base inca un mandat ,iar noi sa traim sa vedem acea Romanie pe care o visam , de la” pasopt”incoa ..

  p.s.In timp ce scriu, ascult cu stoicism ,emisiunea lui Tatulici cu E.Boc.
  Sunt atenta numai ptru ca invitatul este E.Boc ,dar jarla asta nu merita nici doua minute de atentie..Il torpileaza pe E.Boc, cu intrebari prin care urmareste sa-i puna in circa un esec. Nesimtitul !
  Dau drumul textului fara sa fiu multumita de modul cum l-am scris.Dar ,cine poate sa scrie un text, care sa-l egaleze pe cel de sus ?..Numai un analist profesionist..Eu nu sunt ..prin urmare am o scuza 🙄

 6. AVP Says:

  Textul tau „critic” este, ca de obicei, f.mumos, my Stely… Nu in sensul ca ma lauda pe mini – desi nici acesta nu e putin lucru pt cineva amarat ca nu si-a phootut repara bicicleta 😦 -, ci prin eleganta si finetzea scriiturii, aproape de profi sadea, si nu mai putin prin stiinta de a dibui adevaru’, oriunde s-ar gasi…

  Nu e cazu, din pacate, si-al lu @Radu Humorica, carele e convins, n-asa?, ca se poate trage oricand de sireturi – morale, si nu numai – cu nea avepica… Zi-i ruman footil, mic la bibilica, si lasa-l in pace, adica … lol

  @Maria, Lazaroiu ista nu-mi mai place deloc – lasa, ca nici inainte nu cred sa-l fi sorbit din ochi – de cand a spus ca Radu Tudor (ala de la Antene) e un tip valabil, chiar daca-l injura pe Base pe toate cararile ; ar fi trabuit sa spuna ca e o jagardea obraznica, dar si atunci ar fi vbit muult prea frumos despre ipochimen… 😦

 7. maria Says:

  AVP,
  Inteleg acum ce-ai vrut sa spui zilele trecute legat de sustinerea unchiului sus pus , dar mie mi-e greu sa cred ca se mai poate face ceva .
  Nu l-am inteles nici eu pe Lazaroiu cand i-a facut caracterizarea lui Radu Tudor , mai ales ca Radu asta mi se pare si cam prost pe langa fapul ca e o jagardea penal .Sa nu crezi acum ca sunt amorezata de el , voiam sa spun ca il citesc cu atentie pentru ca de obicei iese in presa sa lanseze sau sa dezminta ceva , in functie de situatie .Mai pe scurt , mi se pare un mesager care trebuie ascultat .

 8. Stely Says:

  Ma bucur ca-mi apreciezi comentariul.Cind am spus ca sunt nemultumita de modul cum l-am scris ,n-am mintit.As fi vrut sa fie mai amplu ,dar si mai optimist. Ne punem din nou speranta intr-un singur om ,si imi este teama ..Este clar ca T.Basescu stie clar ce are de facut.Ii lipseste insa un guvern si o majoritate parlamentara.De aceea cred,mai mult ca oricind, ca ea trebuie realizata cu orice pret.
  P.S.Ai avut o idee grozava sa „trimiti textul”cu adresa catre d-na Herta Muller ..Nu stiu daca il va citi ,dar e bine sa stim ca exista posibilitatea asta .Poate va descoperi ca surprindere ca nu a cunoscut ,chiar, toata realitatea romaneasca.. Daca vrea sa contribuie cu ceva ,este cazul sa fie mai aproape de ea, nu doar un observator din”departare” .

 9. Stely Says:

  p.s .La 18,45 T.Basescu la „Prima TV”..
  A fost si ieri la „Pro TV” si la TVR 1.A fost extraordinar ,dar din pacate nu l=am vazut ..

 10. Stely Says:

  Acum,a inceput ..

 11. AVP Says:

  Stely, nu mi-am facut iluzia ca Herta Muller insasi, innecata de-acum in premiile si atentia znobilor si hiistericilor de pretutindeni va observa textuletzu meu… 😳 Nu de aceea l-am publicat…

 12. Stely Says:

  Psst! T.Basescu l-a „pisicarit” pe A.Plesu ..
  C.Topescu face un interviu f.profesionist.Intrebari f.subtile , de suflet , politice , de trecut ,de viitor..
  Asa a ajuns la o mica provocare ,care cred ca i-a stirnit orgoliul.L-a citat pe A.Plesu in care acesta spunea de T.Basescu ca alterna comportamentul lacrimos , cu cel cazon .. N-a replicat imediat ,dar mai incolo a dat un ex. cu ..skepsis ..Precum ca „nu poti sa nu ai un comportament mai cazon cind un consilier de politica externa iti vine cu acte la semnat si nu le cunoaste continutul” ..Eu cred ca ,A.Plesu ,era acela ..I-a platit-o ..si bine a facut..

 13. despinavestea Says:

  Eu n-am avut semnal pe postul Prima TV in timpul interviului.Acum a revenit
  Mizerabilii !!

 14. Stely Says:

  Hai ,ca va mai dau o veste : ptru noi buna ,ptru ei rea . 😳
  Traian Basescu a spus ca va lua in calcul, in cazul ca L.Croitoru nu va fi validat,raminerea lui E.Boc la guvernare pina dupa alegeri.Sa ramina presedintelui ales, posibilitatea de a numi premierul.
  Geoana a dat un raspuns de ..prostanac :
  „Pai,ce sa spun :e o veste rea ,ptru …tara !!

 15. theo Says:

  ACUM INCET; INCET VETI OBSERVA; CE JIGODIE A FOST SI ESTE PLESU

  CA OM , NU PROFESIONAL:

  dupä plecarea dela guvernare, a lansat prin gura nemernicului de dinescu, numai mägärii.

 16. despinavestea Says:

  Deci Guv.Boc tot interimar ?

 17. theo Says:

  sunt convinsä , cä d-na herta müller,

  iti va räspunde.

 18. despinavestea Says:

  Theo
  Re:Plesu
  Eu cred ca ar trebui sa se ocupe de cultura.Asta este meseria lui si o face exclent.Sa nu se mai bage in politica pentru ca nu se pricepe si se autocompromite.
  Asa cred eu

 19. Stely Says:

  Despina,
  A fost un interviu f.bine realizat.. Mi-a spus baiatul meu ca cel de la” Pro TV „a fost si mai bun.
  Acum as vrea sa va provoc la o situatie care devine f.enervanta,dar si f.periculoasa.Nemernicii astia insista cu Johannis.Individul asta este ca o maimuta plimbata ca la circ. As vrea sa va intreb :Cum naibii, vin astia cu Johannis in parlament, ca sa-l puna prim-ministru ?
  Croitoru are decret prezidential de desemnare ..Johannis ce are ?..Astia vor sa-l aduca in parlament ,si sa-l proclame prim-ministru ? Pe cuvint !..asta este o lovitura de stat si Johannis un impostor .

 20. AVP Says:

  A propo de Geoana, tipul e din ce in ce mai penibil… Dupa ce a inghitit fara s-o rumege propunerea lui Crin Antonescu, aia cu guvul de „tehnocrati” condus de „tehnocratul” prof de istorie Johannis, se mira ca dasteapta-n balci la Biharia cum de Antonescu are tupeul sa spun ca, daca el ajunge presh., il va pune pe Johannis premier… Lui Geonelu i se pare incorect ca Antonescu sa faca din Johannis un agent electoral, ca si cum el insusi, impreuna cu Antonescu et aliis ejusdem farninae n-ar fi facut acelasi lucru cu acelasi Joahannis… Caci doar Geolgau al nost’ n-o fi atat de prostanac incat sa creada ca simpla prezentza a neamtului Johannis in fruntea guvernului aborigen ne va scapa de belele, fiindca neamtu e muult mai destept ca noi, prostanacii, a… ? lol

  Mare e gradina tovului Ivan Ilici… 👿

  @theo (#20) – nici vba 🙂 Nu binevoieste sa scrie la mine pe blog my friend Dorin Tudoran, care altadata m-a laudat si caruia io i-am facut galerie pe blogu-i, darmite sa ma bage-n zeama ditamai laureata Premiului Nobel…? 😳 C’es copil… ? lol

 21. maria Says:

  Pe mine nu ma mai mira nimic din nesimtirea lui Geolgau& co , ma revolta in schimb nesimtirea cu care gesturi ca cel descris de AVP este laudat de postacii pesedeului pe forumuri .

  Stely,
  Cum sa-l duca in parlament ?

 22. AVP Says:

  Unde ai auzit tu de nazdravaniile alea, Stely…? 🙄 Cum adica vor veni cu el in parlament si-l vor numi prim-ministru ? 🙄

  Asta e mai tare decat chestiutza cu Bibi-rusnaku… 🙂

 23. Stely Says:

  P.S.daca vreti sa-l vedeti pe individul care se lasa plimbat ca o mascota de niste partide de mahala ,se afla acum la IRTV..

 24. maria Says:

  Iar daca Basescu i-a intors-o doar in felul asta lui Plesu e foarte bine , n-as fi vrut sa spuna mai mult.
  Eu nu cunosc , poate ma lamuriti voi ,ce-l recomanda de fapt pe Plesu ca si consultant de politica externa ?

 25. AVP Says:

  Pai, cum ce ? Plesu fusese cativa ani buni ministru al afacerilor externe…

 26. AVP Says:

  Bine, Base i-a zis ce i-a zis (atunci sau acum) lui Plesu, dar si el trebuia sa se gandeasca, atunci, inainte de a-l angaja, ca Plesu e Plesu iar nu un functionaras cu manecutze oarecare… Doar simplul fapt ca era acolo, langa el, cu toata greutatea numelui sau, si ar fi trebuit sa fie de ajuns pt Base…

  In fine, nimeni nu e perfect, aloo…

 27. maria Says:

  Aveam impresia ca a fost doar cateva luni ministru la externe , dar cred ca am confundat cu mandatul de la ministerul culturii.

 28. Stely Says:

  Dragilor,
  Pina acum am crezut ca prostanacii au vrut sa-l foloseasca drept agent electoral si ca odata cu desemnarea lui L.Croitoru se vor linisti..La fel si Johannis care ca un neamt sobru si corect ar fi trebuit sa se opreasca. Dar, el nu s-a oprit si a venit la Bucuresti sa faca din nou parada in fata camerelor de luat vederi ..Tipul pare convins ca va fi prim -ministru.Asa am ajuns sa va intreb :Cum va face?

 29. maria Says:

  Da , asa este , de-asta m-am bucurat ca n-a zis mai mult, coleric cum il stiu.
  Dar in alta ordine de idei Plesu ii tot face caracterizari de ceva timp …

 30. maria Says:

  Poate ajunge PM doar daca Crin Antonescu va castiga alegerile , dar nici in cazul asta sigur.

 31. AVP Says:

  Stely, pai, astia nu vor face in niciun fel cu Johannis, atata timp cat Base e presedinte… Tipu, asa cum ai dedus si tu, e dus de funie prin targ ca ursu, spre a le face campanie electorala monstruosilor coalizati… Evident ca din toata treaba asta pierde in primul rand prostanacul de Geoana, care va ramane de carutza fata de Antonescu…

  Toti tovii si baietii par sa lucreaze acum pt lilia vailor… 😉

 32. Stely Says:

  AVP,
  Asta a si zis cind a fost intrebat, cum se face ca l-au parasit consilierii de suflet ..De A.Plesu ,asa a spus:” Este prea Mare ca sa poata sa fie incorsetat intr-o functie de genul asta” Vreau ,totusi ,sa o luati ca o presupunere a mea..El nu a spus nici un nume..

 33. AVP Says:

  Stely, daca Base a zis asa, a zis bine… Dar atunci de ce l-a angajat…? Iar – si mai si – Plesu de ce dreq s-o fi bagat…? 🙂 Sau te pomenesti ca nu e deloc asa Mare, dear surioare…? lol

 34. AVP Says:

  In fond, pe bune, de ce ar fi Plesu ista asa Mare, bre…? A scris, cumva, Planeta-Ou si nu stiu io… ? 🙄

  That is the question…

 35. maria Says:

  Nu stiu bre AVP , dar faptul ca scrie la ziarul mogului mie nu-mi place si basta .Un mare om are si un mare caracter si nu-l scuza lipsa banilor in faptele sale.

 36. maria Says:

  Tovii si baietii or simti ocheanul indreptat inspre ei ?

 37. AVP Says:

  Maria, faptul ca scrie la un mogul sau altul n-ar fi o problema, atata timp cat mogulul il lasa sa scrie ce vrea… Dar oare, il lasa sa scrie ce vrea… ? Dorin Tudoran scria acum cativa ani la Jurnalul National, alaturi, de altfel, de A.Plesu, M.Cartarescu si Vladimir Tismaneanu, si atata timp cat a scris despre altii, a fost OK. Insa cand l-a atins pe mogulul insusi, gata, l-a luat gaia, reshpective Camelia Voiculescu insasi, care l-a azvarlit de la cucurigul editorialului felixist, in ciuda preteniei lu Dorin cu redactoru sef Tuca…

 38. despinavestea Says:

  Maria
  Si eu zic la fel.
  Putea sa-si dea demisia si sa deschida o alta revista de inalta cultura .Daca nu se pricepe el la asta, atunci de la cine sa ai pretentia asta ?
  De la tonomatii de la ziare?

 39. AVP Says:

  Chiar ma-ntreb, dreq… 😳 Daca mie mi-ar propune f’un mogul d-asta sa scriu la ziaru sau, pă neşte ieurei grei, m-aş duce, bey…??? 🙄 😯

  Din felixire, n-asa?, n-am io destinu ista… lol

  Io tre’ sa raman purrisim pana la capat, fiindca asa mi-e scris… 😳

  Si vitzavercea… 😉

 40. Stely Says:

  AVP,
  Am citit remarca ta cu privire la D.Tudoran ..Cred ca nu era pregatit sa tina la „tavaleala”..Atita vreme cit blogul era necunoscut publicului larg ,se simtea protejat si il folosea ca pe o mica jucarie..In momentul cind am navalit cu totii ,iar unii l-au mai si piscarit ,s-a speriat si s-a retras ca un melc in cochilie.Asa cum am mai spus :nu-l mai preocupa realitatea romaneasca. Este scirbit de ea ca de altfel si alti disidenti care si-au facut o cariera peste hotare.
  Nu vine pe blogul tau din cauza noastra..desi nu pot sa ma intreb ,cum de nu a intrat pe „liberalism.ro”sau pe blog AVP.

 41. AVP Says:

  Stely, no comment… 😉

 42. maria Says:

  Ma refeream la presa mogulilor din ultima perioada .N-am uitat ca Plesu si Liiceanu aveau emisiune la mogulul VAntu , TRU a scris pana anul trecut la acelasi mogul.
  Dar ce se intampla in ultimele luni in presa Patriciu -Vantu -Felix numai impartialitate nu cred ca se numeste.

 43. AVP Says:

  Draga mea, mogulii sunt dupa cum ii bate vantu intereselor: azi aici, maine-n Bacau… ; azi cu Base, maine contra-Base samd. Important e ca noi sa nu fim tot asa: azi sa-l ridicam in slavi pe Plesu, fiindca tine cu Base si are emisie la B1, iar maine, fiindca nu mai tine cu Base si scrie la Adevaru patrician, sa-l facem albie de porci… lol

  Trebuie sa ne fixam criteriile de evaluare si pe acest cap-compas sa ramanem…

  Io n-am decat un criteriu: omu nu se judeca decat dupa fapte verificabile, iar faptele nu le judeca decat de Dzeu, adicatelea de Virtualitatea de dupa ce homu cu pricina nu va mai fi… Atunci individu este mane, tekel, fares

 44. AVP Says:

  Off topic 😉

  Mai adineaorea, ii bagai amicului nostrum comun, TOG, urmatoru comment:

  Vazui titlu ista pe WordPress.com si intrai sa vad ce mare scofala ai scris tu, ca sa ajungi sa te clasezi in posts of day imediat dupa AVP… lol In fine, sa zicem ca ma dumirii, insa uitandu-ma in your blogroll, ma lovi alta nedomerire : adicatelea, cum crezi tu ca poti sa-i susti in acelasi timp si pe Base, si pe obraznicatura antibase Tache, bre… ? 🙄

  Chiar nu simti niciun fel contradictie in terminis, bre, Tog… ? 🙄

  Cand ti-am zis io ca esti cam aiurea, nu m-ai crezut… lol

 45. Stely Says:

  Da ,iar eu te-am luat drept reper..

 46. AVP Says:

  Poftim… ? 🙄

 47. cconstans Says:

  BAAAAAAAAA dar ce le mai zise si FLORINEL asta SCRIITOR IARU aici:
  http://www.adevarul.ro/articole/paranoia-cu-soia.html
  TRENULE MASINA mica UNDE IL DUCI PE crinulica??????
  DIN GALATI LA BUCURESTI SI-l DAI JOS LA FUMURESTI!!!!!!
  FLORINELEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
  FLORINELE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 48. AVP Says:

  Florin al nost’ bate shaua sa priceapa iapa, n-asa…? 😉

 49. liviu Says:

  Mi-e teama ca nu-l mai putem impiedica pe PROSTANAC sa devina viitorul presedinte ! Nu conteaza ce gandim noi, important este cum gandesc ceilalti…imaginati-va un basescu la 35% in primul tur…si toti ceilalti, absolut toti ceilalti sprijinindu-l pe cel de pe locul doi (Geoana)….voi care credeti ca va fi rezultatul ?….trist dar adevarat…geoana presedinte…asta e….stiti ca se creaza un trend intre cele doua tururi….nehotarartii se aseaza in spatele celui care pare castigator…singura sansa a lui basescu e sa ia 40% in primul tur, ceea ce pare aproape imposibil….

 50. maria Says:

  Intrebarea este : daca totusi gasca asta 322 nu e atat de neagra cum ne-a intrat noua in cap ? Daca Plesu si Mungiu au dreptate ? Daca mogulii sunt pana la urma doar niste oameni de afaceri care nu cauta decat rating si bani din publicitate ?
  Daca cei manipulati si orbiti suntem noi?Pana la urma cine dracu mai e si Basescu asta ? Si daca nu castiga alegerile dispare Romania ? Pana la urma care e necazul daca castiga Geoana, Antonescu sau Oprescu ? De ce sa judec eu ce spun Plesu sau Mungiu cand pot sa ma incred in buna lor intentie ? Oricum sunt mai informati decat mine si e clar ca stiu ei mai bine cum stau lucrurile, de ce nu mi-as schimba si eu optiunea ?

  Chiar asa , cine dracu e Basescu asta de am ajuns sa judec oameni valorosi in functie de pozitionarea lor pro sau contra lui ? Si pana la urma ce garantie am eu ca toti ceilalti sunt nocivi cand atatia oameni spun ca de fapt apocalipsa e Basescu?

 51. cconstans Says:

  F IARU:
  ,,Pe când eram director de şcoală la Galaţi, am întâlnit un caz de paranoia. O profesoară cu vise romantice trăia cu convingerea că e urmărită şi persecutată de două învăţătoare tinere. Relatarea ei avea o logică impecabilă: lega de minune locul, timpul şi faptele, concluziile curgeau firesc, eleganţa exprimării nu era umbrită, decât puţin, de furia neagră împotriva celor două. Cam asta făceau fetele în mintea bietei femei: o urmăreau, tocmeau şoferi s-o claxoneze, unelteau în satul natal cu bătrânii care-o şuşoteau, instigau elevele să râdă de ea ş.a.m.d. Dacă nu aş fi cunoscut locul, o şcoală obişnuită, în care fiecare îşi vedea de treaba lui, poate aş fi căzut în capcana logicii ei bolnăvicioase. N-ai fi bănuit nimic din grozăviile care i se plimbau prin cap, dacă i-ai fi ascultat vorba domoală.,,

  DE CE IARU FLORINEL SCRIITOR NU SCRIE NIMIC DESPRE HERTA MULLER????
  BA CE SUBTILI SUNT,,liberalii,, lui patriciu!

 52. AVP Says:

  Maria, iti spun io, care sunt om cinstit si verificat prin faptele mele, ca nu Basescu este apocalipsa, ci este raul cel mic.

  Ia sa vedem: pe cine o sa crezi ? Pe mine, care n-am gresit nicio profetie la viatza mea si care sunt verificat riguros chiar prin viatza mea, sau pe pempantii astia…? lol

  @ Liviule, la turu II, 1+1 nu fac doi …lol Aici se aplica legile spatiului neeuclidian… 😉

  @ Constans, ce-ai cu ei, bre…? Cin’ te pune sa te uiti acolo…? 🙄

 53. despinavestea Says:

  La cine se refera Iaru in articol?
  La el insusi?

 54. Stely Says:

  AVP,#49
  Ce n-ai inteles,bre?
  @Maria,esti cumva masochista? 🙄
  @Liviu ,socoteala asta o faceau unii si la referendumul de suspendare..Stai linistit ..Ai sa vezi ca voturile lui Vadim si Becali se duc la Basescu ..
  @constans ,
  F.Iaru a ramas cu gindul la „fata din trenul de Galati”.. Am citit, dar n-am priceput nimic ..poate mai incerc miine. Asta ptru ca i-a placut poezia scrisa de T.Basescu..

 55. liviu Says:

  1+1 nu fac mereu 2, dar pot face 50,1…intelegi ?

 56. Stely Says:

  liviu,
  chiar iti este teama ?. sau vrei sa ne-o induci noua ?

 57. liviu Says:

  Nu am spus ca cel de pe locul doi ia 65%, dar ia lejer 51-53%….vadim si becali au anuntat ca pricipalul lor obiectiv e sa-l doboare pe basescu…sincer, nu prea vad de unde va lua voturi…ca sa depaseasca 50%….

 58. liviu Says:

  Nu incerc sa va induc nimic…incerc sa va aduc cu piciorele pe pamant…ati mai luat pulsul rudelor, prietenilor, celor din piata ? s-ar putea sa aveti surprize…

 59. liviu Says:

  Iata ce inseamna sa nemultumersti pe toata lumea…nu poti sa te iei de toti…trebuie sa iti iei o marja de negociere…altfel esti terminat…

 60. AVP Says:

  Baiete, Liviule, o-ntrebare: tu ce coloare ai, bre…? 🙄 Nu ca ti-ar face cineva ceva daca ar afla ca tii cu CrinA, ci asaa…

 61. AVP Says:

  Base nu se ia de toata lumea, ci doar de ‘sistemu ticalosit’, aloo… Daca insa sistemu ticalosit e toata lumea Ro, asta e situatia, natia & tratatia, priatelo… 😉

 62. Stely Says:

  Voi l-ati vazut pe Geonelul la IRTV?..Batea cimpii ,rau te tot!..Nu pot sa va relatez nimic .Nici o idee exprimata corent,nici o sclipire de inteligenta intrevazuta si nici un raspuns clar si concis…Iar tonomatele, numai lapte si miere .

 63. AVP Says:

  Ori ca ca, ori ca ma… lol

 64. liviu Says:

  sunt portocaliu…dar, asta nu inseamna ca sunt cu capul in nori…incerc sa ma obisnuiesc cu ideea ca geaoana va iesi presedinte….nu de alta, dar as vrea sa trec mai usor peste acel moment neplacut…ganditi prea mult cu inima si nu sunteti suficient de obiectivi…nu confund ceea ce vreau, simt cu ceea ce cred – judecand rational – ca se va intampla…intre noi fie vorba, crin mi se pare isteric…

 65. Stely Says:

  @Liviu,
  am mai discutat problema asta ,zilele trecute..Lasa naibii drobu’ de sare !Vezi ce faci tu cu rudele tale ..Trebuie sa ai o replica ptru fiecare :mama,tata,nepoti ,veri si verisoare .
  Eu am avut zilele trecute niste lucratori pe schele ,la termoizolarea apartam.Am scos capul pe geam , le-am oferit cite o cafea ,apoi ,”zdranc”, intrebarea :”cu cine votati”?.Au raspuns ca nu vor vota ..Si incet,incet i-am lamurit ca trebuie sa mearga si le-am si oferit argumentele hotaritoare.Asa ca daca te preocupa problema asta ,poti face si tu la fel ..

 66. AVP Says:

  Esti portocaliu, dar ti-e frica sa o si spui celor din juru tau, n-asa…? 😳 Fii relax, baiete: Base va castiga (daca il va mai vrea America… 💡 ) Restu, ce spun sau ce fac ale Geonelu si Crinelu e vax albina…

 67. Stely Says:

  AVP,
  🙂 😉 😀

 68. liviu Says:

  Inteleg ca i-ai convins sa voteze cu Basescu…
  Ti-au spus ca nu voteaza pentru ca nu voiau sa intre in contradictie cu tine…nu stiau ce opinie politica ai…
  Oricum, fii sigura ca si o fana psd a convins in acelasi timp alti muncitori…deci, se compenseaza si asta nu schimba semnificativ votul…eu la birou imi sustin cu putere opiniile, dar observ ca fiecare voteaza in final, conform propriilor convingeri…crede-ma nu schimbi mare lucru dar e de apreciat…era mai interesant daca ii intrebai, in caz ca ar vota, cu cine ar vota…atunci, ai fi aflat starea lor de spirit reala…si, fii sigura ca in finbal vor face tot cum cred ei…

 69. Stely Says:

  „Ori ca ca, ori ca ma… lol”
  ce naibii ai vrut sa spui ? :roll

 70. AVP Says:

  Ori e lae, ori balae… ; ori la bal, ori la spital…; ori totul, ori nimic… ; aut Caesar, aut nihil…

  lol

 71. liviu Says:

  O observatie: multi dintre cei de la mine la birou care au votat la referendum foarte horatat cu basescu…par acum derutati si usor iritati de base (si crede-ma, elena udrea a contribuit la aceasta atitudine)…nu inseamna ca sunt inebuniti dupa geoana si crin…dar, stau pe ganduri…marinaru si-a facut-o si cu mana lui….

 72. AVP Says:

  De udrea i-am zis si io… 😦 Dar Stely nu e de aceeasi parere, si oricum, nu se mai poate face nemic… 😳

 73. liviu Says:

  Nu se mai poate face nimic ? Poate sa nu se mai afiseze ostentativ langa base la targul indagra (de fata fiind si maria basescu – marele atu al marinarului) ? Cred ca e o greseala si utilizarea lui videanu ca vector de imagine (el sustine opiniile pdl la tv), in conditiile in care pana una alta exista o hotarare judecatoreasca impotriva lui (chiar daca e recurata)….se mai poate face cate ceva la imagine…numai sa gandesti si sa vrei…

  **************

  reply avp: liviule, daca vei ceti linkul ala la care fac trimitere, vei vedea ca asa i-am zis si io lu madam udrea personal, inca de acum un an: sa stea naiba mai in spate… ! 👿 atata tot…

 74. AVP Says:

  Off topic 2:

  Fiindca vad ca TOG nu zice nemic (apropo de #47), si observand evolutia topului de pe WordPress.com, ii mai bagai un reply ipochimenului (si pe urma ma mir de ce-i creste ratingu 😆 ):

  Mdea… Acuma vad c-ai trecut si-nainte-mi, bata-te sa te bata… lol

  Minuni d-astea se pot intampla numai in Romanica ta, a lu Cleen si-a lu tache… 💡

 75. liviu Says:

  Cred ca va dati seama ca noi suntem parte a nucleului dur al pdl si al lui basescu….deci, nu noi decidem castigatorul…

 76. Stely Says:

  AVP,
  Unde-l vazusi inaintea ta ? ca nici imediat dupa tine nu era.Poate ca ne-ai dat linkul noua si i-am mai facut si noi trafic. Dar ,cine e Tache..Simona T.de la Coti ?

 77. AVP Says:

  Mha, Liviule, daca ai fi cetit macar postu’ ista subt care scrii, ai fi vazut cine si cum decide castigatoru’… In niciun caz pollimea, bey… lol

  @Stely, da-l dreq de top, ce conteaza…? Zisei si io asa, din pleectiseala si ca sa-l mai tachinez pe simpaticu, altfel, TOG… lol

 78. AVP Says:

  Hai ca ma duc la cucush… Mai las topicu ista cateva zile, cel putin, vreau sa verific o chestie… 😉 Voi puteti sa sporovaiti off topic cat vreti…

  Paa

 79. Stely Says:

  Hai ca m-am dus sa ma uit si nu mai sunteti nici unul..De fapt numai este nici un blog politic..

 80. tatonul.aa Says:

  Sloganul lui Popeye (reprodus aproximativ):

  „încadrarea campaniei prezidenţiale, într’un cadru al bunului simţ!”

  Ce o fi vrut să spună cel pe care căutăm să-l ajutăm? Se referă oare şi la limbaj sau numai la dosare?

  tatonul.aa, în convalescenţă încă, a avut îndrăzneala să iasă la un mic comentariu cu gândul de a nu-i micşora ratingul Maestrului AVP, acum, când însuşi Amiralul ne îndeamnă la închiderea prohapului şi părăsirea mormintelor strămoşilor celor ce încearcă un dialog fără aplauze, pupicuri, plecăciuni, şi alte alea.

  laplopulcuportocale

 81. AVP Says:

  Bine ai revenit, tatonule. Il astept si pe our Thor, dar sa nu mai fie incruntat ca un nor, ci larg zambitor cum il stiam noi, eheeeeeee :), iar pe urma pot sa fac sfor…

  Cat despre invingator, ce-o fi scris si pentru noi… La Inalta Poarta, biensur… 😉

  Noapte buna, my friends !

 82. Stely Says:

  noapte buna !
  Liviu ,hai mai vino sa te lamuresti ca dracu’nu este asa de negru.Daca vrei iti spun un secret ..dar stai sa se culce AVP. 😉
  asa: ieri am discutat cu fiica mea la telefon.Lucreaza la Raiffaisen in Buc .Este sociolog si are 30 de ani.I-am pus si ei intrebarea gindind ca raspunsul il stiu .Dar surpriza 🙄 Mi-a spus de altcineva „,nu spun tine” ,dar ptru turul intii.. Dupa o turuiala cu argumente ,bineinteles ,am adus-o la vorba mea. Nu trebuie sa te lasi cocolosit de colegele si colegii tai.Lamureste-i ,da-le argumente.Spune-le sa intre aici si pe alte bloguri portocalii..sa vezi cum le lamurim ..

 83. cconstans Says:

  Tom Gallagher

  ,,Astfel, Herta Müller ramane infatigabila memorialista a unei societati calcate in picioare – mai intai prin oprimare fatisa, ulterior prin coruptie –, pe cand Klaus Johannis se demonstreaza, din pacate, doar un pion serviabil pe tabla de sah a slugilor celor care au izgonit-o. Daca noii argati nu vor fi struniti curand, daca societatea romaneasca nu se va opune masinatiilor lor, ea risca sa ajunga distrusa aidoma celei svabesti si sasesti pe vremea defunctului dictator,,

 84. Stely Says:

  @tatonul.aa
  Am vazut interviul lui T.Basescu la PrimaTV..Este adevarat.. a spus ca va utiliza in campanie un slogan cu sintagma „bun simt”..Am inteles ca nu era definitivat sloganul.Citatul pe care l-ati dat cu aproxim.a fost grait de Geoana la IRTV citeve ore mai tirziu.Chiar m-am amuzat cind l-am auzit .Mai intii ca era prea lung si incoerent ca sa fie un slogan,apoi ca am avut impresia ca l-a copiat pe T.Basescu..Privind dosarele ,a spus ca exclude o asemenea chestiune..In ceea ce priveste acuratetea discursului ,cred ca nu aveti a-i reprosa ceva lui „Popaye”..

 85. ActOfGod Says:

  Fiecare Patrasconiu are Nicole-a lui.
  Vad ca si tu ti-ai tras una, AVP. 🙂

 86. tatonul.aa Says:

  @Steli,

  Sunt un moş cu idei exprimate mai complicat pentru a nu leza anumite persoane care sar în sus la cea mai mica atingere, fără a ţine seama câtuşi de puţin de colocatarii de pe forumuri cu care mai discută, de sus, de la etaj, insultându-i ca la uşa cortului, sau turnându-le zoaie în cap.

  L-am auzit pe Amiral aseară cum opina spre o campanie de bun simţ, care ar fi benefică pentru fiecare. Dacă nu era nedumerirea ta, nu intram în detalii. Vei vedea ce păţesc! Aplaudaci am fost, aplaudaci mai suntem!

  Sunt un simpatizant al Marinarului de mai bine de 7-8 ani (după episoadele CDR, PNŢ, rămase pentru mine ca certe puncte negre pentru cuplul Băsescu-Berceanu). Am postat multe comentarii în susţinerea Amiralului, în diferite nişe ale virtualităţii Ro. Nu provin însă din aripa PCR, FSN, PD iniţial. Am fost de dreapta de la început – 1989, până la comasarea tuturor liberalilor, eu fiind la PL ’93! Când am ajuns din nou la Câmpeanu de a cărei poziţie şi atitudine fugisem, cu aripa V. Brătianu (Cervenui!!)cu ani înainte, nu am mai activat în vreun partid, dar am scris consecvent pe ici colo, pentru SCHIMBAREA RO şi a ro care nu s-a produs nici până acum, cu toate încercările firave ale lui Popeye, obstrucţionat în draci, de toată lumea! Parcă şi el o mai dă în bară, destul de des! Probabil că nu este ajutat cu suficientă claritate (nu am nimerit cuvântul, dar sunt pe aproape).
  Din aplaudaci, după două decenii am ajuns cel mult buimaci!

  Şi cei din diaspora, după ce robotesc ani şi ani pe acolo, tot ro buimaci rămân.

  Un oracol de valoarea Maestrului AVP, la două trei comentarii tot întoarce monedele (nu avem medalii!!) şi pe-o parte şi pe alta, chiar şi pe dungă de multe ori, întrebându-se pe bună dreptate, unde-i mai multă rugină amestecată cu mucegai.

  Mulţumesc pentru aprecierile anterioare de care am vorbit numai cu AVP, pentru a nu te expune. Dacă acum, oarecum ai recidivat, am postat cele ce ai citit!

  laplopulcuportocale

 87. Stely Says:

  Hai bonjour !
  Actof..remarcile tale rautacioase si ciudoase ma amuza .Cred ca te oftici, rau de tot ,asa incit nu te poti abtine.
  Stiu insa ca oftica ta este ,nu ca are AVP simpatizanti sinceri si loaiali ,ci, T.Basescu . Te cred,dar nu te aprob ..Sigur ca este deprimant sa vezi ca sunt atitea bloguri portocalii pe care tu le bintui ca sa arunci cite un ochi plin de disperare..Sunt multe si cu multi sustinatori.Crinutzu tau nu are prea multi fani,nu-i asa?.Nici tu nu-ti marturisesti sustinerea sincera ,ptru ca iti este jena .
  Acum ,iata,si-a „tras”si el o mascota:Johannis .Dar nici asta nu este in totalitate a lui.Este obligat s-o imparta cu un alt ..Prostanac .Fac cu rindul..O zi unul ,o zi celalat. Dar,las’ ca nu va mai dura mult.Stagiunea circului e pe sfirsite. Ursul va intra in..hibernare .Odata cu el, sforarii si dresorii lui, care vor avea mult timp de asteptat ,o alta stagiune de circ.

 88. cconstans Says:

  PLESITA DECEDAT
  OVIDIU MUSETESCU DECEDAT
  RADU TIMOFTE DECEDAT
  CE SE INTIMPLA DOMNILOR?????
  CAM MULTI DECEDATI IN ULTIMA LUNA.

 89. maria Says:

  Constans, te pomenesti ca si aici e mana lui Basescu ?

 90. maria Says:

  Stely,
  Eu cred despre mine ca nu sunt masochista ,dar daca AVP are dreptate cand spune ca nu trebuie sa-l judec pe Plesu doar pentru ca nu mai tine cu Basescu ? Daca Plesu , Mungiu , Cartarescu si altii au totusi dreptate ? Asta ma intrebam …Poti tu sa-mi garantezi , dupa fapte , ca respectivii se insala ?
  Uite , in mine a incoltit samburele indoielii si Liviu a fost pe faza , a venit sa-l ude .

 91. despinavestea Says:

  Constans.
  Iti dai sema ce frica le este,incat au inceput sa dispara persoanele care ar fi putut sa dea detalii ?

 92. Stely Says:

  Tatonul.aa
  Ma bucur ptru interventia dv.V-am inteles optiunile ptru „Amiral”,cit si simpatia dv.ptru AVP ,inca de cind va citeam pe „liberalism.ro”.Stiu ca nu-l girati pe „Popaye” neconditionat..La fel ca si maestrul AVP ,intoarceti monedele pe toate fetele,dar cred ca ati optat deja ..
  Eu ,ca o pensionara ce sunt (atit si nu altceva 🙄 ) am optat de mult ,aproape neconditionat..Asa sunt ,mai ..fanutzica 😳 .Altii ar spune ,patimasa sau fanatica.Ei,si ? Asta e ! Imi place sa cred ca nu distribui aplauze ,decit ,rareori 😉 formale ..
  Prin urmare sper ca sloganul de”bun simt” pe care l-a lansat „Amiralul” sa aiba priza la public ,cit si la sustinatorii lui ,mai infocati.. Va mai astept.. Prezenta dv. aduce un plus de valoare in „hyperspatziu „

 93. cconstans Says:

  Tom Gallagher

  ,,Astfel, Herta Müller ramane infatigabila memorialista a unei societati calcate in picioare – mai intai prin oprimare fatisa, ulterior prin coruptie –, pe cand Klaus Johannis se demonstreaza, din pacate, doar un pion serviabil pe tabla de sah a slugilor celor care au izgonit-o. Daca noii argati nu vor fi struniti curand, daca societatea romaneasca nu se va opune masinatiilor lor, ea risca sa ajunga distrusa aidoma celei svabesti si sasesti pe vremea defunctului dictator,,

 94. maria Says:

  Nici nu vreau sa ma gndesc ca povestea asta ar putea fi adevarata si ca niste bieti copii orfani ar fi putut ajunge intr-o banca de organe . Numai ideea ca s-ar fi putut intampla asa ceva m- a cutremurat…

 95. Stely Says:

  Maria,
  Cred ca ai inteles ca am folosit termenul de” masochista „numai ca sa te tachinez putin.Lasa-l pe Liviu sa aiba indoieli..este mai tinar si mai nou pe bloguri portocalii. Eu nu-mi pliez optiunile in fctie de Cartarescu,Plesu si AM. Dar ,nici nu ma feresc sa le critic interventiile ,atunci cind simt ca ceva e in neregula.Ma feresc insa sa-i etichetez ca :vinduti,farisei ,lenesi etc.
  Eu asa am observat ,si am spus .Cartarescu se fereste sa-si nuanteze optiunile ..Se refugiaza intr-un pesimism oarecum ciudat,dar intr-un moment cind isi savureaza linistea departe de tara ..Ceva nu se leaga..Am voie sa fiu suspicioasa, si sa nu pun baza pe indoielile lui. Plesu ,la rindul lui , se fereste sa fie transant si lasa loc de interpretari.. Cred ca are si el ceva obligatii la Patriciu..Asta ma face sa-l trateez cu circumstanta,si extrag din scrierile lui, numai ce cred eu ca are o doza de sinceritate..Pe AMP am ignorat-o ..Nu cred ca veti gasi prea multe reprosuri din partea mea ,referitoare la ea.
  Am remarcat si eu obsesia care a capatat-o de la o vreme cu privire la cele doua Elene..Aseara am citit ,pe sarite ,un articol scris de ea.Nu am reusit sa-l descifrez.Incoerent,intortocheat,ilogic ..Faptul ca nu-i mai recunosc stilul clar si concis de altadata ,ma determina sa cred ca tot ce scrie azi este fortat si nesincer.
  Sinceritatea si convingerile clare sunt esentiale cind scrii ,ca ziarist, sau ca un biet postator pe bloguri.
  La fel si T.Basescu..El are discuri fluente si atractive ptru ca sunt sincere si inspira incredere.. Stie ce are de facut ,n-are ginduri ascunse si ii este usor sa la comunice.. Iata de ce am incredere in T.Basescu..Imi place sa cred ca suntem destul de multi sustinatori cit sa ajungem sa spunem ca ,iata,la 20 de ani suntem de partea cealalta ,a binelui..

 96. Stely Says:

  Maria,
  Pare o investigatie jurnalistica f.bine facuta.Ar fi bine daca cineva ar merge la bietii bunici sa-i intrebe daca au dat de urma nepotilor.Din reportaj reiese ca s-a intimplat de mult timp..Cred ca nu-i greu ptru un reporter sa -i gaseasca pe bucurestenii aia care au adus fam. din Canada..Povestea asta trebuie repusa pe tapet..Nu ptru ca Johannis joaca un rol dubios acum,dar trebuie aflat adevarul.Vorba ta ,e cutremurator..Parca este un film de groaza..

 97. despinavestea Says:

  test

 98. despinavestea Says:

  Pt constans
  Nu ma las platforma sa dai link la cotidianu,dar incercati

  http://www.cotidianu.ro/legiunea_de_onoare_a_frantei_pentru_principesa_margareta-101065.html

 99. AVP Says:

  Buna Ziua ! Sunt in pauza de masa si am trecut sa va salut ! Vad ca Stely, ca de obicei este in verva si poa’ sa se joace cu alde ActofGod, cica, cu doua degetzele… Nici ca-i trebuie mai mult, n-asa…? 😛

  Maria, ti-am mai zis aseara: tu pe cine crezi? Pe mine, auctoru Apelului catre Europa si al Planetei-Ou, sau pe pempantii astia, care n-au facut/ scris ce-am facut/ scris io, aloo… Oricat ar fi ei de muult mai faimosi, in contingent… ; dar si M.Beniuc, A.Toma sau Dan Desliu au fost la vremea lor faimosi, si uite ca s-au topit in pamantu tutulor, dar si in Hypernor…

  Mai pe seara o sa vizionez si io, in caz ca semnalu net imi permite, filmuletzu bagat de Constans.

  Tatony, stai pe-aci, fie si cu piscariciurile-ti simpatico-cilibii… 😉 Dar nu garantez ca MountThor tot asa le va socoti, sau ca nu va pune mana pe ciocanu-i, sa stii… 😳 Treaba ta… 🙂 A voastra…

  Hai ca mai vbim, mai spre seara… Voi – care vreti, care phooteti – dati-i zor aci, ca sa facem postu ista mai vizibil in blogosfera angerilor portocalii (sa ma uit, sa nu fi scris dreq portokaki… 😯 )

  lol

 100. despinavestea Says:

  Eu, drept sa spun astept sa se intoarca Thor.

 101. liviu Says:

  Stely,

  Fii sigura ca nu ma las impresionat de colegi….Si eu lucrez intr-o banca in centrala…Dar, daca si fiica ta – de care erai sigura – vroia sa voteze cu altcineva, ce sa mai spun ?
  Azi m-am luat de o colega deranjata ca basescu a plans cand a recitat poezia…m-am luat tare de ea…cred ca m-am impus si in fata celorlalti colegi…dar, nu stiu daca merita….

 102. tatonul.aa Says:

  Un taton curios.

  Oare ce rol joacă vreuna din masoneriile Eu, în tot acest război pentru funcţia de premier (mai mult ca sigur efemer) al Ro?
  Imposibil să nu fie masoneria amestecată în lupta pentru putere!

  Un tip serios, mason, mi-a relatat că la noi în Ro, masonii sunt masaţi mai mult, incomparabil mai mult, pe partea PNL, PSD, ceeace explică în parte aversiunea unui segment atât de mare de PERSONALITĂŢI, faţă de Popeye.

  laplopulcuportocale

 103. Radu Humor Says:

  @ Liviu
  Sigur nu merita !

 104. Radu Humor Says:

  @ aa
  Nu ti se pare ca o mica doza de inteligenta este suficienta ?
  Asta in eventualitatea ca esti la curent cu toate cele facute si nefacute de personaje ca Basescu, Antonescu, Geoana, Oprescu, Vadim, Becali, Meir, ca sa nu vorbesc decat de cei care indraznesc sa candideze la functia suprema in Stat 🙄

 105. Stely Says:

  Liviu,
  Ma bucur ca nu te lasi impresionat de atitudinile unor colegi ..F.bine faci ,cind iti impui pctul de vedere. Sa fii convins ca ,implicindu-te ,la induci ,tu ,indoiala in suflet. Faptul ca ele /ei aduc in discutie perceptii si aspecte legate de lucruri marunte ,ci, nu de fapte , principii ,programe si obiective majore ,demonstreaza lipsa de informatie , superficialitate si neintelegerea importantei votului in deplina cunostinta de cauza.
  Iti mai spun un secret : Nici mie nu-mi place cind il vad pe T.Basecu ca i se umezesc ochii si isi inghite lacrimile..Nu sunt obisnuita sa vad barbati lacrimind..Mi-as dori sa se abtina,dar daca nu poate ,accept si nu-mi schimb optiunea in fctie de asta. Faptul ca lacrimeaza, nu-i umbreste curajul , dirzenia si dorinta de a realiza obiectivele propuse si necesare.
  Celor care aduc in discutie asemenea argumente ,poti sa le spui ca un om care plinge ,dar care si ride cu pofta (cu hahaituri )este de preferat unuia scortos si sobru .Unul este natural,sincer si nu are nimic de ascuns ,ca T.Basescu;ceilalati sunt artificiali si cu ginduri ascunse ca Geoana,Crin,Tariceanu etc..
  Deasemenea ,sa le spui colegilor tai nehotariti, sa-si faca timp in campanie si sa-i urmareasca pe toti cei inscrisi in cursa..Sa evite televiziunile mogule si tonomatele lor, care manipuleaza.Sa mearga la sursa directa : Candidatul.
  Asta i-am reprosat si eu fetei mele ..Nu are timp si rabdare sa asculte,dar mi-a promis ca in campanie va face asta.

 106. cconstans Says:

  GENIAL BASESCU AICI:

  http://www.ziare.com/actual/alegeri-prezidentiale-2009/10-19-2009/basescu-e-sigur-ca-va-castiga-alegerile-video-923838

  PRIVITI VIDEO.
  COMUNICARE PERFECTA!
  100000000000000000000+++++++++++PUNCTE

 107. Stely Says:

  tatonul.aa
  Stiu ca nu puteti spune,dar tare sunt curioasa sa stiu de la acel „tip serios si mason”,ce crede despre acele Personalitati din PSD si PNL..Cred si eu ca masoneria se implica de cind lumea in lupta politica.S-au ferit insa sa iasa la vedere .Pesemne ca dezvaluindu-si intentiile si optiunile ar face sa disparea acea aura de discretie ,sobrietate si echilibru ,pe care l-au indus multa vreme.Faptul ca acum ies la iveala si fac declaratii de pe pozitii de apartenenta la un Ordin Masonic si isi declara sustinerea fata de unii candidati ,se inscrie in acelasi tip de strategie ca si cea cu Johannis.
  Si-au „tras” mai intii vreo suta de intelectuali (dupa parerea mea ,cam hirsiiti),acum isi trasera si premierul lor si ,iata ,acum dau asaltul si cu masonii..
  Ar fi trebuit ca acesti domni masoni sa -si respecte blazonul si sa nu se implice in batalia politica dimboviteana ,intr-un mod cam agresiv ,cred eu..Sunt convinsa ca Johannis si Masonii servesc acelasi stapin cu bani multi si cu interese mult mai mari.
  Deie Domnul, ca T.Basescu sa reziste unui asalt de o agresivitate periculoasa ,iar noi sa fim vigilenti si sa-l sprijinim.

 108. Radu Humor Says:

  @ Stely p.111
  🙄 😆 :mrgreen: ????!!!!

 109. Stely Says:

  Radu Humor,
  Ti-ai inghitit cuvintele ? sau imi sugerezi ca te-am facut „fericit ” :mrgreen :

 110. Stely Says:

  P.S .. la fel de explicit as fi vrut sa fii si la #110..mai ales cind invoci nevoia de inteligenta ..Hai sa fim seriosi,zau !..

 111. tatonul.aa Says:

  Chestia cu masoneria (apropiată din sec XIX de conservatori si liberali) mi-a venit la apariţia pe ecranul TV a lui Pambuccian, cel ce a schimbat macazul pe nepusă masă, mai ales datorită aspectului şi dicţiei sale, care mă duc spre un mason de rang înalt, sau mai exact, spre un vrăjitor gata să ne facă o scamatorie de neînţeles sau să ne trimeată într-un somn hipnotic.
  Tipul „serios şi mason” (Caragiale mă va ierta!), ce mi-a fost conviv la onomastica nepotului meu, este un mic om de afaceri care a participat în primăvară, undeva în Anglia la marea întrunire a masonilor de rit scoţian. Îl cunosc de când era copil şi ştiu precis că a votat bine (pe dreapta!) de fiecare dată până acum. A căutat să-mi schimbe şi mie opiniile afirmând că Popeye nu este agreat de masonii europeni, care conduc de fapt cam peste tot, în toate sectoarele / segmentele societăţii, la noi şi aiurea.

  Cine poate aduce completări?

  laplopulcuportocale

 112. ActOfGod Says:

  Stely, pentru ca nu m-am adresat tie ci altuia si pentru ca – fara echivoc – te-ai identificat cu personajul respectiv si ai si raspuns (desi nu ma adresasem tie, tine de tzàtzismul din noi)), tin sa fac o precizare: asemanarea ta cu Nicole are in comun doar faptul ca te vrei in suita unui hmmm… „nobil” oarecare. Altfel, desi nu-i aprobam manifestarile, tin sa spun ca asemanare ta cu Nicole se opreste aici. Doar n-o sa compar spiritul ei viu cu manifestarile tale de sefa de scara. Sau replicile ei acide cu ternitatea aia de-o numeste „dialog”.
  Altfel, sincer vorbind, mie chiar imi convine daca iese Base presedinte. Motiv pentru care (daca ajunge) il voi vota in turul doi.

 113. theo Says:

  adicä pacbuccian este,

  MASON DE „RÄT ” INALT; ASA SUNT PORCII:

 114. theo Says:

  SUB SORTULETUL DE MASON;

  SE ASCUND EPOLETII:

  UITATI-VÄ LA liberoi cati SUNT MASONI,

  dar ei si tatii lor , mari securisti.

  si-a bätut joc de masonerie.

 115. Stely Says:

  tatonul.aa,
  Acum o saptamina a iesit pe TV, un oarecare domn caruia nu i-am retinut numele si fara nici un fel de prezentare si introducere a declarat ritos ,”Retragerea sustinerii la presedintie a lui T.Basescu” ,de catre un ordin masonic dintr-o zona,ramura (nu stiu exact).Domnul nu avea nici sort si nici esarfa ,sau un alt semn distinctiv..Dar,nici.. distinctie.. ..Mi s-a parut cam agresiv si destul de neagreabil.Motiv ptru care nici nu l-am bagat in seama. Nu cred ca vor avea vreo influienta asupra votului popular..Nu stiu in ce consta”sprijinul”..Poate bani?!.Cred ca oamenii politici cotizeaza prin oamenii de afaceri care stau in spatele lor.Mai cred ca T.Basescu nu a cotizat si in consecinta „si-au retras sprijinul” ..Daca l-a avut pina acum ,nu stiu in ce a constat el si nici nu inteleg de ce s-au hotarit abia acum ,odata cu Johannis..In ceea ce-l priveste pe Pambuccian ,mi s-a parut si mie ciudat, ca a iesit din anonimat si din pozitia de neimplicare ,de o parte sau de alta ,ca in cazul motiunii de cenzura.Este clar ca l-a „omenit”si pe el ,Patriciu..Masonii sunt si ei oameni cu apucaturi bizantine si nimic mai mult..

 116. Stely Says:

  Theo,

  „MASON DE “RÄT ” INALT; ASA SUNT PORCII”
  😀 😀 😀 .punct ochit,punct lovit .. 😳

 117. Stely Says:

  cconstans,
  ce-ti veni, cu linkul respectiv ?..

 118. Stely Says:

  http://tismaneanu.wordpress.com/2009/10/18/adevaruri-de-bun

  Va recomand si eu un articol despre „bun simt” scris de un domn cu ..bun simt.

 119. dora Says:

  AVP,

  nici nu stiu cum sa incep.Esti al naibii de abil.Oricum ai intoarce literele si le-ai spune raman valabile pentru posteritate.Tu nu esti analist politic,esti poeselu’cu stil original,esti omu’dureros de sincer si dornic de a urni sandramaua tzarisoarei noastre aflata la rascruce de…vanturi.Mai pragmatica sunt in probleme de politichie (dar itotdeauna romantica in suflet )….spicuiesc si eu….si armonizez idealul cu utilul ,ceea ce tu ,reusesti sa-mi transmiti permanent.Si nu pot decat sa-ti multumesc! 🙂

 120. dora Says:

  Stely,

  in mecunoastere,din lipsa de informare ma tem ca am neglijat importanta masoneriei.In zilele trecute m-am exprimat intr-un fel despre confreerii,ma tem ca sunt mai puternici decat stim noi.Doamne,fereste-ne!

 121. andrzej Says:

  aog, vad ca o iei in freza cam de peste tot.
  Ai ajuns sa te iei in gatzi si in gatzi cam de la ora 0 pana la oara 12. O meriti si nu-mi pare rau de tibne. Esti caine(de fapt o cotarla de pripas), si-ti meriti aleasa( ai ales!): „Doar n-o sa compar spiritul ei viu cu manifestarile tale de sefa de scara. Sau replicile ei acide cu ternitatea aia de-o numeste “dialog”.

 122. andrzej Says:

  aog, varu’ asteapta nerabdator sa-ti dea si tie carne, profita….

 123. cconstans Says:

  @stely125
  am vrut sa spun ca este o fata inteligenta si cu ffffffffffffff.mult HUMOR.
  imi place de eaaaaaaaaa.

 124. Stely Says:

  Salut ,Dora !
  Se poate sa ai dreptate in ceea ce priveste puterea „confreriilor” ..Vad ca si @tatonul.aa. manifesta un interes ,si chiar,daca am inteles bine,o ingrijorare ..
  Nu pot sa fiu categorica, ptru ca nu am cunostinta despre vreo contributie certa sau de vreo conspiratie reusita a acestei organizatii.Stiu ceea ce s-a vazut pina acum.Tariceanu s-a mentinut la putere cu sprijinul netransparent al PSD .Au declansat suspendarea presedintelui si poporul l-a repus in fctie., Acum au darimat guvernul cu ajutorul aceleasi „majoritati „322 (254) si vor sa forteze un nou guvern, cu incalcari ale Constitutiei ,ca si suspendarea.
  Acestia nu pot influienta votul popular, cu declaratii sforaitoare ,sau cu manipulari si intoxicari.Asa cred ,si ai sa vezi in curind ,ca am dreptate. Sunt jocuri politice si atit.

 125. maria Says:

  Cred totusi ca alegerile vor fi organizate de guvernul BocTen . Nu reuseste Croitoru sa faca majoritatea.

 126. theo Says:

  STELY;

  SI EU AM PLANS, a fost tare dulce si bunä.

 127. cconstans Says:

  Coalitia MERDE pentru o Guvernare Curata (CGC) îsi exprima îngrijorarea fata de deteriorarea situatiei politice din România, care poate pune în pericol statul de drept si achizitiile democratice de pana acum. CGC solicita presedintelui Traian Basescu, sefilor partidelor politice, candidatilor la presedintie, Curtii Constitutionale si tuturor celor care au autoritatea si mijloacele sa intervina pentru a preveni urmatoarele:

  1. Orice forma de act politic radical, cum ar fi dizolvarea Parlamentului. Alegerile prezidentiale ofera candidatilor ocazia de a intra în competitie democratica: candidatul ales va trebui sa guverneze cu majoritatea parlamentara, nu împotriva ei. Alegerile prezidentiale, pe de o parte, si votul parlamentar pentru investituta guvernului, pe de alta, sînt componente indispensabile si la fel de importante ale manifestarii vointei democratice. Ne manifestam mai ales îngrijorarea fata de intentia declarata a presedintelui în exercitiu de a dizolva Parlamentul, declaratie retrasa doar dupa ce însa fusese aparata public de unii din consilierii sai.

  2. Orice forma de viciere a vointei electoratului prin modificari organizatorice, legale sau de alte natura fata de votul în sine. Chemam Autoritatea Electorala Permanenta, partidele politice ca si toate organizatiile electorale de profil pentru alcatuirea unui comitet de supraveghere a acestor alegeri. Descurajam orice intentie de modificare a cadrului organizatoric si legal fata de cel al alegerilor precedente, prin modificari legislative sau adaugari de noi statii de votare.

  3. Orice atentat la adresa statului de drept. Exista candidati care si-au declarat pe fata intentia de interveni în justitie, sau altii care îsi propun sa forteze limitele constitutionale din incapacitatea de a obtine pentru partidele lor o majoritate pe care nu reusesc sa o obtina la urne. Chemam pe toti candidatii sa faca declaratii neechivoce fata de aceste aspecte si încurajam votantii sa nu voteze pe cei care îsi propun pe fata sa controleze organisme precum Procuratura sau Curtea Constitutionala.

  4. Orice forma de a mai politiza statul, deja excesiv politizat, si de a frauda vointa electoratului prin „cumparare” sau persuadare de oameni politici alesi sub o anumita culoare politica sa îsi transfere sprijinul la un alt candidat sau partid. Practica migratiei politice este imorala si ilegala, o forma de coruptie politica, iar încurajaraea migratiei nu rezolva nici o problema, dimpotriva, creaza altele noi.

  In numele Coalitiei pentru o Guvernare Curata semneaza:

  Freedom House MERDE!

  Grupul pentru Dialog Social MERDE!

  Societatea Timisoara MERDE!

  Societatea Academica din Romania MERDE!!!

  Academia de Advocacy MERDE!!!!

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Merde

 128. ActOfGod Says:

  Ce e analfabetule, ai inviat?
  Ia mai poveste cum stai tu cu latoapa in poala sa te uiti la clipuri, pe santier.

 129. andrzej Says:

  Bhei atule, pai tu ma-i rectivat.
  Acu cateva minute vorbeam cu un fost coleg de pretinu’ tau liberoiu radu s., fostul tau sef din DTM.
  Da bahei fostul ministru liberoi fost activist UTC, care dupa ce a l-a scos din sarite pe ciungu’ a ajuns la canal mare inginer (ca pe vremea ia bisnitarii de partid nu fi trimisi la mititica).
  Voi aia din dtm si rnr, sefii contrabandei cu video, cafea si aur din mttc.
  Mai mult ca sigur faceai parte din lotul anchetatilor, intre care si fiul fostulului redactor sef la lupta cfr.
  Iti mai aduci aminte actule?
  Sigur ca nu ai uitat, mai ales ca fostul tau sef radu s. era mare caid atunci si matale erai pretin cu el….

 130. cconstans Says:

  @ActOfGod CU CERTITUDINE VA SPUN CA SUNTETI
  Mouche à merde…………

 131. AVP Says:

  Costache, daca simotache e inteligenta, io sunt papa de la Roma ; o fata inteligenta n-ar fi porcait-o ca la usa cortului pe eba, si nici nu l-ar fi cenzurat pe avp, pentru ca apoi sa-l lase pe un nedormit de 3 parale sa-l besteleasca pe auctorul poemului de otel ca pe un mosulica oarecare…

  Are dreptate Stely (despre theo): mason de rât inalt e o formulare inspirata… lol

  Aog, comparaison n’est pas raison… sau, mai pe rumaneste, io n-as compara mere cu pere…; asa cum ziaristu patrasconiu nu poate fi comparat cu avp (nici macar ca etate, cognate…), nici nicole cu stely… Fie numai si faptul – verificabil, no? – ca nicole e f. departe de a-l fi descoperit pe poetul „Planetei-Ou”, necum sa-l adore ;), ar trebui sa-ti spuna multe despre cele doua redutabile forumiste… Nicole nu este o consumatoare inovatoare, o intelighenta genuina, gata sa se bata cu necunoscutul si sa-l cucereasca ; ea imi pare a fi mai degraba o stralucita majoreta, galagioasa, ba chiar entuziasta, frizand hiisteria, fatza de valorile pe care le-au descoperit deja altii si care valori sunt demult la moda si deci face parte – te-ai prins… – din snobilime, pe cand biata stely e o samariteanca sau, daca preferi, o maria magdala oarecare… lol

  Dora, ma coplesesti, doamna mea… 😳 Mai ales cand vin de la tine, care adesea nu ma menajezi, n-asa? astfel de vorbulitza isi ating tinta… Iar daca uneori il ating si pe Aog sau pe alt gog ce priveste la scena noastra pitit dupa un tafalog, astea sunt collateral damage, n-avem ce face…

  @Constans, cand reproduci comunicatul si semnaturile unei institutii reale, iar nu virtuale, e musai sa le reproduci intocmai, aloo… Pe urma, poti sa faci tu oricate glosse pamfletare doresti… Da-mi voie, asadar, sa sterg cuvintzelele alea ofensatoare din ultimul tau mesaj…

 132. cconstans Says:

  MAESTRE??????SE POATE?????CHIAR DUMNEATA????

 133. AVP Says:

  CC, io doar te-am intrebat,n-am dat cu paru’… Iti repet ca io n-am auzit, de-un paregzamplu, de Grupul pt Dialog Social de Kkt… 😳 Pai se poa’ tocmai la mata, parijianule… ? 🙄

 134. CC Says:

  @avp
  pai se poate??????
  PAI SE POATE……

  ATENTIE MARE LA ADRIAN NASTASE!(schema?)
  (ramine cum am stabilit in place matache in asteptarea microbuzului)

 135. Radu Humor Says:

  Eu cred ca la inceput si @Nicole se comporta cam ca @ Stely, dar a devenit mai apoi o veritabila catea de paza a lui Patrascoiu.
  Si daca la un animal n-ai pretentia sa-si dea seama ca pazeste ceva de furat, sau mai rau ceva fara valoare, postura de catza a numitei din livada cu bosumflei, nu-i face deloc cinste
  Am vrut sa spun ” o dezonoreaza”, dar m-am oprit la timp( sa nu-mi spui ca nu !).
  @ AVP
  Esti subiectiv si nedrept cu @ Simona Tache !

 136. Stely Says:

  AVP,maestre ,
  ma coplesesti ! 😳 ,dar recunosc ca te-am asteptat .. 🙄 .Am preferat sa ignor si sa te las pe tine sa ai ultimul cuvint 😀 Multumesc !

 137. Radu Humor Says:

  Felicitari , ca i-ai luat lui @cc cuvantul din mana, inainte de a apuca sa-l duca la gura 😉

 138. Radu Humor Says:

  @cc
  Ceva deranjamente 🙄
  ca vad ca tragi prea imprastiat :mrgreen:

 139. CC Says:

  @RH
  hai ca va las!
  DUPA CE CA VA FAC TRFIC AICI MAI SUNTETI SI IMPERTINENTI.
  ça va acolo la voi la tara?
  este recolta buna anul aSTA?

 140. AVP Says:

  CC, nu judeca blogu ista dupa obraznicatura de RH… ups Miraie si el, ce dreq sa (mai) faca…? Pe de alta parte, nu vezi ca o admira pe tache, ca si tine… ? Les grands esprits se rencontrent… 😆

 141. Stely Says:

  AVP,
  Au plecat ,dar odata cu ei si noi..Vad ca nici @tatonul aa. nu mai vine.Nici Dora ,Maria ,Despina ..
  P.S. ai reparat bicicleta ?

 142. AVP Says:

  Adineaori am terminat… 😳

 143. AVP Says:

  Initial am cumparat un cauciuc care nu s-a nemerit, evident, apoi a trebuit sa alerg dupa altul… Pe urma, demonteaza roata, pune cauciucul, strange suruburi, umfla… ups La cat ma pricep io la lucruri din astea, iti dai seama cat m-am canonit… 😦 Asta e situatia, natia si… lol

 144. AVP Says:

  Pana si infocatu-mi admirator de altadata, CC, s-a resemnat sa creada ca niciodata n-o vom duce mai bine : io, ca auctor incarcat de glorie (si de bani), el, ca impresar incarcat de bani (si de glorie)… 😳 Ne-a mancat Herta premiu’ !!, caci cati naiba de auctori oprimati de Secu or sa premieze si nobelizantii aia… ? 🙄

  lol

 145. AVP Says:

  Cat despre Totonu, n-o sa-l vezi prea des pe-aci… 🙂 Ne pandeste doar ca un B52 din papusoi, iar cand mai apare Emil, pac la rasboi, de l-a speriat dreq pe my Thor mai rau ca Imparatu Mustelor …lol

 146. AVP Says:

  Despina ? A spus clar ca ea nu vine aci decat ca sa soarba din ochi muschii si ciocanu lu Thor… 🙂

 147. AVP Says:

  Iar OrangeSkorpion s-a aciuat pe langa boboru unde crede el ca e mai folositor… 🙂

 148. AVP Says:

  Vba ceea: spune-mi cu cine te aduni, ca sa-ti spun cine esti… lol

 149. AVP Says:

  Unii cu robina si carolica, altii cu stely fara flica si agera la bibilica 🙂

 150. AVP Says:

  Dar sa ma opresc, dreq, aci, ca sa nu casune Thor pe mine, c-am cazut in strechea lu Gaby… 😉

  lol

 151. AVP Says:

  A propo… Vad ca pe Top Posts WordPress.com am inlemnit langa paguba aia de Turnoftheglory :), in scimb vad c-am aparut pe ZeList… 😉 Ssâc…!

  lol

 152. maria Says:

  AVP 159

  😆

 153. despinavestea Says:

  AVP
  Am fost plecata mi-am spart ochelarii, balamucul naibii.
  Dar am revenit.
  Si stii foarte bine ca citesc si intervin si eu cand am timp in discutie.Daca n-ar fi interesant blogul, sa fii sigur ca nu as veni
  Sunteti toti oameni cu bune intentii, oameni de bun simt ,satui de banditi si facem impreuna tot ce putem sa scapam de ei.
  N-o sa reusim noi sa-i curatam pe toti ,dar sper sa fie ceva mai suportabil viitorul
  Si sa stii ca ,da, tot incerc sa-l aduc inapoi pe Thor .
  Ce voi nu-l vreti pe-aici, la fel ca mine ?

  Thor este un om onest si curajos.De asta este vanat de tot felul de troli
  El ne-a aparat pe fiecare ,de fiecare data ‘ numai noi nu l-am aparat pe el !
  Sa ne gandim la asta !

 154. maria Says:

  Nu mi se pare deloc credibil sondajul CSOP in care creste Antonescu precum Fat Frumos, ziua si procentul .Cred ca e aruncat cu intentie pe piata dar nu-mi dau seama de ce .

 155. AVP Says:

  Cum adica nu l-am aparat, Despino, nene…? 🙄 M-am certat pana si cu vechiu meu pretin, Tatonu, din cauza lui… 🙂 Iar daca e sa stam stramb, dar sa judecam drept, el nu i-a zis, de flica, nemic, lu Carolica, atunci cand derbedeu’ cica portokakiu ma ciupea de carnica… 😛

  Lasand gluma la o parte, fii sigura ca Thor va reveni aci. Nimeni nu l-a suparat cu nemic, aloo…

 156. Stely Says:

  Eu sunt fericita ca am primit un raspuns apreciativ de la tatonul.aa .Macar ca ne pindeste din papusoi,dar Thor nici atit !?..Nu vine .Este in campanie in Arges..
  Azi am consultat „ze-list „.Esti in top -zece .

 157. AVP Says:

  Maria, Adevaru e ca Antonescu creste in real si i-a mancat painea Prostanacului… Cum am mai spus-o deja, toti tovii si baietii s-au concentrat pe floarea mortului : ori că că, ori că mă…

  Profeţia mea e că, până la urmă, PSD-PNL-UDMR-PC vor fuziona într-un singur partid, după ce PDL (care a înghiţit şi el juma din PNL…) îi va învinge zdrobitor, la anticipate… Dacă se va ajunge acolo, aloo… 😉 În fond, „partidele” astea sunt măştile de ceară ale Priculiciului Naţionale, se ştie care… : eonul activisto-securist…

 158. despinavestea Says:

  Ma duc sa ma uit putin la B1TV-inteleg ca este interesant

 159. Stely Says:

  AVP,
  gind la gind cu ..”ze-list” ..Eu am vazut prima ,ssic !
  Acum am vazut la#144 .Nu merita.
  Despina,
  Si eu il vreau pe Thor ,dar mi-e dor de cel dinainte de plecare in Spania(mai 2009) 🙄

 160. maria Says:

  Eu nu mi-am dat seama ca Antonescu creste in real , dar asa o fi .Dar mi-e mai antipatic decat Gioana si cred ca e prada cea mai usoara .

 161. Stely Says:

  despina ,
  A fost la B1 povestea cu traficul de copii la care a fost implicat si Johannis.

 162. despinavestea Says:

  Da ,acum e Oprescu.Timp pierdut

 163. Radu Humor Says:

  Hai sa va stric ziua cu totul :
  Joi , parca, soseste J.Biden in RO si are intrevederi cu Base-Boc, Geoana si Antonescu 🙄
  Noapte buna copii …palide a sustinatorilor
  de mai ieri ai lui Basescu 😉
  Pana aici v-a fost !

  Acum ati priceput de ce nu mai apare @Emil, cel cu sacul plin…
  ce sa va spuna? Ce v-am spus eu acum , ca scapa cine si cum poate :mrgreen:

  Liber la injuraturi ….

  P.S. Crefd ca n-ati trecut dealulca voinicul lui @AVP, si oricum intai trebuie sa treceti hopul asta 8)

 164. maria Says:

  Radu,
  Iar tu ai liber la vise…..

 165. Stely Says:

  maria,
  yesss ! aveam cam aceiasi replica:vise de noapte ,taica ! 😀

 166. Radu Humor Says:

  @ Fetelor, repede inca una :

  Gyorgy Frunda a sugerat trimiterea la Curtea de la Viena , specializata in litigii constitutionale pentru UE, a litigiului neconstitutional in care se afla Romania , in urma interpretarii abuzive a Costitutiei, de catre primul ei garant.
  Halal Natiune !
  Destepti ungurii astia! de la inceput am zis ca UDMR are cei mai inteligenti parlamentari
  ca o fac mai mult pentru neamul lor, cine n-ar face la fel ?
  Poate Basescu

 167. liviu Says:

  Inteleg ca s-a realizat un sondaj Insomar de ultima ora in care geoana are 30, iar base 29. Tur doi: MG – 54, TB – 46. Maine va fi dat publicitatii.
  Sondaj Avangarde: TB – 30, MG – 28. Tur doi: MG – 54, TB – 46; Ambele sunt realizate la finele saptamanii trecute.
  Pe scurt: e de rau. Ce se mai poate face ?
  De aceste sondaje s-a vorbit si la B1 TV.

 168. liviu Says:

  Din toata povestea din ultimele doua saptamani, TB a iesit in ochii opiniei publice ca fiind vinovat…asta e…
  A fost o greseala miscarea Nica….dar, e prea tarziu….

 169. liviu Says:

  V-am spus eu sa va obisnuiti cu geoana presedinte….

 170. AVP Says:

  Humoras, io nu sunt un simplu pedalist or pupinbasist, io sunt AVP, bey, spuley… Io nu tin cu Base pt ca asa mi-au trasat sarcina sefii mei, sau pe lei /ieurei, sau pt ca nu mi-ar place de ochii tai ori de crinii ilicei… Mie asa-mi spune mintea (cat planeta ou) si inema-mi de herou, nu de bow, cum ca ăsta e marele sau micul val care ne va urni cat de cat spre mal… Iar daca Bidenul americal nu va pricepe si el asta, va castiga partida tovilor si baietilor si basta… Romanica de azi te merita mai degraba pe tine, mey, rumâne, nu pe Base or pe mine… E bine…?

  Macar de-ai pricepe ceva din oratia mea, dar esti un mediocru sadea si foodul pe deasupra (vezi ca n-am zis altcumva, obraznicatura drea… ? 😉 )

  @Liviule, sondajele – intr-o tara de la marginea lumii civilizate – sunt o forma de manipulare… Ai rabdare sa-nceapa campania propriu-zisa si sa vina odata Biden ala…

 171. liviu Says:

  Sa nu ne imbatam cu apa rece….

 172. Stely Says:

  liviu,
  Nu pune „botul”la sondajele astea.Sunt de intoxicare.De ce nu dai ex.celui de la CSOP :TB-35 ,MG 24 ,CA 19 ,SO 8%.. Sondajele INSOMAR sunt telefonice si pe esantioane neconcludente.Tu nu sesiezi ofensiva asta mediatica si publicitara pe care o fac cu Johannis ?.Stai putin ca mai sunt citeva zile si se termina si circul asta. Apoi,stai, ca incepe Geoana sa intre in trepidatii ,ca Crin profita din plin de imaginea lui JO,iar el ramine de caruta..O sa se incaiere curind.. Eu cred ca PSD cedeaza.Le-a oferit ministerul de interne si s-ar putea sa se razgindeasca.Si un prostanac ca Geoana o sa vada ca din situatia cu Johannis iese in pierdere..

 173. Stely Says:

  Liviu,
  Hai , la culcare cu tine !..vorba maestrului :”fugi drea..”

 174. Radu Humor Says:

  @ Viorele
  Stii cand te-ai descalificat tu definitiv ?
  Atunci cand „ti-a spus mintea (cat planeta ou) poate de bibilica s,m.,
  si inima-ti de herou( nu se judeca cu inima, ca uite ce kkt iese s.m. ):, ca viitorul presedinte al RO va fi EBA 🙄 :mrgreen:

  Si sa stii ca Romanica de azi te merita cu prisosinta si pe tine, doar ca putin mai coborat cu picioarele pe pamant 😉
  E bun si Hyperspatzul ala, da prea te bagi in nori si nu vezi pamantu-adeseori 😉
  Tu si cu Basescu ati face o pereche nemaipomenita, intradevar, dar nu si potrivita pentru tara asta 😉
  Hai pa si nu te supara
  Talentu’ nimeni nu ti-l ia
  Dar mintile, vad ca da !

 175. tatonul.aa Says:

  Poate exagerez o ţâră, dar:

  Propun acordarea unei medalii pentru „Curaj şi Spirit de Sacrificiu în folosul Naţiunii” domnului LUCIAN CROITORU, pe bună dreptate poreclit tandru, „CROITORAŞUL CEL VITEAZ”.

  Extrem de puţine persoane ar fi dispuse să-şi pună în joc cariera, pentru apărarea unui drept constituţional al unei terţe persoane, în luptă cu câteva sute de fârtaţi, prinşi strâns în cătuşele unor interese oculte, ce se vântură ostentativ încă dinînainte de încropirea celor frăţiei „322”. Probabil că respingerea sa pentru funcţia de viceguvernator al BNR de către aceleaşi personaje, în favoarea unui neavenit în lumea finanţelor, Bogdan Olteanu, unul dintre cei mai corozivi şefi de celulă din „322”, l-a ambiţionat pe D.nul L. Croitoru, împingându-l la acest act eroic de a se expune încă odată, singur, în faţa celor ce-l identifică pe nedrept cu Popeye, duşmanul lor de moarte.

  Poate este o modalitate de a dezvălui alegătorilor din prezidenţiale ce pericol îi ameninţă din partea grupărilor mafiote ce alcătuiesc un monstruos eşafodaj „322 spre 254”, fără legi, fără niciun Dumnezeu.

  Comparaţia cu candidatul „322 spre 254” ce afişează o masca impasibilă a omului căruia actuala misiune „câştigătoare” i se cuvine pe drept, este sugestivă!

  Maestre, am ieşit din păpuşoi, cu doi eroi, unul adevărat şi altul invers! O fi bine?

  Off topic strict AVPist: O fi mai fioroasă mvl decât „Bibicul cu cricul”?

  laplopulcuportocale

 176. Stely Says:

  p.s. te rog,spune-mi citi ani ?..vreau sa stiu daca se merita sa ne mai pierdem vremea cu tine.

 177. Radu Humor Says:

  @ Stely p.182
  V-ati invatat sa traiti periculos :
  Numai din intrigi, amenintari, santaje si
  cumparari :mrgreen:
  Provocati dezbinari si scandaluri, si va hraniti hienic, de pe urma lor.
  Pe asta nu se poate construi nimic in afara de ura si teama.:roll:

 178. Radu Humor Says:

  @Stely
  tu postezi prin somn, ca vad ca ai vise erotice 😆

 179. Arizonianul Says:

  Noaptea stăpâneşte ţara… Noapte bună le doresc portocalelor!
  Aţi auzit cumva că Bogdan Olteanu tocmai a demisionat din postul unde, de curând,
  „soarta” l-a împins?
  Am avut eu „vedenii”… auditive?

 180. AVP Says:

  Stely 🙂 Sa nu-l speriem or supalam pe liviuletz… 😳

  Ca parca vad ca nu-l mai voteaza pe Base al nostrum… 🙂

  Oamenii care lucreaza in banci – instruiti sa se poarte impecabil cu clientii, caci din asta isi castiga painea – sunt f. sensibili la modul de adresare si la cum arata / cum se poarta catindatu ori sustinatorii sai…

  Hai pa… Mai las topicu ista inca o zi, v-am spus ca vreau sa verific ceva…

  Noapte buna.

  ps. Radule, mai subzisti tu 30 de anisori, mey, ca s-o vezi pe EBA – fiica presedintelui remodernizator, care atunci va fi intrat definitiv in legenda loco, aloo… – presedinte Ro…? 🙄 That is the question, iar nu daca profetia mea se va implini, caci ce-am zis io, asa va fi…

  pps. Tatony, cine dreq e mvl, bre… ? 🙄 Hai ca-mi spui maine, da…?;)

 181. AVP Says:

  O zi buna, Ari ! Hai ca ma duc la cucush si-ti predau tie stafeta acush ! 🙂

  Paa

 182. Stely Says:

  tatonul.aa,
  Nu exagerati deloc ..Ati observat corect .
  In virtejul luptei nu am sesizat dirzenia si stoicismul Croitorasului.Chiar merita o medalie.Sunt convinsa ca nu va ramine in paguba.
  Am aflat in seara asta ca ar mai fi de adunat 18 voturi.. E posibil sa reuseasca ..dar,”sa vedem”! Mi-as dori sa reuseasca ! In orice caz ,Johannis s-a compromis..

 183. Stely Says:

  Arizona,Salut!
  Nu merg la culcare pina nu-mi spui unde ai auzit vestea asta ..napraznica. Eu n-am auzit-o.. S-ar putea .chiar ar fi o bomba ..

 184. Stely Says:

  Aaa ! gata !ma culc si eu .Credeam ca mai vin citeva postari..mai era putin si prindeam ..200..

 185. Arizonianul Says:

  Stely dragă,
  se dădea telejurnalul de la orele 20:00 la TVR1 (retransmis concomitent la TVR Internaţional). Nu mai dădeam atenţe mare la ce se spunea, că erau veşti din USA (thank you, very much!) şi mi-a venit vestea asta. Peste o oră se va retransmite acest telejurnal şi voi sta cu atenţia acolo, cu toate că era dată undeva, spre sfârşitul emisiunii…
  Mă voi corecta (dacă va fi cazul) sau voi reconfirma vestea, imediat ce aflu…

 186. Stely Says:

  Bine ,sting lumina si ..Noapte buna, tuturor !

 187. Stely Says:

  Bine,dar ,pot si eu sa ma uit..multumesc ,totusi !..Daca nu vad acum,astept pina miiine sa citesc ce scrii tu.. o seara ?buna !..

 188. Arizonianul Says:

  Îmi pare rău că am dat emoţii…
  Vestea suna cam aşa: „Liberalul BO, şi-a dat demisia din calitatea de deputat al PNL în Şparlament”. Ştirea va apărea şi în Monitorul Oficial. Încă modată, mii de scuze!

 189. liviu Says:

  Eu nu confund optiunea mea cu ceea ce cred ca se va intampla….
  Deci eu votez cu basescu, dar cred ca geoana va castiga….
  Sunt lucruri diferite….
  Nu cred ca e vorba de oamenii din banca, in general persoanele cu studii superioare sunt mai sensibile la anumite valori….

 190. Stely Says:

  Liviu,salut!
  Nu mi-ai spus, ce virsta ai?..deasemenea ,ce zodie esti ?Numai „berbecii” 🙄 ,pun raul inainte si judeca negativist.. Cred ca ar fi bine sa-ti inhibi temerile (daca sunt) si sa mergi pe ideea de victorie,iar daca poti sa faci ceva in sensul asta ,este f.bine.Bunaoara ,sa-i lamuresti pe cei cu studii superioare ,sa -si probeze „valorea”, prin votul lor ,acordat unei adevarate valori(T.Basescu).Este usor de argumentat .Crezi de ex.ca daca T.Basescu nu este o valoare ,ar suscita atitea patimi si atita interes ?Afost saptamina trecuta la vreo trei tv si tot atitea radiouri.La Prima TV a fost privit de 600.000 de telespectatori (3puncte rt),la Nasul (4 pct),deci si mai multi ,iar la Pro TV avut vreo 12 pcte (2mil.de telesp.).Crezi ,prin urmare, ca s-ar uita lumea ,daca nu ar avea interes si placere sa-l vada?.Hai sa fim seriosi!O sa vezi in curind ,in campanie ..Sa compari mitingurile si discursurile lui ,cu cele ale lui Geoana..

 191. silco Says:

  @liviu
  sa vezi cata sensibilitate or sa mai aiba cand d-ul Geoana o sa introduca cota progresiva de impozitare si o sa le ia 40 % din castigul realizat.
  d-ul Ion Iliescu este un sustinător fervent al impozitului progresiv, iar d-ul Geoana a declarat cota unica de impozitare ca fiind la sfarsitul vietii.
  http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/822510/Analiza-EVZ-cota-unica-sau-sistem-progresiv-de-impozitare/
  http://www.zf.ro/politica/declaratie-soc-a-psd-nu-mai-putem-sa-continuam-cu-aceasta-cota-unica-cum-comentati-4605668/
  http://www.gandul.info/financiar/geoana-vrea-impozit-fiscal-progresiv-in-dauna-cotei-unice-4608264

 192. despinavestea Says:

  Ref : Croitoru

  La junjul din interviurile date de Basescu a spus despre el ca este PATRIOT.

  Se pare ca este o calitate decisiva in aceste zile

 193. cc Says:

  V.HAVEL DESPRE:
  Societate bolnavă, partide bolnave

  „Mulţi ani am fost acuzat că sunt împotriva partidelor politice, că aş dori să le abolesc. Nu este adevărat. Eu am scris despre importanţa partidelor politice cu mult timp în urmă, am vorbit despre rolul lor în viaţa politică şi despre pluralism. Ceea ce eu am criticat este o anumită tendinţă a partidelor, care vine din tradiţia Imperiului Austro-Ungar, de a deveni meta-structuri ale statului, funcţionând jumătate legal, jumătate ilegal, în loc să fie un cadru de dezvoltare a personalităţilor politice. La începutul anilor 1990, Richard von Weizsacker ( preşedinte al Germaniei între 1984 şi 1994) mi-a spus că o societate politică bolnavă va îmbolnăvi şi partidele, pentru că partidele nu sunt decât produse ale societăţii.

  M-am gândit de multe ori şi am comparat acest fenomen al nostalgiei după comunism cu situaţia unei persoane eliberate din puşcărie. Am simţit-o pe propria piele. În închisoare nu trebuie să iei decizii, te trezeşti la o anumită oră, totul este reglementat de alţii. În libertate trebuie să iei decizii în fiecare clipă. Uneri te poate lua durerea de cap. E similar cu ceea ce s-a întâmplat în comunism, când zeci de ani alţii au luat decizii pentru fiecare dintre noi, de la naştere până la înmormântare. Într-un fel, oamenii în vârstă se simt acum într-o situaţie inconfortabilă. În ceea ce îi priveşte pe tineri, aprecierea comunismului vine dintr-o combinaţie de lipsă de educaţie şi o tendinţă a tinerilor de a fi împotriva sistemului. Iar cea mai uşoară cale de a fi împotriva sistemului este să foloseşti câte ceva din ideologia comunistă. E foarte trist că oameni care au luptat pentru libertate abia se mai descurcă acum cu pensii foarte mici, iar cei care i-au urmărit şi torturat beneficiază acum de uriaşe compensaţii, stau în case mari, au pensii substan­ţiale”.

 194. despinavestea Says:

  CC
  Am mai citit textulde mai us.
  Este EXCEPTIONAL !

 195. liviu Says:

  Nu pe mine trebuie sa ma convindeti…eu sunt deja convins…eu cred ca geoana e o catastrofa, dar, din pacate, pare cel care va castiga in noiembrie…in rest, putem sa ne iluzionam cat dorim…
  Si daca ne referim la zodie si varsta: sunt geaman si am 33 de ani.

 196. dora Says:

  AVP,

  ai dreptate cu Priculiciul- artizanul sistemului multipartidist di Romania.A vrut sa dea impresia de libertate si avea totul sub control.Cu mici exceptii puzderia de partide si partidulete era diriguita de tovi si baieti destepti ,in timp ce tartorul bolsevic se erija in emanatul revolutiei(lovilutie de fapt) .

  Copiii si nepotii natiei nu s-au maturizat inca pentru a impinge caruta istoriei pe drumul cel bun.Or,mai au cas la gura si raman legati ombilical de ai batrani,cu frana la picior.
  In /96 a aparut o licarire.S-au afirmat cativa politicieni dovediti a fi valabili,altii- papusele si marionet- ale aceluiasi pricolici.
  2004 a dat cel mai vizibil semnal ca vrem sa intram in randul oamenilor.S-au inchegat si detasat 3 partide ,ce raman semnificative si in acest moment.Ideal ar fi sa se coaguleze dupa cele 3 doctrine -stanga,centru,dreapta -iar uniunile etnice sa dispara si sa se includa in cele 3 curente.Si tot ideal ar fi sa se ajunga la epurarea partidelor de toti „franarii”,impostorii si liderii straini de interesele democratiei.Anul 2009 este un test definitoriu in acest sens.
  Sa incepem cu seful statului.Hai,Base!!! 🙂 Continua ce ai inceput! 🙂

 197. dora Says:

  Despi,

  nu trebuie sa demonetizam,sa bagatelizam conceptul universal valabil de patriotism.Nu va muri niciodata.A fost doar confiscat temporar in comunism.

 198. Stely Says:

  @silco,
  Bine-ai venit ! Ma si ingrozesc la gindul ca vor introduce impozitul progresiv.Nu este cazul meu,dar copii mei ar fi f.afectati.. Cu o rata de peste 400 de euro la banca si cu un impozit dublu ,decit acum ,iti dai seama ..Numai asta si tot ar trebui sa fuga ca de”dracu” de Geoana cit si de Crin A.,in gura caruia se uita liberali cu state vechi,dar cu minte ingusta si frivola.Se vintura pe toate tv.cu Johannis si se feresc sa spuna cum vor aborda problema impozitului unic.Isi dau mina intr-o veselie ,mizind pe efecte de imagine si zgomote si uitind cu desavirsire sa abordeze problemele cu adevarat importante.
  Aud acum, ca au respins in Senat OU in care presedintele sa poata candida independent ,dar cu sustinerea unui partid politic.In cazul asta T.Basescu nu are voie ,asa cum a fost si la referendumul de suspendare ,sa aiba reprez.PD-L in sectiile de votare si in BIROURILE ELECTORALE..
  Presedintele si guvernul sunt boicotati de o liota de nemernici carora le-a luat D-zeu mintile ..Au turbat ..

 199. Stely Says:

  Dora,
  Nenorocirea PSD si Iliescu ar fi disparut din 2005,daca Tariceanu n-ar fi tradat ..Au tradat in folosul unei gasti comunisto-securiste, care trag cu dintii, ca sa sfisie ce-a mai ramas din valori si principii.N-au nimic cu patriotismul.Politica lor este :”NOUA NU NE PASA DE VOI!”

 200. Stely Says:

  Liviu,
  bun ..m-ai lamurit .Nu esti „Berbec” 🙄 ,dar baiatul meu este ..asa stiu cum sunt.. „berbecii”..Are 32 de ani ,dar in politica este As,ca si in meserie. 🙂 El ma mosteneste ,in ceea ce priveste militantismul.. Si-a schimbat de curind locul de munca si este stinjenit de faptul ca este prea mare liniste la noul loc de munca. Acolo declansa polemici cu colegii ,care nu-i impartaseau convingerile,nu ca ar fi avut ei altele,ci ca erau dezinteresati..Nu mergeau la vot..
  Pe tema asta se pornea discutia ..Este un pro Basescu si PD-L convins..
  Aici are doi manageri (frati)olandezi si citiva colegi din alte tari..
  Asta e una din cauzele linistii de la noul loc de munca..
  Prin urmare ,te rog,nu mai cobi..Am sa-ti zic „cobea „,zau 🙄

 201. In memoriAM Says:

  AVP, lasa tata prostiile. Imi spune un amic din tara ca a primit in cutia postala „Discursul Domnului Presedinte Traian Basescu din 15 septembrie” si „Discursurile Domnului Prim Ministru Boc cu ocazia angajarii raspunderii in fata Parlamentului”; doua brosurici A5 fara coperti, tiparite pe hartie de buletin de vot, cu un bilet atasat, semnat de „fosta”, d-na „uitata” Anca Boagiu, care acum plange si suspina ca vede o blonda in locul ei.
  Am si poza, daca vrei.
  Auzi? Pe cand „tezele din aprilie” sau „tezele de la Mangalia”?
  Auzi la astia – „discursul din 15 septembrie”. 🙂

 202. Stely Says:

  in memoriaAM,
  asa,si ?..Ai auzit de o corecta informare?
  Cum ai fi vrut sa-si faca cunoscute realizarile si programele?..Va oripilati la gindul ca sunt multi care voteaza ca bezmeticii ,ca habar nu au ce voteaza etc.,iar acum cind se incearca o informare corecta o luati in deridere.
  Va plac discursurile gaunoase si sforaitoare ale lui Geoana si Crin A.?
  As vrea sa vad ce realizari au cei doi ?..Tu le cunosti?
  Esti un habarnist ,ca si cei pe care ii sustii…Apelezi la argumente ridicole ptru ca altele de valoare nu ai,d-le ,”inmemorie”

 203. Stely Says:

  Off..!cita dreptate si cita revolta si amaraciune este in ceea ce spui!Cind ii vad pe acesti papagali, ca se imprastie pe forumuri, si isi fac numarul ,scriind cuvinte fara logica si un dram de bun simt,ma apuca o scirba si o furie de neinchipuit.Ai dreptate !…Greseala vine mult mai de demult .Au fost prea putini” Ieroi ” si singuri ,ca sa se poata indrepta ceva.Si acum ca si atunci ,au fost mult mai multi si mai bine platiti ,cei care au avut un singur tel: sa prolifereze si sa-si conserve privilegiile..
  Sper ,insa ,ca acum ,noi ,suntem mai multi si mai solidari..Sunt si copii nostrii ,care au invatat de la noi sa iubeasca valorile,principiile si, mai mult ,sa-i urasca pe lingai si tradatori..
  Nu concep sa se piarda acest moment ..Tot noi trebuie sa indreptam, acum ,ceea ce n-am indreptat mai demult..
  Sa se duca pe pustii ,clica 322 ,cu odraslele lor cu tot !

 204. AVP Says:

  Buna Ziua.

  Scuza-ma ca te lasai cu replica-n aer, my Stely, insa inainte de a sti ca tu te pregatesti sa-mi dai replica, m-am gandit sa ridic mesaju meu la rang de postare…

  Deci – postare noua.

  ps.Poti sa iei replica de aci si sa o duci acolo, daca vrei. Thank You.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s